Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  8326
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door sjako geplaatst

 1. sjako

  Ban @Willempie

  De enige die misbruik maakt van mijn positie is @Willempie. Hij beledigt mij en een ANDERE moderator reageert hierop. Je kan mij niet zomaar voor leugenaar uitmaken en mij beledigen. Dat wordt bij niemand geaccepteerd en ook als dit aan het adres van een ander is zal hierop worden gemodereerd. Het is natuurlijk niet zo dat wanneer mijn persoon wordt beledigd dat er niet gemodereerd kan worden. Zo werkt dat niet en die weekban is een hele milde ingreep en meer dan terecht. @Dat beloof ik kan niet zomaar tegen de ingreep van een moderator ingaan. Hij is enkel gericht op opruiing.
 2. sjako

  Vrije wil?

  Ja, dat denk ik wel ja. Openbaring heeft het over de genezing van de natiën. Dat geeft al aan dat het ook na je opstanding nog werk in uitvoering blijft.
 3. sjako

  Vrije wil?

  Je hebt gelijk dat we al met achterstand beginnen. God zegt als een mens een stap naar God zet, Hij de persoon gaat trekken. Jezus is voor de hele mensheid gestorven. Iedereen krijgt een kans om een relatie met God aan ge gaan. De ‘elect’ zijn de personen die uitgekozen zijn om met Jezus samen te gaan regeren, de 144.000. Handelingen 10:34 zegt Toen nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik echt dat God niet partijdig is, 35 maar in elk volk is iedereen die ontzag voor hem heeft en het juiste doet, aanvaardbaar voor hem. 36 Hij heeft zijn woord naar de Israëlieten gestuurd om hun het go
 4. Nee, het is een lichaam met daarin de levensadem (Genesis 2:7). De levensadem is de levensvonk die van God afkomt en die in stand wordt gehouden door de ademhaling. Na je dood gaat die levensadem weer terug naar God. Alle levende wezens worden zielen genoemd. Dat blijkt o.a. uit Genesis 7:21 en 22. En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens. 22 Al wat een adem des geestes des levens (levensadem) in zijn neusgaten had, van alles wat op het
 5. Volgens Genesis IS een mens een ziel. Hij heeft geen ziel, maar is er een. (Genesis 2:7) En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 1Kor 15:45 Zo staat er geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.’*t De laatste Adam werd een levengevende geest.46 Maar wat geestelijk is, is er niet als eerste. Wat fysiek is, is er als eerste, en daarna wat geestelijk is.47 De eerste mens is uit de aarde en is van stof gemaakt. De tweede mens is uit de hemel. *levende ziel
 6. sjako

  Wegwijs in het boek Psalmen.

  Dit is waar het forum voor gemaakt is. Heel leerzaam.
 7. Des te gevaarlijker. Hij is er slim genoeg voor. Hij wilt zoveel mogelijk mensen het moeras in trekken.
 8. Vooral niet als ze iets zeggen wat de Bijbel niet zegt! Genesis 2:7 En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen. Genesis 1:31 zegt dat alles wat geschapen was zeer goed was, dus ook de mens uit het stof. Daarna zag God alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. En het werd avond en het werd morgen: de zesde dag.
 9. sjako

  Wegwijs in het boek Psalmen.

  Leuk onderwerp. Het boek is opgebouwd uit een verzameling van 5 boeken. (1) Ps 1–41; (2) 42–72; (3) 73–89; (4) 90–106; (5) 107–150 De volgorde is hetzelfde als in de eerste eeuw. Ps 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145 worden ook wel acrostische of alfabetische psalmen genoemd. In deze psalmen begint het eerste vers, of elk vers van de eerste strofe, met de Hebreeuwse letter ʼaʹlef, het volgende vers (de volgende verzen) met bēth, en zo verder door het hele of bijna het hele Hebreeuwse alfabet heen. Van de 150 Psalmen worden 73 toegeschreven aan David, 11 aan de zonen van Kora
 10. Genesis kan de prullenbak in geloof ik als ik jou zo lees. Dit stond niet in het oorspronkelijke Marcus. De wetenschap heeft achterhaald dat dit een toegevoegde tekst is. In de NWV komt deze niet eens voor.
 11. Dat is niet waar. We zijn de kroon op de schepping en zijn uit het stof der aarde geschapen. We zijn geen geestelijke wezens. We zijn vleselijke wezens met daarin de levensadem geblazen. We lijken op onze schepper omdat we o.a. zelfbewust zijn en eigenschappen hebben die God ook heeft, zoals liefde, rechtvaardigheid, intelligentie etc Als je mensen degradeert tot gevallen engelen dan ben je echt tegen Gods geest in aan het gaan. Gevallen engelen zijn namelijk demonen. Ja, tijdens het 1000 jarig Rijk wordt hij gebonden. Lucifer is trouwens geen andere naam voor satan. Lucifer betekent li
 12. Ja, dat is logisch. Voor mij zijn het geen dode letters, vandaar dat ik veel Bijbelteksten gebruik, in de hoop dat iemand het beter gaat begrijpen.
 13. Het gaat om veel meer dan het eten van een appel. Het gaat om het betwisten van de soevereiniteit van God. De mens denkt het zelf te kunnen, als God zijn. God geeft ons alle gelegenheid om dat te laten zien en we falen jammerlijk. Zelfs in een klein landje als Nederland kunnen ze niet regeren zonder list en bedrog. Jehovah heeft nu duidelijk laten zien dat we het niet kunnen en heeft nu alle recht om in te grijpen. Niemand zal kunnen weerleggen dat de mens het niet kan. We hebben God nodig! Je hebt zelf gezegd dat je niet alle geesten moet geloven. Was het Gods geest wel. Als het Gods g
 14. Ik weet niet of je ooit de Jw Library app hebt gezien. Daarin staan een heleboel verschillende vertalingen. Als je de Nieuwe Wereldvertaling niet vertrouwd dan kan je ook een andere vertaling gebruiken. Zoveel verschillen die niet. De NWV is voor ons een vertrouwde duidelijke vertaling waarin Gods Naam is hersteld. Vandaar dat we die het meest gebruiken. Verschillen zijn er wel, maar die zijn allemaal uit te leggen.
 15. @Hermanos2 zit dichter bij de waarheid als jij. Jij gebruikt grote woorden. Neem daar eens afstand van. Ga de Bijbel eens van voor tot achter lezen en laat ingebrande ideeën eens varen en kijk eens objectief wat er nu precies staat. De drieëenheid is niet te verklaren, want die staat niet in de Bijbel. Daarover is op dit forum al heel veel geschreven. Jezus is Gods ZOON. Jezus erkent Zijn Vader ook als Zijn God. Daarom moet jij je toch maar eens achter je oor krabbelen. Jij laat geen liefde zien, maar veroordeling. @Hermanos2 wil je doen inzien dat je er totaal naast zit. Wat is de ker
 16. Nee, daar staat niks. Heel veel mensen bevinden zich nu al in de buitenste duisternis. Dat is een leven zonder God of God als een boeman zien ipv LS een Vriend waarop je 100% kan vertrouwen. Ik heb het beste met je voor. Zonder de basis van Gods woord kun je God nooit liefhebben. Je zult je eerst moeten verdiepen in 'de dode letters' zoals jij die omschrijft. Dan pas kan je liefde voor God ontwikkelen. Als je van iemand houd dat houdt je meestal van die persoon om zijn karakter. Je moet je dus eerst verdiepen in die persoon en zo is het ook met God. Heel veel van onze Bijbelstudie draaien om l
 17. Ben blij dat je inziet dat ik verstandig kan denken en redeneren. Als het nu op basis van buitenbijbelse informatie was zou ik zeggen je hebt gelijk, maar ik baseer me op het levende woord van God. Paulus zegt dat het een tweezijdig zwaar is dat valse religie fileert.
 18. Nogmaals: waar staat dit??? Als dit zo zou zijn dan was de opstanding zinloos. Plato, een van de grootste filosofen van de Oudheid, geboren in Athene, zei ooit, lang voordat het christendom bestond: ‘De ziel van de mens is onsterfelijk en onvergankelijk.’ Dat klinkt religieus, maar de idee van onsterfelijkheid is oorspronkelijk niet nieuwtestamentisch, maar platonisch. Bron:www.godenenmensen.com De wereld en ook Israël stond in de tijd van Jezus onder Romeinse overheersing waar Griekse filosofieën een belangrijke rol speelden. De Christelijke boodschap is vrij eenvoudig. Jezus verlo
 19. sjako

  Waardige manier van sterven

  Ik ben ook alleen en in deze coronatijd valt dat niet mee. Als je een luisterend oor nodig hebt dan kun je me altijd een pb sturen. Veel sterkte en Gods zegen.
 20. Je hebt toch gezegd dat zielen in duisternis en kwelling zijn en dat vind ik een verkeerde gedachte. Jehovah is een God van liefde. Hij is streng maar Hij heeft geen genoegen in straffen. Meestal straft Hij een persoon om de persoon weer op het rechte pad te krijgen of om zijn directe omgeving te beschermen. Bijv om de gemeente te beschermen tegen kwalijke invloed van bijv overspel. Nergens staat dat 'zielen' in kwelling zijn. Ook niet tussen de regels door. Het is een uitvinding van mensen, door 4 verschillende woorden met 1 woord 'hel' te vertalen. Het woord 'hel' is niet Hebreeuw, Grieks of
 21. Leer de Bijbel eens begrijpen. Ik zal het je uitleggen. We gaan naar Hebreeën 12. In vers 22 lezen we: Maar jullie zijn wel bij de berg Sion gekomen en bij de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en bij myriaden engelen 23 in algemene vergadering, en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn, en bij God, de Rechter van allen, en de geestelijke levens van rechtvaardigen die volmaakt zijn gemaakt, 24 en bij Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond, en het gesprenkelde bloed, dat op een betere manier spreekt dan Abels bloed. Dit vers verwijst direct
 22. De aarde veranderd niet in een vuur. Psalm 37:10 Nog even en er zijn geen slechte mensen meer. Je zult kijken op de plek waar ze waren, maar ze zijn er niet meer. 11 De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, ze zullen intens genieten van vrede in overvloed. ז [zajin] Jesaja 45:18 Want dit zegt Jehovah, de Schepper van de hemel, de ware God, degene die de aarde heeft gevormd, haar Maker die haar stevig heeft gefundeerd, die haar niet voor niets heeft geschapen, maar haar gemaakt heeft om bewoond te worden: ‘Ik ben Jehovah, en er is niemand anders. Mattheus 5:5 Gelukkig zijn degenen
 23. Maar er staat wat anders dan jij zegt. Jij misvormt een uitspraak van God omdat het niet in jou ‘theologie’ past. Het zijn geen dode letters, ik geloof dat de hele Bijbel Gods levende woord is en dat er niks voor niets staat. Dan kan je eigen filosofie wel verkondigen maar het heeft geen enige basis. Daarom zal ik altijd voor Gods woord opkomen en satanische filosofieën ontkrachten. Want dat zijn het. Je zet God in een kwaad daglicht door te leren dat degenen die God niet aannemen tot in de eeuwigheid gemarteld worden. Een zieke gedachte die maar een oorsprong kent en die is niet God.
 24. Omdat je het niet kan of wilt zien. Het staat er heel erg duidelijk. Openbaring 14:1 zegt het bijna letterlijk Toen keek ik en zag het Lam op de berg Sion staan, en met hem 144.000. Op hun voorhoofd stonden zijn naam en de naam van zijn Vader geschreven. Hier worden over 144.000 Christenen gesproken in de hemel (de berg Sion). Waarom wordt er over twee groepen gesproken, de 144.000 en de menigte die niemand tellen kan? Het is het voornemen van God al vanaf het begin dat de mens eeuwig zou leven op aarde, niet in de hemel. Dat er 144.000 mensen naar de hemel gaan is een mooie voorzienin
 25. Dat staat niet in onzichtbare letters. Jij hoort een moppentappende ‘god’. Pas er mee op. Jij gelooft blijkbaar meer in Dante, die de hel zoals de kerken leren heeft uitgevonden. De goddelijke komedie. Een zware belediging voor God, die je wegzet als een wraakzuchtige God. Ik geloof in een God van liefde. Overledenen kunnen niets. Daar zijn talloze teksten over te vinden. Prediker 9:10 is de bekendste 10 Doe wat je hand te doen vindt met heel je kracht, want er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf (Sjeool), waar je naartoe gaat. Psalm 115:7 Niet de doden
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid