Spring naar bijdragen

Wat zou jij willen veranderen aan de bijbel?


Aanbevolen berichten

Ik zie wel een paar dingetjes die de mens, waarschijnlijk met goede bedoelingen, heeft gedaan. Maar die niet goed uitgepakt hebben. Ik schrijf zoals het in me opkomt dus excuus als het van de hak op de tak gaat.

Ik lees op internet dat de indeling in hoofdstukken zoals wij hem kennen uit de 13e eeuw stamt. Er zijn plaatsen waar de indeling klopt maar helaas ook plaatsen waar de plank werd misgeslagen. Ik noem Jesaja 53 als misser. Dit hoofdstuk begint eigenlijk 3 verzen eerder, in 52;13. Ook in Romeinen kan de verdeling in hoofdstukken de indruk wekken dat een onderwerp afgesloten is. Dit werkt verwarrend. Had echt beter gekund en zelfs gemoeten. Sommige bijbels gebruiken topic titels. In het algemeen handig als opzoekhulp en afbakening onderwerp.

De volgorde van bijvoorbeeld de Paulus brieven gaat van lang naar kort. Hoe vreemd. Was chronologisch niet veel beter geweest? Ook het uit elkaar trekken van Lukas en Handelingen is vreemd.

Ik ken geen oorspronkelijke bijbelse talen. Toch meen ik dat Tempel geen goede weergave is voor het huis van God. Het klinkt zo Grieks/Romeins heidens. Heiligdom/Sanctuary was passender geweest. 

Ik begrijp de keuze voor God en HEERE. Maar toch had ik liever de vier letters gezien die Zijn Naam weergeven. YHWH. Iedereen kan dan zelf kiezen of hij Jehovah of Jahweh wil lezen. De New Jerusalem Version en de NBV studiebijbel doen dit.

Het woord god met kleine letter om geestelijke wezens aan te duiden is verwarrend omdat er meteen veel betekenis word gegeven aan het woord god. Misschien was geesten beter geweest?

Dat was ongetwijfeld de leesbaarheid van Psalm 110 en 82 ten goede gekomen. Nu staat er: De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken. Beter lijkt mij: YHWH heeft tot mijn Meester gesproken. En in psalm 82: God staat in de vergadering van God, Hij oordeelt te midden van de goden. Dit leest echt niet fijn. 

Dat brengt ons meteen naar het volgende punt. Vertalen we liever Heere en dienaar of slaaf en meester? John MacArthur heeft over slaaf als correcte vertaling van 'doulos' zelfs een boek geschreven. 

In het oude testament komt het boek Kronieken meteen na Koningen. Logischer zou zijn na Ezra en Nehemia.

En de blaadjes met oude en nieuwe testament erop mogen van mij ook weg. De bijbel is één boek. Dat mogen we niet scheiden.

Ook interessant is de plaats van Daniël als je de christelijke bijbel vergelijkt met de joodse bijbel. 

bewerkt door Hermanos2
Typo
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zou er niet aan beginnen om iets te veranderen aan het geschreven woord van God.

Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. (Op.22:18-19, SV)

Zoals kraakhelder uitgelegd in de kanttekeningen:

Dit is de laatste verzegeling van de goddelijkheid van dit boek, gevoegd met een bedreiging van Christus tegen degenen, die tot dit boek iets zouden toedoen of afdoen. En dit is niet alleen een verzegeling van dit boek, maar is een slot van de gehele Heilige Schrift, daar Johannes de laatste der apostelen geweest is en geschreven heeft, gelijk in zijn Evangelie ook dergelijk besluit is, Joh. 20:30,31, en Joh. 21:24; en tevoren ook Mozes in zijn laatste boek dergelijk verbod van niets toe of af te doen, had gesteld; Deut. 4:2, en Deut. 12:32.

Neem die bedreiging maar heel serieus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
25 minuten geleden zei sandingisaskill:

Ik zou er niet aan beginnen om iets te veranderen aan het geschreven woord van God.

Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. (Op.22:18-19, SV)

Zoals kraakhelder uitgelegd in de kanttekeningen:

Dit is de laatste verzegeling van de goddelijkheid van dit boek, gevoegd met een bedreiging van Christus tegen degenen, die tot dit boek iets zouden toedoen of afdoen. En dit is niet alleen een verzegeling van dit boek, maar is een slot van de gehele Heilige Schrift, daar Johannes de laatste der apostelen geweest is en geschreven heeft, gelijk in zijn Evangelie ook dergelijk besluit is, Joh. 20:30,31, en Joh. 21:24; en tevoren ook Mozes in zijn laatste boek dergelijk verbod van niets toe of af te doen, had gesteld; Deut. 4:2, en Deut. 12:32.

Neem die bedreiging maar heel serieus.

God heeft geen indeling in hoofdstukken gemaakt. Dat is een menselijke toevoeging. Hij heeft heel duidelijk gewaarschuwd dat de mens niets aan Zijn woord mag afdoen of toevoegen. 

Wat we dus voorts meteen zijn gaan doen. Allemaal menselijke overbodige aanpassingen. 

Gelukkig zijn er oprechte mensen die hun best doen om alle toegevoegingen terug te draaien zodat God's woord weer zichtbaar wordt. Broodnodig in de eindtijd. 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Hermanos2:

Ik begrijp de keuze voor God en HEERE. Maar toch had ik liever de vier letters gezien die Zijn Naam weergeven. YHWH. Iedereen kan dan zelf kiezen of hij Jehovah of Jahweh wil lezen. De New Jerusalem Version en de NBV studiebijbel doen dit.

Ik eigenlijk niet. Jehovah wilt dat de mensen Hem bij naam noemen. De Naam komt meer dan 7000x voor. Hij wordt weggelaten door een verkeerde veronderstelling dat je de Naam ijdel zult gebruiken. 

13 uur geleden zei Hermanos2:

Het woord god met kleine letter om geestelijke wezens aan te duiden is verwarrend omdat er meteen veel betekenis word gegeven aan het woord god. Misschien was geesten beter geweest?

In Psalm 82 worden geen geesten bedoeld, maar menselijke leiders en rechters. Dus dat zou niet goed zijn.

4 uur geleden zei sandingisaskill:

Zoals kraakhelder uitgelegd in de kanttekeningen:

Het gaat hier om het boek Openbaring, maar logischerwijs moet je ook de rest niet veranderen. De SV heeft dat aantoonbaar wel gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Misschien Enoch terug toevoegen? :)

Eerlijk gezegd vind ik Henoch 1 best wel een interssant boek. Heb het ooit eens goed bestudeerd. In Judas worden er aanhalingen uit gedaan.

1.9 Hij zal komen met tienduizend heiligen, om een oordeel uit te voeren over de goddelozen, om die te vernietigen, en te strijden met alle vlees en met alles wat zondaar is, en tegen de goddelozen vanwege wat ze gezegd en gedaan hebben tegen Hem!

Jezus wordt er ook in genoemd. Henoch maakt onderscheid tussen rechtvaardigen en uitverkorenen. Het lijkt een beetje op een OT Openbaring. 

5.7 Maar voor de uitverkorenen zal er licht zijn, vreugde en vrede, en zij zullen de aarde bezitten. Maar voor u, de goddelozen, zal er een vloek zijn. 


61.5 Deze metingen zullen alle geheimen onthullen van de diepten van de aarde, en degenen die werden vernietigd door de woestijn, en degenen die werden verslonden door de vissen van de zee, en door dieren, dat zij terug kunnen komen en vertrouwen op de dag van de Messias.

Op zijn minst opmerkelijk en het grootste gedeelte komt ook overeen met de rest van de Bijbel.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei sjako:

Eerlijk gezegd vind ik Henoch 1 best wel een interssant boek. Heb het ooit eens goed bestudeerd. In Judas worden er aanhalingen uit gedaan.

1.9 Hij zal komen met tienduizend heiligen, om een oordeel uit te voeren over de goddelozen, om die te vernietigen, en te strijden met alle vlees en met alles wat zondaar is, en tegen de goddelozen vanwege wat ze gezegd en gedaan hebben tegen Hem!

Jezus wordt er ook in genoemd. Henoch maakt onderscheid tussen rechtvaardigen en uitverkorenen. Het lijkt een beetje op een OT Openbaring. 

5.7 Maar voor de uitverkorenen zal er licht zijn, vreugde en vrede, en zij zullen de aarde bezitten. Maar voor u, de goddelozen, zal er een vloek zijn. 


61.5 Deze metingen zullen alle geheimen onthullen van de diepten van de aarde, en degenen die werden vernietigd door de woestijn, en degenen die werden verslonden door de vissen van de zee, en door dieren, dat zij terug kunnen komen en vertrouwen op de dag van de Messias.

Op zijn minst opmerkelijk en het grootste gedeelte komt ook overeen met de rest van de Bijbel.

 

Ik vond het vooral interessant om te lezen hoe de gevallen engelen de menselijke ontwikkeling voor eigen voordeel stuurde. Mistaken for aliens today.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vond trouwens op een ander forum een heel interessante verhandeling over de Nieuwe Wereldvertaling. Het is geschreven door een NIET Getuige van Jehovah.

Is de NWV gecorrupteerd?  Ja.

Net als alle andere vertalingen.

Maar het verschil is dat de NWV veel minder richting christendom gecorrupteerd is dan de mainstream christelijke vertalingen.

Hier wat vergelijkingen tussen de NWV en andere vertalingen:

Genesis 49:1, daar geeft de NWV "laatste der dagen", geheel correct.

Van het kwartet Staten, Leidse, Lutherse, en NBG vertaling geeft niet één het correct.

Genesis 49:10 wordt vaak aangehaald door christenen om aan te tonen dat de messias had moeten voordat Judah de scepter verloor met de verwoesting van de tweede tempel in het jaar 70, maar vers 1 plaatst dit in het verkeerde tijdsframe, dus wordt dit even aangepast.

In psalm 22:17 staat "Als een leeuw mijn handen en voeten". Dit wordt meestal vertaald als "als een leeuw [zijn zij aan] mijn handen en voeten."

Alleen de NWV vertaald dit correct. Ons kwartet maakt ervan: het  doorboren, doorgraven, of belemmeren van handen en voeten. Dit is al talloze malen aangevoerd als "de kruisiging voorspeld in de Psalmen".

Nee dus.

Jesaja 7:14. Zie de jonge vrouw zal zwanger worden. Correct vertaald door de NWV. Fout vertaald door SV, Leidse, en Lutherse. Alleen de NBG heeft "jonkvrouw".

Een uittreksel van mijn Jesaja 53 page:

Kan iemand zich voorstellen dat de christenen blijven volhouden dat de  knecht van God in Jesaja 42 Jezus is?

De nederlandse bijbelvertalers hebben overigens nogal wat moeite met het vertalen van de laatste zin van hoofdstuk 42. De nieuwe vertaling, de staten vertaling, de lutherse vertaling en de leidse vertaling geven deze laatste zin allemaal in het meervoud: "Daarom stortte Hij de grimmigheid van zijn toorn over HEN uit en het geweld van de oorlog. Dat zette HEN rondom in vlam, maar zij sloegen er geen achtop; ja, het stak HEN in brand, maar ZIJ namen het niet ter harte."

En dit is dus FOUT. Het moet dus zijn: "Daarom stortte Hij de grimmigheid van zijn toorn over HEM uit en het geweld van de oorlog. Dat zette HEM rondom in vlam, maar HIJ sloeg er geen acht op; ja, het stak HEM in brand, maar HIJ nam het niet ter harte." Ik heb maar 1 nederlandse vertaling kunnen vinden die dit vers vertaald op de juiste manier, en dat is de nieuwe wereld vertaling van de J-H-V-H getuigen.

Er kunnen hiervoor twee verklaringen zijn: A. De vertalers konden niet zo goed hebreeuws, en B. Men wilde de aandacht afleiden van het feit dat de "hij" wijst naar de knecht van God, die op deze wijze dus heel duidelijk geidentificeerd wordt als het volk Israel. Maak uw keus.

Ook hier waren alleen de vertalers van de NWV in staat om dit juist weer te geven.

Een ander voorbeeld van Jesaja 53:

Het christendom probeert wanhopig om JC in Jesaja 53 te passen.  Daarvoor wordt de tekst aangepast aan de christelijke opvattingen.

Een voorbeeld daarvan is Jesaja 53:10.  Hier is hoe het kwartet het vertaald:

SV: "als Zijn ziel Zich [tot] een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien."

NBG:  "Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien"

Leidse: "als hij zichzelf ten schuldoffer stelt, zal hij nakroost zien"

Lutherse: "als hij zijn leven tot een schuldoffer zal gegeven hebben, zal hij zaad zien,"

Wat deze vertalingen zeggen is dat het onderwerp, de knecht van God, ZICHZELF tot een schuldoffer moet stellen.  Dit komt mooi overeen met het NT idee dat JC zichzelf opofferde voor de zonden van de mensheid.  En, zoals iemand in een discussie tegen mij zij, dit sluit Israel als de knecht uit, want Israel heeft, zo zei hij, nooit zichzelf tot schuldoffer gesteld.

Weer een argeloos slachtoffer van gecorrupteerde bijbelvertalingen.   Het werkwoord "stellen" staat namelijk in de tweede persoon, en niet in de derde. Het zegt dus niet dat "hij" zich tot een schuld offer moet stellen, maar het zegt dat de tweede persoon, "Jij", (of "u", of, in bijbelse taal: "gij") hem tot een schuldoffer moet stellen.

En inderdaad, de enigste vertaling die ik heb kunnen vinden die dit juist vertaald is, Jawel! u raadde het al; de NWV vertaling: "Indien gij zijn ziel tot een schuldoffer zult stellen zal hij zijn nageslacht zien.

Micha 5:1

SV: Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Lutherse: uit u zal Mij voortkomen die in Israel Heer zal zijn, wiens uitgang van het begin en van eeuwigheid af geweest is.

Leidse: uit u zal mij voortkomen een die bestemd is ten heerscher in  Israel, en wiens herkomst is van den voortijd, van overoude dagen.

NBG En wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Zijn oorsprong is van de eeuwigheid. Moet wel God zijn, toch?

De NWV zegt: wiens oorsprong is van oude tijden, uit onbepaalde tijd.

Dit hoeft dus niet God te zijn. Wie heeft er gelijk?

Dezelfde hebreeuwse uitdrukking, "jamee olaam", is gebruikt in Micha 7:14. Zie hier ons kwartet:

SV: laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds.

Leidse: laat hen in Basan en Gilead weiden als van ouds af.

Lutherse: laat hen in Bazan en Gilead grazen, gelijk van ouds.

NBG: Laat hen weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds.

Weg zijn de "dagen der eeuwigheid", vervangen door "dagen van ouds".   Dat moet ook wel, want iederen snapt dat in de "dagen der eeuwigheid"  niets geweid werd in Gilead en Basan.

En zo wordt het volk bedonderd.

Uitreksel van mijn Daniel 9 page:

Wat ook vreselijk verschrikkelijk fout is is het volgende: "En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn;" Staten Vertaling.

"En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is." Nieuwe Vertaling

Dit past zo mooi in de christelijke leer, een messias die dood gaat, maar: " het zal niet voor Hem zelven zijn"

Of deze: "terwijl er niets tegen hem is"

Het probleem met deze kreten die zo mooi passen in het christendom is: Het staat er niet. Er staat, letterlijk vertaald: "EEN messias zal worden afgesneden, en hij heeft niets." Dit is correct vertaald door de Nieuwe Wereld Vertaling van het wachttoren genootschap, die zegt: "En na de 62 weken zal [de] messias worden afgesneden met niets voor zichzelf." De vierkante haken om het woord "de" geeft aan dat dat woord niet in de grondtekst staat. In het hebreeuws is geen woord voor "een". Als het woord "de" er niet is, dan is het woord "een" automatisch bedoeld.

De lutherse vertaling maakt er het volgende van: "En na die twee'enzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden en niet meer zijn."

Hier is de Leidse vertaling: "En na die twee en zestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, zonder dat iemand hem redt." Ook erg vrij vertaald, er wordt niet gesproken over redden, maar in elk geval is het totaal anders dan de SV en de NBG.

Alleen de NWV geeft het correct weer. . . .

God is 1. Daar heeft het christendom grote moeite mee, want als God 1 is, dan is hij niet drie. Het christendom kan leven met 1 God. Dat is met 1 God die drie is. Niet met 1 God die 1 is, want dat gaat de drie-eenheid gelijk het raam uit, en vallen de christenen door de mand als afgodendienaars. Maar zelfs het NT zegt dat God 1 is. Dus moet dat irritante feit weggemoffeld worden in de vertalingen. In Markus 12 komt er een schriftgeleerde naar JC toe, en vraagt hem wat het

belangrijkste gebod is. Daarop citeert JC Deuteronomium 6:4: "Hoor Israel, J-H-W-H is onze God, J-H-W-H is 1!" Hier hebben de getuigen het tetragrammaton, de vierletterige naam van God in ere hersteld, iets waar ze hier onnodig veel kritiek voor krijgen. De schriftgeleerde antwoord JC en zegt: "Inderdaad meester, naar waarheid hebt gij gezegd dat Hij 1 is , en dat er geen ander is dan Hij"  Dus ook de schriftgeleerde zegt helder en duidelijk dat God 1 is. JC antwoord hierop: "Gij zijt niet verre van het koninkrijk gods."  

JC zegt God is 1. De schriftgeleerde bevestigd dat door te zeggen: "naar waarheid hebt gij gezegd dat Hij 1 is , en dat er geen ander is dan Hij" Neem er AUB goede nota van dat in het antwoord van de schrifgeleerde het woord "God" niet voorkomt, hij refereert aan God met "hij".  Maar kijk nu eens naar de vertalingen:

SV: Gij hebt wel in der waarheid gezegd, dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij

Lutherse: Meester, gij hebt voorwaar recht gesproken; want er is een God, en er is geen ander buiten hem;

Leidse: Juist, meester; naar waarheid hebt gij gezegd dat Hij de Enige is en er geen buiten Hem is

Weg is het feit dat God 1 is, vervangen door de mededeling dat er maar 1 God is.

Alleen de NBG, geeft dit correct: "Inderdaad meester, naar waarheid hebt gij gezegd dat Hij 1 is , en dat er geen ander is dan Hij"

En, natuurlijk, de NWV: "Leraar, gij hebt in overeenstemming met de waarheid gezegd: Hij is 1, en er is geen ander dan hij"

 Zacheria 11:12-13;

NBG '51  “En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen.”

SV:   "Want Ik had tot henlieden gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt Mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben Mijn loon gewogen, dertig zilverlingen. Doch de HEERE zeide tot Mij: Werp ze henen voor den pottenbakker: een heerlijken prijs, dien Ik waard geacht ben geweest van hen! En Ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor den pottenbakker."

Lutherse:  "En Ik sprak tot hen: Indien het goed is in uwe ogen, zo brengt mijn loon; zo niet, laat het na. En zij wogen Mij mijn loon toe, dertig zilverlingen.   En de Heer sprak tot mij: Werp ze weg, dat zij den pottenbakker gegeven worden: ene voortreffelijke som, die Ik door hen ben waardig geschat! En ik nam de dertig zilverlingen en wierp ze in het huis des Heren, opdat zij den pottenbakker gegeven werden."

Nieuwe Bijbel Vertaling:  "Toen zei de HEER tegen mij: ‘Breng het maar naar de smelter, dat vorstelijke loon dat zij me waard vinden.’ Dus smeet ik dat zilver bij de smelter in de tempel neer,"

Zoals we kunnen zien, worden er in alle vier de vertalingen gesproken over een pottenbakker die in de tempel zou moeten zitten, en die geld toegeworpen werd.  Waarom staat er in die vertalingen "pottenbakker"?  Dat is omdat  er in Mattheus 27 het volgende geschreven staat:  "3 Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, 4 en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt! 5 En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich. 6 De overpriesters namen de zilverlingen en zeiden: Wij mogen die niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld. 7 En zij namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen als begraafplaats voor de vreemdelingen. 8 Daarom heet dat land Bloedakker, tot heden toe. 9 Toen werd vervuld hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, toen hij zeide: En zij namen de dertig zilverlingen, de geschatte waarde van de geschatte, die zij geschat hadden van de kinderen Israëls, 10 en gaven die voor het land van de pottenbakker, gelijk de Here mij had opgedragen."

We zien hier dus dat er in Mattheus staat dat "hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia",  "En zij namen de dertig zilverlingen, de geschatte waarde van de geschatte, die zij geschat hadden van de kinderen Israëls, en gaven die voor het land van de pottenbakker, gelijk de Here mij had opgedragen."

We zien hier twee interessante dingen, namelijk A: Wat het NT toeschrijft aan de profeet Jeremia is in werkelijkheid te vinden in de profeet Zacheria, en B: Mattheus spreekt over een "pottenbakker".

Waarom spreekt Mattheus over een pottenbakker?  

In Zacheria is het hebreeuwse woord wat Mattheus vertaald met "pottenbakker" "jotseer".  Dit kan als betekenis hebben "pottenbakker", maar ook "schatbewaarder".  

In Zacheria staat:  "En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen.”

Het "Huis des HEREN" is de tempel. En in de tempel zaten geen  pottenbakkers.  Wat er wel in de tempel was was iemand die giften voor de tempel in ontvangst nam.  Daarom zegt de joodse "Stone Edition of the Tanach": "HASHEM

(letterlijk: "De Naam) said to me, "Throw it to the treasurer of the Precious Stronghold wich I have divested from them". So I threw it into the Temple of HASHEM, to the treasurer."

"Treasurer", dat is schatbewaarder, of penningmeester.

En dat is de juiste vertaling.  Het geld werd de schatbewaarder/penningmeester/schatkist in de tempel toegeworpen, en dit vers heeft helemaal niks te maken met pottenbakkers.

Maar om Mattheus niet al te erg af te laten gaan maken de vertalers er toch maar "pottenbakker" van, want de verkeerde profeet melden is tenslotte al erg genoeg.   Als je dan ook nog is aangeeft dat je geen idee hebt wat er loos is door "pottenbakker" te gaan zeggen als het over de schatkist gaat, dat wordt een beetje al te erg.

Het bewijs dat men echt wel wist dat "jotseer" hier geen pottenbakker betekent zien we in de Leidse vertaling:  "En de Heer zeide tot mij: Werp dat in de schatkist. Een fraai loon, dat ik door hen ben waard gekeurd! Zo nam ik de dertig zilverlingen en wierp die in het huis des Heeren in de schatkist."

Ook de nieuwe  "Naardense Vertaling" vertaald dit correct:  "Dan zegt de Ene tot mij: werp dat in de schatkist, die fraaie waarde die ik door hen waard geacht ben! Ik neem de dertig stukken zilver en werp het in het huis van de Ene, in de schatkist."

En dan is er natuurlijk de Nieuwe Wereld Vertaling, die dat ook correct weergeeft:  "Daarop zei J-H-V-H tot mij: "Werp het in de schatkist- de majestueuze waarde waarop ik van hun standpunt uit bezien geschat ben."  Bijgevolg nam ik de dertig zilverstukken en wierp die in de schatkist in het huis van J-H-V-H."

Een ook hier is dus de NWV weer veel beter dan de Staten Vertaling, de NBG '51, de NBV, en wat dies meer zij.

Zoals ik al zei: Op veel punten is de NWV niet zo gecorrupteerd richting het christendom als de rest.  

En ik ben geen J-H-V-H getuige, en ook nooit geweest.

 

http://forum.gkv.nl/index.php/topic,5739.0/prev_next,next.html?PHPSESSID=3v8dk4vootcqbtnrrliu818fu5#new

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-5-2022 om 13:57 zei Fundamenteel:

Ik vond het vooral interessant om te lezen hoe de gevallen engelen de menselijke ontwikkeling voor eigen voordeel stuurde. Mistaken for aliens today.

Enoch is een boek dat veel later is geschreven dan Genesis 6. Dus je hebt er weinig aan. En ze worden zeker niet mistaken voor aliens. Dat geloven alleen mensen die geloven dat de Aarde de enig levende planeet is.

Op 13-5-2022 om 08:49 zei sandingisaskill:

Ik zou er niet aan beginnen om iets te veranderen aan het geschreven woord van God.

Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. (Op.22:18-19, SV)

Zoals kraakhelder uitgelegd in de kanttekeningen:

Dit is de laatste verzegeling van de goddelijkheid van dit boek, gevoegd met een bedreiging van Christus tegen degenen, die tot dit boek iets zouden toedoen of afdoen. En dit is niet alleen een verzegeling van dit boek, maar is een slot van de gehele Heilige Schrift, daar Johannes de laatste der apostelen geweest is en geschreven heeft, gelijk in zijn Evangelie ook dergelijk besluit is, Joh. 20:30,31, en Joh. 21:24; en tevoren ook Mozes in zijn laatste boek dergelijk verbod van niets toe of af te doen, had gesteld; Deut. 4:2, en Deut. 12:32.

Neem die bedreiging maar heel serieus.

Kerel, in de tijd dat het geschreven was was Openbaring niet het laatste boek van de bijbel. De Bijbel bestond nog niet eens.

Wel typisch bijbels overigens, dat dreigen altijd. Daar zou de Bijbel wel in kunnen veranderen, dat ze minder dreigend is naar andersdenkenden. Maar zonder dreiging van hel en het zoethouden met de hemel heb je minder volgelingen. Dus slim bedacht van de schrijvers.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Muzieknotatie bij de psalmen en andere gezangen, zodat we ze in de oorspronkelijke melodieën zouden kunnen zingen, uiteraard dan ook in een mooie, net zo goed zingbare vertaling. Dat lijkt mij wel een aardige toevoeging. :)

Ik weet niet wat je voor bijbel hebt? Maar de muzieknotatie staat en de zangteksten staan er in mijn bijbel bij. Ik heb een leren bijbel NBG51 met  Liedboek voor de Kerken erin. Alle Psalmen met noten en tekst erbij.

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Flawless victory:

Ik weet niet wat je voor bijbel hebt? Maar de muzieknotatie staat en de zangteksten staan er in mijn bijbel bij. Ik heb een leren bijbel NBG51 met  Liedboek voor de Kerken erin. Alle Psalmen met noten en tekst erbij.

Er bestaan geen Hebreeuwse noten. Die zijn er later bijverzonnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Flawless victory:

Ik weet niet wat je voor bijbel hebt? Maar de muzieknotatie staat en de zangteksten staan er in mijn bijbel bij. Ik heb een leren bijbel NBG51 met  Liedboek voor de Kerken erin. Alle Psalmen met noten en tekst erbij.

Dat is het Geneefse Psalter inderdaad, die door veel protestanten graag gezongen wordt. Alle honderdvijftig psalmen mooi berijmd en op meestal goed en eenvoudig zingbare melodieën gezet. Maar ik doel op de psalmen in de Schrift zelf, zoals ze origineel destijds in de tempel gezongen werden. En de verschillende andere lofzangen in de Schrift.
Het Liedboek voor de Kerken is bij jou dus blijkbaar gebundeld met een bijbel, wat zeker handig is voor protestantse erediensten waar men deze bundel gebruikt, maar het Liedboek is natuurlijk niet deel van de Schrift zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid