Spring naar bijdragen

Kunnen transgenders gedoopt worden en peetouders zijn?


Aanbevolen berichten

11 minuten geleden zei Hermanos2:

Jij verminkt andermans uitspraken. En spreekt er dan een waarde oordeel over. Zaken die hier niemand gezegd heeft. Altijd het zelfde liedje. Daarom komt hier ook niks van de grond. 

Bij de teksten over Petrus spelen vertaal issues een grote rol. Net zoals bij Job, jouw favo boek, waar veel verschillende versies van in omloop zijn. Ook de uitspraken van Job's vrouw zijn zeer verschillend in de vertalingen. Sommige vertalingen zeggen niet 'vervloek God' maar zeggen 'zegen God' . Nogal een verschil. Zo ook de lengte van haar dialoog met Job. Kijk bijvoorbeeld al eens naar de LXX. 

 

5 uur geleden zei Hermanos2:

Ik twijfel er serieus aan of het christendom Jezus' goedkeuring kan wegdragen. 

Wellicht vat ik deze laatste opmerking iets te zwaar op, maar ik ben onderdeel van het christendom en kan het ook niet onbenoemd laten.   
Toch lees ik er een waardeoordeel in, waar je Jezus probeert bij te betrekken (ik noem dat voor je karretje spannen).   
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 133
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Kun jij alleen iets zeggen over onderwerpen als seksualiteit en gender?   (Over kwetsbare groepen toch, die allang de kerk ontvlucht zijn.) Daar kun je de rechtzinnige christen aan herkennen.  

Petrus verloochende Jezus 3 maal.  Toch wordt hij door Jezus niet afgewezen.   Het is nogal vreemd om te lezen dat mensen hier christenen even afserveren. De voorbeelden in het OT(volk Israël) in

Yep.

Op 3-12-2023 om 16:16 zei Goeiemoggel:

In deuteronomium 23:1 staat dat ieder van wie het geslachtsdeel gekwest of afgesneden is niet in de gemeente van God mag komen.
Dat is nu niet meer letterlijk zo maar als je in de geest van de tekst blijft, is het niet vreemd te concluderen dat God waarschijnlijk niet blij is met wie nu moedwillig zijn/haar geslachtsdeel beschadigd en daar geen spijt van heeft.
In deuteronomium 22:5 zegt God ook dat Hij een afschuw heeft hiervan.
Alles waar God een afschuw van heeft kan normaal gezien niet in Zijn nabijheid komen, tenzij er bekering is.

Beste Breuk en @Hopper, @Petra., @Flawless victory (aangezien jullie deze vraag van Breuk ook liketen):

Deze vraag en alle andere aantijgingen aan mijn adres in dit topic doen mij denken aan een eerder topic ("Jonge of oude aarde") op dit forum.
Ik werd daar verketterd omdat ik theistische evolutie verdedigde.

Hi Goeiemoggel, 

Je bent kennelijk nogal in je wiek geschoten, mede vanwege o.a. mijn like op Breuk. 

Allereerst.. vind ik jou een enorme aanwinst voor een forum. En ook al heb je standpunten die flink anders zijn dan de mijne.. je blijft altijd beschaafd je mening geven en probeert die ook nog 's deugdelijk te onderbouwen! Alleen al daarom like ik ook vaak jouw posten, zelfs als ik het inhoudelijk oneens ben. 🌺

Op theïstische evolutie zal ik je niet verketteren, want ik ben vóór. ❣️

 

Verder met de inhoud van dit topic. Want... er staat nergens iets in de Bijbel over transgenders.  Toch haal je hier een Bijbelvers aan. Dus die ..ga ik ff opzoeken. 🙂

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/DEU.22/Deuteronomium-22/

5 Een vrouw mag geen kleren en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want de HEER, uw God, verafschuwt ieder die zulke dingen doet

 

Gedaan. 

Laten we het hier dan eens over hebben. Want... wat zijn kleren en attributen van een man en wat zijn vrouwenkleren ? 

 

In de pruikentijd droegen alle mannen een pruik met lang haar.. zijn dat vrouwendingen ? 

En wat zijn mannendingen ? Mag ik een broek aan ? En wat voor attributen mag ik dan niet ?? Wat zijn mannen attributen ? 

 

Is dat niet ook enorm gebonden aan de cultuur en tijd van toen ? 

En als je Deut 25 strikt wilt naleven.. geldt dat dan ook voor alle andere geboden uit het OT ? Zoals het besneden moeten zijn ? Mensen moeten stenigen e.d. ?  Wol en linnen niet samen en roep maar. 

Was het niet juist zo dat met Jezus en het NT die oude gebruiken overboord konden ? 

Of sommige wel en sommige niet ? 

Maar hoe eerlijk is dat dan ?

Ennehhh... was dat niet juist het verfrissende aan Jezus en het NT ?!

 

Of geldt dit nog ? 

Dat mensen met een gebrek Gods offerplaatsen ontwijden ???? 

Hoe perfect ben jij dan ? En wat als jouw kindertjes wat mankeren ? Mogen ze dan medische hulp of moeten ze het er maar mee doen dat ze God te min zijn ? 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LEV.21/Leviticus-21/

 Niemand met enigerlei gebrek mag als priester aantreden: niemand die blind is of verlamd, niemand met een misvormd gelaat of abnormaal ontwikkelde ledematen, 19 niemand wiens ledematen na een botbreuk vergroeid zijn, 20 niemand met een gebochelde of dwergachtige gestalte, niemand met staar, niemand met zweren of uitslag, niemand met beschadigde zaadballen. 21 Geen enkele nakomeling van de priester Aäron die een gebrek heeft, mag aantreden om de offergaven aan de HEER aan te bieden. Omdat hij een gebrek heeft mag hij niet aantreden om voedsel aan zijn God aan te bieden. 22 Hij mag wel eten van het voedsel van zijn God, zowel van de heilige als van de allerheiligste offergaven. 23 Maar omdat hij een gebrek heeft, mag hij de ruimte waar het voorhangsel hangt niet betreden en niet bij het altaar dienstdoen, anders zou hij mijn heilige plaatsen ontwijden; Ik ben de HEER, Ik heilig ze.”’

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Je zou denken dat dus het Evangelie van Petrus heel belangrijk zou zijn.. maar die ..staat niet eens in de Bijbel. Raar toch ?! 

Niet als het een document betreft dat het resultaat is van 'valsheid in geschrifte'.

Citaat:

Het Evangelie volgens Petrus is een apocrief evangelie op naam van de apostel Petrus. Het evangelie wordt echter gezien als een product van de tweede eeuw en kan daarom onmogelijk van de hand van Petrus zijn die in eerste eeuw leefde. Het Evangelie volgens Petrus was het eerste buiten-bijbelse evangelie dat werd teruggevonden in de woestijn van Egypte.[1] Het geschrift is docetisch van karakter.[2]

...

Anders dan de canonieke evangeliën, die anoniem zijn[7], laat het Petrus-evangelie de lezer niet in het onzekere: "Maar ik, Simon Petrus en Andreas mijn broeder, namen onze netten en gingen de zee op" (EvPetr 7) Omdat het boek echter in de tweede eeuw is geschreven (zie hieronder), kan het onmogelijk van de hand van Petrus zijn: Petrus leefde in de eerste eeuw.[8] Wie het geschrift wel heeft geschreven is volstrekt onbekend.

Het geschrift dateert van na 100 n. Chr.. Het wordt gedateerd tussen 100 en 130.[1][6][9] In ieder geval lijkt de schrijver de vier canonieke evangeliën te kennen of gedeelten daarvan (of de mondelinge traditie die ten grondslag ligt aan de canonieke evangeliën).

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Petrus

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Monachos:

Niet als het een document betreft dat het resultaat is van 'valsheid in geschrifte'.

Je zou toch denken..( tenminste ..moi denkt dat!!!  ) dat van de ENIGE mens van vlees en bloed die van JEZUS HIMSELF de sleutels van het Koninkrijk krijgt met daarbij de boodschap .."alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn."

Dat diens Evangelie, brieven, mening of roep maar... dan zo van belang zou zijn, dat de Bijbel daarmee tot de nok toe gevuld is. 

Maar nee. Paulus. die geen sleutels kreeg is de Woordvoerder. 

Dat vind ik RAAR. 

Dat is toch niet zo raar dat ik dat raar vind ? 

 

P.S. ik heb daar eens een topic over gemaakt, maar amper reacties. Het blijft iets wat ik dus niet snap. Echt antwoorden er op, als in Whyyyyyyyyy... nou DAAROM... heb ik nog niet gevonden. 🙄

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Petra.:

Je zou toch denken..9 tenminste ..moi denktt dat!!!  ) dat van de ENIGE mens van vlees en bloed die van JEZUS HIMSELF de sleutels van het Koninkrijk krijgt met daarbij de boodschap .."alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn."

Dat diens Evangelie, brieven, mening of roep maar... dan zo van belang zou zijn, dat de Bijbel daarmee tot de nok toe gevuld is. 

Maar nee. Paulus. die geen sleutels kreeg is de Woordvoerder. 

Dat vind ik RAAR. 

Dat is toch niet zo raar dat ik dat raar vind ? 

ONTZETTEND RAAR!!!

Grapje. Het 'evangelie volgens Petrus' is dus volgens de mensen die er verstand van hebben een vervalsing, zie m'n vorige post.

De Rooms Katholieke Kerk is in elk geval gebaseerd op het idee dat de persoon Petrus de rots is waar de kerk op gebouwd is, niet de belijdenis van Petrus in Mattheüs 16:16. Daarom wordt het ambt van de paus ook wel de stoel van Petrus genoemd. @Robert Frans corrigeer me aub als dit niet klopt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Stoel

Om het nog verwarrender te maken: de apostel die bekend staat als Petrus heette oorspronkelijk Simon. Dat was zijn echte naam. Jezus gaf hem de (Aramese) bijnaam Kefas. Dat is in de Bijbel naar het Grieks overgezet als Petros. Petrus is daar dan weer de gelatiniseerde versie van. We hebben dus Simon - Kefas - Petrus maar het is allemaal dezelfde persoon.

Stukje uit Galaten 2 (onbetwiste brief van Paulus) :

9 En toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan.

10 Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen.

11 Maar toen Kefas te Antiochie gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was.

12 Want voordat sommigen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan een tafel, maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen.

13 En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij.

14 Maar toen ik zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoren van allen: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen?

Stukje uit 2 Petrus 3:

15 En houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,

16 Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

Paulus was blijkbaar productiever met het schrijven van brieven dan Petrus. Van de twee Petrusbrieven die in de Bijbel staan is het volgens Wikipedia ook nog maar de vraag of die echt door Petrus zijn geschreven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brieven_van_Petrus

Uitgebreider is de Engelse pagina: https://en.wikipedia.org/wiki/Authorship_of_the_Petrine_epistles

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Ik haal 'm nog ff naar voren FV. Heb hem net helemaal bekeken en echt zo goed verwoord! 

Imo zouden vooral alle christelijke tegenstanders dit gewoon 's helemaal moeten beluisteren.  Want... ook dit is een christen! 

En idd. er staat nergens iets in de Bijbel over transgenders. 

 

Helemaal met je eens @Petra. En deze lezing van Willem Ouweneel zou wat mij betreft bij wijze van spreken ook verplichte kost mogen zijn voor alle christelijke mensen. Ook heel goed en genuanceerd.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Breuk:

 

Wellicht vat ik deze laatste opmerking iets te zwaar op, maar ik ben onderdeel van het christendom en kan het ook niet onbenoemd laten.   
Toch lees ik er een waardeoordeel in, waar je Jezus probeert bij te betrekken (ik noem dat voor je karretje spannen).   
 

Okee, laat ik het anders stellen. Ik leer de bijbel steeds beter kennen en ik zie steeds minder daarvan terug in het christendom. Maar ik twijfel niet aan goede bedoelingen van hedendaagse christenen. Echter, teveel is gebaseerd op traditie en overlevering. Daar wil ik geen deel van uit maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Hermanos2:

Okee, laat ik het anders stellen. Ik leer de bijbel steeds beter kennen en ik zie steeds minder daarvan terug in het christendom. Maar ik twijfel niet aan goede bedoelingen van hedendaagse christenen. Echter, teveel is gebaseerd op traditie en overlevering. Daar wil ik geen deel van uit maken. 

Ondanks alle bedenkingen die ik ook wel heb, kies ik er juist voor om wel lid te blijven van een kerkgemeenschap waar allerlei stumpers, zoekers, beterweters, idealisten, voorbeelden, doeners, denkers, armen, rijken, wijzen en weet ik veel wat voor mensen zitten. En we delen brood en wijn en elkaars leven.   
 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid