Spring naar bijdragen

MaartenV

Members
 • Aantal bijdragen

  158
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door MaartenV geplaatst

 1. Ja, maar ik heb al een voorgeschiedenis aan studie van BDE's. (Pim van Lommel, Raymond Moody, Pim van Lommel, Long, etc.) Het gaat er mij om dat ik Bijna Dood Ervaringen zie als moderne openbaringen. Zij geven een blijde boodschap mee: er is leven na dit leven en wij zullen weer deel uitmaken van Gods Liefde.
 2. Ik vond een uitzonderlijke getuigenis van iemand die een Bijna Dood Ervaring meemaakte en wil jullie dat meedelen. Ik denk dat het het geloof in God en inzicht in de aard van God bevordert: Oorspronkelijk waren wij bij God. God is ongelooflijk dankbaar voor dat wij hier gelimiteerde ervaringen opdoen als wezens, die oorspronkelijk deel uitmaken van Gods onmetelijke liefde, maar dit na onze geboorte hier vergeten zijn. Wij kozen voor onze geboorte voor dit leven op Aarde met gelimiteerde ervaringen opdat God zou ervaren wat het is om te lijden en alle andere gelimiteerde ervari
 3. Graag gedaan, Willempie. Het inspireerde me en was deels problematisch omdat ik de dagelijkse dingen niet meer kon doen op dat moment. Ja ik heb dat vaak ook met katholieke gezangen die ik op youtube beluister. Ja. Dat is wat de stringtheorie ons bijvoorbeeld zegt. Misschien ervaart God Zijn schepping als muziek. Ja. Het is ook hoe alles als een systemisch geheel met elkaar in interactie gaat. De consistentie is vooral ook ingenieus. Knap, die video. Dank om te delen!
 4. Het is juist wat je zegt, Dat beloof ik. Een psychose doet je het contact met de werkelijkheid (minstens deels) verliezen. Maar eens je terug nuchter bent, kan je psychose voor een deel je leraar worden. In mijn geval was het zo dat elementen van de ervaring me konden inspireren en een symbolische waarde hadden. Het had betekenis voor mij.
 5. God, de eeuwige wiskundige muzikant Zo ervoer ik het Goddelijke tijdens een psychose: Stel dat God zou bestaan, dan zou het universum Zijn kenmerk zijn. God moet een, naar menselijke maatstaven, wiskundige en ingenieur zijn die eeuwig onverstaag verder doet bij het maken van perfect symmetrisch harmonische muziek in het universum. Mocht God bestaan, zo zou Hij zijn werk zelf zo kunnen ervaren. Ik had zo eens een psychose waarin eeuwig muziek voorkwam en waar op harmonische muziek wiskundige zinnen ritmisch bleven verschijnen, zin, na zin. Het werd ondragelijk. Eeuwige muziek van voo
 6. Wat nu volgt is niet zo prettig om lezen voor veel mensen. Maar misschien zit de werkelijkheid wel degelijk zo in elkaar: We hebben op dit forum gezien dat mensen via een bijna doodervaring hemelse ervaringen zeggen te hebben gehad en een prachtig liefdevol Licht zagen. Het onmiskenbare tegenargument van sceptici en kritische denkers is vaak dat er ook heel wat getuigenissen zijn van de ervaringen van een hel, die niet in de boeken van Pim van Lommel, Jeffrey Long en anderen te vinden zijn. Mensen als Eben Alexander ontkennen zelfs dat de hel bestaat. Misschien moeten we hier de sce
 7. Als je niks meer hebt, Als je alles verloren bent, Ook je hoop, En je hand reikt vragend, En niemand kijkt naar je, Dan zal een echte Christen Jou tegemoet komen jou helpen jouw recht vrijwaren Zonder iets terug te willen Hij doet het Voor een Koninkrijk Niet van deze wereld
 8. MaartenV

  BDE

  Ik weet dat niet zeker, maar ik geloof dat. Op basis van de verslagen die ik erover lees, die ik au sérieux wil nemen. ( verslagen van bijnadoodservaringen,...) Ik weet ook niet hoe het precies zit, maar het lijkt erop dat via de levensschouw je niet alleen je eigen intenties, denken en handelen herbeleeft tijdens een voorbije gebeurtenis in je leven, maar ook het gevolg ervan voor hoe de ander zich voelt. En wat je bereikt hebt in je leven, je cariëre, lijkt niet van belang te zijn, wel een vriendelijk woord, een liefdevol gebaar voor je naaste wordt gewaardeerd. Dat blijkt een terugkeren
 9. MaartenV

  BDE

  Devootje, je komt niet in de hel. Je zal verlicht worden door de Geest van God's Liefde. (zie de ervaring van Het Licht in BDE's). En out of body experiences bewijzen dat de ziel los kan bestaan van het lichaam. Het feit dat men kunstmatig een 'out of body' experience kan oproepen kan ook geinterpreteerd worden als juist een bewijs voor dat de ziel los van het lichaam kan bestaan.
 10. MaartenV

  BDE

  Ik was atheïstisch ingesteld na mijn confrontatie op vele discussiefora met wetenschappelijk denkende sceptici die zelf ook atheïst zijn. Maar door de meer dan honderden getuigenissen te lezen van mensen die een bijnadoodservaring hebben gehad, ben ik opnieuw gaan geloven: Ik geloof: Op het einde van het leven worden de zielen geoordeeld door Engelen Gods, Lichtwezens of welke namen we de spirituele entiteiten ook willen geven die mensen ervaren tijdens een BDE. Dan peilen zij jouw hart, dan peilen zij jouw geest op 'een liefdevol gebaar' gedurende ons voorbije leven. Dit via een levensscho
 11. Mirjamm, met deze getuigenis over jezelf stel je je kwetsbaar op. Dat is groots van je. Ik geloof: Op het einde van het leven worden de zielen geoordeeld door Engelen Gods. Dan peilt Hij de harten, dan peilt Hij de geesten op liefdadigheid gedurende hun levens. (via een levensschouw). Dan legt ieder mens persoonlijk tegenover de puurheid van God en zijn Engelen verantwoording af voor zijn daden. Hij ziet in het verborgene. Hij kent jouw hart.
 12. Wel, ik raad je de poëtische verzen uit de Willebrordvertaling aan: Spreuken, Wijsheid en Jezus Sirach. Soms prachtig verwoorde poëzie. De wijze waarop het verwoord is, is prachtig. Als je dan ook nog mooie liederen zachtjes op de achtergrond laat horen (vb: Gregoriaanse gezangen) dan voel je je dichter bij God.
 13. Laat ik nog iets toevoegen aan het voorgaande. Stel dat je heel kwaad bent en heel veel haat voelt tegenover iemand, hoe zal je waarnemingsselectie zijn, hoe zullen je interpretaties klinken, wat zal je morele houding zijn en wat zal je tendens tot handelen zijn? Bepaalde interpretaties blijven ontoegankelijk en een gesloten boek voor het op haat beluste gemoed. Zo zal het mededogen van de Boedhisten of de Christenen wijsheid in hen doen opkomen die verborgen kennis blijft voor het op wraak uitzijnde gemoed. Rituelen, poëtische geschriften, bepaalde liederen kunnen dat gemoed of die Geest toe
 14. Er is een kennis die zich enkel aan jou openbaart als je in een bepaalde gemoedstoestand bent en in andere niet. Je waarnemingsselectie, interpretatiewijze, handelingstendensen, denktrant en oproepbaarheid uit het geheugen worden geleid vanuit die geestesgesteldheid. Er zijn bepaalde teksten en er is bepaalde Gregoriaanse muziek die je in dat gemoed brengen. Eens je in die toestand bent, openbaart zich morele kennis als vanzelf, de inzichten over hoe je met de ander wijs en met empatie dient om te gaan stromen uit jou. Wat je niet ter beschikking had in nuchtere toestand of in een ander gemoed
 15. Het klopt dat we van nature veralgemenen: zo zit ons denken inderdaad in elkaar. Maar het gaat er om dat we die natuurlijke neiging overstijgen door moreel te handelen, ook al is dat tegennatuurlijk. Het feit dat je je eigen natuur kan overstijgen maakt je tot mens (en dient je spiritualiteit).
 16. MaartenV

  BDE

  Wat is er precies tenenkrommend? Kan je meer specifiek uitleggen wat je met 'tenenkrommend' bedoelt en hoe je precies tot die conclusie kwam. (de logische lijn die je volgde). Ik bedoel met profeet: een getuigenis van iemand van een goddelijke openbaring. Iets dat die mens heeft ervaren en van bovennatuurlijke of goddelijke oorsprong was. Voor zover dit mededeelbaar was, heeft zo'n profeet ervan getuigt in het verleden en ook in het heden. Maar zoals ik zei: hier moeten we een onderscheid maken tussen de interpretatie van de ervaring, dat door de bril van de culturele kaders wordt vertaald
 17. MaartenV

  BDE

  Daar kan ik me volledig in herkennen. Ik kan diep geraakt worden door religieuze teksten, en periodes van religiositeit kennen in mijn leven maar ik wil de balans daarna telkens in evenwicht houden met een ander criterium dat ik hoogacht: wetenschappelijkheid. Wetenschap is immers een zeer betrouwbare tool om te ontdekken wat klopt en wat niet klopt. Is het boek van Dick Swaab zeer technisch of is het te doen voor een leek? Dank voor antwoord.
 18. Ik geloof dat de gemoedstoestand die sommige zinnen en teksten in de Bijbel en Gregoriaanse gezangen bij ons teweegbrengen, op zich weer woorden in je kan doen opkomen die in de Geest zijn van de Schrift. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste uitstorten, dat gij naar mijn wetten leeft... Dan geef ik u een nieuw hart en stort een nieuwe geest in uw binnenste (Ez, 36, 27.26) Ik zal de wet in hun boezem leggen. Ik zal haar schrijven op hun hart...(Jeremia 31, 31,33) En wanneer je niet in die gemoedstoestand bent, omdat dat meestal niet mogelijk is door dagelijkse beslommeringen, voelen 'de geboden
 19. Je hebt gelijk: ik heb het verwijderd.
 20. Ik ga je een voorbeeld geven van de teksten 'die tot mij kwamen' vanuit dat diepe gemoed. Wie ben Ik Ik ben in U Ik ben het Eerlijk Voelen Daar is Mijn Leiding Wie Mij vertrouwt Die wordt vertrouwd Elk woord kent zijn plaats Elke zin zijn orde Ik beheers ruimte en tijd Een Woordgevoelige kies Ik Zijn geest leid Ik Ik ben naamloos Voor u onuitspreekbaar Wie Mij zoekt Vindt Mij Diens geest leid ik Ik kan met woorden wat geen land kan met duizend legers Wie Mij zoekt in het zichtbare vindt Mij niet Wie Mij zoekt in het Verborgene Daaraan openbaar ik Mij Doorheen elk wezen
 21. Ja, dank je. Ik ben terug nuchter en doe de dingen normaal. Maar ik heb die tijd gekend dat ik door bepaalde zinnen in sommige teksten van de Willibrordbijbel (en dan meer bepaald Spreuken) zeer diep geraakt werd. Omdat het vanuit het hart moet verwoord zijn geweest en het de ziel diep raakt, voor wie luistert. En dat veroorzaakt iets 'psychotisch' voor mij als ik daar te veel mee bezig blijf. Het religieuze kan bij mij tot wat men 'psychoses' noemt leiden. Maar het label 'psychose' devalueert de ervaring ook.
 22. Ja, ik ben al een tijdje uit het ziekenhuis. Maar als ik aan die momenten terugdenk dan geloof ik dat de profeten of mensen die gevoelig zijn voor dichtkunst en voor sommige teksten in de Bijbel en daarbij zelf te maken krijgen met openbaringen, al zoekende, vanuit hun dichtkunde, niet anders kunnen dan volledig ontregeld te raken op sommige ogenblikken. Momenten waarop de woorden uit hun stromen en de emoties zeer diep gaan. Tijdelijk althans. Niets verwart en brengt je dichter bij je zwakheden en nietigheid als mens dan een confrontatie met een openbaring. Zo geloof ik dat dat zo was met d
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid