Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 61
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Openbaring is een grote aanklacht tegen de Romeinse overheersing van die tijd. Babylon wordt gebruikt als scheldnaam voor Rome.   De bibleproject heeft 2 goede video’s over Openbaring.  Als mensen

Religie is gewoon een ander woord voor godsdienst, dus alles wat je voor God en je naasten doet en alles wat je over Hem gelooft. Het stelsel aan leringen, geboden en devoties die je aanhoudt en waard

In brede zin duidt het woord 'religie' op een algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan beschouwd worden in relatie tot een

1 minuut geleden zei Figulus:

Maak ze dat maar wijs. De wetenschap houdt enkel rekening met het niet bestaan van God.

2 geslachten is wetenschap. Gender is pseudowetenschap. Om perspectief te scheppen. In nazi Duitsland moesten ze ook via propaganda aan de echte wetenschap voorbij gaan om hun eugenetica te verkopen aan de massa.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

2 geslachten is wetenschap. Gender is pseudowetenschap. Om perspectief te scheppen. In nazi Duitsland moesten ze ook via propaganda aan de echte wetenschap voorbij gaan om hun eugenetica te verkopen aan de massa.

Gender is een zelfbedacht concept om zichzelf te verheffen boven God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Ik vrees echter dat de megalomanie van deze wereldrijkers een open sollicitatie naar een kernbom of erger is. Nu dus de ideale tijd om de Vader erbij te halen.

De mens dunkt teveel van zichzelf om te beweren dat God zal voorkomen. God zal de mens confronteren met de gevolgen van zijn keuzes. Tot dan worden wij geconfronteerd met mensen die menen God te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Figulus:

De mens dunkt teveel van zichzelf om te beweren dat God zal voorkomen. God zal de mens confronteren met de gevolgen van zijn keuzes. Tot dan worden wij geconfronteerd met mensen die menen God te zijn.

Er staat geschreven dat Babylon de grote in minder dan 1 uur compleet verwoest zal zijn. Wat als dit navo is? 

We sterven geen natuurlijke dood vrees ik, maar het is hierna te doen dus het doet er niets toe. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Flawless victory:


De farizeeërs hadden een geest van religie. Dat wil zeggen zij hielden andere mensen de wet voor en veroordeelden hen en legden hen zware lasten op, terwijl ze zich zelf niet aan de wet van God (naastenliefde) hielden. Ze waren wel heel erg godsdienstig.  Ze bestookten Jezus met vragen. Niet om van hem te leren, maar om hem iets te laten zeggen waarvoor hij gearresteerd zou kunnen worden.

Ten eerste: Heb je dit vanuit de Bijbel? Want de Joodse bevolking kon het veel beter met de Farizeers vinden dan met de Schriftgeleerden. De Farizeers waren juist mensen onder de mensen.

Ten tweede: Je lijkt religie te verwarren met godsdienst..

Ten derde: De wet van God als naastenliefde kwam pas in het NT. In het OT bestaat de wet van God uit talloze wetten en regels.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Babylon bestaat al eeuwen niet meer, dus jouw bron zat er naast.

Babylon DE GROTE gaat over iets heel anders. Ik vermoed dat dit op  NAVO slaagt en aan de wereldontwikkelingen te zien, mogen we ons gelukkig prijzen als we zoals de Sovjet Unie eindigen; maar ik zou er niet op hopen. 

Noord Korea trekt naar Oekraïne, of ben ik slecht geïnformeerd?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Babylon DE GROTE gaat over iets heel anders. Ik vermoed dat dit op  NAVO slaagt en aan de wereldontwikkelingen te zien, mogen we ons gelukkig prijzen als we zoals de Sovjet Unie eindigen; maar ik zou er niet op hopen. 

Noord Korea trekt naar Oekraïne, of ben ik slecht geïnformeerd?

Babylon bestaat al eeuwen niet meer. Wat begrijp je daar niet aan ?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
45 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Babylon bestaat al eeuwen niet meer. Wat begrijp je daar niet aan ?

 

Babylon de grote = wereldmacht. Wat begrijp jij daar niet aan?

Is de Bijbel niet wat te moeilijk voor jou? Elijah, Immanuel, Johannes, Jezus, ... 

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Fundamenteel:

Babylon de grote = wereldmacht. Wat begrijp jij daar niet aan?

Ik begrijp dat jij dat zo wil zien.  Zoals iedereen er iets ander voor kan zien. Als eigen invulling, want in de bijbel is dat nergens te vinden. Daarmee maak je de bijbeltekst nog niet kloppend.

6 uur geleden zei Flawless victory:

Als archeologische site. Het is in de loop der eeuwen verdwenen, en zeker niet in 1 uur. Dus het boek Openbaringen zit er naast. 
Pompeii bestaat ook. Daarvan is duidelijk dat het binnen een uur was verdwenen.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik begrijp dat jij dat zo wil zien.  Zoals iedereen er iets ander voor kan zien. Als eigen invulling, want in de bijbel is dat nergens te vinden. Daarmee maak je de bijbeltekst nog niet kloppend.

Als archeologische site. Het is in de loop der eeuwen verdwenen, en zeker niet in 1 uur. Dus het boek Openbaringen zit er naast. 
Pompeii bestaat ook. Daarvan is duidelijk dat het binnen een uur was verdwenen.

Openbaring is een grote aanklacht tegen de Romeinse overheersing van die tijd. Babylon wordt gebruikt als scheldnaam voor Rome.  
De bibleproject heeft 2 goede video’s over Openbaring. 
Als mensen denken dat Openbaring een soort toekomstvoorspelling is dan sla je de plank snel mis.  
Het is wel te plotten op alle dictaturen die steeds weer opkomen en dan weer vergaan.

Het boek Daniel gaat b.v. over de overheersing door de Syrische koning Antiochus IV. Het wordt echter gezet in de tijd van de ballingschap in de tijd van Nebukadnezar.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniël_(boek)

Veel orthodoxe gelovigen gaan ervan uit dat Daniël het boek zelf geschreven heeft rond 540 v.Chr. Casper Labuschagne (1977, 2011) stelde dat het boek Daniël 'een der meest misverstane en misbruikte boeken van het Oude Testament' is. Wat hem betreft moest de lezer 'weten dat het geen profetie is van een profeet genaamd Daniël uit de zesde eeuw vóór Christus', maar een apocalyptisch boek geschreven tijdens de Makkabese Oorlog. 'Een apocalyptisch boek is een troostboek, ontstaan in een situatie van bedreigd bestaan en het houdt zich bezig met het einde en de ondergang van de wereld van de verdrukker. Daarbij gaat het niet om schrikaanjagende voorspellingen over het einde van ónze wereld, maar om een verwachting betreffende de ineenstorting van de vreemde overheersing waaronder men in de eigen tijd gebukt ging'

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik begrijp dat jij dat zo wil zien.  Zoals iedereen er iets ander voor kan zien. Als eigen invulling, want in de bijbel is dat nergens te vinden. Daarmee maak je de bijbeltekst nog niet kloppend.

Als archeologische site. Het is in de loop der eeuwen verdwenen, en zeker niet in 1 uur. Dus het boek Openbaringen zit er naast. 
Pompeii bestaat ook. Daarvan is duidelijk dat het binnen een uur was verdwenen.

Het Babylon van Nimrod was niet dat van Cyrus en het Grote Babylon is van geen van beide. 

Niemand weet wie Babylon de grote is, NIEMAND. We hebben wel vermoedens, en dat is voldoende om waakzaam te zijn.

1 uur geleden zei Breuk:

Openbaring is een grote aanklacht tegen de Romeinse overheersing van die tijd. Babylon wordt gebruikt als scheldnaam voor Rome.  
De bibleproject heeft 2 goede video’s over Openbaring. 
Als mensen denken dat Openbaring een soort toekomstvoorspelling is dan sla je de plank snel mis.  
Het is wel te plotten op alle dictaturen die steeds weer opkomen en dan weer vergaan.

Het boek Daniel gaat b.v. over de overheersing door de Syrische koning Antiochus IV. Het wordt echter gezet in de tijd van de ballingschap in de tijd van Nebukadnezar.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniël_(boek)

Veel orthodoxe gelovigen gaan ervan uit dat Daniël het boek zelf geschreven heeft rond 540 v.Chr. Casper Labuschagne (1977, 2011) stelde dat het boek Daniël 'een der meest misverstane en misbruikte boeken van het Oude Testament' is. Wat hem betreft moest de lezer 'weten dat het geen profetie is van een profeet genaamd Daniël uit de zesde eeuw vóór Christus', maar een apocalyptisch boek geschreven tijdens de Makkabese Oorlog. 'Een apocalyptisch boek is een troostboek, ontstaan in een situatie van bedreigd bestaan en het houdt zich bezig met het einde en de ondergang van de wereld van de verdrukker. Daarbij gaat het niet om schrikaanjagende voorspellingen over het einde van ónze wereld, maar om een verwachting betreffende de ineenstorting van de vreemde overheersing waaronder men in de eigen tijd gebukt ging'

Zegt wie?

Als de Romeinen het probleem waren, was er geen tweede komst nodig he.

Lees de ondergang van Babylon de grote. Het kan dus niet over Rome gaan.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Jij dus ook niet, zijn we daar ook klaar mee

Ik geloof dat het ook ons is. En uw theologische ongeletterdheid of ongeloof verandert daar dus niets aan.

Veel westerlingen geloven oprecht de goeie te zijn na die propaganda allemaal te geloven he lol

Wir haben das nicht gewusst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Fundamenteel:

Het Babylon van Nimrod was niet dat van Cyrus en het Grote Babylon is van geen van beide. 

Niemand weet wie Babylon de grote is, NIEMAND. We hebben wel vermoedens, en dat is voldoende om waakzaam te zijn.

Zegt wie?

Als de Romeinen het probleem waren, was er geen tweede komst nodig he.

Lees de ondergang van Babylon de grote. Het kan dus niet over Rome gaan.

In het OT staat nergens dat de Messias twee keer moet komen. Maar omdat Jezus niet alle voorspellingen heeft ingelost (er zou wereldvrede zijn, geitjes zouden bij de leeuwen in het gras liggen etc) hebben ze de tweede wederkomst bedacht.. Toevallig heeft Jezus allerlei dingen in vervulling gebracht, behalve de zaken die iedereen kan zien. Maar de zaken die je op papier in vervulling kan brengen heeft Hij wel vervuld. 

Paulus dacht lange tijd dat Jezus in zijn tijd zou terugkomen. Toch vreemd dat iemand die een lijntje met van Boven had zo de fout in kon gaan.

Op 8-7-2024 om 18:40 zei Figulus:

De mens dunkt teveel van zichzelf om te beweren dat God zal voorkomen. God zal de mens confronteren met de gevolgen van zijn keuzes. Tot dan worden wij geconfronteerd met mensen die menen God te zijn.

😂

altijd grappig om dit te lezen van mensen die zo arrogant zijn om te denken dat hun Godsbeeld de Enige Juiste God is.. Dat is pas arrogantie

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Bekeerling14:

 

Paulus dacht lange tijd dat Jezus in zijn tijd zou terugkomen. Toch vreemd dat iemand die een lijntje met van Boven had zo de fout in kon gaan.

 


Paulus en de overige discipelen  hadden het niet aangekund als Jezus hen had verteld cq geopenbaard dat het nog tweeduizend jaar zou duren voor Hij zou wederkeren. Zij hadden een belangrijke taak te verrichten, het evangelie te verspreiden over de hele wereld. De aanstaande wederkomst gaf hen de hoop en de kracht om door te gaan. 

Johannes 16‬:‭12‬-‭15‬ ‭NBG51‬‬
‘Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.’
‭‭

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Flawless victory:


Paulus en de overige discipelen  hadden het niet aangekund als Jezus hen had verteld cq geopenbaard dat het nog tweeduizend jaar zou duren voor Hij zou wederkeren. Zij hadden een belangrijke taak te verrichten, het evangelie te verspreiden over de hele wereld. De aanstaande wederkomst gaf hen de hoop en de kracht om door te gaan. 

Johannes 16‬:‭12‬-‭15‬ ‭NBG51‬‬
‘Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.’
‭‭

 

Johannes is geschreven in 100nC, toen met wel doorhad dat Jezus niet in de tijd van Paulus terug zou keren. Want Paulus was toen al dood namelijk.  Ook hier lees ik weer iets waar ik vraagtekens bij heb: "Hij zal Mij verheerlijken"... Waarom zou Jezus dit over zichzelf gezegd hebben?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bekeerling14:

Johannes is geschreven in 100nC,

 

Dat is wat jij gelooft. Ik geloof dat de gehele bijbel voor 70 na Christus is geschreven. Was dit niet het geval dan zou de vernietiging van de tempel zeker in de Schrift  opgetekend hebben gestaan.


 

1 uur geleden zei Bekeerling14:

Ook hier lees ik weer iets waar ik vraagtekens bij heb: "Hij zal Mij verheerlijken"... Waarom zou Jezus dit over zichzelf gezegd hebben?


Omdat Hij de weg, de waarheid en het leven is.   

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Flawless victory:

 

Dat is wat jij gelooft. Ik geloof dat de gehele bijbel voor 70 na Christus is geschreven. Was dit niet het geval dan zou de vernietiging van de tempel zeker in de Schrift  opgetekend hebben gestaan.


 


Omdat Hij de weg, de waarheid en het leven is.   

De vernietiging van de tempel staat ook opgetekend, namelijk als profetie..

Zoals men in die tijd wel vaker deed, dan schreef men het op NA de gebeurtenis maar deed men alsof het in de toekomst zou gebeuren. Om mensen anno 2024 voor de gek te houden.

Zelfs als zou Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven zijn (weer door Hemzelf uitgesproken, according the gospels) dan nog hoeft Hij niet over zichzef en de Geest te zeggen "de Geest verheerlijkt Mij"... Echt, bij ieder ander sprookjesfiguur zou dit voor hoogmoed worden gezien. Waarom bij Jezus niet dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid