Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Ik zou graag eens over de volgende bijbelpassage willen "brainstormen", in Zacharia 3 in de vertaling van "Het Boek". 

Daarna liet de engel mij de hogepriester Jozua zien. Hij stond vóór de engel van de Here en Satan was ook aanwezig. Satan stond rechts van de engel en bracht vele beschuldigingen tegen Jozua in. Maar de Here zei tegen Satan: "Ik verwerp uw beschuldigingen, Satan. Want Ik, de Here, heb besloten genadig te zijn voor Jeruzalem. Daarom bestraf ik U. Ik heb Jozua en dit volk genade geschonken. Zij zijn als een stuk brandend hout dat uit het vuur is gerukt." Jozua had erg vuile kleren aan toen hij voor de engel van de Here stond. Toen zei de engel tegen de anderen die daar stonden: "Trek hem zijn vuile kleren uit." En Zich tot Jozua wendend, zei Hij: "Kijk, ik heb uw zonden van U weggenomen en geef U nu deze feestkleren." Ik vroeg: "Zou hij alstublieft ook een schone tulband kunnen krijgen?" Zij gaven hem er één en trokken hem ook de schone kleren aan. Toen zei de engel van de Here plechtig tegen Jozua: "De Here van de hemelse legers zegt: "Als U leeft zoals Ik wil en doet wat Ik U opdraag, zal Ik U de verantwoordelijkheid geven voor mijn huis en Ik zal U toegang geven tot mijn heiligdom evenals deze kring van engelen. Luister, hogepriester Jozua en al uw andere priesters, U vormt een levend voorteken van de dingen die gaan komen. Begrijpt U het? Jozua is de voorbode van mijn dienaar, de afstammeling van David die Ik zal sturen. In de steen die Ik voor Jozua leg en die zeven ogen (facetten) heeft, zal ik een inscriptie graveren en Ik zal de zonden van mijn volk binnen één dag verwijderen. En daarna, "belooft de Here van de hemelse legers, "zult U allemaal in vrede en welvaart leven en ieder van U zal een eigen huis hebben waar U uw buren kunt uitnodigen.

Dit is een vrije vertaling. Gelieve niet op de vertaling in te gaan, behalve natuurlijk waar die volgens U de oorspronkelijke tekst geweld aandoet. Waar ik graag over wil praten is over de betekenis van deze Bijbelpassage en wat wij er nu en hier van kunnen leren. Ik hoop op een opbouwende gedachtewisseling hierover.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik hier zo graag zou zien is een Bijbelstudie in de zin van samen iets onderzoeken, zonder ruzie te maken en zonder iemand die ons allemaal wel even zal vertellen hoe het precies zit. Gewoon een gedachtewisseling waarvan we allemaal wat kunnen opsteken. Ik ben namelijk van mening dat christenen heel veel van elkaar kunnen leren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Willempie:

Wat ik hier zo graag zou zien is een Bijbelstudie in de zin van samen iets onderzoeken, zonder ruzie te maken en zonder iemand die ons allemaal wel even zal vertellen hoe het precies zit. Gewoon een gedachtewisseling waarvan we allemaal wat kunnen opsteken. Ik ben namelijk van mening dat christenen heel veel van elkaar kunnen leren. 

Je heb helemaal gelijk maar jou wens zal niet in vervulling gaan jammer genoeg:rolleyes:

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Willempie:

Wat ik hier zo graag zou zien is een Bijbelstudie in de zin van samen iets onderzoeken, zonder ruzie te maken en zonder iemand die ons allemaal wel even zal vertellen hoe het precies zit. Gewoon een gedachtewisseling waarvan we allemaal wat kunnen opsteken. Ik ben namelijk van mening dat christenen heel veel van elkaar kunnen leren. 

Ben zelf niet zo goed in Bijbelstudie en dan zeker niet het Oude Testament :). Dus zal hoogstens meelezen. Maar dit is de positieve houding waar het inderdaad om draait. En natuurlijk is het hierbij niet het doel dat men tot een eenduidige interpretatie komt. Maar op een dergelijke manier kom je er wel achter dat een interpretatie zoals de een hem leest mogelijk door een ander heel anders gelezen wordt. Voor alle partijen verbreed men daarmee het zicht hierop. Wens de deelnemers daarmee dan ook veel succes!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben eerst maar eens begonnen met het opzoeken van de verwijzingen en de context. Details even daar gelaten lijkt mij dat de belangrijkste gebeurtenissen hier te vinden zijn in:

  • De profetie stamt uit de tijd kort na de terugkeer uit de ballingschap. De opmerking over brandhout dat aan het vuur is onttrokken wijst daar direct naar, maar het klopt ook met de historische datering
  • De periode na de ballingschap kent conflict tussen de teruggekeerden en de achtergeblevenen. Bij Ezra/Nehemia ook, meer historisch beschreven, terug te vinden
  • De macht van de koning heeft door de ballingschap forse schade opgelopen. Israel heeft in de ballingschap haar werkelijke en universele eenheid gevonden. Niet langer gebaseerd op een lokale godheid, geen stamgod gebonden aan de grond, maar een universele godheid. De priesters hebben de eenheid van Israel bewaard door de ballingschap heen en hebben daardoor de macht van de koningen goeddeels overgenomen.
  • De toezegging van de engel aan Jozua onderstreept de nieuwe en versterkte rol van de priesterkaste, mits zij zich houden aan Gods bevelen (die, zo weten we via Ezra/Nehemia, overigens door diezelfde priesters "bewaard", "ontdekt" en "voorgelezen/uitgelegd" zijn.

Als je al te veel verwijzingen naar christelijk messiaans geloof achterwege laat, lees je hier in feite hoe de priesters een milde coup d'etat plegen in Israel. Een coup die overigens het begin van de historische boeken van de Bijbel aankondigt, en het einde van de mythologie die in de ballingschap op papier is gezet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-10-2016 om 18:04 zei Willempie:

 

Dit is een vrije vertaling. Gelieve niet op de vertaling in te gaan, behalve natuurlijk waar die volgens U de oorspronkelijke tekst geweld aandoet. Waar ik graag over wil praten is over de betekenis van deze Bijbelpassage en wat wij er nu en hier van kunnen leren. Ik hoop op een opbouwende gedachtewisseling hierover.

Wat zijn je eigen gedachten / vragen over deze profetie?

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Flash Gordon:

Als je al te veel verwijzingen naar christelijk messiaans geloof achterwege laat, lees je hier in feite hoe de priesters een milde coup d'etat plegen in Israel.

Waarom zou je bij voorbaat wat achterwege laten?  De vraag is dan gaat het hier om een groep priesters die meer macht beloofd wordt of gaat het om de gemeente Gods die door Jezus van hun zonden verlost gaat worden. In het laatste geval mis ik verwijzing naar geloof, er is slechts sprake van de wet houden.

De theorie dat je alleen maar door geloof in de hemel kan komen is trouwens pas veel later uitgevonden, in het OT is vooral sprake van de wet houden:

"Daarom zult gij al Mijn inzettingen en al Mijn rechten onderhouden, en zult ze doen; Ik ben de HEERE!"  (Lev. 19:37) 

Jezus heeft dat een beetje bijgesteld door te leren dat het je naasten liefhebben zeker zo belangrijk is. 

De christenen waren van mening dat ook liefhebben niet voldoende is. Alleen het geloof dat Jezus voor je geleden heeft brengt je in de hemel. Tegenwoordig wordt dat weer wat teruggedraaid en komt iedereen die netjes leeft er wel.

De uitleg van oude Bijbelpassages is daarom nauw verwant aan hoe men tegen zijn religie aankijkt, die moet overeind blijven. Desalniettemin wel aardig te vernemen hoe er in de diverse kringen over wordt gedacht, ik heb er nooit zo op gestudeerd..

bewerkt door violist
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Sanne69:

Wat zijn je eigen gedachten / vragen over deze profetie?

Het is niet alleen een profetie maar sluit ook aan op de historische situatie waarin dit visioen werd ontvangen en opgeschreven zoals Flash Gordon aangeeft. Zelf heb ik de bijbel nog nooit primair als een geschiedenisboek gelezen, hoe interessant dit ook moge zijn. Ik heb de Bijbel vanaf het allereerste begin gelezen als God's Woord voor mij persoonlijk en dat doe ik nu nog steeds. De eerste keer dat ik dit las trof het mij heel diep. Nu, veel later, meen ik te begrijpen waarom het mij zo raakt. Eerst onbewust, later bevestigd door studie van de Joodse visie op de TeNach maar ook zelfs het Nieuwe Testament (Want er zijn wel degelijk joden die ook het Nieuwe Testament bestuderen en daar commentaar op geven.), heb ik op een manier altijd al "geweten" dat die hele Bijbel zich ook in mij (ons) persoonlijk afspeelt. Die Jozua, met vuile klederen bekleed, is ook in mij. De aanklager klaagt ook mij aan (vooral in mijn geweten). En dan die glorieuze vrijspraak! Maar er is nog veel en veel meer en ik ben hierover nog lang niet uitgesproken of uitgedacht.

 Mijn belangrijkste vraag op dit moment zou zijn:

Wie beeldt deze Jozua uit en wat is God's taak en opdracht voor hem? Dat mag best gewoon in de historische context zijn want de typologie spreekt boekdelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Vartigo:

Ben zelf niet zo goed in Bijbelstudie en dan zeker niet het Oude Testament :). Dus zal hoogstens meelezen. Maar dit is de positieve houding waar het inderdaad om draait. En natuurlijk is het hierbij niet het doel dat men tot een eenduidige interpretatie komt. Maar op een dergelijke manier kom je er wel achter dat een interpretatie zoals de een hem leest mogelijk door een ander heel anders gelezen wordt. Voor alle partijen verbreed men daarmee het zicht hierop. Wens de deelnemers daarmee dan ook veel succes!

Op zich niet zo gek dat mee lezen,maar waar nog niet aan gedacht is dat men hier eigenlijk geen zogenaamde bijbelstudie kan doen,de protestanten hebben al zo geen volledige Heilige Schrift heel wat bijbelboeken hebben zij niet dus wordt het wat moeilijk en zal dit weer verzanden in wel waar niet waar.

Beter ware het hier op dit forum Katholieke  kamer voor bijbelstudie en protestantse kamer voor bijbelstudie,voorts is theologische kennis wel een vereiste.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Willempie:

 

 Mijn belangrijkste vraag op dit moment zou zijn:

Wie beeldt deze Jozua uit en wat is God's taak en opdracht voor hem? Dat mag best gewoon in de historische context zijn want de typologie spreekt boekdelen.

Het lijkt erop dat Satan Jozua als aangestelde hogepriester omlaag wil halen. Hij wil bewijzen dat Jozua niet geschikt is voor zijn taak om het volk te vertegenwoordigen. En het was ook zo dat onder de Wet van Israël, een onreine toestand van het volk, de hogepriester werd aangerekend. Zie bijvoorbeeld Num.18:1.

Maar het volk en dus ook de hogepriester, waren uit hun onreine toestand gehaald. De tempel werd weer herbouwd en ook de aanbidding zoals God het had voorgeschreven, kon weer hersteld worden. Dat ze geen smaad meer op Gods Naam brachten, wordt wel uitgebeeld door de schone en mooie kleding. De engel gaf hem daarbij wel de opdracht om zijn taak serieus te nemen en precies te doen wat hem opgedragen was. Dat er een steen voor Jozua werd gelegd, was voor Jozua wellicht een waarborg dat de tempel voltooid zou worden. Dat was dan een geruststelling, want er was veel tegenstand. 

Dat het vooruit wijst naar de komst van de Messias en een priesterschap dat beter zou zijn, lijkt inderdaad wel duidelijk. Onder zijn leiding zal het volk rust en zekerheid hebben. Nu al in een bepaalde mate, maar nog meer in de toekomst. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij is de betekenis ook Messiaans. In Zacharia 3:8 heeft God het over 'mijn knecht Spruit', wat volgens mij een 'spruit' of nakomeling is uit het koninklijke geslacht van David en dus eigenlijk Gods Zoon was. De bezoedeling slaat waarschijnlijk op de bezoedeling door het verblijf in ballingschap in Babylon. Hogepriester Jozua was de afschuduwing van Jezus. Ik moet er nog even wat verder op in gaan. Ik heb een heleboel gevonden hierover. Wordt vervolgd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-10-2016 om 01:17 zei Vartigo:

Ben zelf niet zo goed in Bijbelstudie en dan zeker niet het Oude Testament :). Dus zal hoogstens meelezen. Maar dit is de positieve houding waar het inderdaad om draait. En natuurlijk is het hierbij niet het doel dat men tot een eenduidige interpretatie komt. Maar op een dergelijke manier kom je er wel achter dat een interpretatie zoals de een hem leest mogelijk door een ander heel anders gelezen wordt. Voor alle partijen verbreed men daarmee het zicht hierop. Wens de deelnemers daarmee dan ook veel succes!

Het gaat niet om zogenaamde bijbelstudie (was dat maar waar) het is letterknechterij;waar het om gaat is Levend Geloof,en hebben hier nog velen een lange weg te gaan..........:Y

En Jozua en zijn betekenis dat hij was een van de oud  testaments voor loper van de Verlosser.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 years later...
Op 25-10-2016 om 18:04 zei Willempie:

Waar ik graag over wil praten is over de betekenis van deze Bijbelpassage en wat wij er nu en hier van kunnen leren. Ik hoop op een opbouwende gedachtewisseling hierover.

Volgens mij gaat het over een nieuw begin na 70 jaar van de Babylonische ballingschap. Hogepriester Josua vertegenwoordigt het hele Israël. Zijn vuile kleren staan voor de zonden, overtredingen van de Wet en de onreinheid na het langdurig verblijf onder de heidenen. Satan staat bij hem om hem constant in de gaten te houden en te beschuldigen bij God. Het feit dat hij aan diens rechterkant staat betekent dat satan's beschuldigingen gegrond zijn. Nieuwe schone kleren, waarmee hij op bevel van God gekleed wordt, betekenen dat God vergeeft hun hun ongerechtigheden, ondanks de tegenwerking van satan. 'Ik zal u wandelingen geven onder dezen, die hier staan' kan betekenen dat God engelen zal aanstellen om Josua te helpen en ondersteunen. 'Mijn Knecht, de SPRUITE' verwijst naar Jezus. 'Ik zal zijn graveersel graveren' verwijst naar diens lijden, wonden en dood, waarna 'Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen', hetgeen betekent volledige verlossing, aflossing, van de zondeschuld. En de laatste vers verwijst in een symbolische uitdrukking naar de zegen, vrede met God en het heil die na de dood en opstanding van Jezus de Messias Gods mensen ten deel zal vallen. Zo begrijp ik het. Ik ga ervan uit dat alle andere verzen van Zacharias 3 duidelijk zijn. Zo niet, laat het me weten dan. Het ga je goed.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid