Spring naar bijdragen

Getuigen van Christus


Aanbevolen berichten

Het woord 'getuigen' in de topic titel (én in de Bijbeltekst hierna) is geen werkwoord, maar een zelfstandig naamwoord. Het gaat dus over mensen die een getuigenis afleggen, maar niet om het getuigen zelf.

Vlak vóór het moment dat de verheerlijkte Heer, Jezus Christus, wordt opgenomen, zegt Hij tegen zijn volgelingen:

  • Handelingen 1:8 (NBG1951): "maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde".

Concreet betekent dit, dat op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem het startschot zal klinken van een beweging, die tot op heden voortduurt.

Maar belangrijker is dat Jezus zegt, dat degene die kracht van de Heilige Geest ontvangen, getuigen zullen zijn. Getuigen van Christus.

Misschien kunnen we onder dit topic eens nadenken over de vragen:

  • 1. Wat houdt het getuigenis precies in? 
  • 2. Op welke wijze wordt het getuigenis getoond (of gegeven)? 
  • 3. Wie geeft dit getuigenis? (Van wie is het getuigenis?)
  • 4. en wat verder nog in relatie tot het onderwerp kan worden opgemerkt.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 55
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Zelf heb ik ook een getuigenis: Op 34 jarige leeftijd werd ik ernstig ziek, ik kwam in een psychose terecht en bleek schizofrenie te hebben, de ernstigste psychische ziekte die je kan krijgen. Ik

De bijbel leert dat het gaat om een relatie met God, met Jezus. Er zijn bijvoorbeeld veel Arabieren (of zijn het Irakezen) die dromen krijgen waarin ze Jezus zien. Ik ken ook het verhaal van een mosli

Geen idee hoe  je er bij komt dat hij de ark bouwde op een plaats zonder bevaarbaar water.  Een ook niet waarom je denkt  dat hij predikte. In de Bijbel staat het niet. 

14 minuten geleden zei Hetairos:

Licht dit eens wat meer toe. Ik moet zeggen, dat ik hier niet begrijp wat je bedoelt.

Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. (Joh.15:18-19)

Een goed getuigenis wekt meestal deze reactie op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Hetairos:

Concreet betekent dit, dat op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem het startschot zal klinken van een beweging, die tot op heden voortduurt.

Maar belangrijker is dat Jezus zegt, dat degene die kracht van de Heilige Geest ontvangen, getuigen zullen zijn. Getuigen van Christus.

1. Ooggetuigen waren zij die Jezus' leven op aarde hadden meegemaakt, maar ieder die na hen kwam was geen getuige op die manier en kan dat m.i. niet zijn. Iemand die iets hoort vanuit de eerste hand, tweede hand, etc. is geen getuige. Iemand kan slechts getuigen van wat hij of zij zelf heeft meegemaakt. In die zin kunnen christenen van nu getuigen zijn, want Jezus leeft en openbaart zich in de levens van mensen. In dat geval verschillen alle getuigenissen van elkaar, maar stemmen ze overeen in één ding: Jezus leeft en regeert nu en tot in eeuwigheid! In Openbaring 11 gaat het over de twee getuigen die profeteren tot ze hun getuigenis hebben volbracht. Dat suggereert m.i. ook een roeping, zoals profeten dat hadden. Ik geloof dat kleur bekennen de roeping is van elke christen ("Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen", Openbaring 3:5).

2. Tot dit getuigenis komen mensen op heel verschillende wijze. De wijze waarop zij getuigen, verschilt eveneens sterk. Noachs ark op een plek waar geen bevaarbaar water was, was een sterk getuigenis in combinatie met zijn prediking.

3. Het initiatief ligt bij Jezus - Hij openbaart zich.

4. Jezus aannemen is één ding - van Hem getuigen is een stap waar de kracht van de Geest expliciet moet worden genoemd, net als dat de kracht van de Geest Simson aangreep. Soms moet iemand afgezonderd worden om het werk te doen. Maar ieder christen getuigt, want een boom herken je aan de vruchten. Ieder getuigt naar de genade van de Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-4-2022 om 14:34 zei Hetairos:

Licht dit eens wat meer toe. Ik moet zeggen, dat ik hier niet begrijp wat je bedoelt.

Het is zoiets als rondlopen op een feestje waar iedereen wordt geacht met maskers rond te lopen. Alleen jij loopt daar zonder masker rond anderen de maskers af te raden om op te zetten. Dat getuigenis wordt door de meesten gezien als partycrasher en zal niet in dank worden afgenomen. Doet me denken aan het mondmasker als maatregel tegen corona.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei sandingisaskill:

Het is zoiets als rondlopen op een feestje waar iedereen wordt geacht met maskers rond te lopen. Alleen jij loopt daar zonder masker rond anderen de maskers af te raden om op te zetten. Dat getuigenis wordt door de meesten gezien als partycrasher en zal niet in dank worden afgenomen. Doet me denken aan het mondmasker als maatregel tegen corona.

Ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar ik weet wel dat wij weer even zijn uitgesproken. Je hebt toch wel een onhebbelijke manier om duidelijk te maken, dat het gesprek je te veel wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hetairos:

Ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar ik weet wel dat wij weer even zijn uitgesproken. Je hebt toch wel een onhebbelijke manier om duidelijk te maken, dat het gesprek je te veel wordt.

Geen idee waaraan je refereert. Wellicht voel je je persoonlijk aangesproken ivm het gebruik van het woordje "jij". Maar daar kan net zo goed "ik" staan. Is je hoofd misschien ook volgelopen? In context met het getuigenis van een gelovige in deze wereld moet mijn voorbeeld gelezen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mensen zijn net apen. Ze willen zo graag vasthouden aan wat ze hebben en worden juist daardoor beschadigd. Leg een banaan in een klein gat in een boom, met een opening waar de open hand met gestrekte vingers van een aap net door past. De aap pakt de banaan en moet daardoor zijn hand ballen. Nu past de hand niet meer door de opening, maar de aap wil de banaan niet opgeven en houdt zichzelf gevangen. Totdat de jager komt en hem een kopje kleiner maakt... Apenvlees, volgens mij is dat wel lekker met satésaus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-4-2022 om 14:52 zei Peter79:

Noachs ark op een plek waar geen bevaarbaar water was, was een sterk getuigenis in combinatie met zijn prediking.

Geen idee hoe  je er bij komt dat hij de ark bouwde op een plaats zonder bevaarbaar water.  Een ook niet waarom je denkt  dat hij predikte. In de Bijbel staat het niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei sandingisaskill:

Mensen zijn net apen. Ze willen zo graag vasthouden aan wat ze hebben en worden juist daardoor beschadigd. Leg een banaan in een klein gat in een boom, met een opening waar de open hand met gestrekte vingers van een aap net door past. De aap pakt de banaan en moet daardoor zijn hand ballen. Nu past de hand niet meer door de opening, maar de aap wil de banaan niet opgeven en houdt zichzelf gevangen. Totdat de jager komt en hem een kopje kleiner maakt... Apenvlees, volgens mij is dat wel lekker met satésaus.


Ik begrijp je vergelijking en de (goede) intentie waarmee je die maakt. Maar dit is een gevaarlijke vergelijking, omdat juist in de gnostieke hoek, scherper gesteld uit kabbalistische hoek, de mens die de “kennis” zogezegd niet heeft als een zoogdier wordt afgeschilderd. Zoals het filosofische brein achter Klaus Schwab en zijn WEF ook doen.  Wanneer niet meer elke mens als een schepsel van God wordt gezien biedt dat ingang voor nog veel ergere gruwel.  Zoals abortus, mensen chippen, tot slaaf maken van een computersysteem, “ongewenste exemplaren” discrimineren en zelfs afmaken. Bijvoorbeeld omdat er in hun ogen een planeet gered moet worden van “nutteloze eters”.


Jouw vergelijking heeft daar niets mee te maken, maar kan wel zo worden geïnterpreteerd, waarmee je die lui in de kaart zou kunnen spelen.

Alleen al daarom is het goed enige kennis te hebben van de gnostiek. Er zitten ook goede elementen in maar ook gevaarlijke.

bewerkt door Divine_will
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Divine_will:


Ik begrijp je vergelijking en de (goede) intentie waarmee je die maakt. Maar dit is een gevaarlijke vergelijking, omdat juist in de gnostieke hoek, scherper gesteld uit kabbalistische hoek, de mens die de “kennis” zogezegd niet heeft als een zoogdier wordt afgeschilderd. Zoals het filosofische brein achter Klaus Schwab en zijn WEF ook doen.  Wanneer niet meer elke mens als een schepsel van God wordt gezien biedt dat ingang voor nog veel ergere gruwel.  Zoals abortus, mensen chippen, tot slaaf maken van een computersysteem, “ongewenste exemplaren” discrimineren en zelfs afmaken. Bijvoorbeeld omdat er in hun ogen een planeet gered moet worden van “nutteloze eters”.


Jouw vergelijking heeft daar niets mee te maken, maar kan wel zo worden geïnterpreteerd, waarmee je die lui in de kaart zou kunnen spelen.

En dan maar benauwd worden om enige vergelijkingen te trekken? Laat ze het uitzoeken en de zaak interpreteren zoals het ze goeddunkt. Des te meer gaat mijn vergelijking op dat de mens net apen zijn. Vooral goed in het na-apen van elkaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sandingisaskill:

En dan maar benauwd worden om enige vergelijkingen te trekken? Laat ze het uitzoeken en de zaak interpreteren zoals het ze goeddunkt. Des te meer gaat mijn vergelijking op dat de mens net apen zijn. Vooral goed in het na-apen van elkaar.


Nee benauwd niet. Maar wel het getuigen van Christus in de weg staand.  Christus respecteert het menselijk leven ten zeerste. Hij gaf er Zijn Leven voor. En daar past het neerkijken óp niet bij. Neerbuigendheid over het menselijk leven bedroeft de Heilige Geest.  Die is zeer subtiel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sandingisaskill:

Mensen zijn net honden. Vraag ze om water te drinken uit een beek zonder beker en het merendeel zal als een hond het water likken. Stelletje arrogante lafaards. Ze zien geen hond op die manier.

(Richt.7:5)

Met je eens hoor. Ik begrijp heel goed hoe moeilijk het soms is en steeds moeilijker wordt, om steeds  in Hem te blijven terwijl de wereld en de meeste mensen zo vermaterialiseerd zijn in hun denken.  Ik blijf daar persoonlijk letterlijk zo ver mogelijk bij uit de buurt waar dat maar kan. Sommigen maken het in hun domme materialistische dominantie zó bont nu dat zelfs ik erop bedacht moet zijn om mijn fysieke lichaam niet in de strijd te gooien.  Terwijl ik allergisch ben voor geweld. Ook daaraan merk ik dat de Opname op handen is.  Het kwaad kan niet veel langer onbestraft blijven als het onkruid de tarwe gaat overwoekeren. Het onkruid en de tarwe worden door Jezus in de gelijkenis in bijbel gebruikt als symbolen voor gedachtengoed/ levenshouding.

Zolang we nog in het lichaam zijn is het lichaam dood om der zonde wil.  Volharden en de race uitlopen is erop bedachtzaam zijn onze ogen steeds weer op Hem te blijven richten. 

Het Getuigenis dat nu dan ook nodig is , waar het de tijd voor is en die eraan komt is in mijn optiek de Opname. Dat is niet voor niets. De duisternis op aarde is te groot aan het worden. Er is een krachtiger signaal nodig.

bewerkt door Divine_will
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik mis me plekje op het industrieterrein. Noodgedwongen moest ik daar weg, het huis werd afgebroken en moest plaatsmaken voor een loods waar meer geld aan verdiend kan worden. Tien jaar van mijn leven daar doorgebracht, samen met me pitbull die altijd hard blafte en nog harder bijtte bij ongewenst bezoek, soms maandenlang zonder enig menselijk contact. Heerlijk.

Mensen zijn net honden. De meesten slaan niet aan en liggen liever te sluimeren. Stomme honden, wat heb je eraan?

(Jes.56:10)

bewerkt door sandingisaskill
Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik wil zeggen is dat de Bijbel vol staat met vergelijkingen tussen mensen en dieren. Je poging om mij te waarschuwen sla ik dan ook gewoon in de wind. Ik verhuis naar Turkije en neem me een roedel Kangals om een kudde schapen mee te hoeden. Laat die wolven maar komen, kunnen ze daar mee kennis maken, evenals met mijn mes. Hoewel er ook een .308 bij aan te pas zal komen. Pitbulls zijn geen optie, die zien alles als prooi en maken geen onderscheid tussen schapen en wolven. Het nadeel van genetische predispositie.

bewerkt door sandingisaskill
Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei sandingisaskill:

Ik mis me plekje op het industrieterrein. Noodgedwongen moest ik daar weg, het huis werd afgebroken en moest plaatsmaken voor een loods waar meer geld aan verdiend kan worden. Tien jaar van mijn leven daar doorgebracht, samen met me pitbull die altijd hard blafte en nog harder bijtte bij ongewenst bezoek, soms maandenlang zonder enig menselijk contact. Heerlijk.

Mensen zijn net honden. De meesten slaan niet aan en liggen liever te sluimeren. Stomme honden, wat heb je eraan?

(Jes.56:10)


Je bericht herlezend komt het op me over dat het gaat over aan Christus trouwe honden. We laten over ons lopen zoals de Heer Zich liet kruisigen.   In de ogen van deze wereld van generlei waarde. Vreemdelingen. 

14 minuten geleden zei sandingisaskill:

Wat ik wil zeggen is dat de Bijbel vol staat met vergelijkingen tussen mensen en dieren. Je poging om mij te waarschuwen sla ik dan ook gewoon in de wind. Ik verhuis naar Turkije en neem me een paar Kangals om een kudde schapen mee te hoeden. Laat die wolven maar komen, kunnen ze daar mee kennis maken, evenals met mijn mes.


We waren tegelijk aan het schrijven.  Jammer.  Andere golflengte. De vreugde en de vrijheid die ik in Christus ervaar is het zó waard om de blik op Hem gericht te houden en Hem te blijven volgen.  

bewerkt door Divine_will
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Divine_will:

Je bericht herlezend komt het op me over dat het gaat over aan Christus trouwe honden. We laten over ons lopen zoals de Heer Zich liet kruisigen.   In de ogen van deze wereld van generlei waarde. Vreemdelingen.

Sommige mensen zijn net honden. Zo trouw. Daarom heb ik de mijne ook Kaleb genoemd.

(Num.13)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sandingisaskill:

En dan maar benauwd worden om enige vergelijkingen te trekken? Laat ze het uitzoeken en de zaak interpreteren zoals het ze goeddunkt. Des te meer gaat mijn vergelijking op dat de mens net apen zijn. Vooral goed in het na-apen van elkaar.

Je hebt wel gelijk ook eigenlijk. Mensen zijn in staat álles anders te interpreteren dan wat er bedoeld is. Zonder na te vragen schieten ze dan de hoogste boom in.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid