Spring naar bijdragen

70 jaarweken verfijning


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 66
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Waarom zal God iets willen openbaren via een getallenconstructie, die elke keer toch weer niet blijkt te kloppen.   In geschriften zoals Daniel en Openbaring was het voor de lezers wel duidelijk wat

Is de komst van Jezus dan niet spectaculair, is het verloop en het einde van de profetie, de doop van Johannes en toegang voor heidenen het niet.

12x12x1.000 komt in de bijbel niet voor, 12x12.000 wel. 12 geeft dan inderdaad de volheid weer. In Openbaringen 7 worden alle Joodse stammen genoemd en van alle stam komen er 12x12.000, oftewel d

45 minuten geleden zei Flawless victory:


Wat zijn je bronnen voor al deze informatie? Wel zo netjes deze erbij te noemen.


Het stellen van zo'n standaard vraag kan soms vreemd overkomen, en dat doet het in dit geval.
Want mijn stukje staat vol met verwijzingen en links.
Bij elkaar geveegd vanuit wikipedia (o.a. de links) en verschillende andere sites.
Historisch gezien liggen de feiten zoals zie hierboven staan.
Aanvallen op personen, om maar weg te kunnen blijven van de inhoud, zijn hier een favoriete afleiding gebleken en daar wil ik dan ook geen aanleiding toe geven.
Als je doelt op een speciek stukje tekst waarvan je denkt "dat is vreemd, dat kan niet, hoe komt ie daar nou bij" wil ik dat best verduidelijken indien noodzakelijk.
Maar dit is eigenlijk niet meer dan een exercitie 'de tekst van Daniel langs historische gegevens leggen'.
De bronnen zijn dan de tekst van Daniel en historische gegevens, tsja...  
Iedereen kan dat, daar hoef je geen 'theoloog' voor te zijn.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Dat beloof ik:
34 minuten geleden zei Flawless victory:

Wat zijn je bronnen voor al deze informatie? Wel zo netjes deze erbij te noemen.

Het stellen van zo'n standaard vraag kan soms vreemd overkomen, en dat doet het in dit geval.
Want mij stukje staat vol met verwijzingen en links.
Bij elkaar geveegd vanuit wikipedia (o.a. de links) en verschillende andere sites.
Historisch gezien liggen de feiten zoals zie hierboven staan.
Aanvallen op personen, om maar weg te kunnen blijven van de inhoud, zijn hier een favoriete afleiding gebleken en daar wil ik dan ook geen aanleiding toe geven.
Als je doelt op een speciek stukje tekst waarvan je denkt "dat is vreemd, dat kan niet, hoe komt ie daar nou bij" wil ik dat best verduidelijken indien noodzakelijk.
Maar dit is eigenlijk niet meer dan een exercitie 'de tekst van Daniel langs historische gegevens leggen'.
De bronnen zijn dan de tekst van Daniel en historische gegevens, tsja...  
Iedereen kan dat, daar hoef je geen 'theoloog' voor te zijn.

Hoi @Flawless victory DBI heeft in zijn vorige tekst een aantal hyperlinks ingevoegd. Weet je hoe dat in de editor van Credible werkt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat woorden dezelfde medeklinkers hebben wijst niet op een verwantschap.
Brood, bruid, breed, broed, braad. Allemaal verschillende betekenissen die niets met elkaar te maken hebben.
Je suggereert daarmee dus iets dat er niet is.

Als je getallen net zo lang goochelt tot er iets dat met andere, concretere delen overeenkomt, dan was het getallen gedoe dus overbodig omdat de uitkomst toch al bekend was.
Ook hier stel weer iets dat er niet is, namelijk dat het de bedoeling is om te spelen met getallen om tot conclusies te komen. Waar heb je dat vandaan ? 
 

 

Beste jongen, dat is Nederlands.

9 uur geleden zei Monachos:

Ik heb het op https://biblescan.com/searchhebrew.php?q=belly kunnen vinden. 

Strong's H2570: חֹמֶשׁ - chomesh

Dit woord is in de Statenvertaling consequent vertaald met 'vijfde rib'.

2 Samuel 2:23 Maar hij weigerde af te wijken. Zo sloeg hem Abner met het achterste van de spies aan de vijfde rib, dat de spies van achter hem uitging; en hij viel aldaar, en stierf op zijn plaats. En het geschiedde, dat allen, die tot de plaats kwamen, alwaar Asahel gevallen en gestorven was, staan bleven.

2 Samuel 3:27 Als nu Abner weder te Hebron kwam, zo leidde Joab hem ter zijde af in het midden der poort, om in de stilte met hem te spreken; en hij sloeg hem aldaar aan de vijfde rib, dat hij stierf, om des bloeds wil van zijn broeder Asahel.

2 Samuel 4:6 En zij kwamen daarin tot het midden des huizes, [als] zullende tarwe halen; en zij sloegen hem aan de vijfde rib; en Rechab en zijn broeder Baena ontkwamen.

2 Samuel 20:10 En Amasa hoedde zich niet voor het zwaard, dat in Joabs hand was; zo sloeg hij hem daarmede aan de vijfde rib, en hij stortte zijn ingewand ter aarde uit, en hij sloeg hem niet ten tweeden male, en hij stierf. Toen jaagden Joab en zijn broeder Abisai, Seba, den zoon van Bichri, achterna.

Klopt. Chomesh betekent zowel "vijfde deel" als "onderbuik" (Volgens Broers).

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Barnabas:
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat woorden dezelfde medeklinkers hebben wijst niet op een verwantschap.
Brood, bruid, breed, broed, braad. Allemaal verschillende betekenissen die niets met elkaar te maken hebben.
Je suggereert daarmee dus iets dat er niet is.

Als je getallen net zo lang goochelt tot er iets dat met andere, concretere delen overeenkomt, dan was het getallen gedoe dus overbodig omdat de uitkomst toch al bekend was.
Ook hier stel weer iets dat er niet is, namelijk dat het de bedoeling is om te spelen met getallen om tot conclusies te komen. Waar heb je dat vandaan ? 
 

 

Expand  

Beste jongen, dat is Nederlands.

Zeker, het is geen Zweeds want dan had er op de klinker een o met puntjes, of een streep er door of ae gestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Monachos:

Hoi @Flawless victory DBI heeft in zijn vorige tekst een aantal hyperlinks ingevoegd. Weet je hoe dat in de editor van Credible werkt?

Ik had het feit dat het hyperlinks zijn over het hoofd gezien. Echter betreffen de hyperlinks alleen  persoonsnamen, niet de overzichtsinformatie die @Dat beloof ik geeft.

3 uur geleden zei Dat beloof ik:


Het stellen van zo'n standaard vraag kan soms vreemd overkomen, en dat doet het in dit geval.
Want mijn stukje staat vol met verwijzingen en links.

 


Persoonlijk geloof ik niet dat jij over zoveel geschiedkundige parate kennis beschikt dat je even uit je blote hoofd zo’n stuk tekst schrijft. 

Dat het boek Daniël historisch-kritisch beschouwd niet uit de zesde eeuw voor Christus kan dateren maar in de eerste helft van de tweede eeuw voor Christus geschreven moet zijn, doet echter helemaal niets af aan de profetische inhoud van het boek en de zeventig jaarweken.

De Heere Jezus noemde de profeet Daniël expliciet:

Matteüs 24:15-21 (SV)
Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn, vluchten op de bergen; Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchte, en de zogende vrouwen in die dagen! Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

Ik had het feit dat het hyperlinks zijn over het hoofd gezien. Echter betreffen de hyperlinks alleen  persoonsnamen, niet de overzichtsinformatie die @Dat beloof ik geeft.


Persoonlijk geloof ik niet dat jij over zoveel geschiedkundige parate kennis beschikt dat je even uit je blote hoofd zo’n stuk tekst schrijft. 

Dat het boek Daniël historisch-kritisch beschouwd niet uit de zesde eeuw voor Christus kan dateren maar in de eerste helft van de tweede eeuw voor Christus geschreven moet zijn, doet echter helemaal niets af aan de profetische inhoud van het boek en de zeventig jaarweken.

De Heere Jezus noemde de profeet Daniël expliciet:

Matteüs 24:15-21 (SV)
Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn, vluchten op de bergen; Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchte, en de zogende vrouwen in die dagen! Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

Gaat dit dan niet over verwoesting van de tempel in het jaar 70 nC.  
Mattheus stamt uit eind 1ste eeuw en dan is de verwoesting al bekend en kun je er gebruik van maken door Jezus het al te laten voorzeggen.  
Het kan zijn dat Jezus al een voorspellende blik had, maar je hoort hier vooral de schrijvers en hun positie doorklinken.   
Niet geheel historisch en niet geheel magisch bijbellezen is mijn advies (en devies).

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Breuk:

Ik heb dit al eens eerder aangegeven…

Dit dus:
Ik weet niet of het uitmaakt voor dat rekenen (goochelen) met getallen, maar Daniël is geen verhaal dat de toekomst voorspelt. Het beschrijft de moeilijke tijd van de schrijvers en projecteert dat terug naar de heldentijd van Daniel in Babel.  Er kunnen best oudere verhalen een rol spelen, maar Daniel zelf stamt uit de 2-3 eeuw vC.

Volgens Jona Lendering is het precies te bepalen:

https://mainzerbeobachter.com/2020/12/12/daniel-11/

Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniël_(Hebreeuwse_Bijbel)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Flawless victory:
4 uur geleden zei Monachos:

Hoi @Flawless victory DBI heeft in zijn vorige tekst een aantal hyperlinks ingevoegd. Weet je hoe dat in de editor van Credible werkt?

Ik had het feit dat het hyperlinks zijn over het hoofd gezien. Echter betreffen de hyperlinks alleen  persoonsnamen, niet de overzichtsinformatie die @Dat beloof ik geeft.

Zoals ik al zei, het komt in feite neer op het vergelijken van het boek Daniel met de historische feiten. Dat wat betreft de 'overzichtsinformatie'.
Als er een stukje tekst is waar je verduidelijking over wil, dan hoor ik dat graag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Breuk:

Gaat dit dan niet over verwoesting van de tempel in het jaar 70 nC.  
Mattheus stamt uit eind 1ste eeuw en dan is de verwoesting al bekend en kun je er gebruik van maken door Jezus het al te laten voorzeggen.  
Het kan zijn dat Jezus al een voorspellende blik had, maar je hoort hier vooral de schrijvers en hun positie doorklinken.   
Niet geheel historisch en niet geheel magisch bijbellezen is mijn advies (en devies).

 


Als het over de tweede tempel zou gaan dan was die verwoesting zeker opgenomen geweest in de bijbel. Ik ben van mening dat de gehele bijbel vóór 70 is geschreven.   Jezus wist alles van te voren.   De nieuwe spoorlijn naar Jeruzalem ligt al klaar om joden vanuit de hele wereld  van Ben Gurion airport in Tel Aviv naar Jeruzalem te vervoeren. Israël beschikt reeds over vijf vlekkenloze rode vaarzen om te offeren.  Het is pas negen keer eerder in de geschiedenis voorgekomen dat men over een vlekkenloze rode vaars beschikte. Nu alleen de tempel nog. Wellicht wordt die gebouwd na een vredesakkoord met de omringende landen. 

 

 

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Flawless victory:

Dat het boek Daniël historisch-kritisch beschouwd niet uit de zesde eeuw voor Christus kan dateren maar in de eerste helft van de tweede eeuw voor Christus geschreven moet zijn, doet echter helemaal niets af aan de profetische inhoud van het boek en de zeventig jaarweken.

Dat doe het wel, want de inhoud van het boek blijkt dus op essentiële punten niet te kloppen en niet door Daniel geschreven, dus wat er ook staat, het is niet van Daniel afkomstig. Ik ben nog een stuk over de profetieën van de 70 jaarweken aan het uitwerken, maar daar gaat even tijd in zitten. 

2 uur geleden zei Flawless victory:

De Heere Jezus noemde de profeet Daniël expliciet:

Matteüs 24:15-21 (SV)

Nee dus, de schrijver van Matteus zegt dat. Daarom heet het boek ook Matteus. Het gaat niet over 'de Heere Jezus' 24:15.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat doe het wel, want de inhoud blijkt dus op essentiële punten niet te kloppen.

Dat is jouw mening. Naar mijn mening klopt de inhoud op essentiële punten wel degelijk, maar dat is een kwestie van GELOOF.  En niet van wetenschap.  Je bevindt je op een geloofsforum. Daarbij kan in bijbelstudie prima het historisch-kritische verklaringsmodel ter sprake komen maar dat is op een geloofsforum niet zaligmakend.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Dat beloof ik:


Nee dus, de schrijver van Matteus zegt dat. Daarom heet het boek ook Matteus. Het gaat niet over 'de Heere Jezus' 24:15.

Wij geloven dat de Heere Jezus dat heeft gezegd en dat Matteüs dat heeft opgetekend. Jij bent ongelovig en dat is okay maar je bevindt je op een geloofsforum in het onderdeel geloof, bijbelstudie. Het zou fijn zijn als je daar rekening mee zou houden zodat gelovigen niet iedere keer weer op dit soort flauwe opmerkingen hoeven in te gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Flawless victory:

Dat is jouw mening. Naar mijn mening klopt de inhoud op essentiële punten wel degelijk, maar dat is een kwestie van GELOOF.  En niet van wetenschap.  Je bevindt je op een geloofsforum. Daarbij kan in bijbelstudie prima het historisch-kritische verklaringsmodel ter sprake komen maar dat is op een geloofsforum niet zaligmakend.

Geloof  is in het door mij behandelde stuk niet van belang.
Dat stuk heeft ook niets met 'wetenschap' te maken.
Evenmin met mijn mening, want die heb ik uit het stukje zoveel mogelijk weg gelaten.
Het gaat er om of je wel of niet inziet dat het boek Daniel, in vergelijking met historische feiten, er naast kleunt.

Jouw geloof zegt dus dat Belsazar de zoon was van Nebukadnezar en hem opvolgde als koning. Terwijl er bekend is dat dit niet zo in elkaar zat. Dáár gaat het mij om.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Dat beloof ik:

 

Jouw geloof zegt dus dat Belsazar de zoon was van Nebukadnezar en hem opvolgde als koning. Terwijl er bekend is dat dit niet zo in elkaar zat. Dáár gaat het mij om.

Je legt mij woorden in mijn mond die ik niet heb gezegd om me daarna te beschuldigen van woorden die ik niet heb gezegd. Volgens mij heet dat een stropop.  

Als de derde tempel is gebouwd kom je misschien alsnog tot geloof.  Tot die tijd doe je er goed aan je te herinneren dat je hier te maken hebt met gelovigen en dat we spreken over geloof en niet over wetenschap.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Жулебино · 580 м https://narcologic.ru/lechenie-narkomanii/lechenie-narkomanii-v-klinike/

Оставить заявку https://narcologic.ru/kodirovanie/kodirovka-ot-alkogolya-na-5-let-cena/

Цены на Наркологические услуги https://narcologic.ru/kodirovanie/kodirovka-ot-alkogolya-na-5-let-cena/

Химический метод на масляной основе, укол (12 мес https://narcologic.ru/lechenie-alcogolizma/cena-lecheniya-alkogolizma-v-stacionare/
)
Воробьёвы горы · 2,5 км https://narcologic.ru/otzyvi-rehab/priezd-rodnykh-k-artyomu-i-otzyv/

Дисульфирам (6 мес https://narcologic.ru/otzyvi-rehab/priezd-mamy-k-ulyane/
)

Link naar bericht
Deel via andere websites

In aanvulling zal ik eens weergeven hoe het nu eigenlijk zat met die profetie van Daniel over de 70 jaarweken.

Eerst moeten we dan even kijken naar Jeremia 25:11-12:
En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting; en deze volken zullen den koning van Babel dienen zeventig jaren. Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld zijn, dan zal Ik over den koning van Babel, en over dat volk, spreekt de HEERE, hun ongerechtigheid bezoeken, mitsgaders over het land der Chaldeeën, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen.

Het boek Daniel werd, zoals ik al uitlegde, eeuwen na de gebeurtenissen waar het over gaat gechreven, rond 165/164 vC.
Het herstel van de Joodse tempel onder Cyrus vond plaats in 539 vC, 59 jaar na de plundering door de Babyloniërs in 598 vC.
Die 59 jaar is een probleem. Jeremia had immers geprofeteerd dat de onderdrukking door de Babyloniers 70 jaar zou duren, en Jeremia kon natuurlijk niet als valse profeet door gaan.

Dit werd gedaan door Jeremia voor te stellen als een verwijzing naar de Makkabeese opstand (precies de tijd waarin Daniel werd geschreven) in plaats van de Babylonische onderdrukking. En er werd een vreemde berekening gemaakt om dat te laten kloppen. Nadat het einde van de wereld, zoals door Daniel voorspeld, toch niet kwam, werden de berekeningen nog eens anders uitgelegd, waarbij één van de ‘herberekeningen’ laten door christenen is over genomen. Die daarbij in aanmerking namen dat het einde was begonnen na kruisiging van degene die zijn als gezalfde zagen ‘gezalfde’, dit keer dus Jezus.

Echter, de oorspronkelijke uitleg van Gabriel aan Daniel, waarom de profetie niet was uitgekomen hield in
-dat Jeremia geen jaren bedoelde maar ‘weken van jaren’ dus 70 x 7= 490 jaar.
én
-dat deze niet opeenvolgend zijn maar gedeeltelijk overlappend.
Omdat Gabriël zegt: “Vanaf het moment dat het woord uitgaat om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen totdat de Gezalfde, de heerser, komt (een hogepriester werd toen vaak ‘de Gezalfde' genoemd) , zullen er zeven ‘zevens’ zijn, en tweeënzestig ‘zevens’”.  Wat twee overlappende perioden betekent: één van 49 jaar en een van 434 plus 7 jaar (die extra zeven jaren komen na Onias). En daarmee komt men een ‘totaal’ van 490 jaar.
Toen Daniels profetie was mis gegaan, verdween dit laatste deel en werden de jaren weer opeenvolgend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid