Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 92
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Saul(us) = Paulus, Handelingen 9. Frappant hoe mensen die de Bijbel nooit lazen het altijd beter weten, he?

Plus Handelingen 8: 1 En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van

Het gaat over de gemeenschap van Joden die de apostelen geloofden en zich lieten dopen. Deze ontstaat in Handelingen 2 en ontwikkelt zich vervolgens in de daaropvolgende hoofdstukken. Ook Handelingen

Geplaatst (bewerkt)

Micha 7:18 

18Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid.


De NCV zegt:  Wie is een El zoals U, Die de verdorvenheid verdraagt en Die voorbij gaat aan de overtredingen voor het overblijfsel van Zijn lotdeel? Hij houdt niet voor de toekomst vast aan Zijn boosheid, want Hij heeft een genoegen in vriendelijkheid!

Deze vertaalt aionisch al een stuk beter.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Monachos:

Filippenzen 1:

29 Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,

30 In dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.

En zo gaan christenen in op zaken die niet door Jezus zijn gezegd, en waarvan we niet weten van het dan wel afkomstig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Dat beloof ik:

En zo gaan christenen in op zaken die niet door Jezus zijn gezegd, en waarvan we niet weten van het dan wel afkomstig is.

De brief aan de Filippenzen is toegeschreven aan Paulus. Dat is die knakker die volgens Handelingen christenen vervolgde maar na een bijzondere ontmoeting met Jezus Christus (na Diens opstanding) 180 graden draaide en zich daarna inzette om het evangelie te verspreiden. Als we de Bijbel mogen geloven heeft Paulus uiteindelijk meer werk verzet dan alle andere apostelen bij elkaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Monachos:

De brief aan de Filippenzen is toegeschreven aan Paulus. Dat is die knakker die volgens Handelingen christenen vervolgde maar na een bijzondere ontmoeting met Jezus Christus (na Diens opstanding) 180 graden draaide en zich daarna inzette om het evangelie te verspreiden. Als we de Bijbel mogen geloven heeft Paulus uiteindelijk meer werk verzet dan alle andere apostelen bij elkaar.

Onze Lieve Heer zal van daarboven gezien hebben dat Hij alsnog een fundamentalist nodig had. 

"Zie ze daar wijn drinken, zie ze zich daar laven met vrijheid." Daarom dat we zo weinig evangelies hebben wellicht. Just saying.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Monachos:

De brief aan de Filippenzen is toegeschreven aan Paulus. Dat is die knakker die volgens Handelingen christenen vervolgde maar na een bijzondere ontmoeting met Jezus Christus (na Diens opstanding) 180 graden draaide en zich daarna inzette om het evangelie te verspreiden. Als we de Bijbel mogen geloven heeft Paulus uiteindelijk meer werk verzet dan alle andere apostelen bij elkaar.

Nergens in Handelingen staat dat Christenen worden vervolgd, laat staan door Paulus. Het zou me niets verbazen als.hii die ont lmoeting heeft verzonnen om zodoende  volgelingen van Jezus voor zich te winnen

Buiten de schrijfsels van de (vermeende) Paulus is nergens te vinden dat hij zoveel werkt heeft verzet. Dus Paulus heeft alleen zichzelf schouderklopjes.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nergens in Handelingen staat dat Christenen worden vervolgd, laat staan door Paulus. Het zou me niets verbazen als.hii die ont lmoeting heeft verzonnen om zodoende  volgelingen van Jezus voor zich te winnen

Buiten de schrijfsels van de (vermeende) Paulus is nergens te vinden dat hij zoveel werkt.heefr verzet. Dus Paulus heeft alleen zichzelf schouderklopjes.

Saul(us) = Paulus, Handelingen 9.

Frappant hoe mensen die de Bijbel nooit lazen het altijd beter weten, he? :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nergens in Handelingen staat dat Christenen worden vervolgd, laat staan door Paulus. Het zou me niets verbazen als.hii die ont lmoeting heeft verzonnen om zodoende  volgelingen van Jezus voor zich te winnen

Buiten de schrijfsels van de (vermeende) Paulus is nergens te vinden dat hij zoveel werkt heeft verzet. Dus Paulus heeft alleen zichzelf schouderklopjes.

Ben je weer terug van vakantie? Meneer zo de waard is vertrouw ik mijn gasten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Fundamenteel:

Saul(us) = Paulus, Handelingen 9.

Frappant hoe mensen die de Bijbel nooit lazen het altijd beter weten, he? :)

Plus Handelingen 8:

1 En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.

2 En vrome mannen droegen Stefanus ten grave en bedreven grote rouw over hem.

3 En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis.

18 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Buiten de schrijfsels van de (vermeende) Paulus is nergens te vinden dat hij zoveel werkt heeft verzet. Dus Paulus heeft alleen zichzelf schouderklopjes.

2 Petrus 3:

5 En houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,

16 Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Figulus:

Ben je weer terug van vakantie? Meneer zo de waard is vertrouw ik mijn gasten.

Heb je ook nog inhoudelijk commentaar of verval je weer gelijk in een persoonlijke aanval.

4 uur geleden zei Monachos:

Plus Handelingen 8:

1 En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.

2 En vrome mannen droegen Stefanus ten grave en bedreven grote rouw over hem.

3 En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis.

2 Petrus 3:

5 En houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,

16 Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

Dat gaat over Joodse gemeentes. Niet over vervolging van Christenen, laat staan 'se knakker die christenen vervolgde'.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Monachos:

Er staat vrij duidelijk 'de gemeente te Jeruzalem'. De eerste Christenen waren Joden.

Denk je echt dat ze en nieuwe religie hadden gesticht en dan nog tot het Sanhedrin mochten spreken? (Hand 7). Dat mochten alleen Joden.

Ja er staat gemeente, maar ook Joden hebben gemeentes. Nogmaals: nergens staat dat het om Christenen gaat. Dat wil je graag en daarom lees je het ook zo, maar het staat er echt niet.

  

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Denk je echt dat ze en nieuwe religie hadden gesticht en dan nog tot het Sanhedrin mochten spreken? (Hand 7).

Ja er staat gemeente, maar ook Joden hebben gemeentes. Nogmaals: nergens staat dat het om Christenen gaat. Dat wil je graag en daarom lees je het ook zo, maar het staat er echt niet.

En wie waren volgens jou dan de 'vervolgers' die die 'zware vervolging' in Handelingen 8:1 uitvoerden?

1 En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Monachos:

En wie waren volgens jou dan de 'vervolgers' die die 'zware vervolging' in Handelingen 8:1 uitvoerden?

1 En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.

Romeinen. Dat kan ook niet anders want er is sprake van mensen in de gevangenis zetten.

Ik zou het op prijs stellen als je ingaat op wat ik schrijf, in plaats van er volledig overheen te gaan en alleen maar vragen aan mij te stellen .

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Romeinen. Dat kan ook niet anders want er is sprake van mensen in de gevangenis zetten.

Ik zou het op prijs stellen als je ingaat op wat ik schrijf, in plaats van er volledig overheen te gaan en alleen maar vragen aan mij te stellen .

Ik bepaal zelf wel hoe ik reageer, je moet niet zo drammen.

Handelingen 8:

3 En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis.

Als de gemeente te Jeruzalem Joden betrof dan was Saulus volgens jou de Joodse gemeente te Jeruzalem aan het verwoesten. Niet de Christelijke. Vóór zijn bekering. Misschien vind jij dat logisch maar ik niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Monachos:

Ik bepaal zelf wel hoe ik reageer, je moet niet zo drammen.

Handelingen 8:

3 En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis.

Als de gemeente te Jeruzalem Joden betrof dan was Saulus volgens jou de Joodse gemeente te Jeruzalem aan het verwoesten. Niet de Christelijke. Vóór zijn bekering. Misschien vind jij dat logisch maar ik niet.

Als het verhaal logisch in elkaar stak, dan had er bij gestaan wie er vervolgd werd door wie en waarom. Nu kan iedereen er zelf zijn eigen draai aan geven. Bepaald niet wat je van het woord van God zou verwachten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Dat beloof ik:

Heb je ook nog inhoudelijk commentaar of verval je weer gelijk in een persoonlijke aanval.

Dat gaat over Joodse gemeentes. Niet over vervolging van Christenen, laat staan 'se knakker die christenen vervolgde'.

Het gaat over de gemeenschap van Joden die de apostelen geloofden en zich lieten dopen. Deze ontstaat in Handelingen 2 en ontwikkelt zich vervolgens in de daaropvolgende hoofdstukken. Ook Handelingen 8 gaat daarom over diezelfde gemeenschap en is een direct vervolg op Handelingen 7, waarin de door die gemeenschap aangestelde diaken Stefanus een redevoering houdt tegenover het Joodse gerecht. Toen heetten deze gelovigen nog geen christenen, maar werden ze 'mensen van de weg' genoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Als het verhaal logisch in elkaar stak, dan had er bij gestaan wie er vervolgd werd door wie en waarom. Nu kan iedereen er zelf zijn eigen draai aan geven. Bepaald niet wat je van het woord van God zou verwachten.

Handelingen 9 (Het Boek):

1 Saulus bleef de leerlingen van Jezus fanatiek achtervolgen en dreigde hen met dood en gevangenis. Hij ging naar de hogepriester en

2 vroeg om aanbevelingsbrieven voor de synagogen in Damascus, een stad waar veel Joden woonden. Hij wilde daar mannen en vrouwen opsporen die in Jezus geloofden, hen in de boeien slaan en naar Jeruzalem brengen. Hij kreeg die brieven en ging op weg.

Herziene Statenvertaling:

1 Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe

2 en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen.

Het is voor mij volkomen helder dat Saulus christenen (= in eerste instantie alleen Joden die in Jezus geloofden) vervolgde, niet Joden die niet in Jezus geloofden. Hoewel de benaming 'christenen' toen nog niet bestond is het m.i. vrij duidelijk dat de vervolging niet over Joden ging die Jezus verwierpen.

Handelingen 11:

26 En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites

==================================================================================

Over holle klanken en ijdel gepraat.

1 Korintiërs 1:

17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

1 Timoteüs 1:

5 En het doel van [alle] vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.

6 Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat;

7 Zij willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken.

1 Timoteüs 6:

20 O Timoteus, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis.

21 Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt. De genade zij met ulieden.

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites

Matteüs 18:10-20 (HSV) 10. Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 11. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden. 12. Wat denkt u? Als iemand honderd schapen heeft en een van die schapen afdwaalt, zal hij dan niet de negenennegentig laten en in de bergen op zoek gaan naar het dwalende schaap? 13. En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet afgedwaald zijn. 14. Zo is het ook met de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat niet een van deze kleinen verloren gaat.

Maar als uw broeder tegen u zondigt, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.

Maar als hij niet naar u luistert, neem dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat.

En als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook naar de gemeente niet luistert, laat hij dan voor u zijn als de heiden en de tollenaar.

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn, en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.

Verder zeg Ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Robert Frans:

Het gaat over de gemeenschap van Joden die de apostelen geloofden en zich lieten dopen. Deze ontstaat in Handelingen 2 en ontwikkelt zich vervolgens in de daaropvolgende hoofdstukken. Ook Handelingen 8 gaat daarom over diezelfde gemeenschap en is een direct vervolg op Handelingen 7, waarin de door die gemeenschap aangestelde diaken Stefanus een redevoering houdt tegenover het Joodse gerecht. Toen heetten deze gelovigen nog geen christenen, maar werden ze 'mensen van de weg' genoemd.

Een Joodse stroming zoals er altijd al.zoveel.zijn geweest. Op dat moment waren het zeker geen christenen en werden er dus geen christenen vervolgd.

12 uur geleden zei Monachos:

Handelingen 9 (Het Boek):

1 Saulus bleef de leerlingen van Jezus fanatiek achtervolgen en dreigde hen met dood en gevangenis. Hij ging naar de hogepriester en

2 vroeg om aanbevelingsbrieven voor de synagogen in Damascus, een stad waar veel Joden woonden. Hij wilde daar mannen en vrouwen opsporen die in Jezus geloofden, hen in de boeien slaan en naar Jeruzalem brengen. Hij kreeg die brieven en ging op weg.

Herziene Statenvertaling:

1 Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe

2 en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen.

Het is voor mij volkomen helder dat Saulus christenen (= in eerste instantie alleen Joden die in Jezus geloofden) vervolgde, niet Joden die niet in Jezus geloofden. Hoewel de benaming 'christenen' toen nog niet bestond is het m.i. vrij duidelijk dat de vervolging niet over Joden ging die Jezus verwierpen.

Handelingen 11:

26 En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.

De higepriwtsertwordt gevraagd brieven te schrijven aan. Synagogen..... En dan gaat het over christenen? Nee, dat gaat over een Joodse stroming.

12 uur geleden zei Monachos:

m.i. vrij duidelijk dat de vervolging niet over Joden ging die Jezus verwierpen.

Idd, het ging over Joden die JeZus niet verwierpen, er waren zoveel.Joden die zich als Messias voor deden. Jezus was een van de vele Joden die dat deden.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Een Joodse stroming zoals er altijd al.zoveel.zijn geweest. Op dat moment waren het zeker geen christenen en werden er dus geen christenen vervolgd.

De higepriwtsertwordt gevraagd brieven te schrijven aan. Synagogen..... En dan gaat het over christenen? Nee, dat gaat over een Joodse stroming.

Idd, het ging over Joden die JeZus niet verwierpen, er waren zoveel.Joden die zich als Messias voor deden. Jezus was een van de vele Joden die dat deden.

Wat is een 'higepriwtsert'?

Als jij het zo wil (mis-)lezen moet je dat vooral lekker doen DBI (Y)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid