Spring naar bijdragen

De poel en het oordeel, eeuwig of niet?


Aanbevolen berichten

16 uur geleden zei Kl van Dam:

Dat eerste is wel zo. Toch lees ik bij het vagevuur nog hoop voor de ongelovigen maar als je helemaal verdwijnt dan is er geen hoop.

In de Bijbel staat dat zowel de rechtvaardigen als onrechtvaardigen een opstanding krijgen. Dit is op de aarde. Handelingen 24:15 zegt:

Op God heb ik mijn hoop gevestigd, en deze mannen hebben dezelfde hoop, namelijk dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.  

De rechtvaardigen krijgen een opstanding tot leven de onrechtvaardigen een opstanding ter oordeel. Mensen die God nog niet hebben leren kennen krijgen alsnog de kans Jezus te aanvaarden. Ik zou niet weten waar de Bijbel het vagevuur leert. Dus iedereen krijgt een kans tot eeuwig leven. Blijft de persoon halsstarrig weigeren dan wordt het de tweede dood. Dat is een oordeel van Jezus, dus rechtvaardig.

 

16 uur geleden zei Kl van Dam:

Jammer dat je niet ziet hoe intolerant Paulus is naar andere religies. Ik denk dat als andere religies zo naar christendom verwijzen je wel gaat inzien hoe dat overkomt. "zij met een ander evangelie, die zij vervloekt!" 

Ik dacht dat de RKK Paulus accepteert als apostel. Ik geloof dat wat Paulus zegt door de heilige Geest is geïnspireerd. Het komt ook altijd overeen met andere schriftplaatsen. Het spreekt elkaar nooit tegen. Dus waarom zou je hier aan twijfelen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 123
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ze zijn niet in een letterlijke poel van vuur. Het staat symbool voor eeuwige vernietiging. Probleem van veel mensen nu is dat ze de dood niet meer als een straf zien, maar iets wat er nu eenmaal bijh

Die broeders zullen idd hun leven geven voor hun broeders en zusters. Ze vertrouwen op God en vertrouwen ook op een opstanding.

Ik heb op het moment weing tijd om te schrijven en heb dus gedacht iets over dit onderwerp te plaatsen dat ik zo'n tien jaar geleden schreef.  Heb een paar kleine veranderingen gemaakt. Hoe kan e

16 uur geleden zei Kl van Dam:

Als je erkent dat jodendom/judaism is doordrenkt met griekse gedachten, waarom denk je dat de bijbel dat niet is? Wie schreven de bijbel dan?

De profeten zijn niet doordrenkt met Griekse gedachten, maar de mensen die de teksten uitleggen. In feite is het evangelie eenvoudig. Voor veel geleerden uit de eerste eeuwen te eenvoudig. Ze gingen Bijbelse teksten in het licht van Griekse filosofie bezien. Plato bijv kwam ermee dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Dat was onder Grieks denkende mensen dus een gangbare gedachte. Echter die gedachte vind je niet terug in het OT. Die zegt dat je na je dood geen bewustzijn hebt. Nu Jezus regeert is het voor mensen met een hemelse bestemming een ander verhaal. Die worden bij hun dood direct opgewekt in de hemel. Ze krijgen een ander lichaam. Maar niet alle mensen gaan naar de hemel. De meesten krijgen een opstanding op aarde straks.

3 uur geleden zei Barnabas:

De plaats waar Abraham zich precies bevindt wordt niet vermeld.

Ja toch wel. Aan Abraham werd niet de hemel belooft maar land. Hebreeën 11:13 zegt dat Abraham de belofte nog niet heeft ontvangen maar dat hij die wel krijgt.

Door geloof gehoorzaamde Abraham, toen hij werd geroepen, door naar een plaats te trekken die hij als erfenis zou krijgen. Hij vertrok zonder te weten waar hij naartoe ging.  9 Door geloof woonde hij als vreemdeling in het land van de belofte, alsof het niet zijn land was. Met Isaäk en Jakob, erfgenamen van precies dezelfde belofte, woonde hij in tenten.  10 Want hij keek uit naar de stad die echte fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. 11 Door geloof kreeg Sara de kracht om nageslacht voort te brengen, ook al was ze daar te oud voor, want ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.  12 Daarom zijn er uit één man die zo goed als dood was, kinderen voortgekomen, zo veel als de sterren aan de hemel en zo ontelbaar als de zandkorrels aan de zee. 13 Ze zijn allemaal in geloof gestorven, hoewel ze de vervulling van de beloften niet hebben gekregen. Maar ze hebben die uit de verte gezien en begroet en hebben in het openbaar bekendgemaakt dat ze vreemdelingen en tijdelijke inwoners in het land waren.

De stad waarover hier gesproken wordt is Gods Koninkrijk. Een bestuur vanuit de hemel. Hun beloning ligt dus voor hen in de toekomst. Is niet erg want ze hadden toch geen bewustzijn. Voor hun is het alsof ze een nacht hebben geslapen wanneer ze hun opstanding ontvangen.

3 uur geleden zei Barnabas:

Daarna gaan mensen naar de hemel en daarna naar de nieuwe aarde (wanneer zij in Christus geloven)

Waarom zou de hemel een tussenstop zijn? Het is toch veel logischer dat een mens een hemelse of een aardse opstanding krijgt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Barnabas:

De profeet Samuël bevond zich (na zijn dood) in het dodenrijk toen hij door de waarzegster opgeroepen werd (in opdracht van Saul)

Spiritisme wordt door Jehovah sterk veroordeeld. Volken rond Israël deden daar ook aan. Waarom is Jehovah God er zo tegen gekant? Omdat de manifestaties niet de personen zijn die zich voordoen als die persoon. Waarom zou God aan iets meewerken waartegen Hij zo gekant is? Ik heb een tijdje terug een verhaal gehoord over een medium. Hij was ermee gestopt om deze reden. Ze besefte dat de geesten die zich voordeden als bijv ‘oma’ dat niet waren, maar in feite demonen zijn. Dus het was Samuel niet. Samuel zou nooit meewerken aan spiritisme. 

4 uur geleden zei Barnabas:

Maar na de dood van Christus is de losprijs betaald en kunnen de mensen rechtstreeks naar de hemel gaan, zoals Christus ook opsteeg naar de hemel)

Klopt, maar dat geldt dus alleen voor mensen met een hemelse opstanding. Mensen die voordat Christus gestorven zijn krijgen een aardse opstanding. Mensen die een hemelse opstanding krijgen worden de uitverkorenen genoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei sjako:

Ja toch wel. Aan Abraham werd niet de hemel belooft maar land. Hebreeën 11:13 zegt dat Abraham de belofte nog niet heeft ontvangen maar dat hij die wel krijgt.

Door geloof gehoorzaamde Abraham, toen hij werd geroepen, door naar een plaats te trekken die hij als erfenis zou krijgen. Hij vertrok zonder te weten waar hij naartoe ging.  9 Door geloof woonde hij als vreemdeling in het land van de belofte, alsof het niet zijn land was. Met Isaäk en Jakob, erfgenamen van precies dezelfde belofte, woonde hij in tenten.  10 Want hij keek uit naar de stad die echte fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. 11 Door geloof kreeg Sara de kracht om nageslacht voort te brengen, ook al was ze daar te oud voor, want ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.  12 Daarom zijn er uit één man die zo goed als dood was, kinderen voortgekomen, zo veel als de sterren aan de hemel en zo ontelbaar als de zandkorrels aan de zee. 13 Ze zijn allemaal in geloof gestorven, hoewel ze de vervulling van de beloften niet hebben gekregen. Maar ze hebben die uit de verte gezien en begroet en hebben in het openbaar bekendgemaakt dat ze vreemdelingen en tijdelijke inwoners in het land waren.

De stad waarover hier gesproken wordt is Gods Koninkrijk. Een bestuur vanuit de hemel. Hun beloning ligt dus voor hen in de toekomst. Is niet erg want ze hadden toch geen bewustzijn. Voor hun is het alsof ze een nacht hebben geslapen wanneer ze hun opstanding ontvangen.

Waarom zou de hemel een tussenstop zijn? Het is toch veel logischer dat een mens een hemelse of een aardse opstanding krijgt?

Mee eens, Abraham is gemaakt om op aarde te leven net als alle andere mensen en ook hij zal op de nieuwe aarde leven net als alle andere gelovigen zoals in Openbaring staat. Maar de nieuwe aarde is er nog niet en daarom verblijven zij die overleden zijn en Christus aanvaarden nu in de hemel totdat zij een nieuw lichaam krijgen en de nieuwe aarde een feit wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Barnabas:

Maar de nieuwe aarde is er nog niet en daarom verblijven zij die overleden zijn en Christus aanvaarden nu in de hemel totdat zij een nieuw lichaam krijgen en de nieuwe aarde een feit wordt.

Maar dat staat dus nergens. Prediker 9:5 Want de levenden weten dat ze zullen sterven, maar de doden weten helemaal niets en ze hebben ook geen beloning meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat.  6 Ook hun liefde, hun haat en hun jaloezie zijn al vergaan. Ze hebben geen deel meer aan wat er onder de zon wordt gedaan.

Psalm 88:10 Zult u wonderen doen voor de doden? Kunnen zij die machteloos zijn in de dood, opstaan om u te loven?

Psalm 115:17 Niet de doden loven Jah, niet degenen die afdalen in de stilte van de dood.

Jesaja 38:18 18 Want het Graf kan u niet prijzen, de dood kan u niet loven. Wie in de kuil afdaalt, is niet in staat te hopen op uw trouw.

1Thes 4:13 Broeders, we willen niet dat jullie onwetend zijn over degenen die slapen in de dood, zodat jullie niet treuren zoals degenen die geen hoop hebben.  14 Want als we geloven dat Jezus is gestorven en weer is opgestaan, dan moeten we ook geloven dat God de volgelingen van Jezus die slapen in de dood bij hem zal brengen.  15 Dit zeggen we jullie op basis van Jehovah’s woord: wij die in leven blijven tot de aanwezigheid van de Heer, zullen degenen die slapen in de dood in geen geval voorgaan.  16 Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en dan zullen eerst de gestorven volgelingen van Christus opstaan.  17 Daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hen in wolken worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht. Zo zullen we altijd bij de Heer zijn.  18 Blijf elkaar dus met deze woorden troosten.

Dus voordat de Heer neerdaalt met een bevelende roep, slapen de doden zonder bewustzijn in de dood. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus krijgen eerst de gelovigen in Christus een opstanding. In de loop van de duizend jaar iedereen. Er zullen dan ook weer mensen afvallen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei sjako:

Spiritisme wordt door Jehovah sterk veroordeeld. Volken rond Israël deden daar ook aan. Waarom is Jehovah God er zo tegen gekant? Omdat de manifestaties niet de personen zijn die zich voordoen als die persoon. Waarom zou God aan iets meewerken waartegen Hij zo gekant is? Ik heb een tijdje terug een verhaal gehoord over een medium. Hij was ermee gestopt om deze reden. Ze besefte dat de geesten die zich voordeden als bijv ‘oma’ dat niet waren, maar in feite demonen zijn. Dus het was Samuel niet. Samuel zou nooit meewerken aan spiritisme. 

Klopt, de praktijk die Saul bedreef was verderfelijk. Maar God veroordeelde het niet en gebruikte het ten goede. Voor God is niets onmogelijk, in dit geval was het werkelijk Samuël die verscheen. Samuël profeteerde tegen Saul dat hij de volgende dag met hem in het dodenrijk zou zijn en dat Israël door de Filistijnen verslagen zou worden. Zo is ook gebeurd, Een tijdstip wordt niet specifiek genoemd maar wel dat Saul en zijn zonen sneuvelden. Dat maakt het waarheidsgetrouw.

De boodschap die God door de vrouw gaf was ook vernietigend. God maakte duidelijk dat dit niet de weg was. Saul had berouw van zijn ongehoorzaamheid moeten tonen en dan had God hem gewoon antwoord gegeven. Nu kreeg hij te horen dat hij de volgende dag zou sterven, en dat gebeurde ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Waar staat dat God spiritisme niet veroordeeld? Het was echt Samuel niet, maar een demon.

Dat geloof ik niet. Het feit dat de profetie uitkomt zie ik als een aanwijzing daarvoor. Verder heb ik geen argumenten om het te onderbouwen, Behalve dat Gods wegen hoger zijn dan de onze. Maar dat God dergelijke praktijken ernstig afwijst ben ik met je eens. Dat blijkt ook uit de boodschap die Saul krijgt. Geen pretje om dat te horen te krijgen en nog een reden om niet naar een dodenbezweerster te gaan.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Maar dat staat dus nergens. Prediker 9:5 Want de levenden weten dat ze zullen sterven, maar de doden weten helemaal niets en ze hebben ook geen beloning meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat.  6 Ook hun liefde, hun haat en hun jaloezie zijn al vergaan. Ze hebben geen deel meer aan wat er onder de zon wordt gedaan.

Psalm 88:10 Zult u wonderen doen voor de doden? Kunnen zij die machteloos zijn in de dood, opstaan om u te loven?

Psalm 115:17 Niet de doden loven Jah, niet degenen die afdalen in de stilte van de dood.

Jesaja 38:18 18 Want het Graf kan u niet prijzen, de dood kan u niet loven. Wie in de kuil afdaalt, is niet in staat te hopen op uw trouw.

1Thes 4:13 Broeders, we willen niet dat jullie onwetend zijn over degenen die slapen in de dood, zodat jullie niet treuren zoals degenen die geen hoop hebben.  14 Want als we geloven dat Jezus is gestorven en weer is opgestaan, dan moeten we ook geloven dat God de volgelingen van Jezus die slapen in de dood bij hem zal brengen.  15 Dit zeggen we jullie op basis van Jehovah’s woord: wij die in leven blijven tot de aanwezigheid van de Heer, zullen degenen die slapen in de dood in geen geval voorgaan.  16 Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en dan zullen eerst de gestorven volgelingen van Christus opstaan.  17 Daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hen in wolken worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht. Zo zullen we altijd bij de Heer zijn.  18 Blijf elkaar dus met deze woorden troosten.

Dus voordat de Heer neerdaalt met een bevelende roep, slapen de doden zonder bewustzijn in de dood. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus krijgen eerst de gelovigen in Christus een opstanding. In de loop van de duizend jaar iedereen. Er zullen dan ook weer mensen afvallen. 

Interessante tekst, die in 1 Thes 4. Bij mij in de HSV staat er niet "in de dood" bij dus zie ik ruimte om te stellen dat het hier over overledenen gaat die door Jezus zijn meegenomen. Echter ontbreekt mij de kennis om er verder nog iets over te zeggen. Dus laat ik het hierbij.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-9-2022 om 22:53 zei Kl van Dam:

Jammer dat je niet ziet hoe intolerant Paulus is naar andere religies. Ik denk dat als andere religies zo naar christendom verwijzen je wel gaat inzien hoe dat overkomt. "zij met een ander evangelie, die zij vervloekt!" 

Ook dit is enorm narcistisch van de schrijver van de brief. "als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons". Paulus had het over het blind zijn van de joden, vandaar dat ze zijn leer niet aannamen. Het kan ook aan de leer zelf liggen..

Daarom zie ik de bijbel als intolerant. Het OT heeft er ook een handje van. Het spotten met andersdenkenden/gelovigen. "hun goden hebben oren en kunnen niks horen etc". Jesaja staat vol van "woorden van God" die spotten met de goden van andere volkeren. Maar goed, Israel was een klein land/volk dat in de praktijk steeds door iedereen verslagen werd. En de joden/israelieten versloegen die volkeren toen op papier.. Papier is geduldig.

 

"De kerk en religie mag blijkbaar meer dan jan met de pet." (een citaat van jou uit de discussie "Homofobie in het christendom") , volgens God mag iedereen alles maar dan moet je wel zelf de gevolgen dragen van je eigen acties.

"Jammer dat je niet ziet hoe intolerant Paulus is naar andere religies. Ik denk dat als andere religies zo naar christendom verwijzen je wel gaat inzien hoe dat overkomt. "zij met een ander evangelie, die zij vervloekt!" "
Dit zijn jouw woorden. De volgende uitspraken zijn ook jouw woorden en het lijkt er op dat je zelf doet waar je de Paulus van beschuldigd:
"Je bent niet goed bij je hoofd."
"ik heb mijn eten niet binnen kunnen houden.. Wat een zinnen."
En meer van dit soort.
Dit is spotten en dat zijn eigenlijk gewoon vloeken. Een ander iets naar het hoofd slingeren. Bewijst intolerantie en niet kunnen verdragen van andermans geloof. Is dit niet gewoon: Wie een andere boodschap dan KI van Dam brengt is bespot en ik vervloek hem?

"Ik ga nergens tekeer". Hou je dat nog vol? Wanneer je zo discussiëert is er geen redelijke discussie mogelijk.

Nog een uitspraak van jou zelf: "Het kan ook aan de leer zelf liggen."

Wanneer je je nu eens bewijst en laat zien dat het heil bij jouw is en je houdt bij het bespreken van de leer. Of heb je het nodig om je gelijk te krijgen door ons te onderdrukken met allerlei gespot en beledigingen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Barnabas:

Bij mij in de HSV staat er niet "in de dood" bij dus zie ik ruimte om te stellen dat het hier over overledenen gaat die door Jezus zijn meegenomen.

Dat zij Jezus toch ook over Lazarus? Johannes 11:11 Nadat hij dat had gezegd, zei hij: ‘Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga erheen om hem wakker te maken.’  12 De discipelen zeiden: ‘Heer, als hij slaapt, zal hij beter worden.’  13 Ze dachten namelijk dat hij het over de gewone slaap had, maar Jezus bedoelde dat hij was gestorven.  14 Toen zei Jezus ronduit tegen ze: ‘Lazarus is gestorven

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

"De kerk en religie mag blijkbaar meer dan jan met de pet." (een citaat van jou uit de discussie "Homofobie in het christendom") , volgens God mag iedereen alles maar dan moet je wel zelf de gevolgen dragen van je eigen acties.

"Jammer dat je niet ziet hoe intolerant Paulus is naar andere religies. Ik denk dat als andere religies zo naar christendom verwijzen je wel gaat inzien hoe dat overkomt. "zij met een ander evangelie, die zij vervloekt!" "
Dit zijn jouw woorden. De volgende uitspraken zijn ook jouw woorden en het lijkt er op dat je zelf doet waar je de Paulus van beschuldigd:
"Je bent niet goed bij je hoofd."
"ik heb mijn eten niet binnen kunnen houden.. Wat een zinnen."
En meer van dit soort.
Dit is spotten en dat zijn eigenlijk gewoon vloeken. Een ander iets naar het hoofd slingeren. Bewijst intolerantie en niet kunnen verdragen van andermans geloof. Is dit niet gewoon: Wie een andere boodschap dan KI van Dam brengt is bespot en ik vervloek hem?

"Ik ga nergens tekeer". Hou je dat nog vol? Wanneer je zo discussiëert is er geen redelijke discussie mogelijk.

Nog een uitspraak van jou zelf: "Het kan ook aan de leer zelf liggen."

Wanneer je je nu eens bewijst en laat zien dat het heil bij jouw is en je houdt bij het bespreken van de leer. Of heb je het nodig om je gelijk te krijgen door ons te onderdrukken met allerlei gespot en beledigingen?

 

"je mag alles, maar moet wel de gevolgen dragen van eigen actie".. Laat me niet lachen. Van het dak springen en dan te pletter vallen, dat is "je mag alles maar moet de gevolgen dragen".. "een andere religie volgen en dan door God vernietigd worden of in de hel belanden als straf" is dat niet. Beetje dom dat je dit niet doorhebt..

Paulus is ook intolerant naar andere religies. Alleen als je christen bent en die man bijna verafgood zie je dat niet in. Ik heb een tijdje gedacht dat Paulus een gnosticus was. Daardoor zijn brieven weer gelezen, en het was allemaal niet fraai wat de man schreef. Een (lees:1) tekst over de liefde, dat was wel mooi. Maar de man is net zoals veel predikers "do as i say, don't do as i do"...

 

Ik heb geen boodschap, dus waar je het over hebt weet ik niet. Tevens vervloek ik niemand, terwijl Paulus dit wel doet. De Bijbelse geschriften bespotten mensen met een andere religie. Ze wensen hen de dood in. "hadden ze maar gelovig moeten worden"..

Grappig dat je doet alsof ik jullie onderdruk. Terwijl ik gewoon citeer uit het boek dat jullie iedere maand minimaal lezen. Dus nieuwe dingen breng ik niet..

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kl van Dam:

 

"je mag alles, maar moet wel de gevolgen dragen van eigen actie".. Laat me niet lachen. Van het dak springen en dan te pletter vallen, dat is "je mag alles maar moet de gevolgen dragen".. "een andere religie volgen en dan door God vernietigd worden of in de hel belanden als straf" is dat niet. Beetje dom dat je dit niet doorhebt..

Paulus is ook intolerant naar andere religies. Alleen als je christen bent en die man bijna verafgood zie je dat niet in. Ik heb een tijdje gedacht dat Paulus een gnosticus was. Daardoor zijn brieven weer gelezen, en het was allemaal niet fraai wat de man schreef. Een (lees:1) tekst over de liefde, dat was wel mooi. Maar de man is net zoals veel predikers "do as i say, don't do as i do"...

 

Ik heb geen boodschap, dus waar je het over hebt weet ik niet. Tevens vervloek ik niemand, terwijl Paulus dit wel doet. De Bijbelse geschriften bespotten mensen met een andere religie. Ze wensen hen de dood in. "hadden ze maar gelovig moeten worden"..

Grappig dat je doet alsof ik jullie onderdruk. Terwijl ik gewoon citeer uit het boek dat jullie iedere maand minimaal lezen. Dus nieuwe dingen breng ik niet..

 

Waarom citeer je uit dat boek? Waar wil je redelijk over praten?

Geloven is een zaak van vrije wil. Christus dwingt niemand om te geloven. De vraag is dan wie aan de touwtjes terkt. Jij of de Heer?

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Barnabas:

Waarom citeer je uit dat boek? Waar wil je redelijk over praten?

Geloven is een zaak van vrije wil. Christus dwingt niemand om te geloven. De vraag is dan wie aan de touwtjes terkt. Jij of de Heer?

 

 

Het is een christelijk forum dus ik citeer uit de bijbel. Om te laten zien hoe jullie ernaast zitten..

Je hebt nogal een vreemde kijk op vrije wil. Als je gestraft wordt wanneer je A niet doet dan kun je niet uit vrije wil voor A kiezen.. Als ik zeg "eet deze appel" en ik plaats een revolver op je hoofd, dan eet je die appel ook niet uit vrije wil.

Volgens de bijbel worden mensen die niet geloven gestraft of vernietigd. Dus dan is er ook geen vrije wil. Zelfs de gelovigen geloven omdat ze de straf vrezen.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Misschien in dit uitzonderlijke geval wel. Hij sprak immers een correcte profetie uit namens de Heer.

Wie zich bezig houdt met spiritisme gaat de dood tegemoet. Daar stond namelijk de doodstraf op. Dus zo moeilijk was dat niet.

Leviticus 20:27 Elke man of vrouw die als medium optreedt of een waarzegger is, moet beslist ter dood worden gebracht. Zulke mensen moeten door het volk gestenigd worden. Ze hebben hun dood aan zichzelf te wijten.”’

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei sjako:

Wie zich bezig houdt met spiritisme gaat de dood tegemoet. Daar stond namelijk de doodstraf op. Dus zo moeilijk was dat niet.

Klopt. Daarom werd de betreffende vrouw doodsbang toen bleek dat Saul zelf om haar diensten vroeg. Maar hij stelde haar gerust,  liet zich na de seance haar een maaltijd voorzetten en ze is voor zover we weten er niet voor terechtgesteld.
Het lijkt er dus meer op dat God hier een uitzondering maakte om Saul in het bijzonder erop te wijzen dat Hij hem verlaten had en hem het koningschap ging afnemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Maar hij stelde haar gerust,  liet zich na de seance haar een maaltijd voorzetten en ze is voor zover we weten er niet voor terechtgesteld.

Maar Saul had de authoriteit niet om die vrouw vrij te pleiten. Saul was al ongehoorzaam tegen God en hij stond zeker niet boven God. Bovendien staat er letterlijk ‘wat Samuel leek te zijn’ .

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Kl van Dam:

Het is een christelijk forum dus ik citeer uit de bijbel. Om te laten zien hoe jullie ernaast zitten..

Je hebt nogal een vreemde kijk op vrije wil. Als je gestraft wordt wanneer je A niet doet dan kun je niet uit vrije wil voor A kiezen.. Als ik zeg "eet deze appel" en ik plaats een revolver op je hoofd, dan eet je die appel ook niet uit vrije wil.

Volgens de bijbel worden mensen die niet geloven gestraft of vernietigd. Dus dan is er ook geen vrije wil. Zelfs de gelovigen geloven omdat ze de straf vrezen.

 

 

Waar staat dat volgens de bijbel mensen die niet geloven gestraft of vernietigd worden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Barnabas:

Waar staat dat volgens de bijbel mensen die niet geloven gestraft of vernietigd worden?

Om er enkele te noemen:

(Mattheus 5:22) Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

(Mattheus 5:29) Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

(Mattheus 8:12) En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden.

(Mattheus 11:21) (Lukas 10:13) Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.

(Mattheus 11:23) (Lukas 10:15) En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u.

(Mattheus 18:8) Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.

(Mattheus 23:15) Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.

(Mattheus 23:33) Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?

(Mattheus 25:41) Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.

(Mattheus 25:46) En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

(Marcus 9:43-48)  En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt;  
En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.
En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.

(Lukas 12:49) Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil Ik, indien het alrede ontstoken is?

(Lukas 13:27-28) En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid! Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham, en Izak, en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar ulieden buiten uitgeworpen.

(Lukas 17:28-29) Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

En natuurlijk de uitleg van de gelijkenis van de zaaier.
(Mattheus 13:36-42) Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.
En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;
En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;
En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.
Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;
En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-9-2022 om 10:32 zei Dat beloof ik:

Om er enkele te noemen:

(Mattheus 5:22) Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

(Mattheus 5:29) Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

(Mattheus 8:12) En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden.

(Mattheus 11:21) (Lukas 10:13) Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.

(Mattheus 11:23) (Lukas 10:15) En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u.

(Mattheus 18:8) Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.

(Mattheus 23:15) Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.

(Mattheus 23:33) Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?

(Mattheus 25:41) Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.

(Mattheus 25:46) En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

(Marcus 9:43-48)  En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt;  
En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.
En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.

(Lukas 12:49) Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil Ik, indien het alrede ontstoken is?

(Lukas 13:27-28) En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid! Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham, en Izak, en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar ulieden buiten uitgeworpen.

(Lukas 17:28-29) Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

En natuurlijk de uitleg van de gelijkenis van de zaaier.
(Mattheus 13:36-42) Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.
En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;
En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;
En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.
Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;
En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

Terecht of niet terecht?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2022 om 11:57 zei Barnabas:

Terecht of niet terecht?

Het is het antwoord op jouw vraag:

Waar staat dat volgens de bijbel mensen die niet geloven gestraft of vernietigd worden?

Wel, dat staat het dus . Ik begrijp je vraag 'terecht of onterecht'.   

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-9-2022 om 18:53 zei Kl van Dam:

Het is een christelijk forum dus ik citeer uit de bijbel. Om te laten zien hoe jullie ernaast zitten..

Je hebt nogal een vreemde kijk op vrije wil. Als je gestraft wordt wanneer je A niet doet dan kun je niet uit vrije wil voor A kiezen.. Als ik zeg "eet deze appel" en ik plaats een revolver op je hoofd, dan eet je die appel ook niet uit vrije wil.

Volgens de bijbel worden mensen die niet geloven gestraft of vernietigd. Dus dan is er ook geen vrije wil. Zelfs de gelovigen geloven omdat ze de straf vrezen.

 

 

Als je een pistool op jouw hoofd hebt, heb je nog steeds een vrije keuze; de appel niet eten en doodgeschoten worden, of de appel wel eten en alsnog een pistool op jouw hoofd houden. De eerste keuze is misschien zelfs logischer, omdat verder gaan met een pistool op je hoofd alleen maar kwelling is.

Zo is ‘God’s wil volgen’ een vrije keuze of er nu verdoemenis is of niet als je het niet doet. Wat de logische keuze is, is volkomen aan jezelf. 

Vanuit het idee, ik laat me niet kwellen, ligt de keuze voor de hand. 

Bij de macht van God is het als de stralende zon, teveel zon en je verbrandt. Is dan het verbranden de schuld van de zon, of van jezelf dat je te lang in de zon verbleef?

de vermaning “blijft niet te lang in de zon” is niet hetzelfde als het pistool op jouw hoofd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid