Spring naar bijdragen

Bisdom Utrecht gooit kerken dicht


Aanbevolen berichten

Het zal ons niet ontgaan zijn, dat bisdom Utrecht binnen 25 jaar 90 procent van alle kerkgebouwen van de RKK in het bisdom wil sluiten. In de meeste dorpen zal de kerk als plek van samenkomsten verdwijnen. Wat denk of hoop je dat dit voor de toekomst zal betekenen? Wat vind je van het besluit om dit te doen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 55
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Het zal ons niet ontgaan zijn, dat bisdom Utrecht binnen 25 jaar 90 procent van alle kerkgebouwen van de RKK in het bisdom wil sluiten. In de meeste dorpen zal de kerk als plek van samenkomsten verdwijnen. Wat denk of hoop je dat dit voor de toekomst zal betekenen? Wat vind je van het besluit om dit te doen?

Ik ben zelf betrokken geweest bij reorganisatie in de parochie waarbij een aantal kerken zijn/worden gesloten.

Bisdom Utrecht wil en wenst dit niet. Besluit dit ook niet zelf. Bisschop Eijk heeft slechts een, in mijn ogen vrij vrij realistisch, toekomstbeeld geschetst. Het is dus geen beleid. Of een kerk gesloten wordt of niet ligt aan het bestuur van die kerk. Het wordt dus plaatselijk besloten en pas aan het einde bekrachtigd door de bisschop.

Het sluiten van een kerk (in dorp of stad) is voor de geloofsgemeenschap een moeilijk proces. Desalniettemin zijn er simpelweg te veel kerken voor te weinig gelovigen. Waarom zou mijn generatie moeten betalen voor steen en pastorale zorg moeten ontberen omdat er koste wat kost niet levensvatbare locaties in stand gehouden moeten worden.

Voor de PKN gaat hetzelfde probleem overigens op. Heel vervelend, maar het hoort bij onze tijd.

Edit; verzoek aan een mod om de topictitel aan te passen. Die slaat namelijk nergens op.

Edit: wat leesvoer;

http://broodjepaap.nl/2015/01/26/boos-op-de-bisschop/

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuw ... -generatie

Link naar bericht
Deel via andere websites

De titel gebruikte ik zo, omdat het op mij als leek zo overkwam.

Het klinkt misschien negatief, maar het houdt niet in dat ik het een bepaalde kant op wil sturen. Ik vond het gewoon mooi krachtig klinken :)

Zelf denk ik ook dat het sluiten van veel kerken de realiteit is, als je het vergelijkt met de vergrijzing. Ook in de PKN speelt dit op veel plaatsen. Al moet ik zeggen dat ik toch wel soms schrik van bezoeker aantallen. Bij ons zien me nog 400 man in één van onze kerken zitten plaatselijk, waar elders nog van tientallen gesproken wordt in vergelijkbare kerken. Echter naar de leeftijd genomen zal het beeld over 25 jaar ook anders zijn. Waar we nu drie PKN kerken en een vrij evangelische kerk in één dorp hebben, zullen ze dan wel eens in één kerk met elkaar kunnen passen. Zou je dan geld betalen aan stenen?

Ik denk ook dat het beter anders besteed kan worden. Kerk zijn kan lokaal altijd, ook als er geen gebouw meer is. De wijk in gaan, de mensen opzoeken. Diaconaal en pastoraal.

Bij elkaar thuis en met elkaar naar een kerk in de buurt. Ik denk dat waar de club geringer wordt, de onderlinge verbondenheid en samenwerking ook zal toenemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Thorgrem

toch spreekt er uit de brief van Eijk wel een keuze voor krachtige pastorale centra: met daar alle facaliteiten en pastorale zorg. Dat is ergens natuurlijk wel een keuze; je zou immers liturgische centra ook kunnen combineren met lokale andere vormen van kerk en gemeenschap zijn, zoals de Korte ook betoogd. Persoonlijk zie ik hier meer in, al is het meer omdat het sluiten van kerken en gemeenschappen ook veel mensen buitensluit.

Om op het voorbeeld in Salland terug te komen: De sluiting daar is een voorbeeld van hoe het wel moet: de dorpsgemeenschappen blijven in stand, elke gemeenschap heeft gewoon nog een kerk, dat lijkt me prima. Alleen had die Maria kerk in Deventer voor in elk geval een jaar of 10 open moeten blijven, aangezien daar op een gemiddelde zondag 200 mensen zitten en het dus zonde is zo'n bloeiende gemeenschap te verplaatsen. Niet dat die gemeenschap echt toekomst had trouwens, gezien de extreme vergrijzing, maar had die in dat geval gewoon afgewacht. De andere kerken in Deventer zijn wel prima samen te brengen in de broederenkerk overigens.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De keuze ligt uiteindelijk bij de parochies zelf. Zijn rol in deze is om te bekrachtigen wat het parochiebestuur en het pastorale team besloten hebben.

De Maria Koninginkerk werd in 2011 aangewezen als eucharistisch centrum. Na enige tijd liep het bezoekersaantal op. Mensen kwamen uit de hele regio naar deze kerk op zondagochtend omdat men zeker wist dat daar elke zondagochtend een Mis was. In andere kerken van deze parochie was dat niet het geval. Daar wisselde het tussen een Mis en een WoCo en ook nog eens tussen de zaterdagavond en zondagochtend. Voor 2011 was deze kerk er een sterk in verval.

Andere aspecten die meespelen zijn oa de parkeergelegenheid bij deze kerk die zeer beperkt is, geen monument en veel grond op een gunstige locatie voor woningbouw (alle drie gunstig voor de verkoop). Daarnaast waren pastoraatgroep en locatieraad het ermee eens en hebben voor een zo vroeg mogelijke sluiting gekozen. Een zeer kleine groep luidruchtige mensen geeft echter tegengas, helaas niet zonder beledigingen en onrealistische denkbeelden en dergelijke.

Bij de Titus Brandsmakerk binnen dezelfde heeft men wel voor elkaar gekregen dat de kerk open blijft en een alternatieve invulling krijgt. Deze geloofsgemeenschap was al jaren bezig met nieuwe initiatieven en kunnen die in grote mate gewoon doorzetten. Na een jaar wordt geëvalueerd hoe de stand van zaken dan is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De keuze ligt uiteindelijk bij de parochies zelf. Zijn rol in deze is om te bekrachtigen wat het parochiebestuur en het pastorale team besloten hebben.

De Maria Koninginkerk werd in 2011 aangewezen als eucharistisch centrum. Na enige tijd liep het bezoekersaantal op. Mensen kwamen uit de hele regio naar deze kerk op zondagochtend omdat men zeker wist dat daar elke zondagochtend een Mis was. In andere kerken van deze parochie was dat niet het geval. Daar wisselde het tussen een Mis en een WoCo en ook nog eens tussen de zaterdagavond en zondagochtend. Voor 2011 was deze kerk er een sterk in verval.

Wat is een Woco? (ik ben gewoon geinteresseerd en weet niet wat dat is).

Andere aspecten die meespelen zijn oa de parkeergelegenheid bij deze kerk die zeer beperkt is, geen monument en veel grond op een gunstige locatie voor woningbouw (alle drie gunstig voor de verkoop). Daarnaast waren pastoraatgroep en locatieraad het ermee eens en hebben voor een zo vroeg mogelijke sluiting gekozen. Een zeer kleine groep luidruchtige mensen geeft echter tegengas, helaas niet zonder beledigingen en onrealistische denkbeelden en dergelijke.

Bij de Titus Brandsmakerk binnen dezelfde heeft men wel voor elkaar gekregen dat de kerk open blijft en een alternatieve invulling krijgt. Deze geloofsgemeenschap was al jaren bezig met nieuwe initiatieven en kunnen die in grote mate gewoon doorzetten. Na een jaar wordt geëvalueerd hoe de stand van zaken dan is.

Weet je ook welke alternatieve invulling? Ik denk dat als men breder in zou zetten op Bijbels onderwijs voor binnen- én buitenkerkelijken, zoals de oorspronkelijke tempels waar ook Jezus predikte eigenlijk ook een soort scholen waren, en men zijn kennis zou willen delen, dat de kerken misschien wel weer eens veel drukker zouden kunnen worden bezocht en dat dat nieuwe leden zou kunnen opleveren. Maar weten doe ik dat natuurlijk niet, ik merk alleen dat ik niet de enige was die dit miste. En ik weet ook dat er veel ex-christenen in new age land terecht zijn gekomen. Daar vinden ze het ook niet (ook al die "instellingen" lopen volgens mij de laatste tijd behoorlijk leeg), maar men zoekt kennelijk iets waar men zich door de gevestigde kerken niet in begrepen heeft gevoeld. De spiritualiteit van de ontvankelijkheid, waar Philip Troost het over heeft. Ik denk dat daar misschien wel winst (in geestelijke zin) te behalen valt en dat dat terugkeer tot de kerk van die mensen die daarin teleurgesteld zijn geraakt, zou kunnen bevorderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een WoCo is een Woord en Communieviering.

En ja ik weet welke alternatieve invulling.

StartABC, Rocksolid, catechese, Op de koffie bij Titus, een toneelgroep, een groep die samen een maaltijd eens in de twee weken maakt. En meer van dat soort dingen.

Lijkt me een mooi initiatief. Ik heb even opgezocht wat het StartABC is (http://www.heiligelebuinus.nl/locaties/ ... d/p6_start). Daar is ook te vinden wat op de koffie bij Titus inhoudt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het zal ons niet ontgaan zijn, dat bisdom Utrecht binnen 25 jaar 90 procent van alle kerkgebouwen van de RKK in het bisdom wil sluiten. In de meeste dorpen zal de kerk als plek van samenkomsten verdwijnen. Wat denk of hoop je dat dit voor de toekomst zal betekenen? Wat vind je van het besluit om dit te doen?

Dat kerken dicht moeten is wel noodzakelijk denk ik. Men zit nog steeds teveel met een structuur van voor de verzuiling, toen de RKK nog een volkskerk was. Het is in de eerste plaats niet het bisdom maar de parochies die kerken sluiten. En die parochies zitten met gebouwen die veel te duur zijn, met te weinig actieve leden, pastoors en kerkgangers die regelmatig in de kerk zitten. En hoewel ik denk dat het wel zal stabiliseren hebben zal dat denk ik pas na afloop van de vergrijzing gebeuren en zal dus het aantal kerkgangers komende paar decennia nog verder dalen. Wil je een gezonde levende gemeenschap hebben, dan moet je de 'infrastructuur' er op aanpassen.

Kortom, het is niet leuk maar onvermijdelijk. Mijn kritiek is trouwens wel dat ik vanaf de kantlijn het gevoel krijg dat in de communicatie er wel het een en ander beter zou kunnen. Plus dat mensen ook erg gebonden zijn aan hun lokale gemeenschap en zelfs het gebouw. Dan kun je wel een theologisch betoog houden maar feit blijft dat sluiting een flinke klap kan zijn voor bepaalde mensen. Ik ben bang dat er soms mensen door zullen afhaken. Zeker als het gaat om een dorpskerk van een lokale gemeenschap. Plus dat ik hoop dat men voorzichtig zal zijn met erfgoed. Niet te snel een middeleeuwse basiliek sluiten.

Persoonlijk ben ik enorm voor om actieve levende gemeenschappen te hebben met wekelijkse eucharistische vieringen (ik ben persoonlijk niet zo'n fan van WoCo vieringen). Maar niet in elke praktische en pastorale situatie is het denk ik wenselijk. Althans niet van de een op de andere dag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat is een Woco? (ik ben gewoon geinteresseerd en weet niet wat dat is).

Zoals Thorgem al zei een Woord en Communieviering. Kort door de bocht dus een katholieke kerkdienst zonder priester met wat andere liturgie waarbij in de viering de hostie wordt uitgedeeld die op een eerder tijdstip geconsacreerd is door de priester.

Het aartsbisdom ziet liever dat kerkgangers gewoon naar de reguliere mis gaan. Zo is er ook opgedragen dat elke parochie iig elke zondag een mis moet houden in de hoofdkerk. Op zich ligt dat volgens mij wel in lijn met het (orthodoxe) standpunt van de wereldkerk waarin eigenlijk de WoCo meer een noodoplossing is bij gebrek aan een aanwezige priester.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Olorin

Het alleen zien als een noodoplossing is wel een conservatieve visie erop. Je kunt het ook zien als onderdeel van een democratiseringsbeweging binnen de kerk, volgende op Vaticanum 2.

In dat opzicht denk ik ook dat de WOCO de komende jaren zeker nog toekomst heeft: al is het maar in bejaardenhuizen, verouderde maar toch nog redelijk grote dorpskerken etc.

Het is voor ons 'jonge katholieken' wellicht prettiger actief te zijn in een kractige vitale centrale gemeenschap, maar dat is het op dit moment voor de meerderheid van praktiserende katholieken niet. Bovendien is ieder verloren schaap erger dan welke niet volledige zuivere leer ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Olorin

Het alleen zien als een noodoplossing is wel een conservatieve visie erop. Je kunt het ook zien als onderdeel van een democratiseringsbeweging binnen de kerk, volgende op Vaticanum 2.

Ik gebruik liever de term 'orthodox'. Het is m.i. namelijk het officiële standpunt van de kerk en sluit aan bij de centrale rol van de eucharistie die het in de visie van de kerk heeft. Dat was ook wat ik schreef. Dat er een hoop mensen het er niet mee eens zijn is natuurlijk zo.

Idd zijn er ook visies waarin de WoCo in een bredere visie staat op de rol van leken in de viering en in een vrijere omgang met liturgie. Die bredere visie heeft in ons land tweede helft vorige eeuw best wel veel aanhang gehad.

In dat opzicht denk ik ook dat de WOCO de komende jaren zeker nog toekomst heeft: al is het maar in bejaardenhuizen, verouderde maar toch nog redelijk grote dorpskerken etc.

Zie mijn andere post.

Het is voor ons 'jonge katholieken' wellicht prettiger actief te zijn in een kractige vitale centrale gemeenschap, maar dat is het op dit moment voor de meerderheid van praktiserende katholieken niet. Bovendien is ieder verloren schaap erger dan welke niet volledige zuivere leer ook.

Zie mijn andere post.

Trouwens, het gaat m.i. verder dan alleen prettig zijn, het is financieel niet op te brengen. Diverse parochies gaan financieel nogal achteruit. M.i. is dát een van de grootste redenen voor de sluiting. Daarnaast zijn vanuit een langer termijn perspectief levende parochies zeer nodig, wil je blijven voortbestaan.

Ik ben er niet voor om alles maar krampachtig te sluiten, ik vind dat je rekening moet houden met de lokale gemeenschappen, juist ook vanuit pastoraal oogpunt moet je niet over mensen heen walsen. Maar het moet in de eerste plaats wel te betalen zijn, waaronder door de mensen van de gemeenschap zelf. En daarnaast moet je ook langzaam stappen zetten naar een nieuwe situatie. Ik kan het niet hard maken, maar ik heb het geval dat veel pijn ook voorkomen had kunnen zijn als de Nederlandse kerkprovincie veel eerder had gehandeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Tsja, het westen heeft zich ingelaten met andere goden. Het maakt dezelfde fout als het volk Israël destijds. Dit wil men kennelijk: http://www.nu.nl/algemeen/3986861/grote ... komen.html

En dan krijg je dit: http://www.omroepwest.nl/nieuws/03-02-2 ... n-de-buurt

Met excuses voor het vloekwoord in de link, toch even het volgende artikeltje: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... domme.html

http://www.xandernieuws.punt.nl/content ... k-op-islam

En in het ergste geval uiteindelijk: http://boinnk.nl/blog/87334/isis-blaast ... -priester/

De demografie verandert, omdat men ongebreideld een andere godsdienst heeft geïmporteerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een zeer kleine groep luidruchtige mensen geeft echter tegengas, helaas niet zonder beledigingen en onrealistische denkbeelden en dergelijke.

B

Een dorp verder is een katholieke kerk voor 6.5 miljoen op geknapt. Veel van dat geld komt van gemeente, provincie en rijk.

Dat betekend dat niet gelovigen mee betalen aan het in stand houden van kerken. Kerken die voor een klein groepje meest oudere leden open gehouden worden.

Ik begrijp dat dit historisch gegroeid is maar toch vreemd dat je als lid van zo'n kerk afhankelijk bent van ongelovigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ben ik ook benieuwd naar.

In Nederland zijn er idd wel eens subsidies voor het opknappen van historisch erfgoed. Hier gaat het dus vooral om de buitenkant. Of dat nou een kerk (al dan niet in gebruik) is of een stadspoort, of wat voor historisch landmark dan ook. (Kerktorens zijn overigens veelal in eigendom van gemeente.)

Voor inboedel en gebruik zijn gemeenschappen en organisaties zelf verantwoordelijk. Maar dat de overheden geld geven voor onderhoud historisch erfgoed vind ik prima te verdedigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een zeer kleine groep luidruchtige mensen geeft echter tegengas, helaas niet zonder beledigingen en onrealistische denkbeelden en dergelijke.

B

Een dorp verder is een katholieke kerk voor 6.5 miljoen op geknapt. Veel van dat geld komt van gemeente, provincie en rijk.

Dat betekend dat niet gelovigen mee betalen aan het in stand houden van kerken. Kerken die voor een klein groepje meest oudere leden open gehouden worden.

Ik begrijp dat dit historisch gegroeid is maar toch vreemd dat je als lid van zo'n kerk afhankelijk bent van ongelovigen.

Als dat zo is, dan geven de ongelovigen toch nog iets om en voor hun identiteit, ook al kennen ze die niet volledig. Men draagt zo wellicht bij aan de schatten in de hemel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is dus wel helder dat er grote veranderingen lijken aan te komen. De kerk van de toekomst zal er anders uit gaan zien. Maar het zal veranderd worden vanuit de parochies.

Dat is hoe ik het begrijp. Een uitdaging voor de toekomst, waarin zal blijken dat er een kern wel actief blijft en zo het voortbestaan van de kerk mogelijk blijft maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een zeer kleine groep luidruchtige mensen geeft echter tegengas, helaas niet zonder beledigingen en onrealistische denkbeelden en dergelijke.

B

Een dorp verder is een katholieke kerk voor 6.5 miljoen op geknapt. Veel van dat geld komt van gemeente, provincie en rijk.

Dat betekend dat niet gelovigen mee betalen aan het in stand houden van kerken. Kerken die voor een klein groepje meest oudere leden open gehouden worden.

Ik begrijp dat dit historisch gegroeid is maar toch vreemd dat je als lid van zo'n kerk afhankelijk bent van ongelovigen.

Aangezien je antwoord uitblijft kan ik niet vertellen over het hoe en waarom van de renovatie.

Maar algemeen. De overheid wil de kerkgebouwen in stand houden. De geloofsgemeenschappen hebben daar geen geld meer voor. Zo zou ik er geen enkel bezwaar tegen maken om een middeleeuwse monumentale kerk in het centrum van een stad gewoon met de grond gelijk te maken en de grond te verkopen aan de projectontwikkelaar die het meeste bied. Vervolgens met een deel van dat geld op een b locatie aan de rand van het centrum een kleinere en onderhoudsvriendelijke kerk neerzetten.

Maar dat schijnt niet te mogen van de overheid. En als je dan als geloofsgemeenschap niet eens zelf mag bepalen wat je met je eigendom gaat doen; laat de overheid dan maar meebetalen aan het onderhoud. Zij willen immers het gebouw koste wat kost in stand houden en de krimpende geloofsgemeenschap maar de kosten blijven ophoesten...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is waar: die kerken zijn machtig mooi, maar duur in de papieren en ook naar andere tijden ingericht, net als die van vele andere kerkgenootschappen.

Ik vraag me wel eens af hoe een kerk er zou uitzien, als het nu pas zou beginnen..

In ieder geval geen kerkbanken :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
dat een kerk herkenbaar is is belangrijk

het werk evangeliserend, je belijd ermee het christendom

en achterafzaaltjes maken het tot een besloten sekte.

dus ja tegeb middeleeuwse dorpskerken en stadslerken

nee tegen lelijke jaren 70 kerkrn btw

Helemaal mee eens. :E

Bovendien, elke cent besteed aan zo'n monumentale kerk kan alvast niet worden uitgegeven aan bommen of het (zijdelings) subsidiëren van importreligies. En die lelijke jaren 70 kerken zijn net rouwaula's :( .

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid