Spring naar bijdragen

Maak je geen zorgen om je leven


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 135
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wijze les om al je zorgen in Gods handen te leggen, dit geeft zoveel meer vrede.

Hoe extreem moeten we dit opvatten wanneer Jezus zegt dat je jezelf geen zorgen moet maken om morgen? Ten eerste niet om wat je eet of je kleding. En dat de Vader je overal in voorziet. Maar ik heb no

Je suggestie dat ik heb aangeven dat de mammon een afgod is, dat klopt. Maar ik heb niet gezegd dat de mammon geen betrekking heeft op geld/rijkdom. Kun je aangeven wáár (tijdstip van plaatsing d

8 minuten geleden zei Chiel Fernig:
Op 8-12-2020 om 22:39 zei leren_schoen:

Hoe extreem moeten we dit opvatten wanneer Jezus zegt dat je jezelf geen zorgen moet maken om morgen? Ten eerste niet om wat je eet of je kleding. En dat de Vader je overal in voorziet. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die al de wereldse zorgen die we hebben negeerde. 

Klopt het dus je ook geen zorgen te maken om geld, werk of plannen te maken voor de toekomst? En wat is volgens jou het koninkrijk dat we moeten zoeken?

Matteüs6:24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.  25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?  26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?  27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el»aan zijn levensduur toevoegen?  28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.  29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.  30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.  33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.  34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Bij dit gedeelte heb ik een technische vraag. Er wordt geleerd dat de "Mammon" de god van het geld is. Maar wat is de link?

Het Griekse grondwoord voor mammon (mamōnas / G3126) wordt volgens de Grieks Nederlandse Lexicon omschreven als:
1) mammon
2) schat
3) rijkdom (gepersonifieerd en tegengesteld aan God)

De mammon kan dus ook gezien worden als een gepersonifieerde rijkdom ofwel iets abstracts als een persoon, die tegengesteld is aan God.

Schatten en rijkdom leveren mensen macht op;
 •  dat ze andere mensen kunnen misleiden en
 •  dat ze tegen God kunnen gebruiken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Het Griekse grondwoord voor mammon (mamōnas / G3126) wordt volgens de Grieks Nederlandse Lexicon omschreven als:
1) mammon
2) schat
3) rijkdom (gepersonifieerd en tegengesteld aan God)

De mammon kan dus ook gezien worden als een gepersonifieerde rijkdom ofwel iets abstracts als een persoon, die tegengesteld is aan God.

Schatten en rijkdom leveren mensen macht op;
 •  dat ze andere mensen kunnen misleiden en
 •  dat ze tegen God kunnen gebruiken.

Hetzelfde als Hebreeuws dus. Geld/rijkdom.

Dus je kan niet de schepper dienen en geld tegelijk. Dien of leef je voor het geld ga je de schepper haten en als je de schepper dient ga je geld haten. 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei leren_schoen:
6 minuten geleden zei thom:

Jezus heeft niets opgeschreven.

Ze volgelingen schreven toch op wat hij zei. Voor mij geen excuus dan op me eigen inzicht te baseren wat hij precies ermee bedoelde. Wil natuurlijk wel weten hoe of wat Jezus het zelf bedoelde.

Dat kan wanneer men tot geloof komt. En het eigen inzicht verlicht wordt door de Geest van inzicht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Dat kan wanneer men tot geloof komt. En het eigen inzicht verlicht wordt door de Geest van inzicht.

Het voordeel dat het opgeschreven is wat hij zei is dat het niet bij inzicht hoeft te blijven maar het reële aspect gemeten kan worden. Maar ik kan dat voor mezelf alleen maar meten als ik weet wat Jezus precies bedoelde. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 9-12-2020 om 09:56 zei sjako:

Het gaat erom dat we ons geen overmatige zorgen moeten maken voor de dag van morgen. We moeten ons als eerste richten op Gods Koninkrijk en vertrouwen hebben dat God ons geeft wat we nodig hebben. Dat zie je goed terug in vers 33

Blijf eerst het Koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid zoeken, dan zullen al die andere dingen je ook gegeven worden.  34 Maak je dus nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen.

Dat wil niet zeggen dat we geen plannen mogen maken. Maar rijk willen worden om zekerheid te hebben voor de toekomst is geen goed idee. Een crisis en je bent je geld kwijt. Daarom kan je beter schatten verzamelen in de hemel.

Daar ben ik het helemaal mee eens

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei leren_schoen:
10 minuten geleden zei thom:

Dat kan wanneer men tot geloof komt. En het eigen inzicht verlicht wordt door de Geest van inzicht.

Het voordeel dat het opgeschreven is wat hij zei is dat het niet bij inzicht hoeft te blijven maar het reële aspect gemeten kan worden. Maar ik kan dat voor mezelf alleen maar meten als ik weet wat Jezus precies bedoelde. 

Het reële aspect is het inzicht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Het reële aspect is het inzicht.

Als met het inzicht of met wat jij zegt dan is dat aanvaard hoe het is voor jezelf en volg mij. Omdat dat een conclusie was uit me eigen inzicht. Maar of het waar is is een tweede. Daarom is het belangrijk dat ik precies wil weten wat hij bedoelde zodat ik niet op me eigen inzichten ga geloven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-12-2020 om 22:39 zei leren_schoen:

Hoe extreem moeten we dit opvatten wanneer Jezus zegt dat je jezelf geen zorgen moet maken om morgen? Ten eerste niet om wat je eet of je kleding. En dat de Vader je overal in voorziet. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die al de wereldse zorgen die we hebben negeerde. 

Klopt het dus je ook geen zorgen te maken om geld, werk of plannen te maken voor de toekomst? En wat is volgens jou het koninkrijk dat we moeten zoeken?

Ja, het klopt, denk ik. Maar de mens zet zichzelf klem. Het doet er niet toe, en daarom kun je het veilig negeren of ook niet negeren. En zo groeit materialisme zonder dat je het weet. In sommige refo-omgevingen bijvoorbeeld schijnt naar men zegt liefde voor merkkleding norm te zijn.
Er bestaat geen kerk waar je gratis lid van kunt zijn. Dat bewijst dat de norm is losgelaten, en het is symptomatisch voor het geloofsvertrouwen, dat ontbreekt.
Een ander aspect waarin je het ziet, is in de vele hypotheken. Kan een huwelijk wordt al gezegd dat de mens niet langer alleen God kan dienen, maar door het huwelijk ook het vees dient. Maar een hypotheek gaat veel verder: het is voor de duur van een werkzaam leven en door de hypotheek ontstaat een slavenjuk ( je hebt je werkzame leven verkocht) en een afhankelijkheid van de werkgever. En dat kan dan weer worden gecompenseerd door desondanks maar zo je baan op te willen geven, als God dat vraagt.

En daar ligt denk ik de kern: God vraagt niet meer zoveel van de mens, en de mens belooft niet meer zoveel aan God, en geeft dat ook niet. Terwijl God nog zo uitdrukkelijk had gezegd, absoluut geen trek te hebben in offers in uiterlijkheden, maar juist zoekt de offers in het hart en in de liefde en in het uitdragen (levende brieven die voordoen en verkondigen) Wie God is. 

Voorbeeld van iemand die het materialisme opgaf is Frans Horsthuis, die een paar terechte inzichten en praktische geloofsbespiegelingen geeft in z'n boekje 'De Koninklijke weg':
"Frans is priester van het Aartsbisdom Utrecht. Als pastoor van Neede maakte hij in 1968 een reis in Israël. Op de Olijfberg voelde hij dat Jezus hem zei dat de christenen de Kerk gemaakt hadden tot een organisatie, gebouwd op geld, op wereldse structuren en wetenschap. Het draaide erop uit dat hij ontslag nam als pastoor, en een zwervend leven ging leiden, zonder de zekerheid van een vast inkomen, en zonder geld. Op zijn tochten is zijn relatie met God steeds meer verdiept en heeft hij veel mensen kunnen vertellen over God." Bron.

Op 8-12-2020 om 22:39 zei leren_schoen:

En wat is volgens jou het koninkrijk dat we moeten zoeken?

Het Koninkrijk is het zaad van geloof dat groeit, en de schat van het hebben, waar je iets mee wilt doen, en ik leg de klemtoon bij het moeten zoeken: je bent er nog niet, en de wedren is nog niet gelopen, en de prijs is nog niet gewonnen, zodat gearriveerdheid in de Geest en rust om nog langer Gods Woord te doen, geldt als verfoeilijk en een tegenstaan van God, een "bedroeven van de heilige Geest" zoals dat heet.

Het Koninkrijk vereist gemeenschap met God. Gemeenschap, dat is de heilige Geest, het heilige intieme van de liefde, en dat is in iedere ziel anders, en dat vraagt in iedere ziel niet een claimen en een geestelijke zelfbevrediging, maar een inleven en een overgeven en een zoeken te doen wat die ander wil en blij maakt.
Gods wil en wat God behaagt. Zo simpel is het. 

Efeziërs 3:9-12
Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven,
om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,
En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij,
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God,
Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden
en aan de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;
Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;
In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen,
door het geloof aan Hem.

Citaat

Handelingen 2:42-47
En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.
En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;
En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had.
En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;
En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

Handelingen 4:32-35
En de menigte van degenen, die geloofden, was een hart en een ziel; en niemand zeide,
dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen.
En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus;
en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen, die gebrek had;
want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij,
en brachten den prijs der verkochte goederen, en legden dien aan de voeten der apostelen.
En aan een iegelijk werd uitgedeeld, naar dat elk van node had.

Merk op dat alles wordt verkocht, en dat niemand gebrek heeft.
Er werd dus vermogen verzameld in vrijwillig onverstand,
en het werd uitgedeeld zonder rente of investering of nadenken over wat daarna komt.
Dat kenmerkt een geloof, dat God ondertussen voor alles zorgt.
Dat vráágt natuurlijk om een beproeving van dat geloof, om het weer te breken.
In Jeruzalem kwam bijvoorbeeld een hongersnood. Daar werd dat geloof al gestopt,
ware het niet dat de gemeenten in Azië wat zij hadden deelden met de gemeente te Jeruzalem,
zodat het verwachte ongeloof, juist méér geloofsversterking bracht.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Daar ben ik het helemaal mee eens

Maar @sjako als je plannen voor jezelf maakt betekent het aan de andere kant weer dat je niet vertrouwt op de plannen die de schepper voor je heeft? 

11 minuten geleden zei Tomega:

 

Merk op dat alles wordt verkocht, en dat niemand gebrek heeft.
Er werd dus vermogen verzameld in vrijwillig onverstand,
en het werd uitgedeeld zonder rente of investering of nadenken over wat daarna komt.
 

Een ander voorbeeld is sabbatjaar. Dan zijn de joden bang en zeggen wat moeten we dan eten als er niks te oogsten is en dan staat er de heer zal jullie voorzien wat jullie nodig hebben. Of zoals het manna uit de hemel en water uit de rots,  de hele aftocht in de woestijn werden nergens plannen voor gemaakt alleen blindelings vertrouwen op de schepper.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei leren_schoen:

Maar @sjako als je plannen voor jezelf maakt betekent het aan de andere kant weer dat je niet vertrouwt op de plannen die de schepper voor je heeft? 

Alles staat of valt met je geloofsvertrouwen, dat je niet ziet aan de buitenkant:

"Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen."

1Corinthiërs 4:15-21
Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders;
want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.
Daarom heb ik Timotheüs tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in den Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen, die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle Gemeenten leer.
Doch sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot ulieden niet komen zou.
Maar ik zal haast tot u komen, zo de Heere wil, en ik zal dan verstaan,
niet de woorden dergenen, die opgeblazen zijn, maar de kracht.
Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht.
Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen, of in liefde en in den geest der zachtmoedigheid?

Jacobus 4:13-17
Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen,
en aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen.
Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven?
Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt.
In plaats dat gij zoudt zeggen:
Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.
Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos.
Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei leren_schoen:

Een ander voorbeeld is sabbatjaar. Dan zijn de joden bang en zeggen wat moeten we dan eten als er niks te oogsten is en dan staat er de heer zal jullie voorzien wat jullie nodig hebben.

Inderdaad, goed voorbeeld, zoiets wordt ook gezegd bij het manna.
Hoewel ook gezegd kan worden dat de overvloed in de Wet van Mozes ingebakken is,
zodat het kaal schrapen van land en schuldenaars streng verboden is.
En denk ook aan het hier en nu: 24 uurs economie geeft letterlijk stikstofnood aan de schepping,
terwijl dat naar de Wet van Mozes verboden geweest zou zijn.
Liefdeloosheid, maakt ook het gerechtvaardigd vertrouwen kleiner:
er komt spanning te staan op de geestelijke draagkracht van het systeem.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Tomega:

Inderdaad, goed voorbeeld, zoiets wordt ook gezegd bij het manna.
Hoewel ook egzegd moet worden dat de overvloed in de Wet van Mozes ingebakken is,
zodat het kaal schrapen van land en schuldenaars streng verboden is.
En denk ook aan het hier en nu: 24 uurs economie geeft letterlijk stikstofnood aan de schepping,
terwijl dat naar de Wet van Mozes verboden geweest zou zijn.

85% van de moderne samenleving is verboden in de Thora laten we daar maar niet over beginnen. En niemand leeft meer volgens de Thora wetgeving dus is verder niet van toepassing. 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei leren_schoen:
44 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Het Griekse grondwoord voor mammon (mamōnas / G3126) wordt volgens de Grieks Nederlandse Lexicon omschreven als:
1) mammon
2) schat
3) rijkdom (gepersonifieerd en tegengesteld aan God)

De mammon kan dus ook gezien worden als een gepersonifieerde rijkdom ofwel iets abstracts als een persoon, die tegengesteld is aan God.

Schatten en rijkdom leveren mensen macht op;
 •  dat ze andere mensen kunnen misleiden en
 •  dat ze tegen God kunnen gebruiken.

Hetzelfde als Hebreeuws dus. Geld/rijkdom.

Dus je kan niet de schepper dienen en geld tegelijk. Dien of leef je voor het geld ga je de schepper haten en als je de schepper dient ga je geld haten. 

Matteüs 6:24
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Ik ben het met je eens dat je niet de Schepper en geld tegelijk kan dienen.

Je suggestie dat als je dient of leeft voor het geld dat je de schepper gaat haten en als je de Schepper dient dat je geld gaat haten is je eigen subjectieve redenering en is bovendien ongenuanceerd. Als jij het vanuit jou optiek zó bekijkt dat het liefhebben van God het haten van geld betekent, dan is het jou eigen zaak, maar dan hoeft het nog niet vanzelfsprekend te zijn voor anderen.
Het staat niet letterlijk in de Bijbel geschreven, dat als je dient of leeft voor het geld, dat je dan de Schepper gaat haten en als je de Schepper dient dat je dan geld gaat haten. Het haten waar Jezus over sprak was de ene meester te haten t.o.v. de ander en niet het geld. Jezus sprak over het hechten aan de ene en de ander te minachten. Als je iemand minacht dan hoef je die persoon nog niet te haten.

Als we God liefhebben en het geld minachten t.o.v. God, dan hoeven we het geld nog niet te haten. Het systeem van deze wereld zit helaas zó in elkaar dat we geld nodig hebben om te overleven.

Als je het geld werkelijk haat, dan mag je al je geld weggeven aan de armen. Ik ben nog geen enkele christen tegengekomen, die zijn/haar geld zodanig haat, dat hij/zij al z'n geld heeft weggegeven.

De Bijbel veroordeeld het het bezit van geld niet, maar wel het liefhebben van geld. Kerken hebben ook geld nodig om te functioneren, maar dat betekent nog niet dat de kerken het geld haten.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Daarom zeggen ze wel; bid om inzicht.

Doe je de ogen dicht als je zoekt te begrijpen, 
of doe je ze juist open, om te zien hoe het zit?

Zijn geloofsvruchten tot verheerlijking, uit het geloof en uit de heilige Geest,
of uit wat in dat geloof en uit die Geest vervolgens wordt gedaan?

Handelingen 17:11
En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid,
onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Matteüs 6:24
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Ik ben het met je eens dat je niet de Schepper en geld tegelijk kan dienen.

Je suggestie dat als je dient of leeft voor het geld dat je de schepper gaat haten en als je de Schepper dient dat je geld gaat haten is je eigen subjectieve redenering en is bovendien ongenuanceerd. Het staat niet letterlijk in de Bijbel geschreven, dat als je dient of leeft voor het geld, dat je dan de Schepper gaat haten en als je de Schepper dient dat je dan geld gaat haten. Het haten waar Jezus over sprak was de ene meester te haten t.o.v. de ander en niet het geld. Jezus sprak over het hechten aan de ene en de ander te minachten. Als je iemand minacht dan hoef je die persoon nog niet te haten.

Als we God liefhebben en het geld minachten t.o.v. God, dan hoeven we het geld nog niet te haten. Het systeem van deze wereld zit helaas zó in elkaar dat we geld nodig hebben om te overleven.

Als je het geld werkelijk haat, dan mag je al je geld weggeven aan de armen. Ik ben nog geen enkele christen tegengekomen, die zijn/haar geld zodanig haat, dat hij/zij al z'n geld heeft weggegeven.

De Bijbel veroordeeld het het bezit van geld niet, maar wel het liefhebben van geld. Kerken hebben ook geld nodig om te functioneren, maar dat betekent nog niet dat de kerken het geld haten.

Hoezo er staat je kan niet twee heren dienen zonder de ander te haten of minachten? Dus dat is ook vice versa? Dien je de schepper haat je geld dien je geld haat je de schepper is letterlijk wat er staat. En stel als ik geld zou haten betekent niet dat ik het daarom weg moet geven waarmee moet ik eten kopen als ik honger heb? Je kan daarom dus zelfs rijk zijn en geld alsnog haten. Ik snap je interpretatie dus niet.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

43 minuten geleden zei Chiel Fernig:
Op 9-12-2020 om 09:56 zei sjako:

Het gaat erom dat we ons geen overmatige zorgen moeten maken voor de dag van morgen. We moeten ons als eerste richten op Gods Koninkrijk en vertrouwen hebben dat God ons geeft wat we nodig hebben. Dat zie je goed terug in vers 33

Blijf eerst het Koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid zoeken, dan zullen al die andere dingen je ook gegeven worden.  34 Maak je dus nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen.

Dat wil niet zeggen dat we geen plannen mogen maken. Maar rijk willen worden om zekerheid te hebben voor de toekomst is geen goed idee. Een crisis en je bent je geld kwijt. Daarom kan je beter schatten verzamelen in de hemel.

Expand  

Daar ben ik het helemaal mee eens

ik ook.

 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei leren_schoen:
1 uur geleden zei leren_schoen:

Dus je kan niet de schepper dienen en geld tegelijk. Dien of leef je voor het geld ga je de schepper haten en als je de schepper dient ga je geld haten. 

10 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Matteüs 6:24
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Ik ben het met je eens dat je niet de Schepper en geld tegelijk kan dienen.

Je suggestie dat als je dient of leeft voor het geld dat je de schepper gaat haten en als je de Schepper dient dat je geld gaat haten is je eigen subjectieve redenering en is bovendien ongenuanceerd. Als jij het vanuit jou optiek zó bekijkt dat het liefhebben van God het haten van geld betekent, dan is het jou eigen zaak, maar dan hoeft het nog niet vanzelfsprekend te zijn voor anderen.
Het staat niet letterlijk in de Bijbel geschreven, dat als je dient of leeft voor het geld, dat je dan de Schepper gaat haten en als je de Schepper dient dat je dan geld gaat haten. Het haten waar Jezus over sprak was de ene meester te haten t.o.v. de ander en niet het geld. Jezus sprak over het hechten aan de ene en de ander te minachten. Als je iemand minacht dan hoef je die persoon nog niet te haten.

Als we God liefhebben en het geld minachten t.o.v. God, dan hoeven we het geld nog niet te haten. Het systeem van deze wereld zit helaas zó in elkaar dat we geld nodig hebben om te overleven.

Als je het geld werkelijk haat, dan mag je al je geld weggeven aan de armen. Ik ben nog geen enkele christen tegengekomen, die zijn/haar geld zodanig haat, dat hij/zij al z'n geld heeft weggegeven.

De Bijbel veroordeeld het het bezit van geld niet, maar wel het liefhebben van geld. Kerken hebben ook geld nodig om te functioneren, maar dat betekent nog niet dat de kerken het geld haten.

Hoezo er staat je kan niet twee heren dienen zonder de ander te haten of minachten? Dus dat is ook vice versa? Stel als ik geld zou haten betekent niet dat ik het daarom weg moet geven waarmee moet ik eten kopen als ik honger heb? 

Daarom sprak Jezus niet slechts over het haten van de ene meester t.o.v. de andere, maar ook over het minachten van de ene t.o.v. de andere, om het te nuanceren. Het haten waar Jezus over sprak was de ene meester te haten t.o.v. de ander en niet over het haten van het geld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Daarom sprak Jezus niet slechts over het haten van de ene meester t.o.v. de andere, maar ook over het minachten van de ene t.o.v. de andere, om het te nuanceren. Het haten waar Jezus over sprak was de ene meester te haten t.o.v. de ander en niet over het haten van het geld.

Het hoeft niet alleen geld te zijn je kan het in het voorbeeld van Jezus overal mee invullen. Jezus zegt iaw je kan alleen de schepper dienen en dien je iets of iemand anders ga je de schepper minachten of haten. Dus kan zeggen dien je geld ga je de schepper haten en vice versa. Ik snap niet waarom je verschil zoekt tussen minachting en haat hier.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei leren_schoen:
1 uur geleden zei leren_schoen:

Dus je kan niet de schepper dienen en geld tegelijk. Dien of leef je voor het geld ga je de schepper haten en als je de schepper dient ga je geld haten. 

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Matteüs 6:24
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Ik ben het met je eens dat je niet de Schepper en geld tegelijk kan dienen.

Je suggestie dat als je dient of leeft voor het geld dat je de schepper gaat haten en als je de Schepper dient dat je geld gaat haten is je eigen subjectieve redenering en is bovendien ongenuanceerd. Als jij het vanuit jou optiek zó bekijkt dat het liefhebben van God het haten van geld betekent, dan is het jou eigen zaak, maar dan hoeft het nog niet vanzelfsprekend te zijn voor anderen.
Het staat niet letterlijk in de Bijbel geschreven, dat als je dient of leeft voor het geld, dat je dan de Schepper gaat haten en als je de Schepper dient dat je dan geld gaat haten. Het haten waar Jezus over sprak was de ene meester te haten t.o.v. de ander en niet het geld. Jezus sprak over het hechten aan de ene en de ander te minachten. Als je iemand minacht dan hoef je die persoon nog niet te haten.

Als we God liefhebben en het geld minachten t.o.v. God, dan hoeven we het geld nog niet te haten. Het systeem van deze wereld zit helaas zó in elkaar dat we geld nodig hebben om te overleven.

Als je het geld werkelijk haat, dan mag je al je geld weggeven aan de armen. Ik ben nog geen enkele christen tegengekomen, die zijn/haar geld zodanig haat, dat hij/zij al z'n geld heeft weggegeven.

De Bijbel veroordeeld het het bezit van geld niet, maar wel het liefhebben van geld. Kerken hebben ook geld nodig om te functioneren, maar dat betekent nog niet dat de kerken het geld haten.

Dien je de schepper haat je geld dien je geld haat je de schepper is letterlijk wat er staat.

Op basis van welke Bijbeltekst baseer jij je bovengenoemde suggestie van "Dien je de schepper haat je geld dien je geld haat je de schepper" dat het er letterlijk staat of is het je eigen redenering?

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Op basis van welke Bijbeltekst baseer jij je bovengenoemde suggestie van "Dien je de schepper haat je geld dien je geld haat je de schepper" dat het er letterlijk staat of is het je eigen redenering?

Omdat het er letterlijk staat.. hij zal de één haten en de ander liefhebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei leren_schoen:
55 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Daarom sprak Jezus niet slechts over het haten van de ene meester t.o.v. de andere, maar ook over het minachten van de ene t.o.v. de andere, om het te nuanceren. Het haten waar Jezus over sprak was de ene meester te haten t.o.v. de ander en niet over het haten van het geld.

Jezus zegt iaw je kan alleen de schepper dienen en dien je iets of iemand anders ga je de schepper minachten of haten.

Je suggestie van "Jezus zegt iaw je kan alleen de schepper dienen en dien je iets of iemand anders ga je de schepper minachten of haten." is je eigen redenering vanuit jou optiek; het staat niet letterlijk in de Bijbel. En als het wel letterlijk in de Bijbel staat, waar staat het dan?

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Ricky Tjin:

Je suggestie van "Jezus zegt iaw je kan alleen de schepper dienen en dien je iets of iemand anders ga je de schepper minachten of haten." is je eigen redenering vanuit jou optiek; het staat niet letterlijk in de Bijbel. En als het wel letterlijk in de Bijbel staat, waar staat het dan?

 

Matteüs 6:24
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andereliefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt nietGod dienen èn Mammon.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid