Spring naar bijdragen

Belangrijke vrouwen in de kerk


Aanbevolen berichten

Op GG is een topic hierover gemaakt waar ik niet op mag reageren, jammer want het is imo een interessant en belangrijk artikel. 

Ik denk dat het goed is om de dames die deel uitmaakten van het  * "schaduwlegioen" niet te vergeten.  In het artikel worden er 5 genoemd, maar het lijkt me dat er wel meer belangrijke dames zijn geweest, dus aanvullingen zijn welkom! 🌸

Nou is het denk ik strijdig met het auteursrecht om het helemaal te citeren, daarom zal ik wat citaten en de link geven. 

 

Wat vinden jullie van deze stelling ? : "De hele geschiedenis van de Kerk lijkt aan herschrijving toe. Reden dus voor eerherstel."

 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/deze-5-vrouwen-waren-belangrijker-voor-de-kerk-dan-we-denken

*  "De geschiedenis van de katholieke Kerk wordt meestal geschreven aan de hand van pausen, kardinalen en christelijke koningen, maar miljoenen onzichtbare silhouetten blijven verborgen, onder wie heel veel vrouwen. Het lijkt een schaduwlegioen waarvan de bijdrage vaak door een proces van bewust onzichtbaar maken werd vergeten. Geschiedenis is bovendien al te lang door mannen geschreven.

De voorbije jaren laat historisch onderzoek hen oprijzen uit de vergetelheid: opmerkelijke vrouwen zoals martelaren, abdissen en koninginnen, begijnen als Hadewijch, geletterde vrouwen als Theresia van Avilla, missionarissen en activisten, verzetsstrijdsters, opvoedsters, leken en religieuzen. De hele geschiedenis van de Kerk lijkt aan herschrijving toe. Reden dus voor eerherstel. We geven hierbij de namen van enkele bijzondere dames, die vaak vergeten werden, of wier invloed groter blijkt te zijn dan we dachten."

 

"Junia (1ste eeuw), de vrouwelijke apostel

In Romeinen 16,7 schrijft Paulus: ‘Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten, die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden’ (NBV21). Wie hetzelfde vers in oudere bijbelvertalingen opzoekt, komt voor een verrassing te staan: ze hebben van Junia — het mannelijke — Junias gemaakt!  Pas na 1977 (!) werd het voor Bijbelwetenschappers duidelijk dat Junia een vrouw was.

Maar wat met het woord ‘apostel’? Bedoelde Paulus misschien ‘gezanten’? 

Kerkvader Johannes Chrysostomus, die als moedertaalspreker het Grieks toch veel beter aanvoelde dan welke uitlegger van vandaag, vatte Paulus’ woorden net zo op als de NBV-vertalers. Voor Paulus was Junia dus een apostel.


 

Paula (347-404), bijbelvertaalster en woestijnmoeder

Paula (347-404), tegenwoordig bijna onbekend, kan worden beschouwd als de moeder van de belangrijkste vertaling van de Bijbel, de Latijnse Vulgaat. 

Met haar dochter Eustochium trok ze naar het Heilig land, waar ze drie kloosters stichtte.

Ze geldt daarom als ‘woestijnmoeder’. 

 

 


Hildegard van Bingen (1098-1174), middeleeuwse all-rounder

Ook al maakte de katholieke Kerk al vroeg in de middeleeuwen komaf met gedwongen huwelijken, toch was het leven van vrouwen in deze lange ‘christelijke’ periode uitermate zwaar. De maatschappijstructuur was fundamenteel patriarchaal. Het kerkelijk ideaal van de vrouw was de non, die achter muren en tralies een leven van gebed en onthouding leidde. De vrouw bleef van alle kerkelijke ambten uitgesloten en zelfs het preken werd haar verboden.

Door haar intelligentie en doorzettingsvermogen wist Hildegard haar kloostergemeenschap los te maken van het mannenklooster, tot groot ongenoegen van de abt. 

Met de lokale geestelijken bleef zij echter voortdurend strijd voeren om haar klooster in te richten zoals zij dat graag wilde.

Zij durfde het aan om als vrouw in discussie te gaan met paus, bisschoppen en geestelijken. Zo verweet zij de pausen dat zij zich te veel laten gezeggen door (gewelddadige) kerkvorsten. Benedictus XVI verklaarde haar pas in 2012 heilig.

De Duitse bisschop Georg Bätzing zegt over Hildegard: „Er zijn vandaag de dag nog veel raakvlakken met het werk van deze heilige, bijvoorbeeld in wetenschap en onderzoek, in de zorg voor de schepping, in het woord aan de machtigen in Kerk en politiek en als stimulans voor vrouwen in de strijd om erkenning van hun charisma en een gelijkwaardige rol in kerk en samenleving.”

 


Madame Guyon (1648-1717), beschuldigd van ketterij

Ze was 28 toen ze weduwe werd en zocht zich toen in dienst van de katholieke Kerk te stellen. In 1685 zette zij in een dun boekje ... haar visie op de geestelijke weg uiteen.

In vrome kringen werd het boekje zeer gewaardeerd.

Omdat zij veel nadruk legde op de passiviteit van de ziel, kwam zij jaren onder verdenking van ketterij te staan. Ondanks vele nuanceringen, aanvullingen en verklaringen van rechtgelovigheid die zij aflegde, werd zij in 1695 veroordeeld en gevangengezet.

Pas in 1702 werd zij vrijgelaten. In een bescheiden woning ontving de Franse mystica in haar laatste jaren haar leerlingen. Haar geschriften vonden hun weg in protestantse milieus waar het geestelijk klimaat nog wel open stond voor de mystiek. Historici beschouwen haar veroordeling als onnodig en gênant. Ongetwijfeld speelde ook mee dat zij een vrouw was die sprak met gezag.


 

Theresia van Lisieux (1873-1897), invloedrijke auteur van bestseller

Bij leven was zij onbekend, maar na haar dood werden van haar autobiografie 500 miljoen exemplaren verkocht.

Vergeet het zoete beeld van haar: zuster Thérèse koesterde het verlangen om priester te worden. Nadat ze had gelezen dat Sint-Stanislaus Kostka in een visioen de communie had ontvangen uit de handen van de heilige Barbara, zei ze tegen haar zus Celine: "Waarom geen engel, geen priester, maar een maagd? Oh! wat een wonderen zullen we in de hemel zien! Ik heb het idee dat degenen die het op aarde hebben gewild, in de hemel de eer van het priesterschap zullen delen.”

In haar teksten zit een mariale theologie die deze van het Tweede Vaticaans Concilie voorafgaat."

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Petra.:

Wat vinden jullie van deze stelling ? : "De hele geschiedenis van de Kerk lijkt aan herschrijving toe. Reden dus voor eerherstel."

Ik ben het daar niet mee eens, een vermolmde kerk moet je gewoon verder laten ontbinden.  Laat de natuur zijn gang maar gaan, het ontbindt zich vanzelf.

Wat vrouwen betreft die 'voorganger' zijn, daaraan is geen gebrek en is ook nooit gebrek geweest.  Marga Haas bijvoorbeeld. https://margahaas.nl     Ik kan nog veel meer vrouwen bedenken die ons tot voorbeeld strekken.  Maar het paternalisme was er al ten tijde toen Jezus net gekruisigd was.

 

https://www.brammoerland.com/teksten/gnostiek/brontekstengnostiek/EvMariaMagdalena.html

Citaat

Petrus antwoordde, hij zei over dit soort zaken, hij overlegde over de Verlosser: 'Hij heeft toch niet gesproken met een vrouw, verborgen voor ons en niet in het openbaar, opdat we onszelf omkeren en allemaal naar haar luisteren? Heeft Hij haar verkozen boven ons?'

Het begon al met Petrus.  Het Evangelie van Maria Magdalena is dan ook uit de Bijbel gehouden.  En zal ook nu niet door het vermolmde kerkendom worden toegevoegd, terwijl dit Evangelie voor ingewijden toch als authentiek te herkennen valt.

Niks mis met Paulus, maar Jezus verscheen al eerder Bij Maria Magdalena in een visioen en Maria Magdalena had wellicht ook belangrijke zaken kunnen toevoegen.  De mannelijke overheersing indertijd (en ook nu nog) maakte dat onmogelijk.  En zodoende gaat ook vandaag de dag de belangstelling (ook van mij) meer uit naar Paulus dan naar Maria Magdalena.  Om de eenvoudige reden dat Maria gecanceld is.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-3-2023 om 09:39 zei Hopper:

Ik ben het daar niet mee eens, een vermolmde kerk moet je gewoon verder laten ontbinden.  Laat de natuur zijn gang maar gaan, het ontbindt zich vanzelf.

Dat vind ik niet. Ik denk dat een kerk ook een project in beweging is. En dat Fransiscus een hoop dingen weer vooruit helpt. 

 

Citaat

Wat vrouwen betreft die 'voorganger' zijn, daaraan is geen gebrek en is ook nooit gebrek geweest.  Marga Haas bijvoorbeeld. https://margahaas.nl     Ik kan nog veel meer vrouwen bedenken die ons tot voorbeeld strekken.  Maar het paternalisme was er al ten tijde toen Jezus net gekruisigd was.

 

https://www.brammoerland.com/teksten/gnostiek/brontekstengnostiek/EvMariaMagdalena.html

Het begon al met Petrus.  Het Evangelie van Maria Magdalena is dan ook uit de Bijbel gehouden.  En zal ook nu niet door het vermolmde kerkendom worden toegevoegd, terwijl dit Evangelie voor ingewijden toch als authentiek te herkennen valt.

Niks mis met Paulus, maar Jezus verscheen al eerder Bij Maria Magdalena in een visioen en Maria Magdalena had wellicht ook belangrijke zaken kunnen toevoegen.  De mannelijke overheersing indertijd (en ook nu nog) maakte dat onmogelijk.  En zodoende gaat ook vandaag de dag de belangstelling (ook van mij) meer uit naar Paulus dan naar Maria Magdalena.  Om de eenvoudige reden dat Maria gecanceld is.

 

Maria Magdalena is idd. een goed voorbeeld !

Eerst verguisd en ten onrechte tot hoer bestempeld, later in ere hersteld en een eretitel gekregen. (Apostel der apostelen).

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Dat vind ik niet. Ik denk dat een kerk ook een project in beweging is. En dat Fransiscus een hoop dingen weer vooruit helpt. 

 

 

Nergens vinden we ook maar de geringste aanwijzing dat Jezus vrouwen als minderwaardig beschouwde.  Of dat vrouwen niet geschikt zouden zijn voor dit of voor dat.  Dat blijkt ook wel uit de getuigenis van Maria Magdalena.   Het is de RKK welke een masculien licht op de kwestie laat schijnen en daarmee de leer van Jezus niet waardig zijn.  Iedereen in de RKK -man én vrouw- keurt die levenshouding impliciet goed door lid te blijven van de RKK.  

Zeker gezien in het licht van het enorme, wereldwijde misbruik schandaal door mannelijke priesters, zou het aanbevelenswaardig zijn om in gelijke gevallen van geschiktheid de voorkeur aan een vrouw als priester te geven.  Om de eenvoudige reden dat mannen in algemene zin zich vaker misdragen dan vrouwen op het gebied van seksuele delicten.  De RKK doet dat niet, ze laten niks zien van introspectie en blijven volharden in het diskrediet brengen van de leer van Jezus.

Fransiscus is slechts een schaamlap.  En nog niet eens zo'n geweldige schaamlap ook.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/03/13/paus-johannes-paulus-ii-wist-van-misbruik-in-door-ondergeschikte/

Citaat

De huidige paus, Franciscus, kreeg in een interview met een Argentijnse journaliste ook een vraag over de hetze in Polen en wat hij ervan vond. Franciscus nam het op voor zijn voorganger met het antwoord dat "het belangrijk is om de dingen in hun context te zien. In die tijd werd alles toegedekt", zegt het hoofd van de hele Rooms-Katholieke Kerk. 

 

Johannes Paulus II is notabene nog heilig verklaard ook.   (Onder het bewind van Fransiscus). Zo maak je van religie toch een lachwekkende vertoning?  Hun grootheidswaan is te veel aanwezig om te erkennen dat 20 eeuwen masculien beleid tot een ramp heeft geleidt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-3-2023 om 12:46 zei Hopper:

Nergens vinden we ook maar de geringste aanwijzing dat Jezus vrouwen als minderwaardig beschouwde.  Of dat vrouwen niet geschikt zouden zijn voor dit of voor dat.  Dat blijkt ook wel uit de getuigenis van Maria Magdalena.

Klopt. 

Het blijkt ook vooral uit het feit dat Jezus na zijn opstanding juist als eerste aan vrouwen *verscheen en ermee sprak. Dat was natuurlijk niet per ongeluk. Hij gaf hen ook een boodschap met een opdracht (Mattheüs 28: 1-10) "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien." 

(Johannnes 20:10) Is nog opvallender. Maria is daar samen met Petrus bij het graf. Maar Jezus verschijnt niet eerst aan hem maar aan haar! En zegt tegen haar...".Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is."

De getuigenis van deze vrouwen was van cruciaal belang voor het christelijk geloof. 

 

 

* De vier evangeliën hebben enige variatie in hun verslagen, maar de belangrijkste getuigen zijn:

Maria Magdalena (Johannes 20: 1-18)

Maria, de moeder van Jakobus, en Salome (Marcus 16: 1-8)

Joanna en "andere vrouwen" (Lucas 24: 1-12)

Maria, de vrouw van Klopas, en "andere vrouwen" (Mattheüs 28: 1-10)

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Petra.:

Klopt. 

Het blijkt ook vooral uit het feit dat Jezus na zijn opstanding juist als eerste aan vrouwen *verscheen en ermee sprak. Dat was natuurlijk niet per ongeluk. Hij gaf hen ook een boodschap met een opdracht (Mattheüs 28: 1-10) "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien." 

(Johannnes 20:10) Is nog opvallender. Maria is daar samen met Petrus bij het graf. Maar Jezus verschijnt niet eerst aan hem maar aan haar! En zegt tegen haar...".Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is."

De getuigenis van deze vrouwen was van cruciaal belang voor het christelijk geloof. 

 

 

* De vier evangeliën hebben enige variatie in hun verslagen, maar de belangrijkste getuigen zijn:

Maria Magdalena (Johannes 20: 1-18)

Maria, de moeder van Jakobus, en Salome (Marcus 16: 1-8)

Joanna en "andere vrouwen" (Lucas 24: 1-12)

Maria, de vrouw van Klopas, en "andere vrouwen" (Mattheüs 28: 1-10)

Ook in Lucas 8 komen we behalve de 12 de vrouwen tegen die Jezus vergezelde.  Daar vermeldt de tekst dat bij Maria Magdalena zeven demonen waren uitgedreven.   Daarom is het Evangelie van Maria Magdalena zo belangrijk, want bij demonen denken we aan bedachte kwaadaardige wezens.  Maar dat Evangelie vermeldt:

Citaat

De eerste gestalte is de Duisternis, de tweede de Begeerte, de derde de Onwetendheid, de vierde de Jaloezie van de Dood, de vijfde het Koninkrijk van het Vlees, de zesde de Dwaze Vleselijke Geleerdheid, de zevende de Driftige Wijsheid. Deze zijn de zeven [machten] van de Woede, ze vragen de ziel: 'Vanwaar ben je afkomstig, mensendoodster?' of 'Waarheen ben je onderweg, jij die plaatsen uitschakelt?' 
De ziel antwoordde, ze zei:
'Hij die mij gevangen houdt, werd doorstoken en hij die mij omkeert werd uitgeschakeld.
En mijn begeerte is voleindigd en de onwetendheid is gestorven. Uit een wereld werd ik ontbonden door een wereld

De zogeheten 'demonen' blijken zaken te zijn welke de menselijke ziel zijn aangedaan.   De mens dient zichzelf vrij van deze zaken te maken.  Maria Magdalena heeft dat volbracht en is zodoende aanvaard door de Verlosser.    Het belang van de vrouwen rondom Jezus is weggemoffeld door het masculiene kerkendom.   Waardoor de lezer -als hij alleen op de Bijbel afgaat- niet meer de juiste boodschap leest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-3-2023 om 09:39 zei Hopper:

Ik ben het daar niet mee eens, een vermolmde kerk moet je gewoon verder laten ontbinden.  Laat de natuur zijn gang maar gaan, het ontbindt zich vanzelf.

 

 

Op 18-3-2023 om 10:43 zei Petra.:

Dat vind ik niet. Ik denk dat een kerk ook een project in beweging is. En dat Fransiscus een hoop dingen weer vooruit helpt. 

 


Het ligt er aan wat men precies zoekt. Zoekt men een religie of zoekt men verlossing.  Wie verlossing zoekt verspilt zijn tijd en energie niet aan het verbouwen van een vermolmde religie, waarvan toch geen steen op de andere blijft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Hopper:

Ook in Lucas 8 komen we behalve de 12 de vrouwen tegen die Jezus vergezelde.  Daar vermeldt de tekst dat bij Maria Magdalena zeven demonen waren uitgedreven.   Daarom is het Evangelie van Maria Magdalena zo belangrijk, want bij demonen denken we aan bedachte kwaadaardige wezens.  Maar dat Evangelie  Het belang van de vrouwen rondom Jezus is weggemoffeld door het masculiene kerkendom.   Waardoor de lezer -als hij alleen op de Bijbel afgaat- niet meer de juiste boodschap leest.

Geloof je uzelf als je het allemaal neerpent of neem je hier klakkeloos de mening van de tijdsgeest over?

Er is geen religie ter aarde waar vrouwen zoveel vrijheid genieten dan binnen het christendom.

Nogal wiedes dat onze kerken patriarchaal zijn, daar de Vader een mannelijk voornaamwoord is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

 


Het ligt er aan wat men precies zoekt. Zoekt men een religie of zoekt men verlossing.  Wie verlossing zoekt verspilt zijn tijd en energie niet aan het verbouwen van een vermolmde religie, waarvan toch geen steen op de andere blijft.

Verlossing heb ik reeds gevonden, verlossing van mijzelf en daarmee ook van het mannelijke.  Christus is mannelijk noch vrouwelijk.  Vandaar dat ik de masculiene inslag van de RKK niet kan waarderen.   Ook  de vier canonieke Evangeliën zijn geschreven vanuit een mannelijk perspectief.  Uitgezonderd wellicht het Evangelie van Johannes.  Misschien dan toch geschreven door Johanna?

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hopper:

Verlossing heb ik reeds gevonden, verlossing van mijzelf en daarmee ook van het mannelijke.  Christus is mannelijk noch vrouwelijk.  Vandaar dat ik de masculiene inslag van de RKK niet kan waarderen.   Ook  de vier canonieke Evangeliën zijn geschreven vanuit een mannelijk perspectief.  Uitgezonderd wellicht het Evangelie van Johannes.  Misschien dan toch geschreven door Johanna?

De RKK heeft nog steeds de Maria verering.

Christus is wel mannelijk, de nieuwe Adam (zonder zondeval) in de gelijkenis van God.

Volg eens wat meer protestantse predikanten op, tip. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-3-2023 om 08:46 zei Petra.:

"Junia (1ste eeuw), de vrouwelijke apostel

In Romeinen 16,7 schrijft Paulus: ‘Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten, die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden’ (NBV21). Wie hetzelfde vers in oudere bijbelvertalingen opzoekt, komt voor een verrassing te staan: ze hebben van Junia — het mannelijke — Junias gemaakt!  Pas na 1977 (!) werd het voor Bijbelwetenschappers duidelijk dat Junia een vrouw was.

Maar wat met het woord ‘apostel’? Bedoelde Paulus misschien ‘gezanten’? 

Kerkvader Johannes Chrysostomus, die als moedertaalspreker het Grieks toch veel beter aanvoelde dan welke uitlegger van vandaag, vatte Paulus’ woorden net zo op als de NBV-vertalers. Voor Paulus was Junia dus een apostel.

In de volgende video wordt uitgelegd dat het niet bekend is of de oorspronkelijke tekst een man of een vrouw betrof omdat Junian (zoals de grondtekst vermeld) zowel op een man als een vrouw kan duiden. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=rCyrRUtsvTA. Er wordt uitgelegd dat de aanduideing voor een man of een vrouw gemaakt wordt door accentuering van het woord (die voor een man anders is dan voor een vrouw). De accentuering werd pas rond 900 na Christus aangebracht. Spreker verklaard dat het onmogelijk is om het juiste geslacht op basis van deze tekst vast te stellen.

God is echter geen God van raadselen maar een God die Zijn woord bekend maakt. Daarbij geld dat de schrift één gehell is en de bedoeling van God gevonden kan worden via andere teksten die wel over het ondewrp spreken. Eén tekst die onduidelijk is kan geen licht werpen op het onderwerp maar andere teksten die wel duidelijk zijn kunnen wel licht werpen op teksten die iets in het midden laten. De bijbel spreekt uitvoerig over mannelijke apostelen maar noemt geen voorbeelden van vrouwelijke apostelen. Daarbij zijn er tal van teksten die wijzen op mannelijk gezag, zelfs het voorbeeld van Debora als richter wijst niet op vrouwelijk apostelschap omdat zij geen apostel was. Hoewel zij staatkundig de leiding had had zij geen bemoeienis met de tabernakel van Mozes, alwaar de geestelijk (leer)gezag verbleef, zij functionerde vanuit haar eigen huis, zoals het een vrouw betaamd. Alle geestelijk (leer)gezag wordt door mannen uitgeoefend, Dat is ook de status van apostel. Andere teksten wijzen er dus op dat Junian een mannelijke apostel was omdat dat conform de rest van de schrift is. Daarbij mag men in acht nemen dat hetgeen men wel van de tekst kan leren is dat deze apostelen in de gevangenis belanden vanwege hun geloof. Wanneer dit hetgeen is men wel van de tekst kan leren is wel erg wrang alleen hiet van vrouwelijk apostelschap te spreken. . 

Opmerking dat met geestelijk leergezag het leren voor de gemeente als geheel betreft. Vrouwelijk leraren zijn er wel degelijk maar het niveau waarop zij les geven is niet dat van apostel zoals dat woord in de bijbel gebruikt wordt. Men kan begrippen oprekken en daarmee foutieve conclusies trelkken. bijvoorbeeld is er sprake van het priesterschsp der gelovigen waarbij men zowel vrouwen als mannen kan begrijpen. Echter is priester zijn op het niveau van de tabernakel een veel zwaardere fuctie dan die van preister voor de kinderen. Zo ook met leraren en afgevaardigden (apostelen). 

Het woord apostel betekend volgens Strongs concordance: a delegate; specially, an ambassador of the Gospel; officially a commissioner of Christ ("apostle") (with miraculous powers).

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Barnabas:

In de volgende video wordt uitgelegd dat het niet bekend is of de oorspronkelijke tekst een man of een vrouw betrof omdat Junian (zoals de grondtekst vermeld) zowel op een man als een vrouw kan duiden.

Er wordt uitgelegd dat de aanduideing voor een man of een vrouw gemaakt wordt door accentuering van het woord (die voor een man anders is dan voor een vrouw). De accentuering werd pas rond 900 na Christus aangebracht. Spreker verklaard dat het onmogelijk is om het juiste geslacht op basis van deze tekst vast te stellen.

Het klopt dat de accentuering van het woord in het Grieks pas later is aangebracht, maar het klopt niet dat het onmogelijk is om het juiste geslacht op basis van deze tekst vast te stellen. Hoewel de accentuering niet altijd een betrouwbare indicator is voor het geslacht van een persoon, is er nog steeds voldoende bewijs uit andere bronnen om te suggereren dat Junia hoogstwaarschijnlijk een vrouw was. 

In de oorspronkelijke Griekse tekst van het NT staat de naam Ιουνιαν (Iounian) geschreven in Romeinen 16:7. Deze naam is grammaticaal vrouwelijk. 

De oudste manuscripten van de Griekse tekst gebruiken de vrouwelijke vorm van de naam, Junia, en niet de mannelijke vorm Junias die in latere manuscripten voorkomt. Dit suggereert dat Junia in de oorspronkelijke tekst werd genoemd als een vrouwelijke apostel.

Andere vroege kerkelijke auteurs, zoals Origenes, Chrysostomus en Johannes Chrysostomus, beschouwden Junia als een vrouwelijke apostel.

Onderzoek naar de naam Junia heeft aangetoond dat het in de oudheid een veel voorkomende naam was voor vrouwen, terwijl de naam Junias vrijwel onbekend was. Bovendien blijkt de mannelijke vorm van de naam "Junias" niet te bestaan in het oude Grieks.

 

In de meeste hedendaagse  Bijbelvertalingen wordt Junia daarom als vrouwelijke apostel genoemd. Er zijn er idd sommige (oudere) vertalingen die de naam weergegeven als Junias. (Statenvertaling, King James Version (KJV), Revised Standard Version (RSV).)

 

Bijbelvertalingen waarin Junia als vrouwelijke apostel wordt genoemd zijn o.a. 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21)

De Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Willibrordvertaling 2012

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Groot Nieuws Bijbel (GNB)

De Naardense Bijbel (NB)

 

En ook Engelstalige o.a. 

New International Version (NIV), New Revised Standard Version (NRSV), English Standard Version (ESV), New Living Translation (NLT), Good News Translation (GNT),Common English Bible (CEB), The Message (MSG), New American Standard Bible (NASB), New English Translation (NET).

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

 

 

In de meeste hedendaagse  Bijbelvertalingen wordt Junia daarom als vrouwelijke apostel genoemd. Er zijn er idd sommige (oudere) vertalingen die de naam weergegeven als Junias. (Statenvertaling, King James Version (KJV), Revised Standard Version (RSV).)

 

Bijbelvertalingen waarin Junia als vrouwelijke apostel wordt genoemd zijn o.a. 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21)

De Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Willibrordvertaling 2012

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Groot Nieuws Bijbel (GNB)

De Naardense Bijbel (NB)

 

En ook Engelstalige o.a. 

New International Version (NIV), New Revised Standard Version (NRSV), English Standard Version (ESV), New Living Translation (NLT), Good News Translation (GNT),Common English Bible (CEB), The Message (MSG), New American Standard Bible (NASB), New English Translation (NET).

 

 

Op ‘biblehub’ kun je een hele rits Engelstalige bijbelvertalingen naslaan. Nergens wordt Junia een apostel genoemd. Kan ook niet want het is niet in lijn met de schrift. Man en vrouw hebben nu eenmaal een andere rol in de schrift. Deborah begreep dat heel goed. Want in Judges 4:9 ESV zegt zij tegen Barak: “The road on which you are going will not lead to your glory, for the Lord will sell Sisera into the hand of a woman.” 
En de schrijvers van de evangeliën schreven onder inspiratie dat het lege graf werd ontdekt door vrouwen. Waren het mannen geweest dan had men hen meteen verdacht van moedwillig opschroeven van geloofwaardigheid van een tekst. Dus door het graf door vrouwen te laten vinden verlaag je de geloofwaardigheid omdat vrouwen niet serieus zouden worden genomen. De schrijvers stelden zich hiermee bewust kwetsbaar op.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid