Spring naar bijdragen

Wat is de Transfiguratie?


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Hermanos2:

Je eerste punt over het doen opstaan van de doden. Dat schrap ik zeker niet. Meteen na Jezus'  dood aan het kruis gingen er graven open en werden doden levend. Daar zie ik geen conflict met mijn visie.

Waarom niet? Vanwaar je inconsequentheid?

1 uur geleden zei Hermanos2:

Punt waar ik dan vastloop is dat God in het OT zegt dat er maar één God is.

Daarom heet het ook Drie-Eenheid en niet drie-godenheid.

1 uur geleden zei Hermanos2:

De Schrift zegt dat Jezus lichaam geen ontbinding zal zien. Dat is volgens mij de gedachte achter de graven die opengaan. Dat moeten haast wel lichamen zijn die nog niet in staat van ontbinding zijn. Deze gebeurtenis is profetisch en wijst vooruit naar de korte tijd die Jezus lichaam in het graf zal liggen. 

Een dode die niet in staat van ontbinding verkeerd? Direct na het intreden van de dood begint het ontbindingsproces. Ik weet dit zeker want ik heb goed in de gaten gehouden wat er met me hond gebeurde toen ik hem liet afmaken. Instant rottingslucht na het uitblazen van de laatste adem.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 66
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Er staat in de grondtekst van Genesis dan ook “in den beginne schiep God de hemelen,en de aarde”.  Meervoud. En niet  “de hemel”, enkelvoud, wat er in veel vertalingen van gemaakt is.  Al naar gelang

Jezus vraagt aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Waarop Petrus antwoordt: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. De Transfiguratie is de bevestiging van dit antwoord!!! Moze

Ik lees die teksten anders dan jij. Ik denk na hoe ik mijn gedachten kort kan samenvatten. Moment.... 

12 uur geleden zei Desid:

Wat een flauwekul. Mozes en Elia zijn volgens het NT levend bij God. Beiden zijn in de hemel opgenomen volgens het OT en de Joodse religie t.t.v. Jezus.

Dat staat dus nergens. Er staat dat het lichaam van Mozes is weg genomen, maar er staat nergens naar de hemel en dat geldt ook voor Elia. Het ging duidelijk om een visioen. Het was een visioen over de verheerlijkte Jezus Christus met Mozes als symbool voor de Wet en Elia als symbool voor de profeten. 

2 uur geleden zei Hermanos2:

Het punt waar ik zoekende ben is de 3-1heid. Daarin vind ik geen rust. 

Omdat de leer niet waar is. Er zijn klaarheldere teksten waar de Vader de enige ware God wordt genoemd (meerdere keren in het NT). De Vader is ook de God van Jezus staat er. Dus dan zou er een God boven Jezus als God staan, dan heb je meer dan één God en dat klopt niet met de belangrijkste regel dat Jehovah God één God is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

En Elia en Mozes waren aan Zijn Zoon gelijkvormig geworden en toonden het veranderde lichaam. 

Het opstandingslichaam wordt geweven in hen, die de 2 naturen bewust zijn in zich.

Mozes en Elia tonen daar op de berg het resultaat 'in de Heere'.

Of denk je dat dit alles juist niet de werkelijkheid is, deze wereldse natuur echt, de dood echt, en het Leven en het Licht een visioen.

Dan is ook het geloof dood. :-) 

Het was God die dmv dit visioen aan de discipelen toonde dat dit Jezus was, Zijn Zoon. De beloofde Verlosser. Zoals het voorzegd was in de Wet (Mozes) en de (Profeten). 

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Hermanos2:

Het was God die dmv dit visioen aan de discipelen toonde dat dit Jezus was, Zijn Zoon. De beloofde Verlosser

..en Hij de eersteling is geworden in iedereen die Hem aanneemt, maar dit toen nog niet zover was, omdat de dood overwonnen moest worden.

Hij liet in dit moment zien, dat de Zoon in iedereen Zich kan vormen én getoond, mits men het geloof aanvaard, en aan het oude is gestorven.

Geen visioen, maar innerlijke mogelijkheid.

 

Rom. 8 (SV)

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

..en Hij de eersteling is geworden in iedereen die Hem aanneemt, maar dit toen nog niet zover was, omdat de dood overwonnen moest worden.

Hij liet in dit moment zien, dat de Zoon in iedereen Zich kan vormen én getoond, mits men het geloof aanvaard, en aan het oude is gestorven.

Geen visioen, maar innerlijke mogelijkheid.

 

Rom. 8 (SV)

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

 

 

Heb je jezelf al eens afgevraagd waarom de opgestane Jezus door de vrouwen werd aangezien voor een tuinman? 

Over Pesach, eerstelingen en beweegoffer gesproken.... 

Bijbellezen is geweldig! Wat een rijkdom. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Gaitema:

Voor mij zelf is het wel duidelijk, ik las net ook teksten over die hemel die verwijzen als een plaats waar wij naar toe gaan:

"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen."

Matteüs 6:19-20 | NBV

"In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?"

Johannes 14:2 | NBV

"Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is."

Kolossenzen 3:2 | NBV

"Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus."

Filippenzen 3:20 | NBV

Verzamel schatten in de hemel wordt mee bedoelt dat je goede daden moet doen voor God ipv schatten moet verzamelen op aarde. Als je predikt doe je dat voor de medemens maar ook voor God. Dat pakt niemand je meer af.

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen..... Klopt 144.000 om precies te zijn. In de Bijbel staat duidelijk dat de aarde tot een paradijs wordt gemaakt. Maar er staat ook duidelijk dat heiligen naar de hemel gaan. Het is allebei waar. Maar alleen de uitverkorenen gaan naar de hemel met als doel om samen met Jezus te gaan regeren.

"Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus."

Ook hier weer. Paulus heeft een hemelse hoop, trouwens de meeste eerste eeuwse Christenen. Maar dat wilt niet zeggen dat er ook Christenen zijn die een aardse hoop hebben. Ik binnenkort daar een topic over openen. Het is namelijk een belangrijke sleutel om de Bijbel goed te kunnen begrijpen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei sjako:

Hoezo niet? Ik heb een aardse hoop. Degenen die een hemelse hebben weten dat ook heel erg zeker. De Geest zegt het hun.

Je typte

2 uur geleden zei sjako:

Maar dat wilt niet zeggen dat er ook Christenen zijn die een aardse hoop hebben.

Met het woordje 'niet' zeg je dat er géén christenen zijn die een aardse hoop hebben. Je bedoelde waarschijnlijk te typen

Maar dat wil niet zeggen dat er geen christenen zijn die een aardse hoop hebben.

Of

Maar dat wil niet zeggen dat er christenen zijn die geen aardse hoop hebben.

Dubbele ontkenning = bevestiging. Gaat er geen belletje rinkelen?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Gaitema:

En wat is jouw inzicht? 

Mijn inzicht is dat ik inzie dat mijn inzicht slechts het beperkte inzicht is van een beperkt mens. En dat ik niet namens God uit meen te kunnen leggen wat God precies van plan is en hoe God dat precies gaat doen en wat God precies bedoelt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

Verzamel schatten in de hemel wordt mee bedoelt dat je goede daden moet doen voor God ipv schatten moet verzamelen op aarde. Als je predikt doe je dat voor de medemens maar ook voor God. Dat pakt niemand je meer af.

Ik neem het letterlijk wat er staat. Verzamel schatten in de hemel. Anders zou het er anders staan. 

5 uur geleden zei sjako:

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen..... Klopt 144.000 om precies te zijn. In de Bijbel staat duidelijk dat de aarde tot een paradijs wordt gemaakt. Maar er staat ook duidelijk dat heiligen naar de hemel gaan. Het is allebei waar. Maar alleen de uitverkorenen gaan naar de hemel met als doel om samen met Jezus te gaan regeren.

"Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus."

Ook hier weer. Paulus heeft een hemelse hoop, trouwens de meeste eerste eeuwse Christenen. Maar dat wilt niet zeggen dat er ook Christenen zijn die een aardse hoop hebben. Ik binnenkort daar een topic over openen. Het is namelijk een belangrijke sleutel om de Bijbel goed te kunnen begrijpen. 

Ik zelf denk dat de 144.000 niet al te letterlijk moet worden genomen. Het staat gewoon voor heel veel christenen uit de 12 stammen van Israël.

1 uur geleden zei Bastiaan73:

Mijn inzicht is dat ik inzie dat mijn inzicht slechts het beperkte inzicht is van een beperkt mens. En dat ik niet namens God uit meen te kunnen leggen wat God precies van plan is en hoe God dat precies gaat doen en wat God precies bedoelt. 

Maar je geloofd toch wel wat in deze zaak?

Ik bedoel, ik weet het gewoon dat er een hemel is, want mensen getuigen er van en de bijbel zoals ik het zie ook. Dat is een een houd vast voor me.  Ik geloof absoluut ook dat Mozus en Elia aan Jezus verschenen. Daar is toch niks mis mee, om die zekerheid te hebben?

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Gaitema:
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Mijn inzicht is dat ik inzie dat mijn inzicht slechts het beperkte inzicht is van een beperkt mens. En dat ik niet namens God uit meen te kunnen leggen wat God precies van plan is en hoe God dat precies gaat doen en wat God precies bedoelt. 

Maar je geloofd toch wel wat in deze zaak?

Ik bedoel, ik weet het gewoon dat er een hemel is, want mensen getuigen er van en de bijbel zoals ik het zie ook. Dat is een een houd vast voor me.  Ik geloof absoluut ook dat Mozus en Elia aan Jezus verschenen. Daar is toch niks mis mee, om die zekerheid te hebben?

Ik weet soms niet meer wat ik nog geloofwaardig vind. Uiteindelijk zijn het allemaal slechts woorden in een boek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik weet soms niet meer wat ik nog geloofwaardig vind. Uiteindelijk zijn het allemaal slechts woorden in een boek.

Oké. Heb je dan wel zo iets van "dit geloof ik, dat is voor mij een anker?"

Ik haal trouwens mijn geloof in de eerste plaats uit getuigenissen en dat verbind ik dan ter toetsing aan het boek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Gaitema:

Oké. Heb je dan wel zo iets van "dit geloof ik, dat is voor mij een anker?"

Het eerste dat me te binnen schiet is het verhaal over de overspelige vrouw en de daaruit bekende uitspraak "wie zonder zonde is werpe de eerste steen." Dit verhaal schijnt echter een latere toevoeging aan de Bijbel te zijn geweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Gaitema:

Ik zelf denk dat de 144.000 niet al te letterlijk moet worden genomen. Het staat gewoon voor heel veel christenen uit de 12 stammen van Israël.

Ik denk het wel. Jehovah is altijd precies. Hij gaf bijv de exacte maten van ark, tabernakel, tempel enz en die maten komen ook weer terug in de maten van het hemelse Jeruzalem wat ook weer de 144.000 afbeeld. Daar bovenop wordt dit aantal nog afgezet tegen de menigte die niemand tellen kan. Dus een exact aantal tegen een willekeurig groot aantal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sjako:

Beetje flauw.

Nee, je hoort gewoonlijk duidelijk te zijn in je uitingen. Als je 'ja' bedoelt moet je niet iets typen dat op 'nee' neerkomt. Of andersom.

Als een Jehova's getuige dit typt:

"Maar dat wil niet zeggen dat ik een bloedtransfusie accepteer."

Dan is dat het compleet tegenovergestelde van

"Maar dat wil niet zeggen dat ik geen bloedtransfusie accepteer."

Ook al scheelt het maar één letter.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Het eerste dat me te binnen schiet is het verhaal over de overspelige vrouw en de daaruit bekende uitspraak "wie zonder zonde is werpe de eerste steen." Dit verhaal schijnt echter een latere toevoeging aan de Bijbel te zijn geweest.

Klopt. Je zou het kunnen uitleggen als een vergoelijking van zonde. Wat ik dan beter vind is de uitspraak van de splinter zien in het oog van de ander en je eigen balk in je oog niet zien.

1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Nee, je hoort gewoonlijk duidelijk te zijn in je uitingen. Als je 'ja' bedoelt moet je niet iets typen dat op 'nee' neerkomt.

Het gaat erom dat er Christenen zijn die twee verschillende soorten verwachtingen hebben, of de hemel of de aarde. Ik hoop dat ik zo duidelijk ben.

10 uur geleden zei Gaitema:

Daar is toch niks mis mee, om die zekerheid te hebben?

Daar is wel iets mis mee, want het was een visioen. En Mozes en Elia wachten nog op hun opstanding.

17 uur geleden zei Hermanos2:

Heb je jezelf al eens afgevraagd waarom de opgestane Jezus door de vrouwen werd aangezien voor een tuinman? 

Zijn opstandingslichaam zag er niet altijd hetzelfde uit. Hij kon ook door dichte deuren en snel grote afstanden afleggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Gaitema:

Ik zelf denk dat de 144.000 niet al te letterlijk moet worden genomen. Het staat gewoon voor heel veel christenen uit de 12 stammen van Israël.

Het lijkt me sterk dat er überhaupt christenen voorkomen in de twaalf stammen van Israël. De twaalf stammen van Israël lijken mij afstammelingen naar het vlees.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het lijkt me sterk dat er überhaupt christenen voorkomen in de twaalf stammen van Israël. De twaalf stammen van Israël lijken mij afstammelingen naar het vlees.

Die snap ik niet. Mijn vrouw is joods, dus stamt af van 1 van de 12 stammen, maar ze is ook een christen. Dus waarom zou dat niet kunnen?

34 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het eerste dat me te binnen schiet is het verhaal over de overspelige vrouw en de daaruit bekende uitspraak "wie zonder zonde is werpe de eerste steen." Dit verhaal schijnt echter een latere toevoeging aan de Bijbel te zijn geweest.

Dat betwijfel ik of het een latere toevoeging is. Ik luister niet te strak naar die commentaren. Behalve als het er dik boven op ligt. 

 

35 minuten geleden zei sjako:

Klopt. Je zou het kunnen uitleggen als een vergoelijking van zonde. Wat ik dan beter vind is de uitspraak van de splinter zien in het oog van de ander en je eigen balk in je oog niet zien.

Nee, Jezus kwam niet om te veroordelen. Anders zou niemand het er levend van afbrengen. Zelfs de vrouw waarmee David vreemd ging, werd de moeder van Salomo en van de bloedlijn van Jezus. Mijn stamvader ia trouwend met een buiten echtelijke kind getrouwd. Toch komt uit onze familie veel Christenen.

35 minuten geleden zei sjako:

Daar is wel iets mis mee, want het was een visioen. En Mozes en Elia wachten nog op hun opstanding.

Staat zeker in jullie bijbel. In de mijne staat het niet 🙃

35 minuten geleden zei sjako:

Zijn opstandingslichaam zag er niet altijd hetzelfde uit. Hij kon ook door dichte deuren en snel grote afstanden afleggen.

Dat klopt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Gaitema:
9 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het lijkt me sterk dat er überhaupt christenen voorkomen in de twaalf stammen van Israël. De twaalf stammen van Israël lijken mij afstammelingen naar het vlees.

Die snap ik niet. Mijn vrouw is joods, dus stamt af van 1 van de 12 stammen, maar ze is ook een christen. Dus waarom zou dat niet kunnen?

Je vrouw is blijkbaar 'naar het vlees' een afstammeling van 1 van de 12 stammen én (neem ik aan later in haar leven?) christen geworden, dus dat kan. Maar als je niet naar het vlees een afstammeling van 1 van de 12 stammen bent kun je dat volgens mij ook niet worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Bastiaan73:

Je vrouw is blijkbaar 'naar het vlees' een afstammeling van 1 van de 12 stammen én (neem ik aan later in haar leven?) christen geworden, dus dat kan. Maar als je niet naar het vlees een afstammeling van 1 van de 12 stammen bent kun je dat volgens mij ook niet worden.

Ze stamt af van christelijke joden uit Frankrijk van oorsprong. Hier in Nederland waren ze zeer reformatorisch. Ik geloof zelf dat het stuk zegt dat er uit de 12 stammen ook Christenen opstaan en vervolgens de schare die niemand tellen kan toont het zaad van Abraham over de hele wereld (inclusief de Christenen uit de heidenen) wat nu één volk van God vormt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid