Spring naar bijdragen

Flawless victory

Members
 • Aantal bijdragen

  299
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Flawless victory geplaatst

 1. God heeft het warme homoseksuele gezin met twee adoptiekinderen bij elkaar gebracht. Het draagt goede vrucht. Veiligheid,liefde en warmte voor de kinderen. Daarin en daarna voelt het gezin zich geroepen tot Christus. Ze komen bij jouw kerk. Jij gaat ze (kennelijk?) stenen verkopen….. Degene die dat doet, ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Met de maat waarmee gij meet zult gij worden wedergemeten. Maar zoals ik al zei en zoals @Petra. al aangaf, hebben ze gelukkig eigen kerken gesticht en/of zijn er gemeenten die hen wel includeren.
 2. Dat blijkt wel degelijk te kunnen bestaan en soms goede vrucht (een warm, veilig gezin) voort te brengen. Het valt me mee dat je wel zegt te zullen zwijgen, want ik denk niet dat de religieus die zo’n gezin uit elkaar zal willen drijven cq op scheiding aan zal sturen, Gods wil doet. Maar goed, Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Daarom is het goed dat er kerkgemeenschappen zijn die zich wel speciaal op hen richten of hen wel includeren. Prijs de veelkleurige wijsheid van God (Efeziers 3:10). Met brood bedoel ik het Lichaam van Christus. Genadebrood. In tege
 3. Dus zo oordeel jij over het hart van de mensen van het homoseksuele gezin in de casus?
 4. Is het niet de veroordelaar die juist de wereld navolgt in plaats van Christus……..is het niet juist de wereld die stenen oppakt….en Jezus Christus geheel anders…. waren het niet juist godsdienstigen die Jezus “adderengebroed” noemde….. Dus als je als voorganger deze mensen van vlees en bloed daadwerkelijk zou ontmoeten zou je ze echt het brood onthouden en ze als het ware met steen begroeten? Heeft Jezus jou in zondeloze toestand gevonden? Ik wil je absoluut niet pushen, ik vraag me alleen maar af of je deze mensen daadwerkelijk steen te eten zou geven of dat je toch warmhart
 5. Ja. Het betekent dat aan het einde van de rit de Liefde overblijft en alle kennis overstijgt. Zoals ook gezegd wordt in de podcast is in Christus noch man noch vrouw noch Jood noch Griek. Voor sommige gelovigen is dat nog toekomstmuziek, voor andere, waaronder sommige gelovige homoseksuelen, is dat reeds realiteit. Zij leven (meer) ten volle uit de Genade.
 6. Het gezin dient zich bij je aan. Ze staan voor je neus. Omschrijf eens hoe dat “niet” eruit ziet dan?
 7. Hallo @Fundamenteel, ik begrijp je worsteling met het onderwerp. Ik zou een casus aan je voor willen leggen. Stel, twee homoseksuele mannen zijn met elkaar getrouwd voor de wet en hebben twee kinderen geadopteerd met wie zij een liefdevol, warm, zorgzaam gezin vormen. Stel dat God deze mensen tot Jezus wil brengen en hen doet zoeken naar Jezus en zij komen op zeker moment naar de kerk. Stel jij bent voorganger. Hoe zou jij met dit gezin omgaan? Ieder mens die zich vergeven weet, moet een ander te allen tijde vergeven. Anders valt hij zelf uit de genade. Om genade te ontvangen moet
 8. Bedankt voor de interessante mooie podcast, @Petra. Helemaal met je eens. Wat ik herken als zijnde des Christus is dat centraal moet staan de persoonlijke relatie van de homoseksueel met en in Christus. Dat het erom gaat dat ieder individu zelf tot een keuze komt hoe hij of zij gestalte wil geven aan de navolging van Christus, zodanig dat hij of zij daarin vrede heeft met God. Dat kan voor de ene homoseksueel een huwelijk met zijn partner zijn en voor de andere kan dat onthouding betekenen. Enzovoort. Wat centraal dient te staan is de mens bij te staan in de worsteling met zichzelf en wel op
 9. Zou het kunnen zijn dat de waarden van Christus in ieder mens ongeacht religie en cultuur zijn ingeschapen en in zekere mate universeel zijn? Dat iedere mens de ingeschapen waarde heeft het leven te willen delen met een partner? @Dat beloof ik haalde de Inca’s aan. Ook bij hen was het regel om te huwen: Zelf sluit ik absoluut niet uit dat God misschien in verschillende perioden op aarde mens is geworden en dat Jezus Christus misschien eerder bijvoorbeeld ook als Krishna is geboren. https://spiritueleteksten.nl/algemeen/de-mysterien-van-krishna-christus-en-de-universele-leer/
 10. Dit herken ik wel en ik begrijp wat je bedoelt,en ik ben het er ook mee eens, maar voor mij is er geen onderscheid meer tussen Jezus (de Incarnatie) en Christus. Dit kan ik alleen (nog?) niet uitleggen. Bewust in je roeping wandelen en vrucht dragen gaat naar mijn idee verder dan een opwelling volgen. Aan het begin van de wandeling in Christus staat wel het volgen van opwellingen, die inderdaad vanzelf komen. Zoals ik al zei schieten woorden tekort om te vertellen wat ik nou eigenlijk wil zeggen. Opwelling en gebod zijn voor mij niet tegengesteld aan elkaar. Opwelling is in opwekking ove
 11. Dat kan ik me voorstellen. Ik ben het ook met je eens dat het opvolgen van geboden enkel “omdat het moet” of “omdat het zo hoort” nog niet betekent dat het geestelijk inzicht aanwezig is. Aan de andere kant denk ik dat het de dakloze niet zoveel uitmaakt of hij een paar Euro krijgt van een gelovige die zonder inzicht geeft of van het inwezig leven van Christus die aan Christus (in de dakloze) schenkt en zich geschonken weet.
 12. Je naaste liefhebben als een gebod kan wel degelijk oprechte liefde zijn. Als je het gebod begrijpt als een geestelijk inzicht - in plaats van als een van buitenaf, door een boek of instituut opgelegd bevel dat blind of als een robot moet worden opgevolgd, - en zo het gebod opvolgt, dan leidt de Geest en volgt de ziel en is het vlees gekruisigd. Het vlees is dan niet gekruisigd omwille van kastijding of tucht of dwangmatigheid, maar het geeft eigenlijk van harte mee omwille van het geestelijk inzicht waaruit het gebod, wat nu meer een geheugensteuntje is geworden, opgevolgd wordt. De zelfzuc
 13. Johannes 10:9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Met de uitspraak “laat de doden hun doden begraven” bedoelde Jezus m.i. dat de vraag een oneigenlijke vraag was, cq een vraag die gesteld wordt uit het vlees. Er is geen tegenstelling tussen Jezus volgen en je naaste die gestorven is ter aarde bestellen. Ook hier is Johannes 10:9 van toepassing.
 14. Waarom niet iedereen op dezelfde tijd en wijze tot geloof komt is en blijft een Geloofsmysterie. Gods wegen zijn hoger dan de onze en Gods wegen in het leven van andere personen dan wij zelf zijn en blijven ondoorgrondelijk. Het geloof is van Jezus Christus en het geloof zelve is een genadegave. Er zit niets van de mens zelf bij.
 15. Ja met je eens. Het is immers de Vader die de mensen aan de voeten van de Zoon legt. Dat kan een mens niet zelf doen. Daarom wijs ik evangelisatiedrang (om niet te zeggen dwang) vaak af. Vóórdat de mens Jezus Christus van harte aanvaardt is de Vader dus allang met die mens bezig. Anders kan deze zich niet aan de voeten van de Zoon leggen. Daarom heeft een gelovige op niets te roemen dan God.
 16. Dus als de Bron in het inwendige van Petra zegt haar naaste lief te hebben, dan is dat volgens jouw christelijke geloof niet de stem van God? Aan de vruchten herkent men de boom. Matteüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Het christendom zou nog wel eens voor grote verrassingen kunnen komen te staan.
 17. Asjera als de (vijgen)boom waar je niet van mag eten. Asjera werd behalve als boom ook voorgesteld als slang: http://www.nissaba.nl/godinnen/ashera.php
 18. Interessante insteek. Vanuit die invalshoek kan het verhaal van Adam en Eva gezien worden als een waarschuwing voor het volk Israël om geen andere godsdiensten te volgen. De Kanaänitische godin Asjera werd vaak afgebeeld als een boom: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Asjera en Godsdienst Kanaanieten Jouw insteek snijdt wel hout.
 19. Matteüs 24: 23-27 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. Let op, Ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de Mensenzoon komen.
 20. Als je op YouTube naar het kanaal “interfaith center for sustainable development” gaat dan vind je de vido’s. Op het eerste gezicht zie ik daar vooral veel imput van katholieke religieuze leiders (aartsbisschoppen) maar ook enkele van Joodse, islamitische en hindoeïstische religieuze leiders. De eigenaar van die NGO (interfaith center for sustainable development) is overigens een rabbijn. Ik noem zijn naam niet maar er staan video’s van hem ook op dat kanaal.
 21. Het contactformulier bleek ondanks de error toch verzonden en ik ontving het volgende antwoord: For reasons having to do with security in Sinai, I'm not able at this point to provide the names. But my NGO's YouTube channel has 340 videos, with hundreds of religious figures speaking Ik las op de website dat ze ook video’s en dergelijken zullen maken over de bijeenkomst dus dat wachten we maar af dan. Wij herkennen de tekenen des Tijds. De mensheid is hard bezig zonder God het eigen bestaan te vernietigen. Wij zijn en blijven juist verwachtende de zalige
 22. Een ander probleem met de katholieke religie is de leer over het vagevuur. Die druist in tegen het gegeven dat we volledig vergeven zijn omdat Jezus alles heeft volbracht aan het kruis. Via een achterdeurtje wordt de vergeving van alle zonden toch weer onderuit gehaald door de kerkleer.
 23. Ik denk dat je het nu toch wat onderschat. Meer dan veertig kerken wereldwijd onderschrijven schijnbaar de nieuwe klimaatreligie. Maar tot nog toe kan ik niets vinden over islamitische en joodse leiders. https://www.oikoumene.org/news/ahead-of-cop27-christian-leaders-commit-to-fighting-climate-change-instigated-hunger https://www.unep.org/events/conference/faith-based-engagement-cop27
 24. Ik heb zojuist via het contactformulier op de website om een paar namen gevraagd, maar bij het verzenden van het contactformulier verschijnt steeds een foutmelding, dus helaas.
 25. Het zal mij ook benieuwen welke religieuze leiders eraan deel zullen nemen. Er wordt in elk geval al volop voor gebeden. https://cafod.org.uk/Pray/Prayer-resources/COP27-intercessions
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid