Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei TTC:

Hoe zie je die fluweelzachte paradigmashift dan precies? Via een weg van marteling en catastrofe misschien?

Een paradigmashift geeft een nieuw perspectief aan het individu. Dat individu identificeert in zoverre zich niet meer met zijn oude perspectief, maar dat oude verwerpt hij, en hij omarmt het nieuwe perspectief. Kenmerkend is, dat het ene perspectief zich niet verstaat met het andere. In zoverre is totaal irrelevenant of dat door wijsheid, ervaring, katastrophe of het gezag van een vlotte spreker is. Relevant is, dat de geest zich sluit voor het een, zodat het andere niet meer tot die geest geraken kan.

Daaruit volgt dat het terrein van paradigmashifte, voor de overstapper een glijbaan is met een hoera-gevoel doordat hij steeds meer ziet van wat hij omarmt en zich steeds meer afzet van wat hij verlaat. maar logica gebiedt, dat deze vlotte overgang, juist het strijdperk is van de geesten, waar zich ook de hoogste bergen bevinden die overwonnen moeten worden. maar die ebrgen zijn er niet, want de overstapper, ervaart ze niet. Maar ze zijn er wel. En smal is de wet van de paradigmashiftoverganger, die bereid en bekwaam en beheerst genoeg is, om die bergen te willen zien, om ze dan ook op te gaan, niet te vergeten ondertussen nog steeds op weg naar dat andere paradigma.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 102
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het hele punt is dat er toen een ander narratief was, en niemand in een wapencultuur er toen aan dacht zijn/haar klasgenoten af te knallen. Het wapen is niet het probleem, de geesten die het functione

1 minuut geleden zei Fundamenteel:

Ja maar een mens heeft onderdak nodig. Als de generaties daarna dan huurvrij en vrij van energiekosten kunnen leven. Terwijl ze zelf in alle andere basis kunnen voorzien....

Het is een opstart voor die na mij, niet voor mij. Ik ben anti democratisch ontwikkeld en ga mijn segregatie uitbreiden. Het is niet de materie die me roept, het zijn de middelen die onafhankelijkheid geven die me roepen.

Doe wat je doet, maar ga daar geen geestelijk label aan hangen. Want je verwacht niet van God wat je van jezelf verwacht. Abraham liet zien dat hij deed wat hij deed, en hij had er achteraf gezien beter aan gedaan om wat meer met geestelijke labels te werken bij wat hij gewoon doet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Tomega:

Doe wat je doet, maar ga daar geen geestelijk label aan hangen. Want je verwacht niet van God wat je van jezelf verwacht. Abraham liet zien dat hij deed wat hij deed, en hij had er achteraf gezien beter aan gedaan om wat meer met geestelijke labels te werken bij wat hij gewoon doet.

Het is niet voor God maar die na mij te vrijwaren van verdienmodellen die hen klein, infantiel en naïef willen houden. God bespaar het ons dat zij vatbaar voor "het narratief" worden of eraan moeten capituleren om te overleven.  God verbiedt!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Tomega:

Een paradigmashift geeft een nieuw perspectief aan het individu. Dat individu identificeert in zoverre zich niet meer met zijn oude perspectief, maar dat oude verwerpt hij, en hij omarmt het nieuwe perspectief. Kenmerkend is, dat het ene perspectief zich niet verstaat met het andere. In zoverre is totaal irrelevenant of dat door wijsheid, ervaring, katastrophe of het gezag van een vlotte spreker is. Relevant is, dat de geest zich sluit voor het een, zodat het andere niet meer tot die geest geraken kan. Daaruit volgt dat het terrein van paradigmashifte, voor de overstapper een glijbaan is met een hoera-gevoel doordat hij steeds meer ziet van wat hij omarmt en zich steeds meer afzet van wat hij verlaat. maar logica gebiedt, dat deze vlotte overgang, juist het strijdperk is van de geesten, waar zich ook de hoogste bergen bevinden die overwonnen moeten worden. maar die ebrgen zijn er niet, want de overstapper, ervaart ze niet. Maar ze zijn er wel. En smal is de wet van de paradigmashiftoverganger, die bereid en bekwaam en beheerst genoeg is, om die bergen te willen zien, om ze dan ook op te gaan, niet te vergeten ondertussen nog steeds op weg naar dat andere paradigma.

Lijkt een beetje op die 123-dynamica, differentiëren, overstijgen en integreren. In dat proces kan er vanalles misgaan, net zoals ontluikende visielogica leidt tot toenemende complexiteit waar het navigerende zelf eerder nog niet mee vertrouwd was. In termen van 3D-4D-5D vinden we die logicakwesties binnen 3D, wat het zwaartepunt van de samenleving vrijwel auto-immuun naar beneden haalt. 

6 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik draaide uw eigen vergelijking om en dan ben ik de complotdenker? Dat is toch wel een dingetje hier, he? De andere zijde beschuldigen van wat je zélf bent en/of doet. De waanzin voorbij.

Geen idee wat je omdraaide, het is de standaard die je hanteert. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei TTC:

Je denkt echt dat we allemaal uilen zijn, maar doe rustig verder. 

Neen ik denk dat vooral van 1 aanwezige die zich als expert voordoet, maar na 1 maand eigen research ontdekte wat voor praatjesmaker het is die een ander geen succes gunt....

1 uur geleden zei TTC:

Dat is wat je denkt, hoe zeker ben je dat je ze niet indirect financiert met al je spelletjes? 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Fundamenteel:

Neen ik denk dat vooral van 1 aanwezige die zich als expert voordoet, maar na 1 maand eigen research ontdekte wat voor praatjesmaker het is die een ander geen succes gunt....

Een holistische visie begint bij koffie, want teveel cafeïne overprikkelt je blaas.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei TTC:

Uiteraard, stereotiep voor het spelletje dat je ons wil aansmeren, voorspelbaar. 

Ik speel niets, ik deel mijn ervaringen op een forum waar ik eigenlijk beter mee stop, want er is maar een handjevol dat effectieve meerwaarde aan thema's of discussies kan bieden. U bent er uiteraard géén van.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik speel niets, ik deel mijn ervaringen op een forum waar ik eigenlijk beter mee stop, want er is maar een handjevol dat effectieve meerwaarde aan thema's of discussies kan bieden. U bent er uiteraard géén van.

Het houdt ook niet op, kies zelf maar. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Petra.:

Zie jij ergens in de Bijbel God met die ijzeren roede tekeer gaan tegen Abraham, of Salomon of David  ??? 

Alle drie waren zij vol van wijsheid en van de genade Gods, Toch worden ook zij hard aangepakt. Abraham doorstond te proef en was bereid zijn zoons leven te geven als God daarom vroeg, in het geloof dat God desondanks toch zou voorzien. David doorstond vele proeven van dalen van diepe duisternis in het geloof dat hij tot koning gezalfd was, en dus eens koning zou worden in Jeruzalem. Salomo doorstond vele proeven en won in wijsheid en genade bij God en de mensen. Zoals ook Abraham en David genade verkregen bij God en ook bij de mensen. Toch kreeg Abraham de straf dat Hagar met Ismaël weggestuurd moest worden. Toch was het oordeel van God hard tegen David, die de tempel niet mocht bouwen en wiens eerste kind bij Bathseba door God werd gedood. En ook de zonde van Salomo volgt hem na. Ondanks alle wijsheid die Salomo gekregen had struikelt Salomo over de geboden van God. In plaats van genoegen te nemen met het vele goud en andere rijkdommen die hij door middel van de handel verwerft, maakt hij ook nog eens de belastingdruk van het volk loodzwaar. En in plaats van erop te vertrouwen dat God hem zal beschermen tegen de macht van de omliggende volken, schaft hij tegen het gebod van God in een grote hoeveelheid paarden aan om zo zijn militaire macht uit te breiden. En tot slot kan hij het niet nalaten om een grote harem op te bouwen om daarmee ongetwijfeld alle andere heersers uit die tijd aftroeven. Het wordt de ondergang van het grote rijk, Bron.

Galaten 3:3-9
Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen,
heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Petra.:

Genocide goedpraten lijkt me ook niet de bedoeling. Kom op joh.. natuurlijk gaat zoiets boven je petje.  En is het voor God totaal niet nodig om genocide te plegen.  

Petra, we kijken daar te menselijk naar.  Wat betekenen die woorden voor God? Hij is onsterfelijk.  Dus hij doet niemand dood, Hij geeft ze eeuwig leven. De dood is een gevolg van de duivel, Eva en Adam. Dus zij zijn de feitelijke moordenaars van iedereen. God wil dat niet en wilt ons terug eeuwige leven geven. Maar dat de dood er is, is dus een feit waar we niet naast kunnen. Bedenk ook dat Jezus eerst een opname gaat doen voor de grote purge plaatsneemt. Dus neen er gaat geen onschuldig bloed vergoten worden.

Het spijt me dat ik dat zo slecht uitfilterde hiervoor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Fundamenteel:

Petra, we kijken daar te menselijk naar

Fundamenteel... je schrijft me net in het ene topic een heel stuk over een 'ze' die wat heilig is heeft omgedraaid, en me vervolgens hier dat 'we' te menselijk kijken. 

Mijn gedachte is.. dat dat nou net is waar het om gaat, en wat Heilig is: Menselijkheid. 

Hoe wil je dan kijken..onmenselijk ?

Zonder menselijkheid kun je medemenselijkheid ook niet meer verwachten. En dan ? 

6 uur geleden zei Fundamenteel:

Wat betekenen die woorden voor God? Hij is onsterfelijk

Ja, vertel op ! Is het voor God alsof je een mug doodmept ? 

Wat is nog het verschil met de duivel als een mensenleven niks meer waard zou zijn ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

Fundamenteel... je schrijft me net in het ene topic een heel stuk over een 'ze' die wat heilig is heeft omgedraaid, en me vervolgens hier dat 'we' te menselijk kijken. 

Mijn gedachte is.. dat dat nou net is waar het om gaat, en wat Heilig is: Menselijkheid. 

 

Zonder menselijkheid kun je medemenselijkheid ook niet meer verwachten. En dan ? 

Ja, vertel op ! Is het voor God alsof je een mug doodmept ? 

Wat is nog het verschil met de duivel als een mensenleven niks meer waard zou zijn ? 

Hoe wil je dan kijken..onmenselijk ?

Als buitenstaander leren kijken naar wat er nu allemaal gebeurt en wie het stuurt.

En ik ben echt niet in staat alles te begrijpen en ben een grote zondaar wegens een zondig vlees. Maar toen ik objectief leerde kijken als buitenstaander naar mezelf om me bewuster te worden, ben ik daarna bewust geworden hoe deze problematiek wereldwijd speelt en waarom de toorn toeneemt. Bv, vroeger namen kinderen in Amerika hun wapens mee naar school, ze leerden ermee omgaan; er was een ander narratief. 0 incidenten. Vandaag met alle wetten geregeld een schietincident. Er spelen invloeden op massa schaal. De mens wordt gebrainwasht om het abrupt te stellen.

We worden tegen elkaar opgezet en ook ik ben daar vatbaar voor. Alleen zijn veel mensen zich daar niet van bewust. Het gevaar zit in ons allemaal als we narratieven gaan volgen die verborgen doelen dienen.

Romeinen 7:21-23 Ik vinde dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar den inwendigen mens; Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is

De wereldgeest is doorspekt van den boze die ons misleidt en verleidt.

En daarom bidden wij:

Mattheus 6:9 Gij dan, bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Fundamenteel:

Bv, vroeger namen kinderen in Amerika hun wapens mee naar school, ze leerden ermee omgaan; er was een ander narratief. 0 incidenten. Vandaag met alle wetten geregeld een schietincident. Er spelen invloeden op massa schaal. De mens wordt gebrainwasht om het abrupt te stellen.

Wablief ????? 

Kinderen met wapens naar school was vroeger dik oke ??? Hemeltjelief. Over brainwash gesproken.. ga je nu de wapenlobby napraten ? Tik aan je hoofd! 

Leer kindertjes niet over het leven en de liefde maar hoe ze mekaar kunnen afknallen. Het moet niet gekker worden !

 

19 uur geleden zei Fundamenteel:

De wereldgeest is doorspekt van den boze die ons misleidt en verleidt.

Die boze, die staart je recht in de spiegel aan door al die idiote Amerikaanse filmpjes.

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-9-2023 om 05:19 zei Fundamenteel:

Er staat veel, veel meer tussen de lijnen dan we aan de oppervlakte lezen. 

Wat jij doet is niet tussen de lijnen lezen, maar aanvullen met zaken die er niet staan.

Op 17-9-2023 om 05:19 zei Fundamenteel:

2 Timotheus 3:16 Al de Schrift

Daaronder werd dit de schrijver zeker niet het nieuwe Testament verstaan, want dat bestond toen nog niet.

Op 17-9-2023 om 00:14 zei Fundamenteel:

Zie ook Lukas 19.

Dus ook niet Lukas 19

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-9-2023 om 11:48 zei Tomega:
Op 16-9-2023 om 22:10 zei Dat beloof ik:

Maar heb je wel in de gaten dat het voor veel anderen als belediging wordt opgevat dat je vindt dat ze in  zonde geboren en tot niets goed in staat zijn?

Wie serieus beledigd is, heeft geen moeite om in eigen omgeving voor te doen hoe het dan wel moet.

Daarom geef ik het ook aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Daarom geef ik het ook aan.

Zodat als je beledigd bent, je wordt gescherpt om te doen waarvan je denkt dat het moreel moet en dat je dat ook kunt volhouden. Dat iemand daarbij op z'n teentjes wordt getrapt, is op die schaal onbetekenend; want immers: hij is niet in zonde geboren en is tot wel iets goeds in staat. Een dergelijk bastion van moraal en menszijn, zal zich vooral versterkt weten om te volharden in het goede, en des te meer wijken van kwade.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2023 om 05:45 zei Petra.:

Leer kindertjes niet over het leven en de liefde maar hoe ze mekaar kunnen afknallen. Het moet niet gekker worden !

Ik weet niet hoe het wel zit, maar het lijkt me dat in een liberaal land niet preuts of politiek overdreven correct wordt gedaan over wapens, en het beter is om ermee om te leren gaan, dan net te doen alsof die kinderen nooit zullen gaan schieten. En het lijkt me dat dezelfde boodschap in dicht bevolkte steden anders is, dan in de Texaanse vrijheid. Dus dat bekloppte valt wel mee, denk ik. Wat niet meevalt is nmm de geestelijke mentaliteit die steeds meer letterlijk over lijken gaat en steeds minder respect heeft voor het leven van een ander. Kopschoppen en messteken zijn alleszeggend over de moraal. En over een disfunctionerende samenleving, als het gemeengoed is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2023 om 05:45 zei Petra.:

Leer kindertjes niet over het leven en de liefde maar hoe ze mekaar kunnen afknallen. Het moet niet gekker worden !

Om te leren chunken zoek je misschien best naar een ggz-expert die hier ervaring mee heeft, ter preventie dat het alleen maar tollen wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid