Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

20 minuten geleden zei Desid:

Maar of ze wel of niet protesteert maakt niets uit

Het maakt niet uit als jouw argument door tekstvergelijking het einde van de discussie is. Het maakt wel uit als je jouw positie sterker wil maken door Deuteronomium erbij te betrekken, waarin protesteren wel uitmaakt. Vanuit vandaag gezien is het natuurlijk een me-too-situatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 115
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Eens met Dbi dat dat nergens uit blijkt. En wat is de relevantie van dat Uria het wel zou weten? Wat duidelijk is, is dat David een verkrachter en moordenaar is.

1Samuel 13:14 De HEERE heeft Zich een man gezocht naar Zijn hart, en de HEERE heeft hem geboden een voorganger te zijn over Zijn volk, omdat gij niet gehouden hebt, wat u de HEERE geboden had.

Dat zeg je steeds, maar ik zie eigenlijk geen argumenten. Er is geen enkele reden tot verbazing.    Toon maar aan dat dat niet mocht. In het verhaal staat het niet. Uit niets

Op 16-11-2020 om 16:43 zei Hermanos2:

Uria wist het...

Ik denk van niet, want nadat Batseba zwanger van David is, probeert David hem tot tweemaal toe naar zijn vrouw te lokken, om zo de zwangerschap te verhullen als van hem. Als dat niet lukt laat hij hem doden.

David is verkeerd bezig geweest, echter benoemd de Bijbel nergens de onschuld van Batseba, iets wat God zeker had vermeld indien zij onschuldig was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Thinkfree:

Ik denk van niet, want nadat Batseba zwanger van David is, probeert David hem tot tweemaal toe naar zijn vrouw te lokken, om zo de zwangerschap te verhullen als van hem. Als dat niet lukt laat hij hem doden.

David is verkeerd bezig geweest, echter benoemd de Bijbel nergens de onschuld van Batseba, iets wat God zeker had vermeld indien zij onschuldig was.

Laten we gezamenlijk de conclusie trekken dat de enige zekerheid is dat David het wist. 

En dat deze gebeurtenis de kanteling betekende. Vanaf hier ging het in snel tempo bergaf. Ook de wijze Salomo veranderde hier niets aan. Hij bleek alleen maar wijs waar het ging om anderen dan zichzelf. 

Toch heeft David genoeg goeds laten zien om God's Genade te verkrijgen en een man naar Zijn hart genoemd te worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:

Ook de wijze Salomo

En toch, 1000 vrouwen is dwaas. 😂 

4 minuten geleden zei Hermanos2:

Toch heeft David genoeg goeds laten zien om God's Genade te verkrijgen en een man naar Zijn hart genoemd te worden. 

Gods genade is een gunst van hem, telkens weer laat de Bijbel zien dat ook zij niet vrij van zonden waren.

Wat een vb is Christus dan.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Desid:

Hoe weet je dat zo zeker?

God laat de onschuldigen niet onbenoemd in de Bijbel indien zij onschuldig zijn, verder is het vervolg verhaal een liefdevolle relatie tussen David en Batseba.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

God laat de onschuldigen niet onbenoemd in de Bijbel indien zij onschuldig zijn,

Hoe weet je dat?

In het vervolg van het verhaal wordt Batseba niet één keer als schuldige aangewezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Thinkfree:

God laat de onschuldigen niet onbenoemd in de Bijbel indien zij onschuldig zijn, verder is het vervolg verhaal een liefdevolle relatie tussen David en Batseba.

Zoals ik wel vaker heb moeten constateren hier: het gebrek een kennis van wat er nu werkelijk in de  Bijbel staat is stuitend.
Wat je hier schrijft staat er gewoon niet. Het tegenovergestelde juist wel: 
In 2 Samuel 12, vanaf vers 1 staat dat moord en doodslag in het koningshuis om zich heen zullen grijpen en dat dat zijn familie een bron van ellende voor hem zou worden.

Wat ik mij nu afvraag: waarom doet iemand zo'n  uitspraak, die volledig is verzonnen en heel gemakkelijk is te weerleggen ?  
   

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:
Op 20-11-2020 om 00:54 zei Tomega:

Het nemen in 2Samuël 11:4, kan taaltechnisch echt niet op verkrachten slaan.

Dat laatste beweer ik niet. 

Met je woordelijke vertaling probeer je de boel te masseren. Er staat, woordelijk vertaald: David zond en nam. In het Hebreeuws is het dus mogelijk om dat 'nemen' dubbelzinnig op te vatten. Ik heb hierboven al betoogd waarom dat hier voor de hand ligt.

Het nemen in 2Samuël 11:4, daarvan heb ik gezegd dat het nemen in die context, (nemen + bijliggen)
taaltechnisch echt niet op verkrachten kan slaan.

Jij zegt dan: dat beweer ik niet. Dan zijn er vier situaties:
1. Je zegt dat je niet beweert dat het taaltechnisch op verkrachten kan slaan.
2. Je zegt dat je het niet over het losse woordje nemen hebt gezegd, maar wel over nemen+bijliggen.
3. Je zegt dat jij het nooit hebt gezegd, want je zei iets anders, namelijk "Volgens bijbelwetenschappers wel. Dus wie zouden we nu moeten geloven? :) "
4. Je verspreekt je, en je bedoelt te zeggen dat je niet beweert dat het taaltechnisch echt niet op verkrachten kan slaan.

Aangezien variant 1. mijn gelijk bevestigt, en 2. en 3. niet serieus te nemen zijn, ga ik verder met variant 4.

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:

Met je woordelijke vertaling probeer je de boel te masseren. Er staat, woordelijk vertaald: David zond en nam. In het Hebreeuws is het dus mogelijk om dat 'nemen' dubbelzinnig op te vatten. Ik heb hierboven al betoogd waarom dat hier voor de hand ligt.

Jij zegt dat ik iets probeer, en dat dat een masseren is met een woordelijke vertaling,
en dan zeg je dat er woordelijk vertaald staat: David zond en nam.
En dat jij dus daar een dubbelzinnigheid in kunt leggen, als dat ergens anders ook mogelijk is.

Maar dat kun je niet. Want een dergelijk letterlijk of woordelijk vertalen bestaat niet. Een woord geeft geen vertaling. Letterlijk geeft geen zingeving. Maar wat je kunt en hier ook doet, is laten zien waarom jouw vertaalmethode corrupt is. Want je gebruikt de 'letterlijke methode' om er ten behoeve van jouw methode andere mogelijkheden in te leggen en zelfs in te lezen, zodat je komt tot de verdediging dat er in deze term taalkundig gezien sprake is van verkrachting,   

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:

Er staat, woordelijk vertaald: David zond en nam. In het Hebreeuws is het dus mogelijk om dat 'nemen' dubbelzinnig op te vatten. Ik heb hierboven al betoogd waarom dat hier voor de hand ligt.

Je, dus, slaat nergens op. Elke letterlijke betekenis kan uitsluitend bestaan in eigen context. En het is inderdaad wel een interpretatiemethode, om elke betekenis van een woord bij elk voorkomen van dat woord mee te wegen, zodat er een bloemrijkheid ontstaat waarin interpreteerders naar believen kunnen kiezen. Maar dat is onzinnig, laat staan dat er iets kan gaan gelden als zuivere of beste of naar eer en geweten zo goed mogelijke, weergave van wat er staat. Je maakt er zo een ratjetoe van.

Op 20-11-2020 om 00:54 zei Tomega:

2Samuël 11:4        way·yiš·laḥ   dā·wiḏ     way·yiq·qāh (e·hā)   David deed zenden en deed brengen [en ze kwam]
1Koningen 7:13    way·yiš·laḥ  šə·lō·mōh  way·yiq·qaḥ            Salomo deed zenden en deed brengen (Hiram) 

je, dus, is onwaar. Ik zeg net dat:  David [zond] en [nam] (haar) en ze kwam, en dan zeg jij als antwoord:
David zond en nam. Dat is bruut. Vooral ook omdat ik erbij zeg en bewijs met een voorbeeld, wat het wel is, namelijk dat nemen hier gewoon betekent leiden of brengen, of welk woord je ook maar past in het betekenisveld van onder (bege)leiding (voering/sturing) op de plaats krijgen die je in gedachten hebt. 

Hoe dan ook; je zegt dus iets wat niet klopt, je blijft het antwoord schuldig op mijn bewijs, terwijl ik eerder al, nota bene, werkelijk letterlijk alle voorbeelden van dit woord die in de bijbel voorkomen, aan je voorgesteld had. Allemaal bewijzen dat het gaat om een 'begeleidend brengen' met één heel relevante uitzondering van Genesis 38:2 2 En Juda zag aldaar de dochter van een Kanaänietisch man, wiens naam was Sua; en hij nam haar, en ging tot haar in. Dat was duidelijk geen verkrachting maar een gewoon huwelijk, en doordat het in dezelfde context staat, levert het een onmiskenbaar bewijs dat aan de bijligging en aan het ingaan, gewoon geweldloos nemen vooraf gaat. Daar iets van leiding in lezen, of brengen, of halen, of bezorgen, of de vader om de hand vragen, is allemaal prima, maar nooit kun je verzinnen dat er iets gewelddadigs in zit (taalkundig dan). 

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:
Op 20-11-2020 om 00:54 zei Tomega:

Genesis 34:2 Sichem zag haar, en hij [nam] ze, en lag bij haar, en verkrachtte ze.

Gen. 34:2 laqach - sjakhav - 'ana (nemen-liggen-/bruuskeren).
laqach - geweld: 'grijpen' 
sjakhav - seks: 'liggen (bij)' 
'ana - bruuskering: "verkrachten"

..wordt gebruikt om.. Het is niet zo dat.... het duidt op... In deze context krijgt het.... in het Hebreeuws duiden..........

Bedankt voor deze al bekende kenschetsing van jou, van het onderwerp.

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:

Het eerste ww drukt uit dat er geweld in het spel is: 'grijpen'. Het tweede ww drukt uit dat er seks in het spel is 'liggen (bij)'. Het derde ww specificeert dat als een bruuskering

Het voorbeeld van Juda en de dochter van Sua, (net als elk voorbeeld in heel de ganse bijbel van het eerste ww), drukt uit dat er geweld in het spel is? Het is lekentaal en lariekoek, maar natuurlijk is het ergens ook waar. Namelijk: "geweld" is de uitgeoefende macht en de kracht om dat wat men wenst, ook in eigen beheer en macht te brengen (jouw grijpen), en dat noemt men dan nemen. Als ik iemand vraag of gelast om iets te doen, dan kan ik dat nooit nemen noemen, want ik doe niets om dat te verwezenlijken. Maar zodra ik een middel inzet, hetzij letterlijk een arm of een hand of een blik met de ogen, of overdrachtelijk door zelf iets te managen of organiseren of (bege)leiden, dan kan ik het "nemen" noemen, want ik gebruik "geweld". En waar het allebeide kan, daar kan ik kiezen: nemen geeft mijn eigen macht en inbreng aan, en andere woorden minder, zoals vragen, proberen, misleiden, en noem maar op. De term 'geweld' blijkt hier zonder grond.

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:

Conclusie: De combinatie laqach - sjakhav suggereert verkrachting,

Hier op deze plaats faalt deze conclusie van jou voorlopig volledig. Akkoord?

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:

De overeenkomst met 2 Sam. 11:4 is dat de combinatie laqach - sjakhav voorkomt -- de enige andere keer in de Hebreeuwse Bijbel. Dit suggereert dat hier ook dwang in het spel is. 

Je gebruikt dat het haast nooit voorkomt, als argument dat het tot die soort behoort. Net als toen met het "laat ze castreren" overigens, wat het tot een symptomatisch (kennelijk wetenschappelijk) iets maakt. Daarmee doe je aan kruisbestuiving van alle weinig gebruikte vergelijkbare woorden.  Niet alleen is het heel erg suggestief, je benoemt het ook nog zo.
Maar onterecht, want ten eerste komt de suggestie vanuit het toegevoegde woord 'ana,
terwijl het laten brengen/(bege)geleiden/halen absoluut geweldloos is,
in een exacte kopie van deze specifieke woorden:
2Samuel 11:4          David zond en nam(liet haar brengen) de vrouw van Uria, die kwam en hij lag bij haar. 
1Koningen 7:3-4    Salomo zond en nam (liet brengen) Hiram, die kwam en maakte al zijn werk.
2Samuel 11:4         way-yiš-laḥ    way-yiq-qā-ḥe-hā      wat-tā-ḇō-w           way-yiš-kaḇ
1Koningen 7:3-4   way-yiš-laḥ     way-yiq-qaḥ               way-yā-ḇō-w          way-ya-‘aś

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:

De Hebraicus Jan Fokkelman meent bijvoorbeeld dat 'hij nam/greep' in deze context wijst op een plotse, morele bruutheid die de andere persoon tot een object van lust reduceert.

Tja, waar wijsheid wordt gemeten naar de academische graad, is het effect dat dwaasheid vrijuit gaat.
En waar zuiver en trouw als hoogste norm niet geldt, doet dat aan elke waarheid groot geweld.   

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:

In Deuteronomium 22:25 over verkrachting is sprake van chazaq, 'overweldigen' in combi met sjakhav 'liggen'. In 22:28 is sprake van tafas 'grijpen' in combinatie met sjakhav 'liggen'. Deze twee teksten tonen aan dat je niet ook nog het woord 'ana zoals dat in Gen. 34:2 voorkomt nodig hebt om verkrachting te beschrijven. Een werkwoord dat een gewelddadige handeling uitdrukt plus 'liggen bij' volstaat.

Jouw logica:
1e   nemen-liggen  => leg je connotatie van geweld in
2e   nemen-liggen verkrachten- komt nergens anders voor => connotatie uitbreiden voor nemen + liggen
3e  vangen/grijpen - liggen op => constructie zonder ana kan geldig zijn.
1e + 2e + 3e = nemen en liggen is verkrachting

Deze logica valt naar de regels der taal onder gezwets, net zoals een schijnbare kans soms een zwetskans is. Terwijl het nergens voorkomen je op een spoor zou moeten zetten dat je fout zit, wat in diezelfde tekst ook concreet onder je neus gewreven wordt door die vrouw van Uria, die nog steeds ertussen kwam.

Maar totaal juist is de constatering, dat een werkwoord van geweld plus liggen, verkrachting kan aanduiden.
Dat is een totaal ander woord, wə-šā-ḵaḇ dat 8 keer voorkomt, waarvan 6 keer onwettige gemeenschap in veld of in acute omstandigheden en 1 keer op een mantel slapen en een op de grond. daar kun je niet om de betekenis heen van "liggen op" met de connotatie van meer bruutheid of meer het zichtbare, in tegenstelling tot het bijliggen.

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:

Nu blijkt al uit Gen. 34:2 dat laqach een gewelddadige betekenis kan hebben. En als we in de context van 2 Sam. kijken, zien we dat het werkwoord in de context vaak op geweld en dwang duidt:

8:1 en David [viel aan en versloeg en] ontnam de Filistijnen het bestuur over de hoofdstad. 
8:7 En David nam de gouden schilden die de dienaren van Hadadezer gedragen hadden
8:8 n uit Betach en Berotai, steden van Hadadezer, voerde koning David zeer veel koper weg.
9:5 Koning David liet de zoon van Jonatan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lo-Debar. 
10:4 Daarop liet Chanun Davids afgezanten oppakken.
12:4 Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor
12:9 Je hebt hem zijn vrouw afgenomen

Het 'nemen' (brengen) van Gen 34:2  geeft anders dan je zegt en zoals hierboven aangetoond, geen geweld.
Dat argument vervalt.

In alle voorbeelden die je geeft over het andere begrip nemen/opbrengen, gaat het steeds om het in zijn macht brengen door ophalen of weghalen, terwijl je "oppakken" taalkundig verder gaat dan er staat. Het is neutraal, en de context geeft de betekenis. Het geeft geen enkele aanleiding om het nemen te linken aan een brute overweldiging, laat staan dat het ergens te linken valt aan verkrachting. 

Op 20-11-2020 om 23:35 zei Desid:

[begin:] De combinatie van iemand nemen/pakken/grijpen en bij haar liggen duidt op verkrachting.
[halverwege:] In het Hebreeuws is het dus mogelijk om dat 'nemen' dubbelzinnig op te vatten.
[eind Conclusie:] De combinatie laqach - sjakhav suggereert verkrachting

Gelet op je afnemende graad van stelligheid van het begin tot het eind, mag ik aannemen dat je gedurende deze discussie tot inzichten bent gekomen? Dat is winst! Maar ook de suggestie dat nemen plus bijliggen (plus dat ze komt, apart benoemd) op verkrachting duidt, blijkt geen andere ondersteuning te vinden, dan in jouw mening. Dat lijkt mij hierbij genoegzaam overtuigend onderbouwd. En dat is dan mijn mening. Einde oefening.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Tomega:

Het nemen in 2Samuël 11:4, daarvan heb ik gezegd dat het nemen in die context, (nemen + bijliggen)
taaltechnisch echt niet op verkrachten kan slaan.

Jij zegt dan: dat beweer ik niet. Dan zijn er vier situaties:
1. Je zegt dat je niet beweert dat het taaltechnisch op verkrachten kan slaan.
2. Je zegt dat je het niet over het losse woordje nemen hebt gezegd, maar wel over nemen+bijliggen.
3. Je zegt dat jij het nooit hebt gezegd, want je zei iets anders, namelijk "Volgens bijbelwetenschappers wel. Dus wie zouden we nu moeten geloven? :) "
4. Je verspreekt je, en je bedoelt te zeggen dat je niet beweert dat het taaltechnisch echt niet op verkrachten kan slaan.

Aangezien variant 1. mijn gelijk bevestigt, en 2. en 3. niet serieus te nemen zijn, ga ik verder met variant 4.

Het was optie 2. 

Ik moet wederom zeggen dat je een omslachtige en vermoeiende manier hebt om te discussiëren. Is het niet mogelijk gewoon kort aan te geven wat je bedoelt?

12 uur geleden zei Tomega:

Jij zegt dat ik iets probeer, en dat dat een masseren is met een woordelijke vertaling,
en dan zeg je dat er woordelijk vertaald staat: David zond en nam.
En dat jij dus daar een dubbelzinnigheid in kunt leggen, als dat ergens anders ook mogelijk is.

Maar dat kun je niet. Want een dergelijk letterlijk of woordelijk vertalen bestaat niet. Een woord geeft geen vertaling. Letterlijk geeft geen zingeving. Maar wat je kunt en hier ook doet, is laten zien waarom jouw vertaalmethode corrupt is. Want je gebruikt de 'letterlijke methode' om er ten behoeve van jouw methode andere mogelijkheden in te leggen en zelfs in te lezen, zodat je komt tot de verdediging dat er in deze term taalkundig gezien sprake is van verkrachting,   

Je moet discussiëren op basis van de Hebreeuwse termen en daarbij is een letterlijke werkvertaling soms handig. That's it.

13 uur geleden zei Tomega:

Je, dus, slaat nergens op. Elke letterlijke betekenis kan uitsluitend bestaan in eigen context. En het is inderdaad wel een interpretatiemethode, om elke betekenis van een woord bij elk voorkomen van dat woord mee te wegen, zodat er een bloemrijkheid ontstaat waarin interpreteerders naar believen kunnen kiezen. Maar dat is onzinnig, laat staan dat er iets kan gaan gelden als zuivere of beste of naar eer en geweten zo goed mogelijke, weergave van wat er staat. Je maakt er zo een ratjetoe van.

Wat ik nu juist zeg is dat je niet naar believen kunt kiezen maar dat er hier redenen zijn om een bepaalde kleuring aan laqach te geven op basis van de context.

13 uur geleden zei Tomega:

je, dus, is onwaar. Ik zeg net dat:  David [zond] en [nam] (haar) en ze kwam, en dan zeg jij als antwoord:
David zond en nam. Dat is bruut. Vooral ook omdat ik erbij zeg en bewijs met een voorbeeld, wat het wel is, namelijk dat nemen hier gewoon betekent leiden of brengen, of welk woord je ook maar past in het betekenisveld van onder (bege)leiding (voering/sturing) op de plaats krijgen die je in gedachten hebt. 

Hoe dan ook; je zegt dus iets wat niet klopt, je blijft het antwoord schuldig op mijn bewijs, terwijl ik eerder al, nota bene, werkelijk letterlijk alle voorbeelden van dit woord die in de bijbel voorkomen, aan je voorgesteld had. Allemaal bewijzen dat het gaat om een 'begeleidend brengen' met één heel relevante uitzondering van Genesis 38:2 2 En Juda zag aldaar de dochter van een Kanaänietisch man, wiens naam was Sua; en hij nam haar, en ging tot haar in. Dat was duidelijk geen verkrachting maar een gewoon huwelijk, en doordat het in dezelfde context staat, levert het een onmiskenbaar bewijs dat aan de bijligging en aan het ingaan, gewoon geweldloos nemen vooraf gaat. Daar iets van leiding in lezen, of brengen, of halen, of bezorgen, of de vader om de hand vragen, is allemaal prima, maar nooit kun je verzinnen dat er iets gewelddadigs in zit (taalkundig dan). 

Wat ik heb gezegd, is dat in deze specifieke context van 2 Sam. 11:4 het woord laqach dwang of geweld kan impliceren. 

13 uur geleden zei Tomega:

Het voorbeeld van Juda en de dochter van Sua, (net als elk voorbeeld in heel de ganse bijbel van het eerste ww), drukt uit dat er geweld in het spel is? Het is lekentaal en lariekoek, maar natuurlijk is het ergens ook waar. Namelijk: "geweld" is de uitgeoefende macht en de kracht om dat wat men wenst, ook in eigen beheer en macht te brengen (jouw grijpen), en dat noemt men dan nemen. Als ik iemand vraag of gelast om iets te doen, dan kan ik dat nooit nemen noemen, want ik doe niets om dat te verwezenlijken. Maar zodra ik een middel inzet, hetzij letterlijk een arm of een hand of een blik met de ogen, of overdrachtelijk door zelf iets te managen of organiseren of (bege)leiden, dan kan ik het "nemen" noemen, want ik gebruik "geweld". En waar het allebeide kan, daar kan ik kiezen: nemen geeft mijn eigen macht en inbreng aan, en andere woorden minder, zoals vragen, proberen, misleiden, en noem maar op. De term 'geweld' blijkt hier zonder grond.

Bij het voorbeeld van Juda gaat het om een elliptische weergave van de gebruikelijke formulering 'tot vrouw nemen'. Het punt is echter dat laqach in sommige contexten wel degelijk dwang of geweld impliceert.

13 uur geleden zei Tomega:

Je gebruikt dat het haast nooit voorkomt, als argument dat het tot die soort behoort. Net als toen met het "laat ze castreren" overigens, wat het tot een symptomatisch (kennelijk wetenschappelijk) iets maakt. Daarmee doe je aan kruisbestuiving van alle weinig gebruikte vergelijkbare woorden.  Niet alleen is het heel erg suggestief, je benoemt het ook nog zo.
Maar onterecht, want ten eerste komt de suggestie vanuit het toegevoegde woord 'ana,
terwijl het laten brengen/(bege)geleiden/halen absoluut geweldloos is,
in een exacte kopie van deze specifieke woorden:
2Samuel 11:4          David zond en nam(liet haar brengen) de vrouw van Uria, die kwam en hij lag bij haar. 
1Koningen 7:3-4    Salomo zond en nam (liet brengen) Hiram, die kwam en maakte al zijn werk.
2Samuel 11:4         way-yiš-laḥ    way-yiq-qā-ḥe-hā      wat-tā-ḇō-w           way-yiš-kaḇ
1Koningen 7:3-4   way-yiš-laḥ     way-yiq-qaḥ               way-yā-ḇō-w          way-ya-‘aś

Ik begrijp hier niets van.

 

13 uur geleden zei Tomega:

Tja, waar wijsheid wordt gemeten naar de academische graad, is het effect dat dwaasheid vrijuit gaat.
En waar zuiver en trouw als hoogste norm niet geldt, doet dat aan elke waarheid groot geweld.   

Wat ik hier naar voren breng is geen amateuristisch fantasietje, maar een mogelijke uitleg die in wetenschappelijke literatuur wordt verdedigd. Dat maat het nog niet waar, maar wel een serieus te nemen optie.

13 uur geleden zei Tomega:

Jouw logica:
1e   nemen-liggen  => leg je connotatie van geweld in
2e   nemen-liggen verkrachten- komt nergens anders voor => connotatie uitbreiden voor nemen + liggen
3e  vangen/grijpen - liggen op => constructie zonder ana kan geldig zijn.
1e + 2e + 3e = nemen en liggen is verkrachting

Deze logica valt naar de regels der taal onder gezwets, net zoals een schijnbare kans soms een zwetskans is. Terwijl het nergens voorkomen je op een spoor zou moeten zetten dat je fout zit, wat in diezelfde tekst ook concreet onder je neus gewreven wordt door die vrouw van Uria, die nog steeds ertussen kwam.

Maar totaal juist is de constatering, dat een werkwoord van geweld plus liggen, verkrachting kan aanduiden.
Dat is een totaal ander woord, wə-šā-ḵaḇ dat 8 keer voorkomt, waarvan 6 keer onwettige gemeenschap in veld of in acute omstandigheden en 1 keer op een mantel slapen en een op de grond. daar kun je niet om de betekenis heen van "liggen op" met de connotatie van meer bruutheid of meer het zichtbare, in tegenstelling tot het bijliggen.

Ik begrijp hier niets van.

13 uur geleden zei Tomega:

In alle voorbeelden die je geeft over het andere begrip nemen/opbrengen, gaat het steeds om het in zijn macht brengen door ophalen of weghalen, terwijl je "oppakken" taalkundig verder gaat dan er staat. Het is neutraal, en de context geeft de betekenis. Het geeft geen enkele aanleiding om het nemen te linken aan een brute overweldiging, laat staan dat het ergens te linken valt aan verkrachting. 

Als je iemand in je macht brengt door op te halen, impliceert dat soms dwang of geweld.

13 uur geleden zei Tomega:

Gelet op je afnemende graad van stelligheid van het begin tot het eind, mag ik aannemen dat je gedurende deze discussie tot inzichten bent gekomen? Dat is winst! Maar ook de suggestie dat nemen plus bijliggen (plus dat ze komt, apart benoemd) op verkrachting duidt, blijkt geen andere ondersteuning te vinden, dan in jouw mening. 

De eerste uitspraak 'duidt op' was in een korte reactie eerder in de discussie -- en is in het licht van de complexiteit van de zaak ietsje te stellig. Maar ook dat iets ergens op duidt, geeft aan dat er een marge van onzekerheid is. De andere twee uitspraken: het is mogelijk, en het suggereert, zijn van ongeveer gelijke stelligheid. In mijn uitgebreidere antwoord neem ik de ruimte om de verschillende nuances aan bod te laten komen, en daarbij past een minder stellige toon.

De ondersteuning voor de mogelijke interpretatie die ik hierboven geef, heb ik uit de doeken gedaan. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van bestaand wetenschappelijk onderzoek. Je kunt dit dus niet af doen als 'enkel een mening'.

Laat ik de kwestie nog eens kort presenteren, startend bij het het meest waarschijnlijk.

In wayyisjlach dawied mal'akhiem wayyiqachèha lees je de laatste vorm ('en hij nam haar') het meest natuurlijk als een elliptische wijze van spreken voor 'nemen en laten komen', dus 'haar laten halen'. Dus in normaal Nederlands: 'David zond boden om haar te laten halen'. Let wel, daarmee is het 'nemen' niet opeens weg, want zo blijft het gewoon staan in het Hebreeuws.

In Gen. 34 komt net als hier een reeks werkwoorden voor: hij zag, hij nam, hij lag bij haar, hij vernederde. Hier: David zag, informeerde, zond, nam, (zij kwam), hij lag bij haar. Deze twee teksten zijn de enige in de Hebr. Bijbel waarin 'hij lag bij haar' wordt voorafgegaan door 'hij nam'. In Deut. 22 wordt bij verkrachting 'hij ligt bij haar' voorafgegaan door werkwoorden die een gewelddadig grijpen aanduiden.

Het 'nemen (en laten komen)' krijgt niet alleen door deze parallel een mogelijke gewelddadige bijklank, ook uit de context blijkt dat het 'nemen' niet neutraal is: David weet dat hij door te nemen zich mengt in het huwelijk van Uria en Batseba. In het verhaal van Natan in 12:4 is het 'nemen' van de rijke man niet anders uit te leggen dan machtsmisbruik en diefstal. 

Dit laatste argument is niet afhankelijk van de volgorde van 'nemen' en 'liggen'.

Het is op basis hiervan niet vreemd dat sommige bijbeluitleggers menen dat in 2 Sam. 11:4 het 'nemen' een andere suggestie wekt dan een neutrale daad, en een zekere brutaliteit impliceert.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-11-2020 om 15:27 zei Desid:

In het vervolg van het verhaal wordt Batseba niet één keer als schuldige aangewezen.

Nee, dat klopt de focus ligt ook op David die zijn positie misbruikt 

Er staat ook nergens dat Batsheba rouw bedrijfde om haar man, kortom het is qua Batsheba interpretatie, de Bijbel zwijgt verder over haar gevoelens, en benadrukt David zijn zondig handelen.

Ik denk dat wij Batsheba neutraal dienen te benaderen, de Bijbel laat haar gevoelens in het midden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Desid:

Het was optie 2

Ja, je bewijst wat ik eerder schreef. Dat is wat het kinderachtig maakt, en jou niet serieus.

1 uur geleden zei Desid:
15 uur geleden zei Tomega:

Waar wijsheid wordt gemeten naar de academische graad, is het effect dat dwaasheid vrijuit gaat. En waar zuiver en trouw als hoogste norm niet geldt, doet dat aan elke waarheid groot geweld.   

Wat ik hier naar voren breng is geen amateuristisch fantasietje, maar een mogelijke uitleg die in wetenschappelijke literatuur wordt verdedigd. Dat maat het nog niet waar, maar wel een serieus te nemen optie.

Ja, dat is het punt, inderdaad.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Desid:

Daarbij heb ik gebruik gemaakt van bestaand wetenschappelijk onderzoek. Je kunt dit dus niet af doen als 'enkel een mening'.

Het kind van dogmatische wetenschap denkt in gebondenheid,
en onderwerpt zich aan vormen en maten van protocollaire uitkomsten;
maar het kind van experimentele wetenschap denkt in vrijheid op zoek naar waarheid,
en onderwerpt zich de vormen en maten van protocollaire uitkomsten niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Desid:

Wat ik hier naar voren breng is geen amateuristisch fantasietje, maar een mogelijke uitleg die in wetenschappelijke literatuur wordt verdedigd. Dat maat het nog niet waar, maar wel een serieus te nemen optie.

Daar hebben we de bekende drogreden 'beroep op autoriteit'.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid