Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  9.647
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door sjako geplaatst

 1. sjako

  Maria too!

  Mag ik vragen waarom?
 2. sjako

  standhouden

  De mens heeft ook geen geest zoals die kerk die verkondigd. Dat is een idee van Plato en komt niet voor in de Bijbel. De geest zoals die in de Bijbel staat wordt meestal de levensadem bedoelt. De kracht van God die ingeblazen wordt in de mens en die de levensvonk veroorzaakt en die in stand wordt gehouden door de ademhaling. Er staat nergens dat je geest naar God gaat , wel je levensadem. In de Bijbel staat dat de mens een opstanding krijgt. Je wordt herschapen in de herschepping. Het hiernamaals ligt voor de meeste mensen in de toekomst. Een groep van 144.000 personen krijgen een lichaa
 3. sjako

  Maria too!

  Het gaat niet om letterlijke maagdelijkheid maar om het vrij zijn van zonden. Voor mij is de identiteit van de 144.000 duidelijk om dat ze vereen zelft worden met de bruid van Christus en het nieuwe Jeruzalem. Dat duidt dus op een regering. Ik weet wel zeker dat niet alleen Joden het Nieuwe Jeruzalem zullen vormen maar uitverkoren uit alle volkeren.
 4. sjako

  Maria too!

  Nee, dat komt omdat zij door de oude kerk de vervanging van Isis werd. Jeremia 44:18 veroordeeld devotie voor de Koningin des hemels. En sinds wij ermee zijn opgehouden offerrook aan de ’koningin des hemels’ te brengen en drankoffers voor haar uit te gieten, hebben wij aan alles gebrek gehad, en door het zwaard en door de hongersnood zijn wij aan ons eind gekomen.
 5. sjako

  Maria too!

  Jazeker, maar ben het daar volkomen mee oneens en die argumenten weet jij ook wel. De doden komen pas tot leven bij Jezus komst. Ondertussen is dat gebeurd, in 1914. Ik geloof dus wel dat Maria nu in de hemel is. Bovendien wordt gezegd dat JHWH de hoorder van het gebed is en niemand anders. Bidden doen wij in naam van Jezus en niet in de naam van Maria. Bovendien mogen wij niet met de doden praten. Psalm 65:2 O Hoorder van het gebed, ja, tot u zullen mensen van alle vlees komen. Johannes 15:16 IJ hebt mij niet uitgekozen, maar ik heb U uitgekozen, en ik heb U gesteld opdat GI
 6. sjako

  Maria too!

  Timotheüs bemiddelde niet, net zoals elke prediker niet bemiddeld. Bemiddeling moet je beetje zien als bemiddelen zoals een advocaat dat ook doet.
 7. sjako

  Maria too!

  1Tim 2:5 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen. 5 Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor allen — [hiervan] dient op de speciaal daarvoor bestemde tijden getuigenis te worden afgelegd. Maria is geen middelaar tussen God en de mens zoals door RKK wordt beweerd. Er is slechts één Middelaar en dat is Jezus Christus. Maria was een goede vrou
 8. sjako

  Pange Lingua Gloriosi

  Dat is niet waar. Al vanaf de tweede eeuw is het ware geloof al behoorlijk veranderd. Melito had daar idd een behoorlijk aandeel in.
 9. Dan niet joh. https://www.gotquestions.org/Nederlands/u-bent-goden.html
 10. Het is een duidelijk voorbeeld, er zijn er veel meer. Dat gaat over menselijke rechters.
 11. Je kan niet van 1 vers uitgaan. Het gaat om het geheel en dan blijkt dat er maar 1 ware God is, de Vader. 1Kor 8:5 is overduidelijk. Want ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde — en er zijn veel ‘goden’ en veel ‘heren’ — 6 in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan. En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan en via wie wij bestaan.
 12. Zo eenvoudig is het niet. Er zijn zoveel teksten die juist ontkennen dat Jezus God is dat het elkaar zou tegenspreken. Dan vind ik de redenatie van het genootschap toch logischer. In Openbaring is het gewoon ingewikkeld. Er zijn 3 personen aan het Woord: Jehovah, Jezus en een engel. Het gaat door elkaar heen. Niet enkel het genootschap geeft dat aan. Je doet wel een beetje uit de hoogte hoor. Het heeft er alles mee te maken. Hebreeën 11:8 Door geloof gehoorzaamde Abraham, toen hij werd geroepen, door naar een plaats te trekken die hij als erfenis zou krijgen. Hij vertrok zonde
 13. Dat vonden ze wel aanmatigend want ze dachten dat alleen God Abraham gezien kon hebben, maar ze begrepen dus niet dat Jezus als Meesterwerker van Jehovah Abraham ook al had gezien.
 14. Het is niet zo makkelijk dan het lijkt. Dit is wat de Wachttoren erover schrijft. Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet, en omega de laatste; de een is het begin van het Griekse alfabet en de andere het einde. De uitdrukkingen „de Alpha en de Omega” en „de eerste en de laatste” en „het begin en het einde” zijn dus parallelle uitdrukkingen en betekenen hetzelfde. Zij nemen betrekking op Jehovah God. Jesaja 44:6 (NBG) luidt: „Zo zegt de HERE [Jehovah], de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen
 15. Omdat onder de Mozaische wet tand voor tand is, leven voor een leven. Maar er was geen enkel mens die dat zoenoffer kon brengen. Niemand was meer in de zondeloze positie net als Adam, maar Jezus wel. De Mozaische Wet is de wet die God altijd al had. God veranderd niet. Maar dit is erfenis die we van onze voorvader hebben meegekregen. De dood was niet de bedoeling. Het zit nu in onze genen. Juist wel en uitvoerig ook. Waar? In een toegevoegd vers waarschijnlijk. Juist als ik de context erbij haal is het een rare vertaling. Jezus beweert Abraham te hebben
 16. Lees nu eens een paar postjes terug wat ik daar over schrijf. Je haalt het uit zijn verband. Hier ben ik het mee eens.
 17. In het begin betekent dat er een begin was en dat Jezus een begin had. God heeft geen begin gekend.
 18. Dat is een gekunstelde vertaling. Hij zegt dat Hij al voor Abraham bestond. Anders is het gewoon een rare zin. Trouwens exact dezelfde woorden werden gesproken door iemand die door Jezus genezen was. En die was toch ook niet God? Egó eimi op zich betekent ‘ik ben’. In Johannes 8:24,28 komt het ook voor. Dan wordt het vertaald met ‘dat ik het ben’. Als je het Septuagenta (Grieks OT) leest en gaat naar Exodus 3:14 dan staat daar niet de uitdrukking Egó eimi. Daar staat hò Oon, wat de Zijnde of Degene die is, betekent. Ho Oon komt ook voor Joh. 1 :18, 3:13, 31; 6:46 en nog enkele en die sla
 19. Jij denkt dat, maar wordt niet Bijbels ondersteund. Door een mens kwam de zonde de wereld in, niet door God. Als God zou moeten sterven voor die ene daad door een mens zou het zoenoffer totaal uit evenwicht zijn. De Mozaische wet zegt ook een oog voor een oog, tand voor een tand. Dat is Gods vereiste. Een moordenaar moest ook dood vanwege dit principe. Adam zou ter dood veroordeeld worden voor die zonde, wat ook gebeurde, maar het grote probleem is dat hij die dood ook aan zijn kinderen overerfde. Adam was niet meer volmaakt en zijn kinderen ook niet. Niemand kon dat zoenoffer betalen. Jezus k
 20. Jezus werd niet aanbeden, maar er werd hem eer gebracht. Dat is heel wat anders. Koningen werden ook eer gebracht. Waren die koningen dan ook God? 2Kronieken 32:33 Toen ging Hizki̱a rusten bij zijn voorvaders. Ze begroeven hem op de helling naar de graven van de zonen van David. Alle inwoners van Juda en Jeruzalem bewezen hem eer bij zijn dood. Zijn zoon Manasse volgde hem als koning op. Dit vind ik wel heel erg slecht en onbijbels argument. De reden waarom het fout ging kwam door een mens Adam. Dus moest het ook opgelost worden door een mens. Het moest een overeenkomstig zoenoffer zijn
 21. Maar is het Woord God kan je je afvragen? Dan hoef je alleen maar de eerste woorden te lezen van Johannes. In het begin was het Woord….. Welk begin? Van God? God heeft geen begin gehad, dus het Woord kan God nooit zijn. Dus het moet het Woord iets of iemand anders zijn. Als je Spreuken 8 leest wordt alles veel duidelijker. Bijv vers 30 toen was ik naast hem als een meesterwerker. Ik was degene op wie hij bijzonder gesteld was, elke dag weer. Ik was altijd vrolijk bij hem. Jezus is de vleesgeworden wijsheid van God. Hij had een voormenselijk bestaan in de hemel. Hij heeft een uniek
 22. Precies, de boodschap is echt wel in elke Bijbel te vinden. Het is heel belangrijk om de Bijbel van a tot z te hebben gelezen. Dan pas zie je de rode lijn. Wat is ongeveer de rode lijn? Adam en Eva zondigden tegen Jehovah God. Daardoor kwam de zonde in de wereld en daarmee de dood. Die invloed was zichtbaar over de hele wereld, ook in de natuur. Via Abraham zou er een volk ontstaan die talrijk zou zijn en die zou zorgen voor de oplossing van het probleem. Uiteindelijk kwam Israël voort uit Abraham. Uit Israël kwam uiteindelijk de Messias die de hele wereld zou verlossen. In ongeveer tweeduizen
 23. TMaar Hij is de Vader niet! Hij lijkt in alles op Zijn Vader. Johannes 5:19 zegt bijv Daarop zei Jezus tegen ze: ‘Echt, ik verzeker jullie: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, maar alleen wat hij de Vader ziet doen. Want alles wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Alles wat de Vader doet doet ook de Zoon. Kol 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Hij is het volmaakte evenbeeld van Zijn Vader, maar heeft niet dezelfde positie.
 24. Johannes 10:33 De Joden antwoordden hem: ‘We stenigen u niet voor een goed werk, maar voor godslastering. Want u bent een mens maar u maakt uzelf tot een god.’ 34 Jezus antwoordde: ‘Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”? 35 Een Schriftgedeelte kun je niet ongeldig verklaren. Als degenen tegen wie het woord van God gericht was “goden” werden genoemd, 36 hoe kunnen jullie dan zeggen dat ik — door de Vader geheiligd en naar de wereld gestuurd — laster als ik zeg dat ik Gods Zoon ben? Jezus is dus wel goddelijk, maar op de manier als in vers 34. Hij
 25. Ik vond dit op zoeklicht.nl Geen site van Jehovah’s Getuigen Over welk 'heden' spreekt Jezus? Laten we nu de uitspraak van Jezus eens bestuderen; Lucas 23:43 'En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.' Als we van voorgaande tekst uitgaan, dan belooft Jezus de moordenaar aan het kruis, dat hij heden (dus die dag), samen met Jezus het hemelse paradijs zal binnengaan. Echter, als we Jezus blijven volgen, dan daalde Hij bij Zijn sterven af in het dodenrijk en stond Hij pas op de derde dag op. Matteüs 12:40 bevestigt dat: 'Want gelijk Jona dri
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid