Spring naar bijdragen

zonder bijbel geen geloof?


Aanbevolen berichten

zo staat het bij mij...........

Romeinen 2.14

Hoewel er volken zijn die de geschreven wet van God niet hebben,doen die van nature toch wat God wil.Daaruit blijkt dat zij weten wat goed en kwaad is..........

15 16

De wet van God staat in hun harten geschreven.Hun geweten verteld hun wat zij moeten doen.

Of hun gedachten klagen hen aan, of hun gedachten spreken hen vrij

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

zonder >>>>> moest zijn........

zonder bijbel geen geloof?

Het lijkt er op dat je hier wet en geloof verwart.

Zonder de Bijbel heb je altijd nog de natuurwet, die ingeschapen is bij iedereen. Zodoende is iedereen "onder de wet".

Voor geloof is, aldus de Schrift, overlevering nodig. Die overlevering wordt bewaard in de Kerk, en is deels in de Bijbel te boek gesteld.

Zonder Bijbel is geloof dus prima mogelijk, zonder Kerk niet. Dat verklaart meteen waarom mensen die een geloof puur uit de Bijbel proberen te halen meestal al snel verdwalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Volgens mij is er eerder zonder de bijbel geen geloof mogelijk dan zonder de kerk. Tenslotte is de bijbel een boek waaruit je een goed beeld van God kunt krijgen. De kerk heeft die beeld niet altijd op de beste wijze weerspiegeld.

Klopt de protestantse kerkgemeenschappen hebben allemaal hun eigen bijbelwaarheid.Maar de Kerk is en zal altijd zuiver zijn wat de Heilige Schrift betreft en in alles.OK,RK,Orthodox,gedeeltelijk Lutherana,Anglicana hebben de zuiverheid van de Heilige Schrift altijd hoog gehouden en zullen dat altijd doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

De apostelen


Samengevoegd:

Even gewoon chronologisch kijken:

1. Alles wordt geschapen en bestiert door de drie-ene God. God kiest zichzelf Israël tot volk. Zoals we inmiddels begrijpen gebruikt Hij Israël o.a. als "levend voorbeeld", een beetje volgens het principe: de koe in de klas. Het volk Israël heeft een orale verhalencultuur, zoals in die streken overigens gebruikelijk.

2. Israël wordt bijna vernietigd. Tijdens de zgn Babylonische ballingschap weet het volk een zekere eenheid te bewaren, onder andere door de eigen cultuur te documenteren.

3. Zo rond het begin van onze jaartelling is de kern van Israëls "wandelen met God" min of meer definitief gedocumenteerd. Later zullen de rabijnen, o.a. om de grenzen met het christendom scherp te stellen, nog wat boeken uit dit geheel verwijderen (met name de teksten die alleen in het Grieks beschikbaar zijn), maar voor het vroege christendom heeft dat al geen betekenis meer.

4. De Zoon wordt mens. Drie intensieve jaren geeft Hij onderricht in het Geloof aan 12 mannen, Hij brengt "de blijde boodschap" aan Israël en de volken, en stelt tekenen die duidelijk maken dat Hij in vervulling komt brengen wat Israël in de millenia geleerd heeft van God.

5. Als de opleiding van de 12 voltooid is, weten ze genoeg, maar begrijpen nog niets. Jezus sterft aan het kruis

6. Jezus verrijst uit de dood, en zet de laatste stappen in het onderwijs van de 12 (Judas Iskariot wordt intussen als eerste van de apostelen opgevold), opent onderweg naar Emmaus de Schriften, vestigt de Kerk op het fundament van de apostelen, stelt Petrus aan als primus inter paris, keert terug naar de Vader en zendt de Geest om de Kerk te behouden tot de Laatste Dag.

7. Paulus wordt aangesteld door Jezus als apostel voor de heidenen. Het geloof wordt, mondeling, verkondigd.

8. Naarmate de Kerk groeit, krijgt ze steeds meer verzet, eerst van de Joodse overheid, daarna van de Romeinse. De onderdrukking en vervolging wordt zo hevig dat de Kerk alles op alles moet zetten om te blijven bestaan. Ze begint daarom nu ook, zoals eens Israël in ballingschap, haar orale tradities, haar overgeleverde geloof, te documenteren: de Bijbel ontstaat.

9. In de loop der eerste eeuwen ontwikkelt de Kerk zich, geloofsverwarring wordt bestreden, en meer en meer ontstaat behoefte aan een duidelijke eenheid. Deze wordt gevonden in het documenteren van het geloof (credo's, concilies), in het vaststellen van de canon van de Bijbel, en in het versterken van het levend magisterium, het kerkelijk leergezag.


Samengevoegd:

Dus nee, het geloof is niet uit de Schrift, de Schrift is uit het geloof. Het geloof is uit de Overlevering en het Leergezag van de apostelen, die vrij letterlijk een intensieve opleiding daartoe hebben genoten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het christelijk geloof is er omdat mensen geloofden dat Jezus' dood onze verlossing was. Het NT is er om duidelijk te maken wat dat precies betekent hier en nu. De bijbel is meer een goed hulpmiddel om de zuivere (of zo zuiver mogenlijke) leer te behouden.

Hier splitst het rooms-katholieke en het protestante geloof zich een beetje. De RK kerk gelooft (verbeter me als ik het niet goed heb!!) dat de leer die door de tijd heen ''geworden'' is zuiver is, met als hoofd de paus. De protestante kerk gelooft dat de bijbel in princiepe de zuivere leer is, en dat dit het enige volledige gezaghebbende schrift is dat we hebben.

De rol van de bijbel is dus meer een ondersteunende rol in de heilsgeschiedenis, zodat de huidige leer/leren getoetst kan worden. Met de bijbel als norm.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

Het christelijk geloof is er omdat mensen geloofden dat Jezus' dood onze verlossing was. Het NT is er om duidelijk te maken wat dat precies betekent hier en nu. De bijbel is meer een goed hulpmiddel om de zuivere (of zo zuiver mogenlijke) leer te behouden.

Hier splitst het rooms-katholieke en het protestante geloof zich een beetje.

Nee hoor, de meeste protestanten die ik ken en enig benul van de geschiedenis van de Kerk hebben, weten dat het zo gegaan is als ik beschreef. Over het exacte moment van het documenteren van het OT kan je discussieren, de rest is gekende geschiedenis, buiten discussie.

Quote:
De RK kerk gelooft (verbeter me als ik het niet goed heb!!) dat de leer die door de tijd heen ''geworden'' is zuiver is, met als hoofd de paus.

"de leer met als hoofd de paus"?

Hoe dan ook, wat ik beschreven heb is geen geloof, geen mening, maar gewoon tamelijk algemeen bekende geschiedenis.

Quote:
De protestante kerk gelooft dat de bijbel in princiepe de zuivere leer is, en dat dit het enige volledige gezaghebbende schrift is dat we hebben.

Nee hoor. Sola scriptura ad absurdum is niet lutherse of calvinistische theologie. Het is een, mogelijk op de Islam geïnspireerd verzinsel dat sinds pakweg de 19e eeuw in heel specifieke groepen is opgekomen.

Quote:
De rol van de bijbel is dus meer een ondersteunende rol in de heilsgeschiedenis, zodat de huidige leer/leren getoetst kan worden. Met de bijbel als norm.

DAT is dan weer wel protestants ja.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@CvW: Ik kan je verhaal redelijk volgen. Maar wat ik toch niet begrijp? Begint het geloof in God dan pas in het NT? Dat denk ik toch niet aangezien er tal van geloofshelden uit het OT die in God geloven. Christus is de invulling van het geloof, maar bij Hem is het geloof niet begonnen. Daarbij, de apostelen zijn allen toch opgegroeid met het geloof in God, zij begrepen dat Jezus de Messias was waar zij op wachten en hebben die kennis verspreidt. Het geloof was er voor de Kerk er was. Dus is de bijbel de basis.

Ik ben niet ontzettend thuis in het katholieke geloof dus vergeef mij als ik verkeerde aannames heb.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

@CvW: Ik kan je verhaal redelijk volgen. Maar wat ik toch niet begrijp? Begint het geloof in God dan pas in het NT?

Nee. En het geloof in Vishnu begint al helemaal ergens anders. Maar aangezien dit een christelijk forum is, neem ik aan dat ik niet steeds "christelijk" hoef toe te voegen.

Quote:
Dat denk ik toch niet aangezien er tal van geloofshelden uit het OT die in God geloven. Christus is de invulling van het geloof, maar bij Hem is het geloof niet begonnen. Daarbij, de apostelen zijn allen toch opgegroeid met het geloof in God, zij begrepen dat Jezus de Messias was waar zij op wachten en hebben die kennis verspreidt. Het geloof was er voor de Kerk er was. Dus is de bijbel de basis.

Je stelt een vraag, maar alleen als inleiding om te vertellen dat je gelijk hebt. Dat is prima. Ik heb je een schets van het verloop van e.e.a. gegeven, doe er verder mee wat je wil.

Je gevolgtrekking "dus is de bijbel de basis" mist overigens logica. Je opmerking over kennis van het katholieke geloof is irrelevant, we hebben het hier over feiten die los staan van denominaties.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee het is geen vraag om te stellen dat ik gelijk heb. Het was een vraag, en daarop mijn antwoord als uitnodiging voor jou om hierop te antwoorden. Maar in elk geval bedankt voor jouw schets van het verloop. Ik zie het anders maar dat geeft niet want dit is oa een discussieforum dus mag je het oneens zijn toch?

flower.gif

Ik ga mijn zoon uit bed vissen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

Nee het is geen vraag om te stellen dat ik gelijk heb. Het was een vraag, en daarop mijn antwoord als uitnodiging voor jou om hierop te antwoorden. Maar in elk geval bedankt voor jouw schets van het verloop. Ik zie het anders maar dat geeft niet want dit is oa een discussieforum dus mag je het oneens zijn toch?

Tuuuuurlijk. Als je feiten liever als mening ziet, zodat je gewoon je eigen gelijk kan volhouden, is dat heel rustgevend.

Maar je zal mij niet kwalijk nemen dat ik er verder geen energie in steek.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zonder God geen geloof. daar ben ik het wel mee eens ja.........

Het lijkt er op dat je hier wet en geloof verwart.

ik denk het zelf ook wel een beetje,misschien was de vraag beter geweest,als ik vroeg........ is er zonder bijbel ook geloof in God..

dus de mensen zonder bijbel ... weten zij of God bestaat?

uit t stukje wat ik dan zelf heb geplaats staat niet dat hun weten dat God er is,er staat alleen '' van nature '' en '' geweten ''

'' in hun gedachten '' '' in hun harten ''


Samengevoegd:

kan het zijn dat God in je is???

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er was eerder geloof dan de Bijbel. De Bijbel is ontstaan tussen 2500 en 1900 jaar geleden. Ikzelf ben ook pas eerst tot geloof gekomen en pas daarna de Bijbel gaan lezen. Dus ik ben het er niet mee eens dat er zonder bijbel geen geloof is.

Ik vind het boek van glashouwer en ouweneel niet erg objectief, ze belichten het allemaal nogal eenzijdig en bekijken alles vanuit een evangelische bril. Ik kan het boek van de Anglicaan J.N.D Kelly "Early Christian Doctrines" aanraden. Hij bespreekt van een neutraal standpunt het ontstaan van de eerste Christelijke doctrines / dogma's en gaat ook in op de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel.

link

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Er was eerder geloof dan de Bijbel. De Bijbel is ontstaan tussen 2500 en 1900 jaar geleden.

Je staat zeker niet open voor wat muggensifterij? puh2.gif

Quote:

Ik vind het boek van glashouwer en ouweneel niet erg objectief, ze belichten het allemaal nogal eenzijdig en bekijken alles vanuit een evangelische bril.

Ah... Ouweneel vind ik net een stoplicht. Zo staat die op rood, een paar minuten later staat die op groen. Als je Ouweneels boeken leest en je bent benieuwd naar een tegenovergestelde mening, dan kun je gewoon een ander boek uit een ander jaartal van Ouweneel pakken. Ik als evangelische heb het niet zo op Ouweneel. had je niet zien aankomen he? puh2.gifwidegrin.gif Geef mij maar anglicanen als McGrath of Lewis. Kortom, ik zal dat boek wat je noemt eens in m'n achterhoofd houden. smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid