Spring naar bijdragen

Kunnen transgenders gedoopt worden en peetouders zijn?


Aanbevolen berichten

Op 1-12-2023 om 10:05 zei Petra.:
Op 1-12-2023 om 08:09 zei Monachos:

Ik probeer me voor te stellen dat een man een vrouw wil zijn of dat een vrouw een man wil zijn. Hierna wil deze persoon gedoopt worden? In wat? Waar wil de transgender bij horen? Bij de RKK? Bij een andere geloofsgemeenschap? Bij het Lichaam van Christus? Misschien dat ik hier dan ook mee oordeel maar ik kan het niet met elkaar rijmen. Wat betekent de doop dan?

Bedenk je dat transgenders gedoopt willen worden om dezelfde reden als elk ander mens die gedoopt wil worden.  (Ik ken er geen één die het lichaam had afgelegd.. jij wel ?) 

Ben jij gedoopt ? Waarom wel of niet ? 

Hoi Petra ja ik ben (in 1996) gedoopt, in een baptistenkerk. Waarom? Omdat het evangelie van Jezus Christus me heeft geraakt. Omdat ik instem met de opvatting dat we van nature naar het vlees leven. De Bijbel geeft aan dat het ook mogelijk is om naar de Geest te leven. De doop is een symbolisch afleggen van (de zondige wil van) het vlees en je ondergeschikt maken aan de Geest van God. 

Romeinen 8 NBG51:

1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

3 Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,

4 Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.

5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.

6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Dezelfde verzen in de NBV21:

1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 

2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 

3 Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 

4 opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest. 

5 Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. 

6 Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.

Ik ben van mening dat het transgenderfenomeen niet iets van de Geest is. Ik kan niet begrijpen hoe iemand die met geestelijke dingen bezig is, ook met gender bezig zou zijn. Maar ik zeg erbij dat ik persoonlijk geen enkele transgender ken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 133
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Kun jij alleen iets zeggen over onderwerpen als seksualiteit en gender?   (Over kwetsbare groepen toch, die allang de kerk ontvlucht zijn.) Daar kun je de rechtzinnige christen aan herkennen.  

Petrus verloochende Jezus 3 maal.  Toch wordt hij door Jezus niet afgewezen.   Het is nogal vreemd om te lezen dat mensen hier christenen even afserveren. De voorbeelden in het OT(volk Israël) in

Yep.

Als wij in een God geloven die werkelijk ieder wezen naar diens aard schiep, dan is de aarding naar Zijn weerspiegeling afgebeeld in het hof.

Maar het beeld is gevallen en we zijn allemaal zondaars. Het is echter niet de bedoeling de Kerk op onze zondes te conformeren maar onze zondes te overstijgen via de Kerk.

De zonde is wat ze is, zonder compromis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Breuk:

Mattheus pakt juist Genesis op, om de genesis (wording) van Jezus Christus te beschrijven.  Als je het thema van eersteling in Genesis herkent, dan zie je juist dat er in het NT een doorlopende lijn wordt gekozen.   
 

Naardense bijbel - Mattheus 1:1:

Boek van de genesis,- geboorte (Gen. 5,1), 
van Jezus Christus, 
zoon van David, zoon van Abraham.


De verwijzing van het geboorteverhaal naar het paasverhaal van Lukas is heel bekend. Ook die van de herders.

https://www.theologie.nl/lucas/ 
Karakteristiek voor het evangelie naar Lucas is ook de aandacht voor het verachte en het verlorene. De herders van Bethlehem behoorden tot de verachten. De grote aandacht voor het verlorene blijkt uit Luc. 15: de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon. Meer dan enig ander van de evangelisten beklemtoont Lucas de ontferming van Jezus voor de zondaren (bv. 7:36-50; 19:1-10; 22:61; 23:34,43).

 

Herders veracht? 

https://research.lifeway.com/2015/12/17/christmas-urban-legends-shepherds-as-outcasts/

Dat standpunt kan echt niet meer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Dat beloof ik:

Zo is het ook. De katholieke keerk heeft zich de afgelopen decennia wat dat betreft volkomen ongeloofwaardig gemaakt, met name door bij de misbruikschandalen enerzijds spijt en verbetering te betuigen, en tegelijkertijd de priesters die hun mond hielden te bedanken voor hun zwijgen.
Ik kan me dan ook nauwelijks voorstellen het topic uberhaupt speelt, volgens mij zijn er geen transmensen die nog in de kerk zich als peetouder laten benoemen.,

Het misbruik in de hetero-scene is minder erg dan in de homo-scene.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-12-2023 om 08:28 zei Petra.:

4) Hoe het ook bedoeld is: Er staat nada zip over travestie. En dáár gaat dit topic over. 

In deuteronomium 23:1 staat dat ieder van wie het geslachtsdeel gekwest of afgesneden is niet in de gemeente van God mag komen.
Dat is nu niet meer letterlijk zo maar als je in de geest van de tekst blijft, is het niet vreemd te concluderen dat God waarschijnlijk niet blij is met wie nu moedwillig zijn/haar geslachtsdeel beschadigd en daar geen spijt van heeft.
In deuteronomium 22:5 zegt God ook dat Hij een afschuw heeft hiervan.
Alles waar God een afschuw van heeft kan normaal gezien niet in Zijn nabijheid komen, tenzij er bekering is.

Op 2-12-2023 om 09:01 zei Breuk:

Kun jij alleen iets zeggen over onderwerpen als seksualiteit en gender?  
(Over kwetsbare groepen toch, die allang de kerk ontvlucht zijn.)
Daar kun je de rechtzinnige christen aan herkennen.  

Dat de bijbel heel veel over recht en rechtvaardigheid gaat is dat jou ontgaan?
Onderwerpen als armoede, discriminatie, eenzaamheid, migratie, oorlog, haat, houd jij je daar ook meebezig?

Beste Breuk en @Hopper, @Petra., @Flawless victory (aangezien jullie deze vraag van Breuk ook liketen):

Deze vraag en alle andere aantijgingen aan mijn adres in dit topic doen mij denken aan een eerder topic ("Jonge of oude aarde") op dit forum.
Ik werd daar verketterd omdat ik theistische evolutie verdedigde.

Ten eerste, noem eens een kerk in Nederland die te weinig aan liefdadigheid doet?
Ik zie de standpunten mbt de lhbti in de kerken in Nederland als de balk in het oog van christenen nu, niet de medelievendheid naar anderen toe. De lhbti beweging maakt mensen kapot maar dat mag niet genoemd worden want dan ben je veroordelend.
Zie bijvoorbeeld het filmpje van ex-gay Joseph Sciambra wat de regenboogvlag nu voor hem betekend:

Ook de ex-lhbti'ers van X-out-loud worden niet gehoord door de kerk, zie bijvoorbeeld hier:

 

Ten tweede, wat ik zelf doe dat zijn mijn zaken, daar weten jullie niks van.
Ik hoef op dit forum niet te pretenderen dat ik in het gewone leven een goede christen zou zijn, als ik dat zou zeggen zouden jullie mij toch niet geloven.
Ik heb gewoonweg te weinig tijd om op dit forum veel te posten. Dat alleen zou al veelzeggend moeten zijn.

Niet dat het jullie iets aangaat maar ik houd me bezig met deze onderwerpen omdat het op dit moment een belangrijk onderwerp is in mijn eigen kerk, voor mijn gezin (onderwijs op hun school) en hoe ik er zelf mee platgegooid wordt op mijn werk.
Maar als mijn mening niet gewenst is op dit forum, vooruit dan kap ik ermee.
Jullie zullen mij niet meer horen in dit topic of andere gender/lhbti gerelateerde topics.

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Goeiemoggel:

In deuteronomium 23:1 staat dat ieder van wie het geslachtsdeel gekwest of afgesneden is niet in de gemeente van God mag komen.
Dat is nu niet meer letterlijk zo maar als je in de geest van de tekst blijft, is het niet vreemd te concluderen dat God waarschijnlijk niet blij is met wie nu moedwillig zijn/haar geslachtsdeel beschadigd en daar geen spijt van heeft.
In deuteronomium 22:5 zegt God ook dat Hij een afschuw heeft hiervan.
Alles waar God een afschuw van heeft kan normaal gezien niet in Zijn nabijheid komen, tenzij er bekering is.

Beste Breuk en @Hopper, @Petra., @Flawless victory (aangezien jullie deze vraag van Breuk ook liketen):

Deze vraag en alle andere aantijgingen aan mijn adres in dit topic doen mij denken aan een eerder topic ("Jonge of oude aarde") op dit forum.
Ik werd daar verketterd omdat ik theistische evolutie verdedigde.

Ten eerste, noem eens een kerk in Nederland die te weinig aan liefdadigheid doet?
Ik zie de standpunten mbt de lhbti in de kerken in Nederland als de balk in het oog van christenen nu, niet de medelievendheid naar anderen toe. De lhbti beweging maakt mensen kapot maar dat mag niet genoemd worden want dan ben je veroordelend.
Zie bijvoorbeeld het filmpje van ex-gay Joseph Sciambra wat de regenboogvlag nu voor hem betekend:

Ook de ex-lhbti'ers van X-out-loud worden niet gehoord door de kerk, zie bijvoorbeeld hier:

 

Ten tweede, wat ik zelf doe dat zijn mijn zaken, daar weten jullie niks van.
Ik hoef op dit forum niet te pretenderen dat ik in het gewone leven een goede christen zou zijn, als ik dat zou zeggen zouden jullie mij toch niet geloven.
Ik heb gewoonweg te weinig tijd om op dit forum veel te posten. Dat alleen zou al veelzeggend moeten zijn.

Niet dat het jullie iets aangaat maar ik houd me bezig met deze onderwerpen omdat het op dit moment een belangrijk onderwerp is in mijn eigen kerk, voor mijn gezin (onderwijs op hun school) en hoe ik er zelf mee platgegooid wordt op mijn werk.
Maar als mijn mening niet gewenst is op dit forum, vooruit dan kap ik ermee.
Jullie zullen mij niet meer horen in dit topic of andere gender/lhbti gerelateerde topics.

Hallo Goeiemoggel, ik sta hier ambivalent in.  We dienen ieder mens te respecteren die een ander gender wenst, we mogen immers niet oordelen.  Dat gezegd hebbende zie ik transgenders als dwalende mensen in hun identiteit.  Vandaar dat ik @Breuk heb geliket, maar het ook met jou eens ben.

Ik ben he-le-maal klaar met dat LHBTI gedoe of hoe het ook mag heten.  Maar naastenliefde 'dwingt' mij om hen toch lief te hebben indachtig de leer van Jezus.  Ik hoop dat je de ambivalentie begrijpt.  In Christus is er geen enkele identificatie met welk geslacht dan ook......

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Flawless victory:

Dat is juist. Zo is er over transgenders in Christus dan ook geen oordeel. 

Transgenders oordelen zelf over hun identiteit.     Dat wat ze van God gekregen hebben (man of vrouw), dat aanvaarden ze niet.  Een prima voorbeeld van "want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden".

Echter 'de Christus' is zonder oordeel, de Christus aanvaardt de mens zoals deze zich voordoet.  Worstelt deze of gene met zijn gender dan zij dat zo, geen oordeel.  Dan rest mededogen met al dat geworstel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

Dat is juist. Zo is er over transgenders in Christus dan ook geen oordeel. 

In welke Bijbel dan?

Er is voor IEDEREEN een oordeel, IEDEREEN.

57 minuten geleden zei Hopper:

Transgenders oordelen zelf over hun identiteit.     Dat wat ze van God gekregen hebben (man of vrouw), dat aanvaarden ze niet.  Een prima voorbeeld van "want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden".

Echter 'de Christus' is zonder oordeel, de Christus aanvaardt de mens zoals deze zich voordoet.  Worstelt deze of gene met zijn gender dan zij dat zo, geen oordeel.  Dan rest mededogen met al dat geworstel.

Niet zoals die zich voordoet, maar zoals die oorspronkelijk is.

Van baby af beginnen we met na apen en daar gaat het dan mis. Zeker met een beeldbuis die al pzrversiteiten in kindershows edm verwerkt.

3 uur geleden zei Goeiemoggel:

In deuteronomium 23:1 staat dat ieder van wie het geslachtsdeel gekwest of afgesneden is niet in de gemeente van God mag komen.
Dat is nu niet meer letterlijk zo maar als je in de geest van de tekst blijft, is het niet vreemd te concluderen dat God waarschijnlijk niet blij is met wie nu moedwillig zijn/haar geslachtsdeel beschadigd en daar geen spijt van heeft.
In deuteronomium 22:5 zegt God ook dat Hij een afschuw heeft hiervan.
Alles waar God een afschuw van heeft kan normaal gezien niet in Zijn nabijheid komen, tenzij er bekering is.

Beste Breuk en @Hopper, @Petra., @Flawless victory (aangezien jullie deze vraag van Breuk ook liketen):

Deze vraag en alle andere aantijgingen aan mijn adres in dit topic doen mij denken aan een eerder topic ("Jonge of oude aarde") op dit forum.
Ik werd daar verketterd omdat ik theistische evolutie verdedigde.

Ten eerste, noem eens een kerk in Nederland die te weinig aan liefdadigheid doet?
Ik zie de standpunten mbt de lhbti in de kerken in Nederland als de balk in het oog van christenen nu, niet de medelievendheid naar anderen toe. De lhbti beweging maakt mensen kapot maar dat mag niet genoemd worden want dan ben je veroordelend.
Zie bijvoorbeeld het filmpje van ex-gay Joseph Sciambra wat de regenboogvlag nu voor hem betekend:

Ook de ex-lhbti'ers van X-out-loud worden niet gehoord door de kerk, zie bijvoorbeeld hier:

 

Ten tweede, wat ik zelf doe dat zijn mijn zaken, daar weten jullie niks van.
Ik hoef op dit forum niet te pretenderen dat ik in het gewone leven een goede christen zou zijn, als ik dat zou zeggen zouden jullie mij toch niet geloven.
Ik heb gewoonweg te weinig tijd om op dit forum veel te posten. Dat alleen zou al veelzeggend moeten zijn.

Niet dat het jullie iets aangaat maar ik houd me bezig met deze onderwerpen omdat het op dit moment een belangrijk onderwerp is in mijn eigen kerk, voor mijn gezin (onderwijs op hun school) en hoe ik er zelf mee platgegooid wordt op mijn werk.
Maar als mijn mening niet gewenst is op dit forum, vooruit dan kap ik ermee.
Jullie zullen mij niet meer horen in dit topic of andere gender/lhbti gerelateerde topics.

Het is wijs te beseffen wanneer je met duiven schaakt en wanneer niet. Liberalen hun zekeringen springen bij moeilijke vragen of nuance. En we weten allemaal waar ze voorstaan door amper een weekje de mainstream op te volgen.

Er is geen generatie meer fascistisch in mijn leven geweest dan de progressieve liberalen. Ze censureren zelfs mensen die tegen het narratief durven in gaan en maken hele carrières kapot wegens "de foute mening".

Zover de "freedom" die ze advoceren , ze kunnen niet eens met free speech om...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-12-2023 om 00:10 zei Hermanos2:

Kun je dat iets meer toelichten dan alleen het doorgeven van een link?  

Als je onderstaande zin leest, dan staat er dat de herders ‘s nachts de wacht hielden. 
Lukas 2:8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.    
De nacht is in de bijbel de tijd van angst, de tijd waar het niet goed (tov) is.  
Door de herders juist ‘s nachts te laten waken, krijgen ze een groot compliment.   

Worden ze tegenover herders van het volk (elite) gezet die niet waken?   
Nu denk ik niet dat ‘s nachts in het open veld waken een erebaan was.    
De elite lag lekker in hun paleizen en mooie woningen te slapen.    
Ik denk overigens ook dat de rol van sommige herders (nomaden) in het OT net iets anders was dan in het NT (gevestigd). 

De herders worden positief neergezet door de schrijver van Lucas en zeker niet veracht (integendeel).  

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Fundamenteel:

 

Niet zoals die zich voordoet, maar zoals die oorspronkelijk is.

Van baby af beginnen we met na apen en daar gaat het dan mis. Zeker met een beeldbuis die al pzrversiteiten in kindershows edm verwerkt.

 

Tja, als jij transgenders wenst te oordelen, dan ga je je gang maar.   Dan zondig je tegen Christus, dat moet je zelf weten.

Ik maak twee slagen.  Allereerst dat de Christus zonder oordeel is en in navolging oordeel ik niet over transgenders.  (Slag een)   De tweede slag is dat in Christus geen enkele identificatie is met geslacht.

Het is dus de transgender in kwestie die veel drukte maakt over zijn of haar identiteit.   Maar dat moeten ze (de transgenders) zelf maar weten.

Niet-oordelen wil zeggen dat ik mij met niemand vergelijk.   Zelf ben ik degene die Jezus volgt en wat anderen doen, moeten anderen maar weten, ik vergelijk mijzelf met niemand.   Ik vergelijk mijzelf dan ook niet met transgenders. Ik ben geboren als man, dat is wat ik van God heb gekregen.  En als je wat krijgt , dan geeft het geen pas om daar over te zeuren.  Maar nogmaals, als een ander wel wil zeuren en geslachtsoperaties wil ondergaan, hormonen en weet ik veel wat nog meer, dan zij dat zo.

Ik kijk wel beter uit om te oordelen, want met mijn eigen oordeel zal ik geoordeeld worden.  Dus wat je schrijft: " Er is voor IEDEREEN een oordeel, IEDEREEN"  , dat klopt niet.

 Mensen die vrij zijn van oordeel, die worden niet geoordeeld.  Zó heeft Jezus het ons gezegd.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Tja, als jij transgenders wenst te oordelen, dan ga je je gang maar.   Dan zondig je tegen Christus, dat moet je zelf weten.

Ik maak twee slagen.  Allereerst dat de Christus zonder oordeel is en in navolging oordeel ik niet over transgenders.  (Slag een)   De tweede slag is dat in Christus geen enkele identificatie is met geslacht.

Het is dus de transgender in kwestie die veel drukte maakt over zijn of haar identiteit.   Maar dat moeten ze (de transgenders) zelf maar weten.

Niet-oordelen wil zeggen dat ik mij met niemand vergelijk.   Zelf ben ik degene die Jezus volgt en wat anderen doen, moeten anderen maar weten, ik vergelijk mijzelf met niemand.   Ik vergelijk mijzelf dan ook niet met transgenders. Ik ben geboren als man, dat is wat ik van God heb gekregen.  En als je wat krijgt , dan geeft het geen pas om daar over te zeuren.  Maar nogmaals, als een ander wel wil zeuren en geslachtsoperaties wil ondergaan, hormonen en weet ik veel wat nog meer, dan zij dat zo.

Ik kijk wel beter uit om te oordelen, want met mijn eigen oordeel zal ik geoordeeld worden.  Dus wat je schrijft: " Er is voor IEDEREEN een oordeel, IEDEREEN"  , dat klopt niet.

 Mensen die vrij zijn van oordeel, die worden niet geoordeeld.  Zó heeft Jezus het ons gezegd.  

Waar staat dan dat ik ze wil veroordelen? Maar wie spreekt hier in Zijn Naam, zeggende dat mensen geen oordeel ontvangen; terwijl de Bijbel leert dat iedereen beoordeeld wordt? Zei ik enkel transgenders of iedereen?

Dat jullie opperwezens op basis van den tv en diens tijdsgeest willen uitroepen, tot daar aan toe; maar doe dat niet in naam van geloof. Jullie zijn geen autoriteit, de Bijbel is dat wél.

Kunt ge die uitspraken (geen oordeel voor x of y) niet op de Bijbel staven, geef er dan geen christelijke referentie aan. Progressieve christenen hebben reeds voldoende schade gepleegd.

Geef die citaat eens die je zegt? Het is niet die van Mattheus 7, en indien je naar die verwijsee; onderstreept dat eens zo hard hoe enkelen de ganse context op haar hoofd draaien. Wat niet van Hem maar hem komt.

Als je in Zijn naam spreekt of citeert, wees dan wel zo hoffelijk Zijn effectieve woorden door even bij te quoteren.

1 uur geleden zei Hopper:

Ik kijk wel beter uit om te oordelen, want met mijn eigen oordeel zal ik geoordeeld worden.  Dus wat je schrijft: " Er is voor IEDEREEN een oordeel, IEDEREEN"  , dat klopt niet.

 Mensen die vrij zijn van oordeel, die worden niet geoordeeld.  Zó heeft Jezus het ons gezegd.  

Ik vrees dat u dan vertoebelt ziet.

Ook jij oordeelt en zet zich meer op Zijn stoel dan eenders wie die ik hier ooit las.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Hopper:

Transgenders oordelen zelf over hun identiteit.     Dat wat ze van God gekregen hebben (man of vrouw), dat aanvaarden ze niet.  


Die tweede zin klopt niet per se. @Petra. heeft al eens een uitstekend artikel gedeeld waaruit duidelijk bleek dat de zaken niet altijd zo simpel liggen.  Helaas heb ik dat artikel niet opgeslagen. Misschien heeft zij het nog.

En zij die met hun gender worstelen hebben die worsteling eveneens van God gekregen. De Vader doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Ik sluit zeker niet uit dat Hij de onthechting van hun gender ook kan gebruiken opdat zij leren dat in Christus noch man noch vrouw is. Transgenders hebben die worsteling aanvaard, welke keuze ze ook gemaakt hebben.

 

21 uur geleden zei Hopper:

Echter 'de Christus' is zonder oordeel, de Christus aanvaardt de mens zoals deze zich voordoet.  Worstelt deze of gene met zijn gender dan zij dat zo, geen oordeel.  Dan rest mededogen met al dat geworstel.

Zo is dat.

53 minuten geleden zei Fundamenteel:


terwijl de Bijbel leert dat iedereen beoordeeld wordt?

In  Christus is er geen oordeel. Voor niemand. Ieder mag tot Hem komen zoals zhij is. Ongeacht wat er wel of niet (meer) tussen de benen hangt. Het maakt in Christus niets uit of je man of vrouw bent.   Juist zij die nog in het vlees zijn veroordelen transgenders, omdat ze niet weten wat het betekent om in Christus te zijn. Om dat te leren kennen dient men de Weg te gaan in plaats van zich vast te klampen aan de gezindheid van het vlees en daaruit zich bezig te houden met de vermeende zonden van een ander en de ander de wet voor te houden. 

Romeinen 8: 1-11
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

 

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Flawless victory:


Die tweede zin klopt niet per se. @Petra. heeft al eens een uitstekend artikel gedeeld waaruit duidelijk bleek dat de zaken niet altijd zo simpel liggen.  Helaas heb ik dat artikel niet opgeslagen. Misschien heeft zij het nog.

En zij die met hun gender worstelen hebben die worsteling eveneens van God gekregen. De Vader doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Ik sluit zeker niet uit dat Hij de onthechting van hun gender ook kan gebruiken opdat zij leren dat in Christus noch man noch vrouw is. Transgenders hebben die worsteling aanvaard, welke keuze ze ook gemaakt hebben.

 

Zo is dat.

In  Christus is er geen oordeel. Voor niemand. Ieder mag tot Hem komen zoals zhij is. Ongeacht wat er wel of niet (meer) tussen de benen hangt.  Juist zij die nog in het vlees zijn veroordelen transgenders, omdat ze niet weten wat het betekent om in Christus te zijn. Om dat te leren kennen dient men de Weg te gaan in plaats van zich vast te klampen aan de gezindheid van het vlees en daaruit zich bezig te houden met de vermeende zonden van een ander en de ander de wet voor te houden. 

Romeinen 8: 1-11
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

 

 

Wat betekent IN Christus zijn voor jou dan?

Is uw seksualiteit de vrije loop laten gaan, dan niet naar het vlees leven?

Wat zegt Gods Geest over de rolverdeling van de man en de vrouw?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

 

 

Ik ben geboren als man, dat is wat ik van God heb gekregen.  En als je wat krijgt , dan geeft het geen pas om daar over te zeuren.  Maar nogmaals, als een ander wel wil zeuren en geslachtsoperaties wil ondergaan, hormonen en weet ik veel wat nog meer, dan zij dat zo.

 

 

 

Een transgender ervaart zijn geboortegeslacht als een fysieke afwijking. Een kind met een hazenlip of een open ruggetje, daar zeggen we ook niet tegen dat het geen pas geeft om daarover te “zeuren”. Luister eens goed naar Elbert Bot, een doorleefd christen en transman. Hij wilde aanvankelijk helemaal geen transitie maar de eerlijkheid gebood hem wel in transitie te gaan. Hij liep helemaal vast in zijn leven als vrouw omdat dat niet congruent was met de waarheid in zijn binnenste. 

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Flawless victory:

Een transgender ervaart zijn geboortegeslacht als een fysieke afwijking. Een kind met een hazenlip of een open ruggetje, daar zeggen we ook niet tegen dat het geen pas geeft om daarover te “zeuren”. Luister eens goed naar Elbert Bot, een doorleefd christen en transman. Hij wilde aanvankelijk helemaal geen transitie maar de eerlijkheid gebood hem wel in transitie te gaan. Hij liep helemaal vast in zijn leven als vrouw omdat dat niet congruent was met de waarheid in zijn binnenste. 

 

Meer dan 80% van de kinderen waar niet meegelopen wordt in het verhaal, ontgroeien de fase van genderdysforie. Dat cijfer weergeeft iets.

https://www.dailywire.com/news/finlands-leading-gender-dysphoria-expert-says-4-out-of-5-children-grow-out-of-gender-confusion

Van in de kleuterschool psychopaten op hun seksualiteit laten azen heeft ook een naam, en speelt een enorme invloed.

Veel homoseksuelen die nog zoekende zijn, hebben op volwassen leeftijd spijt dat ze in transitie gingen. Wat pure genitale mutilatie is omdat je seksueel genot verliest en permanent schade opdoet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Breuk:

Kun je dat iets meer toelichten dan alleen het doorgeven van een link?  

Als je onderstaande zin leest, dan staat er dat de herders ‘s nachts de wacht hielden. 
Lukas 2:8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.    
De nacht is in de bijbel de tijd van angst, de tijd waar het niet goed (tov) is.  
Door de herders juist ‘s nachts te laten waken, krijgen ze een groot compliment.   

Worden ze tegenover herders van het volk (elite) gezet die niet waken?   
Nu denk ik niet dat ‘s nachts in het open veld waken een erebaan was.    
De elite lag lekker in hun paleizen en mooie woningen te slapen.    
Ik denk overigens ook dat de rol van sommige herders (nomaden) in het OT net iets anders was dan in het NT (gevestigd). 

De herders worden positief neergezet door de schrijver van Lucas en zeker niet veracht (integendeel).  

 

Ja, daarom plaatste ik een vraagteken na 'veracht'. Herders zullen nauwelijks veracht worden temidden van een volk dat van origine bestaat uit herders. Door bezetters zullen ze mogelijk veracht worden, dat zeker. 

Bestaat in jouw manier van bijbellezen en uitleggen plaats voor de historiciteit van mensen als Abraham, Mozes en David? Heeft, in jouw visie, de eerste tempel überhaupt bestaan? 

Het spijt me maar ik vind het allemaal zo karig, zo compromis zoekend, om pre ballingschap literatuur niet als historisch te zien. Met een dergelijke uitleg heb je toch geen noodzaak meer voor een Messiasfiguur? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:


Die tweede zin klopt niet per se. @Petra. heeft al eens een uitstekend artikel gedeeld waaruit duidelijk bleek dat de zaken niet altijd zo simpel liggen.  Helaas heb ik dat artikel niet opgeslagen. Misschien heeft zij het nog.

En zij die met hun gender worstelen hebben die worsteling eveneens van God gekregen. De Vader doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Ik sluit zeker niet uit dat Hij de onthechting van hun gender ook kan gebruiken opdat zij leren dat in Christus noch man noch vrouw is. Transgenders hebben die worsteling aanvaard, welke keuze ze ook gemaakt hebben.

Wellicht heb je daar gelijk aan.  Ik hoef me niet te bemoeien met transgenders.   De wegen naar de Waarheid zijn divers.  Vanuit mijn eigen weg aanvaard ik wat mij gegeven wordt, ook als ik moeite heb het geschenk.  Soms blijkt een enorme tegenslag juist een zege.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Lees nu eens effectief de Bijbel en bezin daar eens op eigen houtje op zonder wat deze werele voor goed en slecht uitbeeldt.

Als je natuurlijk niet in de erfzonde gelooft, valt dat hele verhaal in elkaar natuurlijk en kan je uzelf wijsmaken dat de zondes van God komen. Maar dat is het oorspronkelijke plan nooit geweest.

Maar wie niet in de erfzonde gelooft, gaat dan beter met zijn cherrypicking naar de Joden of de moslims omdat de erfzonde dogma binnen het christendom is.

Zonder erfzonde heb je ook geen Redder nodig om u te verlossen van uw zondige status he.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Ja, daarom plaatste ik een vraagteken na 'veracht'. Herders zullen nauwelijks veracht worden temidden van een volk dat van origine bestaat uit herders. Door bezetters zullen ze mogelijk veracht worden, dat zeker. 

Bestaat in jouw manier van bijbellezen en uitleggen plaats voor de historiciteit van mensen als Abraham, Mozes en David? Heeft, in jouw visie, de eerste tempel überhaupt bestaan? 

Het spijt me maar ik vind het allemaal zo karig, zo compromis zoekend, om pre ballingschap literatuur niet als historisch te zien. Met een dergelijke uitleg heb je toch geen noodzaak meer voor een Messiasfiguur? 

Het klopt dat ik in navolging van theologen zoals Miskotte, Deurloo, Naastepad, Breukelman, van Nieuwpoort heel veel kijk naar de literaire kant van de teksten.  De structuur geeft dan aan waar de kern zit (door b.v. met gespiegelde teksten de kerntekst in het midden te zetten A B C B A (het draait om C als kerntekst).   
Ik ben binnen de PKN (en dan vooral de brede middengroepen) niet heel uitzonderlijk.   
En dan komt wel vaker de vraag naar de historiciteit.  En het is soms ook nodig om daar iets van te zeggen, omdat (en ik praat uit mijn eigen ervaring) je anders vastloopt.   
De bijbel en dat wordt vooral  van het OT gezegd is anders een gruwelijk boek.
Adam en Eva eten van een vrucht en storten daarmee de mensheid in zonde en gebrek.    Bij Noach wordt een hele aarde vernietigd op een 8 tal personen na.   
Egypte wordt geslagen met 10 vreselijke plagen.   
Bij de inname van Kanaän wordt de oorspronkelijke bevolking uitgemoord.  
Een profeet die kinderen door een beer laat vermorzelen.

En is dan een literaire uitleg het wegvluchten van de historiciteit. Het goedpraten van de bijbel?   Nee want de geschiedenis bewijst dat veel gebeurtenissen niet aan te tonen zijn. Alles wat ik hierboven noemde is niet historisch bewijsbaar, eerder het tegendeel.   
Toch is historie wel van belang en dat is de context van de schrijvers.   Ze vertellen over hun ervaring van het leven en hun verbondenheid met elkaar en een hele specifieke God (die laatste gedachte kent overigens ook heel proces- en tijdsverloop).
 

Als je mij vraagt wie of wat is historisch dan kan ik gaan speculeren.  Ben je daar in geïnteresseerd?  Is dat nu echt het belangrijkste of is van belang wat de teksten ons te zeggen hebben. Voel je je onderdeel van de verhalen of sta je erbuiten, dat is m.i. relevanter dan de letterlijkheid en historiciteit.   

Ps. De eerste tempel kun je vermoedelijk wel als historisch bewezen zien. Heel veel verhalen beschrijven dat en het lijkt onwaarschijnlijk dat er geen tempel geweest is. 
En over David, persoonlijk denk ik dat de historische David niet direct de David is die in de bijbel staat (maar nogmaals pure speculatie en er zijn anderen die daar veel beter iets over kunnen zeggen.)

56 minuten geleden zei Sprinkhaan:

2 Timothy 4:3-4 

2 Timotheüs 4:3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
4. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
 

Het is beetje een dooddoener, om het gelijk aan je kant te krijgen.  
Wie zegt dat het op deze tijd slaat en niet op de vorige eeuw. Of slaat het juist op de huidige verkiezingsuitslag, kan best lijkt me. Simpele antwoorden voor moeilijke problemen en ten koste van kwetsbare groepen. Het is het oude liedje, wat klinkt.

Ik kan overigens ook beweren dat ik een profetie doorgekregen heb om de mensheid tegen bepaalde christenen te behoeden, die het evangelie schade toebehoren met hun focus op enkel ethische kwesties over de hoofden heen van kwetsbare groepen.   
Lees vanaf Mattheus 25:31.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Fundamenteel:

Lees nu eens effectief de Bijbel en bezin daar eens op eigen houtje op zonder wat deze werele voor goed en slecht uitbeeldt.

Als je natuurlijk niet in de erfzonde gelooft, valt dat hele verhaal in elkaar natuurlijk en kan je uzelf wijsmaken dat de zondes van God komen. Maar dat is het oorspronkelijke plan nooit geweest.

Maar wie niet in de erfzonde gelooft, gaat dan beter met zijn cherrypicking naar de Joden of de moslims omdat de erfzonde dogma binnen het christendom is.

Zonder erfzonde heb je ook geen Redder nodig om u te verlossen van uw zondige status he.

En als je nu wel een zondige status hebt (zonder een erfzonde) dan heb je juist toch wel een redder nodig.

Johannes 3:19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.  
(niks over erfzonde, maar alles over duisternis en slechte werken.)

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Breuk:

En als je nu wel een zondige status hebt (zonder een erfzonde) dan heb je juist toch wel een redder nodig.

Johannes 3:19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.  
(niks over erfzonde, maar alles over duisternis en slechte werken.)

Jezus' dood nam de erfzonde weg. Voor opzettelijke zonde bestaat geen offer. Wel genade. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid