Spring naar bijdragen

Is de wereld zonder oorlogen een utopisch idee? Wat is het beste theoretische idee van de planeet aarde zonder oorlogen?


Aanbevolen berichten

23 minuten geleden zei Doctorow:

Kent iemand een katholiek, boeddhistisch of ander religieus idee dat een realistische benadering biedt van het vreedzame samenleven van de mensheid en de wereld zonder oorlogen?

Zeker. Openbaring 21 gaat werkelijkheid worden. Totdan blijven we oorlog voeren en puin ruimen. De mens levert iedere dag opnieuw het bewijs dat Jezus de weg de waarheid en het leven is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Doctorow:

Kent iemand een katholiek, boeddhistisch of ander religieus idee dat een realistische benadering biedt van het vreedzame samenleven van de mensheid en de wereld zonder oorlogen?

Ik denk dat de mensheid (als geheel) het primitieve dierstadium nog niet voorbij is. (Survival of the fittest..knokken voor de top van de apenrots...zeg maar). 

En dus.. een daadwerkelijk realistisch vreedzame benadering nog niet heeft kunnen bedenken. 

Het zit er wel aan te komen.. denk ik.. heeft tijd nodig, maar ..ooit! 🥰

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Hopper:

In het veld van goed en kwaad zal altijd oorlog en ruzie zijn.  Naar dat veld zijn we verbannen door God en het heet planeet Aarde.

Waarop baseer je dat we verbannen zijn ? En op basis waarvan zijn we verbannen ?

8 uur geleden zei Doctorow:

Kent iemand een katholiek, boeddhistisch of ander religieus idee dat een realistische benadering biedt van het vreedzame samenleven van de mensheid en de wereld zonder oorlogen?

Hebt uw vijanden lief

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Ik denk dat de mensheid (als geheel) het primitieve dierstadium nog niet voorbij is. (Survival of the fittest..knokken voor de top van de apenrots...zeg maar). 

En dus.. een daadwerkelijk realistisch vreedzame benadering nog niet heeft kunnen bedenken. 

Het zit er wel aan te komen.. denk ik.. heeft tijd nodig, maar ..ooit! 🥰

 

Vergeet niet dat Jezus met een zweep de kooplui de tempel uitjoeg en hun kraampjes omver gooide. Hij was behoorlijk boos. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW2:

 

Hebt uw vijanden lief

Ik weet heel zeker dat Jezus niemand lief heeft die God's heilige naam door het slijk haalt. Daar is de bijbel heel duidelijk over. Dat neemt niet weg dat Jezus ook de spotters welkom heet om berouw te hebben en zich te bekeren. Dat versta ik onder vijanden lief hebben. Niemand bij voorbaat uitsluiten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW2:

Waarop baseer je dat we verbannen zijn ? 

 

Dat staat beschreven in Genesis.   De mens (Adam) is geplaatst in het hof van Eden oftewel het paradijs.   Maar de eerste mensen zijn tot zonde vervallen en verbannen uit het paradijs.  En daar zitten we nu: planeet aarde.  Gedoemd om de grond te bewerken waaruit we zijn ontstaan. (Genesis 3:23)

Citaat

En op basis waarvan zijn we verbannen ?

Op basis van het gegeven dat de mens kennis heeft verworven van goed en kwaad.   In het veld buiten goed en kwaad (Onze geestelijke Oorsprong) is goed en kwaad afwezig.   Daar zal de mens de dood niet smaken, simpelweg omdat de dood daar niet is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Hopper:

Dat staat beschreven in Genesis.   De mens (Adam) is geplaatst in het hof van Eden oftewel het paradijs.   Maar de eerste mensen zijn tot zonde vervallen en verbannen uit het paradijs.  En daar zitten we nu: planeet aarde.  Gedoemd om de grond te bewerken waaruit we zijn ontstaan. (Genesis 3:23)

Dus het paradijs was niet op deze aarde ? Waar was die dan ?

23 uur geleden zei Hermanos2:

Ik weet heel zeker dat Jezus niemand lief heeft die God's heilige naam door het slijk haalt. Daar is de bijbel heel duidelijk over. Dat neemt niet weg dat Jezus ook de spotters welkom heet om berouw te hebben en zich te bekeren. Dat versta ik onder vijanden lief hebben. Niemand bij voorbaat uitsluiten. 

De vraag was of er een religieus principe is, waarbij oorlogen op deze aarde er niet meer zouden zouden zijn. "Hebt uw vijanden lief" lijkt mij daartoe een prima principe.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei HJW2:

De vraag was of er een religieus principe is, waarbij oorlogen op deze aarde er niet meer zouden zouden zijn. "Hebt uw vijanden lief" lijkt mij daartoe een prima principe.

 

Jezus zei dat omdat hij een punt wilde maken op dat moment. Maar die tekst kun je mijn inziens niet generaliseren. Zo had Jezus een uitgesproken afkeer van sommige Farizeeën en beschrijft hij in het boek Openbaring ook zaken op een andere manier. Daar vallen echt wel doden onder hen die God beschimpen en afwijzen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei HJW2:

Dus het paradijs was niet op deze aarde ? Waar was die dan ?

Dat vermeldt de Bijbel niet.  Het wordt het hof van Eden genoemd.

Citaat

Eden is afgeleid van de wortel עדן ‛dn die in verband wordt gebracht met weelderigheid en een luxueus leven. De naam עֵדֶן ‛edæn duidt in de Hebreeuwse Bijbel een plek van gelukzaligheid aan. Oorspronkelijk kan het een eigennaam zijn geweest van een specifieke streek of plaats ("Geluksland"), waarin een 'door God zelf aangelegde' tuin lag (Genesis 2:8; 4:16).

In de Septuagint wordt גַּן עֵדֶן in Genesis 2:15 vertaald met παράδεισος plus lidwoord ("het paradijs"), in Genesis 3:23, 24 en Joël 2:3 met παράδεισος (τῆς) τρυφῆς ("paradijs van weelderigheid") en in Ezechiël 36:35 met κῆπος τρυφῆς ("tuin van weelderigheid").

Op planeet aarde kan het Hof van Eden niet liggen, want daar is de mens juist naar verbannen.  Dat blijkt ook wel, want overal op aarde is het een zootje.  Milieuvervuiling, klimaatverandering, oorlog, homofobie, misogynie enz.   Op planeet Aarde is de mens niet in staat om zichzelf een paradijs te scheppen, hoewel dat theoretisch mogelijk is met het menselijk vernuft.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het antwoord staat al in 1 Korinthiërs 15:

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

 

Gods Koninkrijk gaat op planeet aarde nooit gebeuren, vlees en bloed kunnen het het Koninkrijk niet beërven.  Dat wat bederfelijk en vergankelijk is (het vlees) erft het onvergankelijke niet.   Jammer voor hen die in het vlees willen terugkeren, maar er is geen Bijbelse grond voor die stelling.

Of anders Lukas 17:

20 En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.

21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

 

Het Koninkrijk Gods is in de mens zelf.  Alleen de Farizeeën waren het daar niet mee eens.  Ook nu nog zijn er wettisch gelovigen die denken dat de aarde nieuw gemaakt wordt.   Met een toverstafje wordt de milieuverontreiniging verwijderd, de klimaatverandering ongedaan gemaakt?  Dat zijn onbijbelse veronderstellingen.   De mens zit op deze planeet in zijn verbanningsoord.  De enige uitweg is het onvergankelijke.

Vrede trachten te brengen is natuurlijk altijd een goede zaak.  Net zoals zorg dragen voor het milieu. Als anderen zich misdragen is dat voor de goedwillenden geen reden om het hoofd in de schoot te werpen.  Als morgen de wereld vergaat dan zou ik vandaag nog een boom planten, om met Martin Luther King te spreken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is een utopie. Temeer daar het woord vrede in veel gevallen betekent: wij hebben de laatste oorlog gewonnen.

8 uur geleden zei MaartenV:

Maar kan het niet de taak zijn van ons om trachten vrede te brengen in deze woestenij? Om trachten 'Gods Koninkrijk' te realiseren op Aarde, ieder op zijn eigen manier en binnen eigen capaciteiten?

Die gedachte heeft al 2000 jaar lang geleid tot oorlogen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Hopper:

Op planeet aarde kan het Hof van Eden niet liggen, want daar is de mens juist naar verbannen.  Dat blijkt ook wel, want overal op aarde is het een zootje.  Milieuvervuiling, klimaatverandering, oorlog, homofobie, misogynie enz.  

Interessante gedachte. Een andere plek waar het paradijs was. Roept een hoop vragen op.

Waren er maar twee mensen toen de verbanning plaatsvond, of zijn er daar mensen achtergebleven die niet verbannen zijn ?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW2:

Interessante gedachte. Een andere plek waar het paradijs was. Roept een hoop vragen op.

Waren er maar twee mensen toen de verbanning plaatsvond, of zijn er daar mensen achtergebleven die niet verbannen zijn ?

 

Dat valt niet te weten.  Je begrijpt dat ik Genesis niet letterlijk neem, Genesis is een allegorie met een dieper liggende vertelling er in.   Ik vat het zo op dat de eerste mens kennis had van goed en kwaad en daarmee tot de zonde verviel.   Daarmee is het de planeet aarde zelf wat het veld van goed en kwaad is.  We kunnen onze kennis van goed en kwaad niet afleggen.  Ik kan bv met geen mogelijkheid beweren dat Poetin en Patriarch Kirill 'goed' zijn.  

Wat er gedaan kan worden om het veld van goed en kwaad te verlaten is  mijzelf niet te vergelijken met deze 2 misdadigers.   Daarom is 'goed' ook niet goed.  In vergelijking met dergelijke misdadigers is bijna iedereen 'goed' , maar zo werkt het in spirituele zin niet.

Zou ik mijzelf vergelijken met dergelijke misdadigers dan meet ik met een maat.  Dan meet ik (mijzelf) met de maat 'goed'.  En daarin verleen ik bijval aan Jezus: doe dat niet!  Het is slechts mijn mening dat Poetin en Patriarch Kirill misdadigers zijn, God oordeelt wel over hen.  Dat hoef ik niet te doen.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Hopper:

We kunnen onze kennis van goed en kwaad niet afleggen.  Ik kan bv met geen mogelijkheid beweren dat Poetin en Patriarch Kirill 'goed' zijn.  

In wezen zijn Poetin en Krill goed, net zoals jij en ik dat zijn.

Een ieder is een kind van het goddelijke, of onderdeel van het goddelijke. De één is verder afgedwaald dan de ander. De verder afgedwaalde heeft meer grond voor compassie dan de niet afgedwaalde. Wat mensen hier ook uitspoken verandert niets aan de kern van hun zijn: onderdeel van het goddelijke.

Ik acht mijzelf dan ook geen beter mens dan Hitler en geen slechter mens dan Florence Nightingale.  Wel heb ik de arrogantie te denken dat ik minder stomme dingen heb gedaan dan Hitler en heb ik de bescheidenheid te beseffen dat ik minder goede dingen heb gedaan dan Florence.

Veroordeel de zonde, niet de zondaar. 

Ook Hitler, Poetin en Krill zullen ooit "huiswaarts" keren, ze doen er wellicht langer over dan jij en ik. Niemand gaat verloren, het geduld van het goddelijke is eindeloos, de Liefde Onvoorwaardelijk.

Citaat

Wat er gedaan kan worden om het veld van goed en kwaad te verlaten is  mijzelf niet te vergelijken met deze 2 misdadigers.   Daarom is 'goed' ook niet goed.  In vergelijking met dergelijke misdadigers is bijna iedereen 'goed' , maar zo werkt het in spirituele zin niet.

Als je de daden loslaat en in spirituele zin naar ze kijkt, dan komen ze uit dezelfde Bron als jij en ik. 

Citaat

God oordeelt wel over hen.

Ook voor jou is het oordeel blijkbaar van essentieel belang.

Neem het verhaal van de verloren zoon in de bijbel. De zoon keert huiswaarts. Daar wacht hem een feestmaal.....er wordt niet gevraagd naar zijn daden, er is geen oordeel, hij hoeft geen offer te aanvaarden. De vader (en moeder) weten dat het goed is als het kind huiswaarts is gekomen. Dan is het leed geleden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW2:

 

Ook Hitler, Poetin en Krill zullen ooit "huiswaarts" keren, ze doen er wellicht langer over dan jij en ik. Niemand gaat verloren, het geduld van het goddelijke is eindeloos, de Liefde Onvoorwaardelijk.

 

Een stellige bewering waar ik niet achter sta.  Verder zijn zij mijn zorg niet, de enigen die kan zorgen dat genoemde lieden huiswaarts keren zijn genoemde lieden zelf.

Wat wel te weten valt is dat het leven een les in liefde is. En dat zij die de lessen in liefde niet leren steeds moeilijkere lessen voorgeschoteld krijgen.  Waarmee er uiteindelijk rechtvaardigheid is voor iedereen.  Maar dat staat al geschreven in 1 Korinthiërs 3:8 ; ieder zal loon naar arbeid krijgen.  

De arbeid van Hitler, Poetin en Krill is ons allemaal bekend.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Een stellige bewering waar ik niet achter sta.

Alles wat ik neer zet als "stellige bewering" is niets anders dan mijn persoonlijke overtuigingen, gedachten, hopen etc. En geen absolute waarheden, want die ken ik (nog) niet.

Citaat

Verder zijn zij mijn zorg niet,

Als ik naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan kijk, was hij degene die niet langs zijn zieke medemens liep en dacht: die is mijn zorg niet.

Juist je (geestelijk) zieke medemens heeft je aandacht nodig.

Citaat

Wat wel te weten valt is dat het leven een les in liefde is. En dat zij die de lessen in liefde niet leren steeds moeilijkere lessen voorgeschoteld krijgen.  Waarmee er uiteindelijk rechtvaardigheid is voor iedereen.  Maar dat staat al geschreven in 1 Korinthiërs 3:8 ; ieder zal loon naar arbeid krijgen.  

Daar verschillen de meningen zeer over. Voor jou is dat een weten, voor anderen zou dat een stellige bewering kunnen zijn.  Ik geloof niet in het leren van lessen. Mensen in Auschwitz die een moeilijke les te leren hebben ? Niet te verklaren met een liefdevolle goddelijkheid. 

Voor jou zijn "oordeel" en "rechtvaardigheid" blijkbaar toch essentiële zaken. Liefde gaat verder dan dat. Liefde heeft geen oordeel meer nodig.

Zoals de bijbel zelf al stelt:

Liefde rekent het kwade niet toe ( 1 Kor 13 vers 5)

Alles bedekt zij, alles verdraagt zijn (vers 7)

Citaat

De arbeid van Hitler, Poetin en Krill is ons allemaal bekend.

Zodra het je lukt om de daden los te zien van de mensen, ga je begrijpen wat ik bedoel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als ik schrijf: "dat is mijn zorg niet" dan bedoel ik dat ik niets kan veranderen aan het geestelijk welzijn of geestelijke armoede van anderen.  Het is zonneklaar dat Poetin en Kirill in zonde leven, dat is geen oordeel mijnerzijds, iedereen kan zien dat zij onbijbels handelen.  Het huiswaarts keren hebben zij zelf in de hand.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-5-2023 om 09:07 zei Hermanos2:

Vergeet niet dat Jezus met een zweep de kooplui de tempel uitjoeg en hun kraampjes omver gooide. Hij was behoorlijk boos. 

in de wereld van de moderne politiek moeten we de kooplieden uit de tempel schoppen om anderen in plaats daarvan te laten komen

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hopper:

Als ik schrijf: "dat is mijn zorg niet" dan bedoel ik dat ik niets kan veranderen aan het geestelijk welzijn of geestelijke armoede van anderen.  Het is zonneklaar dat Poetin en Kirill in zonde leven, dat is geen oordeel mijnerzijds, iedereen kan zien dat zij onbijbels handelen.  Het huiswaarts keren hebben zij zelf in de hand.

Net zoals je het lichamelijke welzijn of armoede van anderen kan wijzigen, kun je ook het geestelijke welzijn van anderen veranderen.

Zo niet, dan zouden we de gehele geestelijke gezondheidszorg wel op kunnen heffen.

En niet alleen professionals kunnen dat, ook jij en ik kunnen dat. Op klein niveau (een luisterend oor, een goed voorbeeld), maar ook op hoger niveau, Jij kunt een lichtend voorbeeld zijn voor anderen, laat je Licht niet onder de korenmaat, Mattheus 5 vers 15-16:

15  Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn;

16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Jouw leven kan anderen inspireren, laat zien wat het goddelijke met je doet. En je zult de geestelijke armoede van anderen kunnen helpen verwijderen. De ander kan geïnspireerd raken door jouw Licht en op zoek gaan.

Het huiswaarts keren: een (fors) aantal mensen beseft niet eens meer dat er een "Thuis" is, en zal dus ook niet op zoek gaan daarnaar. Daar kun je op verschillende manieren mee omgaan:

 - je kunt je van hen afwenden en zeggen dat het niet jouw zorg is en dat ze zelf maar huiswaarts moeten keren

 - je kunt je leven als voorbeeld leven en daarmee getuigen van Thuis, waarmee je anderen laat zien dat het er wel degelijk is

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-5-2023 om 23:22 zei Doctorow:

Kent iemand een katholiek, boeddhistisch of ander religieus idee dat een realistische benadering biedt van het vreedzame samenleven van de mensheid en de wereld zonder oorlogen?

Dagelijks jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Christus volgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Oorlogen zijn een reflectie van de politieke error. Men heeft een economie opgesteld die niet zelfvoorzienend is maar schaarste tewerk stelt.

Als ieder mens zijn eigen overvloed kan creëren, kunnen de politiekers hun eigen oorlogen vechten.

Wij hebben in het westen opnieuw met grote boosdoeners te maken die van oorlog een verdienmodel maakte om wapens te handelen. Er is altijd wel een "dictator" of vijand waar ze zich superieur aan optrekken alsof ze de goeie zijn. Dat deze democratie post WO2 intussen meer doden dan de nazi op haar naam heeft is een detail dat velen ontgaat terwijl ze nu Rusland als vijand aanwijzen. "Wij zijn de goeie, het staat in de krant, twas op het nieuws."

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid