Spring naar bijdragen

Kunnen transgenders gedoopt worden en peetouders zijn?


Aanbevolen berichten

22 minuten geleden zei Hermanos2:

Jezus' dood nam de erfzonde weg. Voor opzettelijke zonde bestaat geen offer. Wel genade. 

Ik vraag me af of dat ergens te vinden is. Jezus neemt de zonden weg, maar er m.i. niets te vinden over een erfzonde (dat laatst stamt toch pas uit de tijd van Augustinus).

En zonden vergeven deed hij al tijdens zijn leven:

Mattheüs 9:2 En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.

6 minuten geleden zei Breuk:

Als het zo belangrijke stelling is, waarom vinden we het niet duidelijk benoemd?

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 133
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Kun jij alleen iets zeggen over onderwerpen als seksualiteit en gender?   (Over kwetsbare groepen toch, die allang de kerk ontvlucht zijn.) Daar kun je de rechtzinnige christen aan herkennen.  

Petrus verloochende Jezus 3 maal.  Toch wordt hij door Jezus niet afgewezen.   Het is nogal vreemd om te lezen dat mensen hier christenen even afserveren. De voorbeelden in het OT(volk Israël) in

Yep.

40 minuten geleden zei Breuk:

En als je nu wel een zondige status hebt (zonder een erfzonde) dan heb je juist toch wel een redder nodig.

Johannes 3:19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.  
(niks over erfzonde, maar alles over duisternis en slechte werken.)

De schuld van de zonde is de dood. Ergo we zijn allemaal zondaars, ook de transseksueel.

Romeinen 5 Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben

Ook Genesis 3.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Breuk:

Ik vraag me af of dat ergens te vinden is. Jezus neemt de zonden weg, maar er m.i. niets te vinden over een erfzonde (dat laatst stamt toch pas uit de tijd van Augustinus).

En zonden vergeven deed hij al tijdens zijn leven:

Mattheüs 9:2 En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.

Erfzonde is inderdaad nergens te vinden. Het is een beladen woord maar ik vind het wel toepasselijk voor de staat waarin de mens vervallen is. De afstand die tussen God en de mens ontstond nadat de mens zich liet verleiden tot verkeerde keuzes. 

Jezus vergeeft inderdaad al tijdens zijn leven dus zijn dood heeft niets te maken met vergeving van zonde maar met het overbruggen, het wegnemen van de afstand tot God. Daarmee is de 'boom des levens' weer binnen handbereik. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is

3 minuten geleden zei Hermanos2:

Erfzonde is inderdaad nergens te vinden. Het is een beladen woord maar ik vind het wel toepasselijk voor de staat waarin de mens vervallen is. De afstand die tussen God en de mens ontstond nadat de mens zich liet verleiden tot verkeerde keuzes. 

Jezus vergeeft inderdaad al tijdens zijn leven dus zijn dood heeft niets te maken met vergeving van zonde maar met het overbruggen, het wegnemen van de afstand tot God. Daarmee is de 'boom des levens' weer binnen handbereik. 

De dood had geen grip op Hem omdat Hij zonder zonde was. De enige mens die dat ooit bereikt heeft.

Wij erven echter allemaal nog steeds een terminaal leven.

De erfzonde wordt pas volledig ongedaan gemaakt na het oordeel. Of net niet. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Hermanos2:

Erfzonde is inderdaad nergens te vinden. Het is een beladen woord maar ik vind het wel toepasselijk voor de staat waarin de mens vervallen is. De afstand die tussen God en de mens ontstond nadat de mens zich liet verleiden tot verkeerde keuzes. 

Jezus vergeeft inderdaad al tijdens zijn leven dus zijn dood heeft niets te maken met vergeving van zonde maar met het overbruggen, het wegnemen van de afstand tot God. Daarmee is de 'boom des levens' weer binnen handbereik. 

Het verhaal van Adam en Eva is het verhaal waar Israël zich in spiegelt.  Zij zijn in het beloofde land andere goden achterna gelopen en hebben de Torah links laten liggen.   
Maar natuurlijk kunnen wij ook ons daarin spiegelen.  Het is pars pro toto.  Een gedeelte wijst naar het geheel. Wij worden opgeroepen om met dat verhaal van Israël mee te doen.  Wij zijn dus ook Adam en Eva.   
Voor mij heeft dit verhaal heel veel betekend (in het verleden en nog steeds) en toen was ik echt niet bezig of het historisch of niet historisch was.

Het gaat om die kernvraag: Genesis 3:9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar ben je?
 

Waar ben jij… (een diepgaande vraag aan de mens en jou en mij)

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Breuk:

Het verhaal van Adam en Eva is het verhaal waar Israël zich in spiegelt.  Zij zijn in het beloofde land andere goden achterna gelopen en hebben de Torah links laten liggen.   
Maar natuurlijk kunnen wij ook ons daarin spiegelen.  Het is pars pro toto.  Een gedeelte wijst naar het geheel. Wij worden opgeroepen om met dat verhaal van Israël mee te doen.  Wij zijn dus ook Adam en Eva.   
Voor mij heeft dit verhaal heel veel betekend (in het verleden) en toen was ik echt niet bezig of historisch of niet historisch was.

Het gaat om die kernvraag: Genesis 3:9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar ben je?
 

Waar ben jij… (een diepgaande vraag aan de mens en jou en mij)

Mijns inziens hebben we dan geen verlosser meer nodig en is/was Jezus gewoon een mens met een goede moraal. 

Ik lees in Genesis dat de mens gelijk wil worden aan God, door de kennis van goed en kwaad. Daarin 'valt' de mens. En in Samuel lees ik dat God's geest de mens aangrijpt en hij zal daardoor een ander mens worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Monachos:

In de realiteit is het vaak andersom: "wij zijn hier Heer. Waar bent U eigenlijk?"

Ik denk dat we ons niet moeten bezighouden met zoeken naar God. Want die gaan we niet vinden. Deze aarde/wereld ligt in de macht van Satan. Jezus steeg op naar de vader en stuurde de Trooster, God's geest, die werkzaam is in de gelovige. Op het moment dat je gelooft ben je voor God gerechtvaardigd. Dus dat wat je zoekt, dat heb je al. Daarna is het puur een kwestie van openstellen en ruimte creëren. Dan krijg je meer. En niet teveel storen aan je onvolmaaktheid. Die verander je toch niet. Dat doet Hij. Straks. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Monachos:

In de realiteit is het vaak andersom: "wij zijn hier Heer. Waar bent U eigenlijk?"

Het blijft niet bij de ene vraag:  

Genesis 4:9 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer?

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Monachos:

Wat is je punt?

Deze God stelt vragen. Deze God bevrijdt. Deze God geeft richting (Torah). Deze God gaat voorop. Deze God geeft een land om te wonen. Deze God stuurt profeten.  Deze God stuurt zijn eniggeboren zoon.   
Deze God vergeeft en verzoent. Deze God oordeelt het kwaad.  
 

De mens: waar is God eigenlijk…

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Breuk:

Deze God stelt vragen. Deze God bevrijdt. Deze God geeft richting (Torah). Deze God gaat voorop. Deze God geeft een land om te wonen. Deze God stuurt profeten.  Deze God stuurt zijn eniggeboren zoon.   
Deze God vergeeft en verzoent. Deze God oordeelt het kwaad.  

Waar is die God als je de Bijbel dichtslaat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Monachos:

Waar is die God als je de Bijbel dichtslaat?

Ik zou de bijbel niet dichtslaan, maar je mag hopen dat God ook werkt door het lichaam van Christus (zijn wereldwijde gemeenschappen).
Ik kan me voorstellen dat het nog verder reikt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Breuk:

Ik zou de bijbel niet dichtslaan, maar je mag hopen dat God ook werkt door het lichaam van Christus (zijn wereldwijde gemeenschappen).
Ik kan me voorstellen dat het nog verder reikt.

Ik twijfel aan al die gemeenschappen Breuk. Ik lees continu de bijbel. Dus meerdere keren per jaar. En mij bekruipt steeds meer een ongemakkelijk gevoel bij het woord christendom. En zijn/haar verscheidenheid. Die er mede verantwoordelijk voor is dat menigeen ervoor kiest zich er niet bij aan te sluiten. Ik twijfel er serieus aan of het christendom Jezus' goedkeuring kan wegdragen. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Korinthiërs 12

6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.

13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.

15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam?

16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam?

17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn?

18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.

19 Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn?

20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam.

------------------

 

Het lichaam van Christus wordt wel eens verkeerd begrepen.  Dat zijn geen wereldwijde gemeenschappen zoals Breuk beweert.  De 'leden' zijn zij die daadwerkelijk de levende Christus en de levende Vader kennen.   Dat hoeven niet perse christenen te zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Hopper:

1 Korinthiërs 12

6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.

13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.

15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam?

16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam?

17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn?

18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.

19 Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn?

20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam.

------------------

 

Het lichaam van Christus wordt wel eens verkeerd begrepen.  Dat zijn geen wereldwijde gemeenschappen zoals Breuk beweert.  De 'leden' zijn zij die daadwerkelijk de levende Christus en de levende Vader kennen.   Dat hoeven niet perse christenen te zijn. 

Hierover denk ik dus al een tijdje na. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-12-2023 om 21:42 zei Monachos:

Hoi Petra ja ik ben (in 1996) gedoopt, in een baptistenkerk. Waarom? Omdat het evangelie van Jezus Christus me heeft geraakt. Omdat ik instem met de opvatting dat we van nature naar het vlees leven. De Bijbel geeft aan dat het ook mogelijk is om naar de Geest te leven. De doop is een symbolisch afleggen van (de zondige wil van) het vlees en je ondergeschikt maken aan de Geest van God. 

Hi Bas.. ik heb baptisten maar ff opgezocht. 🙂

Een volwassendoop in water, en geen gesprenkel. Las ik. 

 

Citaat

Ik ben van mening dat het transgenderfenomeen niet iets van de Geest is. Ik kan niet begrijpen hoe iemand die met geestelijke dingen bezig is, ook met gender bezig zou zijn. Maar ik zeg erbij dat ik persoonlijk geen enkele transgender ken. 

Ik denk om dezelfde reden dat jij ook met je gender bezig bent.  Je loopt denk ik niet in een jurk e.d. maar gedraagt je en kleedt je naar het gender wat je voelt te zijn.  En je hebt zondige wil van je vlees dan wel onderschikt hebt willen maken aan de Geest, maar je maakt mij niet wijs dat er geen zondige wil meer is.  

Overigens zag ik Flawless Victory een goeie opmerking maken over mensen die hun lichaam van God niet accepteren zoals ze geboren zijn, bij een hazelip of open ruggetje. 👍 En denk ook eens aan een blinde of dove.  Mogen die medische hulp benutten waarmee ze dan wel kunnen zien of horen? Mag ik een bril op ..of ben ik dan ook zondig omdat ik niet met de Geest maar met mijn vlees bezig ben ?? 

Nog ff en we mogen nooit meer naar de dokter omdat we dan met ons lichaam bezig zijn, die we moeten accepteren zoals het is.  En zo welles.. waar ligt dan de grens tussen accepteren zo je geboren bent of medische hulp inroepen ??? Bij jouw mening, die van de buurman? Wat jij denkt wat God vindt? Of anderen? 

Of is het misschien het beste als mensen dat dan helemaal zelluf bepalen (als christen dan met hun eigen inspiratie van God) 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

Ik twijfel aan al die gemeenschappen Breuk. Ik lees continu de bijbel. Dus meerdere keren per jaar. En mij bekruipt steeds meer een ongemakkelijk gevoel bij het woord christendom. En zijn/haar verscheidenheid. Die er mede verantwoordelijk voor is dat menigeen ervoor kiest zich er niet bij aan te sluiten. Ik twijfel er serieus aan of het christendom Jezus' goedkeuring kan wegdragen. 

 

Mattheüs 19:26 Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.


God heeft zijn verbond met Israël gehouden. Petrus is zelfs de rots om op te bouwen.   
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-12-2023 om 15:50 zei Flawless victory:

Een transgender ervaart zijn geboortegeslacht als een fysieke afwijking. Een kind met een hazenlip of een open ruggetje, daar zeggen we ook niet tegen dat het geen pas geeft om daarover te “zeuren”. Luister eens goed naar Elbert Bot, een doorleefd christen en transman. Hij wilde aanvankelijk helemaal geen transitie maar de eerlijkheid gebood hem wel in transitie te gaan. Hij liep helemaal vast in zijn leven als vrouw omdat dat niet congruent was met de waarheid in zijn binnenste. 

 

Ik haal 'm nog ff naar voren FV. Heb hem net helemaal bekeken en echt zo goed verwoord! 

Imo zouden vooral alle christelijke tegenstanders dit gewoon 's helemaal moeten beluisteren.  Want... ook dit is een christen! 

En idd. er staat nergens iets in de Bijbel over transgenders. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Monachos:
26 minuten geleden zei Breuk:

Petrus is zelfs de rots om op te bouwen.

Hoe bedoel je dit?

Ik heb wel een vermoeden hoe je dit bedoelt maar voor zover niet bekend: hier zijn de meningen over verdeeld. Misschien interessant voor een apart topic.

Citaat:

Gisteren sloten we af met de constatering dat niet de apostel Petrus het fundament is waarop de christelijke gemeente is gebouwd, maar Jezus, en dat Hij het fundament is van het christendom. Deze kwestie is zo ontzettend belangrijk, dat ik Jezus’ uitspraak nauwgezet wil onderzoeken, om haar ware betekenis goed te begrijpen. In het Grieks staat er in Jezus’ antwoord aan Petrus een weloverwogen woord­speling. In het Grieks is de naam ‘Petrus’, Petros; het woord voor ‘rots’ is petra. Door de woordspeling en overeenkomst in klank, zegt Jezus: En Ik zeg u ook dat u Petrus (petros) bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen... (Mattheüs 16:18) Hoewel er dus in klank een overeenkomst is tussen deze twee woorden, is hun betekenis heel verschillend. Petros betekent een klein steentje, een kiezelsteentje. Petra betekent een grote rots. De gedachte een kerk te bouwen op een kiezelsteentje is uiteraard belachelijk en daarom kan Christus dit ook niet bedoeld hebben. Jezus gebruikt deze woordspeling om de waarheid die Hij wil overbrengen, goed te doen uitkomen. Hij identificeert Petrus niet met de rots. Integendeel, Hij schetst juist een tegenstelling; Hij laat zien hoe klein en onbelangrijk die kleine ‘kiezelsteen’ Petrus is, in vergelijking met de grote rots waarop de kerk gebouwd moet worden. Zowel het gezonde verstand als de Bijbel zelf bevestigen dit. Als de kerk van Jezus Christus gefundeerd zou zijn op de apostel Petrus, dan zou het absoluut het meest onveilige bouwwerk ter wereld zijn. Maar een klein stukje verderop lezen we dat Jezus Zijn discipelen begon te waarschuwen dat Hij verworpen en gekruisigd zou gaan worden. Het verslag vervolgt met: En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! Maar Hij keerde zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, Satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. (Mattheüs 16:22-23) Hier beschuldigt Jezus Petrus er van dat hij beïnvloed is door de meningen van mensen, ja, zelfs dat hij zich dat door de satan heeft laten influisteren. Hoe zou zo’n man nu het fundament kunnen zijn van de hele christelijke kerk? Later lezen we dat Petrus Jezus driemaal verloochent. Zelfs na de opstanding en de Pinksterdag, zo vertelt Paulus ons in Galaten 2:11-14, bleek Petrus nog steeds beïnvloed te worden door angst voor zijn landgenoten, bereid om het op een bepaald punt met de waarheid van het Evange­lie op een akkoordje te gooien. Petrus was toen beslist geen rots. Hij was beminnelijk, onstuimig, een geboren leider, maar een mens als alle anderen, met al de daaraan verbonden zwakheden en menselijk falen. De enige rots waarop waarachtig en stabiel christelijk geloof gebaseerd kan zijn, is Christus zelf.

Bron: https://www.derekprince.nl/overdenkingen/de-enige-rots/

Zie eventueel ook https://www.gotquestions.org/Nederlands/Petrus-rots-Matteus-16-18.html

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-12-2023 om 21:42 zei Monachos:

. Omdat ik instem met de opvatting dat we van nature naar het vlees leven. De Bijbel geeft aan dat het ook mogelijk is om naar de Geest te leven. De doop is een symbolisch afleggen van (de zondige wil van) het vlees en je ondergeschikt maken aan de Geest van God. 

Mijn gedachte is dat we hooguit ons best kunnen doen om naar de Geest te leven, maar we blijven nou eenmaal mensen van vlees en bloed.  En sja.. wat is je vlees ondergeschikt maken naar de Geest van God ??? Hoe doe je dat? Misschien wel ..door je lijf aan te passen naar je geest ! ??? !!!  Misschien wel .. door lief te hebben en seks te hebben, zonder kindertjes te willen, maar je lief knapt er erg van op, en jij ook omdat het jullie onderlinge band versterkt. Leef je dan naar de Geest of naar je natuur of komen ze daar samen ? Imo.. ook als je naar de Geest leeft.. leeft je lichaam met die Geest mee. Dat kan best vleselijke dingen inhouden.  Je moet immers ook eten, drinken, poepen. Voor je naasten zorgen..doe je 't best heel vleselijk.  Toch is het een opdracht vanuit de Geest.  

 

 

23 minuten geleden zei Monachos:

Ik heb wel een vermoeden hoe je dit bedoelt maar voor zover niet bekend: hier zijn de meningen over verdeeld. Misschien interessant voor een apart topic.

Citaat:

Gisteren sloten we af met de constatering dat niet de apostel Petrus het fundament is waarop de christelijke gemeente is gebouwd, maar Jezus, en dat Hij het fundament is van het christendom. Deze kwestie is zo ontzettend belangrijk, dat ik Jezus’ uitspraak nauwgezet wil onderzoeken, om haar ware betekenis goed te begrijpen. ...

Heel interessant. Al blijft het gek dat ik steeds mijn naam voorbij zie komen. 😄

Wat ik wel opmerkelijk vind..is dat van alle mensen/apostelen/leerlingen etc. Petrus de enige is die van Jezus de sleutels tot het Koninkrijk kreeg.  Niemand anders kreeg dat !!! Met daarbij de boodschap ... (zie onder). Je zou denken dat dus het Evangelie van Petrus heel belangrijk zou zijn.. maar die ..staat niet eens in de Bijbel. Raar toch ?! 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.16/Matteus-16/

Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen

19  Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Monachos:

Hoe bedoel je dit?

Petrus verloochende Jezus 3 maal.  Toch wordt hij door Jezus niet afgewezen.  
Het is nogal vreemd om te lezen dat mensen hier christenen even afserveren.
De voorbeelden in het OT(volk Israël) in het NT (apostelen) zijn ook voor ons als leer om aan te geven dat God mensen niet afwijst.   
 

En natuurlijk is al langer bekend dat mensen binnen het Christendom soms een religie aanhangen. De christelijke theoloog Karl Barth bestempelde alle religie (ook binnen het christendom) als ongeloof.   
Er is ook geen duidelijke scheidslijn tussen gelovigen en ongelovigen aan te wijzen.   
Ik herken ook heel veel van Jezus in zogenaamde niet-christenen.   
Sluit je daarom weer de christenen uit als ongelovigen? Wat een onzin.   

Heerlijk al die hokjes en vakjes waarin we elkaar indelen.  
Is de boodschap van Jezus niet precies om dat niet te doen?

 

Juist de mensen die zich zelf zien als de ware gelovige of de ware volger (en die anderen afwijzen), ja die staan in de bijbel onder kritiek.   
En denken te weten hoe Jezus denkt over het Christendom is een waardeoordeel, die je vooral bij je zelf moet houden en waar je geen hulp moet zoeken in hemelse sferen.  
Dat is juist een vorm van religie: God, Jezus voor je eigen karretje willen spannen.

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Breuk:

Petrus verloochende Jezus 3 maal.  Toch wordt hij door Jezus niet afgewezen.  
Het is nogal vreemd om te lezen dat mensen hier christenen even afserveren.
De voorbeelden in het OT(volk Israël) in het NT (apostelen) zijn ook voor ons als leer om aan te geven dat God mensen niet afwijst.   
 

En natuurlijk is al langer bekend dat mensen binnen het Christendom soms een religie aanhangen. De christelijke theoloog Karl Barth bestempelde alle religie (ook binnen het christendom) als ongeloof.   
Er is ook geen duidelijke scheidslijn tussen gelovigen en ongelovigen aan te wijzen.   
Ik herken ook heel veel van Jezus in zogenaamde niet-christenen.   
Sluit je daarom weer de christenen uit als ongelovigen? Wat een onzin.   

Heerlijk al die hokjes en vakjes waarin we elkaar indelen.  
Is de boodschap van Jezus niet precies om dat niet te doen?

 

Juist de mensen die zich zelf zien als de ware gelovige of de ware volger (en die anderen afwijzen), ja die staan in de bijbel onder kritiek.   
En denken te weten hoe Jezus denkt over het Christendom is een waardeoordeel, die je vooral bij je zelf moet houden en waar je geen hulp moet zoeken in hemelse sferen.  
Dat is juist een vorm van religie: God, Jezus voor je eigen karretje willen spannen.

Jij verminkt andermans uitspraken. En spreekt er dan een waarde oordeel over. Zaken die hier niemand gezegd heeft. Altijd het zelfde liedje. Daarom komt hier ook niks van de grond. 

38 minuten geleden zei Petra.:

Mijn gedachte is dat we hooguit ons best kunnen doen om naar de Geest te leven, maar we blijven nou eenmaal mensen van vlees en bloed.  En sja.. wat is je vlees ondergeschikt maken naar de Geest van God ??? Hoe doe je dat? Misschien wel ..door je lijf aan te passen naar je geest ! ??? !!!  Misschien wel .. door lief te hebben en seks te hebben, zonder kindertjes te willen, maar je lief knapt er erg van op, en jij ook omdat het jullie onderlinge band versterkt. Leef je dan naar de Geest of naar je natuur of komen ze daar samen ? Imo.. ook als je naar de Geest leeft.. leeft je lichaam met die Geest mee. Dat kan best vleselijke dingen inhouden.  Je moet immers ook eten, drinken, poepen. Voor je naasten zorgen..doe je 't best heel vleselijk.  Toch is het een opdracht vanuit de Geest.  

 

 

Heel interessant. Al blijft het gek dat ik steeds mijn naam voorbij zie komen. 😄

Wat ik wel opmerkelijk vind..is dat van alle mensen/apostelen/leerlingen etc. Petrus de enige is die van Jezus de sleutels tot het Koninkrijk kreeg.  Niemand anders kreeg dat !!! Met daarbij de boodschap ... (zie onder). Je zou denken dat dus het Evangelie van Petrus heel belangrijk zou zijn.. maar die ..staat niet eens in de Bijbel. Raar toch ?! 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.16/Matteus-16/

Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen

19  Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20 

 

 

 

 

Bij de teksten over Petrus spelen vertaal issues een grote rol. Net zoals bij Job, jouw favo boek, waar veel verschillende versies van in omloop zijn. Ook de uitspraken van Job's vrouw zijn zeer verschillend in de vertalingen. Sommige vertalingen zeggen niet 'vervloek God' maar zeggen 'zegen God' . Nogal een verschil. Zo ook de lengte van haar dialoog met Job. Kijk bijvoorbeeld al eens naar de LXX. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid