Spring naar bijdragen

Een eind maken aan valse religie (Openbaring 17:15,16)


Aanbevolen berichten

Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Je overschat de lezers hier schromelijk.

Het spiegelprincipe stelt dat waar we ons niet bewust van zijn zichtbaar wordt, of kan gemaakt worden, beetje zoals niets blijft verborgen. Maar dat zichtbaar worden kan ook ons ongeloof tarten op een manier dat we het misschien snel weer willen verdringen, omdat het helemaal niet strookt met de overtuiging die we al zo lang voor waar hebben aangenomen. Dit leidt finaal tot de hypothese, voor sommigen nuchter doordachte stelling, dat elke waarheid drie fasen doorloopt, met bijhorende neveneffecten. Op deze manier komt een aantal E-werkers tot hun zogeheten AB-perspectief, simpelweg omdat ze hier aandacht voor hebben gehad, kwestie van interesse, niet meer, niet minder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 2.1k
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Religies zijn geneigd hun levensbeschouwing  te associëren met activiteiten als bijbellezen, retraite, kerkgang en gezaghebbende geschriften. In reguliere (exoterische) religies wordt over het algemee

Congruent, het is een weg die we bewust of onbewust allemaal doorlopen, en net omwille van de subtiliteit en verschillende groeisnelheden een perfecte voedingsbodem voor conflict, oordeel en veroordel

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie, zegt Paulus in een van zijn brieven. Zal dit andere

Posted Images

Op 26-2-2021 om 11:38 zei Tomega:

Elke beweging weg van onwaarheid, is een slag in het gezicht van de waarheid.

Apart is de bedenking dat we elkaar nooit in het heden kunnen zien, maar dat we ook nog niet zo goed weten wie het dan ziet. Toegegeven, het is geneuzel in de marge van debatten over onoplosbaar gewaande begrotingstekorten en schuldenbergen, zelfs al kunnen die slechts bestaan zolang we daar geloof aan blijven hechten. Het is dan ook maar een reflectie of manifestatie binnen een veel groter kosmisch geheel dat we amper kunnen bevatten, maar toch alweer laat blijken hoe onwaarschijnlijk we ons kunnen vergissen, des mensen wellicht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
Op 10-2-2021 om 12:33 zei Willempie:

Ik hoef daar niet zo diep meer over na te denken.

Aanvankelijk leek het weinig relevant om de Fishervergelijking te gebruiken om ceteris paribus te spiegelen, je doet het, of je doet het niet. Iets later bleek het een schromelijke vergissing te zijn geweest, zij het een wel heel hoopvolle voor wie het wel relevant had gevonden, quasi letterlijk de omgekeerde wereld.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-3-2021 om 21:28 zei sjako:

Maar satan is de verliezer en dat weet hij, het gaat goedkomen.

De stelling dat alle tegengestelden kunnen verzoend worden op een hoger/dieper niveau, wil eigenlijk zeggen dat we een niveau dan wel kunnen overstijgen of loslaten, om in retour een aantal nieuwe, vaak nog veel weerbarstiger, problemen bij te krijgen. Dit leidt tot maar al te vaak paradoxale verklaringen dat we strijd leveren tegen problemen die al opgelost zijn, simpelweg omdat in de besluitvorming een aantal verzoenende elementen ontbreken, doch kant en klaar beschikbaar voor wie er interesse in heeft, of de bereidheid tot overdenking. Hulpvragen aan ggz-experten worden vanuit deze beleving dan ook evident, om aandacht te willen hebben voor wat we als vergeten basiskennis kunnen inschrijven, onpersoonlijk van signature, niet meer, niet minder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen.

E-werkers moeten echt wel een serieuze slag van de hamer gekregen hebben om als een stelletje dwazen te blijven volhouden dat drie plus drie gelijk is aan zes, in het andere geval staat sowieso een grondige hervorming van de basisschool op het programma, begrijpelijkerwijs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-2-2021 om 11:38 zei Tomega:

Een kruisvergelijking brengt het waarnemingsniveau in verwarring, en een gelijkheid in herverdelingsmoeiten.

Naar de beleving van een aantal wil symptoombestrijding vooral zeggen geen aandacht besteden aan stereotiepe inprentingen die aan de oppervlakte het eenzijdig inflatoire debat voeden, alsof we een deel van onze hersenen in reserve dienen te houden om lange vergaderingen te kunnen houden over wat herstel nu precies betekent. Elke verwijzing hiernaar is daarenboven taboe, met al even absurde reacties van E-werkers die een lijst vragen van welke hulpvragen ze nog mogen stellen om in de gratie te vallen, het is niet alleen apart maar ook onbegrijpelijk dat zoiets überhaupt kan, in het jaar 2021.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Net geteld, het verschil in atomen tussen een briefje van 20 en 50, is verwaarloosbaar. Tenzij men ook daar een probleem van zou willen maken, gekke wereld is het.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:25 zei Willempie:

Op dit forum niet, schat ik.

Een aantal meent dat het belang van een hulpvraag pas goed kan ingeschat worden na een gewetensvol herstelonderzoek, niet andersom. Hierin vinden ze dan ook legitimatie om te stellen dat diverse adviezen een averechts effect kunnen hebben, of in ieder geval dubbel te interpreteren en soms nog meer verwarring in de hand werkend dan wanneer je ze niet zou volgen. In deze schijnbare paradox ligt dan weer een haast kinderlijke logica besloten, zij het veel vaker onbegrepen de hulpvragen voedend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen?

Heel concreet bestaan er denksporen die tot heel andere conclusies leiden, wat anders wordt wanneer die denksporen geblokkeerd worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-3-2021 om 00:21 zei Tomega:

Daarom weet ik heel zeker dat jij prachtige voorbeelden kunt maken, als een jongleur, maar nog niet één reële casus kunt simuleren, hoe eenvoudig ook.

Bijzonder fenomeen is honderd keer hetzelfde zeggen en achteraf het verwijt krijgen waarom je het niet eerder hebt gezegd, en de tussenliggende fase bestaat niet, toen je nog in alle integriteit probeerde een preventieve hulpvraag te stellen, het is apart.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Als we een theorie zouden kunnen bedenken die stelt dat er ergens in een virtuele schuif geld ligt om alle schulden in de wereld tot nihil te herleiden, maar er ook bij vermelden dat die schuif pas gevuld kan worden wanneer we dat met liefde aandacht geven, is het dan niet louter een belachelijk idee dat geenszins getuigt van logisch boerenverstand?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Het is altijd hetzelfde, als er een oplossing bestaat voor een gegeven probleem, bestaat het probleem dan wel? En wat als zou blijken dat we op de verkeerde plaats zoeken? Hoe weten we dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen.

Het leven zien als een tijdloos proces van in- en excarnatie, en omdat we hier dan toch zijn kunnen we een handje helpen om het redelijke evenwicht te bewaren, of herstellen wanneer het uit de hand gelopen is. Het suggereert dat er ergens ook een gulden middenweg moet bestaan, een weg van de minste energie die we middels aandacht en oefening op het spoor kunnen komen. Paradoxaal genoeg, zo meent een aantal, dat spoor ligt er gewoon, het niet-zien een andere kwestie, alsof het een wonder zou zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Op 10-2-2021 om 12:33 zei Willempie:

Vraag maar eens aan ervaringsdeskundigen als je mij niet gelooft.

Als je iemand een banaan zou geven en vraagt om het gemiddeld aantal atomen in een banaan te berekenen, kom je dat wellicht nooit te weten door die banaan in een schuif te laten verrotten. En als je dat pas veel later toch overweegt, blijkt die banaan weg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-3-2021 om 21:28 zei sjako:

Maar satan is de verliezer en dat weet hij, het gaat goedkomen.

Een aantal E-werkers is tot de vanuit hun beleving ontnuchterende ontdekking gekomen dat op alles de wet van entropie van toepassing is, behalve op begrotingstekorten en schuldenbergen, het is een onoplosbaar raadsel dat schijnbaar niet voldoet aan wetenschappelijke zekerheden, alleszins apart hun integere hulpvragen voedend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 21:39 zei sjako:

Onzin.

Visualisaties kunnen helpen, zoals de vraag hoe de wereld er zou kunnen uitzien wanneer alle niet geratificeerde sociale alternatieven wel opgenomen hadden geweest in het maatschappelijke besluitvormingsproces? Het is niet dat het ontbreekt aan hoopvolle ideeën, mensen genoeg die een en ander hebben uitgewerkt, jammer genoeg enkel onderbelicht misschien. En je kent het, ongekend is onbemind, het is altijd hetzelfde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei TTC:

Bijzonder fenomeen is honderd keer hetzelfde zeggen en achteraf het verwijt krijgen waarom je het niet eerder hebt gezegd, en de tussenliggende fase bestaat niet, toen je nog in alle integriteit probeerde een preventieve hulpvraag te stellen, het is apart.

- Een sektarisch persoon, herhaalt domweg tot hij erbij neervalt. Een gelovige is overtuigd van een waarheid, en hij gaat vrij op alle paden en dwarspaden om te onderzoeken hoe dat toch werkelijk zit en doorwerkt. Waar sta jij?

- Een preventieve hulpvraag, daarmee bedoel je jouw preventieve vraag om hulp te bieden aan een ander?

- Apart is dat je niet in staat bent om beschrijven hoe schulden worden herleid tot nul,
terwijl elke individuele schuld een schuldenaar en schuldeiser heeft.

- Ondertussen heb je wel iets moois neergezet. Met het voortschrijdend naderen van een overdrachtelijke ultra-violet catastrophe bezinkt het inzicht dat jouw bijdragen mits zorgvuldig geordend en gekoppeld, een model geven om het verschil tussen machine-denken naar kunstmatige intelligentie te verkleinen met iets als een kunstmatig psycho-analytische beslisdiagram, waarbij het middel een doel kan zijn, en het neveneffect een rustig voortkabbelende dialogo perpetuum. Waarbij machine-denken het tijdrovende nagaan is van alle mogelijkheden, zoals een schaakcomputer doet, terwijl kunstmatige intelligentie een adremme reactie is op basis van gekoppelde kennis + nieuwe eigen inbreng, waarbij een gekozen eigen onderwerp zo versleuteld kan worden, dat er een logische en instantane voortgang is, terwijl op de achtergrond de schaakcomputer zijn secundaire programma kan laten draaien. Dat dus, of gewoon het eerstgenoemde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Tomega:

Een sektarisch persoon, herhaalt domweg tot hij erbij neervalt. Een gelovige is overtuigd van een waarheid, en hij gaat vrij op alle paden en dwarspaden om te onderzoeken hoe dat toch werkelijk zit en doorwerkt. Waar sta jij?

Ik wacht eigenlijk nog steeds op jou, op hoe je nu dat neutrale geld zou willen aanwenden binnen het tijdloze denkexperiment dat we gestart waren. De symbolen spelen nog weinig belang, het is toch altijd hetzelfde.

 1. A = B
 2. C = D
 3. F = C/A+1
 4. A/F = E/F
 5. C/F = D/F
 6. A – A/F = X
 7. C/F = X = D/F

Het bewijs is tijdloos en steeds toepasbaar op een gegeven moment A. Keer het proces een keertje om, dan wordt de vraag hoe intermenselijke gordiaanse knopen nu precies ontstaan, heeft niets met sektes te maken. 

16 minuten geleden zei Tomega:

Een preventieve hulpvraag, daarmee bedoel je jouw preventieve vraag om hulp te bieden aan een ander?

Die komt er door naar het verleden te kijken, zo kan het straks WOIII worden om dezelfde redenen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei TTC:

Ik wacht eigenlijk nog steeds op jou, op hoe je nu dat neutrale geld zou willen aanwenden binnen het tijdloze denkexperiment dat we gestart waren.

Wat ik zeg over tijdloosheid, draagt zichzelf. Niet bedoeld is om een niet-gedefinieerde lading van jou te dekken.
Ik kan jouw geld niet aanwenden, dat is van jou alleen. Daarom moet jij niet wachten op mij, maar vertellen hoe jij je geld uitgeeft. En dan zeg ik wel hoe ik dat anders zie, of dat ik het met je zienswijze eens ben.  

16 minuten geleden zei TTC:

De symbolen spelen nog weinig belang, het is toch altijd hetzelfde.

Ja, wat je zegt inderdaad. Of het met symbolen is, of met morele lading of met eenvoudig plussen en minnen, en wat je niet weet uitdrukken als een tekort, die je dan weer schuld S kunt noemen.

16 minuten geleden zei TTC:

Die komt er door naar het verleden te kijken, zo kan het straks WOIII worden om dezelfde redenen. 

Dat is dan weer een koppeling waarmee je lading en rampen en gevangenschap en epietluttigheden inbrengt. Maar nuchterheid zou het inzicht geven dat het konijn beter uit is met uitkijken naar links en rechts bij het oversteken, dan zich voortdurend zitten blind te staren wat toch dat doemende scenario is van die koplampen die zo trekkend in z'n ogen kunnen schijnen, als hij net midden op de weg is. Met onvermijdelijk neveneffect dat het effect zich al voordoet nog voor hij gaat oversteken, zodat het voortschrijdend inzicht is, dat het konijn wel uitkijkt en daardoor in het licht gaat staren, zodat hij in het geheel niet oversteekt, maar stilzit. Steek gewoon over en van wal, en neem het risico. Dan duik ik weer even weg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

Ik kan jouw geld niet aanwenden, dat is van jou alleen.

Mysterieus is het, neutraal geld is van niemand. 

1 uur geleden zei Tomega:

Ja, wat je zegt inderdaad. Of het met symbolen is, of met morele lading of met eenvoudig plussen en minnen, en wat je niet weet uitdrukken als een tekort, die je dan weer schuld S kunt noemen.

De S van schaarstedenken? 

1 uur geleden zei Tomega:

Dat is dan weer een koppeling waarmee je lading en rampen en gevangenschap en epietluttigheden inbrengt.

Aparte techniek is wanneer je denkt dat iets waar is, ook proberen aan te tonen waarom het niet waar is zonder dat de ene waarheid ten koste gaat van de andere, zodat het mysterieus wordt maar ook vanzelfsprekend. Het is maar hoe je ernaar kijkt, van waaruit spontaan het idee vloeit dat absurde ideeën ons hoop kunnen bieden, mits er al aandacht en de bereidheid tot overdenking voor bestaat, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen.

Premisse, als door niet-weten onbewust epistemologische obstakels het zwaartepunt van een samenleving naar beneden zuigt, dan worden herstel- en/of groeiprocessen een zaak van schimmige zielsworstelingen en vaak ook vijandelijkheden die gezien de ‘normaliteit’ tot proporties kunnen opgeblazen worden die we niet wensen, en bijgevolg onze hartverwarmende ambities van een fluweelzachte paradigmashift tot een nachtmerrie maakt, een domper van jewelste. Ten individuele titel is het echter een relatief koud kunstje om deze obstakels helder te maken en er in alle integriteit hulpvragen van preventieve aard over te stellen, waarna ervaring leert dat de meeste ggz-experten volkomen in het duister tasten met betrekking tot deze prangende materie. De stelling dat we het antwoord in eenvoud en kleine dingen kunnen vinden is daarom niet onwaar, het zegt ons tegelijk hoeveel lotgenoten in de kou blijven staan onder het ‘gemakzuchtige’ voorwendsel dat herstel onmogelijk is, alsof psychologie nog slechts een schim van zichzelf geworden is, ondanks alle hoop die nu net gekoesterd kan worden door gewetensvol herstelonderzoek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei TTC:

Aparte techniek is wanneer je denkt dat iets waar is, ook proberen aan te tonen waarom het niet waar is zonder dat de ene waarheid ten koste gaat van de andere, zodat het mysterieus wordt maar ook vanzelfsprekend. Het is maar hoe je ernaar kijkt, van waaruit spontaan het idee vloeit dat absurde ideeën ons hoop kunnen bieden, mits er al aandacht en de bereidheid tot overdenking voor bestaat, van harte.

Of iets waar is, is een zaak van je denkraam; je systeem van denken, dat automatische hyperlinkjes en vragen heeft tot het niveau dat iedereen het accepteert als vanzelfsprekend. Bij elke waarheid is daarom relevant wat het raamwerk van denken is in termen van  de paradigma en leer en wat je gelooft zonder nadere verklaring. Bekijk het filmpje van Feynman, die bij een vraag over magneetkracht een antwoord niet alleen uit de weg gaat, maar deze ook een nieuwe invulling geeft, zonder dat de vragensteller er een vinger achter kan krijgen. En dat brengt je dan op het meest essentiële van dergelijke 'frameworks of thinking': als in kaart is gebracht en gedefinieerd, wat wordt geaccepteerd als waarheid, dan is vervolgens die waarheid een soort van heilige graal van hogere kennis en voor een ander als een domweg dictatoriaal regiem. De waarheid wordt zo tot een middel van manipulatie en terreur.

Wil je ontsnappen aan dergelijke fijnzinnige methoden van manipulatie, dan moet je niet te snel een waarheidsniveau of waarnemingsniveau dieper gaan, maar je moet jezelf dwingen om de oppervlakte te bewaken van eenvoud in absolute zekerheid. En elke mystieke en mysterieuze en wonderlijke en in vervoering brengende en verbluffende diepte moet met argusogen beschouwd worden. Want God heeft de wereld en de schepping wetmatig gemaakt, en zelfs met een zodanig sterke wetmatigheid, dat Zijn eigen Zoon moest lijden en sterven. Dat geeft te denken over de absolute wetmatigheid van zonde die wetmatig tot lijden brengt, wat de kern is van het christelijke geloof: leer dat je God verdriet doet als je niet liefhebt, en dat je vlees sterft als je uit de liefde (=wet) valt. Merk op dat ook hier een mystificeringsaspect is, want waarom moest Christus sterven, als Hij nooit gezondigd heeft? Ten eerste omdat hij een mensenzoon is. niet te scheiden van zijn moeder, die aards is en vlees en doods en zondig is van natuur. Net als Noach en Henoch moest hij lijden in het vlees, vanwege Zijn natuur als zoon des mensen. Ten tweede omdat Hij een keuze had om niet te sterven, want Hij is niet alleen rechtvaardig, maar Hij is ook de Zoon van God, Gods vrucht in de mens geworden door Gods Geest. En ten derde omdat God de Vader Hem vroeg om dit tijdelijke lijden te doorstaan, als hulp en redding van heel de mensheid van zijn welbehagen. En daaruit voortvloeiend ten vierde omdat zijn bestemming was om Koning te worden over die mens, zodat het rechtvaardig en billijk is als de Koning alles doormaakt wat zijn onderdanen doormaken, zodat voor eeuwig is verzekerd, dat de onderdanen naar hun Koning opkijken als hun Redder en Zorger en Helper en er een natuurlijke drang is om onderdanig te zijn en te gehoorzamen en eerbewijs en lofprijzing te tonen; zelfs als boze machten zouden influisteren dat die Koning eigenlijk gewoon een dictator is die meer heeft dan de onderdanen. Merk op dat ik hier dus in een paradigma sta, waarin de mens in de hemel ook kennis (ongelijk aan ervaren) heeft van lijden en van zonde, net zoals Adam en Eva kennis hadden van een eetverbod en de doodstraf. En dat denk ik omdat de engelen die kennis ook hebben, zonder te vallen, en omdat God Zelf zegt, dat de mens kennis heeft van goed en kwaad, en omdat al het lijden ook kennis geeft van de liefde van God, bij welk ontbreken van kennis er dus ook minder kennis is van de liefde. Wat dus overlaat, de verwondering hoe kennis kan zijn van ellende, zonder dat je daar ellendig van wordt, welke verwondering volgens mij onder de mensen algemeen bekend is bij reddingen van vlotjes op zee, of uit mijnschachten, of uit oorlogen, of uit dodelijke ziekten. Dus alles met elkaar blijft er geen verwonderend onbegrip over, alleen maar blijdschap en dankbaarheid.

Kun jij op deze manier spreken over jouw neutraal geld? Of verval je weer in hoop in overdenking en absurd en mysterieus?

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Tomega:

Of iets waar is, is en zaak van je denkraam; je systeem van denken, dat automatische hyperlinkjes en vragen heeft tot het niveau dat iedereen het accepteert als vanzelfsprekend. Bij elke waarheid is daarom relevant wat het raamwerk van denken is in termen van  de paradigma en leer en wat je gelooft zonder nadere verklaring. Bekijk het filmpje van Feynman, die bij een vraag over magneetkracht een antwoord niet alleen uit de weg gaat, maar deze ook een nieuwe invulling geeft, zonder dat de vragensteller er een vinger achter kan krijgen. En dat brengt je dan op het meest essentiële van dergelijke 'frameworks of thinking': als in kaart is gebracht en gedefinieerd, wat wordt geaccepteerd als waarheid, dan is vervolgens die waarheid een soort van heilige graal van hogere kennis en voor een ander als een domweg dictatoriaal regiem. De waarheid wordt zo tot een middel van manipulatie en terreur.

Eenvoudiger is te zeggen dat niets bestaat, de rest zoeken we nog uit. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Eenvoudiger is te zeggen dat niets bestaat, de rest zoeken we nog uit. 

Vanzelf. Had je dat gedaan, dan had je niet gesproken. Uit het feit dat je komt en iets brengt, is redelijk zeker dat je van mening bent dat iets wel bestaat, waarvan je gewag doet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Tomega:

Vanzelf. Had je dat gedaan, dan had je niet gesproken. Uit het feit dat je komt en iets brengt, is redelijk zeker dat je van mening bent dat iets wel bestaat, waarvan je gewag doet.

Wie is het dat welzijn ervaart, of vrede koestert? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid