Spring naar bijdragen

De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...


Aanbevolen berichten

8 minuten geleden zei WdG:

In het geval van Jezus lag het aan het ongeloof van de ontvangers (Hij kon slechts weinigen genezen, en niet iedereen aanvaardt Hem als God en Verlosser). In het geval van de volgelingen lag het niet alleen aan het ongeloof van de ontvangers, maar ook aan het ongeloof van de volgelingen zelf.

Hoe zit het volgens jou met de klinisch dood verklaarde mensen die weer tot leven worden gebracht? Bij hen kan er geen sprake zijn van geloof of ongeloof, aangezien ze dood zijn op het moment van opwekking. Wellicht wordt het wel metaforisch bedoeld, zoals 'laat de doden hun doden begraven' (Matt. 8:22)

12 minuten geleden zei WdG:

Daarnaast zijn er ook mensen die beweren dat ze zieken genezen, dat ze het evangelie verkondigen, dat ze demonen uitdrijven, maar het helemaal niet doen. Deze mensen heeft Jezus nooit gekend.

Doe jij dit wél WdG? Op regelmatige basis zieken genezen, demonen uitdrijven? In real life? Hoe gaat zo'n demonuitdrijving er in de praktijk aan toe? Wie dient er -naast jou- dan geloof te hebben? De demon? De bezetene? Beide?

16 minuten geleden zei WdG:

Dan is en blijft het dus een kwestie van geloven: Geloof je dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, doden opwekken, demonen uitdrijven of niet?

Terugkomend op het topic en antwoord op je vraag: de bijbel is niet onfeilbaar. Het is nu niet meer mogelijk om feiten van fictie te onderscheiden. Ik geloof wél dat het evangelie volgens Marcus het oudste is. Ouder dan Mattheüs, Lucas en Johannes. 

"Het Marcusevangelie wordt door vrijwel alle Bijbelwetenschappers gedateerd tussen 66 en 73. Deze tijdsvork heeft te maken met de Joodse Oorlog, waarvan Marcus weet lijkt te hebben. Zijn weergave van de voorspellingen door Jezus over de eindtijd in hoofdstuk 13, waarin Marcus de vernietiging van de Tweede Tempel en de onrust daaromheen becommentarieert, is voor veel exegeten een argument dat het evangelie vlak voor, in of kort na 70 is opgesteld."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Marcus#Datering

De kruisiging van Jezus vond waarschijnlijk in 33 plaats. Dat betekent dat het oudste evangelie pas 33 jaar na de kruisiging werd opgeschreven. Denk/geloof jij dat Marcus een fotografisch geheugen had?

"Volgens het Evangelie van Marcus scheurde het 'voorhangsel' in de tempel op het moment van Jezus' overlijden doormidden (volgens Matteüs, Marcus en Lucas). Alleen Matteüs schreef dat er een aardbeving plaatsvond, waarbij rotsen scheurden en graven opengingen."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_en_herrijzenis_van_Christus#Kruisiging

Is het in jouw optiek geloofwaardig dat er een aardbeving plaats vond en 'veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt', als 3 van de 4 evangelisten dit niet vermeldden?

Mattheüs 27 HSV

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;

52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;

53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 362
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hierin zit dus het hele probleem van je schrijfsels. Op pagina X schijf je dat “als ik juist gelezen heb” de priesters aan abortus deden. En gaandeweg verhef je het op pagina Y tot waarheid en schrijf

Na 22 jaar stevig grasduinen in de bijbel en Gods Geest vragen om geleid te worden in de waarheid vielen me steeds meer tegenstrijdigheden op in het nieuwe testament. Dus.... de grondtekst er maa

Een vraag is dan: welke bijbel is dan zogenaamd 'onfeilbaar'? Die met of zonder het Comma Johanneum en Marcus 16:9-20? Alleen al het feit dat er blijkbaar verschillende versies zijn met of zonder bepa

39 minuten geleden zei sjako:

Vooral de toegevoegde tekst in de SV leert dat. Goede vertalingen laten deze teksten weg, want in de oudste afschriften staan ze niet.

 

Gij dwaalt wel zeer.

 

Jezus zegt bij de opwekking van Lazarus tegen Maria: "Hij die Mij tegenkomt ZAL leven!"

In Johannes zegt Hij: "Jij en Ik zijn 1", "Hij die jou tegenkomt, komt Mij tegen".

Daarom is er genezing als ik iemand tegenkom. Meerdere mensen uit coma's gehaald ook. Doden heb ik nog niet opgewekt, maar dat gaat zeker gebeuren. 1 met Hem. De Geest des Levens, die Hemel en heelal uit het niets te voorschijn riep, woont weer in jou en mij. Joepie!

In elke brief wordt het uitgelegd: mee-gezeten in Hem, compleet in Hem, reeds volmaakt, Zijn natuur deelachtig, de opstandingskracht waarmee Jezus uit de dood opstond huist in je, we krijgen het geloof van God, groei tot de volheid Gods, een leerling mag worden als de Meester, etc, etc, etc.

In handelingen staat 2x dat in de eerste gemeente iedereen genas, een dode wordt opgewekt. Waarom: ze begrepen. Hoera! We zijn een nieuwe schepping, uit God geboren, 1 met de Vader. "Maakt geen misbaar, want er is leven in hem/Hem".

Paulus genas iedereen op Malta.

Het Evangelie: het herstel van een mens naar Gen 1:26-27: het beeld en gelijkenis van God. Als Jezus, het exacte beeld van de onzichtbare God.

Hoe? Gratis. Door het bloed van Jezus en de transformerende werking van Zijn Heilige Geest.

Het Christendom is meer dan liedjes zingen voor de Here en zorg voor armen en wezen, etc, etc. Allemaal goed. Maar in essentie is het: nieuw goddelijk leven. De volheid van God terug in de mens. Geweldig.

Ons gevallen-natuur-menselijke-denken zit ons echter in de weg. Daarom het "wordt vernieuwd in je denken naar het beeld van Hem die ons geschapen heeft" in Kol 3:10.

Waarom zou je dat reduceren? Omdat je nog niet zover bent, het nog niet gezien hebt in je eigen leven? Get bornagain. Vraag Heilige Geest je de ogen te open voor de onuitputtelijke rijkdom die we in Jezus ontvangen hebben.

 

 

 

bewerkt door Ton
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Bastiaan73:

De kruisiging van Jezus vond waarschijnlijk in 33 plaats. Dat betekent dat het oudste evangelie pas 33 jaar na de kruisiging werd opgeschreven. Denk/geloof jij dat Marcus een fotografisch geheugen had?

Ja. Ook ik weet nog precies hoe de mensen onder mijn handen genazen. Vanaf 22 jaar geleden. 3 maanden na m'n bekering, de eerste wonderen.

11 minuten geleden zei WdG:

Het probleem is dat sjako niet wedergeboren is (hij zal dat zelf bevestigen), en daarom kan hij het Koninkrijk niet zien.

Ja. Hier mag een slotje op.

""Twijfel (hardnekkig je verzetten tegen wat God ons gegeven heeft) brengt je nergens"

Ton

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Daarnaast zijn er ook mensen die beweren dat ze zieken genezen, dat ze het evangelie verkondigen, dat ze demonen uitdrijven, maar het helemaal niet doen.

Wat ik dus vaker hoor is dat de nadruk op het genezen licht, maar dat het evangelie nauwelijks verkondigt wordt. Als je al zou genezen dan zou het ter ondersteuning van de verkondiging zijn en niet het hoofddoel. Jezus legt de nadruk op juist onze geestelijke genezing. Wij waren figuurlijk dood voordat we Christen waren, maar zijn nu levend gemaakt door het zoenoffer van Jezus en onze doop. Jij hebt een totaal verkeerd beeld van wat Gods Koninkrijk is. Het is een concreet Koninkrijk die alle andere koninkrijken omver zal werpen (Daniël 2), het Messiaanse Vredesrijk. De schaduw daarvan kunnen we nu al zien in Jezus Christelijke gemeente. Dan zal je pas Gods geest op enorme schaal Zijn werk zien doen.

49 minuten geleden zei WdG:

Het probleem is dat sjako niet wedergeboren is (hij zal dat zelf bevestigen), en daarom kan hij het Koninkrijk niet zien.

Omdat ik onder wedergeboren iets anders versta als jij. Maar Gods geest is wel degelijk in mij. Dus jij hoeft niet over mij te oordelen. Maar ik heb nog steeds geen antwoord op hoeveel doden jij al opgewekt hebt en hoeveel zieken jij al genezen hebt. 

51 minuten geleden zei Ton:

In handelingen staat 2x dat in de eerste gemeente iedereen genas, een dode wordt opgewekt. Waarom: ze begrepen. Hoera! We zijn een nieuwe schepping, uit God geboren, 1 met de Vader. "Maakt geen misbaar, want er is leven in hem/Hem".

Precies, de eerste gemeente, toen de apostelen nog leefden. Wat ik nu vooral lees zijn de desillusies over gebedsgenezing. En hoe zit het dan met bijv Jomanda. Die kon ook 'genezen'. Genezen is dus geen privilege van het Christelijk geloof meer. Satan kan zich voordoen als een engel des lichts. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Ton:
46 minuten geleden zei Bastiaan73:

De kruisiging van Jezus vond waarschijnlijk in 33 plaats. Dat betekent dat het oudste evangelie pas 33 jaar na de kruisiging werd opgeschreven. Denk/geloof jij dat Marcus een fotografisch geheugen had?

Ja. Ook ik weet nog precies hoe de mensen onder mijn handen genazen. Vanaf 22 jaar geleden. 3 maanden na m'n bekering, de eerste wonderen.

Right...

33 minuten geleden zei Ton:
42 minuten geleden zei WdG:

Het probleem is dat sjako niet wedergeboren is (hij zal dat zelf bevestigen), en daarom kan hij het Koninkrijk niet zien.

Ja. Hier mag een slotje op.

""Twijfel (hardnekkig je verzetten tegen wat God ons gegeven heeft) brengt je nergens"

Ton

"Twijfel is niet het tegendeel van geloof, maar een bestanddeel ervan."

Paul Tillich

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Bastiaan73:

"Twijfel is niet het tegendeel van geloof, maar een bestanddeel ervan."

Dit is dus het grote probleem! Wanneer we geloven en niet twijfelen, is alles mogelijk [bij twijfel moet je ervan uit gaan dat je niks ontvangt], want laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

48 minuten geleden zei sjako:

Precies, de eerste gemeente, toen de apostelen nog leefden. Wat ik nu vooral lees zijn de desillusies over gebedsgenezing. En hoe zit het dan met bijv Jomanda. Die kon ook 'genezen'. Genezen is dus geen privilege van het Christelijk geloof meer. Satan kan zich voordoen als een engel des lichts. 

Dit is echt onzin, sjako, en dat weet je ook. Ook in de Bijbel deden tovenaars hun wonderen, bezweringen en genezingen. De Bijbel is duidelijk daarover! De vraag is in Wiens Naam ze het doen!

1 uur geleden zei Ton:

Twijfel (hardnekkig je verzetten tegen wat God ons gegeven heeft) brengt je nergens

Sterker nog: zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:
33 minuten geleden zei Bastiaan73:

"Twijfel is niet het tegendeel van geloof, maar een bestanddeel ervan."

Dit is dus het grote probleem! Wanneer we geloven en niet twijfelen, is alles mogelijk [bij twijfel moet je ervan uit gaan dat je niks ontvangt], want laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

"Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden."

André Gide

~

Wanneer heb je voor het laatst over water gelopen? Vloeibaar water, minimaal een meter diep?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Dit is echt onzin, sjako, en dat weet je ook. Ook in de Bijbel deden tovenaars hun wonderen, bezweringen en genezingen. De Bijbel is duidelijk daarover! De vraag is in Wiens Naam ze het doen!

Volgens Jezus is dat geen garantie dat het van God uit komt. Mattheus 7:22-23 is daar helder in.

21  Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. 22  Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen* gedaan?” 23  Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend!* Ga weg, wetteloze mensen!”

 

1 uur geleden zei WdG:

Sterker nog: zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

Het is eerst zinvol om eens eerst uit te zoeken of je wel het juiste evangelie predikt. Wetenschappelijk is er geen één bewijs dat gebedsgenezing nog van deze tijd is. Vaak laten de 'genezers' zich nog betalen ook. Sterker nog, ik vind het schadelijk. Mensen worden met een valse hoop opgezadeld. Ik las het treurige verhaal van een jongen in een rolstoel. Er stonden wel 5 man rond de jongen te bidden voor genezing. Er gebeurde niks. De jongen zat in z'n stoel te huilen en raakte zelfs psychisch in de war. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Volgens Jezus is dat geen garantie dat het van God uit komt. Mattheus 7:22-23 is daar helder in.

21  Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. 22  Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen* gedaan?” 23  Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend!* Ga weg, wetteloze mensen!”

 

Kwestie van goed lezen, sjako. Wat komt volgens Jezus niet van God? Je legt een verkeerde nadruk. Inderdaad, deze mensen zeggen het. De vraag is of ze het ook gedaan hebben. Ik ga ervan uit dat deze mensen liegen! Er staan wel meer leugens in de Bijbel. De duivel loog. De dwaas liegt door te zeggen dat er geen God is, en zo liegen deze mensen door te beweren dat ze van alles gedaan hebben, terwijl het niet zo is. Daarom zijn het werkers der wetteloosheid (en dat is iets anders dan wetteloze mensen!), omdat ze wel praatjes hebben, maar geen daden. Dus, sjako: geen woorden, maar daden! Dat betekent, het evangelie verkondigen, zieken genezen, demonen uitdrijven, zoals Jezus en Zijn volgelingen dat deden. Waarom blijf je volhouden dat we dat niet zouden moeten doen? Je negeert een oproep van Jezus, onze God!

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei WdG:

Ik ga ervan uit dat deze mensen liegen!

Dat staat er niet. Ze hebben wonderen verricht, maar blijkbaar vanuit een verkeerde bron. Het blijft oppassen.

13 minuten geleden zei WdG:

Je negeert een oproep van Jezus, onze God!

Allesbehalve, het besluit zoals die bijv in de SV staat van Markus is niet authentiek. Dat is allang wetenschappelijk bewezen. Wat wel authentiek is de oproep van Jezus om naar de natiën te gaan om hun het evangelie te verkondigen. Mt 28:19

19  Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20  en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’ NWV

Ik ga en maak discipelen. Letterlijk. Dat geeft echte genezing en wekt mensen op die geestelijk dood waren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Dat staat er niet. Ze hebben wonderen verricht, maar blijkbaar vanuit een verkeerde bron. Het blijft oppassen.

Wat staat er, sjako? Staat er dat ze wonderen hebben verricht? Of staat er dat ze krachten gedaan hebben? Of staat er dat ze zeggen dat ze in Zijn Naam....? Ten eerste staat er niet dat ze wonderen verricht hebben, dus dat is al jouw eerste vergissing. Ten tweede, en dat is jouw tweede denkfout, staat er ook niet dat ze ook maar iets gedaan hebben. Wat er wel staat is dat ze ZEGGEN dat ze iets gedaan hebben, niks meer, niks minder. Goed lezen, sjako:

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;  ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Ik beperk me tot wat Jezus ons leert, en dat is dat Jezus het NIET verbiedt krachten te doen in Zijn Naam. Sterker nog, NIEMAND odet een kracht in Zijn Naam, en zal kwaad van Hem kunnen spreken. Krachten doen in Naam van Jezus is iets heel normaals voor een Christen:

En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei WdG:

Wat staat er, sjako? Staat er dat ze wonderen hebben verricht? Of staat er dat ze krachten gedaan hebben? Of staat er dat ze zeggen dat ze in Zijn Naam....?

Er staat: 'Hebben wij niet wonderen verricht uit uw naam?' Ze hebben dus wonderen verricht. En ook nog eens uit Jezus Naam. Maar toch zegt Jezus 'Ik heb u nooit gekend'. Dat is wat er staat. Blijkbaar dachten ze dat wonderen verricht hadden uit Jezus Naam, maar blijkbaar had Jezus daar niets mee te maken. Satan kan prima wonderen verrichten om valse leer te promoten. Als je filmpjes bekijkt hoe het er aan toe gaat in een Pinkstergemeente, dan slaat de schrik me om het hart. Mensen liggen te rollebollen, te lachen, wartaal uit te slaan. Nooit van zijn leven komt dat uit God. 

Zoals ik al eerder heb gezegd was de situatie in de eerste eeuw heel anders. De Christelijke gemeente was nog in oprichting en stond in de kinderschoenen. Nu is de Christelijke gemeente volwassen en hebben we de Bijbel in bijna iedere taal, zelfs makkelijk te bereiken door internet. Iedereen kan Gods woord lezen en begrijpen. Geloof, al dan niet ondersteund door heilige Geest, moet voor nu genoeg zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Als je filmpjes bekijkt hoe het er aan toe gaat in een Pinkstergemeente, dan slaat de schrik me om het hart. Mensen liggen te rollebollen, te lachen, wartaal uit te slaan. Nooit van zijn leven komt dat uit God. 

1 Korintiërs 14:33 HSV

Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.

Ik vrees dat ze dit vers hebben overgeslagen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei sjako:

Als je filmpjes bekijkt hoe het er aan toe gaat in een Pinkstergemeente, dan slaat de schrik me om het hart. Mensen liggen te rollebollen, te lachen, wartaal uit te slaan. Nooit van zijn leven komt dat uit God.

Daar moeten we dan ook niet ons standpunt op baseren. Uitwassen heb je overal. Wat ik heb meegemaakt gebeurde zonder ophef, gewoon door nederig en rustig gebed. Mijn eerste "geval" dat ik in een kerk meemaakte, was voordat de dienst begon en tijdens de dienst werd er niet eens over gerept. Ook voor jou geldt: "Wijkt niet af, noch naar rechts noch naar links (of omgekeerd). Je moet je mening niet baseren op extreme uitwassen want dan kun je het hele christendom ook wel vaarwel zeggen. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei sjako:

Er staat: 'Hebben wij niet wonderen verricht uit uw naam?'

Waar staat dat precies? Citeer het maar eens, in de context. Ik pak even de tekst erbij:

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;  ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Citaat

Ze hebben dus wonderen verricht.

Dat is dan een vreemde conclusie. Zelfs als jouw citaat klopt, en je trekt het ook nog eens uit de context, dan is het altijd nog een vraag! NERGENS staat dat ze het daadwerkelijk gedaan hebben. Dat bedenk je echt zelf. Er staat wel dat ze beweren (zeggen) dat ze krachten gedaan hebben in Zijn Naam, maar, dat is dan ook alles. Ze zeggen het, waarmee niet bewezen is dat ze het daadwerkelijk gedaan hebben. Ik wist niet dat jij alles geloofde wat mensen zeggen. Sterker nog, dat doe je niet. Zonder bewijs kan jij dus niet beweren dat deze mensen daadwerkelijk die krachten gedaan hebben. Enige dat je kunt bewijzen is dat ze het gezegd hebben. Is dat zo moeilijk om in te zien??

Link naar bericht
Deel via andere websites

Prachtig.

God gaf me een beeld van wat hier aan de hand is.

2 vrienden, Jip en Janneke, hebben een kaartje gekregen voor het pretpark.

Beide superblij want voor het kaartje is betaald.

Mooi. Het pretpark in.

Jip loopt naar de WC en blijft daar lange tijd.

Janneke gaat de achtbaan in, het reuzerad, etc, etc, en komt af en toe op de WC en treft daar steeds Jip tegen.

Janneke vertelt steeds enthousiast over haar avonturen in de achtbaan, reuzerad, etc.

Jip reageert daarop met: "Er is hier helemaal geen achtbaan en een reuzerad al helemaal niet!!"

Janneke legt uit aan Jip dat ze dan van de WC af moet komen en iets verder moet doorlopen en dat ze dan bij het reuzenrad komt.

Aan Jip de keuze om van de WC af te komen.

 

Wie hore die hore.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei thom:

Your live is not your own.

Hoe zie je dit Ton?

 

Je schrijft in een ander topic; ''Dus.... je bent al binnen de poort. Je bent al rein, heilig, smetteloos, overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk (Kol 1:13, 1:22). Dat is de rust! Zijn Geest woont al in jou en die verandert jou naar Zijn beeld en gelijkenis.''

Er is een poortwachter voor die deur. Die bepaalt of je door de deur gaat. Die zie ik als de Johannes-mens. Wat ingaat, is uit God.

 

Your live is not your own:

Je bent niet gemaakt om voor je zelf te leven (egoistisch, half depressief, opgejaagd, etc,) maar voor het beeld en gelijkenis van God. Dat zegt God in Gen 1:26-27. Hij laat zien hoe dat er uit ziet on Jezus en Hij zegt: volg mij.

Weer 2 kor 3:18 veranderen naar het beeld van Hem die ons geschapen heeft.

Niet door je tanden op elkaar te zetten een een goede gristen proberen te zijn, maar verandert door de Geest naar het Beeld van God.

Het verloochenen van je zelf, je eigen zelfzuchtige ik. Dat gaat heel makkelijk. Eigenlijk geef je alleen maar iets op waartoe je niet geschapen was.

Alles wat ik najaag buiten het willen worden als Hem brengt geen vrede. Je bent en vliegtuig dat in de lucht hoort, niet in het water.

 

Die poortwachter zie ik niet. Jezus is de deur. Hij zegt: kom. Wie door Hem naar binnen gaat vindt weide, dat nieuwe goddelijke leven.

bewerkt door Ton
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Bastiaan73:

Op regelmatige basis zieken genezen, demonen uitdrijven? In real life? Hoe gaat zo'n demonuitdrijving er in de praktijk aan toe? Wie dient er -naast jou- dan geloof te hebben? De demon? De bezetene? Beide?

Ja hoor. Gisterenavond nog. We kregen bericht dat een vrouw in Malawi ernstig ziek was opgenomen in het ziekenhuis. Malaria. Medicijnen sloegen niet aan.

We zijn uit God geboren, dus danken Jezus voor Zijn geweldige Koninkrijk en spreken vanuit Nederland genezing over haar uit. 5 minuten later kregen we bericht. De zieke had zich in haar bed omgedraaid en had gezegd: "Ik voel me beter!" en ze konden weer naar huis.

Mijn zoon die inmiddels ook wandelt in deze dingen appte me vanochtend. Hij is medicus en heeft gebeden voor een collega met ernstige knieklachten. Direct na gebed was 90 % weg. Vanochtend helemaal gezond.

Kom op jongens.

Op m'n site staan meerdere gevallen van demonen uitdrijving:

Bevrijding van de tiener

Tijdens een bezoek aan een pinkstergemeente kwam ik bij toeval terecht in de kinderdienst. Er komt een jongen van 14 jaar naar me toe en hij zegt tegen me: Weet je wat satan over jou zegt? Je bent een *&^%%, *&#^^, 82^^%%@. Een hele scheldkanonnade. Tot slot zei hij: en satan kan je zo dood maken! Ik kijk hem aan en zeg: Als satan me dood maakt, maakt Jezus me weer levend. Hij begon te grommen. Ik liep het lokaal uit voor consultatie met de Allerhoogste. Ik zei: Hee, dat gebeurde ook bij U. Onreine geesten manifesteerden als U in de buurt kwam. Jezus, ik ga terug en als hij weer komt is hij voor mij. Ik was nog niet binnen of hij zei het weer: Weet je wat sat.... Verder kwam hij niet want ik zei: Onreine geest ga uit in Jezus naam. De gevallen geest antwoordde met: Nee, nee, nee, dat niet! Ik zei: het is te laat voor jou, verdwijn, nu, in Jezus naam. Een week later hoorde ik van z'n ouders dat de jongen totaal veranderd was. Van geweldadig/gemeen, naar normaal.

Bevrijding van een kind

Op een dag ging ik mee als begeleider met een zwemles. In de jongenskleedkamer valt me een druk kind op dat constant andere kinderen knijpt en pest. Ik loop naar hem toe, kijk in z'n ogen en "weet" genoeg. Terwijl het kind uitroept: ik heb pilletjes, ik heb pilletjes, zeg ik: onreine geest verdwijn in Jezus naam. Het kind stort neer op de grond en springt meteen weer overeind. Totaal andere blik in z'n ogen. Rust. Ik zeg: als mensen straks aan je vragen wat er met jou gebeurd is, zeg je dat Jezus jou gezond heeft gemaakt ok? Hij zegt rustig: ja ok, Jezus heeft mij gezond gemaakt. Een paar dagen later zie ik hem hand in hand lopen met z'n zusje. Gewoon, normaal, vriendelijk.

Bevrijding van een kind

Er werd bij ons een kind van 2 jaar binnengebracht. Een groot hoofd, constant kermend, huilend en grauwend. Ik hoorde dat het z'n ouders al 9 maanden uit de slaap had gehouden. 1-2 uur slapen per nacht en dan begon het weer. Ik zei: Jezus, ik zie dat dit kind bezet is, maar ik ken de ouders niet (moeder was lijkbleek, vader zeer gespannen met een grote tatoeage op z'n onderarm van een draak met een zwaard er door heen). Jezus zei: lees de bevrijding van de bezetene van de Gerasenen. Ik las het. Hij zei: Zie je Mij eerst naar z'n ouders, verzorgers, broer of zus vragen om te vragen: Hallo, Ik ben de zoon van God, mag ik dit kind vrijzetten? Nee. Het is Mijn schepping; zet vrij!

Die avond liep ik naar het kind in het ledikant toe, legde m'n handen op z'n bolletje en zei: Onreine geesten, ik weet dat jullie er zijn. Verdwijn nu in Jezus naam en dat dit kind een profeet van de allerhoogste zal worden. Ik keek naar het kind. Zijn ogen rolden een paar keer in hun kassen. Hij ging liggen en sliep de hele nacht. Elk uur kwam de verpleegster kijken. De deur piepte. Ik wakker. Het kind sliep. s 'Ochtends hoor ik rond 08.00 uur wat geschuifel in het ledikant. Ik zei: even kijken wat U gedaan heeft Heer. Ik schoof het gordijn opzij en kreeg een stralende glimlach van het kind. Rond 10.00 uur vroeg ik aan de verpleging of ik het kind even mee de gang op mocht nemen. Dat was goed. Aan 1 vinger stapte hij door de gang. Iedereen kreeg een grote glimlach van hem.

Rond 12.00 uur kwam moeder kijken. Die had inmiddels van de verpleging gehoord, dat haar kind de hele nacht geslapen had! Zodra het kind z'n moeder zag: grote glimlach. Moeders mond viel open. Rond 13.00 moesten wij weg. Ik zag haar zitten in de speelkamer, nog steeds verbaasd. Ik zeg: hoe gaat het met je kind? Ja goed, zegt ze. Ik denk: ze moet toch weten wat er gebeurd is en vertel haar wat en hoe het gegaan was. Ze zegt: maar ik ben Katholiek! Ik zeg: prima, maar onthoud dat Jezus je kind heeft vrijgemaakt.

Moet degene degene waarvoor gebeden wordt geloof hebben? NEEEEEE!!!!!

Nadrukkelijk nee. Jezus genas iedereen. Ook hen die Hem niet kenden of geen geloof hadden. Voor Jezus kwam, had God 400 jaar niet gesproken tot Zijn volk. Niemand kende destijds Jezus of had ‘het geloof’ voor genezing. Ze verwachtten weliswaar de Messias, maar wie dat was, wat Hij zou doen, hoe dat zou zijn, wist niemand. Sommigen dachten dat Hij Rome omver zou werpen, maar Zijn Koninkrijk bleek niet van deze aarde te zijn. Het bleek te gaan om de verlossing van de mens en herstel van de mens naar Zijn Goddelijke oorspronkelijke liefdesnatuur!

De verlamde bij Bethesda genas zonder dat hij Jezus kende. De verschrompelde hand van de man welke door de schijnheilige farizeeërs naar voren werd geschoven, om Jezus te beschuldigen, genas zonder mate van geloof. De dode Lazarus had eveneens geen geloof. Er was bij Lazarus ook geen geloof bij de omstanders, eerder verdriet, spot, boosheid, hoon en heel veel verwarring en ongeloof. Jezus ging er dwars doorheen en wekte Lazarus op. Uit…. liefde.

Dan Malchus.... oh Malchus. Z'n oor werd er afgehakt door Petrus. Jezus zet zijn oor er weer aan....! Vertel mij. Waar is "het geloof" in deze situatie? Niet bij Petrus, die stond met een bebloed zwaard in z'n handen. Niet bij de anderen, want die vluchtten weg. Jezus, Jezus, Jezus.....: liefde! De Evangeliën beschrijven 17 keer dat “Jezus vol ontferming en bewogen over de zieken was en iedereen die genezing nodig had gezond maakte.....", zelfs hen die Hem niet begrepen en uit waren op Zijn dood. Laat die hartgesteldheid in ons zijn.

bewerkt door Ton
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Ton:

God gaf me een beeld van wat hier aan de hand is.

Toe maar.

9 minuten geleden zei Ton:

2 vrienden, Jip en Janneke, hebben een kaartje gekregen voor het pretpark.

Beide superblij want voor het kaartje is betaald.

Mooi. Het pretpark in.

Jip loopt naar de WC en blijft daar lange tijd.

Janneke gaat de achtbaan in, het reuzerad, etc, etc, en komt af en toe op de WC en treft daar steeds Jip tegen.

Janneke vertelt steeds enthousiast over haar avonturen in de achtbaan, reuzerad, etc.

Jip reageert daarop met: "Er is hier helemaal geen achtbaan en een reuzerad al helemaal niet!!"

Janneke legt uit aan Jip dat ze dan van de WC af moet komen en iets verder moet doorlopen en dat ze dan bij het reuzenrad komt.

Aan Jip de keuze om van de WC af te komen.

Wie hore die hore.

Vervang pretpark, achtbaan en reuzenrad door theater, lachspiegel en poppenkast. En wc door 'achter de coulissen'. Jip ontkent het bestaan van het theater, de lachspiegel en de poppenkast niet maar ziet ze voor wat ze zijn. Hij reageert richting Janneke: 'blijf je wel met beide benen op de grond staan?' Janneke heeft namelijk de neiging om de realiteit een beetje uit het oog te verliezen en het theater, de lachspiegel en de poppenkast met de realiteit te verwarren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Ton:

Ja hoor. Gisterenavond nog. We kregen bericht dat een vrouw in Malawi ernstig ziek was opgenomen in het ziekenhuis. Malaria. Medicijnen sloegen niet aan.

We zijn uit God geboren, dus danken Jezus voor Zijn geweldige Koninkrijk en spreken genezing over haar uit. 5 minuten later kregen we bericht. De zieke had zich in haar bed omgedraaid en had gezegd: "Ik voel me beter!" en ze konden weer naar huis.

Genezen op afstand, een gat in de markt! Waarom spreek je niet over de gehele wereld genezing uit, ben je van het probleem af.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Toe maar.

Ai....

 

1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Vervang pretpark, achtbaan en reuzenrad door theater, lachspiegel en poppenkast. En wc door 'achter de coulissen'. Jip ontkent het bestaan van het theater, de lachspiegel en de poppenkast niet maar ziet ze voor wat ze zijn. Hij reageert richting Janneke: 'blijf je wel met beide benen op de grond staan?' Janneke heeft namelijk de neiging om de realiteit een beetje uit het oog te verliezen en het theater, de lachspiegel en de poppenkast met de realiteit te verwarren.

Veel plezier op de WC.

Nee. Je bent te kostbaar en je potentieel in God is te groot om je daar te laten zitten.

Ik bid als Paulus dat onze Vader je de ogen opent voor de onuitputtelijke rijkdom die je in Jezus ontvangen hebt. Meegezeten in Hem. Staat in je bijbel.

Bless you Bastiaan.

 

Veel plezier hier verder nog met elkaar. Moedig elkaar aan in het geloof in plaats van elkaar er uit te praten, groei in alle dingen in Hem.

Wees gezegend allemaal.

Ik ga even een deurtje verder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Ton:

Prachtig.

God gaf me een beeld van wat hier aan de hand is.

2 vrienden, Jip en Janneke, hebben een kaartje gekregen voor het pretpark.

Beide superblij want voor het kaartje is betaald.

Mooi. Het pretpark in.

Jip loopt naar de WC en blijft daar lange tijd.

Janneke gaat de achtbaan in, het reuzerad, etc, etc, en komt af en toe op de WC en treft daar steeds Jip tegen.

Janneke vertelt steeds enthousiast over haar avonturen in de achtbaan, reuzerad, etc.

Jip reageert daarop met: "Er is hier helemaal geen achtbaan en een reuzerad al helemaal niet!!"

Janneke legt uit aan Jip dat ze dan van de WC af moet komen en iets verder moet doorlopen en dat ze dan bij het reuzenrad komt.

Aan Jip de keuze om van de WC af te komen.

 

Wie hore die hore.

Ik vermoed dat  Annie M.G. Schmidt patent heeft op die kinderverhalen. De woorden "grote kleuter" schoten door mijn hoofd, zouden ze van God komen?

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid