Spring naar bijdragen

Onderscheidingsvermogen, is de weg nu smal, lang, breed en/of kort?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 730
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Da's beter dan denken dat je niet in de wereld bent. Dan ben je helemaal van de wereld.

Wat met pincet ontrafeld wordt, gaat met de bezem de prullenmand in.

Man toch, de negativiteit druipt van het scherm. Sla gewoon alles kapot en klop je fier op de borst dat je christen bent, super. 

Posted Images

Op 28-6-2023 om 13:55 zei Barnabas:

De horizon ligt ver weg en de weg daarheen is niet duidelijk.

Een Cochrane-review is een publicatie van het Cochrane-netwerk, voorheen bekend onder de naam 'Cochrane Collaboration'. Dit werd opgericht in 1993 als een internationaal netwerk van wetenschappers dat in 2013 meer dan 28.000 leden in meer dan 100 landen omvat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-6-2023 om 14:30 zei Barnabas:

Het verstaan van elkaar begint bij het erkennen van de eenvoudige realiteit.

Friston maakte aannemelijk dat het brein de natuurlijke neiging heeft om alle verworven kennis samen te vatten in laag-entropische structuren, daarbij gebruikmakend van het zogeheten 'free-energy principle'. Deze economische manier van geheugen-opslag is ook nuttig om het 'verrassingseffect' van nieuw te verwerven kennis zo klein mogelijk te maken. Kennis en ervaringen die niet in die theorie passen of daarmee strijdig zijn, worden als 'niet begrepen' of 'niet aanvaarde kennis' beschouwd. Ze kunnen wel als conflicterende kennis in het geheugen opgeslagen als 'er is kennis van genomen'. Als er, ondanks allerlei conflicterende kennis, toch wordt vastgehouden aan de zelf gevormde theorie dan wordt het meer een 'geloof'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-6-2023 om 14:30 zei Barnabas:

Wanneer men fouten gaat maken daarbij komt men tot verkeerde interpretatie.

Alteriteit verwijst bij sommige filosofen naar het gegeven dat er steeds iets buiten het begrip van het bewustzijn valt, namelijk het radicaal andere perspectief van de ander. Men kan de ander slechts begrijpen in zoverre men hem reduceert tot eigen begrippen, waardoor men het perspectief van de ander nooit kan begrijpen als perspectief van de ander.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-6-2023 om 10:19 zei Hopper:

Compassie met de ongeestelijke mens is vanzelfsprekend.

Op metaniveau verwijst de schuldenparadox naar het fenomeen dat wanneer we morgen zouden besluiten om alle schulden af te betalen, er geen geld meer zou zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-6-2023 om 13:55 zei Barnabas:

Daarna dient men in eenvoud te blijven en dezelde woorden voor dezelfde dingen te gebruiken. Dezelfde woorden vanwege de aard der dingen en eenvoud omdat dat het begin van het begrijpen is. Zoals een kind met zijn vader spreekt spreekt de vader eenvoudige taal met hem en wanneer hij volwassen wordt leert hij een vak en daarbij hoort een vaktaal.

Fuzzy logic kan gezien worden als een uitbreiding van de booleaanse logica. Het principe uit de booleaanse logica dat iets of waar of onwaar is, wordt losgelaten. Het is dus een vorm van meerwaardige logica. In plaats daarvan worden waarheidswaarden gebruikt tussen 0 (onwaar) en 1 (waar) in. Het discrete karakter van de traditionele logica wordt hiermee ook losgelaten, iets kan bijvoorbeeld voor 1/3 waar zijn. Of 'een beetje' waar. Het Engelse woord fuzzy betekent dan ook wazig of wollig, allerminst helder en voedingsbodem voor veel misverstanden.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites

‘Concordant’ wil zeggen ‘eensluidend’, ‘overeenstemmend’, en omschrijft meteen een belangrijk kenmerk van een concordante vertaling: één Grieks of Hebreeuws woord altijd met één Nederlands woord vertalen. In veel moderne vertalingen wordt op verschillende plekken hetzelfde woord in de grondtekst met verschillende Nederlandse woorden weergegeven. Geregeld worden ook lastige passages verder uitgelegd, waarbij vaak de uitleg overeenstemt met de heersende overtuiging. Dan is het voor de lezer niet meer mogelijk om in zijn Bijbelvertaling te ontdekken wat er eigenlijk staat of kritisch de keuzes van de vertalers of de heersende overtuiging te onderzoeken. Dit is wat een concordante vertaling, wat de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) is, wil voorkomen; het wil vooral weergeven ‘wat er staat geschreven’.

Een ‘eensluidende’ vertaling die vooral wil weergeven ‘wat er staat geschreven’ klinkt mooi, maar roept waarschijnlijk ook vragen op. Waarom doen veel moderne Nederlandse vertalingen dat niet? En, aangezien het Grieks en het Hebreeuws hele andere talen zijn dan het Nederlands, kan je wel ‘concordant’ vertalen? Is ‘letterlijker’ altijd beter? En is de NCV dan vrij van interpretatie? Om deze vragen te beantwoorden is het goed eerst verder uit te leggen hoe de vertaalmethode van de NCV werkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Monachos:

‘Concordant’ wil zeggen ‘eensluidend’, ‘overeenstemmend’, en omschrijft meteen een belangrijk kenmerk van een concordante vertaling: één Grieks of Hebreeuws woord altijd met één Nederlands woord vertalen. In veel moderne vertalingen wordt op verschillende plekken hetzelfde woord in de grondtekst met verschillende Nederlandse woorden weergegeven. Geregeld worden ook lastige passages verder uitgelegd, waarbij vaak de uitleg overeenstemt met de heersende overtuiging. Dan is het voor de lezer niet meer mogelijk om in zijn Bijbelvertaling te ontdekken wat er eigenlijk staat of kritisch de keuzes van de vertalers of de heersende overtuiging te onderzoeken. Dit is wat een concordante vertaling, wat de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) is, wil voorkomen; het wil vooral weergeven ‘wat er staat geschreven’. Een ‘eensluidende’ vertaling die vooral wil weergeven ‘wat er staat geschreven’ klinkt mooi, maar roept waarschijnlijk ook vragen op. Waarom doen veel moderne Nederlandse vertalingen dat niet? En, aangezien het Grieks en het Hebreeuws hele andere talen zijn dan het Nederlands, kan je wel ‘concordant’ vertalen? Is ‘letterlijker’ altijd beter? En is de NCV dan vrij van interpretatie? Om deze vragen te beantwoorden is het goed eerst verder uit te leggen hoe de vertaalmethode van de NCV werkt.

Niet zomaar benoemd als het moerasprobleem, de kracht van eenvoud en kleine dingen veel minder opgemerkt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-7-2023 om 17:19 zei Hopper:

Alleen het 'denken' kan hulpvragen bedenken.

Taxonomie speelt een zeer belangrijke rol in metatheorie, doordat het classificeren van theorieën een van de onderwerpen is die in een metatheorie centraal staat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-6-2023 om 14:30 zei Barnabas:

Hermeneutiek begint bij het erkennen van eenvoudige woorden en elkaar verstaan doet men in de eerste plaaats door op te bouwen vanaf eenvoudige begrippen. Wanneer men fouten gaat maken daarbij komt men tot verkeerde interpretatie.

Fundamentele kennis zegt dus niets over de toepassing maar net omwille van de onveranderlijke veranderlijkheid opent het wel perspectieven die in afwezigheid van biflatie misschien toch niet altijd opgemerkt worden. In relatie tot het idee van een paradigmashift, waarvan we op basis van onderzoek kunnen opmerken dat het van alle tijden is, lijkt de eerder simplistische herinnering aan bronkennis alvast een kleine stap in de goede richting, als een niet-ondoordachte afgeleide van voortschrijdend onderzoek, van het simpele in het complexe, als een potentieel, met een hoopvolle blik op de toekomst, niet meer, niet minder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-7-2023 om 13:06 zei Hopper:

Zonder waarom, zonder reden, nergens vandaan komend, nergens naar toe gaande.

Redelijk paradoxaal is dat het moerasprobleem fluweelzachte handschoentjes en een pincet vereist om een en ander te ontrafelen, om vervolgens in hetzelfde moeras weggemoffeld te worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Coping is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat wordt bedoeld. Het betreft de omgang met alle soorten voortdurende stressoren, zoals werkloosheid, echtscheiding, pijn of oorlog. Het Engelstalige begrip, dat ook in de Nederlandstalige literatuur gangbaar is, is afgeleid van to cope with (omgaan met of opgewassen zijn tegen iets).

Verschillende onderzoekers hanteren verschillende definities van het begrip “coping”. Een belangrijke onderzoeker op het gebied van coping en stressreductie was de Amerikaanse psycholoog Richard Lazarus. Hij definieerde coping als “Cognitieve en gedragsmatige inspanningen om interne en/of externe eisen en de conflicten daartussen te overwinnen, te verminderen of te tolereren” (“cognitive and behavioral efforts to master, reduce or tolerate the internal and/or external demands that are created by the stressful transaction”). Het begrip “inspanningen” in deze definitie maakt duidelijk dat de verschijningsvormen van coping verschillend kunnen zijn, en dat ze niet altijd tot de gewenste oplossing leiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Monachos:

Coping is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat wordt bedoeld. Het betreft de omgang met alle soorten voortdurende stressoren, zoals werkloosheid, echtscheiding, pijn of oorlog. Het Engelstalige begrip, dat ook in de Nederlandstalige literatuur gangbaar is, is afgeleid van to cope with (omgaan met of opgewassen zijn tegen iets). Verschillende onderzoekers hanteren verschillende definities van het begrip “coping”. Een belangrijke onderzoeker op het gebied van coping en stressreductie was de Amerikaanse psycholoog Richard Lazarus. Hij definieerde coping als “Cognitieve en gedragsmatige inspanningen om interne en/of externe eisen en de conflicten daartussen te overwinnen, te verminderen of te tolereren” (“cognitive and behavioral efforts to master, reduce or tolerate the internal and/or external demands that are created by the stressful transaction”). Het begrip “inspanningen” in deze definitie maakt duidelijk dat de verschijningsvormen van coping verschillend kunnen zijn, en dat ze niet altijd tot de gewenste oplossing leiden.

En voor een kwantumshift in het wereldbrein kunnen we bij de Hema terecht, alvast benieuwd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-7-2023 om 13:06 zei Hopper:

De paradox van de heelheid is dat je de veelheid dient te verlaten.

Het schone en het goede vormen twee van de drie meest omvattende en meest verheven waarden uit de filosofie-geschiedenis. Het derde lid van deze trits is het ware. Gedrieën hebben zij een klassieke positie gekregen. En al kan men ze misschien heden ten dage nauwelijks noemen zonder een reactie van vertedering, nostalgie of spot op te roepen, dit is hoogstens een kwestie van naamgeving.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Monachos:

En toch vind ik op pannenkoeken schenkstroop lekkerder dan poedersuiker. Tegen al die mensen die poedersuiker lekkerder vinden zeg ik: "ga lekker weg met je poedersuiker!"

Noumenon is een term die binnen de filosofie wordt gebruikt om dingen of gebeurtenissen te benoemen die alleen in de geest bestaan, onafhankelijk van de zintuigen. Het verwijst naar een onkenbare, niet te beschrijven werkelijkheid die op de een of andere manier 'achter' de wereld van geobserveerde verschijnselen ligt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-6-2023 om 14:30 zei Barnabas:

Zoals je eerder op een reactie van mij gereageerd hebt was daar geen touw aanvast te knopen omdat er nauwelijks een woord in voorkwam dat ik gebruikte. Dan kun je niet verwachten dat ik je begrijp.

Niet onbelangrijk is mogelijks de aanname bij aanvang, om pas dan te kunnen evalueren of dat wat hierover reeds eerder geschreven is ook intrinsieke waarachtigheid geniet. In die zin niets nieuws onder de zon dan wel sterk afhankelijk van hoe het navigerende zelf de ingeslagen weg beloopt, ervaart, denkt, voelt en begrijpt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Monachos:

Dat mensen die poedersuiker lekkerder vinden beseffen dat er ook mensen zijn die schenkstroop prefereren! 

Vinden we allemaal terug in het AQAL-model, er zijn zelfs siropen waarvan ik het bestaan eerder niet eens kende. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei HJW4:

Het was een serieuze vraag

Flow is een belangrijk concept in de zogenoemde positieve psychologie, waarvan Csíkszentmihályi de belangrijkste proponent is. Flow wordt zo genoemd omdat enkele personen die door Csíkszentmihályi werden geïnterviewd voor zijn in 1975 verschenen boek over flow het bij wijze van metafoor hadden over een 'stroom die hen meevoerde'. In die zin is de term niet gerelateerd aan de uitdrukking 'Go with the flow', die betekent dat men zich aan de omstandigheden aanpast of zich conformeert aan anderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Monachos:

Dat mensen die poedersuiker lekkerder vinden beseffen dat er ook mensen zijn die schenkstroop prefereren! 

Polderblindheid is een vorm van verminderde opmerkzaamheid in het verkeer veroorzaakt door een afwezigheid van externe prikkels. Dit doet zich vaak voor bij stille rechte wegen in een gelijkmatig landschap. De term refereert aan het polderlandschap zoals dat in sommige gebieden in Nederland te zien is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-6-2023 om 14:30 zei Barnabas:

Wanneer jij wilt communiceren stap dan van je stokpaardje af en neem kennis van wat een ander bezig houdt en neem terminologie van een ander over.

Je oren spitsen is niet altijd een goede zaak, sommigen denken immers nogal snel dat je dan wel van een andere planeet moet zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid