Spring naar bijdragen

Radicalisering


Aanbevolen berichten

  • 6 months later...
Op 29-9-2022 om 12:20 zei Barnabas:

Er verschijnen op credible steeds meer radicaliserende opmerkingen. Gaan we bijdragen aan het verspreiden van haat of worden we volgelingen van Jezus die de haat bestreedt?

Waar willen we heen?

laten we als christenen niet onszelf verhogen en strijden maar samen dragen en vergeven.in een onwetende wereld is er door gebrek aan goed inzicht al heel veel ruzie onrecht en haatzaaierijen.

mensen moorden  door gebrek aan relativatievermogen,lage culturen en verdeeldheid.

ik vergeef op dit moment een hele samenloop van mensen die mij op de korrel hebben.ik wordt niet nog een keer dorpsgek zoals mijn woontijd in ede.ik blijf staande door de bijstand van God,bijna de hele wereld heeft me laten zitten,maar God was in mijn en dubbel zo goed.hallelujah.

ik ga zoals gewoonlijk weer eens flink over de tong door mensen die ik nog nooit heb gesproken.

toch moeten we de andere wang keren ,vegeven ,vasthoudend geloven en elkaar niet etteren.

 

jezus stierf ook voor de niet gelovigen,door liefde. blijf niet alleen in daden,maar vooral naar elkaars existerende goede bedachtzame helder denkende gelovigen. christenen. 

vaak wordt er gezegd ,je moet in je daden goed voorbeeld zijn maar zeker in je eigen heiligdenkende geest ,geen oorlog met de buren

 

j

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-9-2022 om 12:20 zei Barnabas:

Er verschijnen op credible steeds meer radicaliserende opmerkingen. Gaan we bijdragen aan het verspreiden van haat of worden we volgelingen van Jezus die de haat bestreedt?

Waar willen we heen?

Kijk nou wie het zegt. Je mag op GG niet meer komen omdat je dreigde een burgemeester wat aan te doen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei MIKAELUZ ALLSAINTS:

laten we als christenen niet onszelf verhogen en strijden maar samen dragen en vergeven.in een onwetende wereld is er door gebrek aan goed inzicht al heel veel ruzie onrecht en haatzaaierijen.

mensen moorden  door gebrek aan relativatievermogen,lage culturen en verdeeldheid.

ik vergeef op dit moment een hele samenloop van mensen die mij op de korrel hebben.ik wordt niet nog een keer dorpsgek zoals mijn woontijd in ede.ik blijf staande door de bijstand van God,bijna de hele wereld heeft me laten zitten,maar God was in mijn en dubbel zo goed.hallelujah.

ik ga zoals gewoonlijk weer eens flink over de tong door mensen die ik nog nooit heb gesproken.

toch moeten we de andere wang keren ,vegeven ,vasthoudend geloven en elkaar niet etteren.

 

jezus stierf ook voor de niet gelovigen,door liefde. blijf niet alleen in daden,maar vooral naar elkaars existerende goede bedachtzame helder denkende gelovigen. christenen. 

vaak wordt er gezegd ,je moet in je daden goed voorbeeld zijn maar zeker in je eigen heiligdenkende geest ,geen oorlog met de buren

Vergeven is inderdaad erg belangrijk. Jezus was een man vol van genade en vergeving. Jezus stierf voor alle mensen, groot en klein, geen uitgezonderd. Liefde is ook omgaan met hen die het goed met je voorhebben en je aandacht richten op vrienden en het goede en aangename. Het goede delen en vandaaruit uitdelen aan derden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Barnabas:

Vanwege zijn beschuldiging.

Dat vraag ik niet. Ik lees mee op GG net als vele anderen hier. En men weet wel wat daar geschreven wordt. Daarom ben ik aan het polsen of je je herinnert wat je daar schreef? Dat was nogal een opmerking die je daar maakte. Ik schrok er geweldig van. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Barnabas:

Vanwege zijn beschuldiging.

Dat is geen beschuldiging, ik wijs  gewoon op wat je daar schreef:

Citaat

Deze mededeling komt van de Heer: De ernst van de hoererij is inmiddels zo ernstig dat ik beslotren heb de burgemeester van Amsterdam, met name Femke Halsema om te laten brengen. Opdat je gelooft wanneer het gebeurt.

https://www.geloofsgesprek.nl/forum/viewtopic.php?p=430976#p430976 

Op 29-9-2022 om 12:20 zei Barnabas:

Gaan we bijdragen aan het verspreiden van haat of worden we volgelingen van Jezus die de haat bestreedt?

Waar willen we heen?

En daarom is bovenstaande zin van jou heel raar. Evenals het opstarten van dit topic 'radicalisering'.

11 uur geleden zei Barnabas:

Attentie: DBI liegt.

Wat nu, moet ik ook voor mijn leven vrezen? Ga toch weg, mij maak je niet bang met loze dreigementen. Blaffende honden bijten niet. 

Tip van flip: doe gewoon en gedraag je als volwassene zonder lange tenen.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Hermanos2:

Dat vraag ik niet. Ik lees mee op GG net als vele anderen hier. En men weet wel wat daar geschreven wordt. Daarom ben ik aan het polsen of je je herinnert wat je daar schreef? Dat was nogal een opmerking die je daar maakte. Ik schrok er geweldig van. 

Dan weet je dat hij liegt. Daarbij is het jou zaak niet en ook niet die van DBI, jullie maken dingen alleen maar erger. Bemoei je niet met mijn persoonlijke zaken. Je persoonlijke bemoeienis stel ik niet op prijs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Barnabas:

Dan weet je dat hij liegt. Daarbij is het jou zaak niet en ook niet die van DBI, jullie maken dingen alleen maar erger. Bemoei je niet met mijn persoonlijke zaken. Je persoonlijke bemoeienis stel ik niet op prijs.

Luister aub even. In de eerste plaats beschouw ik jou als mijn broeder in Christus. Dus mijn bemoeienis behelst ook zorg. Zorg om jouw welzijn. Want je hebt wel vaker hier dingen geschreven over jouw geestelijke toestand. Verder schrijf je mee op een publiek forum. Daarmee wordt alles wat hier geschreven wordt een zaak van iedereen. Dus door mee te doen geef je ook iedereen het recht om op jouw te reageren. En daarbovenop moet je blij zijn met reacties die begrip tonen. Dat begrip zul je uit de ongelovige hoek niet krijgen. Dat is gebleken. 
Ook kan ik me voorstellen dat men iets schrijft in een opwelling. Waarvan men later spijt heeft maar het kan niet ongedaan worden gemaakt. Het beste is dan om te schrijven dat je het geschrevene terugneemt. Klaar! Misschien is dat in jouw geval ook zinvol?
Nogmaals, ik ben niet je vijand hier. Ik ken je achtergrond en toon begrip, liefde en geduld. Okee?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hermanos2:

Luister aub even. In de eerste plaats beschouw ik jou als mijn broeder in Christus. Dus mijn bemoeienis behelst ook zorg. Zorg om jouw welzijn. Want je hebt wel vaker hier dingen geschreven over jouw geestelijke toestand. Verder schrijf je mee op een publiek forum. Daarmee wordt alles wat hier geschreven wordt een zaak van iedereen. Dus door mee te doen geef je ook iedereen het recht om op jouw te reageren. En daarbovenop moet je blij zijn met reacties die begrip tonen. Dat begrip zul je uit de ongelovige hoek niet krijgen. Dat is gebleken. 
Ook kan ik me voorstellen dat men iets schrijft in een opwelling. Waarvan men later spijt heeft maar het kan niet ongedaan worden gemaakt. Het beste is dan om te schrijven dat je het geschrevene terugneemt. Klaar! Misschien is dat in jouw geval ook zinvol?
Nogmaals, ik ben niet je vijand hier. Ik ken je achtergrond en toon begrip, liefde en geduld. Okee?

Heel goed, maar de politie is al op de hoogte omdat ik hen zelf gebeld heb. Ik had het niet op GG moeten plaatsen, ook daar is de politie van op de hoogte en het zou voor de veiligheid van Femke Halsema beter zijn dat ik het daar niet geplaatst had en het zou mooi zijn wanneer de moderatoren daar het bericht wissen.

Antisemitisme en radicalisering gaan hand in hand. In het boek van Esther wordt het probleem behandeld en ook de discipeltl Johannes spreekt er over. Het gaat over samen zijn, respect en liefhebben. Een samenleving is een groep waarin en die grope funtioneert wanneer wij elkaar liefhebben. Daarom schrijft Johannes (4;:7-21):

"Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben."

Liefhebben betekent dat men op respectvolle wijze met elkaar om gaat. Het beleven van de gemeeschap met elkaar is beangrijk. Met vrienden omgaan en zorg voor elkaar hebben. De noden van elkaar en anderen zien en meehelpen hun kruis te dragen. Ook het beleven van het goede met elkaar en het bij elkaar zijn in harmonie.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zie het als radicalisering als iemand gaat buikspreken voor 'de Heer' en daarbij mededeelt dat er iemand (wie dan ook) dood moet van 'de Heer'.  Het is een verschijnsel wat we bij gelovigen zien die de weg kwijt zijn.  Christenen en/of moslims verschillen hierin niet van elkaar.  Waarvan we kunnen leren dat er zoiets is als geloofsverdwazing.  De gelovige in kwestie gaat dan zo sterk geloven in God/Allah/de Heer/Vul zelf maar in dat de gelovige in kwestie zich bezeten gaat gedragen.  Dat kan eindigen met het vliegen in de de twin Towers.

Dit zijn extreme gevallen, maar in lichtere gevallen is er ook een veroordelen van LHTB'ers of anderen.  Gevaarlijk is ook dat gelovigen elkaar als 'broeders' zien en daarmee blind worden voor radicalisering.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Heel goed, maar de politie is al op de hoogte omdat ik hen zelf gebeld heb. Ik had het niet op GG moeten plaatsen, ook daar is de politie van op de hoogte en het zou voor de veiligheid van Femke Halsema beter zijn dat ik het daar niet geplaatst had en het zou mooi zijn wanneer de moderatoren daar het bericht wissen.

Antisemitisme en radicalisering gaan hand in hand. In het boek van Esther wordt het probleem behandeld en ook de discipeltl Johannes spreekt er over. Het gaat over samen zijn, respect en liefhebben. Een samenleving is een groep waarin en die grope funtioneert wanneer wij elkaar liefhebben. Daarom schrijft Johannes (4;:7-21):

"Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben."

Liefhebben betekent dat men op respectvolle wijze met elkaar om gaat. Het beleven van de gemeeschap met elkaar is beangrijk. Met vrienden omgaan en zorg voor elkaar hebben. De noden van elkaar en anderen zien en meehelpen hun kruis te dragen. Ook het beleven van het goede met elkaar en het bij elkaar zijn in harmonie.

 

En dan past het dus niet om te schrijven dat God heeft besloten om Femke Halsema om te laten brengen.
Als je werkelijk denkt dat je het niet op GG had moeten plaatsen, dan had je dat daar ook onder kunnen zetten, en dat had je zeker nu mij niet beschuldigd van liegen.


 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

57 minuten geleden zei Hopper:

Ik zie het als radicalisering als iemand gaat buikspreken voor 'de Heer' en daarbij mededeelt dat er iemand (wie dan ook) dood moet van 'de Heer'. 

Nee, radicalisering en buikspreken voor 'de Heer' hebben in principe niets met elkaar te maken. Het eerste heeft te maken met de wens of drang, een visie kracht bij te zetten en het tweede kan een gevolg zijn van een individueel godsbeeld.

Citaat

Het is een verschijnsel wat we bij gelovigen zien die de weg kwijt zijn.

Nou, nee, gelovigen die de weg kwijt zijn, zijn bezig hun godsbeeld opnieuw te ontdekken en/of te definiëren. Radicaliseerde gelovigen ontstaan echter, als hun godsbeeld hen dwingt anderen (in hun optiek 'ongelovigen') met, al dan niet verbaal, geweld van dat godsbeeld te overtuigen. 

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites

Lukas 6:27:
"Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten."
Wat is goed doen? Goed doen is bijvoorbeeld een luisterend oor bieden aan hen die het moeilijk hebben en begrip tonen. Armen helpen om rond te komen met hun financiën. Voedselbanken helpen draaiende te houden en er zijn voor anderen. Rolstoelen aanbieden voor hen die slecht ter been zijn. Zodat anderen kunnen zien dat er hulp en zorg is voor hen die het nodig hebben en daar een beroep op kunnen doen.

In voetbalstadions is sprake van haat en neiging tot geweld. Enerzijds is het nodig om begrenzend op te treden om schade te voorkomen, anderzijds is het nodig om (oa hen die gearresteed zijn) een uitweg te bieden. Goedheid is daarbij een sleutel en voorkomt erger. Opvang en begeleiding. Opletten en kijken naar hen die hulp nodig hebben en zien of er een bereidheid is om hulp te aanvaarden. Dergelijke kansen waarnemen en uitbuiten. Zelf zorgen voor goede relaties die een bron zijn om uit te putten, want God is een God van relatie en geeft (mede) via relaties.

De goedheid komt van God, Jezus ontving de Heilige Geest in de vorm van een duif en daardoor had Hij de kracht om goed te doen. Hij liet zijn huis afbreken opdat Hij een verlamde man kon genezen. Hij offerde Zijn leven uit goedheid om te redden en genade in Zijn naam te bewerken opdat wij konden wandelen in de goede werken die God voor ons heeft klaarliggen. De goedheid van God is nodig om als mens goed te doen. God is de bron en de kracht tot het goede. Zonder Hem kunnen wij geen goed doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Wat nu, moet ik ook voor mijn leven vrezen? Ga toch weg, mij maak je niet bang met loze dreigementen. Blaffende honden bijten niet. 

Tip van flip: doe gewoon en gedraag je als volwassene zonder lange tenen.

Ik zie het niet als loze dreigementen, ik heb geleerd dat blaffende honden wel degelijk kunnen bijten en er soms nog mee wegkomen ook. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Hetairos:

Radicaliseerde gelovigen ontstaan echter, als hun godsbeeld hen dwingt anderen (in hun optiek 'ongelovigen') met, al dan niet verbaal, geweld van dat godsbeeld te overtuigen. 

Dat is inderdaad een probleem. Respectvolle discussie is een uitkomst. Goedheid blijkt oa uit het respecteren van het geloof van een ander, of dat nu gaat om een geloof in God of een andere visie op de mensheid. Het gaat om menselijkheid en het omgaan met mensen. De bijbel spreekt er dan ook over om niet te heersen over het geloof van een ander. In de kerkegeschiedenis zien we ook misstanden op dit gebied. De reformatie is een goed voorbeeld waarbij gelovigen een standpunt tegen de kerk innamen zoals Luther deed en de leer van de bijbel terugbracht en waarbij de genade van Christus weer hersteld werd. Het fundament van de kerkleer. In Nederland kennen we het prtestantisme. Zij bleven op hun standpunt staan en werden niet gerespecteerd door de heersende kerk. dat is het probleem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Petra.:

Ik zie het niet als loze dreigementen, ik heb geleerd dat blaffende honden wel degelijk kunnen bijten en er soms nog mee wegkomen ook. 

 

 

Ik denk in dit verband aan een klein keffertje met een grote mond, achter een hek. En dat je dan over het hek heen stapt en de hond er met de staart tussen de benen vandoor gaat. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

 

Nee, radicalisering en buikspreken voor 'de Heer' hebben in principe niets met elkaar te maken. Het eerste heeft te maken met de wens of drang, een visie kracht bij te zetten en het tweede kan een gevolg zijn van een individueel godsbeeld.

Nou, nee, gelovigen die de weg kwijt zijn, zijn bezig hun godsbeeld opnieuw te ontdekken en/of te definiëren. 

Met 'de weg kwijt zijn' poog ik te zeggen dat veel geradicaliseerde gelovigen een geloof hebben dat niets te maken heeft met de leer zoals Jezus die geleerd heeft.   Ze hebben zelf iets bedacht en menen soms zelfs dat God opdrachten geeft.  Ze verstaan de Bijbelse taal niet.   Het probleem is groter dan we oppervlakkig denken.  Zo zien we in de Oekraïne oorlog hoe zelfs een hele kerk geradicaliseerd is.  Verder staan de geschiedenisboeken ook vol met geradicaliseerde christenen.   Maar ook afgoderij (relikwieën) neigt naar radicalisering.  Denk aan de lijkwade van Turijn of zogenaamde splinters van het kruis van Jezus.  Of botten van 'heiligen'.

Citaat

Radicaliseerde gelovigen ontstaan echter, als hun godsbeeld hen dwingt anderen (in hun optiek 'ongelovigen') met, al dan niet verbaal, geweld van dat godsbeeld te overtuigen. 

Radicaliseerde gelovigen ontstaan niet pas als ze anderen met geweld willen overtuigen, dan is er al een heel proces aan voorafgegaan.  Iemand wordt ook niet out of the blue een moordenaar, dief of verkrachter.  Ik ken geradicaliseerde gelovigen waar geen zinnig woord mee te wisselen valt.  Ze pas als geradicaliseerd benoemen als ze misdadig/gewelddadig  worden is te laat.   Zie ook bv de 'Trumpchristenen'.  Iedere gelovige die Jezus serieus neemt kan nooit iemand als Donald Trump serieus nemen.   En als de geradicaliseerde gelovigen 'massa' krijgt dan krijgen we bloedbaden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Radicaliseerde gelovigen ontstaan niet pas als ze anderen met geweld willen overtuigen, dan is er al een heel proces aan voorafgegaan.  Iemand wordt ook niet out of the blue een moordenaar, dief of verkrachter.  Ik ken geradicaliseerde gelovigen waar geen zinnig woord mee te wisselen valt.  Ze pas als geradicaliseerd benoemen als ze misdadig/gewelddadig  worden is te laat.   Zie ook bv de 'Trumpchristenen'.  Iedere gelovige die Jezus serieus neemt kan nooit iemand als Donald Trump serieus nemen.   En als de geradicaliseerde gelovigen 'massa' krijgt dan krijgen we bloedbaden.

Liefhebben heeft met voelen te maken. Lieflijkheid, genegenheid, aardigheid. empathie. Het is een karaktereigenschap die vooral Johannes had en die lag in de schoot van Jezus. Ook in zijn brieven spreekt Johannes over liefhebben.
Er is een tekst die er over spreekt dat het lieflijk is wanneer broeders tesamen wonen. 
Broederlijke liefde, Psalm 133:
"Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid."

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Barnabas:

Liefhebben heeft met voelen te maken. Lieflijkheid, genegenheid, aardigheid. empathie. Het is een karaktereigenschap die vooral Johannes had en die lag in de schoot van Jezus.

Dit ben ik niet met je eens. Liefhebben is als eerste een keus, een besluit. Het gevoel komt pas later en soms loopt het gelijk op.

Je noemt verder: " Lieflijkheid, genegenheid, aardigheid. empathie". Maar die zaken hebben juist weer niets te maken met het liefhebben op zich. Je kunt je buurman aardig vinden en empathie voor b.v. een moordenaar voelen, maar lieflijk? Daarnaast kun je wel besluiten om iemand lief te hebben. Je naaste b.v.

Misschien is het nu zinvol om eerst "liefhebben" te definiëren? Je ziet het alles in een te nauw kader, vermoed ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid