Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  7966
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Berichten geplaatst door sjako

 1. 2 uur geleden zei Ricky Tjin:

  Je bovengenoemde suggestie van "Die bewering duidt op een gebrek aan kennis, want griep en influenza, dat is hetzelfde." is subjectief. In mijn bovengenoemde suggesties heb ik de term "blijken" toegepast, waarmee ik geen absolute stelling/bewering bedoel, maar een mogelijke realiteit hoe het blijkt te zijn.

  Artsen voor vrijheid: “Blijf uit de buurt van gevaccineerden!” 🔗
  Onderzoek toont aan dat juist gevaccineerden super spreaders zijn

  Het is ook een heel betrouwbare bron waaruit je dit haalt, maar niet heus. Een krant met fakenieuws.

 2. Met dit stuk kan ik het een eind eens zijn

  Vraag: "Hoe moet een Christen tegen politiek aankijken?"

  Antwoord: Als er één ding is waar een spontaan debat over kan ontstaan – of zelfs een woordenwisseling! – dan is dat wel een gesprek over politiek, zelfs onder gelovigen. Welke houding en betrokkenheid bij politiek zouden volgelingen van Christus moeten kiezen? Er is wel gezegd dat “religie en politiek niet samengaan”. Maar is dat echt waar? Kunnen we politieke denkbeelden hebben die los staan van de overwegingen van ons Christelijk geloof? Het antwoord is: nee, dat kunnen we niet. 

  De Bijbel geeft ons twee waarheden over onze stellingname ten aanzien van politiek en overheid.

  De eerste waarheid is dat Gods wil elk aspect van het leven doordrenkt en overstijgt. Gods wil heeft voorrang op alles en iedereen (Matteüs 6:33). Gods plannen en doelen staan vast, en aan Zijn wil valt niet te tornen. Wat Hij voorbestemd heeft, zal Hij laten gebeuren, en geen enkele overheid kan Zijn wil dwarsbomen (Daniël 4:31-32). Feitelijk is God Degene Die “koningen afzet en koningen aanstelt” (Daniël 2:21) omdat “de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat: Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld” (Daniël 4:17). Een goed begrip van deze waarheid zal ons helpen zien dat de politiek slechts een middel is dat God gebruikt om Zijn wil te volbrengen. Zelfs als slechte mensen hun politieke macht misbruiken en voor slechte dingen willen aanwenden, beoogt God ze voor goede dingen want “voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, draagt alles bij aan het goede” (Romeinen 8:28).

  Ten tweede moeten we bevatten dat onze overheid ons niet kan redden! Alleen God kan dat. We lezen nooit in het Nieuwe Testament dat Jezus of één van de apostelen er tijd of energie aan spendeert om gelovigen te onderwijzen hoe ze de heidense wereld moeten hervormen uit haar afgoderij, immorele en corrupte handelwijze via de overheid. De apostelen hebben gelovigen er nooit toe opgeroepen om burgerlijke ongehoorzaamheid in te zetten als protest tegen de onrechtvaardige wetten of wrede heerschappij van het Romeinse rijk. In plaats daarvan droegen de apostelen de Christenen uit de eerste eeuw (maar ook ons!) op om het evangelie te verkondigen, en te leven op een wijze die duidelijk getuigt van de vernieuwende kracht van het evangelie. 

  Er bestaat geen twijfel over dat onze verantwoordelijkheid aan de overheid inhoudt dat wij het gezag moeten gehoorzamen en goede burgers moeten zijn (Romeinen 13:1-2). God heeft alle gezag ingesteld, en Hij doet dat voor onze bestwil, “om te belonen wie het goede doen” (1 Petrus 2:13-15). Paulus zegt ons in Romeinen 13:1-8 dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is om met gezag over ons te heersen – hopelijk op een manier die goed voor ons is – om belastingen te innen en de vrede te bewaren. Als we onze stem kunnen laten gelden en onze leiders kunnen kiezen, moeten we gebruik maken van dat recht door te stemmen op degenen die het meest blijk geven van Christelijke principes. 

  Een van de grootste bedriegerijen van Satan is dat we zouden kunnen vertrouwen op de culturele moraliteit en godsvrucht van politici en overheidsfunctionarissen. Een volk dat hoopt op verandering gaat de vervulling daarvan niet vinden bij de heersende machten van welk land dan ook. De kerk vergist zich wanneer ze denkt dat het ‘t werk van politici is om Bijbelse waarheden en Christelijke waarden te verdedigen, bevorderen en bewaken. 

  Het unieke, door God gegeven doel van de kerk ligt niet op het terrein van politiek activisme. Nergens in de Schrift wordt ons opgedragen om onze energie, tijd of geld te stoppen in overheidszaken. Onze missie ligt niet in het veranderen van het land door politieke ommekeer, maar in het veranderen van harten door het Woord van God. Wanneer gelovigen denken dat de groei en invloed van Christus op de een of andere manier gekoppeld kan worden aan overheidsbeleid, tasten ze de missie van de kerk aan. Ons Christelijke mandaat is om het evangelie van Christus te verspreiden en te prediken tegen de zonden van onze tijd. Pas als de harten van individuen binnen een cultuur veranderd worden door Christus zal de cultuur die verandering gaan weerspiegelen. 

  Door de eeuwen heen hebben gelovigen geleefd, en zelfs gedijd, onder antagonistische, onderdrukkende, heidense overheden. Dat gold in het bijzonder voor de gelovigen in de eerste eeuw die, onder genadeloze politieke regimes, vasthielden aan hun geloof ondanks ongelooflijke culturele druk. Zij begrepen dat zij degenen waren, niet hun regeringen, die het licht van de wereld waren en het zout van de aarde. Zij hielden vast aan de leer van Paulus om hun overheden te gehoorzamen en zelfs te eren en respecteren, en voor hen te bidden (Romeinen 13:1-8). Bovendien begrepen zij, als gelovigen, dat hun hoop gevestigd was in de bescherming die alleen God kan verschaffen. Datzelfde geldt voor ons vandaag de dag. Wanneer wij de leer van de Schrift volgen, worden wij het licht van de wereld zoals God voor ons voorzien heeft (Matteüs 5:16). 

  Politieke kopstukken of partijen zijn niet de redder van de wereld. De redding voor de gehele mensheid is ons getoond in Jezus Christus. God wist al lang voordat er ooit een overheid in het leven geroepen werd, dat onze wereld gered moest worden. Hij liet de wereld zien dat verlossing niet verkregen kon worden door mensenkracht, de economische macht van de mens, zijn militaire kunnen of zijn politiek. Gemoedsrust, tevredenheid, hoop en vreugde – en de verlossing van de mensheid – kunnen alleen gerealiseerd worden door Zijn werk van geloof, liefde en genade.

  Bron: https://www.gotquestions.org/Nederlands/politiek-voor-Christenen.html

 3. 6 uur geleden zei Mullog:

  Klopt. Feitelijk is alles wat je doet zo ongeveer politiek. De bekeringsdrang van de JG's is dat ook. Je maakt mij niet wijs dat als 80% van de Nederlanders tot de WTG zouden zijn toegetreden dat men dan niet opeens een dikke vinger in de besturing van het land zou willen hebben.

  Klopt niet. Ten eerste zal het niet gebeuren dat 80% JG zal zijn. Net zo min dat de eerste eeuwse Christenen aan politiek deden. Stel dat JG massaal voor de Christenunie zou gaan stemmen, dan zullen we nooit neutraal bij iemand kunnen aanbellen zonder ook politiek beoordeeld te worden. Of stel dat Jezus of zijn discipelen een rol hadden gehad in de politiek ten tijde van de Romeinse overheersing. Kan je je niks bij voorstellen. Sommige Joden dachten dat de Messias wel de Romeinse overheersing zou verdrijven. Maar Jezus Koninkrijk was niet van deze wereld. Daarom zag Pontius Pilatus eigenlijk geen gevaar in Jezus omdat Hij geen aardse politiek bedreef of ook niet opriep tot opstand. Hij had geen gevaar te duchten van Jezus die wel zei een Koning te zijn. Een christen hoort zich bezig te houden met het Koninkrijk van God. Die heeft ook helemaal geen tijd voor politiek.

  4 minuten geleden zei Robert Frans:

  Of ze moeten van middeleeuwse snit zijn en een ouderwetse kruistocht zijn begonnen, maar dan zou Trump hun paus moeten zijn.

  En dat is nu precies hoe ze Trump zien, als een soort van messias die voor hun belangen opkomt. Alleen dat opkomen voor ‘hun’ belangen is een farce van deze immorele president. Hij weet heel goed dat je de ‘christenen’ moet meekrijgen om te kunnen winnen. Het zijn holle woorden om ze te paaien en zo voldoende stemmen te krijgen om te winnen. Kijk maar eens naar de serie God, Jezus, Trump. Het is een verknipte versie van het christendom.

  10 minuten geleden zei Robert Frans:

  Er is maar één paus en die zetelt in Rome. En die keurt dat soort geweld falikant af. Waarbij Rome ook al heel wat eeuwen lang geen kruistochten meer uitvaardigt.

  Dat is wel eens anders geweest. En wat doen aalmoezeniers in een leger als de RKK alle geweld veroordeeld? Bovendien predikt hij een eenheid van alle wereldreligies. Niet bepaald wat Jezus leerde. De wereldreligies zijn nu niet echt voorbeelden van vredelievendheid. Het liefst hakken ze elkaars hoofd eraf.

 4. 6 uur geleden zei Dat beloof ik:

  Het strook niet met met jouw leer.

  Klopt, gelukkig maar.

  6 uur geleden zei Dat beloof ik:

   (Deuteronomium 20:13) En de HEERE, uw God, zal haar in uw hand geven; en gij zult alles, wat mannelijk daarin is, slaan met de scherpte des zwaards;

  Dat was vóór Christus onder het oude verbond en in opdracht van God, met een heel ander doel, namelijk Israël veiligstellen voor de komst van de Messias.

 5. 3 minuten geleden zei Dat beloof ik:

  Jij bepaalt niet over anderen of ze Christen zijn. Je kunt hooguit weergeven hoe je daar zelf over denkt, maar dat is iets heel anders.

  Een christen bestormt geen regeringsgebouwen en al zeker niet met wapens. Doe je dat wel dan ben je geen christen. Je kan zeggen wat je wilt. Het strookt niet met de christelijke leer.

 6. 2 uur geleden zei Willempie:

  Je eerste zin is al in tegenspraak met de twee laatste. 

  Zou niet weten waarom. Er zit verschil tussen geen politiek ambt bekleden en neutraal zijn en de overheid gehoorzamen. Doe je dat niet, dan krijg je die excessen zoals we die nu zien in Amerika. Er zal geen echte christen zijn tussen dat tuig wat het Capitool heeft bestormt. 

 7. 19 uur geleden zei Willempie:

  Geloof en politiek scheiden is inderdaad onmogelijk

  En waarom niet? Wij stemmen niet, bekleden geen politieke functies, zijn neutraal. Dat het Jezus’ boodschap was, blijkt o.a. ook uit de reactie van de Farizeeën. Is het geoorloofd belasting te betalen? Ze dachten Jezus daarop te vangen. Jezus zei daarop dat je de keizer moet geven wat van de keizer is en God wat van God is. Dus je mag het niet vermengen. De keizer bezag zichzelf als goddelijk. Je moest zelfs offeren voor de keizer. Je denkt toch niet dat de eerste eeuwse Christenen een politieke functie gingen bekleden samen met een keizer die zich goddelijk acht en die het volk onderdrukte? Bovendien zegt de Bijbel dat satan de god van dit samenstel is. Met dit samenstel wordt de huidige maatschappij bedoelt met mensen die het beter denken te weten dan God. We zijn verwikkeld in een strijdvraag! Jezus was duidelijk: we zijn geen deel van dit samenstel, van deze wereld. Als je een politiek ambt bekleed ben je dat wel. Dan werk je dus voor het koninkrijk van satan en niet voor het Koninkrijk van God. 
  We moeten wel de overheid gehoorzamen. Waarom? Omdat God een zekere mate van regeren toestaat om geen wanorde te krijgen. In Israël was het al een compromis, in de tijden der Heidenen nog veel meer. We mogen zelfs bidden voor de regering zodat wij een rustig leven kunnen lijden. Maar er staat nergens dat we een onderdeel mogen zijn van een regering. Dat is later wel gebeurd en zie waar het toe heeft geleid. Inquisitie, heksenverbrandingen, besmeuring van Gods naam. Zie wat er nu in Amerika gebeurd. Als dat het echte beeld van een Christen is dan zou het voor mij niet meer hoeven. Bewapend optrekken naar het Capitool, kiezen voor een immorele president die af en toe dingen zegt om ‘Christenen’ te paaien. Ik prik er dwars doorheen.

 8. 12 uur geleden zei Ricky Tjin:

  In mijn bovengenoemde suggestie benadrukte ik dat Joe Bidon d.m.v. verkiezingsfraude met de stemmachines tot aanstaande president van de VS is gekozen; mijn suggestie verschilt toch wel iets met jou bovengenoemde suggestie, waardoor jou bovengenoemde suggestie zelf als subjectief en je eigen optiek overkomt.

  Er is totaal geen bewijs dat Biden gefraudeerd zou hebben. Allemaal complottheorieën die zogenaamde Christenen, die ook het Capitool, bewapend, hebben bestormt, in het leven hebben geroepen. Nogmaals politiek is not done voor Christenen. Ik zag pas geleden een reportage over een zogenaamd ‘christelijk’ gezin waarin de vrouw van 65, gewapend, wel eens voor haar kleinkinderen op zou komen voor een betere toekomst. In de ene hand de Bijbel in de andere hand een geweer. Hoe krom kan het zijn. Die betere toekomst moet je niet in politiek zoeken als christen, maar wordt ENKEL gebracht door Gods Koninkrijk.

  Tip. Op Nederland 2 is om 22.20 een reportage hierover: God, Jezus, Trump! 

 9. 8 uur geleden zei Dat beloof ik:

  Dat is bekend. Ik wacht nog steeds op excuses daarvoor.

  Het raakt eens tijd dat jij excuus aanbiedt.

  8 uur geleden zei Fundamenteel:

  Geloof je dat deze ons genetisch manipuleerden en daartoe opnieuw in staat zijn?

  Nee, want dat deed God. Direct waren Adam en Eva niet meer onsterfelijk. Al zeggen sommige kerken wat anders. De Bijbel zegt dat ze weer terug gingen naar het stof waaruit ze gemaakt zijn.

  Op 4-1-2021 om 14:44 zei Fundamenteel:

  Zo is dat ook met de 3 eenheid. God de Vader, Zijn Zoon en de Heilige geest zijn 1. De triniteit staat ook niet letterlijk verwoord maar het staat er toch in als we begrijpend lezen.

  Als je begrijpend leest dan zie je juist GEEN Drieeenheid. Zoiets belangrijks, het wezen van God, hadden de Joden dan ook geloofd. Maar zij geloofden in 1 God, JHWH.

 10. 1 uur geleden zei Fundamenteel:

  maar het waren gevallen engelen, echter wel Gods zonen genoemd?

  Engelen worden zonen van God genoemd. Bijv Job 38:7

  ‘Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?’
  ‭‭Job‬ ‭38:6-7‬ ‭HSV‬‬
  https://www.bible.com/1990/job.38.6-7.hsv

  ‘terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?’
  ‭‭Job‬ ‭38:7‬ ‭NBG51‬‬
  https://www.bible.com/328/job.38.7.nbg51

  Toen de aarde geschapen werd waren er nog geen mensen, dus het moet in dit vers gaan om engelen. Geestelijke schepselen door God geschapen. Die afvallige engelen zagen hoe mooi de menselijke vrouwen waren. De nakomelingen van die engelen en die vrouwen werden de Nephilim, reuzen die heel gewelddadig waren. De aarde was zo gewelddadig dat God de Vloed heeft gestuurd. De enige oplossing om het geweld van de aarde te verwijderen.  

 11. Op 6-1-2021 om 11:02 zei Dat beloof ik:

  Dat is dus precies wat ik wil duidelijk maken. Want nergens staat dat de mens door de zonde sterfelijk is geworden. Om met @sjako te spreken:  het is niet bijbels om te spreken van 'door zonde sterfelijk'. 

  Ik kan voor mezelf spreken.

  Op 6-1-2021 om 11:12 zei Fundamenteel:

  Dat is wel Bijbels. Lees Romeinen 5:12, de dood door zonde is door 1 mens de wereld in gekomen. God waarschuwt dat als ze van de boom van kennis eten ze zullen sterven. Je kan dus wel afleiden dat we onsterfelijk waren voor de zondeval. Alles was goed en perfect. Na de zondeval moest de hele aarde gereinigd worden met een zondvloed.

  Je hebt idd daar helemaal gelijk in. Doordat de mens dacht dat ze het beter wisten dan God hebben ze dat moeten bekopen door de dood en omdat het de eerste mensen waren konden ze onsterfelijkheid niet meer doorgeven. Wat je niet hebt kan je ook niet meer doorgeven.

 12. 17 uur geleden zei Mullog:

  want er werd in geen enkel opzicht meegewerkt aan welk onderzoek dan ook. Ik geloof niet dat er iemand daarom uitgesloten is. 

  Dat is jou probleem dan. Ga met jou niet meer in discussie. Je bent alleen uit op afbranden. En dat is ook de reden dat de broeders niet meer in discussie gaan.

  En dat geldt ook voor @Dat beloof ik

  Blijkbaar vinden jullie het prima dat er mensen doodgemarteld worden die geen vlieg kwaad doen. Schandalig.

 13. 2 uur geleden zei Mullog:

  Het gaat helemaal niet over de positie van ouderlingen. Het gaat erom dat je de gemeenschap uit wordt gekegeld. 

  Bij de RKK kan je ook geëxcommuniceerd worden. Bovendien is uitsluiting bij ongeoorloofd gedrag en geen berouw gewoon Bijbels.

  2 uur geleden zei Mullog:

  Smalle weg betekent weinig mensen? 

  Het hangt niet van de aantallen af, maar de RKK is geen goede wegwijzer. 

  2 uur geleden zei Mullog:

  9 miljoen. En je kan die gemeenschap wel verantwoordelijk houden als ze de vuile was binnen houden.

  Het gaat om gevallen binnen gezinnen. Niet te vergelijken met de RKK waarbij hoogwaardigheidsbekleders misbruik hebben gepleegd en de hand boven elkaars hebben gehouden. Als een ouderling bij ons zo iets doet, kan hij nergens meer ouderling worden en kan zelfs uitgesloten worden. Het komt trouwens voor binnen iedere denominatie. 
  In ieder geval wordt er veel aandacht aan besteed. Aanstaande woensdag wordt er weer aandacht aan gegeven. Bij misbruik mogen ouders gewoon naar de politie. Sterker nog het wordt aangeraden. Wat de broeders niet doen is meegaan in valse beschuldigingen. Het is wel tekenend dat ik in de meer dan 30 jaar geen enkel geval heb meegemaakt.

 14. 11 uur geleden zei Mullog:

  Nee, er is bijvoorbeeld niemand van mijn familie onder druk gezet om niet meer met mij om te gaan nadat ik mijn lidmaatschap had opgezegd.

  Nee, bij ons wordt het van tevoren gevraagd en ga je akkoord met de regels. Bij de RKK wordt je als kind ‘gedoopt’. Je hebt dus geen keuze.

  11 uur geleden zei Mullog:

  De paus is, in tegenstelling tot het Besturend Lichaam alleen onfeilbaar als hij ex cathedra spreekt, wat slecht een keer is gebeurd tot op heden.

  Het Besturend Lichaam is niet onfeilbaar. Dat is nooit gezegd en regelmatig komen er ook bijstellingen vanwege nieuw begrip. De Paus daarentegen maakt zijn eigen regels en maakt die ‘onfeilbaar’.

  11 uur geleden zei Mullog:

  Ik heb het beeld van de WTG dat dit niet kan zonder buiten geschopt te worden.

  Dan heb je het verkeerde beeld. Ouderlingen hebben geen hogere positie dan andere leden. Als die zich misdragen en geen berouw hebben worden die net zo goed uitgesloten. De gemeente rein houden is belangrijk. Daarom is er per gemeente een lichaam van ouderlingen. Heb voorbeelden gezien.

  11 uur geleden zei Mullog:

  De doofpot waarin jullie je schandalen gestopt hebben zit nog ferm op slot.

  Tot nu toe heb ik telkens dezelfde personen gezien op tv. Het zal best voorkomen, maar niet op die schaal dat beweert wordt.

  11 uur geleden zei Mullog:

  Verder is alleen al door de omvang van de RKK de RKK zelf niet als een sekte te beschouwen

  Nee, omdat vooral de traditie zorgt dat die groot is. Jezus had het over een smalle weg.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid