Spring naar bijdragen

Verdeeldheid


Aanbevolen berichten

Jezus zegt dat Hij wil dat zijn discipelen elkaar dienen zoals ook Hij gekomen is om te dienen (Mattheüs 20;26-27). Hij was bereidt de discipelen de voeten te wassen en het laagste werk te doen wanneer zijn discipelen dat nodig hadden (Johannes 13;5). Daarvoor heb je bereidheid nodig om te dienen.
Paulus heeft het over scheuring in de gemeente. Hij zegt in 1 Korinthe 1;10: "Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus."
Ieder heeft zijn eigen talent en denkt vanuit zijn eigen identitteit die hij van Christus gekregen heeft. Maar het is de bedoeling dat we elkaar dienen met wat we weten. Niet ons eigen inzicht als HET inzicht neerzetten zoals in de gemeente van Korinthe gebeurde. Daar was het zo dat de één van die was en de ander van die. De één zocht zijn gelijk en de ander ook. Dan krijg je geen gelijk maar strijd ieder voor zijn eigen gelijk. Dat geeft ruzie.
Christus wil dat we elkaar dienen met wat we weten. Elkaar bevestigen wanneer men inziet dat een ander gelijk heeft. Meningen naast elkaar zetten en uitzoeken hoe deze samenwerken. Vragen van anderen helpen beantwoorden.

Pas ook op je woorden want ergernis is zo gewekt.

Op of aanmerkingen mogen gemaakt worden. Hoe denken anderen hierover? Ieder is vrij om te reageren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wijze woorden napraten kunnen we allemaal.

Wijze woorden toepassen is denk ik de kunst met de grote K, waar de ene wat beter in is dan de ander, maar niemand echt goed in is. 

 

Als iedereen die de wijze woorden "wat Gij niet wilt dat U geschiedt..." uitspreekt, ook daadwerkelijk consequent zou toepassen.. dan vonden we het paradijs op aarde. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Als iedereen die de wijze woorden "wat Gij niet wilt dat U geschiedt..." uitspreekt, ook daadwerkelijk consequent zou toepassen.. dan vonden we het paradijs op aarde. 

Daar moeten we nog even op wachten Petra. In Jezus 1000 jarige Rijk zal straks iedereen zo redeneren. Voor nu moeten we het doen met onze zondige neigingen en fouten. We hebben nog geen volmaaktheid, maar we kunnen er wel zoveel mogelijk naar streven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Petra.:

Wijze woorden napraten kunnen we allemaal.

Wijze woorden toepassen is denk ik de kunst met de grote K, waar de ene wat beter in is dan de ander, maar niemand echt goed in is. 

 

Als iedereen die de wijze woorden "wat Gij niet wilt dat U geschiedt..." uitspreekt, ook daadwerkelijk consequent zou toepassen.. dan vonden we het paradijs op aarde. 

Misschien is het paradijs op aarde er reeds?  Het Koninkrijk Gods is immers in ons.  (De meningen verschillen daarover, maar dat is mijn opvatting.)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Misschien is het paradijs op aarde er reeds?  Het Koninkrijk Gods is immers in ons.  (De meningen verschillen daarover, maar dat is mijn opvatting.)

Als dat zo zou zijn dan zou het Koninkrijk niet veel voorstellen. Het is een vertaalfout dat het Koninkrijk in ons zou zijn. Wel is het zo dat ieder mens dat zich bekeerd een nieuwe schepping is en potentieel een onderdeel van Gods Koninkrijk is. Straks zal de hele aarde Gods Koninkrijk omvatten (Daniël 2).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-10-2022 om 14:07 zei Barnabas:

Jezus zegt dat Hij wil dat zijn discipelen elkaar dienen zoals ook Hij gekomen is om te dienen (Mattheüs 20;26-27). Hij was bereidt de discipelen de voeten te wassen en het laagste werk te doen wanneer zijn discipelen dat nodig hadden (Johannes 13;5). Daarvoor heb je bereidheid nodig om te dienen.
Paulus heeft het over scheuring in de gemeente. Hij zegt in 1 Korinthe 1;10: "Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus."
Ieder heeft zijn eigen talent en denkt vanuit zijn eigen identitteit die hij van Christus gekregen heeft. Maar het is de bedoeling dat we elkaar dienen met wat we weten. Niet ons eigen inzicht als HET inzicht neerzetten zoals in de gemeente van Korinthe gebeurde. Daar was het zo dat de één van die was en de ander van die. De één zocht zijn gelijk en de ander ook. Dan krijg je geen gelijk maar strijd ieder voor zijn eigen gelijk. Dat geeft ruzie.
Christus wil dat we elkaar dienen met wat we weten. Elkaar bevestigen wanneer men inziet dat een ander gelijk heeft. Meningen naast elkaar zetten en uitzoeken hoe deze samenwerken. Vragen van anderen helpen beantwoorden.

Pas ook op je woorden want ergernis is zo gewekt.

Op of aanmerkingen mogen gemaakt worden. Hoe denken anderen hierover? Ieder is vrij om te reageren.

Ik zie twee dingen, Paulus praat over eenheid in de kerk, Jezus praat over ander dienen en elkaar dienen, dan is sprak van Diep geloof . Dit zijn twee verschillende dingen.  Dat wou ik tegen andere willen zegen. En de woorden van Paulus stelt niet veel voor, want volgens mij had ook Pauls ruzie met Barnabas

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

Als dat zo zou zijn dan zou het Koninkrijk niet veel voorstellen. Het is een vertaalfout dat het Koninkrijk in ons zou zijn. Wel is het zo dat ieder mens dat zich bekeerd een nieuwe schepping is en potentieel een onderdeel van Gods Koninkrijk is. Straks zal de hele aarde Gods Koninkrijk omvatten (Daniël 2).

Het Koninkrijk Gods stelt inderdaad niet veel voor.   Omdat het eeuwig is.  Zaken die wat voorstellen doen zich voor in de tijd.  De eigenwillenheid van de mens werkt middels begeerte naar zaken welke in de tijd verborgen liggen.  En zoals Jezus predikte: Niet mijn wil geschiedde.  Wie zijn eigenwillendheid opgeeft houdt letterlijk 'niets' over.

Ik volg de leer van Jezus: ik verwacht niets.   Niets is mij voldoende.  In Uw handen beveel ik mijn geest is het credo zoals Jezus leerde.  Dat is overgave zonder verwachtingen op een betere toekomst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Vreemd. Althans, mijn eigen belang vind ik zeker niet het belangrijkste, maar dat Jehovah's naam geheiligd wordt. Gods Koninkrijk is het belangrijkste wst er is.

Dat Koninkrijk gebeurd ieder moment in deze wereld.   Waar twee in Mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden, staat er geschreven.  Een dergelijke vergadering is het mooiste wat mij kan overkomen.  Maar ik verwacht het nooit.

Matteüs 5:8 

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.   Staat er geschreven. Dat interpreteer ik als de Godsgeboorte in de ziel.  Dan is er geen enkele verdeeldheid meer in de mens.  Op dat moment kan het ego niet bestaan, want God is één.  Het houdt gelijke tred met het ledigen van het gemoed.  Gemoed is hét kenmerk van het ego: haat, afgunst, zelfzucht enz.  Lees ook in dit verband Romeinen 12:2 , we moeten ons niet aanpassen aan de wereld of zaken verlangen van de wereld.  Onze gezindheid kan veranderen en daar hoort de wens naar een hiernamaals niet bij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Petra.:

Als iedereen die de wijze woorden "wat Gij niet wilt dat U geschiedt..." uitspreekt, ook daadwerkelijk consequent zou toepassen.. dan vonden we het paradijs op aarde. 

 

21 uur geleden zei sjako:

Daar moeten we nog even op wachten Petra. In Jezus 1000 jarige Rijk zal straks iedereen zo redeneren. Voor nu moeten we het doen met onze zondige neigingen en fouten. We hebben nog geen volmaaktheid, maar we kunnen er wel zoveel mogelijk naar streven.

 

Stel je eens voor Sjako, dat ik jou vertel wat volmaaktheid is.  

Waar je naar moet streven.

Wat je moet doen en laten om dat te bereiken. 

En het is anders dan jouw ideaalbeeld. 

Is dat wat je wil wat jou geschiedt ? 

 

 

Ik heb ook een ideaalbeeld; ik zie een wereld voor me waarin ik mijn ideaalbeeld mag naleven, en jij het jouwe. 

Een wereld voor waarin alleen jijzelf hoeft te voldoen aan je eigen ideaalbeeld. 

Het is wat ik wil wat mij geschiedt.

Dan zijn we niet verdeeld maar kunnen verbinden omdat we allemaal ons ideaalbeeld willen vinden. 

 

21 uur geleden zei sjako:

We hebben nog geen volmaaktheid, maar we kunnen er wel zoveel mogelijk naar streven.

Jouw volmaaktheid is niet wat ik nastreef Sjako. Waar ik naar streef is niet volmaakt te hoeven zijn in andermens ogen om goed genoeg gevonden te worden. Dat ik niet hoef te beantwoorden aan jouw plaatje en jij niet aan het mijne.

Volgens mij is Jezus vaandeldrager van dat streven;

Een wereld met onvolmaakte mensen, die elkaar volmaakt genoeg vinden omdat ze het oordeel overlaten aan God. 

Misschien is dat wel ..een volmaakte wereld. 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-10-2022 om 16:42 zei sjako:

Paulus heeft gewoon gelijk natuurlijk. Het is niet goed om ruzie te maken over geloofszaken maar elkaar juist opbouwen. Elkaar verketteren als je wel of niet in de drieëenheid gelooft is bijv niet goed. Wijze woorden van Paulus.

Ik meen oprecht dat het goed doet om te lezen dat er binnen de Jehova Getuigen tegenwoordig zo wordt gedacht. Uitsluiten van leden heeft in het verleden veel onnodige ellende veroorzaakt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Stel je eens voor Sjako, dat ik jou vertel wat volmaaktheid is.  

Waar je naar moet streven.

Wat je moet doen en laten om dat te bereiken. 

En het is anders dan jouw ideaalbeeld. 

Is dat wat je wil wat jou geschiedt ? 

Volmaaktheid wordt niet door ons bepaald, maar door God. Ik ben verre van volmaakt, dus ik weet het ook niet, net zoals jij dat niet weet. Als we volmaakt zouden zijn zouden we Jezus loskoopoffer niet nodig hebben. Het mooie is dat we toch worden geaccepteerd door God als we geloof stellen in Jezus. Het komt dus goed.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik meen oprecht dat het goed doet om te lezen dat er binnen de Jehova Getuigen tegenwoordig zo wordt gedacht. Uitsluiten van leden heeft in het verleden veel onnodige ellende veroorzaakt. 

Er is geen een Getuige die volmaaktheid verwacht van zijn broeder of zuster. Iets anders is het als je moedwillig wetten overtreedt en daar geen berouw van heeft. Iemand die is uitgesloten mag altijd terugkomen als hij daar spijt van heeft gekregen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei sjako:

Er is geen een Getuige die volmaaktheid verwacht van zijn broeder of zuster. Iets anders is het als je moedwillig wetten overtreedt en daar geen berouw van heeft. Iemand die is uitgesloten mag altijd terugkomen als hij daar spijt van heeft gekregen. 

Jammer. In dat geval kom je bij mij verkeerd over met je opmerking:

Op 6-10-2022 om 16:42 zei sjako:

Het is niet goed om ruzie te maken over geloofszaken maar elkaar juist opbouwen. Elkaar verketteren als je wel of niet in de drieëenheid gelooft is bijv niet goed.

Stellen dat iemand moedwillig wetten overtreed en moet worden uitgesloten staat in mijn ogen haaks op de bewering dat het niet goed is om ruzie te maken over geloofszaken en dat je juist met elkaar moet opbouwen. Samen opbouwen doe je immers niet door iemand uit te sluiten.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Stellen dat iemand moedwillig wetten overtreed en moet worden uitgesloten staat in mijn ogen haaks op de bewering dat het niet goed is om ruzie te maken over geloofszaken en dat je juist met elkaar moet opbouwen. Samen opbouwen doe je immers niet door iemand uit te sluiten.

Ik heb het over zaken als overspel, misbruik, stelen etc. Als gemeente kan je dat niet tolereren omdat anders Gods geest wordt teruggetrokken. Is ook gewoon Bijbels. 1Kor 5:11

Maar nu schrijf ik jullie dat jullie niet meer om moeten gaan met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, seksueel immoreel of hebzuchtig is, afgoden aanbidt, anderen uitscheldt, of een dronkaard of een afperser is. Met zo iemand moet je zelfs niet eten.  12 Want wat heb ik te maken met het oordelen van degenen die niet in de gemeente zijn? Jullie oordelen toch degenen in de gemeente,  13 terwijl God degenen daarbuiten oordeelt? ‘Verwijder wie kwaad doet uit jullie midden.’

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ik heb het over zaken als overspel, misbruik, stelen etc. Als gemeente kan je dat niet tolereren omdat anders Gods geest wordt teruggetrokken. Is ook gewoon Bijbels. 1Kor 5:11

Maar nu schrijf ik jullie dat jullie niet meer om moeten gaan met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, seksueel immoreel of hebzuchtig is, afgoden aanbidt, anderen uitscheldt, of een dronkaard of een afperser is. Met zo iemand moet je zelfs niet eten.  12 Want wat heb ik te maken met het oordelen van degenen die niet in de gemeente zijn? Jullie oordelen toch degenen in de gemeente,  13 terwijl God degenen daarbuiten oordeelt? ‘Verwijder wie kwaad doet uit jullie midden.’

Paulus had het over geloofszaken en jij ook toen de @Barnabas daarin gelijk gaf. 

Op 6-10-2022 om 14:07 zei Barnabas:

"Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn

 

Overspel, misbruik, stelen etc. dat zijn niet de zaken waar @Barnabas dit topic over begon. Volgens mij kan er binnen geen enkele gemeenschaap, of het nu een gelovige club is of de schaakvereniging, discussie zijn over de vraag of misbruik of stelen is toegestaan. Dat is ook niet waar het nu over gaat.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei fyg:

En de woorden van Paulus stelt niet veel voor, want volgens mij had ook Pauls ruzie met Barnabas

Het waren dan ook niet de woorden van Paulus, maar van God want hij werd geïnspireerd om ze op te schrijven. Paulus was ook niet volmaakt.

40 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Paulus had het over geloofszaken en jij ook toen de @Barnabas daarin gelijk gaf. 

Je moet wel proberen de eenheid te bewaren. Op hoofdpunten geloven wij hetzelfde, daarom hebben we ons ook laten dopen. Maar je hebt ook grijze gebieden. Het is en blijft jou geloof.

42 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Overspel, misbruik, stelen etc. dat zijn niet de zaken waar @Barnabas dit topic over begon. Volgens mij kan er binnen geen enkele gemeenschaap, of het nu een gelovige club is of de schaakvereniging, discussie zijn over de vraag of misbruik of stelen is toegestaan. Dat is ook niet waar het nu over gaat.

Jij had het over uitsluiting en dat zijn de meest voorkomende oorzaken. Als we onenigheid onderling hebben dan gaan we dat uitpraten al dan niet met een derde broeder of zuster. Ons afgelopen congres ging hoofdzakelijk over het houden van vrede, ook binnen de gemeente. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid