Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Quote:

Ja dat is wel zo... Het was wel een geval apart

Ik denk dat als je zo grootgebracht bent als hij, en vervolgens een leven lijd waarin je nooit maar dan ook nooit privacy hebt, en je niet eens normaal de straat op kan je vanzelf een geval apart wordt. Ik vraag me af wie er onder die druk en omstandigheden geen zonderling wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 182
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Hij kwam uit een niet al te prettig gezin, werd een enorme ster op jonge leeftijd, altijd heeft iedereen wat van 'm gewild. Dan KUN je geen normaal persoon worden. Dan heb je helemaal geen houvast, geen vaste grond onder je voeten. Hij beschreef zichzelf niet voor niets als de eenzaamste mens op Aarde.

Diep tragisch en een directe aanklacht tegen de kindsterrencultuur in met name de VS.

Dat hij is verworden tot mondiale pispaal, waar algemeen tegenaan werd geschopt in de pers, o.a. omdat een paar geldbeluste ouders hem aanklaagden vanwege vermeend kindermisbruik (wat nooit bewezen is). Iedereen die daar op wat voor wijze dan ook aan heeft bijgedragen moet zich diep schamen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

dat kindermisbruik dat nooit bewezen is, is logisch met zijn bakken aan geld. Huur een paar goeie advocaten en je bent onschuldig.

Daar tegenover gesteld.

Klaag met behulp van goede advocaten een steenrijk iemand aan, die het van zijn reputatie moet hebben, en weet je van te voren al bijna verzekerd van een miljoenen schikking. muur.gif

Niet iedereen die vrijgesproken word met behulp van goede advocaten is toch schuldig.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Good News----RIP MICHAEL JACKSON

Last night we received some good news from Terri McFaddin-Solomon who is good friends with Sandra Crouch. Three weeks ago Sandra and Andre' spent some time with their close friend, Michael Jackson. Michael asked Andre` to play, "It Won't Be Long And We'll Be Leaving Here." Michael then prayed with Sandra and Andre and accepted Christ into his heart. Now he's singing in the heavenly choir.! Our hearts rejoice!

Volgens het bovenstaande bericht zou Michael Jackson nog Jezus Christus in zijn hart hebben aangenomen voordat hij overleden was.

Nou ja, als we straks in de hemel de engelen zien moonwalken voor Gods troon ("Nee, Gabriel, nu je rechtervoet omhoog houden en je linkervoet naar achteren slepen..."), dan weten we genoeg inderdaad.

Wel snel deze keer trouwens. Normaal duurt het volgens mij wel wat langer voordat na de dood van een beroemdheid er berichtjes opduiken over zijn of haar christelijke laatste woorden op het sterfbed. Hetzij alsnog Christus belijdend, hetzij angstig voor de hel. Nu echter al binnen een week nadat Michael Jackson overleed. En meteen ook de uitkomst van het Oordeel dat nu ook over hém geveld is. De moderne christenen weten tegenwoordig blijkbaar steeds sneller steeds meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Nou ja, als we straks in de hemel de engelen zien moonwalken voor Gods troon ("Nee, Gabriel, nu je rechtervoet omhoog houden en je linkervoet naar achteren slepen..."), dan weten we genoeg inderdaad.

Wel snel deze keer trouwens. Normaal duurt het volgens mij wel wat langer voordat na de dood van een beroemdheid er berichtjes opduiken over zijn of haar christelijke laatste woorden op het sterfbed. Hetzij alsnog Christus belijdend, hetzij angstig voor de hel. Nu echter al binnen een week nadat Michael Jackson overleed. En meteen ook de uitkomst van het Oordeel dat nu ook over hém geveld is. De moderne christenen weten tegenwoordig blijkbaar steeds sneller steeds meer.

Ik las inderdaad daarna allemaal tegenstrijdige berichten, dus we moeten maar afwachten hoe het in werkelijkheid zit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Volgens het bovenstaande bericht zou Michael Jackson nog Jezus Christus in zijn hart hebben aangenomen voordat hij overleden was.

Handig, kan Marc Dutroux dat straks ook doen? Last minute toverformule en dan straks in de hemel zitten naast de meisjes (Eefje, Julie, An, Melissa) die hij heeft omgebracht...

(niet dat ik MJ met MD wil vergelijken, integendeel, het gaat me erom even de nare smaak die ik altijd krijg van die last minute bekeringen te laten zien)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zover ik weet was Michael Jackson van huis uit Jehova's Getuigen. de bijbel moet hij goed gekent hebben. Ik weet niet wat hij verder met het geloof had toen hij wat ouder werd

Ik hoop van harte dat hij bij de Heer is, en hij eindelijk de rust heeft die hem hoer nooit is gegund.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Als wie heb je MJ de laatste jaren gekend?

Als iemand die veelvulig naar de bijbel greep?

Of was het als iemand die veelvuldig naar zijn 'kruis' greep?

Maar er is hoop : Romeinen 6:7 . . . Want wie gestorven is, is van [zijn] zonde vrijgesproken.

En hoe goed heb jij Michael Jackson gekend? Ben jij bij zijn laatste momenten geweest?

Als een dergelijke veroordelende houding over doden de attitude is die we van JG's kunnen verwachten...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zet er gelijk de context bij.

Rom. 6

1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? 3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, 9 daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. 10 Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, 13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sjaloom Aimé,

Wij hebben Michael Jackson nooit gekend, jij ook niet. Jij weet alleen van hem wat de roddelbladen over hem schreven en wat gehaaide advocaten die flink aan hem verdienden in Amerika vertelden. Welnu, zou jij willen dat God over jou zou oordelen op basis van zulke liegende, manipulerende en verdraaiende flutbronnetjes? Doe dat zelf dan ook niet bij andere mensen.

Jij kent Michael Jackson absoluut niet, hebt hem ook nooit gekend, zult hem nu ook nooit leren kennen, dus doe dan niet alsof jij weet hoe Michael Jackson écht heeft geleefd en zulke smadelijke insinuaties kunt veroorloven. Alleen God weet hoe hij écht geleefd heeft en juist jij die zich een Getuige van Hem noemt zou dat toch moeten weten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

En hoe goed heb jij Michael Jackson gekend? Ben jij bij zijn laatste momenten geweest?

Als een dergelijke veroordelende houding over doden de attitude is die we van JG's kunnen verwachten...

Moeite met begrijpend lezen?


Samengevoegd:

Quote:

Zo zie je maar wat iemand voor bladen leest, en welke programma's hij kijkt.

Dank je voor je corrigerende raad!


Samengevoegd:

Quote:

Sjaloom Aimé,

Wij hebben Michael Jackson nooit gekend, jij ook niet. Jij weet alleen van hem wat de roddelbladen over hem schreven en wat gehaaide advocaten die flink aan hem verdienden in Amerika vertelden. Welnu, zou jij willen dat God over jou zou oordelen op basis van zulke liegende, manipulerende en verdraaiende flutbronnetjes? Doe dat zelf dan ook niet bij andere mensen.

Jij kent Michael Jackson absoluut niet, hebt hem ook nooit gekend, zult hem nu ook nooit leren kennen, dus doe dan niet alsof jij weet hoe Michael Jackson écht heeft geleefd en zulke smadelijke insinuaties kunt veroorloven. Alleen God weet hoe hij écht geleefd heeft en juist jij die zich een Getuige van Hem noemt zou dat toch moeten weten.

Ik heb hem niet veroordeeld en ben het met je eens!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Zo zie je maar wat iemand voor bladen leest, en welke programma's hij kijkt.

Inderdaad. Voor mij is het hele soms misselijkmakende gebeuren van Michael Jackson weer een extra bewijs waarom christenen eigenlijk nooit zulke blaadjes zouden moeten lezen. Ook niet bij de kapper en ook niet incidenteel om zogenaamd grinnikend te kijken wat voor onzin er nu weer wordt verteld.

Wij hebben niets, maar dan ook níéts te maken met het privéleven van beroemdheden. Ze zijn nóóít ons bezit en hebben áltijd het recht helemaal zelf te bepalen wat ze over hun privéleven kwijt willen. Ik weet wel zeker dat Jezus nooit ineens geroddel en het ongevraagd vertellen van (kwade) verhalen over iemand zal goedkeuren als het over een beroemd iemand ging.

Het is werkelijk van de gekken dat we over beroemde mensen schijnbaar ineens ongestraft smadelijk mogen roddelen en kwaadspreken en zelfs verhalen over mogen verzinnen. En dat er zelfs christenen zijn die die rotblaadjes zomaar lezen. Dat je zelf het roddelen af en toe niet kunt laten, dat is nog tot daar aan toe. Maar roddelbladen lezen?

Aimé, misschien wilde je niet veroordelen, maar je vraag kwam wel héél erg insinuerend over. Let daar iets beter op, want je kwam echt heel veroordelend over. Hoe iemand op jou overkomt zegt namelijk totaal niets, zeker niet als je de bronnen ziet die vooral over hem schreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Inderdaad. Voor mij is het hele soms misselijkmakende gebeuren van Michael Jackson weer een extra bewijs waarom christenen eigenlijk nooit zulke blaadjes zouden moeten lezen. Ook niet bij de kapper en ook niet incidenteel om zogenaamd grinnikend te kijken wat voor onzin er nu weer wordt verteld.

Wij hebben niets, maar dan ook níéts te maken met het privéleven van beroemdheden. Ze zijn nóóít ons bezit en hebben áltijd het recht helemaal zelf te bepalen wat ze over hun privéleven kwijt willen. Ik weet wel zeker dat Jezus nooit ineens geroddel en het ongevraagd vertellen van (kwade) verhalen over iemand zal goedkeuren als het over een beroemd iemand ging.

Het is werkelijk van de gekken dat we over beroemde mensen schijnbaar ineens ongestraft smadelijk mogen roddelen en kwaadspreken en zelfs verhalen over mogen verzinnen. En dat er zelfs christenen zijn die die rotblaadjes zomaar lezen. Dat je zelf het roddelen af en toe niet kunt laten, dat is nog tot daar aan toe. Maar roddelbladen lezen?

Aimé, misschien wilde je niet veroordelen, maar je vraag kwam wel héél erg insinuerend over. Let daar iets beter op, want je kwam echt heel veroordelend over. Hoe iemand op jou overkomt zegt namelijk totaal niets, zeker niet als je de bronnen ziet die vooral over hem schreven.

Robertf,

Je weet maar al te goed dat we dmv. de moderne communicatiemiddelen allemaal buren van elkaar zijn geworden.

Wij als Jehovah's Getuigen vergaderen veel en weten maar al te goed op een paar minuten zelfs wat er langs de andere kant van de aarde gebeurd.

M.J. was geen Getuige van Jehovah!.Dat heb ik gewoon willen zeggen.

Maar ik heb hem zelfs niet veroordeeld,integendeel!De tekst die ik aanhaal bewijst dat iemand na zijn dood niet meer voor begane zonden moet boeten zoals zovelen met vals religieuze leerstellingen willen bewijzen.

M.J.zal inderdaad een opstanding krijgen.

Dat kan niet gezegd worden van degenen die straks zullen sterven in Armaggedon.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid