Spring naar bijdragen

Zijn wij (niet) allen broeders?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 55
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

In Mattheus 12 staat een boel omtrent dit onderwerp. Dat hoofdstuk bestaat voornamelijk uit Jezus die valse leer weerlegt, oftewel ware gerechtigheid verkondigd, om vervolgers te eindigen met wie nu w

Synergie wordt ook als samenwerkingsvoordeel aangegeven op synoniemen.net. Synergie past ook wel in de in de Drie-Eenheid, zoals Jezus Christus aangaf, dat Hij en HaElohim de Vader één zijn (Joha

Ik heb vandaag veel over mijn eigen topic nagedacht en commentaren van anderen gewogen. Ik ben nu geneigd een verschil te maken tussen kerkgangers en religieuze leiders. Net als in Jezus' tijd waar ge

1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik hoop dat de titel van dit topic voor zich spreekt. Afhankelijk van welke kerk men bezoekt en welke leerstellingen men aanneemt, zijn niet allen die zich christen noemen ertoe bereidt elkaar broeder te noemen. Hoe denken christenen op dit forum daarover? Waar trekken jullie de grens? 

Als er een grens getrokken moet worden, wie doet dat dan kun je je afvragen.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik hoop dat de titel van dit topic voor zich spreekt. Afhankelijk van welke kerk men bezoekt en welke leerstellingen men aanneemt, zijn niet allen die zich christen noemen ertoe bereidt elkaar broeder te noemen. Hoe denken christenen op dit forum daarover? Waar trekken jullie de grens? 

Het is niet alleen de vraag, waar je de grens stelt, maar ook hoe je elkaar behandeld.
Hebben we elkaar oprecht lief, als broeders en zusters in Christus?

1 Johannes 3:14 HSV
14  Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

1 Johannes 4:7-8 HSV
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Romeinen 13:8 HSV
Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

2 Thessalonicenzen 1:7-8 HSV
7  . . . bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,
8   wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

Mattheüs 6:15 HSV
15  Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

1 Korinthe 13:17 HSV  »  De uitnemendheid van de liefde
Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei thom:

Als er een grens getrokken moet worden, wie doet dat dan kun je je afvragen.

 

 

Inderdaad. Regelmatig worden katholieken door protestanten niet als broeders gezien en met Jehovah's getuigen is dat ook zo'n heet hangijzer. In beide richtingen wel te verstaan. Is het omdat er een ander evangelie verkondigd wordt? Of hetzelfde maar anders? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hermanos2:

Inderdaad. Regelmatig worden katholieken door protestanten niet als broeders gezien en met Jehovah's getuigen is dat ook zo'n heet hangijzer. In beide richtingen wel te verstaan. Is het omdat er een ander evangelie verkondigd wordt? Of hetzelfde maar anders? 

Het heeft vast en zeker wel te maken met het onderlinge verschil in de dogma's tussen de religies. Als mensen niet dezelfde religie hebben en ze elkaar gaan verwijten en claimen het beter te weten dan de ander, of beter te zijn dan de ander, dan gooit men olie op het vuur.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Het heeft vast en zeker wel te maken met het onderlinge verschil in de dogma's tussen de religies. Als mensen niet dezelfde religie hebben en ze elkaar gaan verwijten en claimen het beter te weten dan de ander, of beter te zijn dan de ander, dan gooit men olie op het vuur.

Ik vind het prima om christenen broeders te noemen. Ik ga ervan uit dat verschillen in het millennium opgelost worden. Er zullen nieuwe boekrollen worden geopend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Hermanos2:

Ik vind het prima om christenen broeders te noemen. Ik ga ervan uit dat verschillen in het millennium opgelost worden. Er zullen nieuwe boekrollen worden geopend. 

Met goed onderscheidend vermogen kan men niet iedereen die beweert christen te zijn broeder noemen. Je opmerkingen neigen naar oecumenisme in de foute zin van het woord. Eenheid ten koste van de waarheid is duivelswerk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Hermanos2:
11 uur geleden zei thom:

Als er een grens getrokken moet worden, wie doet dat dan kun je je afvragen.

 

 

Inderdaad. Regelmatig worden katholieken door protestanten niet als broeders gezien en met Jehovah's getuigen is dat ook zo'n heet hangijzer. In beide richtingen wel te verstaan. Is het omdat er een ander evangelie verkondigd wordt? Of hetzelfde maar anders? 

Ale het woordje religie dan toch valt, en er verschil gemaakt wordt in evangelie verkondigen.. Wat is religie eigenlijk, en wat is het 'juiste' evangelie in relatie met de 'juiste' religie.

Verschillen in dogma's zijn menselijke evangeliën met elkaar vergelijken, net als de religies doen. 

Maar ook hier; wat is het dat de grenzen maakt, de verschillen benadrukt, de strepen trekt, de mensen manipuleert, de mens gaat knechten en wat vooral hier op dit forum; de mens veroordeeld.

''Wie denkt de mens wel dat hij is'' vroeg ik al eerder, in zijn religie, met zijn evangelie. Vervolgingen en oorlogen, alle registers gaan open om de eigen religie waarin de mens fanatisch is geworden, er bij de ander in rammen, zo niet mogelijk; vervolgen, opsluiten of doden.

De mens is erger dan een dier, wanneer de fanaat opstaat en tekeer gaat.

Wat is de ware religie dan, en wat is het evangelie brengen dan?

En wie kan dat doen.

De oude mens heeft vele gezichten en zal er alles aan doen zichzelf te handhaven, juist door een religie of evangelie menen te brengen.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Met goed onderscheidend vermogen kan men niet iedereen die beweert christen te zijn broeder noemen. Je opmerkingen neigen naar oecumenisme in de foute zin van het woord. Eenheid ten koste van de waarheid is duivelswerk.

Ik weet uit eerdere gesprekken met jou dat jij dat anders ziet. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er ook moeite mee heb om sommigen die beweren christen te zijn broeder te noemen. Maar het probleem is dat ik niet weet bij welke leerstelling ik de grens zou moeten trekken. Rechtvaardiging door geloof en niet door werken. Aanbidding van Maria. Ik heb zelf de grootste moeite met het begrijpen en accepteren van de 3-1heid. Ik zou niet willen dat men mij daarom niet als christelijke broeder beschouwd. Mag ik aan jou vragen waar jij mogelijk een grens zou trekken? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik weet uit eerdere gesprekken met jou dat jij dat anders ziet. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er ook moeite mee heb om sommigen die beweren christen te zijn broeder te noemen. Maar het probleem is dat ik niet weet bij welke leerstelling ik de grens zou moeten trekken. Rechtvaardiging door geloof en niet door werken. Aanbidding van Maria. Ik heb zelf de grootste moeite met het begrijpen en accepteren van de 3-1heid. Ik zou niet willen dat men mij daarom niet als christelijke broeder beschouwd. Mag ik aan jou vragen waar jij mogelijk een grens zou trekken? 

In Mattheus 12 staat een boel omtrent dit onderwerp. Dat hoofdstuk bestaat voornamelijk uit Jezus die valse leer weerlegt, oftewel ware gerechtigheid verkondigd, om vervolgers te eindigen met wie nu werkelijk Zijn broeders zijn:

En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken. Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder. (Mat.12:46-50, HSV)

Wat is dan die wil en mijn grens?

En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Joh.6:39-40, HSV)

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er ook moeite mee heb om sommigen die beweren christen te zijn broeder te noemen. Maar het probleem is dat ik niet weet bij welke leerstelling ik de grens zou moeten trekken.

Niet iedereen die beweert in Jezus te geloven gelooft in Jezus... Er zijn er een heleboel die er hun eigen Jezus van hebben gemaakt. Geloof jij dat Jezus God is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niet iedereen die beweert in Jezus te geloven gelooft in Jezus... Er zijn er een heleboel die er hun eigen Jezus van hebben gemaakt. Geloof jij dat Jezus God is?

Zoals ik er nu in sta zie ik God als de Vader en Jezus als de Zoon. Jezus is goddelijk maar Zijn Vader is God. Ik kan anders geen verklaring vinden voor de uitspraken die Jezus doet: de Vader weet dingen die de Zoon niet weet. Jezus roept naar Zijn Vader: Eli Eli lama sabachtani. In de Hof van Gethsemane bidt Hij onophoudelijk naar Zijn Vader: Uw wil geschiedde. Ik zie Jezus als God's Zoon maar ik begrijp niet hoe Hij zelf God kan zijn. 

Ik geloof in Zijn reddend offer. 

Ook geloof ik dat wij onze redding niet verdienen kunnen. Het is pure genade. 

De bijbel spreekt erover dat Jezus er altijd al was maar tegelijkertijd over His only begotten Son....

Ik geloof dat Jezus goddelijk is, zeker. 

Maar in het OT staat dat er maar één God is. Dit begrijp ik niet. 

Maar ik ga ervan uit dat pas na Zijn wederkomst mij deze dingen duidelijk worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Zoals ik er nu in sta zie ik God als de Vader en Jezus als de Zoon. Jezus is goddelijk maar Zijn Vader is God. Ik kan anders geen verklaring vinden voor de uitspraken die Jezus doet: de Vader weet dingen die de Zoon niet weet. Jezus roept naar Zijn Vader: Eli Eli lama sabachtani. In de Hof van Gethsemane bidt Hij onophoudelijk naar Zijn Vader: Uw wil geschiedde. Ik zie Jezus als God's Zoon maar ik begrijp niet hoe Hij zelf God kan zijn. 

Ik geloof in Zijn reddend offer. 

Ook geloof ik dat wij onze redding niet verdienen kunnen. Het is pure genade. 

De bijbel spreekt erover dat Jezus er altijd al was maar tegelijkertijd over His only begotten Son....

Ik geloof dat Jezus goddelijk is, zeker. 

Maar in het OT staat dat er maar één God is. Dit begrijp ik niet. 

Maar ik ga ervan uit dat pas na Zijn wederkomst mij deze dingen duidelijk worden. 

Ik vraag ook niet of Jezus de Vader is...

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Iets wat niet geschapen is, heeft altijd bestaan en is God.

Even jouw logica proberen te volgen.

Iets wat niet geschapen is:

  1. heeft altijd bestaan
  2. is God

Dat geldt dan dus ook voor bijvoorbeeld kabouters, smurfen, ufo's en roze olifanten. Die zijn namelijk allemaal niet geschapen. Dus hebben die volgens jouw logica altijd bestaan en zijn ze God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Bastiaan73:

Even jouw logica proberen te volgen.

Iets wat niet geschapen is:

  1. heeft altijd bestaan
  2. is God

Dat geldt dan dus ook voor bijvoorbeeld kabouters, smurfen, ufo's en roze olifanten. Die zijn namelijk allemaal niet geschapen. Dus hebben die volgens jouw logica altijd bestaan en zijn ze God.

Wellicht dat jij nog gelooft in kaboutertjes als existentiële wezens. En die roze olifantjes mag jij dan dagelijks over dromen. Ik geloof niet dat ze bestaan en wens jou ook die rust toe.

39 minuten geleden zei Hermanos2:

God is. Hij was er altijd al. Hij zal er ook altijd zijn. Voor het universum tot bestaan kwam. Begrippen als tijd en ruimte zeggen niets over God. 

Hij is! 

Waarom is het zo belangrijk te belijden dat Jezus van eeuwigheid Gods Zoon is? Stel Hij zou er niet altijd geweest zijn, wat is dan het probleem?

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
32 minuten geleden zei Bastiaan73:

Even jouw logica proberen te volgen.

Iets wat niet geschapen is:

  1. heeft altijd bestaan
  2. is God

Dat geldt dan dus ook voor bijvoorbeeld kabouters, smurfen, ufo's en roze olifanten. Die zijn namelijk allemaal niet geschapen. Dus hebben die volgens jouw logica altijd bestaan en zijn ze God.

Wellicht dat jij nog gelooft in kaboutertjes als existentiële wezens. En die roze olifantjes mag jij dan dagelijks over dromen. Ik geloof niet dat ze bestaan en wens jou ook die rust toe.

Je snapt blijkbaar je eigen 'logica' niet...

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hermanos2:

Het enige wat niet geschapen is en altijd bestaan heeft, nu bestaat en altijd zal bestaan is God. 

Dat is m.i. een logischer geformuleerde geloofsuitspraak dan

2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Iets wat niet geschapen is, heeft altijd bestaan en is God.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dat is m.i. een logischer geformuleerde geloofsuitspraak dan

 

Ik kan ook schrijven:het enige wat niet geschapen is, is God. Dan laat ik de factor tijd, die pas bestaat sinds de schepping weg. Maar door toevoeging van tijd benadruk je het eeuwige zijn/bestaan van God. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hermanos2:
4 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik vraag ook niet of Jezus de Vader is...

God en Jezus zitten als vader en zoon op tronen in de hemel naast elkaar. 

Wat ik mij dan afvraag, hoe zien jullie beiden dan de teksten van bijv. Joh 17, 1 Kor. 15 en Openb.3 waarin geschreven wordt dat de mens hierbij betrokken wordt. Of beter, de wedergeborene in de mens.

Het zijn wat lappen geworden, maar het gaat ook om de context waarin de Zoon eigenlijk als meervoud gelezen kan worden, maar toch één is. In ons.

 

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

 

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid