Spring naar bijdragen

Real-life / Life-letter


Aanbevolen berichten

Quote:
Op maandag 02 januari 2006 18:49:14 schreef Marianne
knipoog_dicht.gif
het volgende:

Jah ok, maar ik weet niet hoe ik de link van de life-letter moet plaatsen zonder mn hotmail te geven. zegmaar.

Ben niet zo goed met computers
big-smile.gif

Dat laatste blijkt, want het eerste kan niet knipoog_dicht.gif

Maar ik denk dat de meerderheid van de users de brief al wel ontvangen heeft...

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 283
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

De laatste life-letter:

Het is niet mijn bedoeling om chaos te veroorzaken

onder christenen, met mijn onderwijs over de occulte invloed

die sommige films kunnen brengen.

Het enige doel dat ik heb, is Gods stem laten weerklinken,

zoals het in de Bijbel constant vermeld wordt.

De stem die roept tot waarheid, zelfs al denkt iedereen

in de waarheid te staan. De stem die roept:

mensen pas op voor het gevaar. Zie toch dat er

meer aan de hand is dan je ogen opmerken.

God wil onze ogen openen, mensen, echt waar!

Er is zoveel blindheid onder Gods kinderen.

Dat is geen verwijt. Zie het alsjeblieft niet zo.

Het is een vaststelling. Mijn ogen worden door Gods Geest,

die de Geest van waarheid is, ook meer en meer geopend.

God laat ons zien dat er meer aan de hand is

dan de meesten onderscheiden.

We leven in een tijd waarin er enorme misleiding

op Gods kinderen afkomt. Een tijd waarin het nodig is

dat we ons zuiveren van alles wat kan besmetten.

Dit is wat ik meen te horen als Gods stem:

Reinig je hart, je handen en je huis.

Reinig jezelf van de invloeden uit de wereld.

En wees een LICHT. Wees een licht dat schijnt

in het duister van deze wereld, die meent het goede te doen,

maar die met open ogen in de massaal

opgestelde valstrikken stapt.

Er is zoveel meer aan de hand dan je menselijk gezien

kunt denken. Er is een strijd om mensen in de leugen

te leiden, een strijd om kinderen massaal mee te trekken

in de macht van hekserij en het occulte.

Het doet zich onschuldig voor,

maar is gevaarlijker dan velen beseffen.

Er is een oorlog, mensen!

God is echt bezorgd over zijn kinderen.

Hij wil onze ogen openen, zodat we gaan zien

dat er een oorlog gaande is.

God toonde me kort geleden een beeld dat me echt schokte.

Ik zat in de stilte bij Vader en luisterde naar wat Hij

me wilde zeggen. Dat is iets wat ik elke dag

probeer te doen. Luisteren. Mezelf afstemmen

op de stem van de levende God, die ook vandaag

intieme relatie heeft met zijn kinderen.

Hij wil onze ogen openen. Daarom wil ik luisteren

en kijken naar wat de Heer wil zeggen.

Dat is pas relatie. Dat is de omgang die Vader

met ons allemaal wil hebben. Dat we stoppen

met onszelf steeds te horen, maar leren om GOD te horen.

Het is onze roeping, mensen. Gods hart leren kennen.

Luisteren naar zijn influisteringen, die Hij altijd

zal bevestigen doorheen zijn geschreven Woord, de Bijbel.

Want elke influistering, elke gedachte, elk beeld

dat God je zal geven, zal altijd 100% in lijn zijn

met wat er in de Bijbel staat. Alles wat tegen

Gods geschreven Woord ingaat, is niet van God,

maar is misleiding. Onthoud dat altijd.

God toonde me een beeld dat honderd procent bevestigt

wat zijn Woord zegt. Ik zag steden, die Gods volk voorstellen.

De poorten van sommige steden stonden wijd open.

De wachters waren krachteloos en zonder zicht.

Ze hadden geen idee wat er gebeurde.

Iets verderop zag ik een groep demonen, die in oorlog waren

met Gods volk (christenen). Tot hun grote verbazing

zagen ze dat de steden die ze moesten innemen, open stonden.

Ze werden in sommige plaatsen zelfs vreugdevol verwelkomd

door de inwoners. De demonische machten spotten

met het volk van God. Ze waren verbaasd.

Geen enkele wachter was er te zien, die in staat was

het volk te waarschuwen voor de invasie.

Geen enkele man of vrouw van God die recht stond

en riep: “Pas op, we worden overvallen.â€

Het trieste was dat er zelfs mensen waren die

met vreugde stonden te roepen: “Ja, kom, leer ons,

toon ons, wij willen wijs worden. Geef ons inzicht.

Onderwijs ons maar.â€

De poorten stonden wijd open.

Dat is wat God me toonde. Het is geen verzinsel.

Het is geen fantasie. De Bijbel spreekt vanaf de eerste

tot de laatste pagina dat God een sprekende Vader is.

Hij is iemand die intieme omgang wil hebben met ons.

Het leren verstaan van zijn stem is daartoe essentieel.

En er staat geschreven in de Bijbel:

“Dit zal er gebeuren in de laatste dagen, zegt God:

Ik zal over iedereen mijn Geest uitstorten;

uw zonen en dochters zullen profeteren,

oude en jonge mensen, zij zullen visioenen zien,

dromen krijgen.â€

(Handelingen 2:17)

Het is een kenmerk voor de tijd waarin we leven,

dat God, door zijn Geest, beelden, visioen en dromen

geeft aan zijn kinderen. God heeft me al heel vaak

dromen gegeven die letterlijk uitkwamen.

Soms bevatten ze een waarschuwing, die de ene keer

aanvaard werd en de andere keer niet. Maar God toonde het

op voorhand.

Al tientallen keren heeft God door me heen

tot mensen gesproken en kreeg ik heel specifieke zaken

over hun leven en toekomst die God wilde zeggen,

om hen te troosten en te bemoedigen.

Deze zaken klopten en kwamen tot in detail uit.

Er zijn tientallen voorbeelden die ik kan geven.

God wil ons soms op voorhand vertellen

wat Hij gaat doen, zodat we er ons op voorbereiden

en hoop voor de toekomst hebben.

God toonde me bijvoorbeeld over een jong koppel

dat ze cursussen zouden geven over dans en muziek,

tot eer van God. Ik kende ze niet en wist niet

dat ze met muziek en dans bezig waren.

God openbaarde het aan me, terwijl ik voor ze bad,

en Hij liet me de stijl van dansen zien

die deze jonge mensen beoefenden.

Nogmaals: uit mezelf kon ik dat nooit weten.

Ik had ze nooit eerder gezien en kende ze absoluut niet.

Jaren later schreven ze me dat ze inderdaad cursussen geven

over dans en muziek. Precies zoals God op voorhand

had aangekondigd, doorheen een profetisch woord.

Zo geeft Vader me regelmatig woorden om mensen

aan te moedigen, te bevestigen, te helpen.

Zaken die ik zelf nooit kan weten.

De Bijbel noemt dat eenvoudigweg de gave van profetie:

“Wie profeteert spreekt tot mensen in woorden

die opbouwen, bemoedigen en troosten.â€

(1 Kor. 14:3)

God die spreekt doorheen zijn kinderen, om te helpen.

De apostel Paulus beveelt christenen daarom

om te streven naar de gave van profetie,

veel meer dan naar enige andere gave

die de Geest van God geeft.

“Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest,

maar vooral naar het profeteren.â€

(1 Kor. 14:1)

“Zo dan, mijn broeders, streef ernaar te profeteren,

en belemmer het spreken in tongen niet.â€

(1 Kor. 14:39)

Toch is het iets wat in de meeste kerken ontbreekt.

Ernstig toch! In een groot deel van de christelijke wereld

worden profetie, samen met de andere gaven van de Geest

(en dus samen met de GEVER van de gaven, God zelf)

de deur gewezen. Want het stoort wat de mensen

zelf denken en vinden. Het stoort hun menselijke wil

en planning. Het stoort wat ze zelf willen doen.

Velen hebben liever hun eigen stem.

Dat is veiliger.

God spreekt, mensen. Ook vandaag.

Als je dat ontkent, ontken je

de hele boodschap van de Bijbel.

Ik ken heel wat christelijke groepen die niet geloven

dat God vandaag nog spreekt. Een leidinggevende binnen

de Evangelische Omroep zei me dat de meeste

van zijn collega’s binnen de EO niet geloven

dat God vandaag nog spreekt doorheen mensen.

Hij liet me dat schriftelijk weten, in een email

Daarom sluiten ze per definite hun hart voor elke vorm

van schrijven of spreken die beweert een boodschap

van God te bevatten.

Maar wat doe je dan met de Bijbel?

Die ons beveelt om te streven naar het profeteren?

De gave die een christen in staat stelt om

een rechtstreeks kanaal voor Gods stem te zijn,

wordt juist door de meeste kerken uit hun midden gebannen.

Wat is daar de motivatie voor?

Er is een onwetendheid aangaande Gods spreken in de kerk.

Daarom is er geen kracht bij veel wachters.

Ze hebben geen ogen die kunnen zien in de geestelijke wereld.

Ze hebben geen oren die Gods stem herkennen

en onderscheiden tussen alle andere stemmen.

Ze hebben geen kracht om te weerstaan wat de duisternis doet.

Het zijn blinden die blinden leiden.

Het zijn doven die niet horen.

God wil onze ogen openen, mensen.

God zegt heel duidelijk tot ons allemaal: wachters, sta op!

Open je ogen en luister naar de stem van God.

Mensen, word wakker en ga God zoeken.

Open je ogen voor wat er gaande is.

God wil ons veranderen, mensen.

Hij wil ons wakker schudden.

Zelfs al denken we dat we klaarwakker zijn...

Er komt een macht over de kerk, waar we geen idee van hebben.

De macht van leugen die zich verkeleedt als de beste waarheid.

Satan is de vader van de leugen, zegt Jezus Christus in de Bijbel.

Hij is de meesterbedrieger. Hij is een macht die bedreven is

in het spreken van leugens, op zo’n manier dat zelfs

ervaren christenen erin trappen, als ze niet heel dicht

aan het hart (=de woorden) van Jezus blijven.

God wil ons hiervoor behoeden.

Sommigen willen dat niet horen. Ze willen niet horen

dat God spreekt. Ze willen zichzelf horen spreken.

Hun mening vinden ze belangrijker dan wat de Bijbel zegt.

Hun gevoel schatten ze veel hoger dan wat de Bijbel hen leert.

Ze toetsen niet aan wat Jezus Christus ons als richtlijn

en maatstaf heeft gegeven, maar ze toetsen aan zichzelf.

Wat een misleiding, mensen.

Toets niet aan wat je zelf denkt en voelt,

maar lees de Bijbel. Dat alleen zal je beschermen

voor de subtielste leugens.

Nogmaals: ik wil niet negatief doen.

Maar als God spreekt, wie zal dan kunnen zwijgen?

Iemand moet het zeggen! Als de heel wereld hoera roept

over een stroom van het occulte die de kerk binnenkomt,

wie is er dan bereid om zijn mond te openen?

Wil jij het doen? Durf jij ertegenin te gaan?

God wil spreken.

Wie wil zijn mond lenen?

Niet om te veroordelen, maar om vanuit Gods vurige liefde

en bewogenheid zijn waarschuwingen over zijn kinderen

te laten horen. Luisteren ze? Gelukkig! Luisteren ze niet?

Dan is het hun zaak.

Maar God wil wel spreken, doorheen heel

gewone mensjes, zoals jij en ik. Geen grote Jantjes

die zichzelf verhogen en die zelf in de kijker willen staan.

Geen mensen die vinden dat zij de grote man of vrouw van God zijn.

Maar heel gewone mensen, die houden van Jezus en zijn Woord.

Mensen die niet zichzelf zoeken, maar die Gods hart zoeken.

Die niet leven om zelf bekend te worden of

om zelf eer te krijgen, maar die Gods eer zoeken

en die Gods wil tot stand willen zien komen,

in hun leven en omgeving.

Gewone mensen. Zonder poespas.

Ben jij gewoon?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dankjulliewel, Joozt en Erna!

Ik kan zo niet uit die brief halen dat het over Credible.nl zou gaan. Wat me verder wel opvalt is dat het lijkt of de schrijver gewoon al zijn losse gedachten achter elkaar neer heeft gezet. Ik kan werkelijk geen verhaallijn ontwaren en het komt op mij nogal warrig over. Het spreekt mij dan ook niet echt aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op maandag 02 januari 2006 14:27:07 schreef Glenn het volgende:

[...]

Kan geregeld worden! Maximaal 9 man mee (een groter rijbewijs heb ik niet
knipoog_dicht.gif
).

Maar even heel serieus, ik wil nog echt een keer naar een dienst van hem. Zien meerdere mensen dat zitten?

Ik wil ook wel, en nee, het gaat niet om David knipoog_dicht.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
@ Marianne: Waaruit concludeer je dat dat stuk over sites als credible.nl gaat? Ik kan dat er niet zo 1-2-3 uit halen.

Nee, dat staa er ook niet letterlijk, maar hji had gezegd dat hij niet ozo van discussies houd, en ergens staat dit:

Quote:
Iets verderop zag ik een groep demonen, die in oorlog waren

met Gods volk (christenen). Tot hun grote verbazing

zagen ze dat de steden die ze moesten innemen, open stonden.

Ze werden in sommige plaatsen zelfs vreugdevol verwelkomd

door de inwoners. De demonische machten spotten

met het volk van God. Ze waren verbaasd.

Geen enkele wachter was er te zien, die in staat was

het volk te waarschuwen voor de invasie.

Geen enkele man of vrouw van God die recht stond

en riep: “Pas op, we worden overvallen.â€

Het trieste was dat er zelfs mensen waren die

met vreugde stonden te roepen: “Ja, kom, leer ons,

toon ons, wij willen wijs worden. Geef ons inzicht.

Onderwijs ons maar.â€

De poorten stonden wijd open.

En hij noemt niet deze site, maar het komt wel zo op mij over. ik von het achteraf wel een beetje voorbarig van mezelf. sorry

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op maandag 02 januari 2006 21:47:49 schreef Marianne
knipoog_dicht.gif
het volgende:

Maar is iemand het met me eens dat het over oa deze site gaat of heb ik rare hersenspinsel?
puh2.gif

Je zou het hem kunnen vragen, maar vermoedelijk gaat hij dan zeggen dat de Geest dat maar aan jou bekend moet maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Net een mail gekregen van Real life, waarin o.a. het volgende staat:

'Beste lezers,

zonet kreeg ik een email van een vriend van ons,

die me liet weten dat er een anti-Real Life campagne bezig is.

Er zijn schijnbaar boze tongen die reageren

op onze oproep tot heiligheid en zuiverheid.

Ik wil iedereen die actief is op FORUMS en WEBSITES

en op andere plaatsen, vragen om ons NIET TE VERDEDIGEN'

Dat gaat dus duidelijk wel over ons, helaas.

De hele brief heb ik als bijlage toegevoegd.

Ik ben helemaal niet tegen David en tegen Real Life, maar ik vind het wel erg jammer dat er zo gereageerd wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het bijzondere is natuurlijk dat deze website de gemoederen erg bezig houdt. Ook mensen die tegen Real Life zijn, posten hier intensief. Het is dus duidelijk niet 'zomaar een radicaal dingetje.' Het raakt mensen en het laat ze niet makkelijk los. In dat opzicht is Real Life eigenlijk een heel goede site. Het doet christenen erg nadenken, maakt ze zelfs onrustig, en dat houdt ze scherp. Geloofsopbouw heet dat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Sommige mensen hebben geen tijd voor God,

omdat ze al hun vrije tijd besteden aan internetgeklets.

Hij zit toch zelf ook op internet, of vergis ik me nu? nosmile.gif

Ik vind die brief nogal beledigend, eerlijk gezegd. Demonen, occult, niet willen luisteren naar God en de Bijbel...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Satan is er steeds op uit om Gods kinderen te roven

van hun tijd, energie en relatie met Vader.

Hij gebruikt daar in deze tijd massaal internet voor.

Zelfs christelijke internetforums.

Ok.. dus Glenn is eigenlijk een disciple van de duivel... verbaasd.gif

Wat een rare manier van denken houdt die David er aan over....

Quote:
Vorige week heb ik een paar keer uitgebreid gedanst in mijn woonkamer,

omdat ik zo Gods Geest en vreugde ervaar.

Ik merk dat de Heer van hemel en aarde BLIJ is met onze oproep

om kinderen te beschermen voor de stroom van het OCCULTE in de kerk.

Als anderen daar boos over zijn, dan is dat hun probleem.

Wat een eenkennige manier van zelfverheerlijking en getuigenis van het 'geen liefde' hebben voor je medemens.. (weliswaar verpakt in een christelijk jasjes... het zijn altijd weer die verdomde zogenaamde christenen die niet willen luisteren...)

Quote:
Ik hou van jullie
:-)

Dat durf ik na bovenstaande quote te betwijfelen...

Maar goed.. dat is natuurlijk mijn eigen probleem...

Het spijt me maar ik heb hier maar 1 woord voor: schijnheiligheid...

Niet om de boodschap.. Wat David over Narnia denkt of zegt zal me worst wezen. Maar om eerst te zeggen 'het is niet mijn probleem' en daarna 'ik hou van jullie' .... nee, daar kom ik met mijn beperkte, ver van God verwijderde, verstand niet bij....

Link naar bericht
Deel via andere websites

Om eerlijk te zijn vind ik het ook wel wat hebben van (bijvoorbeeld) Robert Schüllers 'voel je goed-evangelie'. Als christen zou het eigenlijk altijd goed met je moeten gaan, iets waar ik het, proefondervindelijk, absoluut niet mee eens ben. Maar hij zegt soms best mooie dingen en heeft ook nog best wel eens gelijk. En zo geldt dat ook voor David. Bepaalde dingen ben ik het helemaal niet mee eens, maar hij zegt soms best goede dingen en kan ook best wel eens gelijk hebben. Maar voor mij zijn beiden niet gezaghebbend...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 03 januari 2006 14:53:23 schreef RobertF het volgende:

Het bijzondere is natuurlijk dat deze website de gemoederen erg bezig houdt. Ook mensen die tegen Real Life zijn, posten hier intensief. Het is dus duidelijk niet 'zomaar een radicaal dingetje.' Het raakt mensen en het laat ze niet makkelijk los. In dat opzicht is Real Life eigenlijk een heel goede site. Het doet christenen erg nadenken, maakt ze zelfs onrustig, en dat houdt ze scherp. Geloofsopbouw heet dat.

smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie kent er het martelaarscomplex?

Het martelaarscomplex kun je bij je volgelingen aanwakkeren, door ze ervan te overtuigen dat ze vervolgd worden. Elke tegenstem is dan bewijs daarvan. Er zijn bijbelgedeelten die je daarbij makkelijk kunt gebruiken, zoals:

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. (Matteüs 5:11-12)

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. (Johannes 15:18-19)

Degene die het martelaarscomplex aanwakkerd redeneert dus als volgt:

Vervolging komt door je trouw aan God.

Een bewijs dat je goed bezig bent, is namelijk dat je gehaat wordt.

Immers, de bijbel zegt dat échte christenen zullen worden vervolgd.

Kijk dus uit voor tegenstanders, want die zijn in de macht van demonen.

Op die manier smeed je een hechte groep gelovigen, die weigert op tegenstemmen in te gaan en stoïcijns haar eigen weg gaat. Immers, de leden van die groep geloven dat ze goed bezig zijn. Als bewijs daarvoor worden ze vervolgd. Dat is dan een stimulans om nóg radicaler op te treden. Waardoor er meer tegenstand komt en zo gaat de vicieuze cirkel maar door.

Waak ervoor dat je daar niet intrapt, of je nu een stuk van David leest, of van een andere (radicale of fundamentalistische) christen. Want die redenering is gebaseerd op angst voor buitenstaanders en niet op liefde voor God en naasten. Het is daarom goed om de volgende dingen in het achterhoofd te houden:

Kritiek is niet per se vervolging, want vervolgers willen christenen uitroeien en kritischere christenen willen christenen juist opbouwen.

Échte vervolging is ook een stuk ernstiger en komt hier in Nederland niet voor; iedereen mag vrij zijn geloofsovertuiging belijden.

Élke geloofsovertuiging heeft met vervolging te maken, van islam tot boeddhisme.

Vervolging is dus níét per se een bewijs dat je de ware overtuiging volgt.

Jezus heeft ook nergens gezegd dat vervolging een bewijs is van dat je goed bezig bent, maar dat het een gevolg is van het volgen van een afwijkende weg als die van Hem.

Overigens wil ik niet zeggen dat David het martelaarscomplex bij ons wil aanwakkeren, althans niet bewust, maar let er gewoon op dat je je zoiets niet laat aanpraten door al te fanatieke christenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 03 januari 2006 14:53:23 schreef RobertF het volgende:

Het bijzondere is natuurlijk dat deze website de gemoederen erg bezig houdt.Ook mensen die tegen Real Life zijn, posten hier intensief. Het is dus duidelijk niet 'zomaar een radicaal dingetje.' Het raakt mensen en het laat ze niet makkelijk los. In dat opzicht is Real Life eigenlijk een heel goede site. Het doet christenen erg nadenken, maakt ze zelfs onrustig, en dat houdt ze scherp. Geloofsopbouw heet dat.

Ik denk zelf niet dat dat iets over de kwaliteit van de inhoud van de website zegt. Het is meer zo dat die veel mensen irriteert omdat ze kortzichtig en kort door de bocht zou zijn, bijvoorbeeld m.b.t. Narnia. Daarbij opgeteld dat Credible er min of meer afgekeurd wordt, vind ik het wel te verwachten dat men er op reageert. Maar om nu te zeggen dat dat de website inhoudelijk goed maakt... Nee. Mij persoonlijk doet het in elk geval niet echt nadenken, want er lijkt niets nieuws onder de zon.

Overigs is het niet mijn bedoeling om het initiatief van de schrijver af te kraken. Ik vind het erg dapper dat iemand zo tegen alles in zijn visie verkondigt. Het is alleen mijn stijl absoluut niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid