Spring naar bijdragen

CU leeft op of kabinet valt


Aanbevolen berichten

zie artikel: Gaat het kabinet klappen of profiteren de christenen in de CU er van?

Moeten we met angst en beven toezien hoe misschien wel de sterkst welvarende EU land Nederland in de crisis gaat kapseizen, of veroorzaakt de onrust een opleving van David CU die de grote coalitiereus verslaat? Zal het hen gelukken de abortus aan banden te leggen, de boeren te redden en de bouw te vlottrekken? Kortom Nederland als Koning David bij de Heer te brengen en van Nederland weer een protestantse natie te maken die de winkels op zondag sluit en het volk voor de Heer doet knielen? Ik overdrijf een beetje natuurlijk, maar het lijkt me een discussie waard.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

Zolang CU nog in de ontkenningsfase zit wat betreft stikstof, rust er geen zegen op.

zie Hosea 4

Daar hebben het CDA en de VVD ook moeite mee. Ik zelf vraag me af of het beleid ook nu niet te streng is. Dat de bouw nu stil ligt, dat lijkt me ook weer niet goed voor het land. Maar Hosea 4 illustreerd het wel mooi, wat ons te wachten staat als het land God verlaat. "Een wervelstorm verwoest het" staat er in de laatste zinnen. Symbolisch bedoeld, lijkt me, maar toch.. niet best.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Gaitema:

zie artikel: Gaat het kabinet klappen of profiteren de christenen in de CU er van?

Moeten we met angst en beven toezien hoe misschien wel de sterkst welvarende EU land Nederland in de crisis gaat kapseizen, of veroorzaakt de onrust een opleving van David CU die de grote coalitiereus verslaat? Zal het hen gelukken de abortus aan banden te leggen, de boeren te redden en de bouw te vlottrekken? Kortom Nederland als Koning David bij de Heer te brengen en van Nederland weer een protestantse natie te maken die de winkels op zondag sluit en het volk voor de Heer doet knielen? Ik overdrijf een beetje natuurlijk, maar het lijkt me een discussie waard.

Weer een protestante natie maken? Wanneer was het dat dan ? 

De vrijheid om op godsdienstgebied zelf te bepalen wat je doet bestaat hier al sinds 1579.
De reformatie begon ook zo ongeveer in die eeuw.
Vanaf het begin van de reformatie was er in de toenmalige republiek der 7 verenigde Nederlanden) al een splitsing tussen de Nederduits-  en de Waals gereformeerden. Die elkaar naar goed christelijk gebruik ernstig naar het leven stonden.
Er is dus NOOIT één protestantse natie geweest.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Peter79:

Zolang CU nog in de ontkenningsfase zit wat betreft stikstof, rust er geen zegen op.

zie Hosea 4

Daar haak ik na 1 zin al af.

Citaat

Luister naar de woorden van de Heer, Israelieten; de Heer voert een geding tegen de bewoners van dit land.

Doet dus niet ter zake als het over Nederland gaat.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Gaitema:

Daar hebben het CDA en de VVD ook moeite mee. Ik zelf vraag me af of het beleid ook nu niet te streng is. Dat de bouw nu stil ligt, dat lijkt me ook weer niet goed voor het land. Maar Hosea 4 illustreerd het wel mooi, wat ons te wachten staat als het land God verlaat. "Een wervelstorm verwoest het" staat er in de laatste zinnen. Symbolisch bedoeld, lijkt me, maar toch.. niet best.

De VVD gaat de CU voor in het Koninkrijk van God:

 

Over Dijkhoff (VVD):

Al zegt hij wel dat Nederland moet beseffen dat het te lang niet goed is omgegaan met de natuur. ,,We zijn niet braafste jongetje van de klas, maar doen het het slechtst. We staan onderaan. We staan op degradatie als het gaat om natuur.”

https://www.ad.nl/politiek/vvd-er-dijkhoff-verdedigt-verlaging-maximumsnelheid-we-degraderen-als-het-om-natuur-gaat~ade0b532/

Dat is een beetje als de onrechtvaardige rechter: als we nu niets doen, komt men ons nog in het gezicht slaan.

 

Schouten is naar Brussel gestuurd om de bescherming van Natura 2000-gebieden weg te nemen. CU in de kamer stemt niet in met motie om de Natura 2000 grenzen te houden zoals ze zijn. Schouten krijgt op congres een staande ovatie, een politica die op landbouw zit niet vanwege haar expertise (die zit op ander gebied), maar omdat ze boerendochter is.

 

Rentmeesterschap en bescherming van de natuur gaan niet samen. Voor een rentmeester is natuur "waste land", onland, onnuttig. Daar kan hij niet voor gaan staan. De schepping is niet voor ons gemaakt. Niet wij staan in het middelpunt, maar de Sabbat, de dag waarop God rustte en terugzag op alles wat Hij had gemaakt. Het stikstofprobleem is een zoveelste signaal dat we doorgeslagen zijn in het economische denken, dat dwars staat op sabbatsrust

 

CU schijnt dat wel te erkennen op sociaal vlak, maar zodra het gaat over boeren, komt er een soort mythevorming op gang dat boeren het harmonisch samenleven met de natuur belichamen. De landbouwsector is door en door verpest. Sociaal zou zijn dat je het economisch proces waardoor boeren gedwongen stoppen doorbreekt, door een duurzaam inkomensmodel. Minder beesten, meer boeren. Maar zodra het over boeren gaat, komt er bij de CU een waas voor ogen. Segers, direct na het rapport "niet alles kan" (slogan past zo in elk christelijk programma): wij gaan naast de boeren staan. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 

 

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Daar haak ik na 1 zin al af.

Doet dus niet ter zake als het over Nederland gaat.
 

Als je zo de Bijbel leest, dan kan je hem beter dicht laten. De eerste zin zegt je dan ook al niks, want het begrip zegen komt ook via het christendom uit het Jodendom.

bewerkt door Peter79
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Niet te geloven..... Het Koninkrijk van God heeft niks met de huidige wereld te maken.

Zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid ...

 

Mattheus 21: 28-31 (HSV):

Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God.

 

Het Koninkrijk heeft alles met deze wereld te maken.

 

bewerkt door Peter79
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Het verhaaltje gaat verder Peter;

32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.

Dat heb ik ook geïllustreerd: bij de VVD is een rudimentair besef van gerechtigheid, die er bij de CU niet is. Wel lezen, Thom.

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Peter79:

Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God.

Nee. Mensen die zich vroom voordoen verzuimen vaak Gods werk, de prediking, op te pakken. Mensen waarvan je het niet verwacht, zoals tollenaars en hoeren, die gaan het wel doen. De beloning, het leven in Gods Koninkrijk, gaat de 'vrome' persoon neus voorbij terwijl de mensen die vroeger slecht deden Gods Koninkrijk STRAKS wel binnengaan.

De belangrijkste taak voor een Christen is leven naar Gods wetten en het vermeerderen van zijn talenten dmv de prediking. Heeft niks met Gods Koninkrijk te maken dat in de politiek te vinden is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Nee. Mensen die zich vroom voordoen verzuimen vaak Gods werk, de prediking, op te pakken. Mensen waarvan je het niet verwacht, zoals tollenaars en hoeren, die gaan het wel doen. De beloning, het leven in Gods Koninkrijk, gaat de 'vrome' persoon neus voorbij terwijl de mensen die vroeger slecht deden Gods Koninkrijk STRAKS wel binnengaan.

De belangrijkste taak voor een Christen is leven naar Gods wetten en het vermeerderen van zijn talenten dmv de prediking. Heeft niks met Gods Koninkrijk te maken dat in de politiek te vinden is.

Vrome redenen om in de politiek niet de waarheid te hoeven nastreven.

Zo maken die christenen het woord dus krachteloos.

 

Daarentegen: niet een ieder die zegt Here Here, maar wie doet de wil van mijn hemelse vader... (Mattheus 7) En die wil is de liefde (tot God en naaste). De liefde ...

...zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid (1Korinthe 13: 6 HSV).

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Vermenging van geloof en politiek wordt in Openbaring hoererij genoemd. De taak van een Christen is het bevorderen van Gods Koninkrijk, niet satans wereld.

God zelf bevordert zijn Koninkrijk, dat kan een mens niet doen. Een mens kan wel leven volgens de regels van het Koninkrijk. Liefde, waarheid, recht, barmhartigheid, etc. Gelukkig mogen christenen die daarvoor gaven en roeping hebben, ook in de politiek hun taak vervullen, in de exclusieve "christen u nie" of in een andere partij.

 

Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde (Jakobus 4: 17 HSV)

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei thom:

Het gaat mij er meer om, dat je een gedeelte van een tekst gebruikt om aan te tonen dat het Koninkrijk alles met deze wereld te maken heeft.

Niets van deze wereld heeft met het Koninkrijk Gods te maken. 

Wel het NT lezen, Peter.

Als je het NT zou lezen, dan zou je weten dat het Koninkrijk gekomen is, bijv Mattheus 12:28 (HSV): Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.

 

Maar los daarvan, Jezus leert ons te strijden om in te gaan. Het is nu de tijd om zijn stem te horen en Hem te gehoorzamen. Klop op de deur, om straks niet de deur gesloten te vinden.

5 minuten geleden zei sjako:

Natuurlijk wel. Hij gebruikt al eeuwenlang mensen om het evangelie te verkondigen. Mensen geïnspireerd door heilige Geest vertellen over het Koninkrijk en Jezus loskoopoffer. 

Inderdaad: Hij gebruikt mensen. Het is zijn werk en wij doen de werken die Hij te voren heeft bereid. De Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook de Geest bedient zich van mensen, bijvoorbeeld de profeet Hosea in het Oude Testament. In onze tijd zullen christenen, in welke hoedanigheid dan ook, op welke plek dan ook, gelegen of ongelegen, de waarheid moeten spreken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei thom:

Jongens, wat een rommeltje maak je er van.

25 Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan.

26 En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?

27 En indien Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.

28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.

Dit gaat over wie wiens koninkrijk vertegenwoordigt. Wie de Geest heeft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

En niemand klopt op de deur, dan alleen Zijn Stem; het Woord, de Geest. 

Je vergeet voor het het gemak even dat Jezus net iemand van een demon genezen heeft. Dat hebben de mensen net gezien en Jezus zegt dat de mensen zo weten dat het Koninkrijk gekomen is. Dat is net zo concreet als dat de Farizeeën door hun zonen gelogenstraft worden.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Peter79:

Als je het NT zou lezen, dan zou je weten dat het Koninkrijk gekomen is, bijv Mattheus 12:28 (HSV): Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.

Jezus is Koning over Gods Koninkrijk. Jezus was in hun midden en genas zieken en dreef demonen weg. Omdat Hij de representatie is van het Koninkrijk kon Hij zeggen dat op dat moment het Koninkrijk van God bij hun was gekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Jezus is Koning over Gods Koninkrijk. Jezus was in hun midden en genas zieken en dreef demonen weg. Omdat Hij de representatie is van het Koninkrijk kon Hij zeggen dat op dat moment het Koninkrijk van God bij hun was gekomen.

Dat nuanceert je eerdere uitspraak, of niet:

2 uur geleden zei sjako:

Niet te geloven..... Het Koninkrijk van God heeft niks met de huidige wereld te maken.

Wat Jezus heeft gedaan en wat zijn volgelingen doen, heeft alles met de huidige wereld te maken.

Mattheus 28: 19 en 20 (HSV) Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

 

Iets heel eenvoudigs en toch leven vullend is het gebod van Jezus om de naaste lief te hebben. En wat dat uitwerkt, zie je in het schapen- en bokkenoordeel.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Precies, om te voleinden.. ?

Bij jou dus ook nuancering. Noach bouwde een ark op het droge. Dat hoorde bij een toekomst die nog niet gezien werd.

 

Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is (Hebreeën 11:7 HSV). Noach stond ook bekend als prediker van de gerechtigheid (2Petrus 2:5).

 

Het doen van waarheid en recht heeft alles met Gods koningsschap te maken.

 

Psalm 24 (HSV)

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren.

 

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela

 

Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten, Hij is de Koning der ere. Sela

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Weer een protestante natie maken? Wanneer was het dat dan ? 

De vrijheid om op godsdienstgebied zelf te bepalen wat je doet bestaat hier al sinds 1579.
De reformatie begon ook zo ongeveer in die eeuw.
Vanaf het begin van de reformatie was er in de toenmalige republiek der 7 verenigde Nederlanden) al een splitsing tussen de Nederduits-  en de Waals gereformeerden. Die elkaar naar goed christelijk gebruik ernstig naar het leven stonden.
Er is dus NOOIT één protestantse natie geweest.

Ja dat klopt. Elke poging dat wel te doen mislukte. Er is wel een tijd geweest dat de RKK, Lutheranen en Wederdopers niet hun geloof mochten uitoefenen toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei thom:

Weet je Peter, het item was dat deze wereld Gods Koninkrijk zou zijn. Daar reageerde ik op, dat dit niet zo is.

Je reacties duiden op onbegrip hierover, omdat je meent dat deze wereld te verbeteren is om zo hier een Koninkrijk van te kunnen maken, door politiek juiste mensen en juiste beslissingen te nemen.

Deze wereld overwinnen, is de strijd in de mens zelf; deze natuur inzien, en dit alles overgeven aan Hem die voor de overwinning gaat.

Ik heb nooit gezegd dat de wereld Gods Koninkrijk zou zijn. Ik heb ook nooit gezegd dat deze wereld te verbeteren is. Waar Sjako dan nog een actie van de mens ziet om Gods Koninkrijk te bevorderen, zie ik die niet. Een christen is niet alleen een bewoner van deze aarde, maar ook een hemelburger. En dient strikt volgens waarheid en liefde te leven - zo in de hemel alzo ook op aarde wordt zijn wil gedaan.

 

De wereld overwinnen is inzien dat de machten van geld mensen kapot maken. Jezus, en in zijn spoor zijn discipelen, genezen mensen - ze hebben oog voor de hele mens, zowel geestelijk (vergeving) als lichamelijk (lichamelijke genezing). De wereld moeten we niet liefhebben duidt op de geesteshouding van deze wereld, maar niet op het haten van Gods schepping.

5 minuten geleden zei sjako:

Niet, want Hij is niet van deze wereld. Tenminste, dat zei Hij tegen Pilates bij zijn verhoring.

Ook jij legt me nu woorden in de mond. Vanaf het begin ben ik duidelijk geweest dat het Koninkrijk Gods werk is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei thom:

Weet je Peter, het item was dat deze wereld Gods Koninkrijk zou zijn. Daar reageerde ik op, dat dit niet zo is.

Je reacties duiden op onbegrip hierover, omdat je meent dat deze wereld te verbeteren is om zo hier een Koninkrijk van te kunnen maken, door politiek juiste mensen en juiste beslissingen te nemen.

Deze wereld overwinnen, is de strijd in de mens zelf; deze natuur inzien, en dit alles overgeven aan Hem die voor de overwinning gaat.

 

De dubbelheid daarin in het (naam)christendom begrijp ik ook niet. Politiek gestrijd is gewoon mensen terug trachten te binden aan hun oude natuur. Christus heeft niets met politiek te maken. 

6 minuten geleden zei thom:

 

Politiek is nooit mijn ding geweest. Ik stop hier dan ook met reageren op dit onderwerp want we praten langs elkaar heen.

Groot gelijk. Zelf reageer ik er meestal helemaal niet op. Een van onze schoonzoons is ook zo politiek bevlogen. Het heeft jaren geduurd maar tegenwoordig heeft hij het geleerd.  In ons huis is hij welkom maar de politiek mag hij buiten bij de voordeur laten liggen en bij vertrek weer meenemen. In het begin botste dat erg maar nu is hij ons zelfs dankbaar. 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Peter79:

De VVD gaat de CU voor in het Koninkrijk van God:

 

Over Dijkhoff (VVD):

Al zegt hij wel dat Nederland moet beseffen dat het te lang niet goed is omgegaan met de natuur. ,,We zijn niet braafste jongetje van de klas, maar doen het het slechtst. We staan onderaan. We staan op degradatie als het gaat om natuur.”

https://www.ad.nl/politiek/vvd-er-dijkhoff-verdedigt-verlaging-maximumsnelheid-we-degraderen-als-het-om-natuur-gaat~ade0b532/

Dat is een beetje als de onrechtvaardige rechter: als we nu niets doen, komt men ons nog in het gezicht slaan.

 

Schouten is naar Brussel gestuurd om de bescherming van Natura 2000-gebieden weg te nemen. CU in de kamer stemt niet in met motie om de Natura 2000 grenzen te houden zoals ze zijn. Schouten krijgt op congres een staande ovatie, een politica die op landbouw zit niet vanwege haar expertise (die zit op ander gebied), maar omdat ze boerendochter is.

 

Rentmeesterschap en bescherming van de natuur gaan niet samen. Voor een rentmeester is natuur "waste land", onland, onnuttig. Daar kan hij niet voor gaan staan. De schepping is niet voor ons gemaakt. Niet wij staan in het middelpunt, maar de Sabbat, de dag waarop God rustte en terugzag op alles wat Hij had gemaakt. Het stikstofprobleem is een zoveelste signaal dat we doorgeslagen zijn in het economische denken, dat dwars staat op sabbatsrust

 

CU schijnt dat wel te erkennen op sociaal vlak, maar zodra het gaat over boeren, komt er een soort mythevorming op gang dat boeren het harmonisch samenleven met de natuur belichamen. De landbouwsector is door en door verpest. Sociaal zou zijn dat je het economisch proces waardoor boeren gedwongen stoppen doorbreekt, door een duurzaam inkomensmodel. Minder beesten, meer boeren. Maar zodra het over boeren gaat, komt er bij de CU een waas voor ogen. Segers, direct na het rapport "niet alles kan" (slogan past zo in elk christelijk programma): wij gaan naast de boeren staan. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 

Is dat mogelijk? Meer boeren, terwijl er minder koeien zijn? Wie betaald dan de rekening?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid