Spring naar bijdragen

Waarom de doop in de Heilige Geest?


Aanbevolen berichten

Ikzelf heb altijd mijn twijfels gehad over het dopen in de Heilige Geest. Wat houdt het in? Waarom gebeurt het? Hoe gebeurt het?

Is er misschien iemand die dit heeft meegemaakt, die hier uitleg over kan geven?

A.U.B. geen meningen geven of het wel of niet bijbels is. Daar gaat het nu even niet over.

Ik ben zelf volwassen gedoopt en ik geloof heel zeker dat bij mijn wedergeboorte (al eerder), de Heilige Geest ook in mij is komen wonen.

Sinds een paar jaar heb ik geleerd Gods stem te verstaan. Ik ben ook echt een ander mens geworden: de Heilige Geest werkt in mij.

Maar waarom dan de doop in de Heilige Geest? Ik ben serieus benieuwd...smile.gifsmile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 663
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

ik geloof niet dat je gedoopt meot zijn met water om de heilige geest te ontvangen. ik denk dat met dopen bedoeld word , de geest in jou krijgen,je innerlijke dat veranderd en naar de stem van God gaat luisteren.en niet door een zaal vol mensen die naar je kijken wanneer je in het water gaat ofzo.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hey volgens mij zit het zo:

Als je tot bekering komt en je laat dopen wordt je een kind van God en komt de HG in je wonen.

Maar voor de vervulling met de HG moet apart bidden. Dit kan (en gaat vaak) tegelijk met je bekering of de doop maar niet altijd. Ik ben zelf als kind gedoopt met de HG en heb me pas later in water laten dopen.

Maar goed dat bidden voor de vervulling met de HG wordt ook wel de doop in de HG genoemd. Vanaf dan ontvang je de gaven van de Geest.

Volgens mij werkt het zo...ik heb het ook vaak zo zien werken zeg maar...

Link naar bericht
Deel via andere websites

ik vond dit erover:

Doopsel zou bijvoorbeeld waarde kunnen hebben voor iemand die zich al een hele tijd heeft toegelegd op het leven zoals een godsdienstig persoon. Dit impliceert dus vooral: ga op pad om de waarheid te verkondigen, zonder geld of bezittingen, en vertrouw volledig op de goddelijke kracht die je steeds zal bezorgen wat je nodig hebt. Wanneer iemand hiertoe in staat is, en zich dan zou laten dopen, dan heeft het doopsel voor die persoon een betekenis. Dan is het een manier om symbolisch aan het goddelijke en de buitenwereld te zeggen: “kijk, hier ben ik; ik ben er voor u. Dat heb ik bewezen door mijn daden en wil ik symbolisch bezegelen met mijn doopsel.â€

Of je anders nu een keer of honderd keer zou gedoopt worden, heeft uiteindelijk geen enkel belang, want het is immers niet gefundeerd in je eigen gedachtewereld. Je bent dan geen stap tot het goddelijke genaderd. Het doopsel is een schijnvertoning, zolang je niet eerst geleefd hebt naar de waarden waar dat doopsel voor staat. De kerk prostitueert zich dus in feite, door het zomaar van bij de geboorte aan iedereen toe te dienen. Die persoon heeft er immers nooit zelf voor gekozen en heeft nog geen enkel begrip ontwikkeld waarvoor het doopsel nu juist staat. Er wordt dus duidelijk gehandeld vanuit maatschappelijke dwang, en niet vanuit een vrije keuze. En zelfs wanneer die persoon jong zou sterven, zonder doopsel, is er helemaal niets verloren, want het is immers niet nodig om ook tot een godsdienstige groep te horen om je effectief tot het goddelijke te kunnen evolueren

http://www.gedachtelichaam.be/profile33.html

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat me nu niet over het hoe en wat en wel en wee van het dopen als kind, als volwassene of als form van traditie de ja of de nee.

Daar zou dan maar een ander topic voor geopend moeten worden.

Het gaat me er puur om wat vooral christenen in evangelische gemeenten en pinkstergemeenten verstaan onder de doop in de heilige Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites

kijk volgens mij is het gewoon dat je je laat leiden door de Geest en actief de gaven van de Geest gaat gebruiken. sommige mensen hebben dat mischien niet eens zo heel duidelijk door. ik ken wel verhalen van vrij behoudende mensen die woorden van wijsheid hadden voor mensen maar dat niet eens door hadden.

een ding om te onthouden je bent geen betere christen als je niet gedoopt bent in de HG en ook niet beter als je dat wel bent

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op woensdag 02 maart 2005 19:19:12 schreef Michie23 het volgende:

Je kan de Heilige Geest ook hebben zonder gedoopt te zijn, de doop is 'slechts' een symbool, mensen willen graag gelijk hebben, vandaar.

Wat bedoel je precies met dat 'mensen willen graag gelijk hebben, vandaar'?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...
Gast Anon_phpbb

WAAROM DE DOOP DOOR ONDERDOMEPLING?

De doop wordt vergeleken met een begraven worden. De bijbel spreekt door algehele onderdompeling. De dopeling wordt als het ware begraven in het water. Een zeer kort ogenblik is hij helemaal onder water om daarna weer uit het water te komen. een beeld van de opstanding. Het oude leven wordt in het water begraven, van nu af begint hij een nieuw

leven.

Op welke wijze moet gedoopt worden?

Door algehele onderdompeling. De doop is een begraven worden met Christus en een opstaan tot een nieuw leven. (Romeinen 6:3-4). Bij een begrafenis verdwijnt het lichaam geheel in de grond.

Zo moet bij de doop ook het gehele lichaam onder water gebracht worden. Want ik zie geen half dode lichamen verdwijnen onder de grond.

Hoe werd Jezus gedoopt?

Door onderdompeling. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water." (Matthéüs 3:16).

Hoe doopte Johannes?

Door onderdompeling. Hij had veel water nodig. De Bijbel zegt: Johannes doopte ook te Aenon, bij Salim, omdat daar veel water was (Johannes 3:23).

Hoe doopte Philippus?

Door onderdompeling. De Bijbel zegt: Beiden daalden af in het water, zowel Philippus als de kamerling en hij doopte hem (Handelingen 8:3.

dus de manier van besprenkelen, en andere toestanden, zijn onjuist.

Het is onschriftelijk. Het is dwaalleer. de duivel Hij vind het heerlijk dat je niet gedoopt wordt. Want Hij weet wat daar van terrecht komt voor hen die Geloven. Ik zeg het hier op de bijbelse manier,

Wanneer moet je je laten dopen?

Na de bekering. "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." (Marcus 16:16). Dus: Eerst geloven en dan zich laten dopen. "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen." (Handelingen 2:3.

Dus denk niet dat het een overwinning is, dat je pas na zovelen jaren, na je bekering je laat dopen, Neej. Ik heb er ook van geleerd...Laat je meteen dopen...en wacht niet t lang. Want dat vraagt God van ons.

DUS ALS JE GEDOOPT WILT WORDEN IN DE GEEST, IS OVERGAVE HET BELANGRIJKST, GEEF RUIMTE VOOR DE GEEST, JE MOET JE VERLANGENS LATEN ZIEN, TEGEN OVER DE HEER. NA MIJN DOOP, BEN IK STANDVASTIG HET BOS IN GEGAAN, OM IN STILTE TOT DE HERE TE KOMEN. IK LIET MN VERLANGENS ZIEN..

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Op woensdag 02 maart 2005 19:19:12 schreef Michie23 het volgende:

Je kan de Heilige Geest ook hebben zonder gedoopt te zijn, de doop is 'slechts' een symbool,

Je bedoelt dat de doop (in de zin van besprenging of onderdompeling) een voor ons mensen ZICHTBAAR teken is.

Ben ik het mee eens! Het mag, maar hoeft niet. Doop is een zaak van je hart, en God ziet het hart aan.

De Heilige Geest woont in iedere wedergeboren Christen, zichtbaar of onzichtbaar gedoopt!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nergens zal de scheiding tussen de leer van christenen zo goed merkbaar zijn als bij deze kwestie... opletten met wat je (en ik) zeg dus. Ga geen mensen verketteren omdat ze en andere visie hebben dan de jouwe alsjeblieft.

Maar goed, BOT.

Ik kom uit een wat traditionelere kerk, en wij dopen in de naam van de Heilige Geest omdat Hij net zo goed God is als Jezus en de Vader.

Zo rond mijn zeventiende levensjaar werd mijn hart opnieuw besneden. Sommige mensen noemen het 'wedergeboorte' of iets dergelijks: maar mijn liefde voor God is altijd al oprecht geweest. Toch is er iets gebeurt wat je 'een doop met de Heilige Geest' kan noemen.

Ik denk dat je het best kunt vergelijken met verliefd worden.

Je kunt niet bepalen wanneer je verliefd wordt, of hoe lang je verliefd blijft of waarom je in de eerste plaats verliefd word. Maar áls je verliefd bent dan wéét je dat gewoon.

Maar goed.

Wat is de doop in de Heilige Geest?

Ik denk dat de doop in de Geest een eerste kennismaking is met het 'Koninkrijk van God' (Joh 3,3). Als ik over Gods liefde mag praten krijg ik weer zo'n 'nageboorte'; alsof ik door de mist van mijn hart weer naar dat ene punt in mijn leven mag kijken waar ik een stukje van de hemel mocht zien.

Dit is echter een persoonlijke ervaring. Ik geloof dat de doop met de Geest maar één keer plaats vind op een manier die per persoon verschillend is (zou je Hem daadwerkelijk in een potje kunnen stoppen?). Het gevoel is verschillend, de manier waarop het gebeurt is verschillend (denk aan verliefdheid) maar het komt wel voort uit één bron (het is immers Jezus' geest).

Vrede,

Rick

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

"Ik geloof dat de doop met de Geest "

Er zijn 3 soorten dopen waarbij de Geest wordt genoemd.

Doop met de Geest (dat je gaat geloven)

Doop in naam van de Geest (waterdoop)

Doop door de Geest (uitstorting)

Als je het over de laatste hebt (waarbij het hier gaat volgens mij).

Ik geloof dus doop 1 is gebeurd. Doop 2 dat is nog niet gebeurd (ben wel als kind "gedoopt").

"Het mag, maar hoeft niet."

Het is een opdracht dus het is bijna "verplicht".

er is zoveel meer over te zeggen, maar voor nu is het genoeg smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

of je gedoopt kunt worden in de geest voordat je met water gedoopt wordt, hoeft niet zo'n probleem te zijn. In Handelingen (waar weet ik niet precies) staat het verhaal van Cornelius. Eerst zei de HG tegen hem dat hij moest zorgen dat Petrus uit Joppe over zou komen naar hem. Toen Petrus na een tijdje bij Cornelius kwam zag hij dat de mensen daar vervuld waren met de HG. En daarom besloot hij maar dat het ook goed zou zijn om ze te dopen.

Wat dat betreft hoeft er dus geen specifieke volgorde te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sjaloom wijnand,

Dríé dopen? Volgens mij heeft de bijbel het nog steeds over één Heer, één geloof, één doop. En die doop is de doop die Christus ons heeft opgedragen. Niet zomaar een geintje dus, of een leuke bijkomstigheid, maar een opdracht van Christus.

Maar goed, de doop in de heilige Geest. Dat is dus, zo ik geloof, niet zo'n doopmoment als de waterdoop. Het betekent de vervulling met de heilige Geest wanneer je je tot Gods bekeert. Dat kan meteen gebeuren, die vervulling dat kan later gebeuren.

Bij de ene gaat dat gepaart met allerlei gevoelens, bij de ander gaat het juist heel kalm, bijna onopgemerkt haast. De Geest werkt immers ook in het verborgene en doet méér dan wij zien. Niet al te druk om maken dus, maar de waterdoop ook niet verzaken. Hoort er gewoon bij, net als het avondmaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Ik zit zelf niet bij een evangelische- of pinkstergemeente, maar ik weet wel dat de doop met de Heilige Geest een andere doop is dan de doop met het water.

De profeet die de komst van de Messias aan moest kondigen zei er dit over: "Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen".

We lezen later dat de Heer Jezus deze machten overdraagt aan Zijn volgelingen (discipelen). In het boek handelingen kun je op verschillende plaatsen lezen dat mensen gedoopt werden, en dat vervolgens door de apostelen de handen opgelegd werden. Met het opleggen van de handen ontvingen de mensen de Heilige Geest.

Deze manier van het (toe)bedelen van de Heilige Geest is in de loop der tijd vervaagt. Alleen in de katholieke kerk vinden we hier nog een overblijfsel van, bekend als "het vormsel". Dat dit vormsel niet meer het daadwerkelijk dopen met de Heilige Geest is kun je afleiden uit het feit dat de gaven van de Heilige Geest, die door Paulus in een van zijn brieven uiteen worden gezet, nauwelijks of niet meer in die kerk terug te vinden zijn.

Groeten,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Eerst bekeer je je : je keert jezelf van je oude leven naar God via Jezus (Dit doe je dus zelf, dit kan je meerdere malen doen en je hoeft dan nog niet wedergeboren te zijn)

Dan legt God de Heilige Geest in jou: wedergeboorte, doop in de Geest (daarbij ben je dus afhankelijk van God, maar je kan er wel om vragen)

Dan laat je je dopen: symbolisch bewijs tegenover God en je medemens + stukje gehoorzaamheid

Bij sommige mensen gebeurt dit allemaal binnen één dag. Bij andere mensen zit er meer tijd tussen. En als je eenmaal bent wedergeboren, ben je voor altijd Gods kind en is jouw plaats in Zijn Koninkrijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben toch echt van mening dat er een verschil is tussen de waterdoop, die door iedereen bediend mag worden, en de doop met de Heilige Geest.

Lees in Genisis hoe G*d eerst de mensen maakt, en vervolgens in het tweede hoofdstuk een uitvoerigere beschrijving waarin staat dat de Eeuwige G*d hen "de adem" in hen blies... "aldus werd de mens tot een levende ziel". Er staat dus niet dat G*d dode mensen heeft gemaakt die hij vervolgens tot leven heeft gewekt, maar dat hij na het scheppen van de mens hen iets extra's meegeeft... Zijn Geest.

Nadat de mens de eerste zonde begaat sterven zij wel degelijk. De Geest van G*d kan namelijk niet meer in hen wonen, en zij ontdekken dat zij naakt zijn.

Na het verzoenende verlossingswerk van onze Heer Jezus, kan ook G*ds Geest weer in de mens wonen. Dat wordt door de Heer Zelf prachtig gesymboliseerd, wanneer hij aan de avond van Zijn opstanding bij Zijn volgelingen komt en ... op hen blaast.

Het gevolg daarvan is dat de Heilige Geest Zich krachtig kon openbaren op het pinksterfeest, zoals door de Heer Zelf ook beloofd.

In het hele boek handelingen lees je vervolgens dat de nieuwe gelovigen worden gedoopt, maar dat hen daarna door de aprostelen ook de handen worden opgelegd waarbij de nieuwe gelovigen de Heilige Geest ontvangen. Dat het opleggen van de handen echt noodzakelijk is en alleen door de door de Heer Zelf aangestelde apostelen kon gebeuren wordt duidelijk wanneer je het stukje leest dat speciaal voor het opleggen van de handen twee van de apostelen over komen naar een nieuwe gemeente, die gesticht is door een diaken. De diaken mocht zelf wel de doop (het bad van de wedergeboorte, waardoor men dus een kind van G*d wordt) bedienen, maar was niet bij machte om de Heilige Geest "uit te delen". Dat kunnen alleen de door de Heer Zelf geroepen dienaren.

Ik zie in de bijbel dus een heel duidelijk verschil tussen de doop om een kind van G*d te worden (waterdoop) en het dopen met de Heilige Geest (de doop met vuur).

Groeten,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Haha, inderdaad off-topic, maar ik vind dat als je het normaal met letters schrijft, dat je er dan zo snel overheen leest; alsof je het over de eerste de beste hebt. Nu is volgens mijn geloof de Eeuwige ook écht de Eerste en de Beste, maar toch vind ik het belangrijk om er steeds goed over na te denken, wanneer ik Zijn Naam schrijf. Dat is waarom ik het of op deze manier schrijf, of steeds weer een andere Naam gebruik.

Groeten,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

Doop is een symboliek voor het ontvangen van de heilige geest. Je kunt daarnaast zonder doop de heilige geest volgens het nieuwe testament ontvangen als je je er naar uitstrekt.

Vaak wordt doop door water gedaan voor pas bekeerde Christenen inderdaad, als symbool voor het afleggen van het oude leven en het beginnen van een nieuw leven (met Jesus) door het negatieve proberen achter je te laten en het positieve proberen na te leven. Het staat symbool voor het ontvangen van het levend water, het woord van God door de geest.

De doop is natuurlijk wel een krachtig ritueel om op dat moment vervuld te worden met de geest van God, maar niet noodzakelijk om het koninkrijk binnen te gaan. Jesus zegt het volgende:

He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (Mark 16:15-16)

Jesus is toch iemand die altijd erg accuraat met zijn woorden is in het Nieuwe Testament. Zelf maak ik hier uit op, enkel zij die niet geloven zijn verdoemd, niet degenen die niet geloven en niet gedoopt zijn. Aangezien je dopen in de heilige geest symbolisch kan zien als 'vervuld worden' met de geest van God bestaat er veel discussie over dit onderwerp.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid