Spring naar bijdragen

Maak je geen zorgen om je leven


Aanbevolen berichten

12 uur geleden zei Ricky Tjin:

Met je hierboven genoemde suggestie maak jij jezelf schuldig aan aan hetgeen waarvoor jij mij verweet tijdens een discussie bij de Topic "Wat is waarheid? - pagina 4" op 8 december .

Ik suggereer niets. ik citeer jouw woorden.
Als je daar boos om wordt, moet je wellicht even bij jezelf te rade gaan.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 135
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wijze les om al je zorgen in Gods handen te leggen, dit geeft zoveel meer vrede.

Hoe extreem moeten we dit opvatten wanneer Jezus zegt dat je jezelf geen zorgen moet maken om morgen? Ten eerste niet om wat je eet of je kleding. En dat de Vader je overal in voorziet. Maar ik heb no

Je suggestie dat ik heb aangeven dat de mammon een afgod is, dat klopt. Maar ik heb niet gezegd dat de mammon geen betrekking heeft op geld/rijkdom. Kun je aangeven wáár (tijdstip van plaatsing d

7 uur geleden zei leren_schoen:
Op 10-12-2020 om 14:52 zei Ricky Tjin:

Je suggestie van "Dien je de schepper haat je geld dien je geld haat je de schepper" is een verdraaiing van een gelijkenis waarover Jezus sprak in Matteüs 24:6, dat je het hebt neerzet als een gebod i.p.v. als een gelijkenis.

Matteüs 6:24
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Op 10-12-2020 om 15:05 zei leren_schoen:

Ik baseer die suggestie simpelweg omdat Jezus zegt wat hij hier zegt: òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten.

Dat staat er dus letterlijk.

En dan suggereer ik: dien je de schepper haat/minacht je geld dien je geld haat/minacht je de schepper.

Nogmaals Meyer:

 he will either hate A and love B, or if not, vice versâ, he will cleave to A and despise B. 

Bij het vertalen van je bovengenoemde citaat van Meyer's NT comentaar op Mat 6:24 concludeer ik het volgende:
hij zal ofwel A haten en B liefhebben, en indien niet, visa versa, hij zal A aanhangen/aankleven en B minachten/verachten.
 

7 uur geleden zei leren_schoen:
10 uur geleden zei Ricky Tjin:

Als je suggestie van "Dien of leef je voor het geld ga je de schepper haten en als je de schepper dient ga je geld haten." niet jou eigen redenatie is, maar een algemene traditionele opvatting is, dan dien je daar meerder bronnen voor aan te geven (d.m.v. weblinks), want anders ben je niet geloofwaardig.

De meest bekende commentaren staan hier samengevat. https://biblehub.com/commentaries/matthew/6-24.html

Meyer :

ἢ γὰρ … καταφρονήσει] he will either hate A and love B, or if not, vice versâ, he will cleave to A and despise B. In the second clause ἑνός is without the article, because the idea is somewhat different from that in the first, namely: “or he will cleave to one (not both) and despise the other concerned.”

Het gedeelte uit de Meyer's NT Commentary op Biblehub m.b.t. Mat 6:24 staat daar in het Engels en daaruit concludeer ik dat je suggestie "Dien of leef je voor het geld ga je de schepper haten en als je de schepper dient ga je geld haten." je eigen vertaling en/of interpretatie is uit de commentaren op https://biblehub.com/commentaries/matthew/6-24.htm.

Ik ken die Meyer niet en ik ken zijn achtergrond niet. Ik vind het tegenvallen bij het commentaar van Meyer, dat hij bij de Griekse grondwoorden niet de Strongs heeft aangegeven. De Strongs voor Griekse grondwoorden hebben bij mij een hoge prioriteit t.o.v. menselijke commentaren. Ik heb (momenteel) geen interesse in de NT commentaren zonder Strongs op Biblehub, dus ook niet in het NT commentaar van Meyer .

In het leven van de christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen. Ons geloof dient niet te berusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God (1 Korinthiërs 2:1-5).

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Bij het vertalen van je bovengenoemde citaat van Meyer's NT comentaar op Mat 6:24 concludeer ik het volgende:
hij zal ofwel A haten en B liefhebben, en indien niet, visa versa, hij zal A aanhangen/aankleven en B minachten/verachten.
 

Het gedeelte uit de Meyer's NT Commentary op Biblehub m.b.t. Mat 6:24 staat daar in het Engels en daaruit concludeer ik dat je suggestie "Dien of leef je voor het geld ga je de schepper haten en als je de schepper dient ga je geld haten." je eigen vertaling en/of interpretatie is uit de commentaren op https://biblehub.com/commentaries/matthew/6-24.htm.

Ik ken die Meyer niet en ik ken zijn achtergrond niet. Ik vind het tegenvallen bij het commentaar van Meyer, dat hij bij de Griekse grondwoorden niet de Strongs heeft aangeeft. De Strongs voor Griekse grondwoorden hebben bij mij een hoge prioriteit t.o.v. menselijke commentaren. Ik heb (momenteel) geen interesse in de NT commentaren zonder Strongs op Biblehub, dus ook niet in het NT commentaar van Meyer .

In het leven van den christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen. Ons geloof dient niet te berusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God (1 Korinthiërs 2:1-5).

Ik vind het wel best zo. Ik denk niet dat het nog nut heeft in discussie te gaan. Ik denk overigens wel dat het verstandig is dat je commentaren leest en gebruik maakt van welbekende commentaren. Daar zijn ze voor. 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Ricky Tjin:

In het leven van den christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen. Ons geloof dient niet te berusten op redenaties van mensen, maar op de kracht van God (1 Korinthiërs 2:1-5).

Zo'n vreemde conclusie, dat je dan niet wil of kunt lezen wat mensen schrijven.

1 Kor. 2 gaat namelijk verder, en dan blijkt dat Geest werkt doorheen de mens, die redeneert.

Het is aan jou, aan het geloof in jou, waarmee de Geest werkt, waarop de Geest het bouwwerk uitvoert, mede door de overdenkingen, de woorden, en de schrijfsels van de mensen. Hoe anders kan Geest werken, als Geest zich niet kan tonen.

Dat heet nou Evangeliseren! Uit geloof tot geloof. Kennis, van ge-weten tot weten.

11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.

16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

Kortom; je ondertiteling spreekt boekdelen.. :-) 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei thom:
32 minuten geleden zei Ricky Tjin:

In het leven van de christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen. Ons geloof dient niet te berusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God (1 Korinthiërs 2:1-5).

Zo'n vreemde conclusie, dat je dan niet wil of kunt lezen wat mensen schrijven.

Als subjectieve redenaties van mensen mij niet interesseren dan ga ik er ook niet onnodig tijd en moeite in steken.

Jij kijkt er op je manier tegen aan volgens je eigen redenering. Jij hebt jou manier van redeneren en dat mag: God heeft een ieder een vrije wil en een eigen verstand gegeven. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. In het leven van den christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als subjectieve redenaties van mensen mij niet interesseren dan ga ik er ook niet onnodig tijd en moeite in steken.

Nee, dat is duidelijk. Maar subjectief kan objectief worden, als de Geest doorheen de teksten Zich toont.

Dat is de kern van mijn betoog. Mocht je menen dat de Geest alleen door de letters van de Bijbel Zich toont, dan is dat subjectief.

En dat meende ik te merken in je reactie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei thom:
32 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als subjectieve redenaties van mensen mij niet interesseren dan ga ik er ook niet onnodig tijd en moeite in steken.

Nee, dat is duidelijk. Maar subjectief kan objectief worden, als de Geest doorheen de teksten Zich toont.

Dat is de kern van mijn betoog. Mocht je menen dat de Geest alleen door de letters van de Bijbel Zich toont, dan is dat subjectief.

En dat meende ik te merken in je reactie.

Je bovengenoemde suggesties zijn je eigen subjectieve redenaties. De Geest waar je het je hierboven genoemde suggesties over hebt, is niet vanzelfsprekend de Heilige Geest.

Paulus wees erop dat er ook een andere Jezus en een ander evangelie gepredikt kunnen worden en dat men een andere geest dan de Heilige Geest kan ontvangen (2 Kor 11:3-4).

2 Korinthiërs 11:2-4 HSV
2. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.
3. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.
4. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als subjectieve redenaties van mensen mij niet interesseren dan ga ik er ook niet onnodig tijd en moeite in steken.

Jij kijkt er op je manier tegen aan volgens je eigen redenering. Jij hebt jou manier van redeneren en dat mag: God heeft een ieder een vrije wil en een eigen verstand gegeven. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. In het leven van den christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen.

Ik weet niet of het nut heeft maar de bijbel is natuurlijk zo geschreven dat mensen het kunnen verstaan en lezen. Er zijn dus maar een enkeling redeneringen mogelijk. Je kan dit niet als excuus blijven gebruiken. Mijn advies is eerst om de bijbel te lezen, en als je er dan nog moeite mee hebt om commentaren te lezen of anders alleen enkel voor het extra inzicht of omdat je het misschien leuk vindt. Ik weet dat sommige mensen het raar vinden en vooral die er weinig mee bezig zijn, maar ik lees bijvoorbeeld heel graag commentaren. In ieder geval heeft het weinig nut om anders te discussiëren puur alleen om te zeggen dat het je redenatie is. Dat kan je uiteindelijk ook van hanasi zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei leren_schoen:
3 uur geleden zei Ricky Tjin:

In het leven van de christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen. Ons geloof dient niet te berusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God (1 Korinthiërs 2:1-5).

3 uur geleden zei thom:

Zo'n vreemde conclusie, dat je dan niet wil of kunt lezen wat mensen schrijven.

2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Als subjectieve redenaties van mensen mij niet interesseren dan ga ik er ook niet onnodig tijd en moeite in steken.

Jij kijkt er op je manier tegen aan volgens je eigen redenering. Jij hebt jou manier van redeneren en dat mag: God heeft een ieder een vrije wil en een eigen verstand gegeven. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. In het leven van den christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen.

Ik weet niet of het nut heeft maar de bijbel is natuurlijk zo geschreven dat mensen het kunnen verstaan en lezen. Er zijn dus maar een enkeling redeneringen mogelijk.

Dat er volgens jou dus maar een enkeling redeneringen mogelijk is, dát is is een drogreden, want als de Heilige Geest hét woord van Christus Jezus spreekt en hét woord van God levend maakt, dán blijft het niet bij enkeling redeneringen, @leren_schoen. Wat mensen verkondigen hoort een voortvloeisel te zijn uit de verkondiging van de Heilige Geest Die uit Christus neemt (Joh 16:13-14 / 2 Kor 3:5-6).

Johannes 16:13-15 NBG51
Jezus zei:
13. doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
14. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.
15. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

2 Korinthiërs 3:5-6 NBG51
5. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,
6. die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
 

2 uur geleden zei leren_schoen:
3 uur geleden zei Ricky Tjin:

In het leven van de christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen. Ons geloof dient niet te berusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God (1 Korinthiërs 2:1-5).

3 uur geleden zei thom:

Zo'n vreemde conclusie, dat je dan niet wil of kunt lezen wat mensen schrijven.

2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Als subjectieve redenaties van mensen mij niet interesseren dan ga ik er ook niet onnodig tijd en moeite in steken.

Jij kijkt er op je manier tegen aan volgens je eigen redenering. Jij hebt jou manier van redeneren en dat mag: God heeft een ieder een vrije wil en een eigen verstand gegeven. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. In het leven van den christenen hoort het woord van God centraal te staan; niet de redenaties en wijsheid van mensen.

Mijn advies is eerst om de bijbel te lezen, en als je er dan nog moeite mee hebt om commentaren te lezen of anders alleen enkel voor het extra inzicht of omdat je het misschien leuk vindt. Ik weet dat sommige mensen het raar vinden en vooral die er weinig mee bezig zijn, maar ik lees bijvoorbeeld heel graag commentaren. In ieder geval heeft het weinig nut om anders te discussiëren puur alleen om te zeggen dat het je redenatie is. Dat kan je uiteindelijk ook van hanasi zeggen.

2 Timoteüs 3:14-17 NBG51 Het nut der Heilige Schriften
14. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd,
15. en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
16. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
17. opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Indien de commentaren slechts menselijke redeneringen zijn en er in samenhang daarmee m.b.t. het weerleggen van Gods ingegeven woord (overeenkomstig de Schriften) geen verbetering is (2 Tim 3:16), dan hebben die commentaren voor mij geen enkele toegevoegde waarde en dán ben ik er óók niet ontvankelijk voor, @leren_schoen. Dát jij heel graag commentaren leest is je eigen keuze; je kunt het een ander niet opleggen.

Commentaren en menselijk redenaties die niet zijn voortgekomen uit de verkondiging door de Heilige Geest Die uit Christus Jezus neemt (Joh 16:13-14), hebben voor mij geen toegevoegde waarde.

Jeremia 17:5 NBG51
Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt;

Als je discussies voor mij overkomen als je eigen redenatie waar ik het niet mee eens ben en er in samenhang daarmee m.b.t. het weerleggen van Gods ingegeven woord (overeenkomstig de Schriften) geen verbetering is, dan heeft het inderdaad weinig nut dat we met elkaar discussiëren. Dat ik dán als excuus gebruik dat het je eigen redenering is, daar hoef je niet van op te kijken. Ik zal er geen doekjes om winden, dat ik eerlijk gezegd geen behoefte heb om verder met je te discussiëren; het klikt niet tussen ons.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Dat er volgens jou dus maar een enkeling redeneringen mogelijk is, dát is is een drogreden, want als de Heilige Geest hét woord van Christus Jezus spreekt en hét woord van God levend maakt, dán blijft het niet bij enkeling redeneringen, @leren_schoen. Wat mensen verkondigen hoort een voortvloeisel te zijn uit de verkondiging van de Heilige Geest Die uit Christus neemt (Joh 16:13-14 / 2 Kor 3:5-6).

Johannes 16:13-15 NBG51
Jezus zei:
13. doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
14. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.
15. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

2 Korinthiërs 3:5-6 NBG51
5. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,
6. die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
 

2 Timoteüs 3:14-17 NBG51 Het nut der Heilige Schriften
14. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd,
15. en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
16. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
17. opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Indien de commentaren slechts menselijke redeneringen zijn en er in samenhang daarmee m.b.t. het weerleggen van Gods ingegeven woord (overeenkomstig de Schriften) geen verbetering is (2 Tim 3:16), dan hebben die commentaren voor mij geen enkele toegevoegde waarde en dán ben ik er óók niet ontvankelijk voor, @leren_schoen. Dát jij heel graag commentaren leest is je eigen keuze; je kunt het een ander niet opleggen.

Commentaren en menselijk redenaties die niet zijn voortgekomen uit de verkondiging door de Heilige Geest Die uit Christus Jezus neemt (Joh 16:13-14), hebben voor mij geen toegevoegde waarde.

Jeremia 17:5 NBG51
Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt;

Als je discussies voor mij overkomen als je eigen redenatie waar ik het niet mee eens ben en er in samenhang daarmee m.b.t. het weerleggen van Gods ingegeven woord (overeenkomstig de Schriften) geen verbetering is, dan heeft het inderdaad weinig nut dat we met elkaar discussiëren. Dat ik dán als excuus gebruik dat het je eigen redenering is, daar hoef je niet van op te kijken.

Ik ga niet eens geërgerd zijn, we lezen tenminste wat uit de bijbel. Je citatie uit Jeremia is ook precies een beweegreden dat je niet op de eigen portemonnee kan vertrouwen, noch op de overheid. Je kan niet de schepper dienen en tegelijkertijd de mammon. Of zoals een commentaar in de eerdere link zo mooi zegt, je kan niet vriendschap met de wereld hebben en tegelijkertijd de heer dienen. De verzen zoals niet de mammon kunnen dienen en de schepper in het NT, daarvoor zijn Jeremia 17:5 of psalm 1:1 de bron. 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid