Spring naar bijdragen

Mattheus 24:24 "Project Blue Beam"


Aanbevolen berichten

Een paar dagen geleden had ik een vriend op bezoek en het gesprek ging over tekenen van de eindtijd. Hij vroeg mij of ik bekend was met "Project Blue Beam". Het zou gaan om de gebruikmaking van o.a. hologrammen die zo realistisch zijn dat het voor ons niet mogelijk is deze beelden van echt te onderscheiden. Daarbij zou er ook sprake zijn van een combinatie met mindcontrol, door gebruikmaking van ultra lage frequenties. Waardoor het mogelijk is dat mensen hoorbaar een stem in zichzelf kunnen vernemen die hen ieder in hun eigen taal aanspreekt. Het doel zou zijn een reddingsactie van "engelen" (aliëns) in scene te zetten die de mensen redding komen brengen, waarmee ook een opname in scene wordt gezet die zich voor de ogen van de wereld afspeelt en waarbij duizenden mensen worden opgenomen in ruimteschepen. Ook wordt er gesproken over een afbeelding in de lucht van Jezus die de Zijnen ophaalt en de mensen die achterblijven op aarde wijst op de leider (antichrist) die zij moeten volgen. Benieuwd naar waar dit over gaat heb ik wat rond geyoutubed op "project blue beam, fake aliën invasion" en inderdaad, er duiken meerdere filmpjes op die hierover gaan.

Nou is de gedachte die bij mij opkomt dat wij door Gods woord inderdaad zijn gewaarschuwd voor een dergelijke bedrieglijke misleiding.

Bijvoorbeeld in Mattheus 24:24 "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden."

Dan is de vraag natuurlijk hoe het mogelijk is dat deze door valse christussen en profeten verrichte "tekenen en wonderen", ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ik denk dat het antwoord ligt in de gedachte dat veel mensen en met name christenen, wonderen en tekenen verwachten die van een bovennatuurlijke aard zijn. Maar door gebrek aan kennis kunnen zij het valse niet van het ware onderscheiden en zijn daarom een makkelijke prooi. Zij verwachten tekenen aan de hemel en verwachten ook dat zij worden weggenomen door engelen als Jezus in de wolken verschijnt. Als blijkt dat zij niet bij degene horen die van de aarde zijn weggenomen zullen ze vertwijfeld achterblijven en ook twijfelen aan hun geloof. Niet wetende dat dit een bedrieglijk staaltje misleiding is geweest wat hun een rad voor ogen heeft gedraaid. Wat alleen maar het resultaat is van een zwak geloof en gebrek aan kennis waardoor zij dus niet bij de uitverkorenen behoren.

De uitverkoren laten zich niet misleiden door bedrieglijk tekenen en wonderen, omdat zij weten dat God Zich nooit op een bovennatuurlijke wijze, maar alleen op een natuurlijk wijze, aan alle mensen uit, en dat het onmogelijk is dat bewoners van een ander hemellichaam de uitverkorenen op aarde komen redden, ook niet als deze bewoners van een ander hemellichaam zich voordoen als engelen. Zij weten dat Jezus Christus met Zijn engelen naar de aarde komt om hen te redden maar pas op het allerlaatste moment en tegelijkertijd al het geestelijke dat achterblijft op en rond de aarde ontbonden zal worden door vuur. Dus zien de uitverkorenen al deze tekenen en wonderen misschien met verbazing aan maar het zal hen niet aan het twijfelen brengen, omdat zij weten wat zij kunnen verwachten als de jongste dag werkelijk aanbreekt, en de transformatie van vuurbal aarde plaatsvindt, wat zij voor hun ogen zien gebeuren als zij van de aarde worden weggenomen en in veiligheid gebracht.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Mohawk:

omdat zij weten dat God Zich nooit op een bovennatuurlijke wijze, maar alleen op een natuurlijk wijze, aan alle mensen uit,

Dan zijn dus alle verhalen in de Bijbel van de profeten volgens jou nep? Die zijn namelijk allemaal aan één persoon geuit (de profeet)  die ze vervolgens aan anderen uit draagt.
Hetzelfde geldt van voor opstanding en hemelvaart, gebeurtenissen die niet natuurlijk zijn en slecht door een kleine groep mensen zouden zijn waargenomen.

 

8 minuten geleden zei Mohawk:

Zij weten dat Jezus Christus met Zijn engelen naar de aarde komt om hen te redden

En dat is volgens jou dan niet 'bovennatuurlijk' ? 

9 minuten geleden zei Mohawk:

als zij van de aarde worden weggenomen en in veiligheid gebracht.

En hoe gaat dat volgens jou dan in zijn werk, op een niet bovennatuurlijke manier ?   

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dan zijn dus alle verhalen in de Bijbel van de profeten volgens jou nep? Die zijn namelijk allemaal aan één persoon geuit (de profeet)  die ze vervolgens aan anderen uit draagt.
Hetzelfde geldt van voor opstanding en hemelvaart, gebeurtenissen die niet natuurlijk zijn en slecht door een kleine groep mensen zouden zijn waargenomen.

Ik wil je aanraden om eerst goed te lezen wat ik schrijf. God openbaart Zich niet op bovennatuurlijke wijze aan alle mensen. God openbaart zich aan alle mensen uitsluitend door de natuur en door zieners en profeten, wat ook gewoon mensen zijn, die hetgeen zij op bovennatuurlijke wijze door het Woord ontvangen, op een natuurlijke wijze doorgeven door het uit te spreken of op te schrijven. Op deze manier zal het uiten van Gods geest nooit tot geloof dwingen, wat wel het geval zou zijn als God zich op bovennatuurlijke wijze aan alle mensen uit door wonderen en tekenen, wat Hij om die reden nooit zal doen, omdat de vrije wil van ieder mens om te geloven heilig is voor God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik wil nog even terugkomen op "Project Blue Beam" omdat dit toch wel tot de verbeelding spreekt. Het komt er dus op neer dat beweert wordt dat er een samenzwering plaats vindt die dit scenario, gevoed vanuit de bijbelse eindtijdvoorspellingen, voor de ogen van de mensheid af gaat spelen. Daarbij gebruikmakend van de technische mogelijkheden die nu voorhanden zijn en waarvan de mogelijkheden tot op heden door kleine proefnemingen gezien en of gehoord zijn door meerdere mensen. Nu denk ik dat veel theorieën uit de fantasie van mensen ontstaat maar het geeft wel te denken.

Er zijn en worden ook veel bovennatuurlijke dingen waargenomen door mensen die beweren in contact te staan met engelen. Maar bij dit soort berichtgevingen kun je niet alles voor waar aannemen wat er wordt beweert, omdat veel mensen beschikken over een rijke fantasie en vaak willen geloven in bovennatuurlijke of buitenaardse verschijnselen en ze daarom ook snel iets als een dergelijke ervaring beschouwen. Daar zijn ook veel christenen onder te verstaan die al te makkelijk geloven getuige te zijn van het werk van de heilige Geest, die zich op bovennatuurlijke wijze aan hun heeft gemanifesteerd. Maar als mensen menen een ruimteschip en de manifestatie van engelen te zien, die naar de aarde komen om ons te redden, en zeker als deze verschijnselen door veel mensen worden waargenomen die vervolgens nog de tijd hebben om ervoor na te denken wat dit te betekenen heeft, kun je er wel vanuit gaan dat dit door mensen gefabriceerde verschijnselen zijn.

Ook de tegenstander van God heeft de mogelijkheid om zich te manifesteren maar zijn mogelijkheden zijn beperkt tot het aanzetten van mensen om zijn manifestatie zichtbaar te maken, en dit doet hij door middel van het overbrengen van gedachten. Hij kan zichzelf niet materialiseren en kan ook geen materie laten ontstaan. Dus al het onverklaarbare wat zich in een materiële vorm aan ons openbaart is het werk van mensen en van de aarde afkomstig. Weliswaar zijn alle hemellichamen bewoond maar voor de bewoners van andere hemellichamen is het niet mogelijk zich fysiek naar de aarde te begeven in voor ons materieel zichtbare voertuigen als ruimteschepen. In geestelijke zin, dus door middel van gedachtenoverdracht, is er wel een verbinding mogelijk met bewoners van andere hemellichamen maar deze moet niet door mensen worden gezocht, omdat er op die manier veel misleidende informatie wordt verkregen die op mediamieke wijze is ontvangen en daardoor te makkelijk als waarheid wordt gezien.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Mohawk:

Ik wil je aanraden om eerst goed te lezen wat ik schrijf.

Dat doe ik ook.

9 minuten geleden zei Mohawk:

God openbaart Zich niet op bovennatuurlijke wijze aan alle mensen. God openbaart zich aan alle mensen uitsluitend door de natuur en door zieners en profeten, wat ook gewoon mensen zijn, die hetgeen zij op bovennatuurlijke wijze door het Woord ontvangen, op een natuurlijke wijze doorgeven door het uit te spreken of op te schrijven.

Dus hier moet de bovennatuurlijke wijze wél serieus worden genomen, terwijl je daar eerder over schreef:

43 minuten geleden zei Mohawk:

Dan is de vraag natuurlijk hoe het mogelijk is dat deze door valse christussen en profeten verrichte "tekenen en wonderen", ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ik denk dat het antwoord ligt in de gedachte dat veel mensen en met name christenen, wonderen en tekenen verwachten die van een bovennatuurlijke aard zijn.

kortom, enorm tegenstrijdig.
Mogelijk ligt het niet aan mijn leen, maar aan jouw schrijven?

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat doe ik ook.

Dus hier moet de bovennatuurlijke wijze wél serieus worden genomen, terwijl je daar eerder over schreef:

kortom, enorm tegenstrijdig.
Mogelijk ligt het niet aan mijn leen, maar aan jouw schrijven?

Natuurlijk ligt dat aan mijn schrijven ... Maar wat is er tegenstrijdig aan dat wat ik schrijf? Als zieners en profeten het Woord dat zij op bovennatuurlijke wijze door de geest hebben ontvangen doorgeven, uitspreken of opschrijven, is daar niets bovennatuurlijks aan. Iedereen die dat hoort of leest kan denken dat het de fantasie is van de ziener of profeet. Dit zijn immers gewoon mensen net als alle andere mensen. Ze zweven niet en geven geen licht, ook moeten ze gewoon slapen, eten, drinken en naar de wc. Dus er is niks bovennatuurlijks aan deze zieners en profeten en aan dat wat zij spreken en of schrijven. Niemand zal zich gedwongen voelen te geloven wat een ware profeet verkondigd. Zou deze profeet echter ineens licht gaan geven, groeien tot de hoogte van een berg, zich van de aarde verheffen en de mensheid in liefde toespreken zou het gedaan zijn met de geloofsvrijheid. En daarom doet een ware profeet dat niet al zou hij dat kunnen. God openbaart zich alleen op natuurlijk wijze aan alle mensen, ook door Zijn zieners en profeten. Als een profeet dus grote tekenen en wonderen laat zien aan allen die het maar willen zien, ook al gebruikt hij daarbij de heilige naam van Jezus, is er sprake van een valse profeet en van bedrieglijke wonderen en tekenen.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:

Natuurlijk ligt dat aan mijn schrijven ... Maar wat is er tegenstrijdig aan dat wat ik schrijf? Als zieners en profeten het Woord dat zij op bovennatuurlijke wijze door de geest hebben ontvangen doorgeven, uitspreken of opschrijven, is daar niets bovennatuurlijks aan

Het tegenstrijdige is dat je enerzijds schrijft dat zieners en profeten op bovennatuurlijke wijze een boodschap ontvangen, maar daarnaast schrijft dat christenen ten onrechte wonderen en tekenen verwachten die van bovennatuurlijke aard zijn: 

3 uur geleden zei Mohawk:

Dan is de vraag natuurlijk hoe het mogelijk is dat deze door valse christussen en profeten verrichte "tekenen en wonderen", ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ik denk dat het antwoord ligt in de gedachte dat veel mensen en met name christenen, wonderen en tekenen verwachten die van een bovennatuurlijke aard zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Het tegenstrijdige is dat je enerzijds schrijft dat zieners en profeten op bovennatuurlijke wijze een boodschap ontvangen, maar daarnaast schrijft dat christenen ten onrechte wonderen en tekenen verwachten die van bovennatuurlijke aard zijn: 

Het Woord heeft weliswaar een bovennatuurlijke oorsprong maar het ontvangen daarvan door de profeet is ook een natuurlijk proces. Het is de innerlijke stem die het Woord aan de profeet overdraagt, een gave die ieder mens tot de beschikking staat maar zelden op waarde wordt geschat en waarvan om die reden ook geen gebruik wordt gemaakt door de meeste christenen. Maar ook voor de ware profeet geldt dat hij geen grote wonderen of tekenen hoeft te verwachten, of de zichtbare verschijning van een engel die hem voorzegt wat hij moet doen of spreken. Want ook de geloofsvrijheid van de ware profeet mag niet door grote wonderen en tekenen worden beroofd van vrijheid, door zijn wil op een dergelijke bovennatuurlijke wijze tot werkzaamheid te dwingen. Daarom zal slechts in heel uitzonderlijke gevallen een engel zich zichtbaar manifesteren en dat alleen aan een mens waarvoor een dergelijke manifestatie geen geloofsdwang tot resultaat heeft. Maar de ware profeet is slechts een dienaar, die het Woord van boven, wat hij in zichzelf op natuurlijke wijze door de innerlijke stem heeft ontvangen, op natuurlijke wijze doorgeeft.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 year later...

Ik heb weleens de theorie gelezen, vooral bij aanhangers van de 'ancient astronauts'-theorieën populair, dat Ezechiël in de hoofdstukken 1 en 2 eigenlijk een ruimteschip zag, maar deze in voor hem bekende termen omschreef. De wielen zouden wieken zijn, die ook bij een helikopter nu eenmaal het geluid 'als van een waterval' maken, waarmee het schip dan navigeert, het vuur en de flitsen zouden van de brandende motoren komen, de koepel met God op de troon is natuurlijk de cockpit met alien-piloot, etc.
Ook heb ik een leuke thriller op de plank genaamd De Genesis Sleutel, door Jeroen Windmeijer, waarin de antagonist (duidelijk gebaseerd op een bestaande sekteleider) vooral de verhalen uit Genesis, maar ook uit de evangelieën, op soortgelijke wijze interpreteert, waarbij het aliens waren die zich voordeden als engelen en uiteindelijk ook als Jezus zelf.

En zelf heb ik weleens voor de aardigheid de gedachte gefantaseerd dat het nieuwe Jeruzalem, dat feitelijk de afmetingen van een gigantische kubus heeft, eigenlijk ook een enorm, kubusvormig en goudkleurig ruimteschip zou kunnen zijn, dat hier dan landt (het daalt uit de hemel neer) de uitverkorenen met kleine ruimtescheepjes (de engelen) vanuit twaalf ingangen zou ophalen (de twaalf paarlen poorten) en binnen in hyberneerpods in veiligheid zou brengen (de vele kamers in het huis van de Vader, gecombineerd met de hemelse rust).
Vervolgens zou het dan opstijgen om de apocalyps met zeer krachtige kernwapens te initiëren, daarna de aarde te zuiveren en te vernieuwen en tenslotte na zeer lange tijd, als de aliens en de natuur zelf inmiddels alle sporen van de menselijke beschaving hebben gewist, weer te landen en de uitverkorenen weer te wekken en vrij te laten, onder een nieuwe, volmaakte wereldregering. Met eeuwig doch onvruchtbaar leven uiteraard, door geavanceerde technieken bewerkstelligd. Dus eigenlijk een sci-fi-versie van de ark van Noach.
Of ze laat ons los ons op een letterlijk nieuwe, veel grotere aarde na een lange ruimtereis, nadat al het overgebleven leven op aarde verwoest is door een komeet, wat flink wat tijd en kernwapens zou schelen en wellicht overbevolkingsproblemen met al die opgewekte doden zou kunnen voorkomen. Wie zal het zeggen?

Ik vind dat soort fantasieën altijd wel interessant, zolang je ze inderdaad maar niet te serieus neemt en er gewoon van geniet zoals je van mooie verhalen nu eenmaal kan genieten.
Je kunt er echt prachtige science fiction over maken, ware het niet dat je veel christenen daar weer mee voor het hoofd zou stoten. En je dan gegarandeerd mensen krijgt die dat allemaal ineens wél bloedserieus gaan nemen, zodat je voor je het weet weer een nieuwe sekte hebt opgericht of een oude nieuwe leven hebt ingeblazen...
Toch jammer dat je als fatsoenlijk christen soms zo in je fantasie beperkt kan worden, maar ja de plicht tot naastenliefde roept nu eenmaal. Gelukkig hebben we ook hier nog atheïsten die daar allemaal geen last van (hoeven te) hebben, dus ik zou hen willen zeggen: grijp je kans. ;)

'Project Blue Beam' als misleiding door mensen zelf lijkt mij dan ook wat irreël: ofwel de technieken zijn daarvoor niet overtuigend genoeg, ofwel we zijn tegen die tijd al zodanig aan zulke technieken gewend, dat zo'n geënscenceerde wederkomst alsnog geen indruk zou maken en christenen er dan allang vanuit zullen gaan dat het heel anders zal zijn. En hoe hou je zo'n megaproject, waarbij duizenden mensen betrokken moeten zijn en dat enorm veel geld en materialen zou moeten kosten, in vredesnaam geheim in een wereld vol camera's, social media en ongetwijfeld tegen die tijd nog veel meer mogelijkheden om overal digitaal rond te neuzen?
Om zoiets dus echt overtuigend neer te zetten, moet je minimaal een nu al zeer geavanceerde alienbeschaving zijn die zin heeft om de mensheid in deze tijd een beetje te trollen. En dan vooral het christelijke deel ervan.
Maar dan kom ik weer terug bij wat ik hiervóór schreef: dan zou je ook alle mythische bijbelverhalen op die manier kunnen interpreteren als alienbedrog en dan heb je voor je het weet weer eens een nieuwe sekte gesticht die niets meer van doen heeft met de daadwerkelijke bijbelse boodschap. Maar dat dus wél geweldige science fiction kan opleveren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

'Project Blue Beam' als misleiding door mensen zelf lijkt mij dan ook wat irreël: ofwel de technieken zijn daarvoor niet overtuigend genoeg, ofwel we zijn tegen die tijd al zodanig aan zulke technieken gewend, dat zo'n geënscenceerde wederkomst alsnog geen indruk zou maken en christenen er dan allang vanuit zullen gaan dat het heel anders zal zijn. En hoe hou je zo'n megaproject, waarbij duizenden mensen betrokken moeten zijn en dat enorm veel geld en materialen zou moeten kosten, in vredesnaam geheim in een wereld vol camera's, social media en ongetwijfeld tegen die tijd nog veel meer mogelijkheden om overal digitaal rond te neuzen?
Om zoiets dus echt overtuigend neer te zetten, moet je minimaal een nu al zeer geavanceerde alienbeschaving zijn die zin heeft om de mensheid in deze tijd een beetje te trollen. En dan vooral het christelijke deel ervan.
Maar dan kom ik weer terug bij wat ik hiervóór schreef: dan zou je ook alle mythische bijbelverhalen op die manier kunnen interpreteren als alienbedrog en dan heb je voor je het weet weer eens een nieuwe sekte gesticht die niets meer van doen heeft met de daadwerkelijke bijbelse boodschap. Maar dat dus wél geweldige science fiction kan opleveren.

Wat theoretisch zou kunnen - al is het vergezocht - is dat men via reverse-engineering van een of meerdere gecrashte UFO's de beschikking heeft gekregen over buitenaardse tech en dat men deze onder een 'buitenaards' mom inzet voor eigen doeleinden. Een false flag operation.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het zijn gewoon demonen van de duivel die zich voordoen als engelen van licht die onze aarde onder 1 geest en beeld willen forceren, zoals die gevallen engelen voor en tijdens Noach.

The time is at hand.

017e4547-60fa-49e6-aefe-cf806ebe77b8_1.7

Nephilim -> Übermensch -> Arisch ras -> transhuman.

de geest van de antichrist en diens agenda speelt doorheen alle tijden, ook nu.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-5-2021 om 19:44 zei Mohawk:

Het Woord heeft weliswaar een bovennatuurlijke oorsprong maar het ontvangen daarvan door de profeet is ook een natuurlijk proces. Het is de innerlijke stem die het Woord aan de profeet overdraagt, een gave die ieder mens tot de beschikking staat maar zelden op waarde wordt geschat en waarvan om die reden ook geen gebruik wordt gemaakt door de meeste christenen. Maar ook voor de ware profeet geldt dat hij geen grote wonderen of tekenen hoeft te verwachten, of de zichtbare verschijning van een engel die hem voorzegt wat hij moet doen of spreken. Want ook de geloofsvrijheid van de ware profeet mag niet door grote wonderen en tekenen worden beroofd van vrijheid, door zijn wil op een dergelijke bovennatuurlijke wijze tot werkzaamheid te dwingen. Daarom zal slechts in heel uitzonderlijke gevallen een engel zich zichtbaar manifesteren en dat alleen aan een mens waarvoor een dergelijke manifestatie geen geloofsdwang tot resultaat heeft. Maar de ware profeet is slechts een dienaar, die het Woord van boven, wat hij in zichzelf op natuurlijke wijze door de innerlijke stem heeft ontvangen, op natuurlijke wijze doorgeeft.

Ik moet dan denken aan een citaat van Blaise Pascal. "Er is genoeg licht voor diegenen die willen zien en genoeg duisternis voor diegenen die dat liever hebben. En dat is rechtvaardig. Want als God zich aan iedereen openlijk in zijn kracht en heerlijkheid zou tonen zou er geen sprake meer kunnen zijn van een vrije keuze."

Ik vraag me wel af wat die grote misleiding is of gaat zijn. Misschien is het de evolutietheorie? Of inderdaad het geloof in "redders" van andere planeten. Of het geloof in de goede bedoelingen en wijsheid van de ontwerpers en aanstichters van de Nieuwe Wereldorde. Of worden we nu al massaal misleid door absoluut geloof in de wetenschap en wijsheid van onze politici? Zomaar een paar gedachten.

 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Ik moet dan denken aan een citaat van Blaise Pascal. "Er is genoeg licht voor diegenen die willen zien en genoeg duisternis voor diegenen die dat liever hebben. En dat is rechtvaardig. Want als God zich aan iedereen openlijk in zijn kracht en heerlijkheid zou tonen zou er geen sprake meer kunnen zijn van een vrije keuze."

Ik vraag me wel af wat die grote misleiding is of gaat zijn. Misschien is het de evolutietheorie? Of inderdaad het geloof in "redders" van andere planeten. Of het geloof in de goede bedoelingen en wijsheid van de ontwerpers en aanstichters van de Nieuwe Wereldorde. Of worden we nu al massaal misleid door absoluut geloof in de wetenschap en wijsheid van onze politici? Zomaar een paar gedachten.

 

Kunnen ze geen relatie met elkaar hebben? Dat ze ons warm maken met de evolutietheorie om dan de evolutie van de mens in eigen handen te nemen. En dat dit het agenda is omdat onze bevoegdheden in contact staan met een “andere geest”. Ze spreken al van portalen (in gebruik) in de hemel voor de wetenschap van wormgaten sprak en theoretisch uitdokterde hoeveel energie er nodig is om ruimte samen te trekken en de afstand in te korten. 

Dat wij in een gefabriceerde realiteit leven en er dus veel meer boven ons hoofd gaande is, al reeds duizenden jaren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Fundamenteel:

Kunnen ze geen relatie met elkaar hebben? Dat ze ons warm maken met de evolutietheorie om dan de evolutie van de mens in eigen handen te nemen. En dat dit het agenda is omdat onze bevoegdheden in contact staan met een “andere geest”. Ze spreken al van portalen (in gebruik) in de hemel voor de wetenschap van wormgaten sprak en theoretisch uitdokterde hoeveel energie er nodig is om ruimte samen te trekken en de afstand in te korten. 

Dat wij in een gefabriceerde realiteit leven en er dus veel meer boven ons hoofd gaande is, al reeds duizenden jaren.

De hamvraag is dus of je hiervan onder de indruk bent of niet. Zo ja, waarom dan? Zo nee, waarom dan niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Hetairos:

De hamvraag is dus of je hiervan onder de indruk bent of niet. Zo ja, waarom dan? Zo nee, waarom dan niet?

Van het hele gebeuren dat ik daar beschrijf? Behoorlijk onder de indruk wel. Als hier al duizendtal jaren onverklaarbare zaken zijn en we werden moedwillig afgeleid, waarvan worden we dan afgeleid? Het thema is decennia geridiculiseerd en zij die dat deden geven nu zelf beelden vrij met de verklaring dat er echt iets onverklaarbaar is. is het werkelijk onverklaarbaar of weten ze meer?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid