Spring naar bijdragen

De terugkeer van Jezus (opname/rapture)


Aanbevolen berichten

Veel mensen zeggen dat Jezus terug keert om zijn gemeente op te halen vóór de grote verdrukking plaats gaat vinden en een andere groep zegt dat Jezus terugkeert na de grote verdrukking. Hoe staan jullie hierin?  Het lijkt me mooi als jullie je antwoorden onder onderbouwen met bijpassende bijbel verzen. Ik ben benieuwd 🙂 

Note: we gaan in dit topic respectvol met elkaar om indien iemand een andere mening heeft. Mocht iets wrijven, neem even rust en vraag daarna eventueel waarom diegene een andere mening heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 169
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als ik de opmerking en jouw reactie lees. dan begrijp ik, als toevallige voorbijganger, absoluut niet waar jullie het over hebben. Als ik dan, via een concordantie de combinatie (Alfa, Omega) opzoek,

@Dat beloof ik zegt: Daar staat niet dat het een visioen is, maar dat de mannen dat werkelijk mee maakten. Het woord visieon wordt nergens genoemd. @sjako zegt vervolgens: Je hebt geen Bijbelkenn

Veel mensen zeggen dat Jezus terug keert om zijn gemeente op te halen vóór de grote verdrukking plaats gaat vinden en een andere groep zegt dat Jezus terugkeert na de grote verdrukking. Hoe staan jull

4 uur geleden zei Flieko:

Veel mensen zeggen dat Jezus terug keert om zijn gemeente op te halen vóór de grote verdrukking plaats gaat vinden en een andere groep zegt dat Jezus terugkeert na de grote verdrukking. Hoe staan jullie hierin?  Het lijkt me mooi als jullie je antwoorden onder onderbouwen met bijpassende bijbel verzen. Ik ben benieuwd 🙂 

Note: we gaan in dit topic respectvol met elkaar om indien iemand een andere mening heeft. Mocht iets wrijven, neem even rust en vraag daarna eventueel waarom diegene een andere mening heeft.

Er zijn ook nog andere standpunten mogelijk. Je gaf net zelf in een ander topic aan dat we niet te zwart-wit moeten denken. Waarom dan slechts 2 standpunten?
De Bijbel zegt namelijk op vele plaatsen duidelijk dat de terugkomst al lang plaats heeft gevonden / had moeten vinden.

(1 Thessalonicensen 4:17) Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere weze.

(Matheus 10:23) Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israels niet geeindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.

(Matheus 24:30-34) En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

(Matheus 16:27-28) Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Er zijn ook nog andere standpunten mogelijk. Je gaf net zelf in een ander topic aan dat we niet te zwart-wit moeten denken. Waarom dan slechts 2 standpunten?
De Bijbel zegt namelijk op vele plaatsen duidelijk dat de terugkomst al lang plaats heeft gevonden / had moeten vinden.

Ik weet wat je aan het doen bent op dit forum. Die manier van reageren ken ik. Het heeft een destructief doel. Jij gaat op de negeerlijst👍

bewerkt door Flieko
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Flieko:

Ik weet wat je aan het doen bent op dit forum. Die manier van reageren ken ik. Het heeft een destructief doel. Jij gaat op de negeerlijst👍

Destructief? Ik  reageer gewoon inhoudelijk. Dat is wat men doet in een discussie.  En eerst schreef je nog

11 uur geleden zei Flieko:

Note: we gaan in dit topic respectvol met elkaar om indien iemand een andere mening heeft. Mocht iets wrijven, neem even rust en vraag daarna eventueel waarom diegene een andere mening heeft

Je roept dus op tot verdraagzaamheid maar in praktijk negeer je iemand met een andere mening. 

Voor iemand die net nieuw is weet je veel,  ben je wellicht Piebe?

@sjako?

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Destructief? Ik  reageer gewoon inhoudelijk. Dat is wat men doet in een discussie.  En eerst schreef je nog

Nou, daar ben ik het wel met @Flieko eens. Je probeert altijd verwarring te veroorzaken. Ik weet zeker dat ik je hier al eens antwoord op heb gegeven. 

4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Voor iemand die net nieuw is weet je veel,  ben je wellicht Piebe?

Nee hoor. @Flieko van harte welkom.

10 uur geleden zei Dat beloof ik:

(1 Thessalonicensen 4:17) Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere weze.

Paulus spreekt hier in de wij-vorm. Hij bedoelt hier de groep van de gezalfden. Bij de tegenwoordigheid van de Heer, zullen zij als eerste een opstanding krijgen in de hemel. Ook gezalfden op aarde zullen opgenomen worden in de hemel als de de Grote verdrukking begint.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Matheus 10:23) Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israels niet geeindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.

Hier spreekt Jezus over de toekomst. Ik moet dit opzoeken wat dit precies betekent. Ik vermoed dat Jezus hier bedoeld dat Hij aanwezig is in de heilige Geest die ons leidt in het leven. De heilige Geest is Gods kracht en die Jezus gebruikt om de Christelijke gemeente te begeleiden als Hij er nog niet is. Bijv Handelingen 16:7 Toen ze bij Mysië kwamen, probeerden ze naar Bithynië te gaan, maar de geest van Jezus stond hun dat niet toe.

10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Matheus 24:30-34) En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

Deze lijkt me vrij logisch. Jezus zegt als je de tekenen van Jezus’ tegenwoordigheid ziet, dan zal dat geslacht die deze tekenen ziet de wederkomst meemaken. Je moet onderscheid maken tussen parousia, tegenwoordigheid, en komst. 

10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Matheus 16:27-28) Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Hier heeft Jezus het over zijn transfiguratie. Een aantal discipelen zagen dit visioen. Ze zagen de verheerlijkte Jezus in Zijn Koninkrijk. 
Mattheus 17:1 begint:

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.  2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante: zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren glansden als het licht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Flieko:

Veel mensen zeggen dat Jezus terug keert om zijn gemeente op te halen vóór de grote verdrukking plaats gaat vinden en een andere groep zegt dat Jezus terugkeert na de grote verdrukking. Hoe staan jullie hierin?  Het lijkt me mooi als jullie je antwoorden onder onderbouwen met bijpassende bijbel verzen. Ik ben benieuwd 🙂 

Ik heb al een beetje antwoord gegeven. Jezus zegt dat als Hij tegenwoordig is de uitverkorenen, de gezalfden, een opstanding in de hemel gaan krijgen. Zijn tegenwoordigheid betekent dat Hij begint te regeren en dat weldra het Duizendjarig Rijk aan zal breken. De beginfase is voor ons onzichtbaar, maar we zien wel de gevolgen. Satan zal dan extreem te keer gaan. Hij is namelijk naar de aarde toe geslingerd. 2Tim 3:1 bijv zegt:

Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn.  2 Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw.  3 Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben.  4 Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God.  5 Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten. Keer je af van hen.

Ook zullen rampen, aardbevingen etc toenemen. Ook wat we nu zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

Matheus 10:23) Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israels niet geeindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.

Hier spreekt Jezus over de toekomst. Ik moet dit opzoeken wat dit precies betekent.

Wat het betekent, dat staat er gewoon: nog voordat hun rondreis door Israël klaar is, komt Jezus terug.
Dat dit niet past in jouw visie, en dat er daarom een andere betekenis aan wil geven, dat is een andere zaak.

1 uur geleden zei sjako:
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

Matheus 24:30-34) En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

Deze lijkt me vrij logisch. Jezus zegt als je de tekenen van Jezus’ tegenwoordigheid ziet, dan zal dat geslacht die deze tekenen ziet de wederkomst meemaken.

Nee dat staat er niet. Er staat simpelweg dat die dingen gaan gebeuren voordat de mensen zijn overleden. 

 

1 uur geleden zei sjako:
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

Matheus 16:27-28) Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Hier heeft Jezus het over zijn transfiguratie.

Ook hier staat simpelweg dat sommigen van zijn toehoorders nog zullen leven bij zijn komst.

Het is allemaal niet zo moeilijk. Tenzijje aan alles een andere betekenis gaat geven dan wat er staat. Tsja, da moet je bij lastige vragen gaan zoeken wat er volgens die nieuwe uitleg ook al weer mee wordt bedoeld, begrijpelijk dat je dit niet meer weet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Nee dat staat er niet. Er staat simpelweg dat die dingen gaan gebeuren voordat de mensen zijn overleden. 

Dat staat er dus niet. En dat blijkt ook wel want er is niets gebeurd wat Jezus beschreef in die tijd.

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ook hier staat simpelweg dat sommigen van zijn toehoorders nog zullen leven bij zijn komst.

Je bent echt aan het trollen. Het hoofdstuk erop gaat over de transfiguratie. En daar zagen ze de verheerlijkte Jezus in Zijn Koninkrijk als zijnde een visioen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Wat het betekent, dat staat er gewoon: nog voordat hun rondreis door Israël klaar is, komt Jezus terug.
Dat dit niet past in jouw visie, en dat er daarom een andere betekenis aan wil geven, dat is een andere zaak.

Was ook maar een gissing. Ik heb het opgezocht. Het gaat over de prediking van het goede nieuws in het algemeen. In die tijd kregen Jezus discipelen de opdracht zich tot Israël te richten. Vlak voor Zijn Hemelvaart gaf Hij ons de opdracht om het goede nieuws over de hele wereld te prediken. Dat dit niet altijd makkelijk is blijkt uit deze woorden. Er zullen gebieden zijn waar we niet welkom zijn of gewoon nog niet bereikt hebben voordat Jezus wederkomt. En dat vooral in Israël. En dat klopt ook want het Christendom is nog verre van geaccepteerd in Israël. Dus Jezus zal terugkeren voordat heel Israël Jezus heeft geaccepteerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-3-2023 om 10:16 zei Hopper:

Tegenwoordigheid is maar voor één uitleg vatbaar, dat kan alleen over de innerlijke Christus gaan.

Als een hoogwaardigheidsbekleder in de stad was werd er ook gesproken over de tegenwoordigheid van die persoon in de stad. Ik heb het over de Griekse taal.
Mattheus 24:3 Terwijl hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen naar hem toe. Ze waren alleen met hem en vroegen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand je misleidt,  5 want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Christus”, en ze zullen veel mensen misleiden.  6 Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn.  8 Al die dingen zijn het begin van de weeën.

Dus wanneer Jezus gaat regeren gaan we de verschijnselen zien die Jezus hier opnoemt. En die worden steeds heftiger naarmate de komst dichtbij is.

Er is dus verschil tussen aanwezigheid en komst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei sjako:

Als een hoogwaardigheidsbekleder in de stad was werd er ook gesproken over de tegenwoordigheid van die persoon in de stad. Ik heb het over de Griekse taal.
Mattheus 24:3 Terwijl hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen naar hem toe. Ze waren alleen met hem en vroegen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand je misleidt,  5 want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Christus”, en ze zullen veel mensen misleiden.  6 Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn.  8 Al die dingen zijn het begin van de weeën.

Dus wanneer Jezus gaat regeren gaan we de verschijnselen zien die Jezus hier opnoemt. En die worden steeds heftiger naarmate de komst dichtbij is.

Er is dus verschil tussen aanwezigheid en komst.

Het stukje tekst wat je hier aanhaalt gaat over misleiding, niet over de tegenwoordigheid van Christus.   Dat er veel valse Christussen zijn is bekend en dat er velen namens Jezus buikspreken (RKK) is ook bekend.  Het probleem is meer dat jij eisegese/inlegkunde afwijst.  Dan lever je je juist uit aan valse Christussen.

Citaat

Eisegese (inlegkunde) is het interpreteren van een tekst door het projecteren van eigen vooronderstellingen. 

(Bron: wiki)

Op veel plaatsen in de Bijbel is er sprake van onvergankelijkheid, 1 Korinthiërs 15:50-58 bijvoorbeeld.

Citaat

Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, 

Ik zie jou en veel andere forumdeelnemers hier, zich vastklampen aan het vergankelijke.   Maar in dit stukje tekst staat luid en duidelijk "een ondeelbaar ogenblik" en dat is de tegenwoordigheid van Christus.  Alleen de tegenwoordigheid van Christus is onvergankelijk.  En dat vereist dan toch weer dat jij zelf de teksten gaat interpreteren zodat Sjako ooit misschien dat ondeelbare ogenblik bereikt.  Dat jij -innerlijk- er de betekenis van kent.   Laat de buiksprekers namens Jezus maar kletsen.  Ik kijk niet naar al die filmpjes van Amerikaanse televisie/YT predikanten.  Dát zijn de valse Christussen .

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

Het stukje tekst wat je hier aanhaalt gaat over misleiding, niet over de tegenwoordigheid van Christus.   Dat er veel valse Christussen zijn is bekend en dat er velen namens Jezus buikspreken (RKK) is ook bekend.  Het probleem is meer dat jij eisegese/inlegkunde afwijst.  Dan lever je je juist uit aan valse Christussen.

Het gaat over wat er gaat gebeuren wanneer de Christus (voor ons onzichtbaar) tegenwoordig is. Dit gaat vooraf aan de wederkomst. 

3 uur geleden zei Hopper:

Ik zie jou en veel andere forumdeelnemers hier, zich vastklampen aan het vergankelijke.   Maar in dit stukje tekst staat luid en duidelijk "een ondeelbaar ogenblik" en dat is de tegenwoordigheid van Christus.  

Dat is inderdaad bij de tegenwoordigheid van Christus. Toen Jezus is gaan regeren zijn de eerste Christenen, leden van de 144.000 (Openbaring 14) naar de hemel gegaan om met hem als koningen en priesters te gaan regeren over de aarde. Gezalfden die NU overlijden krijgen een onmiddellijke opstanding. Ze worden in een oogwenk veranderd en worden opgenomen in de hemel, onvergankelijk. Ze krijgen een hemels opstandingslichaam.  Bij de wederkomst zullen de gezalfden die nog op aarde zijn direct opgenomen. 

De grote menigte uit Openbaring 7 komen uit de Grote Verdrukking en zijn degenen die een aardse bestemming hebben. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

Het gaat over wat er gaat gebeuren wanneer de Christus (voor ons onzichtbaar) tegenwoordig is. Dit gaat vooraf aan de wederkomst. 

Dat is inderdaad bij de tegenwoordigheid van Christus. Toen Jezus is gaan regeren zijn de eerste Christenen, leden van de 144.000 (Openbaring 14) naar de hemel gegaan om met hem als koningen en priesters te gaan regeren over de aarde. Gezalfden die NU overlijden krijgen een onmiddellijke opstanding. Ze worden in een oogwenk veranderd en worden opgenomen in de hemel, onvergankelijk. Ze krijgen een hemels opstandingslichaam.  Bij de wederkomst zullen de gezalfden die nog op aarde zijn direct opgenomen. 

De grote menigte uit Openbaring 7 komen uit de Grote Verdrukking en zijn degenen die een aardse bestemming hebben. 

We praten langs elkaar heen over het begrip 'tegenwoordigheid' wat jij vervolgens in een toekomstschets plaatst.   God is alomtegenwoordig wat verwijst naar het Zijn.   Wat terug te vinden is in Exodus 3:14 en ook de betekenis is van JHWH.   Met dat Zijn wordt geen bestaan bedoeld zoals wij schepselen bestaan.  God is een onbepaald Zijn waar al het zijnde (begrepen als bestaan als een schepsel)  uit voortvloeit.

God is alomtegenwoordig, wat betekent dat Zijn Zijn transcendent is aan mijn 'zijn'. Wat wil nou de tegenwoordigheid van Christus zeggen?  Dat lezen we in Joh 1:

**In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.** (SV). God spreekt zijn Woord als beginsel in het Zijn.  Waarom is dat beginsel?  Omdat het niet meer alom (overal) tegenwoordig is maar enkelvoudig-tegenwoordig.  Dát beginsel is vlees geworden (Joh 1:14).  Omdat het Woord in zijn beginsel enkelvoudig is gebleven kan de mens die "in Christus is" tot dat enkelvoudige beginsel toetreden.  Omdat het 'bij' God is blijft het één en is toegankelijk voor ieder mens in principe.  Mits je maar je bekeert tot Gods wil.  (Niet mijn wil geschiedde)

Op deze wijze wordt God met betrekking tot de mens transcendent (overstijgend en alomtegenwoordig), maar ook immanent (tegenwoordig).  Dat gaat helemaal niet over een aantal van 144.000 of regeren over de aarde.  Tegenwoordigheid is eeuwig , maar wel een andere hoedanigheid van 'eeuwig' dan de eeuwigheid van God zelf.  Daarom spreken we ook van 'bij' God.  God is en blijft alomtegenwoordig en de mens kan (als mogelijkheid) mét Jezus tegenwoordigheid verwerven.   Jezus had die tegenwoordigheid bij zijn geboorte al, hij zegt immers:  "Eer Abraham was, ben Ik", waarmee Jezus naar zijn afkomst in het Zijn verwijst.  Zijn en tegenwoordigheid zijn synoniem.

Dit uiterst subtiele verschil maakt het mogelijk om 'bij' God te 'zijn' als mens.   In Zijn zijn God en mens één, maar behouden toch hun individualiteit.  Het verschil is dat 'tegenwoordigheid' de vleselijke gestalte tegen over zich heeft en dat God als 'alomtegenwoordigheid' niets tegen over zich heeft. God is het één-zijn zelf.  Mede middels de mens is God alomtegenwoordig.  Immers: jij 'bent' net zoals ik 'ben'.  In het 'zijn' als zijn-zelf zijn jij en ik in oorspronkelijkheid identiek.  Maar als 'het geschapene' verschillen we uiteraard.  Wat God middels de Zoon van de mens vraagt is naar Hem terug te keren middels het 'zijn', de weg van Jezus' naastenliefde....

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Hopper:

We praten langs elkaar heen over het begrip 'tegenwoordigheid' wat jij vervolgens in een toekomstschets plaatst.

De tegenwoordigheid is nu, de komst in de toekomst. Als je denkt dat de wereld zoals die nu is hetgene is wat God wilt heb je het mis. Juist het toekomstige paradijs is wat God al wilde, al vanaf het begin. Dan pas wordt Gods naam geheiligd wanneer dat aan het eind van de duizend jaar gevestigd wordt. Je hebt gelijk dat nu ook al een geestelijk paradijs is. Voor de rest vind ik jou betoog een beetje gezweef. Beetje gnostisch zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-4-2023 om 22:17 zei sjako:

Als een hoogwaardigheidsbekleder in de stad was werd er ook gesproken over de tegenwoordigheid van die persoon in de stad. Ik heb het over de Griekse taal.
Mattheus 24:3 Terwijl hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen naar hem toe. Ze waren alleen met hem en vroegen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand je misleidt,  5 want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Christus”, en ze zullen veel mensen misleiden.  6 Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn.  8 Al die dingen zijn het begin van de weeën.

Dus wanneer Jezus gaat regeren gaan we de verschijnselen zien die Jezus hier opnoemt. En die worden steeds heftiger naarmate de komst dichtbij is.

Er is dus verschil tussen aanwezigheid en komst.

Het door mij cursief gemaakte deel is nergens in de Bijbel terug te vinden. 
Er werd dus alleen maar gesteld dat er aardbevingen, voedseltekorten en oorlogen zouden zijn. 
Welnu, die zijn er dus al sinds mensenheugenis. 
Het is dus niet dat die er nu ineens zijn en we dat als teken kunnen zien.
Als reactie op dat laatste hebben (vooral Jehova's) gesteld dat de tekenen heftiger worden naarmate de komst nabij is, maar dat is volkomen uit de duim gezogen en nergens in de Bijbel terug te vinden.
Al 2000 jaar denken christenen dat in hun tijd de tekenen toch wel echt heel duidelijk zijn. 
Kortom: niks nieuws onder de zon,
Het zou pas nieuws zijn als men tot het inzicht zou komen dat er al 2000 jaar niks is gebeurd en daaruit de conclusie trekt dat men er helemaal naast zit.

Bedenk dat die 'voorspellingen' zijn opgeschreven door de schrijvers van de evangeliën en dat er op geen enkele manier is vast te stellen dat ze werkelijk door Jezus zijn gedaan.

12 uur geleden zei sjako:

De tegenwoordigheid is nu, de komst in de toekomst. Als je denkt dat de wereld zoals die nu is hetgene is wat God wilt heb je het mis. Juist het toekomstige paradijs is wat God al wilde, al vanaf het begin. Dan pas wordt Gods naam geheiligd wanneer dat aan het eind van de duizend jaar gevestigd wordt. Je hebt gelijk dat nu ook al een geestelijk paradijs is. Voor de rest vind ik jou betoog een beetje gezweef. Beetje gnostisch zelf.

Als er iets gezweef is, dan is dat dit betoog.
Als iemand mijn mooie tuin vernielt, dan herstel ik dat en wacht daar geen duizenden jaren mee omdat ik zonodig 'het strijdvraag tussen mij en de vernieler wil duidelijk maken'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

De tegenwoordigheid is nu, de komst in de toekomst. Als je denkt dat de wereld zoals die nu is hetgene is wat God wilt heb je het mis. Juist het toekomstige paradijs is wat God al wilde, al vanaf het begin. Dan pas wordt Gods naam geheiligd wanneer dat aan het eind van de duizend jaar gevestigd wordt. Je hebt gelijk dat nu ook al een geestelijk paradijs is. Voor de rest vind ik jou betoog een beetje gezweef. Beetje gnostisch zelf.

Jij zit in je geloof al in een toekomstig paradijs.  Dat lijkt mij de leer van een valse Christus.

1 Korinthiërs 15: 20-22

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

------------

Wat lezen we hier?  Christus in ons betekent dat we nu ons bewust zijn van die Christus.  Niet in een of andere bedachte toekomst, want die is er helemaal nu niet.  Christus is synoniem aan de Eersteling.  We kunnen allemaal Eersteling worden.  Zonder de Christus blijven we getekend naar het beeld van Adam.   Het is Adam die fantaseert over na-de-dood voorstellingen.  Christus is geen geestelijk paradijs, maar een wijze van zijn.

In Christus is de ziel bevrijdt, in Adam is de ziel gebonden.  Lees in dit verband ook Matt 16 26-26.  Wie de Christus in zichzelf ontvangt weet ook wat de ziel voor betekenis heeft. Je leest het goed: het wordt ontvangen door de mens, dus dan is er geen enkele twijfel meer mogelijk en dát is tevens de tegenwoordige Christus.  Geen fantasie over de toekomst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het door mij cursief gemaakte deel is nergens in de Bijbel terug te vinden. 

En of het er staat. Al die dingen zijn het begin van de weeën. 9 Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat.  10 Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten.  11 Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden.

Deze dingen worden vergeleken met weeën. Weeën worden steeds heftiger als een kind ter wereld moet komen. Zo worden ook de verschijnselen steeds heftiger.

Ook de vervolging van Christenen worden steeds heftiger. Valse profeten steken ook steeds meer de kop op. Bijv de ‘Messias’ die nu in Israël rondloopt. 

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Al 2000 jaar denken christenen dat in hun tijd de tekenen toch wel echt heel duidelijk zijn. 
Kortom: niks nieuws onder de zon,

Het is prima te berekenen dat in 1914 de ‘tijden der Heidenen’ afgelopen zijn. Dwz dat Jezus tegenwoordig is. De aarde heeft er nog nooit zo slecht voorgestaan. We kunnen de wereld misschien wel 4x vernietigen door kernwapens. Dit zijn heel andere tijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Wat lezen we hier?  Christus in ons betekent dat we nu ons bewust zijn van die Christus.  Niet in een of andere bedachte toekomst, want die is er helemaal nu niet.

Dat lezen we daar niet. Jezus is de eerste die definitief een opstanding krijgt. Lazarus kreeg bijv ook een opstanding, maar ging later weer dood.

1 uur geleden zei Hopper:

Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Door de zonde van Adam hebben wij die zonde overgeërfd. Deze zonde betekent de dood. Mensen die niet in Jezus geloven blijven ‘in Adam’. Door geloof en door de doop en door ontvangst van heilige Geest kunnen we door Jezus loskoopoffer ‘in Christus’ zijn. We zijn dan niet meer onder de vloek van de dood door Adam, maar we worden levend gemaakt in Christus, het zij in de hemel of op de aarde (een nieuwe hemel en een Nieuwe aarde). Psalm 37:11 Nog even en er zijn geen slechte mensen meer. Je zult kijken op de plek waar ze waren, maar ze zijn er niet meer.  11 De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, ze zullen intens genieten van vrede in overvloed. ז [zajin]

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het door mij cursief gemaakte deel is nergens in de Bijbel terug te vinden. 

En of het er staat. Al die dingen zijn het begin van de weeën. 9 Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat.  10 Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten.  11 Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden.

Deze dingen worden vergeleken met weeën. Weeën worden steeds heftiger als een kind ter wereld moet komen. Zo worden ook de verschijnselen steeds heftiger.

Dat staat er niet. Jij geeft daar die betekenis aan. Dat is toch echt iets anders.

2 uur geleden zei sjako:
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Al 2000 jaar denken christenen dat in hun tijd de tekenen toch wel echt heel duidelijk zijn. 
Kortom: niks nieuws onder de zon,

Het is prima te berekenen dat in 1914 de ‘tijden der Heidenen’ afgelopen zijn. Dwz dat Jezus tegenwoordig is. De aarde heeft er nog nooit zo slecht voorgestaan. We kunnen de wereld misschien wel 4x vernietigen door kernwapens. Dit zijn heel andere tijden.

Dat bedoel ik dus precies met 'al 2000 jaar denken christenen dat in hun tijd de tekenen toch wel echt heel duidelijk zijn'..........
Zo zijn bv inmiddels de mensen die in 1914 op de voorpagina van 'The Watchtower' stonden met daaronder de vette letters 'the generation that will not pass away' , inmiddels allemaal al decennia passed away.... 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat staat er niet. Jij geeft daar die betekenis aan. Dat is toch echt iets anders.

Ik interpreteer. Wat zou anders die weeën kunnen zijn. Weeën worden steeds erger naarmate de geboorte dichterbij komt. En dat bedoelde Jezus en dat zie je om je heen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:
8 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat staat er niet. Jij geeft daar die betekenis aan. Dat is toch echt iets anders.

Ik interpreteer.

En dat mag. Zoals zoveel mensen allemaal een andere interpretatie aan teksten geven.

Maar maak daar niet van 'het staat er'.
Dat zijn 2 totaal verschillende zaken.

7 minuten geleden zei sjako:

Wat zou anders die weeën kunnen zijn. Weeën worden steeds erger naarmate de geboorte dichterbij komt. En dat bedoelde Jezus en dat zie je om je heen

En er gaan ook steeds meer mensen dood. Zo zijn bv inmiddels de mensen die in 1914 op de voorpagina van 'The Watchtower' stonden met daaronder de vette letters 'the generation that will not pass away' , inmiddels allemaal al decennia passed away.... 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

En er gaan ook steeds meer mensen dood. Zo zijn bv inmiddels de mensen die in 1914 op de voorpagina van 'The Watchtower' stonden met daaronder de vette letters 'the generation that will not pass away' , inmiddels allemaal al decennia passed away.... 

Nee hoor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei sjako:
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

En er gaan ook steeds meer mensen dood. Zo zijn bv inmiddels de mensen die in 1914 op de voorpagina van 'The Watchtower' stonden met daaronder de vette letters 'the generation that will not pass away' , inmiddels allemaal al decennia passed away.... 

Nee hoor.

Sjako, hoe moet ik dat zien? Je wilt toch niet beweren, dat ze niet gestorven zijn? Dat zou betekenen dat er ergens JG'en rondlopen (nu ja, misschien niet direct 'rondlopen') van minimaal 109 jaar oud. Zoveel zullen dat er nu inmiddels niet meer zijn. Als je dan ook nog aanneemt dat die gelovigen op die voorpagina van de Watchtower  in 1914 al volwassen waren, dan neem ik met DBI aan dat ze allemaal 'are passed away'. Of weet jij iets wat verder niemand weet? Een speciaal achterdeurtje naar de hemel voor JG'en misschien?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid