Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Noel2:

Adviezen vragen staat vrij, maar adviezen geven is wat mij betreft zeer verantwoordelijk werk. Aan een eenzijdig verhaal heb je in ieder geval niet genoeg, volgens mij.

Precies.   Wat ik zie is dat Bluebird zichzelf hier in de slachtofferrol positioneert en dat deze bevestigd wordt.   Ik zie de andere kant van het verhaal: een vrouw die aan haar tweede huwelijk bezig is welke dreigt te mislukken.   En dan op naar het derde huwelijk?  Ik kijk dus wel beter uit om de 'internet-relatiedeskundige' uit te hangen.

Let wel: bovenstaande alinea is alleen afgeleid van wat ik hier op dit forum lees.   Ik ken man noch vrouw.  Het is zeer gewaagd om een oordeel uit te spreken over mensen die je niet kent.   Mijn levenservaring  verteld mij wel dat er vrouwen zijn die er talent voor hebben om 'foute mannen' uit te kiezen.    Of dat bij Bluebird het geval is kan ik uiteraard niet weten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Noel2:

Het ontwaakte bewustzijn van deze tijd (woke) leidt tot allerlei negatieve reacties. Misschien logisch als de van oorsprong goede bedoelingen van kerk en staat zo pertinent als iets waarmee definitief afgerekend moet worden, behandeld worden. Een benadering met meer historisch begrip zou mijn voorkeur verdienen.

Het lijkt me een goed idee om je eens te verdiepen in de geschiedenis van o.a. de kerk. Dan lees je over de verstrengeling van kerk en staat om het volk eronder te houden, en o.a. over de moord op de Katharen, de kruistochten, de Inquisitie, en de heksenvervolgingen. En nog veel meer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Figulus:

De conclusie dat het oké is om een alcoholist te zijn vanwege een 'gezellige dronk' is niet logisch, omdat het negeren van negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik problematisch gedrag aanmoedigt. Het leidt tot negatieve gevolgen voor de gezondheid, relaties of werkprestaties, ongeacht of men zich daarbij als zogenaamd gezellig voordoet. Het is belangrijk om bewust te blijven van de impact van alcohol op onze gezondheid en welzijn, en om verantwoordelijke keuzes te maken met betrekking tot alcoholgebruik.

Als ik over ‘gezellig drankgebruik’ spreek, dan bedoel ik daarmee dat je niets en niemand anders beschadigt (dan hooguit alleen jezelf). Dat geldt niet voor de alcoholist die de echtgenoot van Bluebird lijkt te zijn, die daardoor (ook) haar en de kinderen schade berokkent.

Het onderwerp is hier niet (overmatig) alcoholgebruik en de gevolgen daarvan, dus ga ik verder niet in op je bericht.

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

 Wat ik lees is een vrouw die voor de tweede maal in de huwelijksproblemen zit.   Is dat een patroon?  Dat is geen vraag om hier te beantwoorden, dat is een retorische vraag welke jezelf kan stellen.  

Dat is een vraag die van latere zorg is, een vraag welke een mens zichzelf kan stellen in een veilige omgeving. Die veilige omgeving hebben de kinderen en de TS nu niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:

Ik persoonlijk schrik van het gemak waarmee adviezen en adviesvragen in een openbare ruimte worden besproken.

Daarvoor moet je dan weer bij het Forumbeheer zijn die de rubriek ‘Liefde en Relatie’ in deze openbare ruimte heeft gecreëerd. Een ‘vertrouwelijke hoek’ zou wat dat betreft in elk geval al beter zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:

Adviezen vragen staat vrij, maar adviezen geven is wat mij betreft zeer verantwoordelijk werk. Aan een eenzijdig verhaal heb je in ieder geval niet genoeg, volgens mij.

Wat jij onbewust doet is de macht (willen) overnemen over de beslissing van Bluebird door controle te willen uitoefenen over andermans (advies)berichten. De verantwoordelijkheid wat ze ermee doet ligt bij Bluebird. Zij is een volwassen vrouw die uitstekend in staat is zichzelf te oriënteren en haar eigen beslissingen te nemen.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Yours:

Als ik over ‘gezellig drankgebruik’ spreek, dan bedoel ik daarmee dat je niets en niemand anders beschadigt (dan hooguit alleen jezelf). Dat geldt niet voor de alcoholist die de echtgenoot van Bluebird lijkt te zijn, die daardoor (ook) haar en de kinderen schade berokkent.

Het onderwerp is hier niet (overmatig) alcoholgebruik en de gevolgen daarvan, dus ga ik verder niet in op je bericht.

Precies. De alcohol is een secundair probleem. Het dagelijks kleineren en het op abnormale wijze willen beheersen van het leven van de TS, kortom het narcistisch misbruik, is primair. (Psychische) veiligheid is basaal. TS geeft aan regelmatig bang te zijn voor haar man. Alcohol heeft een ontremmende werking. Dat is een extra risico.  Het probleem met narcisme is dat buitenstaanders dit vaak niet herkennen. Zelfs hulpverleners worden meestal gemakkelijk om de tuin geleid. De dingen die Bluebird opnoemt vallen onder narcisme/psychopathie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Yours:

Als ik over ‘gezellig drankgebruik’ spreek, dan bedoel ik daarmee dat je niets en niemand anders beschadigt (dan hooguit alleen jezelf). Dat geldt niet voor de alcoholist die de echtgenoot van Bluebird lijkt te zijn, die daardoor (ook) haar en de kinderen schade berokkent.

Het onderwerp is hier niet (overmatig) alcoholgebruik en de gevolgen daarvan, dus ga ik verder niet in op je bericht.

Uw opmerking bevat inhoudelijke inconsistente logica omdat het idee van "gezellig drankgebruik" wordt gepresenteerd als een situatie waarin alleen de drinker zichzelf zou kunnen schaden, maar niet anderen. Dit impliceert dat het drinken van alcohol alleen schadelijk kan zijn voor de drinker zelf, terwijl bekend is dat alcoholmisbruik kan leiden tot schadelijke effecten op anderen, zoals dronken rijden, agressief gedrag of verwaarlozing van verantwoordelijkheden. Hoe "gezellig" men ook mag over komen, het idee dat "gezellig drankgebruik" geen schade aan anderen veroorzaakt, is inconsistent met de realiteit van de mogelijke gevolgen van alcoholmisbruik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-4-2024 om 22:35 zei Bluebird:

-“Wel heeft hij meer dan eens heel dreigend boven me gestaan waarbij ik bang was dat hij me wel wat zou aandoen”

-“Mijn kinderen heeft hij nog nooit met een vinger aangeraakt. Maar ik vraag me wel af wat de psychische schade op termijn zal zijn. Ze zien niet dat hij drinkt, maar merken wel verschil in zijn gedrag op. “

- “ Daarnaast zien ze mij met regelmaat huilend aan tafel omdat ik de grond in word gepraat.”

-“ Is dat onveilig? En is dat onveiliger dan ze weer in een (tijdelijk) onstabiele situatie brengen? “
 

- “Hij weet dat hij een drankprobleem heeft en zegt er aan te willen werken. Ik heb hem gevraagd hulp te zoeken. Hij heeft al een traject van hulp gehad mbt verslaving. Hij vertelde daar andere verhalen dan hoe het in werkelijkheid ging. “

- “De keer dat ik meeging heb ik moeten aangeven hoe het voor mij was. Ik was voorzichtig in wat ik zei omdat ik wist dat ik het op een nare manier terug zou krijgen. En dat gebeurde ook: “och mijn man is een alcoholist. Wat ben ik zielig!” Was wat hij zei na thuiskomst.”

-“Hij wil geen hulp. Hij wil ook niet aangesproken worden op zijn gedrag. “

- “Afgelopen weekend sprak ik met een vriendin van ons. Zij vertelde mij dat hij dit gedrag ook liet zien bij zijn ex, die uiteindelijk bij hem weg is gegaan. “

- “Naast dat hij een drankprobleem heeft met kwade dronk, heeft hij ook narcistische trekken. Als hij niet wil dat ik iets doe of eet, gebeurt het niet”. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

- “Ga ik er tegenin, dan is het bonje.”

- “Het lijkt nu veiliger te zijn om in deze situatie te blijven dan weg te gaan, want ik weet niet tot wat hij in staat is. Hij is enorm controlerend en dwingend. “

- “Ik heb er over gedacht hulp te vragen bij iemand uit onze (hervormde) kerk. Maar ook daar weet ik niet bij wie. En als mijn man er achter komt, wat hangt me dan boven het hoofd. Ik heb hem al eerder gezegd dat ik hulp voor hem wil omdat ik van hem houd en omdat ik wil dat hij een vader is voor zijn jongste kind, maar dat lijkt niet goed genoeg tot hem door te dringen. 

- “Het is erg moeilijk om niet naar je gevoel te luisteren, dit uit te zetten, wanneer je psychisch met de grond gelijkgemaakt wordt. Als er gezegd wordt dat er niks van je deugt: je geloof, de manier waarop je je kinderen opvoedt, de manier waarop je je werk doet (eigen bedrijf), de manier waarop je met je eigen familie omgaat, hoe je er uit ziet, hoe je je gedraagt in je relatie. “
 


Ik heb het even puntsgewijs aangehaald. Liefde en angst sluiten elkaar wederzijds uit. Waar angst heerst kan geen liefde zijn. Een vrouw die bang moet zijn voor haar man, dat heeft geen toekomst. Daar zal hoe dan ook verandering in moeten komen wil een liefdesrelatie kans hebben.

12 minuten geleden zei Noel2:

Oh man, hoe kan je nou na enkele eenzijdige tekstjes iemand stigmatiseren met narcisme/psychopathie. Het is echt tenenkrommend. Zelf als het waar is verdient iemand niet zomaar een dergelijk oordeel van een forumdeelnemer. Dat moet dan een deskundige of professional zijn, en ik schat niet in dat je dat bent. Die eagerness to judge is kenmerkend.

Wat ze beschrijft is hoe dan ook narcistisch misbruik. Daar hoef je geen professional voor te zijn, daar kan gelukkig heden ten dage  ieder  individu zich van op de hoogte stellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Noel2:

Nog steeds eenzijdig allemaal, mocht de verteller zelf een trol zijn die graag forumdeelnemers op het verkeerde pad zet, dan veranderen de conclusies die je denkt te kunnen trekken onmiddellijk.

Dit hoeft niet per se het geval te zijn. Men kan het schrijven opvatten als een casus en er weldegelijk wat van leren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Noel2:

Ik betwijfel of velen het zo zien. De mogelijkheid dat dit bericht er een is die verzonnen is om reacties uit te lokken, is niet denkbeeldig, maar velen zijn niet wantrouwig genoeg hiervoor. Sterker nog een dergelijk wantrouwen wordt al gauw toegeschreven aan een aandoening.

Toch zit het bericht niet ver van berichten als “Mijn vriend wil anaal, mag dat van de Bijbel?

Wat een vreemde  draai. Van het tonen van bezorgdheid om de TS naar valse beschuldigingen dat zij  een trol zou zijn.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Noel2:

Forums trekken eerder mensen die zich verkneukelen of de spasmen die dergelijke kwesties opleveren, dan oprechte vragenstellers. Oprechte vragenstellers zou ik naar hulpinstanties willen verwijzen, in plaats van naar forums.

Hoe dan ook, het heeft mij aangezet tot nadenken. Dat is de winst. Of het daarbij gaat om een reële situatie of een gefingeerde, laat me koud. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Noel2:

Nee geen beschuldiging. Ik ga er niet vanuit in dit geval. Maar wel dat er totaal geen rekening gehouden wordt met dit soort mogelijkheden. Dat zie je aan de volkomen zelfovertuigde reacties op “een verhaal”.


 


Je hebt haar wel verdacht gemaakt. Daarmee maak je haar nogmaals slachtoffer.  Dat soort zaken moet zij al vaak genoeg ondergaan door haar man. Lees de punten er maar op na. Het moet hoe dan ook aan het slachtoffer liggen?

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites

Allen bedankt voor de reacties. De een wat meer hulpvaardig dan de ander, maar jullie hebben je tijd er aan gewijd. 
 

Val ik (achteraf) op de verkeerde mannen? Ja. 
Heb ik hier van geleerd? Ja. 
Wil ik scheiden van mijn man? Nee

Wat ik wil is een normale relatie met de man waar ik mee getrouwd ben en waar ik van hou. Ik moet de veiligheid van mijzelf en mijn kinderen daar boven zetten. 
Het is voor mij zaak die balans op te maken. Of er nog enig redden aan is. Tijdens een ruzie dankzij zijn kwade dronk denk ik van niet. Zoals vannacht, toen ik voor leugenachtig misbaksel werd uitgemaakt omdat ik de tijd verkeerd zag: 03:00 ipv 05:00 en nadat ik een hele tirade over me heen heb gehad over hoe slecht mijn familie is en ik ben. Een dag later heb ik nog enige hoop dat het ooit normaal gaat worden. 
 

Vanmorgen heb ik nog eens aangegeven dat ik wil dat hij hulp zoekt bij het stoppen met drinken omdat hij op deze manier zichzelf, ons huwelijk en ons gezin kapot maakt. 
Hij gaf aan dit niet te willen en het zelf te willen doen. 
Later kwam hij er op terug. Hij vroeg 1 maand om het zelf te proberen. Lukt dit niet, dan gaat hij naar de huisarts. 
Twee weken geleden hadden we hetzelfde gesprek maar dan zonder termijn er aan vast. Ik wil graag geloven dat hij het zelf kan, maar de 7 alcoholische drankjes van vandaag boezemen mij niet veel vertrouwen in. De sterke drank is op, en van bier moet hij te veel drinken om dronken te worden. Vandaag geen kwade dronk dus. 
 

Waar het hem aan ontbreekt is zelfreflectie en inlevingsvermogen. Hij ziet niet in wat hij doet en/of zegt. Daarbij kan hij niet invoelen wat voor schade zijn woorden aanrichten. Hij is iemand die weinig tot geen kritiek kan verdragen. Vanmorgen heeft hij nagedacht over mijn woorden, zo leek het. Hij riep: “Dan ga je toch weg?!” Op mijn vraag of dat werkelijk was wat hij wilde antwoordde hij “Nee”. 
De kans is groot dat ik dit gesprek een volgend beschonken moment voor mijn voeten krijg gegooid. 
 

Hij zegt achteraf niets te menen van de nare woorden die hij zegt, als hij het zich al kan herinneren, en dat hij van me houdt. Maar als hij echt van me houdt, dan zou hij zich toch niet bijna dagelijks in een situatie brengen waarbij hij het tegenovergestelde laat zien…

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bluebird:

Allen bedankt voor de reacties. De een wat meer hulpvaardig dan de ander, maar jullie hebben je tijd er aan gewijd. 
 

Val ik (achteraf) op de verkeerde mannen? Ja. 
Heb ik hier van geleerd? Ja. 
Wil ik scheiden van mijn man? Nee

Wat ik wil is een normale relatie met de man waar ik mee getrouwd ben en waar ik van hou. Ik moet de veiligheid van mijzelf en mijn kinderen daar boven zetten. 
Het is voor mij zaak die balans op te maken. Of er nog enig redden aan is. Tijdens een ruzie dankzij zijn kwade dronk denk ik van niet. Zoals vannacht, toen ik voor leugenachtig misbaksel werd uitgemaakt omdat ik de tijd verkeerd zag: 03:00 ipv 05:00 en nadat ik een hele tirade over me heen heb gehad over hoe slecht mijn familie is en ik ben. Een dag later heb ik nog enige hoop dat het ooit normaal gaat worden. 
 

Vanmorgen heb ik nog eens aangegeven dat ik wil dat hij hulp zoekt bij het stoppen met drinken omdat hij op deze manier zichzelf, ons huwelijk en ons gezin kapot maakt. 
Hij gaf aan dit niet te willen en het zelf te willen doen. 
Later kwam hij er op terug. Hij vroeg 1 maand om het zelf te proberen. Lukt dit niet, dan gaat hij naar de huisarts. 
Twee weken geleden hadden we hetzelfde gesprek maar dan zonder termijn er aan vast. Ik wil graag geloven dat hij het zelf kan, maar de 7 alcoholische drankjes van vandaag boezemen mij niet veel vertrouwen in. De sterke drank is op, en van bier moet hij te veel drinken om dronken te worden. Vandaag geen kwade dronk dus. 
 

Waar het hem aan ontbreekt is zelfreflectie en inlevingsvermogen. Hij ziet niet in wat hij doet en/of zegt. Daarbij kan hij niet invoelen wat voor schade zijn woorden aanrichten. Hij is iemand die weinig tot geen kritiek kan verdragen. Vanmorgen heeft hij nagedacht over mijn woorden, zo leek het. Hij riep: “Dan ga je toch weg?!” Op mijn vraag of dat werkelijk was wat hij wilde antwoordde hij “Nee”. 
De kans is groot dat ik dit gesprek een volgend beschonken moment voor mijn voeten krijg gegooid. 
 

Hij zegt achteraf niets te menen van de nare woorden die hij zegt, als hij het zich al kan herinneren, en dat hij van me houdt. Maar als hij echt van me houdt, dan zou hij zich toch niet bijna dagelijks in een situatie brengen waarbij hij het tegenovergestelde laat zien…

Dag Bluebird,

Je geeft er blijk van heel goed te weten wat je wilt.

Voor mij zou de grens daar liggen waar de veiligheid van jezelf en de kinderen niet langer gewaarborgd is.

Ik wens je veel kracht toe om dit alles te verdragen en tevens veel wijsheid.

Met een Hartelijke Groet,

Yours

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Bluebird:

Val ik (achteraf) op de verkeerde mannen? Ja. 
Heb ik hier van geleerd? Ja. 
Wil ik scheiden van mijn man? Nee

Wat heb je ervan geleerd? Volgens mij heb je helemaal niks geleerd en wordt het een kwestie van herhalen van zaken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

We proberen met je mee te denken. Wat is de oorzaak van het drankprobleem? Iemand gaat vaak drinken om problemen te vergeten en trapt dan in de val verslaafd te worden. Ga hulp zoeken. Bespreek het misschien met je huisarts, die weet vaak de juiste weg. Misschien is er ook pastorale hulp bij jullie kerk? 
Dus als eerste het probleem benoemen en dat aanpakken en vervolgens de verslaving zelf aanpakken. En bid! Communicatie met God helpt altijd en vaak laat Hij je de uitweg zien. Ik wens jullie heel veel sterkte en hoop dat er snel een oplossing komt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Lijkt me sterk dat uw man alcohol drinkt bij overprikkeling en dan alles met een kwade dronk bovenkomt.

Mijn advies: geen termijn aan verbinden. Want een termijn aan iets koppelen leidt vaak tot meer gebruik waarna stoppen nog moeilijker wordt. Ik heb ook een probleem met drank en keer bij overprikkeling naar iets natuurlijk en de natuur. 
Ik heb zelfs een “crisispotje” nu dat ik kan raadplegen bij gevaar tot drankgebruik. Het is misschien niet zo conventioneel, maar het werkt hier wel. Laatste keer heb ik dat potje geraadpleegd en ben ik onder mijn deken gekropen om er pas 8h later terug uit te verschijnen, niemand had last van mij. Mijn laatste dronken bui deed me in de cel belanden, dat kan ook helpen. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien is uw partner ook beter alleen af dan in een relatie. Pijn is de beste leermeester.

Ik ga persoonlijk nooit meer een relatie of een vriendschap aan. Een verslaafde moet alleen met zijn verslaving achterblijven om te ervaren en leren waar ie beter af is. Tragisch feit is dat de verslaving vaak meer te bieden heeft dan de omgeving. 

En dat ligt meer aan de verslaafde dan aan de omgeving ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid