Spring naar bijdragen

U bent goden, zonen van de Allerhoogste.. Over wie gaat dit ?


Aanbevolen berichten

Op 11-2-2024 om 09:39 zei Dat beloof ik:

Daar wordt dan bij genegeeerd dat de volledige tekst van vers 1 luidt  "God staat op in de hemelse raad, spreekt recht onder de goden."

Maar dat staat er niet. Zo staat het in NBV21. In geen een andere Bijbel vind ik die weergave. Je kan ook vertalen ‘de vergadering van de Goddelijke ‘ of zoals de Basis Bijbel die ik heel duidelijk vind.

’Een lied van Asaf. God staat op in de vergadering van koningen. Hij is de Rechter en spreekt recht over hen.‘
‭‭Psalmen‬ ‭82‬:‭1‬ ‭BB‬‬
https://bible.com/bible/1276/psa.82.1.BB

Volgens de context waren degenen die Jehovah in deze psalm „goden” en „zonen van de Allerhoogste” noemde, Israëlitische rechters die onrechtvaardig rechtspraken, zodat het noodzakelijk werd dat Jehovah zelf ’te midden van deze goden rechtsprak’ (Ps 82:1-6, 8). Aangezien Jehovah deze uitdrukkingen op zulke mannen toepaste, maakte Jezus zich beslist niet aan lastering schuldig toen hij zei: „Ik ben Gods Zoon.” Terwijl de werken van deze als „goden” aangeduide rechters de aanspraak die zij erop maakten „zonen van de Allerhoogste” te zijn, logenstraften, bewezen Jezus’ werken voortdurend dat hij in eendracht, in volledige overeenstemming en harmonie met zijn Vader was. — Jo 10:34-38.

Bron: inzicht in de Schrift

Op 11-2-2024 om 09:43 zei Petra.:

En waarom staat er dan.. zonen van de Allerhoogste.. TOCH zult u sterven als mensen.  Dat klinkt alsof het geen gewone mensen zijn.  Kennelijk is sterven als mensen iets aparts en sterven ze normaal gesproken niet als mensen. 

Die rechters waren hooggeplaatst, maar hadden net als alle andere mensen van doen met de erfzonde. Ze gingen net als ieder ander mens een keer dood. Dat kan je van bijv engelen niet zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Jahu:
21 uur geleden zei leren_schoen:

En als je zegt dat je niet bekeert van wat fout is in de geboden waar bekeer je dan van?

De wet en de tien geboden die Mozes op de berg Horeb van God ontving,

Hi Jahu. 

Welke wet bedoel je dan precies? 

En de tien geboden die Mozes ontving.. waren toch (als laatste) die in Exodus 34 op de Sinai, omdat die daarvoor waren stukgegaan. 

Dat is toch dit stuk *..  Hoe je daar precies tien geboden uithaalt weet ik niet, maar moeilijk lijkt het me niet om je daaraan te houden.  Al vraag ik me wel af hoe je 19. moet doen. Wat is vrijkopen? Moet je dan elk eerstgeboren mannelijk dier of mens dood maken? En zoniet daar een schaap of geit voor vermoorden? Dan lijkt die me wel een hele lastige!  En het slachten van offerdieren (25) wordt dacht ik ook niet meer gedaan. Niet omdat het te moeilijk is, maar omdat het zo dieronvriendelijk is, dacht ik. 

 

 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/EXO.34/Exodus-34/

1  De HEER zei tegen Mozes: ‘Hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal Ik op die platen de woorden schrijven die ook op de eerste stonden, die jij stukgegooid hebt. 2 Morgenvroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinai op gaan. Kom daar, op de top van de berg, bij Mij. 3 

"11. Jullie moeten je houden aan de geboden die Ik je vandaag geef."

 

Ik zal de Amorieten, de Kanaänieten, Hethieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten voor je verdrijven. 12  Wacht je ervoor een verbond te sluiten met de inwoners van het land waarheen je op weg bent, want dat zou jullie ondergang zijn. 13  Breek hun altaren af, verbrijzel hun gewijde stenen en hak hun Asjerapalen om, 14 want jullie mogen niet voor een andere god neerknielen. De HEER, de Afgunstige, duldt geen ontrouw. 15 Sluit geen verbond met de inwoners van dat land, want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. 16  En als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, zullen ze ook je zonen daartoe verleiden.

17  Maak geen godenbeelden.

18  Vier steeds het feest van het Ongedesemde brood, en wel op de daarvoor vastgestelde dagen van de maand abib, de maand waarin jullie weggetrokken zijn uit Egypte. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, zoals Ik je heb opgedragen.

19  Alles wat als eerste de moederschoot verlaat behoort Mij toe. Ieder eerstgeboren mannelijk dier van je kudde is voor Mij, zowel van je runderen als van je schapen en geiten. 20  Elk eerstgeboren veulen van een ezel moet je vrijkopen met een schaap of geit. Koop je het niet vrij, dan moet je het de nek breken. Ook alle oudste zonen moet je vrijkopen.

Niemand mag met lege handen voor Mij verschijnen.

21  Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden, ook in de ploegtijd en in de oogsttijd.

22   Vier het Wekenfeest wanneer je de eerste opbrengst van de tarweoogst binnenhaalt, en het Inzamelingsfeest wanneer het jaar ten einde loopt. 23 Driemaal per jaar moeten alle mannen voor de Machtige, de HEER, de God van Israël, verschijnen. 24 Ik zal de andere volken voor jullie verdrijven en je een uitgestrekt gebied geven; niemand zal dan je akkers in bezit durven nemen wanneer je driemaal per jaar op reis gaat om voor de HEER, je God, te verschijnen.

25  Als je een offerdier voor Mij slacht, mag het bloed van het dier alleen vloeien wanneer er niets aanwezig is dat zuurdesem bevat, en van het offerdier voor het pesachfeest mag niets tot de volgende morgen bewaard worden.

26  De allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom van de HEER, je God, brengen.

Een geitenbokje mag je niet koken in de melk van zijn moeder.’

27  De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit Ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28  Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En de HEER schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

’Een lied van Asaf. God staat op in de vergadering van koningen. Hij is de Rechter en spreekt recht over hen.‘
‭‭Psalmen‬ ‭82‬:‭1‬ ‭BB‬‬
https://bible.com/bible/1276/psa.82.1.BB

Volgens de context waren degenen die Jehovah in deze psalm „goden” en „zonen van de Allerhoogste” noemde, Israëlitische rechters die onrechtvaardig rechtspraken, zodat het noodzakelijk werd dat Jehovah zelf ’te midden van deze goden rechtsprak’ (Ps 82:1-6, 8). Aangezien Jehovah deze uitdrukkingen op zulke mannen toepaste, maakte Jezus zich beslist niet aan lastering schuldig toen hij zei: „Ik ben Gods Zoon.” Terwijl de werken van deze als „goden” aangeduide rechters de aanspraak die zij erop maakten „zonen van de Allerhoogste” te zijn, logenstraften, bewezen Jezus’ werken voortdurend dat hij in eendracht, in volledige overeenstemming en harmonie met zijn Vader was. — Jo

Het is een lied van Asaf. Geen uitspraken van Jehova dus.
De context waar jij van uitgaat is dus in de basis al fout.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Maar dat staat er niet. Zo staat het in NBV21. In geen een andere Bijbel vind ik die weergave.

Op de site die je aanhaalt is de BB (de vertaling die jij hier plaatst) de ENIGE die 'Koningen' gebruikt. 
Van de 8 vertalingen gebruiken er 6 'God' of 'goden'. 
Je stelt hier dus iets waarvan heel eenvoudig is te controleren dat het domweg niet klopt.

https://www.bible.com/bible/3699/PSA.82.EBV24 

Naast 'Psalm 82' staat een dropdown menu. Klik er maar eens op, alleen bij BB krijg je Koningen.
Bij VB (vensterbijbel) staat er 'machtigen'.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Hi Jahu. 

Welke wet bedoel je dan precies? 

En de tien geboden die Mozes ontving..

Het bekende grootste gebod der wet is: 'Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.' (Matt.22:37)

'En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.' (v39)

En dan zegt de Heer Jezus Christus, het belangrijkste:

'Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.' (v40)

Om deze twee geboden der wet te vervullen, dienen wij de liefde van God in ons hart te ontvangen, dan kunnen wij ons daaraan houden. En die liefde ontvangen wij, indien Gods Geest woning in ons heeft gemaakt, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Deze, op Gods liefde gebaseerde wet, vormt in ons de volmaakte wet der vrijheid, Jac.1:25, en door Gods Geest kunnen wij die vervullen en ons daaraan houden, dat is enkel door Jezus' genade. Gods Geest ontvangen wij van God Zelf, van Jezus Christus, want Hij is de doper met de Heilige Geest. (Mar.1:8)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het is een lied van Asaf. Geen uitspraken van Jehova dus.

Zo werkt God, dmv Zijn Geest inspireert Hij de schrijvers. Je ziet over de eeuwen dat de Bijbel is geschreven een rode lijn.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Op de site die je aanhaalt is de BB (de vertaling die jij hier plaatst) de ENIGE die 'Koningen' gebruikt. 

De Basis Bijbel is gebaseerd op de SV. Maar zoals ik al eerder heb uitgelegd worden koningen ook goden genoemd. Dus hier hebben de vertalers voor koningen gekozen, maar het zijn rechters.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

Maar zoals ik al eerder heb uitgelegd worden koningen ook goden genoemd.

U heeft tot nu toe nog helemaal niets "uitgelegd", maar u heeft een JW-voorstelling van zaken gegeven, waarvan u hoopt dat anderen die voor zoete koek zullen slikken!

Openlijk uitleggen, bestaat uit een stapsgewijze exegese, herleesbaar in- en onderbouwd, niet vanuit die van u, maar vanuit ónze Bijbel. En dan bedoel ik een willekeurige Nederlandse Bijbel, waarvan u als JW onterecht beweert dat ze allemaal ondeugdelijk zijn!

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:

Zo werkt God, dmv Zijn Geest inspireert Hij de schrijvers. Je ziet over de eeuwen dat de Bijbel is geschreven een rode lijn.

De Basis Bijbel is gebaseerd op de SV. Maar zoals ik al eerder heb uitgelegd worden koningen ook goden genoemd. Dus hier hebben de vertalers voor koningen gekozen, maar het zijn rechters.

Deze uitleg gaat mank. Dat je dit zelf niet in de gaten hebt. Het is het kwestie van logisch onderzoeken. We hebben het hier over de god waarvan  in het OT staat dat hij zichzelf ziet als enige God en dat hij geen andere goden naast zich dulden. En nu beweer jij dat diezelfde God een groepje rechters als goden aanduidt naar de mensen? 

Laten we er eens van uitgaan dat de Joden rechters als goden zagen. Dat zou God, die als enige God aanbeden wil worden, niet goed keuren. Er is immers maar één God! Als hij dan met zijn geest schrijvers inspireert, dan zal hij die niet laten schrijven dat die rechters inderdaad goden zijn. Integendeel, hij zou nog maar eens een keer herhalen dat er maar 1 God is en dat het aanwijzen van andere goden ten sterkste verboden is. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Jahu:

U heeft tot nu toe nog helemaal niets "uitgelegd", maar u heeft een JW-voorstelling van zaken gegeven, waarvan u hoopt dat anderen die voor zoete koek zullen slikken!

U snapt het niet of wilt het niet snappen. Waarom wordt dan bijv in de Basis Bijbel koningen genoemd (want dat is niet verkeerd strikt genomen)

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Deze uitleg gaat mank.

Deze gaat niet mank. Jezus zelf legt het zo uit.

Wat Jezus hiermee wil zeggen is het volgende: jullie beschuldigen mij van godslastering op basis van mijn gebruik van de titel “Zoon van God”; maar jullie eigen Schriftteksten gebruiken diezelfde terminologie voor bestuurders in het algemeen. Als jullie mensen die een door God gegeven functie vervullen als “goden” beschouwen, hoe veel meer kan die Ene die God heeft gekozen en gezonden als zodanig beschouwd worden 

Het gaat om de betekenis van het woord ‘god’ wat hier simpel hooggeplaatst persoon betekent. Er is geen mens die deze goden als mensen met bepaalde wonderbaarlijke gaven bezag. Maar het gaat om mensen met een bepaalde macht al dan niet van God (met een hoofdletter) gekregen. Ze hebben die macht van God gekregen en spreken namens God. 
Hier een uitleg waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar het komt in de richting.

https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/Ps/82

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Er is immers maar één God!

Ja één God, met een hoofdletter. Dat heeft een hele andere betekenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei sjako:

Het gaat om de betekenis van het woord ‘god’ wat hier simpel hooggeplaatst persoon betekent.

En wie is de "hooggeplaatst persoon" bij God in Joh.1:1?

"In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was een god." (NWT)

Over wie heeft de NWT het hier, wie bedoelen zij met "een god"?

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites

Bovendien heb ik nog twee Nederlandse varianten gevonden, die de volgorde van de oorspronkelijk Griekse tekst aanhouden. Het vasthouden aan deze éérste Griekste tekst, laat nog duidelijker de gekunstelde NWT "een god"  zien! De NWT zou dan namelijk moeten schrijven, "..een god was het Woord."

Dit roept direct de vraag op, welke "god"? De gekunstelde NWT bevat een contradictio! Ofwel men erkent "een god" is fout, dat moet "God" zijn. Of "een god" daaraan houden we vast, en dat betekent:  1God + 1god = 2goden: polytheïsme!

 

Hieronder de oorspronkelijke Griekse schrijfvolgorde, met de twee Nederlandse varianten.

..καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος

..kai Theos ēn ho Logos

..and God was the Word (Joh.1:1)

Let wel: Het lidwoord "een" ontbreekt.

"In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het  Woord.‭"
(Joh.1:1, De Nieuwe Luther Bijbel)

"In het begin was het Woord en het Woord was bij GOD en GOD was het Woord." 
(Joh. 1:1, Evangelische Bijbel Vertaling)


  


 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Je kan ook zeggen ‘goddelijk’ dus de hoedanigheid.

Dit is geen antwoord op mijn vraag, want 'goddelijk' is een bijv. naamwoord, en geen aanduiding van de "hooggeplaatste persoon" zelf.

U hoeft geen eigenschappen van de "hooggeplaatste persoon" te noemen, ik wil weten wie u ermee bedoelt.

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Jahu:

Dit is geen antwoord op mijn vraag, want 'goddelijk' is een bijv. naamwoord, en geen aanduiding van de "hooggeplaatste persoon" zelf.

U hoeft geen eigenschappen van de "hooggeplaatste persoon" te noemen, ik wil weten wie u ermee bedoelt.

U mag de vraag trouwens ook laten zitten en bv. zeggen dat u het niet weet, maar geeft dat dan gewoon toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jahu:

Dit is geen antwoord op mijn vraag, want 'goddelijk' is een bijv. naamwoord, en geen aanduiding van de "hooggeplaatste persoon" zelf.

De naam goden is hier gebruikt omdat ze namens God regeren of rechtspreken. Overheden zijn Gods dienares. 
Toen bijv Mozes naar de farao moest werd hij ook tot God, of een god, gemaakt omdat hij namens God sprak.

Toen zei Jehovah tegen Mozes: ‘Ik heb je als God gemaakt voor de farao, en je eigen broer Aäron zal je profeet worden. Exodus 7:1

In Johannes 1:1 wordt god anders gebruik, namelijk als hoedanigheid. Mozes was natuurlijk niet goddelijk.

Psalm 45:7 wordt Salomo mogelijk een god genoemd (andere vertaling is mogelijk.)

Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god,

de scepter van het recht is uw koningsscepter,

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Ze hebben die macht van God gekregen en spreken namens God. 

Het gaat in psalm 82 juist dat ze totaal niet namens God spreken en handelen. Verder staat er ook een verwijzing naar vorsten.  
Goden zijn er genoeg. In de bijbel (HSV) komt het woord 268 keer voor.   
Het zijn continu waarschuwingen om niet achter die concrete goden aan te lopen.  
De bijbel is niet monotheïstisch maar dit zijn ook geen restantsporen van polytheïsme zoals Dat Beloof Ik schrijft.  
Goden zijn de bedreiging van het volk Israël. Daarom continu de oproep om niet achter die nepgoden aan te lopen.

Exodus 20:2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
3. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Breuk:

Goden zijn de bedreiging van het volk Israël. Daarom continu de oproep om niet achter die nepgoden aan te lopen.

Heel goed, vandaar dat er in het 1e vers van Ps. 82 staat:

"Hij oordeelt in het midden der goden". God heeft dat oordeel aan Zijn Zoon Jezus Christus gegeven, en Hij werpt deze 'machtigen', deze (drek)goden, deze onreine δαιμόνιον (G1140), uit de mens. Dat is het oordeel over de boze geesten (goden); dat zij worden 'uitgeworpen', uit de mens, ja uit ieder die tot Zijn volk behoort, opdat zij heilig zijn!

En precies dat heeft Hij gedaan, ook toen de Eniggeboren God op aarde was, want Hij  sprak:

'Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.' (Matt.12:28)

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Jahu:

Heel goed, vandaar dat er in het 1e vers van Ps. 82 staat:

Dat staat er helemaal niet, het heeft niks met nep goden te maken. Denk nu eens even na! Waarom zou Jezus een tekst uit de Psalmen als voorbeeld nemen om aan te tonen dat het niet blasfemie is Zichzelf Zoon van God te noemen. Een tekst dat zou gaan over nep goden. Dan zou Hij aantonen dat Hij een nep god zou zijn. Lijkt me niet logisch. Trouwen de meeste theologen, zo niet alle, zeggen dat het over rechters of koningen gaat.

2 uur geleden zei Breuk:

Het gaat in psalm 82 juist dat ze totaal niet namens God spreken en handelen. Verder staat er ook een verwijzing naar vorsten.  
Goden zijn er genoeg. In de bijbel (HSV) komt het woord 268 keer voor.   
Het zijn continu waarschuwingen om niet achter die concrete goden aan te lopen.  
De bijbel is niet monotheïstisch maar dit zijn ook geen restantsporen van polytheïsme zoals Dat Beloof Ik schrijft.  
Goden zijn de bedreiging van het volk Israël. Daarom continu de oproep om niet achter die nepgoden aan te lopen.

Zie m’n commentaar bij Jahu. Dit is echt amateur theologie. Het heeft niks, maar dan ook niks met valse goden te maken. Met valse goden kan je niet spreken en je kunt ze ook niet terechtwijzen want ze bestaan niet. Jezus gaat echt geen tekst over nep goden gebruiken om zichzelf te verdedigen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jahu:

'Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.' (Matt.12:28)

Hier heb je ze, hier zie dat oordelen van God, temidden van de engelen, de "goden". De Heer Jezus Christus bestraft deze demonen, zij waren menselijk gezien de "machtigen", "onreine goden", hemelse slavendrijvers(!) over de mensen, maar de Heer Jezus Christus werpt ze uit en de mensen geeft Hij rust. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht:

'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' (Matt. 11:28)

Mooi dat dit helemaal overeenstemt, met het "Zo zegt de HEERE" uit Jer 31:25:

'Want de mensen die moe zijn, vul Ik met nieuwe kracht. De mensen die bedroefd waren, geef Ik nieuwe blijdschap.' 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Breuk:

Het zijn continu waarschuwingen om niet achter die concrete goden aan te lopen.  

 

35 minuten geleden zei Jahu:

Heeft u uw leesbril bij de hand? Dit heb ik toch niet geschreven, wilt u a.u.b. nog eens kijken?

Mankeer niks aan mijn ogen. U reageert op @Breuk als heel goed. En zijn uitleg is niet heel goed, maar ronduit slecht. Het enige verschil is dat u ze als drekgoden beschrijft en daar heeft deze tekst niks, maar dan ook niks te maken. Rechters en koningen hebben de autoriteit gekregen om namens Hem recht te spreken. Maar vaak doen ze dat niet eerlijk en vergeten ze dat ze een macht boven zich hebben. Maar ze worden onder inspiratie wel als goden beschreven.

Romeinen 13:1 Iedereen moet onderworpen zijn aan de superieure autoriteiten, want er is geen autoriteit die niet van God komt; de bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve positie geplaatst.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

In Johannes 1:1 wordt god anders gebruik, namelijk als hoedanigheid.

Nee. En nee, u geeft geen antwoord op de vraag wie die "een god" is. 

4 uur geleden zei sjako:

Psalm 45:7 wordt Salomo mogelijk een god genoemd (andere vertaling is mogelijk.)

Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god,

de scepter van het recht is uw koningsscepter,

U hangt andermaal een flut verhaal op. Ps. 45 gaat niet over Salomo, die later in afgoderij verviel! In deze Psalm werd door David geprofeteerd over de Heer Jezus Christus, en daarom werd die Psalm ook door de Hebreëen-schrijver gebruikt om juist Hem, de waarachtige God Jezus Christus mee te verheerlijken! (Hebr.1:8-9)

49 minuten geleden zei sjako:

Rechters en koningen

Daar gaat Ps.82 niet over. Het gaat over 'ĕlôhı̂ym , engelen, boze engelen, duivelen, die actief zijn in het rijk der duisternis, waar de hele wereld in gelegen is! De Heer Jezus Christus is, door hen in gerechtigheid te oordelen, met de grote schoonmaak begonnen!

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Jahu:

Nee. En nee, u geeft geen antwoord op de vraag wie die "een god" is. 

Jawel, maar het antwoord bevalt niet. Dat gaat over het Woord, dus Jezus die aangeduid wordt als zijnde goddelijk, maar niet als dè God.

59 minuten geleden zei Jahu:

U hangt andermaal een flut verhaal op. Ps. 45 gaat niet over Salomo, die later in afgoderij verviel!

Lees de Psalm nog maar eens goed. 

59 minuten geleden zei Jahu:

Daar gaat Ps.82 niet over. Het gaat over 'ĕlôhı̂ym , engelen, boze engelen, duivelen, die actief zijn in het rijk der duisternis, waar de hele wereld in gelegen is! De Heer Jezus Christus is, door hen in gerechtigheid te oordelen, met de grote schoonmaak begonnen!

Welnee, en geen theoloog is het met u eens. U maakt voor uzelf een eigen theologie die totaal niet klopt. Bedenk wel dat dit een gevaarlijke bezigheid is. Jezus betrekt Psalm 82 op Zichzelf, dat zou toch raar zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

Deze gaat niet mank. Jezus zelf legt het zo uit.

Wat Jezus hiermee wil zeggen is het volgende: jullie beschuldigen mij van godslastering op basis van mijn gebruik van de titel “Zoon van God”; maar jullie eigen Schriftteksten gebruiken diezelfde terminologie voor bestuurders in het algemeen. Als jullie mensen die een door God gegeven functie vervullen als “goden” beschouwen, hoe veel meer kan die Ene die God heeft gekozen en gezonden als zodanig beschouwd worden 

Het gaat om de betekenis van het woord ‘god’ wat hier simpel hooggeplaatst persoon betekent. Er is geen mens die deze goden als mensen met bepaalde wonderbaarlijke gaven bezag. Maar het gaat om mensen met een bepaalde macht al dan niet van God (met een hoofdletter) gekregen. Ze hebben die macht van God gekregen en spreken namens God. 
Hier een uitleg waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar het komt in de richting.

https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/Ps/82

Dat is niet nieuw en een herhaling van wat je eerder schreef. Je gaat echter totaal niet in op mijn argumentatie:

10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Laten we er eens van uitgaan dat de Joden rechters als goden zagen. Dat zou God, die als enige God aanbeden wil worden, niet goed keuren. Er is immers maar één God! Als hij dan met zijn geest schrijvers inspireert, dan zal hij die niet laten schrijven dat die rechters inderdaad goden zijn. Integendeel, hij zou nog maar eens een keer herhalen dat er maar 1 God is en dat het aanwijzen van andere goden ten sterkste verboden is. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid