Spring naar bijdragen

Hoe kunnen we vaststellen of Bijbelse personen echt bestaan hebben ?


Aanbevolen berichten

 

In het topic over Job kwam ook de kwestie of Job wel een echt bestaand persoon is geweest aan de orde. 

Nou staan er meer personages in de Bijbel waarvan je je af kunt vragen of dat echte historische mensen zijn geweest of een literair Bijbels personage of ? 

Zoals bv. Daniël, en Noach hier door Fyg genoemd.... 

 

13 minuten geleden zei Petra.:
9 uur geleden zei fyg:

of Daniel een echte historische persoon was?

dat is goede vraag? Hoe kan je bepalen of iemand in het geschiedenis een echt bestaande persoon was, op basis van wat?

Hi Fyg, 

Sja.. daar vraag je wat.. Ik ga er een topic voor maken !

Dus.. zoals Fyg hier schrijft.. "Hoe kan je bepalen of iemand in het geschiedenis een echt bestaande persoon was, op basis van wat?"

Mijn gedachte is dat het dan om mensen moet gaan waarvoor er ook buiten de Bijbel (bewijs)materiaal wordt gevonden.  

Wat denken jullie ?  

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Petra. changed the title to Hoe kunnen we vaststellen of Bijbelse personen echt bestaan hebben ?
  • Antwoorden 61
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Daniël wordt volgens mij wel als historisch gezien, maar het gelijknamige boek op geschiedkundig gebied niet altijd even nauwkeurig naar onze maatstaven. Het verhaal van Noach wordt als een mythe gezi

Boodschap van het verhaal heeft te maken met het einde ervan. Als het einde veranderd, dan heeft het verhaal een andere boodschap, en komt de boodschap niet over, ik ben toch met je eens, Wa

Hoewel er op * Wikipedia staat dat er wetenschappelijke consensus is dat Daniël nooit echt bestaan heeft,  klopt dat volgens mij niet. En is er geen eenduidig bewijs voor of tegen de historiciteit van

Het vaststellen van het bestaan van een bijbels persoon gaat volgens mij niet anders dan het vaststellen van een ander historisch persoon. Je onderzoekt dus bronnen uit die tijd en de tijd erna, gaat na of die bronnen daadwerkelijk geschiedschrijving zijn of mythologie, dat soort dingen. Er is mijns inziens geen reden om dat bij bijbelse figuren anders aan te pakken.
Er hoeft daarbij ook geen reden te zijn om de Bijbel als betrouwbare bron geheel uit te sluiten. De Bijbel bestaat uit 73 uiteenlopende geschriften (of 66 volgens de protestanten), opgetekend in verschillende genres, tijden en culturen, en zijn pas in de eeuwen na Christus definitief in verschillende canons vastgesteld. Wanneer uit onderzoek blijkt dat een bijbels geschrift betrouwbare geschiedenis heeft opgetekend, dan kan dat voldoende reden zijn om de natuurlijke personen daarin als historisch te beschouwen.

Die extreem hoge leeftijden lijken mij gewoon een stuk mythologie of legendevorming. Je ziet ook dat de leeftijden korter worden naarmate de geslachtsregisters recenter worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Robert Frans:

Je ziet ook dat de leeftijden korter worden naarmate de geslachtsregisters recenter worden.

Dat is volgens mij meer van God van na de zondvloed, dan dat de mens zichzelf steeds kortere jaren toedichtte.
Genesis 6:3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens,
dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Robert Frans:

Het vaststellen van het bestaan van een bijbels persoon gaat volgens mij niet anders dan het vaststellen van een ander historisch persoon. Je onderzoekt dus bronnen uit die tijd en de tijd erna, gaat na of die bronnen daadwerkelijk geschiedschrijving zijn of mythologie, dat soort dingen. Er is mijns inziens geen reden om dat bij bijbelse figuren anders aan te pakken.
Er hoeft daarbij ook geen reden te zijn om de Bijbel als betrouwbare bron geheel uit te sluiten. De Bijbel bestaat uit 73 uiteenlopende geschriften (of 66 volgens de protestanten), opgetekend in verschillende genres, tijden en culturen, en zijn pas in de eeuwen na Christus definitief in verschillende canons vastgesteld. Wanneer uit onderzoek blijkt dat een bijbels geschrift betrouwbare geschiedenis heeft opgetekend, dan kan dat voldoende reden zijn om de natuurlijke personen daarin als historisch te beschouwen.

Thanks RF 🌸

En hoe zit dat dan bv. met Daniel en Noach. Zijn dat (in de RK) dan geen echt historisch bestaande personen maar (net als Job) meer literaire figuren ? 

Ennnnehhhh.... ik dacht dat de Bijbel altijd hetzelfde boek was, maar dan met verschillen in vertalingen. Dus hoezo 73 en 66 bij de protestanten.. laten die delen weg? 

 

18 uur geleden zei Robert Frans:

Die extreem hoge leeftijden lijken mij gewoon een stuk mythologie of legendevorming. Je ziet ook dat de leeftijden korter worden naarmate de geslachtsregisters recenter worden.

Ja klopt.  Ik las hier een verklaring voor die extreem hoge leeftijden in de Bijbel: 

https://historiek.net/waarom-werden-mensen-volgens-de-bijbel-vroeger-zo-oud/89220/

"Nog een ander punt: wat bewoog de auteur van Genesis 5 om de goedheid van de mensen voor de Zondvloed te demonstreren aan de hand van hoge leeftijden? Hij had toch ook andere motieven kunnen nemen? Het antwoord is in dit geval heel simpel: omdat iedereen in het oude Nabije Oosten zo dacht. De leeftijden van de mensen die in de Mesopotamische tradities worden genoemd als heersers voor de Zondvloed, zijn ook enorm. (Hier is de Sumerische koningslijst.) Dit was gewoon het antieke wereldbeeld: ooit was alles beter was geweest, ooit waren de mensen wijzer geweest en omdat wijsheid met de jaren komt, moesten de mensen destijds eeuwenoud zijn geworden". 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Petra.:

Thanks RF 🌸

En hoe zit dat dan bv. met Daniel en Noach. Zijn dat (in de RK) dan geen echt historisch bestaande personen maar (net als Job) meer literaire figuren ?

Daniël wordt volgens mij wel als historisch gezien, maar het gelijknamige boek op geschiedkundig gebied niet altijd even nauwkeurig naar onze maatstaven. Het verhaal van Noach wordt als een mythe gezien. In de inleiding op Genesis in mijn Willibrordbijbel staat over de historiciteit van de Genesis-verhalen onder meer dit:

Al deze verhalen, vanaf Abraham tot en met Jozef [...], mogen niet gemeten worden met de maatstaf van de moderne geschiedschrijving. Het gaat hier om bijbelse geschiedschrijving, dat wil zeggen om een geschiedschrijving die de gebeurtenissen met gelovige ogen interpreteert als heilsgeschiedenis. [...] Nu mag men ook weer niet in het andere uiterste vervallen en beweren dat in Genesis of de andere boeken van de Pentateuch (de eerste vijf boeken - red) geen enkel echt gebeurd feit zou staan. Historiciteit en gelovige interpretatie kunnen immers goed samengaan. [...] In de eerste elf hoofdstukken, die de grondbeginselen van het menselijk bestaan beschrijven, is dit praktisch denkbeeldig, terwijl we met de aartsvaderverhalen vanaf hoofdstuk 12 steeds meer het terrein van de eigenlijke geschiedenis betreden.

Citaat

Ennnnehhhh.... ik dacht dat de Bijbel altijd hetzelfde boek was, maar dan met verschillen in vertalingen. Dus hoezo 73 en 66 bij de protestanten.. laten die delen weg?

Dat klopt inderdaad, namelijk de zogenoemde deuterocanonieke geschriften:

Judit
Extra teksten in Ester
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
Wijsheid
Wijsheid van Jezus Sirach
Baruch (inclusief de Brief van Jeremia)
Extra teksten in Daniël
Wijsheid van Sirach

De oosters-orthodoxe kerken kennen zelfs nog iets meer geschriften in hun canon.
Vooral Judit zal jou denk ik wel bevallen, daar in dat boek een joodse vrouw het vijandelijk kamp binnendringt, op slinkse wijze het hoofd afslaat van de aanvoerder aldaar en zo de daar gaande oorlog beslecht. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

De eerste elf hoofdstukken zijn wel nodig om de bijbel te begrijpen. Hier gebeurt alles. Hier maken we kennis met God en zijn engelen en zien we hoe Satan op slinkse wijze Jezus zijn erfenis, de aarde, afhandig maakt. Ik zie ongeveer hetzelfde gebeuren bij Jacob en Esau. De bijbel legt zichzelf uit. Interessant om op te merken dat Job ook in de tijd van de patriarchen leefde. Ook zijn bestaan wordt betwijfeld omdat God geen kwaad zou kunnen doen. Althans volgens sommigen. Ik zie dat anders. God kan zeker kwaad doen. Hij heeft alles geschapen dus ook de mogelijkheid om kwaad te doen.

Niemand kan het (niet)bestaan van bijbelfiguren bewijzen. Dus gewoon lezen als historie. 

Dat geldt ook voor die moeilijke passages waarbij engelen naar de aarde komen en bastaarden verwekken bij aardse vrouwen. Ik begrijp dat sommigen moeite hebben om dit te accepteren als feit. Maar als je bereidt bent te geloven dat Jezus opstaat uit de dood dan moeten we hier ook niet moeilijk over doen. Nogmaals, dit zijn belangrijke teksten om de bijbel te begrijpen. Hier wordt Jezus zijn erfenis afgenomen en de gevallen engelen krijgen bij Babel de natiën om over te heersen. God kiest Israël. Daar begint de oorlog. Zowel spiritueel alsook om grondgebieden. Jezus claimt zijn aarde tijdens de transfiguratie. Op de berg Hermon, waar de gevallen engelen neerdaalden legt hij als bewijs zijn lichaam af en neemt het weer aan. Hij is de Messias, de beloofde verlosser. Israël zal in de eindtijd hersteld worden en kennis zal overvloedig worden. Dit maken wij in deze bijzondere tijd mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Hermanos2:

Jazeker. De belangrijkste figuur die dan meteen in gedachten opkomt is Jezus.

Inderdaad, Jezus als figuur.  (Wat in het vlees geworden is).  Er loopt op GG het zoveelste draadje of Jezus daadwerkelijk bestaan heeft.  Dat ritueel herhaalt zich ieder jaar.  De loopgraven worden betrokken, de haantjes nemen plaats in de loopgraven om zich te buigen of Jezus daadwerkelijk ja/nee bestaan heeft en de uitkomst is voorspelbaar: de haantjes blijven bij hun mening.

Laat de haantjes maar bakkeleien, want wie wat verder leest dan zijn neus lang is leest dat Jezus allerlei "ik ben uitspraken" heeft gedaan. (Ik ben het licht der wereld enz.).  Bij de "ik ben uitspraken" is de vraagstelling of Jezus daadwerkelijk bestaan helemaal niet van belang.   Je richt je op de "ik ben uitspraken" en als iemand van mening is dat Jezus nooit bestaan heeft dan moet die persoon dat zelf maar weten.

44 minuten geleden zei Hermanos2:

Niemand kan het (niet)bestaan van bijbelfiguren bewijzen. Dus gewoon lezen als historie. 
 

Jij leest de Bijbel historisch, ik lees een geheel andere Bijbel.  En toch is het dezelfde Bijbel.  Dat parelduiken bevalt me wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

Laat de haantjes maar bakkeleien, want wie wat verder leest dan zijn neus lang is leest dat Jezus allerlei "ik ben uitspraken" heeft gedaan. (Ik ben het licht der wereld enz.).  Bij de "ik ben uitspraken" is de vraagstelling of Jezus daadwerkelijk bestaan helemaal niet van belang.   Je richt je op de "ik ben uitspraken" en als iemand van mening is dat Jezus nooit bestaan heeft dan moet die persoon dat zelf maar weten.

Je bent de grootste fukcing haan op dit forum en toen je op GG was... 

Tevens heb je geen flauw benul van logica als je meld dat het niet van belang is of Jezus wel bestaan heeft omdat Hij "ik ben" uitspraken heeft gedaan. Als Hij niet heeft bestaan als historisch personage dan hebben zijn "ik ben" uitspraken ook totaal geen waarde.

Dus het is wel van belang of Hij bestaan heeft, en HOE Hij bestaan heeft. Was Hij werkelijk de persoon die de Bijbel omschrijft, of slechts een rabbi of wonderdoener? Of misschien een opgelicht personage die zichzelf zag als Messias en toen Hij gekruisigd werd zich door God verlaten voelde?

3 uur geleden zei Hermanos2:

De eerste elf hoofdstukken zijn wel nodig om de bijbel te begrijpen. Hier gebeurt alles. Hier maken we kennis met God en zijn engelen en zien we hoe Satan op slinkse wijze Jezus zijn erfenis, de aarde, afhandig maakt. Ik zie ongeveer hetzelfde gebeuren bij Jacob en Esau. De bijbel legt zichzelf uit. Interessant om op te merken dat Job ook in de tijd van de patriarchen leefde. Ook zijn bestaan wordt betwijfeld omdat God geen kwaad zou kunnen doen. Althans volgens sommigen. Ik zie dat anders. God kan zeker kwaad doen. Hij heeft alles geschapen dus ook de mogelijkheid om kwaad te doen.

Waar staat in het OT precies dat satan op slinkse wijze Jezus zijn erfenis afhandig heeft gemaakt? 

Jezus komt in het hele OT geen 1 (lees:0,0) keer voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hopper:

Inderdaad, Jezus als figuur.  (Wat in het vlees geworden is).  Er loopt op GG het zoveelste draadje of Jezus daadwerkelijk bestaan heeft.  Dat ritueel herhaalt zich ieder jaar.  De loopgraven worden betrokken, de haantjes nemen plaats in de loopgraven om zich te buigen of Jezus daadwerkelijk ja/nee bestaan heeft en de uitkomst is voorspelbaar: de haantjes blijven bij hun mening.

Laat de haantjes maar bakkeleien, want wie wat verder leest dan zijn neus lang is leest dat Jezus allerlei "ik ben uitspraken" heeft gedaan. (Ik ben het licht der wereld enz.).  Bij de "ik ben uitspraken" is de vraagstelling of Jezus daadwerkelijk bestaan helemaal niet van belang.   Je richt je op de "ik ben uitspraken" en als iemand van mening is dat Jezus nooit bestaan heeft dan moet die persoon dat zelf maar weten.

Jij leest de Bijbel historisch, ik lees een geheel andere Bijbel.  En toch is het dezelfde Bijbel.  Dat parelduiken bevalt me wel.

De betekenis van God’s naam Yehováh heeft alles te maken met, zijn en worden. Dus je kunt de bijbel niet op jouw manier lezen. Bovendien schrijft Jezus bikkelharde brieven. Ook dat is liefde. Maar daar hoor ik jou niet over. Ik vrees toch dat parelduiken niet het juiste woord is. De bijbel is niet deelbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:

De betekenis van God’s naam Yehováh heeft alles te maken met, zijn en worden. Dus je kunt de bijbel niet op jouw manier lezen. Bovendien schrijft Jezus bikkelharde brieven. Ook dat is liefde. Maar daar hoor ik jou niet over. Ik vrees toch dat parelduiken niet het juiste woord is. De bijbel is niet deelbaar.

Paulus bedoel je :D

Inderdaad, er zijn mensen die van de bijbel en de hoofdrolspelers hippies maken. Die lezen alle slechte dingen niet en alle waarschuwingen. Zo kun je zelfs van de koran een leuk kookboek maken, als je alle negatieve zaken gewoon negeert.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Noppert1998:

Dan ben je opgelicht. Jezus heeft enkel iets geschreven in het zand, voor de rest heeft hij niks nagelaten. Paulus schrijft de bikkelharde brieven.

Vreemd dat jij deze dingen niet weet. Jezus schreef tijdens de beschuldiging van de overspelige vrouw de namen in het stof van hen die YHWH verlaten hadden. Hij vervulde daardoor de profetie in Jeremiah 17:13.

In mijn bijbel staan zeven brieven geschreven door Jezus. Ik ben gauw in mijn andere bijbels gaan kijken en daar staan ze gelukkig ook in. Oef, wat een opluchting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Vreemd dat jij deze dingen niet weet. Jezus schreef tijdens de beschuldiging van de overspelige vrouw de namen in het stof van hen die YHWH verlaten hadden. Hij vervulde daardoor de profetie in Jeremiah 17:13.

In mijn bijbel staan zeven brieven geschreven door Jezus. Ik ben gauw in mijn andere bijbels gaan kijken en daar staan ze gelukkig ook in. Oef, wat een opluchting.

🤣

Zelfs de meest verstokte gelovige zal niet zeggen dat Jezus brieven geschreven heeft. Dus vertel maar welke brieven dit zijn?

debijbelvoorjou.nl/wp-content/uploads/2015/09/Een-brief-van-Christus.pdf

 

Citaat

Wij hebben in Gods Woord veel Brieven van de apostel Paulus en andere schrijvers, maar een brief van Christus als zodanig vinden wij er niet in. Toch bestaat er een ‘brief’ in de wereld, ‘geschreven niet met inkt, maar met de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van het hart’ (2 Kor. 3:3). Zo werden de gelovigen van de gemeente in Korinthe en elders door God gezien.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noppert1998:

🤣

Zelfs de meest verstokte gelovige zal niet zeggen dat Jezus brieven geschreven heeft. Dus vertel maar welke brieven dit zijn?

debijbelvoorjou.nl/wp-content/uploads/2015/09/Een-brief-van-Christus.pdf

 

 

Dus je hebt afscheid genomen van het christendom zonder het te begrijpen? Of juist omdat je het niet begreep? Misschien moet je het toch eens heroverwegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hermanos2:

Dus je hebt afscheid genomen van het christendom zonder het te begrijpen? Of juist omdat je het niet begreep? Misschien moet je het toch eens heroverwegen.

Ach loop niet zo te praten man.. Niemand die bij zijn verstand is zal zeggen dat Jezus brieven heeft geschreven. Je kan wel beweren dat Paulus geïnspireerd was, maar dat valt niet te bewijzen..Jezus zelf heeft nul komma nul brieven geschreven (al zijn er wel mensen die beweren dat Hij brieven heeft geschreven naar een bepaald personage, maar dat is fictief en werd al niet gelooft door de mensen die toen leefden)..

Edit: ik begrijp al wat je bedoelt. Je doelt op Openbaring en de zeven brieven aan de gemeenten aldaar.. Maar goed, dat is geschreven door Johannes van Patmos, of door een onbekend figuur. Ik kan ook een boek schrijven en in het verhaal zetten "Churchill schreef naar koningin Wilhelmina "u bent de enige die ik serieus neem van de Nederlandse regering"". Maar dan heeft Churchill niet daadwerkelijk die brief geschreven.. 

Dus ik blijf erbij dat Jezus zelf niks heeft geschreven.

En jij moet trouwens niet beginnen over "heb je het niet begrepen".. "De zoon die schept en de vader die er goedkeurend bij staat te kijken" heb jij toch geschreven? Over ver van de werkelijkheid af zijnde gesproken 😹 Er was namelijk voordat de Zoon schiep (in jouw verhaal althans) nog helemaal niks waar de Vader zou kunnen staan kijken.. Tevens staan geesten niet, die zweven.

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Noppert1998:

Ach loop niet zo te praten man.. Niemand die bij zijn verstand is zal zeggen dat Jezus brieven heeft geschreven. Je kan wel beweren dat Paulus geïnspireerd was, maar dat valt niet te bewijzen..Jezus zelf heeft nul komma nul brieven geschreven (al zijn er wel mensen die beweren dat Hij brieven heeft geschreven naar een bepaald personage, maar dat is fictief en werd al niet gelooft door de mensen die toen leefden)..

Edit: ik begrijp al wat je bedoelt. Je doelt op Openbaring en de zeven brieven aan de gemeenten aldaar.. Maar goed, dat is geschreven door Johannes van Patmos, of door een onbekend figuur. Ik kan ook een boek schrijven en in het verhaal zetten "Churchill schreef naar koningin Wilhelmina "u bent de enige die ik serieus neem van de Nederlandse regering"". Maar dan heeft Churchill niet daadwerkelijk die brief geschreven.. 

Dus ik blijf erbij dat Jezus zelf niks heeft geschreven.

En jij moet trouwens niet beginnen over "heb je het niet begrepen".. "De zoon die schept en de vader die er goedkeurend bij staat te kijken" heb jij toch geschreven? Over ver van de werkelijkheid af zijnde gesproken 😹 Er was namelijk voordat de Zoon schiep (in jouw verhaal althans) nog helemaal niks waar de Vader zou kunnen staan kijken.. Tevens staan geesten niet, die zweven.

 

 

 

Beetje mager verweer dit. Maar oké. Dat van die brieven heb je gegoogled want dat duurde wel erg lang. Het eerste wat God voortbracht was Jezus. Jezus is dus niet geschapen want Jezus heeft alles geschapen dus Jezus is een deel van God. Johannes vertelt dat God alles schept door Jezus. Dus God schept indirect. Jezus is het woord. Het woord van God. De boodschapper die mens wordt en Gods boodschap brengt naar de mens.

Bevalt dat een beetje? Bijbelles in de avonduren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-2-2023 om 06:16 zei Petra.:

 

In het topic over Job kwam ook de kwestie of Job wel een echt bestaand persoon is geweest aan de orde. 

Nou staan er meer personages in de Bijbel waarvan je je af kunt vragen of dat echte historische mensen zijn geweest of een literair Bijbels personage of ? 

Zoals bv. Daniël, en Noach hier door Fyg genoemd.... 

 

Dus.. zoals Fyg hier schrijft.. "Hoe kan je bepalen of iemand in het geschiedenis een echt bestaande persoon was, op basis van wat?"

Mijn gedachte is dat het dan om mensen moet gaan waarvoor er ook buiten de Bijbel (bewijs)materiaal wordt gevonden.  

Wat denken jullie ?  

Dit is een typisch gevolg van de christelijke, letterlijke opvatting van het OT. De Joden kennen dit probleem niet omdat bij hen de boodschap van de verhalen voorop staat en ze het niet belangrijk vinden of die verhalen niet altijd echt kunnen zijn gebeurd. In die traditie zijn de verhalen ontstaan en op schrift vast gelegd. Dat zegt dan weer genoeg  over de vraag of de personages echt bestonden.

 

Op 13-2-2023 om 15:10 zei Robert Frans:

Wanneer uit onderzoek blijkt dat een bijbels geschrift betrouwbare geschiedenis heeft opgetekend, dan kan dat voldoende reden zijn om de natuurlijke personen daarin als historisch te beschouwen.

Dat kan niet. Op die wijze heeft Roodkapje dus ook bestaan. Want alles wat daar in voor komt, een bos, oma, een wolf, het bestaat  allemaal echt. Dat is natuurlijk niet zo. De echtheid van personages, en die van de achtergrond waarin het verhaal speelt, staan los van elkaar.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Hermanos2:
18 uur geleden zei Hopper:

Is het van belang of Bijbelse personen echt bestaan hebben?

Jazeker. De belangrijkste figuur die dan meteen in gedachten opkomt is Jezus.

Ja, ik denk dat dat eigenlijk de Enige is waarbij het echt van belang is. 

 

 

20 uur geleden zei Robert Frans:

Dat klopt inderdaad, namelijk de zogenoemde deuterocanonieke geschriften:

Judit
Extra teksten in Ester
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
Wijsheid
Wijsheid van Jezus Sirach
Baruch (inclusief de Brief van Jeremia)
Extra teksten in Daniël
Wijsheid van Sirach

 

Sjonge.. weer wat geleerd🌸 😄

En kennelijk gebruiken JG ook de protestantse versie maar dan weer met eigen vertalingen.  

Waarom is het eigenlijk dat protestanten teksten hebben weggelaten ? 

 

20 uur geleden zei Robert Frans:

Vooral Judit zal jou denk ik wel bevallen, daar in dat boek een joodse vrouw het vijandelijk kamp binnendringt, op slinkse wijze het hoofd afslaat van de aanvoerder aldaar en zo de daar gaande oorlog beslecht. ;)

Ik heb Judit opgezocht..https://nl.wikipedia.org/wiki/Judit_(boek). "Het Bijbelverhaal over Judit is een van de weinige uit de Bijbel waar de macht van de vrouw die van de man overstijgt" lees ik. 

 

Haha.. ik mag toch hopen dat je daarom schrijft dat het me wel bevalt en niet omdat je denkt dat ik zo dol ben op moordpartijen. 😄

Nou zag ik dat dit wel in de NBV21 staat. (Die pak ik er altijd bij). Wil dat zeggen dat dat dan een katholieke bijbel is ? 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat kan niet. Op die wijze heeft Roodkapje dus ook bestaan. Want alles wat daar in voor komt, een bos, oma, een wolf, het bestaat  allemaal echt. Dat is natuurlijk niet zo. De echtheid van personages, en die van de achtergrond waarin het verhaal speelt, staan los van elkaar.

Dan heb ik me niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Ik bedoelde dit te zeggen: als een door een bijbels geschrift verhaalde geschiedenis aantoonbaar is waargebeurd (al dan niet enigszins gelegendariseerd door het verhaal), dan is de kans aanzienlijk dat de genoemde personen in die geschiedenis ook daadwerkelijk bestaan. Zonder hen immers niet dat verhaal.
Die regel kun je ook bij Roodkapje toepassen. Stel dat het verhaal van Roodkapje aantoonbaar echt gebeurd zou zijn, dan toont dat ook meteen het bestaan van Roodkapje, de wolf en haar grootmoeder aan. Immers, zonder hen kon die geschiedenis niet plaatsvinden.

3 uur geleden zei Petra.:

 Haha.. ik mag toch hopen dat je daarom schrijft dat het me wel bevalt en niet omdat je denkt dat ik zo dol ben op moordpartijen. 😄

Ik hoop inderdaad niet het laatste, hoewel een dappere, vrouwelijke soldaat natuurlijk altijd goed is om in de krijgsmacht te hebben. ;)

Citaat

Nou zag ik dat dit wel in de NBV21 staat. (Die pak ik er altijd bij). Wil dat zeggen dat dat dan een katholieke bijbel is ?

Er is een katholieke versie van de NBV en een protestantse met deuterocanonieke boeken. De vertaling is in beide versies precies dezelfde, maar de volgorde waarin deze boeken staan is anders. Staan bij jou deze geschriften tussen het oude en nieuwe testament in, als apart onderdeel van de bijbel? Dan is het de protestantse versie. Staan ze echter verdeeld tussen de oudtestamentische boeken in? Dan heb je een katholieke versie te pakken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

Ja, ik denk dat dat eigenlijk de Enige is waarbij het echt van belang is. 

 

Wat Jezus betreft hou ik me aan de historische feiten.  Daar hoeft niet over gediscussieerd te worden. Het wordt als een feit beschouwd dat Jezus heeft bestaan in deze wereld.  Ook valt te weten dat Jezus zelf niets heeft opgeschreven, aanvankelijk was er alleen mondelinge overlevering.  Ik volg dus de wetenschap.  Net zoals de wetenschap mij heeft verteld dat er planeten zoals Jupiter en Saturnus zijn.  Dat heb ik ook nooit zelf geconstateerd.

Discussie er over vind ik twijfelachtig.  Is er een discussie over Julius Caesar of andere mensen die in de tijd van Jezus leefden?  Er is mij niks van bekend. 

Of neem bv de Holocaust.  Er zijn mensen die de Holocaust ook in twijfel trekken of deze bagatelliseren.  Door deze ontkenners tegen te spreken bewijs ik ze eigenlijk een dienst.  Dan verleen ik ze het 'in twijfel trekken'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Hermanos2:

Beetje mager verweer dit. Maar oké. Dat van die brieven heb je gegoogled want dat duurde wel erg lang. Het eerste wat God voortbracht was Jezus. Jezus is dus niet geschapen want Jezus heeft alles geschapen dus Jezus is een deel van God. Johannes vertelt dat God alles schept door Jezus. Dus God schept indirect. Jezus is het woord. Het woord van God. De boodschapper die mens wordt en Gods boodschap brengt naar de mens.

Bevalt dat een beetje? Bijbelles in de avonduren.

Mager verweer?

Tevens heb ik die brieven niet gegoogled, maar kreeg ik een brainwave (heel vies gezicht). 

Tevens vind ik het vreemd dat mensen denken dat God eerst Jezus heeft voortgebracht, en dan pas het universum? Hoe zie je dat voor je? Dit moeten we zeker zien als het grote Mysterie waar men niet teveel over kan zeggen?

Johannes heeft niet gezegd dat God door Jezus schiep maar door Logos. En Logos is een Grieks idee (te lezen bij Plato, maar misschien zelfs eerder) dat Philo heeft overgenomen en dat de schrijver van Johannes weer voor zijn karretje heeft gespannen. Als je je verdiept in de ontstaansgeschiedenis van termen en van ideeen dan is dat vele malen interessanter dan dat je precies gelooft wat er in de bijbel lijkt te staan zonder dat je weet hebt van de geschiedenis ervan.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid