Spring naar bijdragen

“Zodra Jezus de draak van bijgeloof had verslagen, zette Paulus hem weer op z'n benen in de naam van Jezus.”


Aanbevolen berichten

2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat kan ook niet,  want alles wat we van hem lezen  is uit tweede hand. Jezus heeft zelf geen uitspraken op schrift nagelaten. 

Er is ook nog den Geest.

2 Timotheus 3:14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt; 15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 63
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

@Chaim Je samenvatting van moderne bijbelinzichten is inderdaad vrij correct en kom ik ook gewoon in mijn Willibrordbijbel tegen. Het zal je ongetwijfeld niet verbazen dat ik en ook mijn godsdienst da

Paulus kwam niet enkel tot geloof maar werd wedergeboren in geest. Christus wees hem aan om zijn fundamentele aard op Christus te aarden om het oude in een nieuw perspectief te leiden. Natuurlijk snap

Dank voor uw antwoord. 

6 uur geleden zei Fundamenteel:

Nochtans zie ik Paulus onze Heer Jezus Christus nergens tegenspreken. Er is van bijgeloof geen sprake volgens mij, ...

Volgens jou niet en volgens Chaim wel.  Vandaar "de draak van bijgeloof" die door Jezus was verslagen maar door Paulus op z'n benen is gezet.     

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Petra.:

Volgens jou niet en volgens Chaim wel.  Vandaar "de draak van bijgeloof" die door Jezus was verslagen maar door Paulus op z'n benen is gezet.     

Maar waarop baseert @Chaim zich dan? Een historische Jezus zonder enige bron referentie en sluit af er geen discussie over te willen voeren. Met de Bijbel als bron en autoriteit is zie ik helemaal geen conflict tussen beide. Integendeel zelfs. Saulus hing fanatiek vast aan de Thora en vervolgde zelfs christenen tot zijn wedergeboorte en als Paulus verder ging. 

Wat is dan in perspectief de draak van bijgeloof? De Wet of .... ? Ik vraag het oprecht.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

22 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar waarop baseert @Chaim zich dan? 

Hij schreef; op bijbelwetenschap en tekstkritieken. 

 

Citaat

Wat is dan in perspectief de draak van bijgeloof? De Wet of .... ? Ik vraag het oprecht.

Dat schreef ik toch al.. kortweg: 

 

Op 14-11-2022 om 09:03 zei Petra.:

Wat door Paulus (in de naam van Jezus) op z'n benen werd gezet zijn de  * afwijkingen van het NT met de T'NaCH.  

"De draak van het bijgeloof"  is het geloof van het (op Paulus gestoelde) christendom ("de NT claim").

* Dat is het geloof dat Satan de duivel en een gevallen engel is, dat Jezus de messias is, dat de messias uit een maagd werd geboren en zou worden gekruisigd voor de zonden van de mensheid. 

 

image.png

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Want er bestaat geen duivel en Jezus predikte daar niet meer over dan een doorsnee profeet of rabbijn?

De zondeval door gevallen engelen is geen bijgeloof maar waarneembaar door onze hele geschiedenis. 

Nuja, zondeval door de slang/duivel waarna Adam en Eva hun paradijs verliezen. Er is een genetische interventie waarna een grote vloed nodig is ons daarvan te reinigen. Dat is toch ook terug te vinden in het OT en uitgebreider bij Henoch?

 

Gaan wij Hem verloochenen op basis van enkele anekdotes en daar historische waarde aan toe te dichten!? Ik hoop het niet broeders en zusters.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

image.png

12 minuten geleden zei Fundamenteel:

Want er bestaat geen duivel en Jezus predikte daar niet meer over dan een doorsnee profeet of rabbijn?

 

Idd. 

Dit is wat ik van Chaim citeerde; 

Op 14-11-2022 om 09:03 zei Petra.:

"Het kwaad/onheil is eveneens door JHWH gemaakt.  HaSatan is in de T'NaCH een mal'ach (boodschapper) van JHWH. In de T'NaCH heeft hij de rol de mens tegenstand te bieden als JHWH dit belieft. '

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Petra.:

 

image.png

Idd. 

Dit is wat ik van Chaim citeerde; 

 

Isaiah schrijft evenzeer “wee die beide van plaats wisselen.” God staat de duivel toe ons te beproeven (Job, ook OT). Maar dat betekent niet dat we het daarom moeten goedkeuren of in meegaan.

Christus is gekomen ons de boze werken en diens agenda te openbaren. Daar is geen middenweg in. Door dit agenda aan ons te openbaren zijn wij ook veel alerter voor overheden wiens koninkrijken niet van onze Heer maar den duivel zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-11-2022 om 10:25 zei Chaim:

Heb tevens begrepen dat de Nieuwe Wereldvertaling evenmin Psalm 22:16b vertaalt als "Ze hebben mijn handen en voeten doorboort", maar eerlijk de vertaling "Als een leeuw vallen ze mijn handen en voeten aan" hanteert. 

Klopt, maar er zijn genoeg teksten die verwijzen naar Jezus als de Messias. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Klopt, maar er zijn genoeg teksten die verwijzen naar Jezus als de Messias. 

Dat geloof respecteer ik, maar we verschillen daarover van mening. De T'NaCH is vrij expliciet wat de gezalfde leider uit de eindtijd zal doen. Ten eerste kent de T'NaCH uiteraard ladingen messiassen - koningen, hogepriesters en profeten werden gezalfd -, maar "de messias" staat helemaal niet in de T'NaCH. HaMasjiach is een term die slechts in de Rabbijnse geschriften zoals de Targoemiem, Talmoediem en Midrasjiem voorkomt. De term "de messias" verwijst bij hen altijd naar de gezalfde leider uit 'achariet hajamiem -- een term die een aantal malen in de T'NaCH voorkomt en vrij expliciet stelt wat er te gebeuren staat. 

Als gezegd, is een messias (masjiach) gewoon een gezalfde hogepriester van de stam van Levie via Aharon of een gezalfde koning van de stam van Jehoedah of een gezalfde profeet. Er is vrijwel nooit slechts 1 messias geweest -- er waren er bijna altijd minmaal twee of drie tegelijk.

In Jesaja 2:2-4 wordt gezegd dat in ''achariet hajamiem'' (de eindtijd), de oorlogen zullen eindigen en er geen oorlog meer zal worden gevoerd, dat God de volken zal berechten en men zich zal verzamelen om Hem te eren. Deze term (''achariet hajamiem'') komt in een aantal T'NaCH passages terug. Hetzelfde gebeurt in Jesaja 11 (het berechten, eind aan oorlogen, mensen die zich verzamelen), maar er wordt weer wat aan toegevoegd: naast uiteindelijke vrede, de mensen die vanover de wereld bijeenkomen om de God te eren, en de terukeer van de Joden, wordt er eveneens gezegd dat Efraim en Jehoedah samen zullen strijden. Daar wordt in Ezechiel 37 nog verder op ingegaan: naast dat wordt herhaald dat er uiteindelijk vrede zal zijn, de mensen zich verzamelen van over de hele wereld om God te eren, en de Joden terugkeren van over de gehele wereld, wordt er eveneens gezegd dat Efraim en Jehoedah niet langer met elkaar zullen wedijveren, maar samen zullen vechten: zij zullen tegen de Filistijnen (Palestijnen) vechten in het westen, en zullen eveneens samen in het oosten strijden: aan Edom en Mo'ab (Jordanië) zullen zij hun handen slaan. Dit wordt vervolgens nog verder uitgebreid in Ezechiel 37: hier valt weer te lezen dat Jehoedah en Efraim samengaan, maar ook wordt nu onthuld dat in die tijd de baas van Jehoedah een gezalfde koning is (masjiach/messias). Eveneens komt de Tempel uit de eindtijd nu ter sprake -- de exacte afmetingen van de Tempel worden eveneens gegeven door Ezechiel. Dat is waarop de religieuze joden wachten en altijd op hebben gewacht (niet op een man die via een maagdelijke geboorte door de Romeinen zal worden gekruisigd, uit de dood opstaat en ten hemel vaart). Voor het judaisme is Jezus absoluut geen messias, maar een claimant die nooit de specifieke profetieën uit de T'NaCH heeft vervuld.

In de eindtijds-profetieën van de T'NaCH komen dus twee messiassen voor: die van de stam van Jehoedah/David en die van de stam van Efraiem/Jozef. Van deze twee is volgens Jezechki'el de gezalfde leider van Jehoedah/David de baas. Dat is waar de joodse term masjiach ben David (De messias, zoon/nakomeling van David) vandaan komt. Jezus' volgelingen dachten dat Jezus deze profetieën zou gaan vervullen en bleven ook na zijn kruisiging geloven dat hij was opgestaan en de profetieën zou vervullen. Het waren - zoals veel joden toendertijd - apocalyptici die dachten dat het kwaad en de Romeinen spoedig zouden worden verslagen, de Tempel van Herodus zou worden afgebroken en die van Jezechki'el zou worden gebouwd en alle joden uit de ballingschap en het juk van de Romeinen zouden worden bevrijd. Jezus was volgens de bijbelwetenschap een apocalyptische Torahgetrouwe rondtrekkende joodse prediker die weinig ophad met de heidenen. Vandaar dat zijn broer, Ja'akov, die na Jezus' kruisiging door de Romeinen de leider van de apostelen werd in de Jeruzalemse gemeente, volgens Josefus door de religieuze joden werd gewaardeerd, Ja'akov haTsadiek werd genoemd (Jakob de Rechtvaardige), terwijl de religieuze Torahgetrouwe joden zodanig heftig tegen zijn executie ageerden dat de Sadduceesche hogepriester, een vriend van de Romeinen - voor wiens familie Paulus de Romein werkte - die deze executie beval, werd afgezet en vervangen door een andere, toevallig eveneens genaamd 'Jezus'.

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Fundamenteel:

Ja, maar vandaag heeft het occulte veel meer betekenis dan “verborgenheid”. Met occulte zaken refereren we dan naar de gnostiek of wicca bv.

 

Dat is semantiek, de christelijke leer is een leer over het 'verborgene'.

2 uur geleden zei Fundamenteel:

 

Christus is gekomen ons de boze werken en diens agenda te openbaren. Daar is geen middenweg in. Door dit agenda aan ons te openbaren zijn wij ook veel alerter voor overheden wiens koninkrijken niet van onze Heer maar den duivel zijn.

Jezus is niet gekomen om boze werken te openbaren, dat was vóór de jaartelling ook al glashelder.   De kern van Jezus' leer is dat wie het leven wil behouden het zal verliezen.  Hij geeft aanwijzingen om 'hetzelve' te vinden.  Het 'hetzelve' wat verborgen is.

3 uur geleden zei Fundamenteel:

Want er bestaat geen duivel en Jezus predikte daar niet meer over dan een doorsnee profeet of rabbijn?

 

In Jesaja 45:7 staat al te lezen dat God het licht formeert en het kwaad schept.   Dus als je de duivel als een persoon denkt, dan denk ik dat je het mis hebt.  Maar 'de duivel' als wezenlijkheid kan wel bij de mens binnen treden (Hitler bijvoorbeeld).  

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Dat is semantiek, de christelijke leer is een leer over het 'verborgene'.

Jezus is niet gekomen om boze werken te openbaren, dat was vóór de jaartelling ook al glashelder.   De kern van Jezus' leer is dat wie het leven wil behouden het zal verliezen.  Hij geeft aanwijzingen om 'hetzelve' te vinden.  Het 'hetzelve' wat verborgen is.

In Jesaja 45:7 staat al te lezen dat God het licht formeert en het kwaad schept.   Dus als je de duivel als een persoon denkt, dan denk ik dat je het mis hebt.  Maar 'de duivel' als wezenlijkheid kan wel bij de mens binnen treden (Hitler bijvoorbeeld).  

Jezus is niet enkel gekomen ze te openbaren, maar ze te verslagen aan het kruis. Als we de duivel uit onze exegese duwen, wat was dan het doel van de kruisdood?

Den geest van den antichrist was actief bij de nazi en vandaag bij de vaccinazi bv. Deze antichrist komt ook in het vlees en zal de aarde onder 1 wereldregering en 1 wereldmunt dwingen. Hun Arische ras heet vandaag de transhuman en ze verklaarde de ganse mensheid de oorlog. Hun rijk zal van korte duur zijn.

Trollylolly :)

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Fundamenteel:

Jezus is niet enkel gekomen ze te openbaren, maar ze te verslagen aan het kruis. Als we de duivel uit onze exegese duwen, wat was dan het doel van de kruisdood?

Den geest van den antichrist was actief bij de nazi en vandaag bij de vaccinazi bv. Deze antichrist komt ook in het vlees en zal de aarde onder 1 wereldregering en 1 wereldmunt dwingen. Hun Arische ras heet vandaag de transhuman en ze verklaarde de ganse mensheid de oorlog. Hun rijk zal van korte duur zijn.

Trollylolly :)

Ik probeer serieus het gesprek aan te gaan, maar dit riekt inderdaad naar trollen.  Maar voor mij hoef je de leer van Jezus niet serieus te nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Ik probeer serieus het gesprek aan te gaan, maar dit riekt inderdaad naar trollen.  Maar voor mij hoef je de leer van Jezus niet serieus te nemen.

VOorwaar, Christus is de boze werken van de duivel komen openbaren, versloeg deze aan het kruis en steeg op naar den Vader om daarna Johannes den apostel DE openbaringen te laten opschrijven.

als je zegt dat Christus de werken van de duivel niet kwam openbaren, waarvan kwam ie ons dan redden?

Ik trol dit niet, dit is dogma.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-11-2022 om 23:53 zei Chaim:

Daar is iedereen vrij in natuurlijk. Zelf volg ik de bijbelwetenschap en tekstkritiek.

Misschien volg je die wel maar dat komt niet overeen met wat je uitdraagt. Telkens als er meerdere vertaal mogelijkheden zijn kies jij die vertaling die het christendom en Jezus het meest ontkracht. Dat doe je in iedere discussie. Daarmee ben je dus niet wetenschappelijk maar puur op emotie bezig. Het meest duidelijk is dat in je redenering omtrent Jesaja 7:14. Zoals laatst op GG. De vertalers bieden genoeg alternatieven die door jou allemaal genegeerd worden en dan presenteer je de jouwe als de enige juiste. En 'toevallig' ontkracht jouw keuze de christelijke interpretatie. Cherry picking tot kunst verheven. Deelnemers moeten echt niet blind op jouw uitleg varen want deze blijkt zeer onvolledig en gekleurd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

VOorwaar, Christus is de boze werken van de duivel komen openbaren, versloeg deze aan het kruis en steeg op naar den Vader om daarna Johannes den apostel DE openbaringen te laten opschrijven.

als je zegt dat Christus de werken van de duivel niet kwam openbaren, waarvan kwam ie ons dan redden?

Ik trol dit niet, dit is dogma.

Als dogma tegen de Bijbel in gaat dan is het bijgeloof.  Je maakt van Jezus een karikatuur.  En als je vanuit een karikatuur de leer van Jezus praktiseert dan val je juist in de 'boze werken van de duivel' zoals je dat zelf noemt.  En dat moet je ook geheel zelf weten.

 

Jezus kwam niet 'ons redden', lees toch eens een keer de Schrift!  Wie zichzelf wil behouden is juist verloren.  

3 uur geleden zei Fundamenteel:

 

als je zegt dat Christus de werken van de duivel niet kwam openbaren, waarvan kwam ie ons dan redden?

 

Jezus heeft de scheiding tussen mens en God overbrugt, hij is zelf (Mij) die brug.   Maar dan moet je natuurlijk wel nog die 'weg' gaan.   Jij (en iedereen die er voor open staat) moet die Mij in je eigen leven vinden i.p.v. allerlei zinloze dogma's aan te hangen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Hopper:

Als dogma tegen de Bijbel in gaat dan is het bijgeloof.  Je maakt van Jezus een karikatuur.  En als je vanuit een karikatuur de leer van Jezus praktiseert dan val je juist in de 'boze werken van de duivel' zoals je dat zelf noemt.  En dat moet je ook geheel zelf weten.

 

Jezus kwam niet 'ons redden', lees toch eens een keer de Schrift!  Wie zichzelf wil behouden is juist verloren.  

Jezus heeft de scheiding tussen mens en God overbrugt, hij is zelf (Mij) die brug.   Maar dan moet je natuurlijk wel nog die 'weg' gaan.   Jij (en iedereen die er voor open staat) moet die Mij in je eigen leven vinden i.p.v. allerlei zinloze dogma's aan te hangen.

Jij gaat tegen de Bijbel in. Wat zijn de Openbaringen? Vouwt God daar niet het agenda van de duivel uit waarvoor we behoedzaam moeten zijn met daartegenover Zijn agenda?

Wie heeft onze afstand met God in de eerste plaats tewerk gesteld? Den duivel via de vrouw. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Fundamenteel:

Jij gaat tegen de Bijbel in. Wat zijn de Openbaringen? Vouwt God daar niet het agenda van de duivel uit waarvoor we behoedzaam moeten zijn met daartegenover Zijn agenda?

Wie heeft onze afstand met God in de eerste plaats tewerk gesteld? Den duivel via de vrouw. 

Het is al duivels om 'de vrouw' de schuld te geven.  Naar anderen wijzen is duivelswerk.  Ik heb je er op gewezen dat in de Bijbel staat dat God het kwaad heeft geschapen.  En dat hij het licht heeft geformeerd.  Overal in de Bijbel is te lezen dat we bij 'het licht' moeten zijn: Jezus is het licht der wereld.   Als je dat licht hebt gevonden maak je je niet meer druk over een duivel.....

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hopper:

Het is al duivels om 'de vrouw' de schuld te geven.  Naar anderen wijzen is duivelswerk.  Ik heb je er op gewezen dat in de Bijbel staat dat God het kwaad heeft geschapen.  En dat hij het licht heeft geformeerd.  Overal in de Bijbel is te lezen dat we bij 'het licht' moeten zijn: Jezus is het licht der wereld.   Als je dat licht hebt gevonden maak je je niet meer druk over een duivel.....

Het is gewoon wat de Bijbel leert, door de vrouw is de zonde in de wereld gekomen en door haar sterven wij allemaal. Dat stond in Spreuken voor censuur. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Hermanos2:

Misschien volg je die wel maar dat komt niet overeen met wat je uitdraagt. Telkens als er meerdere vertaal mogelijkheden zijn kies jij die vertaling die het christendom en Jezus het meest ontkracht. Dat doe je in iedere discussie. Daarmee ben je dus niet wetenschappelijk maar puur op emotie bezig. Het meest duidelijk is dat in je redenering omtrent Jesaja 7:14. Zoals laatst op GG. De vertalers bieden genoeg alternatieven die door jou allemaal genegeerd worden en dan presenteer je de jouwe als de enige juiste. En 'toevallig' ontkracht jouw keuze de christelijke interpretatie. Cherry picking tot kunst verheven. Deelnemers moeten echt niet blind op jouw uitleg varen want deze blijkt zeer onvolledig en gekleurd. 

Die discussie zou ik graag met je aan willen gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

17 uur geleden zei sjako:

Klopt, maar er zijn genoeg teksten die verwijzen naar Jezus als de Messias. 

"de draak van bijgeloof" is waar jij in gelooft. Je wordt met dat onderschrift uitgelachen waar je bij staat, in elke post. 

Hilarisch natuurlijk om christenen te beschimpen zoals lachen gieren brullen met geloof in kabouterkunde. En daar ging Piebe weer... haha het leven is lekker hè. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Fundamenteel:

Het is gewoon wat de Bijbel leert, door de vrouw is de zonde in de wereld gekomen en door haar sterven wij allemaal. Dat stond in Spreuken voor censuur. :)

Sjonge, dat is niet mals om in je schoenen geschoven te krijgen.  Ik heb er maar een apart topic voor gemaakt. 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Chaim:

Die discussie zou ik graag met je aan willen gaan.

In feite heb je dat al gedaan. Toen jij laatst Jesaja 7:14 uiteen gerafeld hebt op GG ben ik zeer zorgvuldig alle vertalingen gaan nazoeken. Via bijbel commentaren en zeker ook via kritische sites. Vrijwel overal las ik dat Hebreeuws vertalen lastig is en dat er meer mogelijkheden zijn. Jij presenteerde er telkens één en je zei erbij dat dat de enig juiste was. Dat is niet fair. 

Het woord 'virgin' bijvoorbeeld wordt het meest correct weergegeven als 'young woman of marriageable age'. Dat riekt wel heel sterk naar maagd/virgin. De 1984 editie van de New World Translation van JW gebruikt het woord 'maiden' (ik heb 'm helaas niet bij de hand). Dat zou de beste vertaling zijn. Helaas is hun herziene versie ook young woman gaan gebruiken. 

Ik vind het prima dat jij een snoeihekel hebt aan Jezus als Messias en aan christelijke interpretaties. Op GG mag je die vrijwel onbeperkt ventileren. Hier liever niet. 

Fijne dag. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Petra.:

Sjonge, dat is niet mals om in je schoenen geschoven te krijgen.  Ik heb er maar een apart topic voor gemaakt. 

 

 

Kijk Europa. In bijna alle lidstaten moeten 50% vrouwen meedoen en 50% mannen. Vrouwen werden nooit tot een vertegenwoordiging van 50% verkozen. Dus er zetelen onverkozen vrouwen die welles nietes spelletjes met verkozen mannen spelen en alzo burgerdoden veroorzaken. 

1 generatie onverkozen Izebel vrouwen en gans Europa is om zeep.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid