Spring naar bijdragen

Contradictie in de bijbel


Aanbevolen berichten

Genesis 6:3 Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.

Ik kan zo even niemand bedenken die 120 jaar oud is geworden, dus prima, misschien zijn die er wel. Dat is het probleem even niet.

Even later, echter, lezen we over Noah en in genesis 11 over vele anderen die 200 tot 900 jaar oud werden. Wat is hiervoor de verklaring?

Dit leek me wel een heel duidelijke contradictie, vandaar dat ik me afvraag of ik niet iets over het hoofd zie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn twee verklaringen hiervoor in omloop. De eerste is dat de mens slechts geleidelijk steeds minder oud werd, dus niet meteen. Uiteindelijk wordt de mens dan ook niet ouder dan zegge 100 jaar.

De tweede is dat het niet over de leeftijd gaat, maar over de tijd dat de mens op aarde zou mogen verblijven. God besluit dan dus om binnen nu en 120 jaar de zondvloed te laten gebeuren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat laatste is ook de uitleg die Rashi geeft: "Mijn wraak op hen zal ik honderdtwintig jaar uitstellen", en hij voegt er nog aan toe: "als zij zich niet bekeren".

Dat laatste is dan weer geheel in lijn met hoe we God mogen kennen uit de profetieën, zie bijvoorbeeld Jeremia 18:7-8:

het ene ogenblik doe ik de uitspraak

over een volk en over een koninkrijk,-

dat ik het wil uitrukken, omverhalen

en verloren laten gaan,

maar keert dat volk zich af

van zijn kwaad

waarover ik mij uitsprak,-

dan krijg ik berouw over het kwaad

dat ik het dacht aan te doen;

(Naardense Vert.)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Overigens blijft het óók waar, dat (moderne) mensen niet ouder kunnen worden dan ongeveer 120 jaar. Dat schijnt een genetisch gegeven te zijn. Het fijne weet ik er niet van, maar ik heb begrepen dat de reproductie van cellen rond die leeftijd geleidelijk ophoudt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zijsprongetje: dat klopt. In het genetisch materiaal zit een stukje dat bij elke celdeling meestal een stukje korter wordt. Is dit stukje op, dan kan de cel zich niet meer goed delen. Meer informatie vind je bijvoorbeeld op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Telomeer

Link naar bericht
Deel via andere websites
Niemand die het gek vindt dat God uberhaupt zoeits zegt? De mens mag niet langer dan 120 jaar in leven blijven? Volkomen logisch en aannemelijk?

Waar zit de contradictie in die uitspraak zelf? Want daar gaat het over in dit topic: of hier een contradictie bestaat - maar jij knipt de uitspraak nu uit zijn context...

Is dat "volkomen logisch en aannemelijk"? Of kaap je nu het topic om een heel ander punt te maken???

Link naar bericht
Deel via andere websites
Niemand die het gek vindt dat God uberhaupt zoeits zegt? De mens mag niet langer dan 120 jaar in leven blijven? Volkomen logisch en aannemelijk?

:# zoveel zegt god niet

Noem het een metadiscussie. :E

Klein zijspoortje dan. En of God niet zo veel zegt, dat valt nog te bezien. Want wat staat er nu precies in de tekst? En hoe kan je dat duiden?

De voorgaande verzen zijn m.i. ook van belang:

6:1 En het gebeurde, toen de mensen (de "adam") zich op de aardbodem ("adama") begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen ("zonen van de elohiem") de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. 3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest ("roeach") zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. 4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden.

God zegt, naar aanleiding van het feit dat (zelfs) de "zonen van de elohiem" er maar op los leefden, en de koffer in doken met elke vrouw die ze maar beviel:

1) mijn "roeach" zal niet eindeloos met ze discussiëren

2) want "de adam" is maar vlees - hij komt uit de "adama"

3) ik stel een grens aan zijn mogelijkheid om te leren luisteren naar mijn "roeach": 120 jaar - 3x een "woestijnreis" lang, 3x40 jaar... Als je er dan van uit gaat dat Israël "al" na 1 woestijnreis van 40 jaar "Gods rustplaats"/het Beloofde Land/Erets mocht intrekken, dan is 3x die periode (= "overtreffende trap") best "goddelijk genadig lang"... ;)

ad 1) Gods "roeach" discussieert al vanaf het begin met "de adama", met Erets en Sjamajiem (in omgekeerde volgorde trouwens):

Gen 1:1 In het begin schiep God de hemel ("sjamajiem") en de aarde ("erets"). 2 De aarde nu was woest en leeg ("tohoe wabohoe"), en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God ("Roeach Elohiem") zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht...

Gods Geest zweeft over de "tohoe wabohoe", als het ware om de "erets" ontvankelijk te maken voor Gods "sprekend scheppen". En hemel en aarde luisteren, en raken uit de staat van "woest- en ledigheid"...

ad 2) dat de "adam" uit de "adama" komt, staat in Gen 2:

vers 7: toen vormde de HEERE God de mens ("ha adam") uit het stof van de aardbodem ("ha adama") en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Wat betreft die "zonen van de elohiem": zie wat ik daarover schreef (zie: viewtopic.php?p=1160205#p1160205). De "elohiem" zijn in dit verband (Gen 6) volgens mij "de mensen tot wie God spreekt". Zij die ontvankelijk blijken voor het spreken van Gods Roeach, en naar Hem luisteren, en zijn woorden doorgeven aan "de mensen". Vandaar de tegenstelling "elohiem" en "adam"/mensen in die verzen. Maar nota bene de zonen van die elohiem (die toch "het dichtst bij het vuur" zaten als het gaat om het kennen van Gods wil), die leven er maar op los... En dan "is het eind écht zoek", en stelt God een grens... 120 jaar heeft een mens om zich door Gods Geest te laten ombuigen, en van zijn eigen "tohoe wabohoe" een paradijs maken/te laten maken, onder Gods leiding Gods Erets in te trekken. Want als ze zich van de elohiem al niets meer aantrekken, zelf de eigen kinderen van de elohiem niet... Dan is het na "de overtreffende trap van de woestijnreis" gewoon klaar en uit!

(Zie de echo van deze geschiedenis in die andere geschiedenis van een stel zonen van een der "elohiem", van Eli: 1 Sam 2.

"2:22 Inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd bereikten hem geruchten over wat zijn zonen de Israëlieten allemaal aandeden, en dat ze zelfs sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoetingstent."

En staar je niet blind op die uitspraak "Maar de zonen weigerden naar hun vader te luisteren; de HEER had namelijk besloten hen te doden", want naar hun vader luisteren deden ze toch al niet - ook hiér is de boodschap gewoon: "God stelt ze een grens - het is klaar en uit...")

Maar er staat ook een andere boodschap in Genesis: hoe het luisteren naar Gods Geest goed kan uitwerken:

41:37 Zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel. 41:38 ‘Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest?’ zei de farao tegen hen. 41:39 Toen richtte hij zich weer tot Jozef: ‘Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. 41:40 U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan.’

Jozef werd er verstandig en wijs door, en werd aangesteld als leider van Egypte... En zo bestaat er zelfs 7 jaar vruchtbaarheid in, of all places, "baaierd Mitzrajiem", dat "dodenrijk aan de Nijl"...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie weet, veel getallen zijn symbolisch. Maar voor mensen die het letterlijk opvatten: Je kunt je afvragen of ze tijdens Genesis 6 al jaren hadden van 365 dagen en af en toe schrikkeljaren. (Niet dat het nou werkelijk decennia verschil zal opleveren, maar toch... ;) )

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wie weet, veel getallen zijn symbolisch. Maar voor mensen die het letterlijk opvatten: Je kunt je afvragen of ze tijdens Genesis 6 al jaren hadden van 365 dagen en af en toe schrikkeljaren. (Niet dat het nou werkelijk decennia verschil zal opleveren, maar toch... ;) )

Je kunt het je afvragen, maar je kunt het ook opzoeken ;)

De Bijbel, de Joden, en overigens (o.a.) ook de Babyloniërs en de antieke Chinezen, kennen maanjaren en geen zonnejaren. De cyclus is 19 jaar met een schrikkelmaand in het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites

God zegt, naar aanleiding van het feit dat (zelfs) de "zonen van de elohiem" er maar op los leefden, en de koffer in doken met elke vrouw die ze maar beviel:

1) mijn "roeach" zal niet eindeloos met ze discussiëren

2) want "de adam" is maar vlees - hij komt uit de "adama"

3) ik stel een grens aan zijn mogelijkheid om te leren luisteren naar mijn "roeach": 120 jaar - 3x een "woestijnreis" lang, 3x40 jaar... Als je er dan van uit gaat dat Israël "al" na 1 woestijnreis van 40 jaar "Gods rustplaats"/het Beloofde Land/Erets mocht intrekken, dan is 3x die periode (= "overtreffende trap") best "goddelijk genadig lang"... ;)

Ik heb het stukje net gelezen. Ik lees niets over 'erop los leven' en de koffer induiken met vrouwen. Er staat namelijk: " Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. ". Kortom ze vonden de vrouwen mooi en selecteerden de vrouwen. Verder niet. Er staat niks over vrijwillig of niet. Alleen dat ze hun vrouwen selecteerden uit de beschikbare groep, op zich logisch. Bij punt 2 staat er in feite: ik wil niet voor altijd in discussie met de mens, hij is immers maar vlees. Vervolgens: doch zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Kortom, hij geeft de mens gewoon een periode van 120 jaar om te leven. Ik lees jouw verhaal er niet in. Geen voorwaarden, gewoon 120 dagen. Dat staat er.
En dan "is het eind écht zoek", en stelt God een grens... 120 jaar heeft een mens om zich door Gods Geest te laten ombuigen, en van zijn eigen "tohoe wabohoe" een paradijs maken/te laten maken, onder Gods leiding Gods Erets in te trekken. Want als ze zich van de elohiem al niets meer aantrekken, zelf de eigen kinderen van de elohiem niet... Dan is het na "de overtreffende trap van de woestijnreis" gewoon klaar en uit!
Ik heb mn best gedaan maar kan er gewoon niet uithalen wat je erin leest. Wat er mi wel staat is dat God spijt heeft dat hij de mens gemaakt heeft, om redenen die niet duidelijk worden maar er wordt gesuggereerd dat het met de omgang met vrouwen te maken heeft. En wat God vervolgens van plan is wordt duidelijk verderop in het stuk:"

Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb."

Kortom God is ontevreden met de mens en wil ze daarom verdelgen.

Note: en het vee moet ook verdelgd worden, omdat God een slechte relatie heeft met de mens... :?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb het stukje net gelezen. Ik lees niets over 'erop los leven' en de koffer induiken met vrouwen. Er staat namelijk: " Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. ". Kortom ze vonden de vrouwen mooi en selecteerden de vrouwen. Verder niet. Er staat niks over vrijwillig of niet. Alleen dat ze hun vrouwen selecteerden uit de beschikbare groep, op zich logisch.

Ik lees jouw verhaal er niet in. Geen voorwaarden, gewoon 120 dagen. Dat staat er.

Lees het zoals je het lezen wil...

Maar intussen staat het in de grondtekst wat minder preuts geschreven dan in de vertaling:

vers 4: ...toen de zonen van de elohiem de dochters van de mensen binnen gingen, en dezen hen baarden...

יָבֹ֜×וּ - jaboroe; LXX: εἰσεποÏεÏοντο: "zij kwamen binnen"...

Er kwamen kindertjes van, dus ze kwamen niet slechts "gezellig binnen buurten in hun hutje op de hei"...

En dat "voor zichzelf nemen van vrouwen, wie ze ook maar wilden" dat kan je wellicht nog uitleggen als "voor ieder prinsenzoontje natuurlijk één vrouw, maar er staat zonen der elohiem, en niet zoon, en dus staat er dochters en vrouwen, en niet vrouw"... Maar in ieder geval klinkt e.e.a. niet alsof men de vaders van die meiskes eerst keurig om hun hand had gevraagd...

Maar het zal toch wel iets méér dan dat laatste zijn geweest dat Gods ongenoegen opwekte...

Link naar bericht
Deel via andere websites

We moeten, denk ik, ook niet voorbijgaan aan de verzen 5 en 6, die wat nadere invulling geven:

Maar dan ziet JHWH

hoe overvloedig het kwaad

van adam

is op adama

en dat wat zijn hart aan gedachten formeert

enkel maar kwaad is, al den dag.

JHWH krijgt spijt

dat hij adam gemaakt heeft

op adama

het doet hem pijn aan het hart.

En ook het raadselachtige vers 4:

Nephilim

zijn er op de aarde geweest

in die dagen

en ook daarna,

toen de zonen van God inkwamen

tot de dochters van de roodbloedige mens

en zij voor hen kinderen baarden;

zij zijn de kerels van de vóórwereld,

de mannen van naam

De Bijbel vertelt ons eigenlijk niet veel over deze figuren, zou het kunnen zijn dat het deze figuren zijn, die we tegenkomen in heidense mythologie en overleveringen? Who knows. Waren het lekkere jongens? Ook dat weten we niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid