Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 53
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

1Tim 2:5 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen.  5 Want er i

Het is prima om de discussie over Maria (weer eens) in relatie tot de katholieke kerk aan te gaan hier, maar dan wel op basis van wat de katholieke kerk daadwerkelijk leert. En je loopt hier volgens m

We kunnen er lang of kort over zijn, binnen de RKK is er Maria-verering.  In sommige gebeden werd dat 'altijd maagd' ook benadrukt.  Dat gaf Maria een aureool van heiligheid, sereniteit en zo.  Exeget

1Tim 2:5 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen.  5 Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus,  6 die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor allen — [hiervan] dient op de speciaal daarvoor bestemde tijden getuigenis te worden afgelegd.

Maria is geen middelaar tussen God en de mens zoals door RKK wordt beweerd. Er is slechts één Middelaar en dat is Jezus Christus. 
Maria was een goede vrouw en de moeder van Jezus, maar meer ook niet. Ze heeft geen goddelijke status zoals de RKK haar die probeert te geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

1Tim 2:5 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen.  5 Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus,  6 die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor allen — [hiervan] dient op de speciaal daarvoor bestemde tijden getuigenis te worden afgelegd.

De tekst gaat verder.... en daar staat dan dat Timotheus zegt dat hij als apostel is aangesteld om dat te verkondigen.
En daaruit blijkt dus dat de tekst onzin is.
Want als Jezus middelaar is tussen God en mensen, is het niet nodig dat Timotheus daar óók nog eens een middelende (verkondigende ) rol in speelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

1Tim 2:5 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen.  5 Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus,  6 die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor allen — [hiervan] dient op de speciaal daarvoor bestemde tijden getuigenis te worden afgelegd.

Maria is geen middelaar tussen God en de mens zoals door RKK wordt beweerd. Er is slechts één Middelaar en dat is Jezus Christus. 
Maria was een goede vrouw en de moeder van Jezus, maar meer ook niet. Ze heeft geen goddelijke status zoals de RKK haar die probeert te geven.


Met je eens. De RKK verzint er zaken bij zoals “Maria altijd maagd” terwijl Jezus  volgens de bijbel broers  heeft gehad. Bovendien  schrijft Mattheüs over Jozef en Maria dat ‘hij geen gemeenschap met haar had voordat ze een zoon had gebaard’ (Matt. 1:25), wat impliceert dat het daarna wel gebeurde.   De protestanten echter aan de andere kant bewijzen Maria in mijn optiek vaak veel te weinig eer. “Van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig prijzen”, zegt Lucas 1:46-55.  Met het Magnificat is dus helemaal niks mis. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Want als Jezus middelaar is tussen God en mensen, is het niet nodig dat Timotheus daar óók nog eens een middelende (verkondigende ) rol in speelt.

Timotheüs bemiddelde niet, net zoals elke prediker niet bemiddeld. Bemiddeling moet je beetje zien als bemiddelen zoals een advocaat dat ook doet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Timotheüs bemiddelde niet, net zoals elke prediker niet bemiddeld. Bemiddeling moet je beetje zien als bemiddelen zoals een advocaat dat ook doet.

Dat snap ik, maar als Jezus zou bemiddelen tussen God en mensen is Timotheus overbodig.  Helaas zien we echter geen enkel evangelie of brief van Jezus en alleen maar van de apostelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei sjako:

1Tim 2:5 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen.  5 Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus,  6 die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor allen — [hiervan] dient op de speciaal daarvoor bestemde tijden getuigenis te worden afgelegd.

Maria is geen middelaar tussen God en de mens zoals door RKK wordt beweerd. Er is slechts één Middelaar en dat is Jezus Christus. 
Maria was een goede vrouw en de moeder van Jezus, maar meer ook niet. Ze heeft geen goddelijke status zoals de RKK haar die probeert te geven.

Het is prima om de discussie over Maria (weer eens) in relatie tot de katholieke kerk aan te gaan hier, maar dan wel op basis van wat de katholieke kerk daadwerkelijk leert. En je loopt hier volgens mij lang genoeg rond om hierin al lang en breed door katholieken gecorriceerd te zijn omtrent Maria's status. Ik begrijp dus eerlijk gezegd niet waarom je nu weer helemaal opnieuw wil beginnen, je een beetje van de domme houdt.

Voor users nieuw in deze discussie de feiten over wat de katholieke kerk wel en niet over Maria gelooft op een rij (ik zeg dus niet dat onderstaande doctrines zélf feitelijk zijn, maar alleen dat het een feit is dat de katholieke kerk het onderstaande gelooft):

De katholieke kerk gelooft dat Maria voor ons bidt, net zoals wij voor elkaar bidden, en zo dus voorspraak voor ons doet, en dat haar gebed in het bijzonder verhoort wordt.
Daar de heiligen in de hemel leven, en Maria dus ook, en samen met ons in één Christus verbonden zijn, kunnen wij hen en dus ook haar door Hem vragen om voor ons te bidden.
Haar voorspraak vervangt niet het ene, exclusieve Middelaarschap van Christus, net zoals jouw gebed voor je naasten en jouw verkondiging dat ook niet doet.
De katholieke kerk gelooft niet dat Maria goddelijk is en ook ooit is geweest, maar wel ons als geliefde leerlingen tot Moeder is gegeven toen ze onder het kruis stond.
Maria wordt binnen de katholieke kerk niet aanbeden, maar vereerd, wat binnen het katholicisme een groot verschil is, net zoals het houden van je geliefde geen aanbidding is.

Niemand anders dan Maria kon deze onvoorstelbare roeping ontvangen en aanvaarden, net zoals God ook een unieke roeping heeft alleen voor jou.
Daar Jezus zowel mens als God is en God eeuwig en ongeschapen is, heeft Maria met Jezus dus ook God gebaard en is zij dus ook Gods Moeder.
Jezus heeft zo voor eeuwig Maria als zijn Moeder, God de Vader als zijn vader en Jozef als zijn voedstervader.
Door haar exclusieve toewijding aan God is zij altijd maagd gebleven, net zoals de verbondsark altijd de ark bleef en eveneens alleen Gods woord droeg.
Om Jezus in volmaakte liefde te kunnen ontvangen, werd Maria vanaf haar conceptie door God gevrijwaard van de erfzonde en zo dus ook van zonde.
Na haar overlijden werd zij met ziel en lichaam in de hemel opgenomen en met haar Zoon verenigd, als laatste teken van zijn liefde voor haar.
Omdat naast Jezus niemand zoveel geleden heeft als Maria, is naast Jezus niemand zoveel verheven als zij, zodanig dat we haar als koningin van de hemel vereren.

Ongetwijfeld zullen nu heel wat protestantse en aanverwante tenen alle kanten op spartelen en de neiging krijgen om bijbels naar deze post te gooien en dat is prima (ik zou dat laatste alleen niet letterlijk doen, omwille van je beeldscherm). Maar als je hierover wilt discussieren, dan wel op basis van feiten en niet op basis van allerlei veronderstellingen en misverstanden die alleen maar ruis brengen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit artikel vond ik wel interessant erover:

“In de ogen van een aantal schrijvers in de vroege kerk verdragen heiligheid en seksualiteit elkaar niet zo goed. Er ontstaat een wantrouwen jegens seksualiteit; trouwen kan, maar een leven van onthouding is beter. De ideale Maria is daarom een kuise, ascetische Maria. Dit zien we bijvoorbeeld bij Origenes en bij Ambrosius van Milaan. De laatste kan Maria vergelijken met een gesloten poort waardoor alleen Jezus is gekomen, of met een tempel.

De meeste invloed heeft, zoals wel vaker, Ambrosius’ beroemde leerling Augustinus gehad. Hij legt een sterke verbinding tussen de gewone vorm van conceptie en – zondige! – lichamelijke verlangens: elk mens komt zo op de wereld en deelt daarmee in de toestand die Augustinus als ‘erfzonde’ aanduidt. Hoe meer hij die verbinding legt, hoe belangrijker het wordt dat Maria daar niets mee te maken had: niet bij de conceptie, niet bij de geboorte, en niet daarna. De absolute maagdelijkheid van Maria garandeert, kort gezegd, dat Jezus zelf geheel en al vrij is van die erfzonde. 

Dat is dan ook wat de geloofsbelijdenis volgens hem bedoelt met ‘geboren uit de maagd Maria.’ Deze voorstelling is blijven overheersen na Augustinus: Maria was en bleef maagd.“

https://www.pthu.nl/bijbelblog/2018/12/maria-eeuwig-moeder-en-eeuwig-maagd/

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

We kunnen er lang of kort over zijn, binnen de RKK is er Maria-verering.  In sommige gebeden werd dat 'altijd maagd' ook benadrukt.  Dat gaf Maria een aureool van heiligheid, sereniteit en zo.  Exegetische aanknopingspunten zijn er niet,  maar Exodus 20:4-6 is er wel.   Daar wordt verboden om beelden te aanbidden of te heiligen, maar daar trekt de RKK zich al 20 eeuwen niks van aan.  En dat recht hebben zij natuurlijk.  Het aanbidden en heiligen gaat ook in tegen de leer van Jezus: Matteüs 7:1-6.   Iemand -Maria in dit geval-  tot toonbeeld van maagdelijkheid uitroepen is 'met een maat meten'.

Mijn privé opvatting is dat dit soort on-Bijbels gedachtengoed voortkomt uit een patriarchale heerschappij.  Daarom werd de éne Maria op een voetstuk geplaatst als toonbeeld voor alle vrouwen om kuis en maagdelijk te zijn.  En die andere Maria werd eeuwenlang afgeschilderd als toonbeeld van verdorvenheid.   Waaruit blijkt dat de RKK gewoon mensenwerk is of  beter gezegd, mannenwerk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Robert Frans:

En je loopt hier volgens mij lang genoeg rond om hierin al lang en breed door katholieken gecorriceerd te zijn omtrent Maria's status. Ik begrijp dus eerlijk gezegd niet waarom je nu weer helemaal opnieuw wil beginnen, je een beetje van de domme houdt.

Jazeker, maar ben het daar volkomen mee oneens en die argumenten weet jij ook wel.

4 uur geleden zei Robert Frans:

De katholieke kerk gelooft dat Maria voor ons bidt, net zoals wij voor elkaar bidden, en zo dus voorspraak voor ons doet, en dat haar gebed in het bijzonder verhoort wordt.

De doden komen pas tot leven bij Jezus komst. Ondertussen is dat gebeurd, in 1914. Ik geloof dus wel dat Maria nu in de hemel is. Bovendien wordt gezegd dat JHWH de hoorder van het gebed is en niemand anders. Bidden doen wij in naam van Jezus en niet in de naam van Maria. Bovendien mogen wij niet met de doden praten.

Psalm 65:2 O Hoorder van het gebed, ja, tot u zullen mensen van alle vlees komen.

Johannes 15:16 IJ hebt mij niet uitgekozen, maar ik heb U uitgekozen, en ik heb U gesteld opdat GIJ zoudt heengaan en vrucht zoudt blijven dragen en dat UW vrucht zou blijven, opdat wat GIJ de Vader ook vraagt in mijn naam, hij het U zou geven.

4 uur geleden zei Robert Frans:

De katholieke kerk gelooft niet dat Maria goddelijk is en ook ooit is geweest, maar wel ons als geliefde leerlingen tot Moeder is gegeven toen ze onder het kruis stond.

De devotie die ik zie bij Katholieken voor Maria neigt tot echt tot aanbidding.

4 uur geleden zei Robert Frans:

Door haar exclusieve toewijding aan God is zij altijd maagd gebleven, net zoals de verbondsark altijd de ark bleef en eveneens alleen Gods woord droeg.

Jezus had broers en zussen. Maria is niet maagd gebleven, maar was een zeer goede moeder. 
Markus 6:3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Mari̱a en de broer van Jako̱bus en Jo̱zef en Ju̱das en Si̱mon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons?” Zij dan namen aanstoot aan hem.

4 uur geleden zei Robert Frans:

Om Jezus in volmaakte liefde te kunnen ontvangen, werd Maria vanaf haar conceptie door God gevrijwaard van de erfzonde en zo dus ook van zonde.

Is mooi verzonnen, maar kan niet Bijbels onderbouwd worden. In werkelijkheid werd de vrucht in Maria’s schoot gebracht en is er geen genetische informatie van Maria in Jezus. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Robert Frans:

Omdat naast Jezus niemand zoveel geleden heeft als Maria, is naast Jezus niemand zoveel verheven als zij, zodanig dat we haar als koningin van de hemel vereren.

Nee, dat komt omdat zij door de oude kerk de vervanging van Isis werd. Jeremia 44:18 veroordeeld devotie voor de Koningin des hemels.

En sinds wij ermee zijn opgehouden offerrook aan de ’koningin des hemels’ te brengen en drankoffers voor haar uit te gieten, hebben wij aan alles gebrek gehad, en door het zwaard en door de hongersnood zijn wij aan ons eind gekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

We kunnen er lang of kort over zijn, binnen de RKK is er Maria-verering.  In sommige gebeden werd dat 'altijd maagd' ook benadrukt.  Dat gaf Maria een aureool van heiligheid, sereniteit en zo.  Exegetische aanknopingspunten zijn er niet,  maar Exodus 20:4-6 is er wel.   Daar wordt verboden om beelden te aanbidden of te heiligen, maar daar trekt de RKK zich al 20 eeuwen niks van aan.  En dat recht hebben zij natuurlijk.  Het aanbidden en heiligen gaat ook in tegen de leer van Jezus: Matteüs 7:1-6.   Iemand -Maria in dit geval-  tot toonbeeld van maagdelijkheid uitroepen is 'met een maat meten'.

Mijn privé opvatting is dat dit soort on-Bijbels gedachtengoed voortkomt uit een patriarchale heerschappij.  Daarom werd de éne Maria op een voetstuk geplaatst als toonbeeld voor alle vrouwen om kuis en maagdelijk te zijn.  En die andere Maria werd eeuwenlang afgeschilderd als toonbeeld van verdorvenheid.   Waaruit blijkt dat de RKK gewoon mensenwerk is of  beter gezegd, mannenwerk.


Wat ik dan wel weer opvallend vind is dat de 144.000 Israëlieten die verzegeld worden en door de Grote Verdrukking heen behouden blijven allemaal maagdelijke mannen zijn (Openbaring 14:1-5).

Die maagdelijkheid schijnt wel een dingetje te zijn.  Ook weer het bewijs dat het geen JG zijn want die zijn niet maagdelijk. Ook in het Jodendom is voor zover ik weet het celibaat niet gebruikelijk.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

 

Mijn privé opvatting is dat dit soort on-Bijbels gedachtengoed voortkomt uit een patriarchale heerschappij.  Daarom werd de éne Maria op een voetstuk geplaatst als toonbeeld voor alle vrouwen om kuis en maagdelijk te zijn.  En die andere Maria werd eeuwenlang afgeschilderd als toonbeeld van verdorvenheid.   Waaruit blijkt dat de RKK gewoon mensenwerk is of  beter gezegd, mannenwerk.


Hierin deel ik je visie. Toevallig ontving ik zojuist per e-mail een nieuwsbrief van Amir Tsarfati waarin hij (vertaald naar het Nederlands) schrijft:

“De eerste persoon aan wie Jezus Zich openbaarde als de opgestane Heer was niet Petrus, en ook niet Johannes. Het was niet zijn moeder, Mary, die door de katholieke kerk tot heilige en medeverlosser wordt gemaakt. Het was Maria Magdalena. Dat leert ons veel. Jezus kijkt niet naar je status in de samenleving. Hij kijkt niet naar je bankrekening, naar je succesverhaal. Het enige waar Hij om geeft, is uw toewijding, uw liefde en hoeveel Heer Hij is in uw leven. Hij was alles voor Maria. Magdala was een stad, maar Maria Magdalena is het verhaal van deze stad. Tegenwoordig kent iedereen Magdala of Migdal vanwege Mary. Ze was niets. Niemand hield van haar. Niemand gaf om haar. Ze was een buitenbeentje. Ze was een beschadigd goed. Ze werd afgewezen. Maar vanwege haar liefde en toewijding aan Jezus kennen we vandaag allemaal Magdala. Zij werd de reden dat we meer willen weten over deze stad. Zij werd de reden dat we meer over Jezus willen weten. Hoe mooi is het dat alles wat we nodig hebben om iemand te zijn, is dat we onszelf tot niets maken, zodat we Hem alles in ons leven kunnen maken.”

Bron: de nieuwsbrief waarop je je kunt abonneren op: https://beholdisrael.org

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het bijzondere is dat anderen Maria's maagdelijkheid juist weer zien als teken van haar macht. Zij had immers geen man nodig om zwanger te worden, ze was een sterke, onafhankelijke vrouw waar geen kwaad tegenop gewassen was, zonder gemits en gemaar aanvaardde ze haar roeping, moedig en getrouw stond ze onder het kruis, terwijl op de geliefde leerling na alle apostelen gevlucht waren, en ze is dus nu in katholiek verstaan de koningin des hemels. En als je haar lofprijzing in Lucas 1,46-55 leest (ofwel het Magnificat), dan lees je ook dat zij bepaald geen zoetgevooisd geloof had.
Net zoals met haar maagdelijkheid zelf: ik vind het eigenlijk wel mooi dat mensen die geen relatie en geen seks hebben, blijkbaar net zo goed een buitengewone roeping van God kunnen ontvangen. In een samenleving waar men toch wat neerkijkt op volwassenen die nooit seks hebben gehad en waarin heel veel ook om seks draait, is Maria een baken van hoop en troost. Wij mogen er ook zijn. :)
Het is dus maar net met welke ogen je haar wilt bezien en hoe positief of negatief je erin wilt staan. En natuurlijk hoe graag je over medegelovigen en hun motieven wilt oordelen als zij anders in dingen staan dan jij. Immers, wat de boer niet kent hè...

Er is in de wereld bijna geen krachtiger beeld dan dat van een moeder en haar kind. Zelfs in ons seculiere westen blijft dat beeld inspireren en ontroeren en @sjako gaf al aan dat het beeld ook in de antieke godsdiensten veel voorkwam. Dat God zichzelf dus een Moeder kiest, is dan ook de meest prachtige vervulling van dat beeld, daar het Evangelie immers alle tijden vervult. Maria kreeg de onvoorstelbare eer om God zelf, de Schepper van hemel en aarde in haar schoot te dragen. Laat eens bij ons inzinken wat dat voor haar betekende, wat daar nu eigenlijk gebeurde. Je leest er misschien zo snel overheen, maar daar gebeurt wel echt iets ongeëvenaards.
Om Gods woord in de vorm van de tien geboden op aarde te bewaren, was er al een zuiver gouden verbondsark en tabernakel nodig, met een uitgebreide offercultus, helemaal toegewijd aan God. Ik noemde die ark al eerder om die reden. Toen al gold: eenmaal toegewijd aan God, altíjd toegewijd aan God. Een priester was voor het leven gewijd en heilige voorwerpen mochten nooit meer voor profane doeleinden gebruikt worden. Zelfs de tempelwierook mocht men buiten de tempel niet namaken voor eigen gebruik.

Als God zelf dan als het Woord op aarde komt, het vlees aanneemt en daartoe de schoot van een jonge vrouw verkiest, dan is het absoluut niet vreemd te beseffen dat Hij Maria daartoe nog veel meer heeft geheiligd en voor het leven toegewijd dan die ark destijds. Dat Hij haar daartoe het allerbeste gaf wat Hij als een liefhebbende Zoon kon geven: vrijwaring van elke zonde, volmaakte liefde voor haar Kind en zo voor God, dat haar weer op volmaakte wijze liefhad, een prachtige eeuwige toekomst en daartoe de zeer bittere, maar toch bijzonder eervolle gunst om ten volle te mogen delen in zijn Offer voor ons, door onder het kruis samen met Hem te lijden. Zij wordt dan ook wel de ark van het nieuwe verbond genoemd.
Zoals ik al zei: naast Jezus zelf heeft niemand zo geleden als zijn Moeder, toen haar enige Zoon in al zijn onschuld en liefde zo gruwelijk werd gemarteld en vermoord, en is daarom naast Jezus zelf niemand zo verheven als zij. Inderdaad, alle geslachten zullen haar zalig prijzen en dat blijven we tot in alle eeuwen doen. Als je dus meent dat Maria wel heel erg op een voetstuk zou staan binnen de kerk, bedenk je dan wel dat dat voetstuk door haar moed, trouw, nederigheid en verschrikkelijke lijden is opgebouwd en dat er geen enkel aan Christus opgedragen lijden is, dat niet rijkelijk en overvloedig door Hem wordt beloond. En geen enkel lijden zal opwegen tegen die heerlijkheid.

bewerkt door Robert Frans
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:


Hierin deel ik je visie. Toevallig ontving ik zojuist per e-mail een nieuwsbrief van Amir Tsarfati waarin hij (vertaald naar het Nederlands) schrijft:

“De eerste persoon aan wie Jezus Zich openbaarde als de opgestane Heer was niet Petrus, en ook niet Johannes. Het was niet zijn moeder, Mary, die door de katholieke kerk tot heilige en medeverlosser wordt gemaakt. Het was Maria Magdalena. Dat leert ons veel. Jezus kijkt niet naar je status in de samenleving. Hij kijkt niet naar je bankrekening, naar je succesverhaal. Het enige waar Hij om geeft, is uw toewijding, uw liefde en hoeveel Heer Hij is in uw leven. Hij was alles voor Maria. Magdala was een stad, maar Maria Magdalena is het verhaal van deze stad. Tegenwoordig kent iedereen Magdala of Migdal vanwege Mary. Ze was niets. Niemand hield van haar. Niemand gaf om haar. Ze was een buitenbeentje. Ze was een beschadigd goed. Ze werd afgewezen. Maar vanwege haar liefde en toewijding aan Jezus kennen we vandaag allemaal Magdala. Zij werd de reden dat we meer willen weten over deze stad. Zij werd de reden dat we meer over Jezus willen weten. Hoe mooi is het dat alles wat we nodig hebben om iemand te zijn, is dat we onszelf tot niets maken, zodat we Hem alles in ons leven kunnen maken.”

Bron: de nieuwsbrief waarop je je kunt abonneren op: https://beholdisrael.org

Het Evangelie van Maria Magdalena is wat dat betreft interessant.  Het geeft een andere kijk op de zaken destijds.  Helaas zijn er delen verdwenen.  Maar mijn opvatting betreffende Jezus wijkt sowieso af van de kerkleer.   Uit alles wat hij onderwijst kunnen we afleiden dat hij een zijnsleer onderwees.  In de zijnsleer telt status inderdaad niet mee en kan er geen ongelijkheid zijn tussen man en vrouw.  In het uitspreken van het oorspronkelijke Woord , spreken man en vrouw het 'ik ben' op dezelfde wijze uit.

Maria Magdalena is daarbij van een groter belang dan de moeder van Jezus.  De maagdelijkheid verwijst meer naar Jezus (Tabula Rasa, het onbeschreven blad) als zijnde het Woord.  Iets wat we ook terug zien bij het "Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen".

Sowieso het bespreken van het ja/nee seksleven van Maria en Jozef vind ik een beetje beschamend. Alsof Maria en/of Jozef daar de gemeenschap verantwoording over heeft af te leggen.  We weten er gewoon niks van af , de preoccupatie met seks is een kerkelijk dingetje.  Waar de moslims de vrouw een hoofddoek opleggen, daar heeft de kerk een maagdelijk rolmodel.  Zoek de verschillen.  Ik zie ze niet.  Als masculiene beschermingsdrift zie ik dat , want de vrouw is 'mijn' eigendom.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Flawless victory:

Wat ik dan wel weer opvallend vind is dat de 144.000 Israëlieten die verzegeld worden en door de Grote Verdrukking heen behouden blijven allemaal maagdelijke mannen zijn (Openbaring 14:1-5).

Het gaat niet om letterlijke maagdelijkheid maar om het vrij zijn van zonden. Voor mij is de identiteit van de 144.000 duidelijk om dat ze vereen zelft worden met de bruid van Christus en het nieuwe Jeruzalem. Dat duidt dus op een regering. Ik weet wel zeker dat niet alleen Joden het Nieuwe Jeruzalem zullen vormen maar uitverkoren uit alle volkeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

En nu is het interessant om uit te vinden wanneer een man zich 'bevlekt' met een vrouw. 


 Volgens de kanttekeningen bij de Statenvertaling zijn het inderdaad mensen die niet standvastig zijn gebleven in het geloof. Ik vind het dan wel een rampzalige vergelijking om de vrouw gelijk te stellen aan de zonde, of het ongeloof. Maar ik begrijp dat dat past in het beeld van het tijdsgewricht waarin de bijbel werd geschreven.

Uit de kanttekeningen bij de Statenvertaling:

“Dit kan niet verstaan worden van den huwelijken staat, gelijk sommigen drijven. Want die is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, gelijk Paulus getuigt Hebr. 13:4; en Christus wordt gevolgd waar Hij gaat, niet alleen van de gelukzaligen die hier ongetrouwd zijn geweest, maar ook van de getrouwden, als patriarchen, apostelen, martelaars en talloze anderen, gelijk de Schrift spreekt 2 Cor. 5:6 enz., 1 Thess. 4:17, enz. Maar door deze maagden worden hier verstaan degenen, die met haar geloof en ware belijdenis van Christus, haar Bruidegom standvastig zijn bijgebleven, als de hoer van Babel met den kelk van hare hoererij, dat is afgoderij, alle koningen en volken der aarde heeft dronken gemaakt. Waarvan het in het vervolg breder gesproken zal worden. Op gelijke wijze spreekt ook de apostel Paulus van allerlei ware gelovigen; 2 Cor. 11:2.”

https://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Op14.htm

Het gaat kennelijk om het beeld bruid versus hoer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Flawless victory:


 Volgens de kanttekeningen bij de Statenvertaling zijn het inderdaad mensen die niet standvastig zijn gebleven in het geloof. Ik vind het dan wel een rampzalige vergelijking om de vrouw gelijk te stellen aan de zonde, of het ongeloof. Maar ik begrijp dat dat past in het beeld van het tijdsgewricht waarin de bijbel werd geschreven.

Uit de kanttekeningen bij de Statenvertaling:

“Dit kan niet verstaan worden van den huwelijken staat, gelijk sommigen drijven. Want die is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, gelijk Paulus getuigt Hebr. 13:4; en Christus wordt gevolgd waar Hij gaat, niet alleen van de gelukzaligen die hier ongetrouwd zijn geweest, maar ook van de getrouwden, als patriarchen, apostelen, martelaars en talloze anderen, gelijk de Schrift spreekt 2 Cor. 5:6 enz., 1 Thess. 4:17, enz. Maar door deze maagden worden hier verstaan degenen, die met haar geloof en ware belijdenis van Christus, haar Bruidegom standvastig zijn bijgebleven, als de hoer van Babel met den kelk van hare hoererij, dat is afgoderij, alle koningen en volken der aarde heeft dronken gemaakt. Waarvan het in het vervolg breder gesproken zal worden. Op gelijke wijze spreekt ook de apostel Paulus van allerlei ware gelovigen; 2 Cor. 11:2.”

https://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Op14.htm

Het gaat kennelijk om het beeld bruid versus hoer. 

Ik heb het commentaar van de SV maar gedeeltelijk kunnen ontcijferen. Ik denk dat een man zich alleen maar kan bevlekken met een vrouw als het om ongeoorloofde gemeenschap gaat. Dus seks buiten of voor het huwelijk. Maar ook seks binnen het huwelijk. Bijvoorbeeld tijdens de menstruatie. (zie Torah) 

Misschien nog andere dingetjes maar dit is het enige wat me nu even te binnen schiet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vond net nog onderstaand artikel. Erg leerzaam vind ik.  Daaruit blijkt dat de zg. “onbevlekte ontvangenis” niet duidt op de geboorte van Jezus uit een maagd, maar dat het een dogma is dat in 1854 is ingevoerd en dat stelt dat Maria zonder (erf)zonde zou zijn geboren.  Ze zouden dit dogma hebben ingevoerd omdat Maria niet gedoopt was. 

“De katholieke kerk ziet de mens als van nature zondig. Adam en Eva hebben als eerste mensen tegen God gezondigd en zijn daarvoor gestraft. Ieder mens neemt deze zonde bij zijn of haar geboorte mee de wereld in. Deze zogeheten erfzonde kan alleen door de doop worden weggenomen. Maria is niet gedoopt, dat was toen nog niet gebruikelijk, en zou daarom zondig op aarde zijn gekomen. Kon Maria als zondig mens wel uitverkoren zijn geweest om Jezus ter wereld te brengen?

Onbevlekt en gelijk aan God

De vroege kerkvaders waren zich bewust van deze lacune in de leer en stelden zich de vraag: was Maria van deze zonde uitgezonderd? Origenes (185-254) schreef in de derde eeuw dat Maria onbevlekt en gelijk aan God was, niet besmet door de duivelse erfzonde. Maria was de puurheid en zonder zonde. De stelling werd door vrijwel alle katholieke denkers aanvaard.

In het volksgeloof deden vanaf de middeleeuwen verhalen de ronde waarin de geboorte van Maria als een wonder op zich werd beschreven. In de middeleeuwen kan een uitgebreide Mariadevotie ontstaan waarin de bijzondere positie van Maria nogmaals wordt versterkt.“
 

http://www.geschiedenisbeleven.nl/de-onbevlekte-ontvangenis-dogma-en-misverstand/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid