Spring naar bijdragen

Zeker zijn van je behoud


Aanbevolen berichten

Quote:

[...]Hallo Pius,

Inderdaad.

Als iemand nog niet helemaal zeker is, is het overigens wel erg belangrijk om die zekerheid te zoeken en te vinden.

Mwah nee... Laat het maar op je af komen. Je niet-verzetten als het zover is, is misschien nog wel belangrijker dan actief op zoek gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 130
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Nog ter aanvulling op mijn eerdere opmerkingen.

Rom. 10

[10] Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. [11] Want de Schrift zegt: 'Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.' [12] En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, [13] want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'

Rom. 9

33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Nog ter aanvulling op mijn eerdere opmerkingen.

Rom. 10

[10] Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. [11] Want de Schrift zegt: 'Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.' [12] En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, [13] want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'

Rom. 9

33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Daar zou je tegenover kunnen zetten:

Fillipenzen 2:12-14Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben! Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt, streef ik naar het doel: de prijs van de hemelse roeping, die God in Christus Jezus tot mij richt.

Slechts om te illustreren dat het naast elkaar kán en zelfs moet bestaan. Want dát Christus jou wil, is duidelijk. Maar dat kan aanvoelen als hemel of als hel. Soms zelfs allebei tegelijk. widegrin.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat dat een ander topic zou moeten zijn, want er zijn 2 onderwerpen: 1. Zekerheid van het behoud en 2. 'Eens gered, altijd gered?' (Volgens mij bestaat al een topic met zo'n strekking.)

Het antwoord op 2. is dat iemand die eens gered was, wel weer verloren zou kunnen gaan (2 Petr. 2). Een gelovige moet zijn/haar eigen redding zelf uitwerken (gered blijven). Misschien sluit ik daarbij wel weer aan wat Eli7 zei als ik zeg dat de heilszekerheid voor 'nu' geldt. Een gelovige kan nu absolute zekerheid van het heil hebben en het is ook nodig zekerheid te hebben, maar een gelovige kan ook doelbewust God en de redding weer verwerpen. Ook kan een gelovige de redding verspelen door zeer ernstige laksheid. Paulus geeft wel meer van dergelijke waarschuwingen. God is getrouw en kan niet ontrouw zijn, maar de gelovige moet waakzaam blijven en in Christus blijven (leven naar de Geest). Dit is geen onrustige waakzaamheid, maar een rustige waakzaamheid. Dit houdt in een verblijven in Gods woord, in gebed, met de juiste belijdenis en in relatie met Christus. Dát is de ijver in de Heer. Dat is geen wetticistisch gebeuren, maar een relatie in liefde met Christus. Zo iemand is veilig in Christus (ps. 91).

Nog wat dit betreft:

Quote:

[...]

Mwah nee... Laat het maar op je af komen. Je niet-verzetten als het zover is, is misschien nog wel belangrijker dan actief op zoek gaan.

Wat gebeurt er als iemand de volgende dag onder een auto komt, maar nog niet gered is? Het is belangrijk zeker te weten dat je paspoort voor het paradijs in orde is. Als het paspoort in orde is, is er niets aan de hand en is er geen reden voor onterechte bezorgdheid. Maar als er geen zekerheid is over de juistheid van het paspoort, is het belangrijk daar sluitende zekerheid over te krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik denk dat dat een ander topic zou moeten zijn, want er zijn 2 onderwerpen: 1. Zekerheid van het behoud en 2. 'Eens gered, altijd gered?' (Volgens mij bestaat al een topic met zo'n strekking.)

Volgens mij zijn die twee niet los van elkaar te zien, hoewel te onderscheiden.

Als je van een zaligmakend geloof kan afvalllen heb je nooit echte zekerheid, slechts schijnzekerheid omdat je niet weet wat er de komende tien minuten gebeurt. De enige zekerheid die je hebt ligt in het nu. Als je redding daarentegen een permanente verandering van stand is, kun je in principe altijd weten dat je gered bent en dat God niet loslaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kan altijd weten dat God je niet loslaat.

Heb 13,5b

Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Je bent alleen zelf afhankelijk van je eigen relatie met God voor zover dat van jezelf afhangt. (Prima om het in dit topic te houden, dan weten we nu ook welke definitie we hanteren.) Wat de volgende tien minuten gebeurt, heb je zelf in de hand. Het heeft altijd met een keuze te maken. Ik kan ervoor kiezen om God in de komende tien minuten de rug toe te keren of om Hem te komende tien minuten te blijven liefhebben. Ik weet al dat ik Hem de komende tien minuten zal blijven liefhebben, dus zal ik ook de komende tien minuten volkomen zeker zijn van mijn heil. Ook de komende negentig jaar zal ik mijn redding bewerken, dus ik kan nu gewoon zeggen dat ik volkomen zeker ben van mijn heil. Maar ik blijf er zelf altijd bij en heb een eigen verantwoordelijkheid. Net als Paulus jaag ik ernaar en oefen ik mijzelf en ren ik de wedloop met het doel de hoofdprijs te behalen.

2 Tim. 4

8 voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ja dat is bekend, maar dat zegt niks over wat katholieken menen dat ánderen geloven.

Edit: wacht, ik zie dat er in de tekst van weg2 sprake is van enige semantische ambiguïteit die mijn verwarring kan verklaren.

Ik geloof dat niemand zeker van zijn heil kan zijn, ook al gelooft hij zelf van wel. Dat geldt dus voor katholieken, protestanten en anders- of niet-gelovigen.


Samengevoegd:

Quote:

Wat mij opvalt is dat vaak gebeden wordt voor de overledenen op een manier, waaruit toch vooral moet blijken dat we er rotsvast in geloven dat iedereen in de hemel is, of daar toch minstens wel thuis hoort. Ik doe dat nooit.

Ik moet regelmatig voorbeden schrijven (ja, ik weet hoe jij denkt over lectoren en voorbeden knipoog_dicht.gif) en daar zit ook nooit die heilszekerheid in. Het woordje 'opdat' komt er nogal eens in voor smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

In dit verband vind ik dit veelzeggend 2 Tim 2: 8 Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, 9 daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten; 10 daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen. 11 Deze boodschap is betrouwbaar:

Als wij met hem gestorven zijn,zullen we ook met hem leven;

12 als wij volharden,zullen we ook met hem heersen;als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen;

13 als wij hem ontrouw zijn,blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet.

14 Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan. 15 Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Wij kunnen ontrouw zijn maar God niet, als wij zijn genadeaanbod niet verloochenen mogen wij ook aanspraak doen op zijn trouw.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 year later...

Robert, het klinkt wellicht hard, maar wat je hier schrijft is gewoon ongeloof. Het feit dat je niet eens zeker bent van je redding zegt al genoeg.

Het klinkt niet hard, maar het is gewoon regelrechte onzin. Veruit de meeste christenen (koptisch, oosters-orthodox, katholiek, anglicaans (of een groot deel daarvan)) zijn niet zeker van hun redding. Dat jij dat wel meent te zijn is prima, maar ga dan anderen niet betichten van ongeloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het feit dat je niet eens zeker bent van je redding zegt al genoeg.

Dat zegt zeker genoeg. Uiteindelijk is het namelijk God die oordeelt. En het niet zeker zijn van je behoud is geen twijfel aan de genade van God, maar eerder een erkenning dat Gods beeld over mij beter is dan mijn eigen beeld over mezelf. Tegelijk is het ook een erkenning van je eigen falen als mens. Onzekerheid over je behoud is geen twijfel aan Gods genade, maar een erkenning dat je als mens niet deugt. Je kent niet je eigen toekomst. Wie weet wat voor fatale beslissingen je later nog gaat nemen. En wie weet wat er nu eigenlijk allemaal mis is.

Maar wellicht is de (on)zekerheid van behoud iets voor een nieuw topic.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Robert, het klinkt wellicht hard, maar wat je hier schrijft is gewoon ongeloof. Het feit dat je niet eens zeker bent van je redding zegt al genoeg.

Het klinkt niet hard, maar het is gewoon regelrechte onzin. Veruit de meeste christenen (koptisch, oosters-orthodox, katholiek, anglicaans (of een groot deel daarvan)) zijn niet zeker van hun redding. Dat jij dat wel meent te zijn is prima, maar ga dan anderen niet betichten van ongeloof.

Dus omdat de meerderheid het niet gelooft is het onzin? Of kan het zijn dat de meerderheid verblind is voor de waarheid, iets waar de vijand alle belang bij heeft?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zo'n natuurlijke reactie inzicht in de zinloosheid van sommige van je eigen geloofspraktijken gelijkstellen met ongeloof, zoals Dave doet, vind ik wel een beetje overmoedig en getuigen van weinig inzicht in hetgeen Robert schrijft. Maar goed, dat is dan persoonlijk.

Het is niet overmoedig, de bijbel leert dat gewoon. Wat betreft inzicht, wellicht zou je je oordeel voor je kunnen houden omdat ik heel goed begrijp wat Robert schrijf, maar ben het niet met hem eens en wat hij schrijft getuigt wel degelijk van ongeloof in het Woord van God. Als God zegt dat je rechtvaardig bent, dan kun je je wellicht niet zo voelen, maar dat betekent niet dat je het niet bent. Uiteindelijk is dat een geloofskwestie die je in je hart moet vaststellen, niet in je verstand.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het feit dat je niet eens zeker bent van je redding zegt al genoeg.

Dat zegt zeker genoeg. Uiteindelijk is het namelijk God die oordeelt. En het niet zeker zijn van je behoud is geen twijfel aan de genade van God, maar eerder een erkenning dat Gods beeld over mij beter is dan mijn eigen beeld over mezelf. Tegelijk is het ook een erkenning van je eigen falen als mens. Onzekerheid over je behoud is geen twijfel aan Gods genade, maar een erkenning dat je als mens niet deugt. Je kent niet je eigen toekomst. Wie weet wat voor fatale beslissingen je later nog gaat nemen. En wie weet wat er nu eigenlijk allemaal mis is.

Maar wellicht is de (on)zekerheid van behoud iets voor een nieuw topic.

Het oordeel is al geweest beste Olorin, die heeft Jezus namelijk gedragen aan het kruis. In Christus zijn we een nieuwe schepping, God ziet ons al rechtvaardig, heilig, gereinigd danzkij het bloed van Jezus. Al jouw zonden zijn al vergeven, ook je toekomstige zonden. Al jouw zonden zijn namelijk toekomstig aangezien Jezus 2000 jaar geleden al is gestorven en opgestaan. DAt je een slecht beeld van jezelf hebt is je gevallen mens, God ziet jou zo niet meer. De vraag is, waar hecht je meer waarde aan, wat God over je denkt en zegt of wat jij over jezelf denkt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Of kan het zijn dat de meerderheid verblind is voor de waarheid, iets waar de vijand alle belang bij heeft?

Dat kan, of het is de minderheid die verblind is, waar de vijand alle belang bij heeft.

Welk belang dan? Als 1 miljard mensen geloven dat ze niet gered zijn en 10 wel, dan zou ik me niet druk maken als vijand. Als echter 1 miljard mensen geloven dat ze gered zijn en 10 niet, dan heb ik feitelijk al verloren als vijand. Maar goed, blijkbaar zie jij het anders en dat mag ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Of kan het zijn dat de meerderheid verblind is voor de waarheid, iets waar de vijand alle belang bij heeft?

Dat kan, of het is de minderheid die verblind is, waar de vijand alle belang bij heeft.

Welk belang dan?

Bijvoorbeeld dat je je in een ingebeelde zekerheid afdaalt naar de hel. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het oordeel is al geweest beste Olorin, die heeft Jezus namelijk gedragen aan het kruis. In Christus zijn we een nieuwe schepping, God ziet ons al rechtvaardig, heilig, gereinigd danzkij het bloed van Jezus. Al jouw zonden zijn al vergeven, ook je toekomstige zonden. Al jouw zonden zijn namelijk toekomstig aangezien Jezus 2000 jaar geleden al is gestorven en opgestaan. DAt je een slecht beeld van jezelf hebt is je gevallen mens, God ziet jou zo niet meer. De vraag is, waar hecht je meer waarde aan, wat God over je denkt en zegt of wat jij over jezelf denkt?

Het laatste oordeel komt nog. Jezus is voor onze zonden gestorven en door Gods genade kunnen we behouden worden. Maar je kunt door eigen toedoen buiten staat van genade verkeren. Als je zondigt en geen berouw hebt valt er weinig te vergeven. Ik vind dat je maar de helft van het verhaal verteld. De andere helft is dat je door je zonden nog steeds verloren kunt gaan en God je die ook wel degelijk aanrekent.

De kruisiging is geen vrijbrief voor de mensheid om alles te kunnen doen wat God verbiedt, immers behouden zou je toch wel zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Robert, het klinkt wellicht hard, maar wat je hier schrijft is gewoon ongeloof. Het feit dat je niet eens zeker bent van je redding zegt al genoeg.

Het klinkt niet hard, maar het is gewoon regelrechte onzin. Veruit de meeste christenen (koptisch, oosters-orthodox, katholiek, anglicaans (of een groot deel daarvan)) zijn niet zeker van hun redding. Dat jij dat wel meent te zijn is prima, maar ga dan anderen niet betichten van ongeloof.

Dus omdat de meerderheid het niet gelooft is het onzin?

jouw uitspraak over het geloof van RobertF is onzin, dat kun je namelijk niet doen op basis van zijn uitspraak dat hij niet zeker is van zijn redding. Elders begin je vervolgens te miepen over oordelen van oa mij, hoe hypocriet.

Of kan het zijn dat de meerderheid verblind is voor de waarheid, iets waar de vijand alle belang bij heeft?

wat Olorin zegt, het kan net zo goed andersom.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het klinkt niet hard, maar het is gewoon regelrechte onzin. Veruit de meeste christenen (koptisch, oosters-orthodox, katholiek, anglicaans (of een groot deel daarvan)) zijn niet zeker van hun redding. Dat jij dat wel meent te zijn is prima, maar ga dan anderen niet betichten van ongeloof.

Dus omdat de meerderheid het niet gelooft is het onzin?

jouw uitspraak over het geloof van RobertF is onzin, dat kun je namelijk niet doen op basis van zijn uitspraak dat hij niet zeker is van zijn redding. Elders begin je vervolgens te miepen over oordelen van oa mij, hoe hypocriet.

Of kan het zijn dat de meerderheid verblind is voor de waarheid, iets waar de vijand alle belang bij heeft?

wat Olorin zegt, het kan net zo goed andersom.

Prima Thorgrem, het is de moeite niet waard om hier verder op in te gaan. Ik heb mijn mening gegeven, jij doet wat je altijd als beste doet, mensen afzeiken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Prima Thorgrem, het is de moeite niet waard om hier verder op in te gaan. Ik heb mijn mening gegeven, jij doet wat je altijd als beste doet, mensen afzeiken.

ik heb mijn mening ook gegeven. Schijnbaar ontbreekt het je aan vermogen tot zelfreflectie daar jij begon met het afzeiken van een prachtige post van RobertF inclusief oordelen over zijn persoonlijke geloofsleven. Daar reageer ik op, en schijnbaar kun je daar niet tegen. Jouw probleem.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Prima Thorgrem, het is de moeite niet waard om hier verder op in te gaan. Ik heb mijn mening gegeven, jij doet wat je altijd als beste doet, mensen afzeiken.

ik heb mijn mening ook gegeven. Schijnbaar ontbreekt het je aan vermogen tot zelfreflectie daar jij begon met het afzeiken van een prachtige post van RobertF inclusief oordelen over zijn persoonlijke geloofsleven. Daar reageer ik op, en schijnbaar kun je daar niet tegen. Jouw probleem.

Het feit dat jij concludeert dat ik Robert afzeik zegt meer over jou dan over mij.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik geloof dat wanneer je je bekeert hebt, gedoopt bent met de verwachting dat je dan ook de Heilige Geest zal ontvangen..(Handelingen 2:38)

en vervolgens in de Geest blijft wandelen met de vrucht daarvan in je leven (Galaten 5:22-25)

en jezelf daarin blijft overwinnen totdat Jezus terugkomt (Openbaringen 2:7,17,26 3:5, 12, 21) (Mathheus 24:13)

en lekker met het evangelie naar buiten gaat om ook anderen te redden en deze dingen voor te houden (Efeziërs 6:15 en 1 Timotheüs 4:6)

je er zeker van mag zijn dat je behouden blijft..

Maar het is constant jezelf corrigeren en verbeteren hierin.

Het is dus nooit 1 ding wat je behouden kan maken..het is altijd een combinatie van zaken, is tenminste wat ik begrijp uit de bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid