Spring naar bijdragen

Donkere nacht van de ziel (woestijnervaring)


Aanbevolen berichten

7 minuten geleden zei Noel2:

Wat is het verschil tussen een geestelijke gevangenis en een lichamelijke gevangenis? Ik denk dat een geestelijke gevangenis beter is. Jezelf niet mogen zijn.

Zalig zijn de armen van geest, bedoel je dat? Op dat moment is er geen weet van wel/niet jezelf mogen zijn, ondanks gedacht wordt van wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 481
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wie heeft het niet goed begrepen, diegene die dit niet begrijpt of diegene die zich vastklampt aan dat waar geloof aan gehecht kan worden?

Logischerwijs, er moet immers ook iets zijn dat ons naar vrede laat hunkeren, duaal gezien dan toch.

Het is als zeggen dat je er nog niet veel van begrepen hebt, wat logisch is omdat er eerst geklommen wordt.

9 minuten geleden zei Noel2:

nu ja, er is vast wel bewustzijn van de absurde testmomenten...

Het leven zou zoiets kunnen zijn, steeds pijnlijker naarmate we het onze ongebreidelde aandacht geven. Ook hier zit logica in, zij het niet steeds begrepen, in verhouding tot het onder- of dieperliggende groeiproces.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Pfff, het houdt maar niet op, volgens sommige geschriften zouden mensen, in dit geval zij die doorheen een zogeheten woestijnervaring gaan, te maken krijgen met beproevingen van de duivel. Een mens moet derhalve al heel nuchter en alert blijven om niet in deze valkuilen te trappen, vaak benoemd als de listen van het ego. Op deze manier krijgt ‘spiritualiteit’ of ‘religie’ toch wel een angst- en zorgwekkend element, zoals bijvoorbeeld een pseudo geborgenheid die misschien pas veel later duivels blijkt te zijn. Het is maar hoe je het bekijken wil, en wellicht enkel relevant voor wie er ook ervaringskennis mee heeft. En wat als je niet eens weet dat je in die ‘donkere nacht van de ziel’ betrokken bent geraakt? Als studieobject mag dit misschien wel fascinerend zijn, ik wens het niemand toe wanneer dit waarachtig blijkt te zijn. Kortom, ervaring leert dat er toch een grond van waarheid in te vinden is, zij het niet altijd als dusdanig begrepen door zij die hier het slachtoffer van zijn en nog minder door een omgeving die dit alles maar zweverig gezwets zal willen noemen. Ja, en wie kan je dan uiteindelijk nog wel vertrouwen? Pfff, zeer zeker, niet mals.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei TTC:

Pfff, het houdt maar niet op, volgens sommige geschriften zouden mensen, in dit geval zij die doorheen een zogeheten woestijnervaring gaan, te maken krijgen met beproevingen van de duivel. Een mens moet derhalve al heel nuchter en alert blijven om niet in deze valkuilen te trappen, vaak benoemd als de listen van het ego. Op deze manier krijgt ‘spiritualiteit’ of ‘religie’ toch wel een angst- en zorgwekkend element, zoals bijvoorbeeld een pseudo geborgenheid die misschien pas veel later duivels blijkt te zijn. Het is maar hoe je het bekijken wil, en wellicht enkel relevant voor wie er ook ervaringskennis mee heeft. En wat als je niet eens weet dat je in die ‘donkere nacht van de ziel’ betrokken bent geraakt? Als studieobject mag dit misschien wel fascinerend zijn, ik wens het niemand toe wanneer dit waarachtig blijkt te zijn. Kortom, ervaring leert dat er toch een grond van waarheid in te vinden is, zij het niet altijd als dusdanig begrepen door zij die hier het slachtoffer van zijn en nog minder door een omgeving die dit alles maar zweverig gezwets zal willen noemen. Ja, en wie kan je dan uiteindelijk nog wel vertrouwen? Pfff, zeer zeker, niet mals.

Mooie samenvatting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei TTC:

Pfff, het houdt maar niet op, volgens sommige geschriften zouden mensen, in dit geval zij die doorheen een zogeheten woestijnervaring gaan, te maken krijgen met beproevingen van de duivel. Een mens moet derhalve al heel nuchter en alert blijven om niet in deze valkuilen te trappen, vaak benoemd als de listen van het ego. Op deze manier krijgt ‘spiritualiteit’ of ‘religie’ toch wel een angst- en zorgwekkend element, zoals bijvoorbeeld een pseudo geborgenheid die misschien pas veel later duivels blijkt te zijn. Het is maar hoe je het bekijken wil, en wellicht enkel relevant voor wie er ook ervaringskennis mee heeft. En wat als je niet eens weet dat je in die ‘donkere nacht van de ziel’ betrokken bent geraakt? Als studieobject mag dit misschien wel fascinerend zijn, ik wens het niemand toe wanneer dit waarachtig blijkt te zijn. Kortom, ervaring leert dat er toch een grond van waarheid in te vinden is, zij het niet altijd als dusdanig begrepen door zij die hier het slachtoffer van zijn en nog minder door een omgeving die dit alles maar zweverig gezwets zal willen noemen. Ja, en wie kan je dan uiteindelijk nog wel vertrouwen? Pfff, zeer zeker, niet mals.

Daarom is Bijbelkennis zo belangrijk.

Wat moet het strakjes met al die depressieve atheïstische transgenders wel niet worden. X|

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Bastiaan73:

Daar heb ik mijn twijfels bij ?

Dat mag.  Er geldt geen geloofsplicht voor. Doch wie de Heilige Moeder blijft smaden komt er bij Christus Koning ook niet in.   En dat is wel Bijbels. ? Net als eer uw vader en uw moeder trouwens,

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Dolce Vita:

Dat mag.  Er geldt geen geloofsplicht voor. Doch wie de Heilige Moeder blijft smaden komt er bij Christus Koning ook niet in.

Ik heb Maria uiteraard niet persoonlijk gekend maar waarom zou ik haar smaden? Ze was ongetwijfeld een lieve vrouw maar een gewoon mens net als jij en ik, geen 'Heilige Moeder', wat de RKK er van gemaakt heeft.

Citaat

Een aantal onderzoekers[5] is van mening dat de Isiscultus in laat-Romeinse tijden een invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de christelijke cultus[6] van de Moedermaagd Maria. Getuigenissen geven aan dat dit de katholieke Kerk toeliet om grote aantallen gelovigen in haar rangen te halen die voordien de Isiscultus aanhingen, en die wel bereid waren zich te bekeren voor zover een op Isis gelijkende vrouwelijke figuur beschikbaar was waar zij hun vroeger geloof op konden focussen. Iconografisch vallen in ieder geval de gelijkenissen op tussen de zittende Isis die haar zoon Horus zoogt en de talloze Madonna's, die de zittende Maria die haar zoon Jezus in de arm houdt en eventueel zoogt afbeelden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Isis_(godin)#Parallellen_in_katholicisme_en_orthodoxie

1 uur geleden zei Dolce Vita:

En dat is wel Bijbels. ? Net als eer uw vader en uw moeder trouwens,

Johannes 2:

Citaat

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar;
2 En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd.
3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.
4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen.
5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat!

Er staat niet: "Heilige Moeder, Ik zal meteen water in wijn veranderen!"

1 uur geleden zei Dolce Vita:

En wie blijft weigeren het goddelijke vrouwelijke te eren,  die wordt nog eens geboren als homofiel als ie niet oppast.  Dat is heel protestants.

Is reïncarnatie tegenwoordig protestants? ?

Alle stokheid op een gekje: God is noch mannelijk, noch vrouwelijk. Anders geformuleerd: God is zowel mannelijk als vrouwelijk. Anders geformuleerd: het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk is er in God niet. 

Galaten 3:

Citaat

27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik heb Maria uiteraard niet persoonlijk gekend maar waarom zou ik haar smaden? Ze was ongetwijfeld een lieve vrouw maar een gewoon mens net als jij en ik, geen 'Heilige Moeder', wat de RKK er van gemaakt heeft.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Isis_(godin)#Parallellen_in_katholicisme_en_orthodoxie

Johannes 2:

Er staat niet: "Heilige Moeder, Ik zal meteen water in wijn veranderen!"

Is reïncarnatie tegenwoordig protestants? ?

Alle stokheid op een gekje: God is noch mannelijk, noch vrouwelijk. Anders geformuleerd: God is zowel mannelijk als vrouwelijk. Anders geformuleerd: het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk is er in God niet. 

Galaten 3:

 

Maria is de Heilige Moeder. De inhoud die jij daaraan schijnt te geven komt voor jouw rekening, en is geen adekwate weergave van wat het betekent.  Zij is Dochter van God de Vader. De Moeder van God de Zoon. En Bruid van God de Heilige Geest. En in zekere zin beeld van iedere gelovige, want als allereerste gelovige ons voorgegaan.

Voor verdere informatie kun je het forum afzoeken, want de Mariologie is eerder al breed uitgemeten onder andere door Robert Frans goed uitgelegd.  En zoals de Heilige Schrift zegt, alle geslachten zullen haar zalig prijzen. Amen.

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dolce Vita:

Zij is Dochter van God de Vader. De Moeder van God de Zoon. En Bruid van God de Heilige Geest.

Hm. Klinkt nogal incestueus.

5 minuten geleden zei Dolce Vita:

En zoals de Heilige Schrift zegt, alle geslachten zullen haar zalig prijzen.

Lucas 1:

Citaat

48 Omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, ...

I.p.v. 'zalig' was 'gezegend' of 'gelukkig' een betere woordkeuze geweest. Het Griekse grondwoord is namelijk makarizó, dat 'gelukkig maken' of 'gelukkig prijzen' betekent.

Bron: https://www.scripture4all.org/pdf_interlinear/gnt_nl.php?cs=7380d5c284c41fa8958fe4dedd8a2627&t=435205&b=luk&c=1

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zalig is het juiste woord. Zij zit met Jezus op de Troon.  Zoals alle gelovigen die in Christus overwinnen dat ook zullen doen.

Nogmaals, Robert Frans heeft de Mariologie in vele berichten goed beschreven.  Dat is niet zo mijn ding. Als je het onderwerp wilt herhalen, open er dan zelf een topic over. Misschien is RF bereid het je nog eens uit te leggen.

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Dolce Vita:

Als je het onderwerp wilt herhalen, open er dan zelf een topic over. Misschien is RF bereid het je nog eens uit te leggen.

Ik zal er over ophouden. De 'uitleg' van Robert Frans hierover heb ik niet nodig maar bedankt voor de intentie.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-8-2019 om 10:25 zei TTC:

Als ervaringswerkers in de GGZ gevraagd wordt hun inzichten te delen dan is ook dat een zeer rekbaar begrip, zo heeft ieder z’n interesses of specialisaties, dat is begrijpelijk. Hierbij, naargelang deze inzichten ontstaat een kruisbestuivend effect waarin verschillende katalysators dit proces kunnen versnellen, zelfs in die mate dat het ook overweldigend, zelfs ongeloofwaardig, kan worden. En zo wordt ‘ongeloofwaardig’ ook een rekbaar begrip, naarmate we bereid zijn deze katalysators toe te laten tot het bewustzijn, denken en voelen. En dat is tegelijk het goede en het slechte nieuws, het is net omwille van deze voor de andere partij (nog) niet doordachte ongeloofwaardigheid dat ervaringswerkers in de GGZ ook uitgesloten kunnen worden. Wat rest is evident en zelfs niet eens zo moeilijk om te begrijpen, doch uitermate pijnlijk voor diegenen die zich gewetensvol de moeite getroostten dit proces te willen doorlopen. Net als, voor outsiders kan dit logischerwijs als vaag en onduidelijk in de oren klinken, voor insiders een zware, zij het voor outsiders maar al te vaak onbegrepen, gewetenslast.

Waarom neem je de ggz als voorbeeld? Jezus keek naar ene en die was vergeven en genezen. Simpel als dat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Fundamenteel:

Simpel als dat.

Slechts heel af en toe ben ik aanwezig als ik iets schrijf, de rest vloeit spontaan uit m’n pen. Op deze manier kan de stilte haar werk doen zonder dat ik er allerhande commentaren en oordelen over dien te vellen. En meestal, pas achteraf, wanneer ik er dieper over begin na te denken, kom ik tot het besef dat de stilte mij nog veel meer interessante dingen te vertellen heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-8-2019 om 10:29 zei TTC:

Slechts heel af en toe ben ik aanwezig als ik iets schrijf, de rest vloeit spontaan uit m’n pen. Op deze manier kan de stilte haar werk doen zonder dat ik er allerhande commentaren en oordelen over dien te vellen. En meestal, pas achteraf, wanneer ik er dieper over begin na te denken, kom ik tot het besef dat de stilte mij nog veel meer interessante dingen te vertellen heeft.

Aha je bent een medium van het hogere dat via u tot ons spreekt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Fundamenteel:

Aha je bent een medium van het hogere dat via u tot ons spreekt?

In een aantal gevallen, heel soms, nogal vaak eigenlijk. Als de ervaringskennis van iemand niet gehonoreerd wordt dan ontstaat in de omgeving het risico op allerhande misvattingen, oordelen en gedrag dat gevoed wordt door nu net het gebrek aan diverse ervaringen en bijhorende inzichten, zelfs wanneer gezocht wordt naar deze ervaringen. Dit staat te boek als het klimmende en dalende perspectief, waarbij de klimmers de dalers niet (h)erkennen, zelfs domineren, negeren en/of marginaliseren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei TTC:

In een aantal gevallen, heel soms, nogal vaak eigenlijk. Als de ervaringskennis van iemand niet gehonoreerd wordt dan ontstaat in de omgeving het risico op allerhande misvattingen, oordelen en gedrag dat gevoed wordt door nu net het gebrek aan diverse ervaringen en bijhorende inzichten, zelfs wanneer gezocht wordt naar deze ervaringen. Dit staat te boek als het klimmende en dalende perspectief, waarbij de klimmers de dalers niet (h)erkennen, zelfs domineren, negeren en/of marginaliseren.

And around the circle goes, on this wonderful trip we call everlasting life. Het doet er allemaal niet toe hoe, wat, waar en wanneer op een schaal van oneindigheid. Als ik klim naar het hogere is dat niet iets om later hier beneden te bespreken. Gedenk de grot van Plato.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid