Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Wie heeft er iets te zeggen over het thema licht en duisternis? Bv naar aanleiding van de volgende tekst.

1 Joh 1:5-7  En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De tekst zit nog in mijn muis vanuit een ander topic;

Joh. 1

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

 

Het zijn verschillende naturen, de duisternis en het Licht. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Barnabas:

Wie heeft er iets te zeggen over het thema licht en duisternis? Bv naar aanleiding van de volgende tekst.

1 Joh 1:5-7  En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

 

 

Hoe weten we of dat wat christenen tegenwoordig verstaan onder duisternis, hetzelfde is als wat de schrijver van Johannes bedoelde? 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-3-2021 om 07:22 zei Dat beloof ik:

Hoe weten we of dat wat christenen tegenwoordig verstaan onder duisternis, hetzelfde is als wat de schrijver van Johannes bedoelde? 

 

Niet iedere christen gelooft hetzelfde. Maar de bijbel zal zijn eigen idee hebben over wat duisternis is. En als je het wilt weten moet je er naar zoeken. Wat verstaan christenen volgens jou dan onder duisternis is en wat verstaat Johannes er onder? Wat is jouw idee?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Barnabas:

Niet iedere christen gelooft hetzelfde. 

Inderdaad. Wat is dan nog de waarde van de tekst waarmee je begon, als iedereen er zijn eigen invulling aan kan geven ?

Op 23-3-2021 om 16:47 zei Barnabas:

Wie heeft er iets te zeggen over het thema licht en duisternis? Bv naar aanleiding van de volgende tekst.

1 Joh 1:5-7  En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Barnabas:

Niet iedere christen gelooft hetzelfde. Maar de bijbel zal zijn eigen idee hebben over wat duisternis is. En als je het wilt weten moet je er naar zoeken. Wat verstaan christenen volgens jou dan onder duisternis is en wat verstaat Johannes er onder? Wat is jouw idee?

Wat Johannes daar onder verstaat is dat bij God alles belicht is en niets onbekend is. Geheel zuiver en heilig. Althans dat maak ik eruit op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Barnabas:

Wat verstaan christenen volgens jou dan onder duisternis is en wat verstaat Johannes er onder? Wat is jouw idee?

Er is onder christenen niet één bepaalde definitie van wat duisternis is.  Wat de één definieert als 'genieten van het leven dat wordt geboden'  zal de ander zien als 'verlaging tot het vergankelijke wereldse'. 
Ik heb geen idee wat Johannes er onder verstaat. We kunnen dat ook niet weten want de teksten zijn daar niet duidelijk over. 

1 minuut geleden zei Fundamenteel:

Wat Johannes daar onder verstaat is dat bij God alles belicht is en niets onbekend is. Geheel zuiver en heilig. Althans dat maak ik eruit op.

Dit bijvoorbeeld. Ik zou kunnen vragen waar je dat dan uit opmaakt, maar ik vermoed dat er dan geen concreet antwoord komt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Als daar geen concreet antwoord op komt is dan omdat ik dat liever met minder arrogante kwallen bespreek.

Dat bedoelde ik dus met:

1 uur geleden zei Dat beloof ik:
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Wat Johannes daar onder verstaat is dat bij God alles belicht is en niets onbekend is. Geheel zuiver en heilig. Althans dat maak ik eruit op.

Dit bijvoorbeeld. Ik zou kunnen vragen waar je dat dan uit opmaakt, maar ik vermoed dat er dan geen concreet antwoord komt.

Dank voor je bevestiging.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-3-2021 om 16:47 zei Barnabas:

Wie heeft er iets te zeggen over het thema licht en duisternis? Bv naar aanleiding van de volgende tekst.

1 Joh 1:5-7  En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

 

 

Johannes 12:46
Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.

Een afsterven van de zonde.

Licht is zondeloos, duisternis is vervuld van de zonde

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Inderdaad. Wat is dan nog de waarde van de tekst waarmee je begon, als iedereen er zijn eigen invulling aan kan geven ?

 

Oordeel zelf, de woorden die men spreekt hangen af van het geloof dat men er aan hecht. Welk geloof hecht jij aan je eigen woorden?

5 uur geleden zei Fundamenteel:

Wat Johannes daar onder verstaat is dat bij God alles belicht is en niets onbekend is. Geheel zuiver en heilig. Althans dat maak ik eruit op.

Licht werp licht op zaken. Het natuurlijke licht maakt dat de mens kan zien wat er gaande is. Wat aan het licht komt wordt dus bekend. dus geestelijk zal dat ook zo zijn. En er staat dat God verkozen heeft om in het duister te wonen. Als God dus in de mens komt wonen wordt hetgeen in hem is bekend. Als het licht (en God is licht) dus in je woont leer je jezelf kennen. God openbaart geheimen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
3 uur geleden zei Thinkfree:

Johannes 12:46
Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.

Een afsterven van de zonde.

Licht is zondeloos, duisternis is vervuld van de zonde

Het mag duidelijk zijn dat God licht is en zonder zonde is. Er zijn teksten die dat rechtstreeks zeggen. Maar hoe is de link tussen duisternis en zonde?

Joh 12:46   Jezus is dus een licht. Er staat ook dat God licht is. Licht verlicht zijn omgeving en de omgeving wordt verlicht. Zo is het dus ook met Jezus, een geestelijk licht schijnt op de omgeving, het volk van Israël dus, en er valt licht op hen en daardoor komt aan het licht wat er aan de hand is. Op die manier worden degenen die verlicht worden verlicht en de duisternis gaat van hen weg. De mens kan dan kiezen om naar Jezus toe te gaan of van Hem weg te gaan. Wie Hem wil gaat naar Hem toe en wie niets met Hem te maken wil hebben gaat van Hem weg (of verdrijft Hem zoals de mensen deden die Hem van de rots af wilden gooien). Niets met Jezus te maken willen hebben is zonde en Hem wel willen is goed. Het volk was dus in duisternis maar waarom is deze duisternis zonde? Dat was dus omdat de mens God verlaten had en daardoor Jehovah niet meer bij hen was en dat was geestelijke duisternis. En God wilde niet dat mensen in die duisternis bleven en zond Jezus opdat de mens kon kiezen tot hem te naderen en zonde te belijden. Want wie zonden belijd worden ze vergeven en die persoon wordt gereinigd van zonde en is daarmee geheiligd oftewel: Heilig.

Maar een afsterven aan de zonde zie ik daar nog niet in.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Barnabas:

Maar een afsterven aan de zonde zie ik daar nog niet in

Iemand die voor het licht kiest wordt herboren daar zit wel een groeiproces aan vast, iemand die niet naar Gods roepstem hoort om naar het licht te zien, verhardt zichzelf, totdat het licht gedoofd wordt. Dit noemt men ook wel de zonde tegen de Heilige geest.

Ook dat is een proces.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Iemand die voor het licht kiest wordt herboren daar zit wel een groeiproces aan vast, iemand die niet naar Gods roepstem hoort om naar het licht te zien, verhardt zichzelf, totdat het licht gedoofd wordt. Dit noemt men ook wel de zonde tegen de Heilige geest.

Je hebt wel een punt dat iemand die voor Jezus kiest herboren wordt en dat dat deel uitmaakt van een groeiproces. Het is natuurlijk ook zo dat Jezus oproept tot een beslissing. Zijn aanwezigheid doet je een keuze maken. Bij Hem zijn is in eerste instantie genieten van het licht maar een mens is gemaakt om te ondernemen en te reageren op Hem. En daarbij is een beslissing noodzakelijk. Dus moet je in beweging komen en kiezen. Kiezen tegen terwijl je het licht ziet is weten waar je tegen kiest en daar ben ik het mee eens dat dat zonde tegen de Heilige Geest is. Of het verharding is weet ik niet, maar dat kan wel. En wie zich verhard verstoot God en dan vertrekt Hij en het licht verdwijnt en de duisternis keert terug, tot een volgende kans. En wie voor God kiest gaat met Hem mee en groeit.

Op 23-3-2021 om 16:51 zei thom:

De tekst zit nog in mijn muis vanuit een ander topic;

Joh. 1

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

 

Het zijn verschillende naturen, de duisternis en het Licht. 

 

Wat mij opvalt is dat Johannes het vaak over het licht heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei thom:

Ja, dat is dan ook waaruit we in ons diepste wezen uit bestaan, maar wat gewekt moet worden.

Dat snap ik niet helemaal. Je bedoelt dat we ten diepste uit licht bestaan? Dat kan ik niet rijmen. Ik vrees dat ik het niet met je eens ga zijn.

Je schrijft er over dat dat licht gewekt moet worden. Wat wil je daarover zeggen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Barnabas:
53 minuten geleden zei thom:

Ja, dat is dan ook waaruit we in ons diepste wezen uit bestaan, maar wat gewekt moet worden.

Dat snap ik niet helemaal. Je bedoelt dat we ten diepste uit licht bestaan? Dat kan ik niet rijmen. Ik vrees dat ik het niet met je eens ga zijn.

Je schrijft er over dat dat licht gewekt moet worden. Wat wil je daarover zeggen?

Het is wat de tekst uit het topic ook schrijft;

1 Joh. 1

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.

6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.

7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Dat wat uit God geboren is, is uit het Licht. Joh. 1

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

Zoals er in een ander topic al over deze wereld wordt geschreven, onder de ijdelheid geschapen, heerst hier het licht niet maar de duisternis, omdat de mensenziel daarin is afgedaald.

Wij, als mens, zijn hieraan gebonden, met de gebondenheid aan deze natuur. Het Leven, waaruit wij eens bestonden maar nu voor dood in de mens aanwezig is, latent, moet wederom gewekt worden door het Licht dat de uitstraling van het Leven is.

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Dus het Licht komt tot het Licht, datgene wat uit God is, de Zoon. Joh. 17

 

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

Hoe kan de mens bekennen, als er niet iets is wat Hem herkennen kan.. dat is het ware geloof, tot Hem komen. Joh1 weer;

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

Hoe kan de mens bekennen, als er niet iets is wat Hem herkennen kan.. dat is het ware geloof, tot Hem komen. Joh1 weer;

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

 

1 uur geleden zei thom:

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Even verderop in 1 Joh. 5, over het Zijne in ons; de Zoon;

10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

Dus zowel het licht als het duister, kan men lezen als een innerlijke aangelegenheid, of innerlijke reis van bewustwording wie de mens in diepste wezen is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-3-2021 om 16:47 zei Barnabas:

Wie heeft er iets te zeggen over het thema licht en duisternis? Bv naar aanleiding van de volgende tekst.

1 Joh 1:5-7  En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

 

 

Met "duisternis" wordt hier bedoeld; gebrek aan liefde, gebrek aan wijsheid, gebrek aan waarheid, gebrek aan inzicht en als gevolg daarvan gebrek aan kracht. Als deze uitingen van het licht dus in je levenswandel ontbreken wandel je in duisternis. Als je beweert christen te zijn maar het licht ontbreekt dan lieg je en wandel je dus niet in de waarheid en ben je ook niet gereinigd van alle zonde. Dat is volgens mij hoe dit citaat van Johannes opgevat zou moeten worden. Er valt natuurlijk veel meer over licht en duisternis te vertellen maar dit is in een notendop wat Johannes bedoelt.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-3-2021 om 17:36 zei thom:

Het is wat de tekst uit het topic ook schrijft;

1 Joh. 1

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.

6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.

7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Dat wat uit God geboren is, is uit het Licht. Joh. 1

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

Zoals er in een ander topic al over deze wereld wordt geschreven, onder de ijdelheid geschapen, heerst hier het licht niet maar de duisternis, omdat de mensenziel daarin is afgedaald.

Wij, als mens, zijn hieraan gebonden, met de gebondenheid aan deze natuur. Het Leven, waaruit wij eens bestonden maar nu voor dood in de mens aanwezig is, latent, moet wederom gewekt worden door het Licht dat de uitstraling van het Leven is.

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Dus het Licht komt tot het Licht, datgene wat uit God is, de Zoon. Joh. 17

 

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

Hoe kan de mens bekennen, als er niet iets is wat Hem herkennen kan.. dat is het ware geloof, tot Hem komen. Joh1 weer;

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Je schrijft dat het licht al in ons is maar gewekt moet worden. In de teksten die je aanhaalt vind ik wel de zinsnede dat God een licht is (en dat is Jezus) en dat Jezus ons verlicht maar niet dat wij van te voren al licht zijn. Wel ken ik de tekst dat wij als een licht in de wereld zijn en dat licht niet onder de korenmaart moeten zetten maar laten schijnen, maar dat is wanneer wij Christus hebben aangenomen en wij wederomgeboren zijn zodat God in ons woont en dan is Hij het licht in ons dat moet schijnen. Dus God is het licht in ons. Dat wij daarvoor al licht zijn daar heb ik vragen bij, kun je dat baseren op de schrift?

Op 28-3-2021 om 21:00 zei Mohawk:

Met "duisternis" wordt hier bedoeld; gebrek aan liefde, gebrek aan wijsheid, gebrek aan waarheid, gebrek aan inzicht en als gevolg daarvan gebrek aan kracht. Als deze uitingen van het licht dus in je levenswandel ontbreken wandel je in duisternis. Als je beweert christen te zijn maar het licht ontbreekt dan lieg je en wandel je dus niet in de waarheid en ben je ook niet gereinigd van alle zonde. Dat is volgens mij hoe dit citaat van Johannes opgevat zou moeten worden. Er valt natuurlijk veel meer over licht en duisternis te vertellen maar dit is in een notendop wat Johannes bedoelt.

Bedankt voor je reactie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Barnabas:

In de teksten die je aanhaalt vind ik wel de zinsnede dat God een licht is (en dat is Jezus) en dat Jezus ons verlicht maar niet dat wij van te voren al licht zijn.

Die zin, daar lezen hele volksstammen overheen, steeds weer. Ik weet niet wat dat is. Joh 1 vers 4;

 

Op 25-3-2021 om 17:36 zei thom:

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei thom:

Die zin, daar lezen hele volksstammen overheen, steeds weer. Ik weet niet wat dat is. Joh 1 vers 4;

 

 

Joh 1 vers 4 zegt: "In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen." Deze tekst gaat over Jezus, ik neem aan dat we het daar over eens zijn. Dus dan staat er dat Jezus het Licht was en niet de mens. Dus "Hetzelve" is Jezus en dus is het "Leven" ook Jezus en het "Licht" is dan ook Jezus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Barnabas:
3 uur geleden zei thom:

Die zin, daar lezen hele volksstammen overheen, steeds weer. Ik weet niet wat dat is. Joh 1 vers 4;

 

 

Joh 1 vers 4 zegt: "In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen." Deze tekst gaat over Jezus, ik neem aan dat we het daar over eens zijn. Dus dan staat er dat Jezus het Licht was en niet de mens. Dus "Hetzelve" is Jezus en dus is het "Leven" ook Jezus en het "Licht" is dan ook Jezus.

Ik lees meervoud.

En ik lees de Zoon.

En dat is God in de mens.

Ik ben het Leven, is de Zoon in de mens.

1 Joh. 5

10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei thom:

Ik lees meervoud.

Ok, jij leest "Licht der mensen" als een licht in de mens. Maar ik denk dat er staat dat het gaat om een licht buiten de mens, namelijk Jezus. Dus dat er staat dat het een licht voor de mensen is zoals een lantaarnpaal in de nacht.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid