Spring naar bijdragen

Israël 2018


Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei Levi:

@Sjako, dat doe ik ook. Maar als ik 'tussen de regels doorlees' kom ik tot de conclusie dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het letterlijk heersen, terwijl jij tot de conclusie komt dat heersen het geven van namen en planten van gewassen in houdt. ?

Ik geef slechts een voorbeeld. Het gaat natuurlijk veel verder. De dieren en planten staan ons ter beschikking. Misschien zeg ik het zo beter. De mens is dus bedoelt om op de aarde te wonen en te onderhouden. 

3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Met elk een geheel verschillende Bijbel in de hand? Dat kwartje wil maar niet vallen bij jou... Echter bij mij wel en ik vind het dus op deze manier zinloos om met jou in gesprek te gaan.

Je kan diverse Bijbels gebruiken en die zeggen ongeveer allemaal hetzelfde. Alleen zijn er soms bepaalde keuzes gemaakt in mogelijke vertaling. Er is niet één Bijbel die perfect vertaald is. Het is altijd een compromis tussen hedendaagse taal en taal van pakweg 4000 jaar geleden. Ook zijn er in de tussentijd betere codex boven water gekomen. Maar dat is hier niet het onderwerp. Zie daarvoor topic over de Statenvertaling. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 279
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wat een ongelofelijke onuitgesproken hoeveelheid haat weet jij in een paar berichtjes te proppen; ik ben werkelijk overrompeld door de vijandige toonzetting van alle reacties van jou op elk bericht wa

1. De joodse godsdienst is nooit exclusief geweest. We weten dat bij de uittocht uit Egypte ook veel andere slaven(volkjes) en zelfs Egyptenaren mee gingen. Bij Sinai zijn er slechts een handjevol hun

Zo, dat is een gewaagd standpunt.  Was het niet Paulus die zei dat de christenen "als wilde tak" geënt zijn in de wijnstok? En maakte hij daarbij niet de kanttekening dat je het nooit in je hoofd

1 uur geleden zei sjako:

Je kan diverse Bijbels gebruiken en die zeggen ongeveer allemaal hetzelfde...Het is altijd een compromis.

In jou beleving wellicht, echter mijn perceptie op deze zaak is totaal tegenovergesteld aan die van jou. Wat mij betreft spreken ze twee geheel verschillende talen en omdat ik jou niet versta is een gesprek onmogelijk. Ik ben hierin compromisloos.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien hier de discussie voortzetten over Israel.

In de US en Afrika en ook Azie is men gelukkig minder slecht beinvloed door de theologie van de Europese christelijke kerken.
Gevolg is dat men er de bijzonder positie van Israel en de Joden als Zijn oogappel veel beter begrijpt dan wij christenen in Europa.

Kan je als oprecht Christen Israel en de Joden hekelen is een vraag die ik in US, Afrika en Azie vaak voor mijn voeten geworpen kreeg.
En ja kan dat wel? Het heil komt uit de Joden en is via Yeshua uiteindelijk OOK bij ons uit de heidenen gekomen waardoor we nu OOK bij G'd kunnen horen, zoals Israel al zolang deed en eeuwig zal doen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat is je definitie van hekelen?

Het is een ruim begrip, hekelen, maar hier een aantal van vele voorbeelden:

- Joden / Israel beschouwen als vijand van G'd.
- Joden / Israel bijbelse beloften inpikken als christen en of verdraaien/ontkennen.
- Joden/Christenen niet als oudere broer zien.
- Israel in de Schrift vervangen door christenen (vervangingsleer)
- Israel / Joden niet steunen en specifiek voor hen bidt, zoals G'd ons opdraat in de Schrift om te doen.

Wanneer de de Schrift als christen erop naslaan en we de talloze liefdes verklaringen van G'd aan Israel kunnen lezen, dan kan je bovenstaand gedrag niet hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Kelderworm:

Yeshua is in beginsel gekomen voor de Joden, niet voor de heidenen.
Yeshua Zijn Kruisoffer was om de weg voor G'd vrij te maken om Israel zalig te maken (de zonde niet meer toe te rekenen) en zo de Eeuwig geldende Eed gedaan aan de voorouders van Israel, Abraham, Isaac en Jacob na de komen. Het evangelie is OOK aan ons uit de heidenen geschonken, laten we ons niet op de borst kloppen.
Wij horen nu net als Israel OOK bij G'd dankzij Christus, waar israel dat ALTIJD al zo was en zo zal blijven.

Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Waarom  maak jij dan onderscheid tussen Jood en Griek?
Paulus heeft speciaal een brief geschreven voor de Joden (Hebreeën), heb jij die wel in je bijbel staan?

Hebreeën 8:8 e.v. 
Want hen berispende, zegt Hij tot hen:
Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 
Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden;
want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.

Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere;
want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.
Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt;
dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij is er geen onderscheidt meer tussen Jood of Christen. Christenen zijn geënt op de olijfboom en zijn zodoende ook Gods volk. Dus alle beloftes voor Israël komen ook de Christenen toe. Voor een Jood geldt volgens mij ook dat Jezus aannemen als de Messias en Redder ook een voorwaarde is tot redding.

4 minuten geleden zei Tomega:

Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven;

Dat in tegenstelling tot de Joodse wetten die op steen waren gehouden. Nu geldt de Wet van de Christus en die komt een heel eind overeen met die van de Joodse, met enkele belangrijke verschillen. De ceremoniële Wetten zijn afgeschaft. Die zijn vervult in Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kelderworm:

Het is een ruim begrip, hekelen, maar hier een aantal van vele voorbeelden:

- Joden / Israel beschouwen als vijand van G'd.
- Joden / Israel bijbelse beloften inpikken als christen en of verdraaien/ontkennen.
- Joden/Christenen niet als oudere broer zien.
- Israel in de Schrift vervangen door christenen (vervangingsleer)
- Israel / Joden niet steunen en specifiek voor hen bidt, zoals G'd ons opdraat in de Schrift om te doen.

Wanneer de de Schrift als christen erop naslaan en we de talloze liefdes verklaringen van G'd aan Israel kunnen lezen, dan kan je bovenstaand gedrag niet hebben.

En als ik mij uitlaat met een opmerking dat joden i.m.o. grote Godslasteraars zijn, voldoe ik dan aan je definitie?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Tomega:

Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Waarom  maak jij dan onderscheid tussen Jood en Griek?
Paulus heeft speciaal een brief geschreven voor de Joden (Hebreeën), heb jij die wel in je bijbel staan?

Hebreeën 8:8 e.v. 
Want hen berispende, zegt Hij tot hen:
Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten
Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden;
want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.

Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere;
want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.
Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt;
dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

Precies, Hebreeen 8 gaat dus over een nieuw Verbond dat G'd met het huis van Israel zal oprichten in de eindtijd, niet over de tijd nu.
Immers het verbond waarover gesproken wordt is met het huis van Israel en huis van Juda.

Merk op dat het gaat over een verbond dat G'd nog GAAT maken toekomstige tijd, (het evangelie is er al op dat moment)
Het geeft aan dat in dat nieuwe Vervond dat G'd met Israel sluit, Israel weer G'd Zijn volk zal zijn en handelen.
Immers de gebeurtenissen hieronder zijn nog niet geschied in Israel. Dat komt met het nieuwe Verbond dat G'd met Israel gaat sluiten in de eindtijd.

En zij zullen niet leren,
een iegelijk zijn naaste,
en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere;
want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.

De vele andere beloften van G'd aan Israel in het OT gaan dan eveneens geheel in vervulling.

Wat betreft dat er geen verschil is tussen Griek en Jood.
Deze stelling geldt voor degenen die Christus volgen. Dus als christen maakt het niet meer uit of je Joodse roots hebt of heidense, allen zijn gelijk als Christen.
Maar BUITEN Christus blijven de eeuwige beloften van G'd aan Israel en de Joden in Zijn Eeuwige Verbond gewoon van kracht.

4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En als ik mij uitlaat met een opmerking dat joden i.m.o. grote Godslasteraars zijn, voldoe ik dan aan je definitie?

Het is een leugen over Joden die je opschrijft.
Zelf heb ik een aantal jaren mogen wonen en werken in het Beloofde land Israel en weet dat veel christenen een voorbeeld zouden kunen nemen aan het eren van G'd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei sjako:

Volgens mij is er geen onderscheidt meer tussen Jood of Christen. Christenen zijn geënt op de olijfboom en zijn zodoende ook Gods volk. Dus alle beloftes voor Israël komen ook de Christenen toe. Voor een Jood geldt volgens mij ook dat Jezus aannemen als de Messias en Redder ook een voorwaarde is tot redding.

Dat in tegenstelling tot de Joodse wetten die op steen waren gehouden. Nu geldt de Wet van de Christus en die komt een heel eind overeen met die van de Joodse, met enkele belangrijke verschillen. De ceremoniële Wetten zijn afgeschaft. Die zijn vervult in Christus.

De Wet in steen gebijteld is immers niet vervangen door Christus. Het kan in Christus ons alleen niet meer veroordelen,
De ceremoniële Wetten zijn NIET afgeschaft. Alleen voor wie Christus volgt zijn ze nutteloos.
Want ze dienen om Israel apart te zetten tov de rest van de wereld en zo binnen de Eeuwige Belofte van G'd aan de Joden en Israel te blijven als nakomelingen van Isaac en Jacob, waarop deze beloften van G'd rusten.

Wij uit de heidenen hadden en hebben daar uberhaubt nooit deel aan gehad als niet Jood. De ceremoniële Wetten zijn NOOIT voor ons uit de heidneen bestemd geweest.
Wie als Jood Christus volgen gaat heeft aan de Belofte ook niks meer en kan op genade in Christus rekenen.
Wie als Jood Christus niet aanneemt, blijft binnen de Eed van G'd aan Israel Isaac en Jacob gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Kelderworm:

Precies, Hebreeen 8 gaat dus over een nieuw Verbond dat G'd met het huis van Israel zal oprichten in de eindtijd, niet over de tijd nu.
Immers het verbond waarover gesproken wordt is met het huis van Israel en huis van Juda.

Merk op dat het gaat over een verbond dat G'd nog GAAT maken toekomstige tijd, (het evangelie is er al op dat moment)
Het geeft aan dat in dat nieuwe Vervond dat G'd met Israel sluit, Israel weer G'd Zijn volk zal zijn en handelen.
Immers de gebeurtenissen hieronder zijn nog niet geschied in Israel. Dat komt met het nieuwe Verbond dat G'd met Israel gaat sluiten in de eindtijd.

En Paulus vervolgt dan zijn uitleg in Hoofdstuk 9:8 e.v.
Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had;
Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordigen tijd, in welken gaven en slachtofferen geofferd werden, die dengene, die den dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten;
Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd.
Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel,
niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,

En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, 
tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, 
degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

En Paulus vervolgt in hoofdstuk 10:8 e.v.
Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild,
noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.
En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;
Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods;
Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.

En Paulus vervolgt in hoofdstuk 11:8 e.v.
Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou;
en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou.
Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land,
en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde belofte.
Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard;
overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had.

Daarom zijn ook van een, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren, als de sterren des hemels,
en als het zand, dat aan den oever der zee is, hetwelk ontallijk is.
Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende,
maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd,
en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.

En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren,
zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren;
Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse.
Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden;
want Hij had hun een stad bereid.

Wat hiervan brengt jou dan op een andere leer dan deze die hier staat vermeld in de bijbel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Waarom  maak jij dan onderscheid tussen Jood en Griek?

Er is geen onderscheid tussen man en vrouw. Waarom maken we daar dan onderscheid tussen?

1 uur geleden zei sjako:

Volgens mij is er geen onderscheidt meer tussen jood of christen. Christenen zijn geënt op de olijfboom en zijn zodoende ook Gods volk. Dus alle beloftes voor Israël komen ook de Christenen toe. Voor een Jood geldt volgens mij ook dat Jezus aannemen als de Messias en Redder ook een voorwaarde is tot redding.

Dit is een halve waarheid, in die zin dat christenen uit de heidenen geen joden hoeven te worden maar ook omgekeerd, namelijk dat joden geen heidenen hoeven te worden.

55 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En als ik mij uitlaat met een opmerking dat joden i.m.o. grote Godslasteraars zijn, voldoe ik dan aan je definitie?

Ik vind het een vreselijk denigrerende opmerking, naar God toe en naar mensen toe. Het is zelfs niets minder dan lasteren. Ik zal ook eens een denigrerende opmerking plaatsen en denk persoonlijk dat die dichter bij de waarheid ligt. Nederlanders zijn grote godslasteraars, misschien wel de ergste ter wereld.

1 uur geleden zei sjako:

De ceremoniële Wetten zijn afgeschaft. Die zijn vervult in Christus.

Ook op deze stelling is wel wat af te dingen. Ik denk eerder dat de Bijbel leert dat de meeste Joodse wetten niet voor de heidenen gelden. De heidenen hoeven geen Joden te worden om het heil te beërven. Er is niets op tegen als joden hun tradities blijven volgen, zolang ze maar niet verwachten daardoor God's heil te beërven, want Yeshua is in de eerste plaats als redder van Israël gekomen. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:
53 minuten geleden zei Tomega:

Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Waarom  maak jij dan onderscheid tussen Jood en Griek?

Er is geen onderscheid tussen man en vrouw. Waarom maken we daar dan onderscheid in?

Omdat de bijbel ons dat leert, juist in samenhang met het leven in de eenheid van Christus, Efeziërs 5:21-24
Waarom maken wij dan onderscheid tussen Jood en Griek?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Tomega:

Omdat de bijbel ons dat leert, juist in samenhang met het leven in de eenheid van Christus, Efeziërs 5:21-24
Waarom maken wij dan onderscheid tussen Jood en Griek?

Omdat het verschillende volken betreft, met een totaal andere geschiedenis en cultuur. In Christus behoren we één te zijn maar dat betekent nog niet dat alle verschillen weggevaagd dienen te worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Willempie:

Dit is een halve waarheid, in die zin dat christenen uit de heidenen geen joden hoeven te worden maar ook omgekeerd, namelijk dat joden geen heidenen hoeven te worden.

Nee, de Joden moet Christen worden. Mattheüs 23 is toch wel duidelijk?

38 Jeruzalem, Jeruzalem! Je vermoordt de profeten en stenigt de mensen die naar je toe zijn gestuurd . . . Hoe vaak heb ik je kinderen bij me willen verzamelen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt! Maar jullie hebben het niet gewild. 38  Jullie huis zal verlaten worden. 39  Want ik zeg jullie: vanaf nu zullen jullie me niet meer zien totdat jullie zeggen: “Gezegend is degene die komt in Jehovah’s naam!”’ = Jezus

Wellicht zal er dus een moment komen dat de Joden wel de Messias aan gaan nemen, want Jezus zegt totdat enz... Dus het lijkt me toch noodzakelijk dat de Joden zich gaan bekeren tot het Christendom.

7 minuten geleden zei Willempie:

Omdat het verschillende volken betreft, met een totaal andere geschiedenis en cultuur.

Als ik dan kijk in onze gemeenschap. Daar komen broeders en zusters ook uit alle windstreken, soms zelfs in klededracht. Maar toch is het één volk. Volgend jaar hebben we weer een enorm congres in Utrecht. Daar komen dit jaar duizenden afgevaardigden uit alle hoeken van de wereld, zelfs Zuid-Amerika. Het is geen enkel probleem die broeders en zusters te huisvesten. Ze zijn allemaal welkom in particuliere huizen. Dus het maakt niet uit waar ze vandaan komen. Ze zijn allemaal één in geloof ondanks de culturele verschillen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Wellicht zal er dus een moment komen dat de Joden wel de Messias aan gaan nemen, want Jezus zegt totdat enz... Dus het lijkt me toch noodzakelijk dat de Joden zich gaan bekeren tot het Christendom.

Volgens de Bijbel zal de Gezalfde en Koning van Israël zich aan Israël openbaren en zullen ze Hem aannemen. En zo zal geheel Israël gered worden, zoals Paulus ook duidelijk leert. In de tussentijd zien we nu al hoe steeds Joden, onder wie rabbi's, zich tot Yeshua keren. Maar ze hoeven zich niet te bekeren tot het heidense christendom. Er zijn er die dat doen maar het hoeft niet. Ze kunnen ook tot de ontdekking komen dat ze door het aannemen van Jeshua als hun Gezalfde pas echt joods zijn geworden. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Volgens de Bijbel zal de Gezalfde en Koning van Israël zich aan Israël openbaren en zullen ze Hem aannemen.

Ja, tijdens de wederkomst. Maar het is niet zo dat Jezus weer op aarde gaat rondwandelen om het zo maar te zeggen. En dan zal elke knie voor Hem buigen. Dan zien ze dat Jezus wel degelijk de Messias is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Ja, tijdens de wederkomst. Maar het is niet zo dat Jezus weer op aarde gaat rondwandelen om het zo maar te zeggen. En dan zal elke knie voor Hem buigen. Dan zien ze dat Jezus wel degelijk de Messias is. 

Correct maar als we goed opletten zien we dat Jezus nu al bezig is zich op een hele speciale wijze aan zijn volk te openbaren. Er zijn nu naar schatting al tegen de twee miljoen Joden die Hem volgen en dat mag wel een enorme doorbraak worden genoemd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

Er zijn nu naar schatting al tegen de twee miljoen Joden die Hem volgen en dat mag wel een enorme doorbraak worden genoemd. 

Ja, dat gaat gestaag, klopt. Hier een link naar een website van Messias beleidende Joden. Hun leer lijkt veel op die van 'ons'. 

http://www.yeshuahatorah.com/wordpress/

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

Mbt je citaten

@ Tomega,
Dank voor je citaten uit Hebreeen.
Om hierop in te gaan en ze te verklaren in het licht van Israel tov het Christendom is veel werk, waarvoor mij nu de tijd absoluut ontbreekt helaas.
Later hoop ik hierop nog terug te kunnen komen.

Maar in het kort komt het erop neer van het offeren volgens de Joodse Wet van G'd iets anders is dan G'd Zijn Eeuwige verbond met Isaac en Jacob gesloten doorwerkend naar hun nakomelingen. Niet voor niets heeft G'd de Joden het offeren onmogelijk gemaakt omdat de Joodse Tempel er niet meer is. Zolang Yeshua Zijn genade van kracht is, zal dit niet meer geschieden, tot de opname van christenen dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei Willempie:

Omdat het verschillende volken betreft, met een totaal andere geschiedenis en cultuur. In Christus behoren we één te zijn maar dat betekent nog niet dat alle verschillen weggevaagd dienen te worden.

Ik volg je lijn niet. De brief van de Hebreeën is geschreven aan de Joden.
Romeinen 1:16-17 spreekt van de algemene eis van geloof die geldt voor de Joden.
Romeinen 3:22 spreekt van de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
Efeziërs 2:16 spreekt van vrede en toegang tot één Geest tot verzoening van heiden en Jood, tot elkaars medeburgers en huisgenoten Gods.

Je wilt toch niet zeggen dat de brief van Paulus aan de Hebreeën (Joden), een dwaalleer brengt aan de Joden?
Dus zijn de Joden gehouden Christenen te zijn en is de christelijke leer het nieuwe testament dat ook geldt voor de Joden.
Dat is geen vervangingsleer, maar heel eenvoudig de Verlossing van de Joden door Christus,
welke verlossing is verkondigd en door vele tekenen bevestigd tot alle landpalen van Israël, 
en die na de verwerping door de Joden ook aan de heidenen is toegekomen.

Verdere verschillen tussen gelovigen zijn volgens mij voorbehouden aan God en nader besproken door Christus in de Openbaringen van Johannes.

38 minuten geleden zei Willempie:

Maar ze hoeven zich niet te bekeren tot het heidense christendom. Er zijn er die dat doen maar het hoeft niet. Ze kunnen ook tot de ontdekking komen dat ze door het aannemen van Jeshua als hun Gezalfde pas echt joods zijn geworden. 

Wie bepaalt dat? Een Jood moet de Wet houden om geheiligd te zijn voor een bepaalde periode. Zijn ziel kan hij er niet mee redden. Welke wet een afspiegeling was van een realiteit waarin ook de Jood geheel die wet totaal niet houden kan. Dat is waarom Paulus onder druk en dreiging van God zelf, maar daarna ook volledig en hartgrondig, afstand deed van zijn Joodse burgerrecht, om dat te verruilen voor zijn Christelijk burgerrecht. Hij was wel de Jood een Jood, maar nadat dat tot problemen leidde heeft hij zich steeds scherper (Handelingen 15, tegen Petrus) tot veroordelend (Hebreeën) en zelfs tot uiterst fel (Galaten) gekeerd tegen de steeds maar weer terugkerende tendens dat de Christenen werden overheerst en ingelijfd in de Joodse gebruiken en via deze achterdeur in het Joodse geloof werden gedrongen, dat hen weer terugbracht tot achter de verlossing in Christus , terug in de wetten van de schaduwen van wat komen zou, en inmiddels ook gekomen was.

Was Paulus dan tevergeefs op pad en in strijd om de weg in Christus voor de christenen te duiden en middels verordeningen en leerbrieven veilig te stellen voor de toekomst? 
Maar een Jood die uit dankbaarheid de Wetten van Mozes houdt, die kan gerust van alles meenemen zou je dan denken in de lijn van jouw spreken over cultuur.
Maar dan; hoe zou hij vieringen houden van toekomstverlossingen, die al in Christus werkelijkheid zijn geworden? Hoe zou hij offerfeesten vieren als in Christus al het offeren reeds is volbracht in volkomen volmaaktheid? Hoe zou hij rituelen kennen met heiligingen en bloed, als al het bloed reeds is gevloeid en alle heiligingen al zijn vervuld in Christus en met het offer van Christus?

Ik moet dus in arren moede concluderen dat ik er helemaal niets van begrijp.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid