Spring naar bijdragen

“Zodra Jezus de draak van bijgeloof had verslagen, zette Paulus hem weer op z'n benen in de naam van Jezus.”


Aanbevolen berichten

53 minuten geleden zei Fundamenteel:

Kijk Europa. In bijna alle lidstaten moeten 50% vrouwen meedoen en 50% mannen. Vrouwen werden nooit tot een vertegenwoordiging van 50% verkozen. Dus er zetelen onverkozen vrouwen die welles nietes spelletjes met verkozen mannen spelen en alzo burgerdoden veroorzaken. 

1 generatie onverkozen Izebel vrouwen en gans Europa is om zeep.

In Jezus' opvatting maakt het niks uit of je man of vrouw bent, alleen zij die het leven willen behouden zullen verloren gaan.  (Matt 16:25) Of je nu een mannelijk leven verliest of een vrouwelijk leven verliest maakt natuurlijk niks uit.  Alleen wie het leven 'omwille van Mij' verliest zal het behouden.  Het 'omwille van Mij' heeft geen geslacht.   Ik vrees dat je gedoemd bent met je misogyne  houding.   Maar dat is ook al geschreven, de meesten zullen verloren gaan, slechts weinigen gaan door de nauwe poort.  (Lukas 13:24)

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 63
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

@Chaim Je samenvatting van moderne bijbelinzichten is inderdaad vrij correct en kom ik ook gewoon in mijn Willibrordbijbel tegen. Het zal je ongetwijfeld niet verbazen dat ik en ook mijn godsdienst da

Paulus kwam niet enkel tot geloof maar werd wedergeboren in geest. Christus wees hem aan om zijn fundamentele aard op Christus te aarden om het oude in een nieuw perspectief te leiden. Natuurlijk snap

Dank voor uw antwoord. 

1 uur geleden zei Hermanos2:

In feite heb je dat al gedaan. Toen jij laatst Jesaja 7:14 uiteen gerafeld hebt op GG ben ik zeer zorgvuldig alle vertalingen gaan nazoeken. Via bijbel commentaren en zeker ook via kritische sites. Vrijwel overal las ik dat Hebreeuws vertalen lastig is en dat er meer mogelijkheden zijn. Jij presenteerde er telkens één en je zei erbij dat dat de enig juiste was. Dat is niet fair. 

Het woord 'virgin' bijvoorbeeld wordt het meest correct weergegeven als 'young woman of marriageable age'. Dat riekt wel heel sterk naar maagd/virgin. De 1984 editie van de New World Translation van JW gebruikt het woord 'maiden' (ik heb 'm helaas niet bij de hand). Dat zou de beste vertaling zijn. Helaas is hun herziene versie ook young woman gaan gebruiken. 

Ik vind het prima dat jij een snoeihekel hebt aan Jezus als Messias en aan christelijke interpretaties. Op GG mag je die vrijwel onbeperkt ventileren. Hier liever niet. 

Fijne dag. 

Die discussie had je verloren, maar laten we zien: wat zijn je argumenten? Laten we ze hier nogmaals behandelen en ze niet ontwijken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chaim:

Die discussie had je verloren, maar laten we zien: wat zijn je argumenten? Laten we ze hier nogmaals behandelen en ze niet ontwijken.

Je begint meteen over ontwijken? Er gaat niet eens een discussie plaatsvinden. Slechts een opsomming van droge feiten. Waarbij ik ze allemaal opsom en jij een persoonlijk gekleurde keuze maakt. Zoals je dat telkens weer opnieuw bij alle 'discussies' doet. 

Dus het eigenlijke discussiepunt gaat niet over de inhoud. Dat is wel duidelijk. Er zijn meerdere verantwoorde keuzes die een vertaler kan maken. Sommige spreken vóór een christelijke uitleg, andere vóór een joodse uitleg. Dus de discussie spitst zich toe op de vraag waarom jij zo eenzijdig kiest en daardoor terecht niet serieus genomen mag worden door de kritische lezer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Hermanos2:

Je begint meteen over ontwijken? Er gaat niet eens een discussie plaatsvinden. Slechts een opsomming van droge feiten. Waarbij ik ze allemaal opsom en jij een persoonlijk gekleurde keuze maakt. Zoals je dat telkens weer opnieuw bij alle 'discussies' doet. 

Dus het eigenlijke discussiepunt gaat niet over de inhoud. Dat is wel duidelijk. Er zijn meerdere verantwoorde keuzes die een vertaler kan maken. Sommige spreken vóór een christelijke uitleg, andere vóór een joodse uitleg. Dus de discussie spitst zich toe op de vraag waarom jij zo eenzijdig kiest en daardoor terecht niet serieus genomen mag worden door de kritische lezer. 

Omdat hetgeen je zegt incorrect is. Allereerst heeft Jesaja het helemaal niet over een maagd. עלמה komt van de stam ajin-lamed-mem, een combinatie die slechts connotaties heeft met leeftijd. "Elem" betekent "jonge man". Een jonge man op vruchtbare leeftijd en kan een violist, een bedrijfsleider en zo meer zijn, maar "elem" betekent gewoon "jonge man op vruchtbare leeftijd"; geen "violist", "bedrijfsleider", en zo meer. In Jesaja 7:14 staat "almah", de vrouwelijke variant van "elem" en dat betekent gewoon "jonge vrouw op vruchtbare leeftijd." Een jonge vrouw kan best een maagd zijn, maar "almah" betekent gewoon "jonge vrouw." Dit woord is in de LXX naar het Grieks met het woord παρθενος, vertaald, wat ''jonge vrouw'' kan betekenen (de LXX laat bijv. in Genesis 34:3 zien dat Dinah, na te zijn verkracht door Sj'chem nog παρθενος wordt genoemd), maar vooral eveneens de betekenis ''maagd'' kan krijgen. Pas door de vertaling in het Grieks werd de deur geopend voor het NT om te suggereren dat Jesaja 7:14 over een maagd gaat, waar dit in het Hebreeuws nog niet kon.

Dat de grondterm עלמה betrof, laat de Grote Jesaja rol uit de Dode Zeerollen zien, die van ver voor het christendom stammen, en ook Origenes en Hieronymus schreven dat עלמה (almah) het woord in kwestie was (zie de Engelse "Church's Bible" op bladzijde 99 en 101). Het is niet zonder reden dat het Judaisme de Griekse Septuagint vanaf de komst van de eerste generaties Christelijke kerkvaders afwezen als gezaghebbend (net zoals de Kerkvaders Origenes en Hieronimus zelf) en slechts de Hebreeuwse traditie aanvaardden en tevens nog Targoemiem hadden (die eveneens het woord העלמה hebben). Allereerst zijn op gezag van Ptolemeüs II slechts de eerste 5 boeken van de Torah door de rabbijnen in het Grieks van de Septuagint vertaald. De rest is later door anderen gedaan. En de kerkvaders Origenes en Hieronymus klaagden reeds zodanig over de Christelijke tekstveranderingen van de Griekse Septuagint dat zij de Joodse Hebreeuwse teksten hanteerden in niet mis te verstane woorden: ''We zijn onmiddelijk bereid om de kopieën die in onze kerken worden gebruikt als vals te verwerpen en de broederschap te bevelen de heilige boeken die onder hen heersen weg te zetten en de Joden te overreden, en hen over te halen om ons kopieën te geven welke nog niet zijn doordrongen van vervalsing'' (Origenes, uit: brief aan Africanus, Niceense Vaders, Volume 4).

En behalve een vertaal-issue, is het eveneens een context issue: het vers was reeds vervuld in de dagen van koning Achaz. De tekst zegt letterlijk dat de jonge vrouw (העלמה) - niet "een jonge vrouw" - waarnaar verwezen werd, reeds zwanger was. Het woord harah (הָרָה) kan zowel een werkwoord als een bijvoeglijk naamwoord zijn. Als werkwoord staat het in de verleden tijd, 3e persoon mannelijk enkelvoud en betekent "hij bevruchtte" of "hij maakte zwanger". In Jesaja 7:14 betreft het het bijvoeglijk naamwoord, hetgeen wil zeggen dat de vrouw reeds zwanger is/was, zoals exact hetzelfde woord in alle instanties correct is vertaald: Genesis 16:11, Genesis 38:24, Genesis 38:25, Exodus 21:22, 1 Samuel 4:19, 2 Samuel 11:5, Jesaja 26:17 en Jeremia 31:8. Alleen in Jesaja 7:14 vertalen sommige christelijke Bijbels הרה ineens alsof het woord in de toekomstige tijd zou staan en maken van de jonge vrouw vervolgens ook nog een maagd. De The Complete Jewish Bible vertaalt het correct: ''Therefore, the Lord, of His own, shall give you a sign; behold, the young woman is with child, and she shall bear a son, and she shall call his name Immanuel''.

Dat diende als teken: voordat deze jongen de leeftijd zou hebben bereikt dat hij het kwade wist te verwerpen en het goede wist te verkiezen, zou het land waarover Achaz en zijn mensen verdrietig waren, verlaten zijn van de twee koningen Pekah (de Koning van Israel) en Rezin (de Koning van Aram). De vervulling van deze profetie staat letterlijk beschreven in 2 Koningen 16:9 en in 2 Koningen 15:29-30. En als klap op de vuurpijl komt deze Immanu'el inderdaad in het volgende hoofdstuk (Jesaja 8:6-8) ter sprake binnen de context van een dreigende nederlaag, waarmee Koning Rezin bij naam in verband wordt gebracht. Aangezien de contextuele betekenis (de pesjat) van het vers al aantoonbaar was vervuld ver voordat Jezus werd geboren, claimen veel christenen maar dat het een ''dubbele profetie'' zou zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Hopper:

In Jezus' opvatting maakt het niks uit of je man of vrouw bent, alleen zij die het leven willen behouden zullen verloren gaan.  (Matt 16:25) Of je nu een mannelijk leven verliest of een vrouwelijk leven verliest maakt natuurlijk niks uit.  Alleen wie het leven 'omwille van Mij' verliest zal het behouden.  Het 'omwille van Mij' heeft geen geslacht.   Ik vrees dat je gedoemd bent met je misogyne  houding.   Maar dat is ook al geschreven, de meesten zullen verloren gaan, slechts weinigen gaan door de nauwe poort.  (Lukas 13:24)

 Dat maakt niet ongedaan dat door de vrouw de zonde in de wereld is gekomen. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Chaim:

Omdat hetgeen je zegt incorrect is. Allereerst heeft Jesaja het helemaal niet over een maagd. עלמה komt van de stam ajin-lamed-mem, een combinatie die slechts connotaties heeft met leeftijd. "Elem" betekent "jonge man". Een jonge man op vruchtbare leeftijd en kan een violist, een bedrijfsleider en zo meer zijn, maar "elem" betekent gewoon "jonge man op vruchtbare leeftijd"; geen "violist", "bedrijfsleider", en zo meer. In Jesaja 7:14 staat "almah", de vrouwelijke variant van "elem" en dat betekent gewoon "jonge vrouw op vruchtbare leeftijd." Een jonge vrouw kan best een maagd zijn, maar "almah" betekent gewoon "jonge vrouw." Dit woord is in de LXX naar het Grieks met het woord παρθενος, vertaald, wat ''jonge vrouw'' kan betekenen (de LXX laat bijv. in Genesis 34:3 zien dat Dinah, na te zijn verkracht door Sj'chem nog παρθενος wordt genoemd), maar vooral eveneens de betekenis ''maagd'' kan krijgen. Pas door de vertaling in het Grieks werd de deur geopend voor het NT om te suggereren dat Jesaja 7:14 over een maagd gaat, waar dit in het Hebreeuws nog niet kon.

Dat de grondterm עלמה betrof, laat de Grote Jesaja rol uit de Dode Zeerollen zien, die van ver voor het christendom stammen, en ook Origenes en Hieronymus schreven dat עלמה (almah) het woord in kwestie was (zie de Engelse "Church's Bible" op bladzijde 99 en 101). Het is niet zonder reden dat het Judaisme de Griekse Septuagint vanaf de komst van de eerste generaties Christelijke kerkvaders afwezen als gezaghebbend (net zoals de Kerkvaders Origenes en Hieronimus zelf) en slechts de Hebreeuwse traditie aanvaardden en tevens nog Targoemiem hadden (die eveneens het woord העלמה hebben). Allereerst zijn op gezag van Ptolemeüs II slechts de eerste 5 boeken van de Torah door de rabbijnen in het Grieks van de Septuagint vertaald. De rest is later door anderen gedaan. En de kerkvaders Origenes en Hieronymus klaagden reeds zodanig over de Christelijke tekstveranderingen van de Griekse Septuagint dat zij de Joodse Hebreeuwse teksten hanteerden in niet mis te verstane woorden: ''We zijn onmiddelijk bereid om de kopieën die in onze kerken worden gebruikt als vals te verwerpen en de broederschap te bevelen de heilige boeken die onder hen heersen weg te zetten en de Joden te overreden, en hen over te halen om ons kopieën te geven welke nog niet zijn doordrongen van vervalsing'' (Origenes, uit: brief aan Africanus, Niceense Vaders, Volume 4).

En behalve een vertaal-issue, is het eveneens een context issue: het vers was reeds vervuld in de dagen van koning Achaz. De tekst zegt letterlijk dat de jonge vrouw (העלמה) - niet "een jonge vrouw" - waarnaar verwezen werd, reeds zwanger was. Het woord harah (הָרָה) kan zowel een werkwoord als een bijvoeglijk naamwoord zijn. Als werkwoord staat het in de verleden tijd, 3e persoon mannelijk enkelvoud en betekent "hij bevruchtte" of "hij maakte zwanger". In Jesaja 7:14 betreft het het bijvoeglijk naamwoord, hetgeen wil zeggen dat de vrouw reeds zwanger is/was, zoals exact hetzelfde woord in alle instanties correct is vertaald: Genesis 16:11, Genesis 38:24, Genesis 38:25, Exodus 21:22, 1 Samuel 4:19, 2 Samuel 11:5, Jesaja 26:17 en Jeremia 31:8. Alleen in Jesaja 7:14 vertalen sommige christelijke Bijbels הרה ineens alsof het woord in de toekomstige tijd zou staan en maken van de jonge vrouw vervolgens ook nog een maagd. De The Complete Jewish Bible vertaalt het correct: ''Therefore, the Lord, of His own, shall give you a sign; behold, the young woman is with child, and she shall bear a son, and she shall call his name Immanuel''.

Dat diende als teken: voordat deze jongen de leeftijd zou hebben bereikt dat hij het kwade wist te verwerpen en het goede wist te verkiezen, zou het land waarover Achaz en zijn mensen verdrietig waren, verlaten zijn van de twee koningen Pekah (de Koning van Israel) en Rezin (de Koning van Aram). De vervulling van deze profetie staat letterlijk beschreven in 2 Koningen 16:9 en in 2 Koningen 15:29-30. En als klap op de vuurpijl komt deze Immanu'el inderdaad in het volgende hoofdstuk (Jesaja 8:6-8) ter sprake binnen de context van een dreigende nederlaag, waarmee Koning Rezin bij naam in verband wordt gebracht. Aangezien de contextuele betekenis (de pesjat) van het vers al aantoonbaar was vervuld ver voordat Jezus werd geboren, claimen veel christenen maar dat het een ''dubbele profetie'' zou zijn.

Dankjewel voor deze (overbodige) uitleg. Ik heb dit verhaal al vaak gelezen op de forums. 

Maar hier gaat het niet om. 

Bij gelijkwaardige vertalingen kies jij telkens opnieuw de meest antichristelijke en doet alsof dit de enig mogelijke is. Terwijl ik zeker weet dat je de andere plausibele verklaringen ook kent. 

Daarmee ben je dus een sterk bevooroordeeld vertaler. In het begin las ik jouw posts nog. Nu scan ik ze slechts vluchtig omdat het toch telkens eindigt met christelijke pesjer of zoiets. En daarbij zijn je berichten doorspekt met neerbuigende en sarcastische overbodige toevoegingen. Maar dat laatste kan ik je niet eens kwalijk nemen want dat is typisch des forums. DBI is daar ook erg goed in. (Ik ben blij dat hij op mijn advies ook is gaan meeschrijven op GG. Iedere seconde daar is een seconde minder hier). 

Ik zie dat je op GG nog een schare fans hebt. Dat vind ik fijn voor je. 

bewerkt door Hermanos2
Overbodige toevoeging.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Ik heb op het wereldwijde web eens definities opgezocht van erfzonde. Ik kijk ervan op dat er zoveel verschil van mening is. Christen zijn echt een verdeelde club. Gelukkig hebben we Jezus die ons verbindt. 

Genetica erf je he ;) Kijk eens heel breed met eigen geest en niet google.

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

(God tegen de slang, waarom spreekt Hij van de vrouw haar zaad en het zaad van de slang?) Diengenen die de kop vermorzelde was Christus alleszins, en die was niet uit een aardse vader geschapen, toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Hermanos2:

Maar hier gaat het niet om. 

Bij gelijkwaardige vertalingen kies jij telkens opnieuw de meest antichristelijke en doet alsof dit de enig mogelijke is. Terwijl ik zeker weet dat je de andere plausibele verklaringen ook kent. 

Heb juist aangetoond dat het om een jonge vrouw gaat die reeds zwanger is. Daar ben je niet eens op ingegaan.

Citaat

Ik zie dat je op GG een schare fans hebt. Dat vind ik fijn voor je. 

Wat heeft dat ermee te maken?

Link naar bericht
Deel via andere websites

In de evangelien wordt ons geleerd dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij daarom door de Joden aan Pilatus aangeklaagd werd.  Paulus leert hetzelfde:  Jezus is de Zoon van God en waqs gekomen om ons te redden.  Hij kwam om het Joodse geloof te voltooien.  Heelas kunnen Joden het maar niet aan om te geloven dat God als mens op aarde zou komen.  

Paulus leerde ons precies hetzelfde als Petrus.  Maar Chaim schijnt te zegen dat Jezus eigenlijk niet meer dan een zeer goede Jood was en nooit heeft beweerd dat Hij God was en dat Paulus dat heeft veranderd en dus een "bijgeloof" heeft gemaakt.  Dat verhaal is al langniet nieuw.  Toen Paulus nog leefde werd dat al beweerd.  Inmiddels zijn wij twitig eeuwen verder and wordt het geloof van Petrus en Paulus nog steeds gepreekt en beleefd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-11-2022 om 02:06 zei Petra.:

"de draak van bijgeloof" is waar jij in gelooft. Je wordt met dat onderschrift uitgelachen waar je bij staat, in elke post. 

Hilarisch natuurlijk om christenen te beschimpen zoals lachen gieren brullen met geloof in kabouterkunde. En daar ging Piebe weer... haha het leven is lekker hè. 

Ik denk dat je een verkeerde verwijzing hebt gebruikt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-11-2022 om 00:19 zei Chaim:

Die discussie zou ik graag met je aan willen gaan.

Ik heb eens uitgezocht hoe wij hier over denken.

Een naam die voor het eerst wordt genoemd door de profeet Jesaja (7:14; 8:8), tijdens de regering van Achaz (761–746 v.G.T.). In Mattheüs 1:23, de enige plaats waar de naam Immanuël, die tevens een titel is, nog meer voorkomt, wordt hij op Christus, de Messias, toegepast.Met het oog op de omstandigheden waaronder deze profetie werd uitgesproken, hebben bijbelcommentators naar een „Immanuël” in Jesaja’s tijd gezocht, naar iemand die destijds als een passend teken diende dat ’God met hen was’. In die tijd, de 8ste eeuw v.G.T., hadden Pekah, de koning van Israël, en Rezin, de koning van Syrië, hun zinnen erop gezet om Achaz, de koning van Juda, ten val te brengen en de zoon van Tabeël op zijn troon te zetten (Jes 7:1-6). Jehovah gedacht echter zijn Koninkrijksverbond met David, een voorvader van Achaz, en zond zijn profeet met de volgende geruststellende boodschap:„Luistert alstublieft, o huis van David. . . . Jehovah zelf [zal] u een teken geven: Ziet! Het meisje zelf zal werkelijk zwanger worden, en zij baart een zoon, en zij zal hem stellig de naam Immanuël geven. Boter en honing zal hij eten tegen de tijd dat hij het slechte weet te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen het slechte zal weten te verwerpen en het goede te kiezen, zal de grond van de twee koningen voor wie gij een ziekmakende angst gevoelt, volkomen verlaten zijn.” — Jes 7:13-16.Na de mededeling over de geboorte van Jesaja’s tweede zoon, Maher-Schalal-Chaz-Baz, beschrijft de profetie hoe er een eind zou komen aan de bedreiging van Juda. Als een niet te stuiten vloedgolf zouden de Assyriërs Syrië en het noordelijke koninkrijk Israël volledig overstromen en pas halt houden wanneer zij zich dreigend over het land Juda hadden verspreid. Ja, zij zouden „de breedte van uw land . . . vullen, o Immanuël!” Vervolgens waarschuwt de profeet Jesaja in verheven poëtische stijl alle tegenstanders van Jehovah: Indien zij zich omgorden voor de oorlog, indien zij plannen beramen, indien zij een woord tegen Jehovah spreken — „het zal niet tot stand komen, want God is met ons [Immanuël]!” — Jes 8:5-10.Sommigen zijn van mening dat „Immanuël” destijds in het voorbeeld een derde zoon van Jesaja was, misschien bij een joods meisje dat de tweede vrouw van de profeet geworden kan zijn. Bepaalde joodse commentators trachten de profetie op de geboorte van Achaz’ zoon Hizkia toe te passen. Dit is echter uitgesloten, aangezien de profetie tijdens Achaz’ regering werd geuit (Jes 7:1), toen Hizkia op zijn minst negen jaar was.

Een andere mogelijkheid is dat het ging om Jesaja’s tweede zoon, Maher-Schalal-Chaz-Baz, die in het volgende hoofdstuk wordt genoemd en over wie werd gezegd: „Voordat de jongen zal weten te roepen: ’Mijn vader!’ en ’Mijn moeder!’ zal men het vermogen van Damaskus en de buit van Samaria wegdragen voor het aangezicht van de koning van Assyrië” (Jes 8:1-4). Hierin zijn beslist overeenkomsten te vinden met wat er over Immanuël werd gezegd: „Want voordat de jongen het slechte zal weten te verwerpen en het goede te kiezen, zal de grond van de twee koningen [van Damaskus en van Samaria] voor wie gij een ziekmakende angst gevoelt, volkomen verlaten zijn” (Jes 7:16). Ook de geboorte van Jesaja’s tweede zoon wordt nauw in verband gebracht met de verdere profetie betreffende Immanuël, en net zoals Immanuël een „teken” zou zijn, zo zei Jesaja ook: „Ik en de kinderen die Jehovah mij gegeven heeft, zijn tot tekenen.” — Jes 7:14; 8:18.Het voornaamste bezwaar tegen een identificatie van de Immanuël uit Achaz’ tijd met de tweede zoon van Jesaja is dat er over Jesaja’s vrouw wordt gesproken als „de profetes”, niet als „het meisje”, alsook dat zij reeds de moeder was van Jesaja’s eerstgeboren zoon, Schear-Jaschub, en dus geen „meisje” meer was (Jes 7:3; 8:3). Er zij echter opgemerkt dat het Hebreeuwse woord dat hier met „meisje” is vertaald, niet bethoe·lahʹ is, wat specifiek „maagd” betekent, maar ʽal·mahʹ, wat een ruimere betekenis heeft en duidt op een jonge vrouw, hetzij een maagdelijk meisje of een pasgehuwde vrouw. De soortnaam ʽal·mahʹ komt verder in zes andere schriftplaatsen voor, waarvan er meer dan één over maagdelijke meisjes spreekt. — Ge 24:43 (vgl. vs. 16); Ex 2:8; Ps 68:25; Sp 30:19; Hgl 1:3; 6:8.Immanuël kan natuurlijk onmiskenbaar als de Heer Jezus Christus worden geïdentificeerd — enerzijds als persoon en anderzijds in de rol die hij op aarde vervulde. Het gebruik van het Hebreeuwse woord ʽal·mahʹ in de profetie zou dus stroken met zowel het voorbeeld (indien de jonge vrouw van Achaz of van Jesaja wordt bedoeld) als het tegenbeeld (Maria, die verloofd en nog maagd was). Er bestaat geen twijfel over dat Maria maagd was toen zij „zwanger [werd] door heilige geest”, want zowel Mattheüs als Lukas hebben dit historische feit opgetekend (Mt 1:18-25; Lu 1:30-35). Mattheüs merkte op: „Dit alles is in werkelijkheid geschied opdat vervuld zou worden hetgeen Jehovah door bemiddeling van zijn profeet had gesproken.” Het was een teken waardoor de langverwachte Messias werd geïdentificeerd. In overeenstemming daarmee gebruikte Mattheüs in zijn evangelie (toen hij Jes 7:14 aanhaalde) het Griekse woord parʹthe·nos, dat „maagd” betekent, om het woord ʽal·mahʹ weer te geven, en zei: „Ziet! De maagd [parʹthe·nos] zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zullen hem de naam Immanuël geven” (Mt 1:22, 23). Dat betekent volstrekt niet dat hij zich vrijheden veroorloofde of de tekst verdraaide. Meer dan een eeuw voordien hadden de joodse vertalers van de Griekse Septuaginta in hun weergave van Jesaja 7:14 eveneens het woord parʹthe·nos gebruikt.Dat Jezus Christus met Immanuël vereenzelvigd wordt, betekent niet dat hij de incarnatie van God was, ’God in het vlees’, zoals voorstanders van de Drieëenheidsleer beweren. Zij zeggen dat deze gedachte in de betekenis van de naam Immanuël, namelijk „Met ons is God”, opgesloten ligt. Het was bij de joden algemeen gebruikelijk om in Hebreeuwse namen het woord „God”, of zelfs „Jehovah”, op te nemen. Zelfs in deze tijd zijn er veel mannen die Immanuël heten, maar geen van hen is een incarnatie van God.Mocht het lijken alsof de instructie die de engel aan Maria gaf (’gij moet hem de naam Jezus geven’) en Jesaja’s profetie („zij zal hem stellig de naam Immanuël geven”) met elkaar in strijd zijn, dan dient men te bedenken dat de Messias ook nog andere namen zou krijgen (Lu 1:31; Jes 7:14). In Jesaja 9:6 staat bijvoorbeeld met betrekking tot de Messias: „Zijn naam zal worden genoemd: Wonderbaar Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Maar Maria’s eerstgeborene kreeg geen van deze namen als persoonlijke naam, noch toen hij een zuigeling was, noch nadat hij zijn bediening had opgenomen. Het waren veeleer profetische namen en titels waardoor de Messias geïdentificeerd zou worden. Jezus leefde in elk opzicht in overeenstemming met de betekenis van deze namen. Ze hadden een profetische betekenis in die zin dat ze duidden op zijn eigenschappen en de goede diensten die hij zou bewijzen aan allen die hem als Messias aanvaardden. Dat geldt ook voor zijn titel Immanuël. Jezus voldeed aan en vervulde de betekenis van deze titel. Bron: inzicht in de Schrift

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid