Spring naar bijdragen

Een eind maken aan valse religie (Openbaring 17:15,16)


Aanbevolen berichten

Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen. Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen? Je overschat de lezers hier schromelijk.

De meeste mensen, en dat is geen verwijt, weten niet wat epistemologische obstakels nu precies zijn, noch de context waarbinnen ze geopperd worden, herstel indachtig. Simpeler gezegd, ze maken dialoog in milde overreding quasi onmogelijk, de neveneffecten kunnen we ons wat bij voorstellen, angst, zorg en weerzinwekkend, zelfs nuchter doordacht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 2.2k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Religies zijn geneigd hun levensbeschouwing  te associëren met activiteiten als bijbellezen, retraite, kerkgang en gezaghebbende geschriften. In reguliere (exoterische) religies wordt over het algemee

Congruent, het is een weg die we bewust of onbewust allemaal doorlopen, en net omwille van de subtiliteit en verschillende groeisnelheden een perfecte voedingsbodem voor conflict, oordeel en veroordel

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie, zegt Paulus in een van zijn brieven. Zal dit andere

Posted Images

Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Het mysterie van vanzelfsprekendheid is je wellicht niet ongekend, kristalhelder voor wie het ziet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Hoeveel bewijzen we ook aanleveren, zelfs wanneer ze als tijdloos gepercipieerd kunnen worden door effectief gebruik te maken van bronkennis die voor iedereen beschikbaar is, ter getuigenis van onvoorwaardelijke liefde die ons nietig ikje natuurlijk ver overstijgt, het blijkt allemaal niet te volstaan. En dan spreken we enkel maar over een betere begripsvorming of verzoek tot onderzoek van preventieve aard, hoe verder ook gedefinieerd of gekaderd, het correlaat met het menselijke lijden beschouwend, mensen blijken niet meer dan negeerbare objecten, alsof elke vorm van normbesef ons vreemd is geworden, net omwille van het bewijs, niet andersom. Ja, doe maar je best, het is allemaal om te lachen, wees maar integer, meedogend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-5-2021 om 12:45 zei Barnabas:

De waarheid wordt bepaald door de waarheid en wie in de waarheid gelooft komt goed uit.

Wie doorheen miljarden sterren en planeten reist en dan in de verte iets in het vizier krijgt dat de schijn geeft van een mooie thuis, en dan in laatste instantie toch nog struikelt over een paar molshoopjes, dat zou best wel eens de aarde kunnen zijn, amper geloofwaardig maar toch waar, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 9-5-2021 om 09:02 zei Noel2:

Ik weet dus niet of je met vooruitgangsdenken aan moet komen.

Wellicht waren de verwachtingen te hoog wanneer E-werkers hulp- en zorgvragen stelden naar de impact van epistemologische obstakels binnen het hedendaagse tijdsgewricht, maar ze kregen wel een gratis sessie mindfulness om ze op het spoor te komen, stop en start opnieuw, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen. Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen? Je overschat de lezers hier schromelijk.

Het meest beklijvende inzicht, en daarom ook meest ontnuchterende, blijft voor een aantal de nefaste gevolgen wanneer de drie-eenheid inflatie-deflatie-biflatie onevenwichtig gebruikt wordt, hiermee zeggend dominerend inflatoir waardoor de andere opties buitenspel komen te staan. En net daarom, in het contrast, wanneer die elementen effectief terug in herinnering en gebruik worden genomen, openbaart zich als vanzelfsprekend een potentieel dat quasi onvergelijkbaar anders is dan wat we als vigerend kunnen inschrijven, en ook niet gezien kan worden zonder aandacht of de bereid tot overdenking, in hoop en vertrouwen, in milde consideratie, van harte.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Water en paard, nooit netjes om mensen te dwingen om interesse te tonen in de maar al te vaak onbegrepen pre-occupaties van een aantal E-werkers, het wil daarom niet zeggen dat ze geen interesse in wat jou interesseert, twee verschillende dingen. Kortom, ze blijven hulpvragen stellen aan ggz-experten, omdat ze misschien iets onderzocht hebben waar veel minder over bekend is, overschaduwd door een wildgroei aan berichten die niet altijd toelaten om er ook helderheid in te scheppen, de hoop kelderend, het verdriet stimulerend, de onmacht, de zorg voor wat komt, het water en het paard.   

schets.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-4-2021 om 15:54 zei Tomega:

Dat klinkt als een bezorgde moeder, die heel de weg naar school achter haar kind aan blijft hollen met al haar goedbedoelende wensen en instructies van het hangen van de jas en het strikken van de veters tot de epietlutmologische onoverkomelijkheden voor zijn ziel dat het die dag redelijkerwijze kan ondervinden. Ik zou wat meer vertrouwen hebben als ik jou was. Als kind zou ik gewoon mijn oren dichtstoppen en stug doorlopen.

Met betrekking tot de geambieerde fluwelen paradigmashift kwam een aantal op het idee om de vigerende inflatoire golf te confronteren met z’n tegengestelde van waaruit vrijwel spontaan een aantal epistemologische obstakels aan het licht kwamen. In het verlengde hebben ze gezocht naar een neutraliserende katalysator, die, net omwille van z’n aard en zonder meer, als tijdloos kan gepercipieerd worden. Een en ander kan echter pas beter begrepen worden wanneer hier ook de nodige ontvankelijkheid voor gevonden kan worden, derhalve geen garantie, noch verplichting. Aanvankelijk mag het misschien complex lijken, maar finaal de eenvoud zelve, hoe paradoxaal ook, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Misschien is het handiger om het abstract apart voor te stellen zodat het ook duidelijker wordt dat het neutraal is, hiermee zeggend niet behorend tot deze of gene strekking, als onpersoonlijk en tijdloos. In de vereenvoudiging vinden we transparantie, wat niet per definitie wil zeggen dat de meningen hierover niet verdeeld kunnen zijn, en sowieso afhankelijk van de menselijke keuze, in deze of gene zin. Maar principieel, zelfs kinderen op de basisschool kunnen dit, wat niet wil zeggen dat ook iedereen hier aandacht aan besteedt, twee verschillende dingen om 1000+1 redenen. Kortom, het staat op zich, gisteren, vandaag en morgen, tijdloos. 

abstract.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 9-5-2021 om 16:05 zei Willempie:

Dat klopt gedeeltelijk. Vele waarheden werden en worden zo duidelijk als het maar mogelijk was/is, ongeacht de consequenties, weergegeven.. Maar vaak ook niet, zoals jij zegt. De afweging is tussen onmiddellijk de mond gesnoerd te worden of, wat meer verborgen, langer de kans te krijgen om te zeggen wat je meent te moeten zeggen. Maar uiteindelijk komt de waarheid altijd aan het licht. Dat leert ons de geschiedenis en de Bijbel vertelt het ons zelfs letterlijk.

Apart was hun humor toen ze vertelden dat je eerst een rode neus moet verdienen alvorens het script te kunnen begrijpen, met in volledige vrijheid van keuze slechts drie variabelen die naargelang de situatie als het ware tijdloos konden aangepast worden. Uiteindelijk, en dat was de bijzonderheid, kon het nog veel en veel eenvoudiger, maar dat zou werkelijk niemand geloven, de rode neus dan ook verklarend, in diep verdriet, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-3-2021 om 18:34 zei Tomega:

Ach, kom op. Als ik jou de les ga lezen, dan is dat doordrammen van jou tot ver buiten normatieve kaders waarom het zou moeten gaan, ineens niet meer jouw ding, maar dat van mij. Lijkt me niet gewenst, en het is ook niet mijn ding.

Als wetenschappelijk onderzoek zich weg begeeft van onwaarheden middels een proces van zich gradueel ontsluierende waarheden, kunnen minieme fluctuaties of kwalitatieve verdiepingen een wereld van verschil betekenen. Naargelang inhoud heeft dit betrekking op problemen die we vigerend als normaal achten, waar volgens het ene paradigma, onwaar volgens een ander dat verrijkt werd met deze inzichten, niet eens geweten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

In hun beleving was het niet meer dan een kwestie van orde en chaos, van actie en reactie, en die relativiteitstheorie enkel maar noodzakelijk om helder te krijgen dat semi-open systemen de op zich niet onbegrijpelijke neiging hebben om zich volledig te sluiten, als een cirkel met een agora waarop we ons de vraag kunnen stellen of we niets over het hoofd hebben gezien, van harte.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Apart, in de drie-eenheid inflatie-deflatie-biflatie lezen we fluweelzachte paradigmashift, het paard en het water, bijzonder. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen. Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen? Je overschat de lezers hier schromelijk.

Je ziet het zo gebeuren, eerst zijn ze nukkig omdat je er niet aflatend hulpvragen over blijft stellen, achteraf omdat je dat niet vroeger gezegd hebt, menselijk. Maar eind goed, al goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Wanneer we mensen obsessies aanpraten wanneer ze in alle bedachtzaamheid alsmaar hulpvragen blijven stellen over een aantal non-lineaire katalysatoren, hebben we eigenlijk geen flauw idee waar ze het over hebben, ondanks alle hoop die we hieruit kunnen ventileren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid