Spring naar bijdragen

Beëindigde accounts.


Aanbevolen berichten

8 uur geleden zei Petra.:

Overigens.. ken ik jullie (denk ik) na al die jaren goed genoeg om te weten dat jullie over meer dingen (ong.) hetzelfde denken dan wat er op het eerste gezicht lijkt. Zowel jij, Bastiaan, HJW, als Hopper.. staan er wat betreft een hoop sociaal maatschappelijke punten best vergelijkbaar in. Ik denk dat jullie meer overeenkomsten hebben dan verschillen. 

Hoi Petra, m.i. doet Hopper uit de hoogte en verkeert hij in de waan dat hij 'het' allemaal weet. Dit etaleert hij met een hoop nietszeggende woorden. Als iemand hier tegenin gaat is die iemand voor Hopper meteen een trol en wordt deze genegeerd. Bijvoorbeeld over het woord 'Hetzelve'. Hopper trekt een m.i. foute conclusie en daar ga ik inhoudelijk tegenin. Dit wordt vervolgens compleet genegeerd want in een andere uiting komt hij weer met diezelfde 'uitleg'; wat 'Hetzelve' zogenaamd betekent. Hij heeft een bord voor z'n hoofd plus oogkleppen op voor correcties van anderen. Jij gebruikt het woord 'heksenjacht' maar dat vind ik zwaar overdreven. Hij krijgt van een paar mensen gewoon een reality check en dat vind hij niet leuk. Jammer dan. Als hij 'het' echt allemaal zou weten zou hij inspireren. Mij inspireert hij totaal niet. Er komt alleen maar gebakken lucht uit. Hij is zogenaamd 'voorbij het oordelen' (weer die waan) maar staat in de praktijk zo'n beetje bovenaan met oordelen uitspreken. Balk en splinter.

bewerkt door Ferry_Tassie
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 89
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hallo Sjako,   Er zijn meerdere mensen wiens account op verzoek gestopt was, en die toch weer meedoen.  Ik zie vrijwillige bans bij Noel, Hermanos, Leren Schoen, Thom, Barnabas, Fundamenteel

Daar ga ik dan maar vanuit. Dank aan allen die voor mijn terugkeer hebben gepleit, dat is goed om te lezen. Dus verzoek aan @sjako om dit niet te blokkeren. Ik lees meerderen die ervoor pleiten e

Hi Noppert, Berjan, Atheist, Foppe.. en vul maar bij wat voor namen je nog meer hebt gebruikt. Ik zag bij je eerste reactie al dat je weer de jacht op Hopper hebt ingezet, maar bedenk je 's dat d

9 uur geleden zei Petra.:

Hi Berjan, 

Petra is stapeldol op heilige Hopper. 💓😉😀

Zoals Petra het ziet... bestaat een forum dankzij een veekleurigheid aan meningen.🌼💐🦠🥀☘️🍁🌾🌸

 

Nou, ik zal dan nog 1 keer reageren en het daarna op de inhoud houden.

Veelkleurigheid aan meningen houdt een forum inderdaad levend. Voor Hopper is alleen zijn mening relevant. Het bloementuintje wordt dan klein.

9 uur geleden zei Petra.:

 

9 uur geleden zei Petra.:

Hopper verwoordt een heel eigen geluid, wat meer het gnostische/mystieke christendom.

Het is geen eigen geluid. Het is gewoon oosterse filosofie, aangevuld met bijbehorend gnosticisme.

Daarnaast is de inhoud niet het probleem. @Flawless victory en ik hebben ook gedachten in die richting, maar wij krijgen dat soort reacties niet. Het is de houding van Hopper die tot problemen leidt. Het "onaantastbare", het "hoog verhevene" boven het domme, onwetende gepeupel is wat een tegenreactie oproept.

Het is ook strijdig met alles wat Jezus leert. Lees Lucas 18 vers 10-14:

10 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeër, en de ander een tollenaar.

11 De Farizeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.

12 Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit.

13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!

14 Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

Op wie van de twee lijkt Hopper dan ? de hoog verheven Farizeeër of degene die zich een zondaar acht ?

Hij neemt de woorden van Jezus serieus zegt hij, deze ook ? Hij zal deze ongetwijfeld terzijde schuiven en daarmee dus cherrypicken. 

 

Of Lucas 14 vers 8-11:

8 Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats; opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genood zij;

9 En hij, komende, die u en hem genood heeft, tot u zegge: Geef dezen plaats; en gij alsdan zoudt beginnen met schaamte de laatste plaats te houden.

10 Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats; opdat, wanneer hij komt, die u genood heeft, hij tot u zegge: Vriend, ga hoger op. Alsdan zal het u eer zijn voor degenen, die met u aanzitten.

11 Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden; en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

9 uur geleden zei Petra.:

Dat het zeggen en doen niet altijd overeenkomt zie ik ook wel, ik denk iedereen wel want je moet stekeblind zijn om dat te missen.

Dan is het iedereen helder, @Hopper zelf zeer waarschijnlijk ook. Het heeft er in al die jaren niet toe geleid dat hij daar iets mee doet.

9 uur geleden zei Petra.:

Maar als het een ding wordt waardoor er op elke post ingehakt wordt, wat zich uitbreidt naar groepsverband..dan gaat het meer richting heksenjacht/klopjacht.

Dit is een eenzijdige benadering. De (vermeende) heksenjacht gaat niet alleen richting Hopper, maar komt vooral ook VANUIT Hopper. Een vrij constante stroom van inhakken op andersdenkenden en deze te veroordelen als dom, dwaas, onwetend. Als we oproepen tot het stoppen van heksenjachten, dan ook de oproep aan Hopper daar mee te stoppen. Want waarom is het wel oké als hij het doet ?

9 uur geleden zei Petra.:

Daar heb ik sowieso een hekel aan, maar wat ik nog jammerder vind is dat dat dan iemand de lust kan ontnemen om de eigen overtuiging op het forumpodium te tillen.

En de heksenjacht van Hopper op de gelovigen hier ? Zou dat ook mensen de lust kunnen ontnemen ?

9 uur geleden zei Petra.:

n dat vind ik niet alleen jammer omdat zijn inbreng leerzaam/interessant/leuk/apart/verfrissend/anders etc. kan zijn, maar vooral omdat het einde van dat liedje tot forum koekoekeenzang leidt,

Zijn gedachten zijn zeker interessant en leuk, maar niet zozeer anders. Wel op dit forum, maar in de grote wereld is zijn mening niet bepaald uniek. Der koekoekszang wordt nou juist door Hopper nagestreefd (weinig mensen in het koninkrijk Gods, alleen degenen die net als hij zijn). Nogmaals: de inhoud is niet het probleem

 

Tot slot:werkelijk verloste/verlichte mensen etaleren hun verlost zijn/ verlicht zijn.

De wijze waarop Hopper telkens zijn vermeende verlostheid etaleert bewijst dat dat hij nog niet verlost/verlicht is.

bewerkt door HJW2
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei HJW2:

*knip*

Ik zie je steeds dieper wegzakken in je reflecties.  Had je vroeger nog wel eens heldere momenten, dat lijkt nu over te zijn.  Je mag plaatsnemen op de negeerlijst bij die andere 2 trollen.  Het leven is een les in liefde en voor hen die niet willen leren worden de lessen steeds moeilijker.

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Hopper:

Ik zie je steeds dieper wegzakken in je reflecties.  Had je vroeger nog wel eens heldere momenten, dat lijkt nu over te zijn.  Je mag plaatsnemen op de negeerlijst bij die andere 2 trollen.  Het leven is een les in liefde en voor hen die niet willen leren worden de lessen steeds moeilijker.

Alles steeds maar "reflectie" noemen is op een gegeven moment een truc die uitgewerkt is. En wederom een oordeel, dit keer over mijn heldere momenten. En anderen maar trollen noemen. Alles volledig in strijd met de leer van Jezus.

Zelfs Petra, die groot fan van je is, ziet dat je je eigen woorden niet naleeft.....ergens moet er toch een lichtje bij je gaan branden.

Ik vraag me oprecht af waarom je het oordelen over anderen zo belangrijk vindt. 


Als het leven een les in liefde is, en ik zie jou alle andersdenkenden wegzetten als dom, trollen, onwetend, slangenkuil, dwaas......dan vrees ik voor jou dat je nog zeer moeilijke lessen voor je hebt. En dan kun je op dit forum wel stoer weer gaan roepen dat dat allemaal weer reflectie is.....dat verandert niets aan jouw liefdeloosheid jegens andersdenkenden. Dus kijk eens goed in de spiegel en inderdaad splinter en balk: eerst bij jezelf beginnen, Hopper, voordat je aan anderen begint.

 

Ik blijf het jammer vinden dat je arrogante houding zoveel schaduw werpt over je best interessante gedachten. 

bewerkt door HJW2
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

  Het leven is een les in liefde en voor hen die niet willen leren worden de lessen steeds moeilijker.

Het spijt me Hopper. Ik had geen idee wat dit topic teweeg zou brengen. En ik begon het topic met mijn probleem met oneerlijkheid.

Ik gun je van harte je hoogste toppen, en ik duik met je mee naar de diepste dalen. Gewoon omdat ik jou dat waard vind als mens, met het hart op de juiste plaats. 

Ik gooi mijn nek op het forumhakblok voor jou, maar ook voor HJW, en ook voor Bastiaan klim ik van harte in de pen. Ook Berjan ken ik als een goed van hart, en neem alle gebreken voor lief. Want wie is nou zonder dan ? 

En het enige waar het om gaat, is om ff verder te kunnen kijken dan dat ene dingetje wat zo ergert. Naar het hoe en waarom en de actie en reactie, en het grote geheel naar wie je bent, wat je nodig hebt, waarom je doet wat je doet, je ervaringen en je leven, en wat je totale mens-zijn inhoudt.

 

 

 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Petra.:

Hi Berjan, 

Petra is stapeldol op heilige Hopper. 💓😉😀

Zoals Petra het ziet... bestaat een forum dankzij een veekleurigheid aan meningen.🌼💐🦠🥀☘️🍁🌾🌸Hopper verwoordt een heel eigen geluid, wat meer het gnostische/mystieke christendom. Dat het zeggen en doen niet altijd overeenkomt zie ik ook wel, ik denk iedereen wel want je moet stekeblind zijn om dat te missen. Dus dat dat wel 's wordt opgegooid, ach.

 

 

 

Hoe meer meningen, hoe beter.. Maar weet dan ook dat het een mening is. En doe niet alsof jouw mening geen mening is maar de enige echte harde feitelijke waarheid. Dat is hoogmoedig.. 

Zoals in een topic waarin Hopper het had over "de onrechtvaardigen oordelen mij altijd". Waarin hij dus anderen onrechtvaardig vind.. 

Tevens denk ik dat Hopper niet het gnostische of mystieke Christendom vertegenwoordigt. Hij heeft een heel eigen idee. Bram Moerland of Jacob Slavenburg zouden zich er niet in erkennen.

 

Citaat

Maar als het een ding wordt waardoor er op elke post ingehakt wordt, wat zich uitbreidt naar groepsverband..dan gaat het meer richting heksenjacht/klopjacht. Helemaal als er niet eens meer op de inhoud wordt gehakt maar op de mens. Daar heb ik sowieso een hekel aan, maar wat ik nog jammerder vind is dat dat dan iemand de lust kan ontnemen om de eigen overtuiging op het forumpodium te tillen. En dat vind ik niet alleen jammer omdat zijn inbreng leerzaam/interessant/leuk/apart/verfrissend/anders etc. kan zijn, maar vooral omdat het einde van dat liedje tot forum koekoekeenzang leidt, want dan is de volgende weer aan de beurt. Ik heb niet alleen een hekel aan groepsklopjachten, ik heb een nog grotere hekel aan koekoekeenzang. 

 

 

Ik probeer juist op de inhoud te hakken. Zoals het idee dat Hopper al jaren heeft, dat Paulus en Jezus het niet hadden over een hiernamaals. Ik heb dat 666 keer uitgelegd, met het feit dat joden eeuwige grafrust kennen. Dat Paulus beweerde dat de doden zullen opstaan en dan tegelijkertijd met de levenden naar Jezus gingen etc. Lijkt wel tegen dovemans oren.

Meestal ben ik ook niet zo van groepsverband. En ook niet van onderling tegen elkaar praten over iemand anders (digitaal roddelen). Maar in sommige gevallen kan het neit aos. 

Op de mens Hopper heb ik overigens nog nooit ingehakt, ik ken de mens Hopper namelijk niet. Alleen op hoe hij zich gedraagt ten opzichte van hoe hij praat.

 

Citaat

Overigens.. ken ik jullie (denk ik) na al die jaren goed genoeg om te weten dat jullie over meer dingen (ong.) hetzelfde denken dan wat er op het eerste gezicht lijkt. Zowel jij, Bastiaan, HJW, als Hopper.. staan er wat betreft een hoop sociaal maatschappelijke punten best vergelijkbaar in. Ik denk dat jullie meer overeenkomsten hebben dan verschillen. 

Dat denk ik ook.

Als ik hopper over andere dingen hoor schrijven dan ben ik het 99% van de tijd met hem eens. Maar dat is meer de mens Hopper die dan spreekt en niet zijn "hoger zelf"..

bewerkt door Noppert1998
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Ik zie je steeds dieper wegzakken in je reflecties.  Had je vroeger nog wel eens heldere momenten, dat lijkt nu over te zijn.  Je mag plaatsnemen op de negeerlijst bij die andere 2 trollen.  Het leven is een les in liefde en voor hen die niet willen leren worden de lessen steeds moeilijker.

Ik vind het jammer dat met de terugkomst van de drie bijna alle topics door hen worden verstierd. Alle ruimte die juist Hopper aanbrengt wordt helemaal verziekt door hen met hun heksenjacht. Ik zet ze alle drie op negeer maar ik vind het zeer betreurenswaardig dat dit mooie forum waarin de topics voor hun terugkomst heel goed liepen met inhoudelijk waardevolle gesprekken verziekt wordt.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Flawless victory:

Ik vind het jammer dat met de terugkomst van de drie bijna alle topics door hen worden verstierd. Alle ruimte die juist Hopper aanbrengt wordt helemaal verziekt door hen met hun heksenjacht.

Het is juist Hopper die telkens een heksenjacht begint door anderen dwaas, dom, trol of wat dan ook te noemen. Ik heb dat soort woorden niet tegen hem gebruikt. Het is juist Hopper die constant op anderen inhakt. Dat vind jij oké ?

Ik geef telkens aan zijn ideeën prima te vinden, dus geef alle ruimte.

Ruimte die hij anderen niet geeft.

 

bewerkt door HJW2
Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Petra.:

Het spijt me Hopper. Ik had geen idee wat dit topic teweeg zou brengen. En ik begon het topic met mijn probleem met oneerlijkheid.

Ik gun je van harte je hoogste toppen, en ik duik met je mee naar de diepste dalen. Gewoon omdat ik jou dat waard vind als mens, met het hart op de juiste plaats. 

Ik gooi mijn nek op het forumhakblok voor jou, maar ook voor HJW, en ook voor Bastiaan klim ik van harte in de pen. Ook Berjan ken ik als een goed van hart, en neem alle gebreken voor lief. Want wie is nou zonder dan ? 

En het enige waar het om gaat, is om ff verder te kunnen kijken dan dat ene dingetje wat zo ergert. Naar het hoe en waarom en de actie en reactie, en het grote geheel naar wie je bent, wat je nodig hebt, waarom je doet wat je doet, je ervaringen en je leven, en wat je totale mens-zijn inhoudt.

 

 

 

 

 

 

 

Ik erger me niet aan de 3 trollen.  Ik 'laat de wereld zijn'.  Zo laat ik de trollen ook 'zijn'.  Ze verdwijnen vanzelf wel weer eens een keer.  Alles wat je aandacht geeft 'groeit', waarom zou ik dergelijke trollen aandacht geven?  

Het dagelijks leven zit ook vol met dergelijke trollen, die 'laat ik ook zijn'.  Ik kan het jou ook van harte aanbevelen.

39 minuten geleden zei Flawless victory:

Ik vind het jammer dat met de terugkomst van de drie bijna alle topics door hen worden verstierd. Alle ruimte die juist Hopper aanbrengt wordt helemaal verziekt door hen met hun heksenjacht. Ik zet ze alle drie op negeer maar ik vind het zeer betreurenswaardig dat dit mooie forum waarin de topics voor hun terugkomst heel goed liepen met inhoudelijk waardevolle gesprekken verziekt wordt.

Sjako heeft hen ruimhartig weer toegelaten en de geschiedenis herhaalt zich weer.  De kwestie is verder voor Sjako.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Flawless victory:

Ik vind het jammer dat met de terugkomst van de drie bijna alle topics door hen worden verstierd. Alle ruimte die juist Hopper aanbrengt wordt helemaal verziekt door hen met hun heksenjacht. Ik zet ze alle drie op negeer maar ik vind het zeer betreurenswaardig dat dit mooie forum waarin de topics voor hun terugkomst heel goed liepen met inhoudelijk waardevolle gesprekken verziekt wordt.

Hoezo geef je ons de schuld? Welke ruimte bedoel je precies die Hopper aanbrengt? Petra had het hier ook al over. De veelkleurige bloemen die allemaal een plekje zouden krijgen. Maar als er 1 is die die ruimte niet aanbrengt dan is het Hopper wel. "ik heb gelijk, ik wandel met Jezus in het licht. De rest van de mensheid is dwalende". In een ander topic noemt hij de rest onrechtvaardigen die hem (de rechtvaardige blijkbaar) onheus bejegenen.. In weer een ander topic heeft hij het over de naakte aap, en dat als je met Jezus wandelt radicaal anders moet zijn..

Je begitn wel erg op Hopper te lijken overigens. Waarschijnlijk omdat je dezelfde spirituele nonsens voor werkelijkheid houdt?

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hopper:

Ik erger me niet aan de 3 trollen.  Ik 'laat de wereld zijn'.  Zo laat ik de trollen ook 'zijn'.  Ze verdwijnen vanzelf wel weer eens een keer.  Alles wat je aandacht geeft 'groeit', waarom zou ik dergelijke trollen aandacht geven?  

Het dagelijks leven zit ook vol met dergelijke trollen, die 'laat ik ook zijn'.  Ik kan het jou ook van harte aanbevelen.

Sjako heeft hen ruimhartig weer toegelaten en de geschiedenis herhaalt zich weer.  De kwestie is verder voor Sjako.

Met je eens. Dank.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hopper:

Ik erger me niet aan de 3 trollen.  Ik 'laat de wereld zijn'.  Zo laat ik de trollen ook 'zijn'.  Ze verdwijnen vanzelf wel weer eens een keer.  Alles wat je aandacht geeft 'groeit', waarom zou ik dergelijke trollen aandacht geven?  

Het dagelijks leven zit ook vol met dergelijke trollen, die 'laat ik ook zijn'.  Ik kan het jou ook van harte aanbevelen.

Sorry hoor, maar jij bent de enige troll die die naam waardig is.. Dat is ook de reden waarom mensen zo op "je kap zitten". Je zegt A en doet B-Z.. Een beetje zoals elke spirituele leraar overigens. Zo roepen die leraren aan hun leerlingen op "geld maakt je niet gelukkig, ontdoe je van je ballast" terwijl ze zelf in rijkdom leven en mooie auto's hebben. Andere leraren stellen dat seks de mens niet gelukkig maakt terwijl ze zelf (naar later blijkt) hun leerling seksueel misbruiken. 

Als je echt deed wat je zei dan zou je hier niet zitten en elk topic (zelfs over voetbal bijvoorbeeld) met jouw spirituele nonsens te verstieren. Dan zou je zijn zoals de boeddha, of zoals Jezus die ook niet op internet te vinden was maar buiten in de natuur. 

 

1 minuut geleden zei Flawless victory:

Met je eens. Dank.

 

Beetje de troll likken in de hoop dat het een prins(es) wordt? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid