Spring naar bijdragen

Genade alleen!


Aanbevolen berichten

1 minuut geleden zei Gaitema:

Efeze 2:

8Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9niet uit werken, opdat niemand zou roemen. HSV

Vind je dit lastig aan te nemen? Ik wel. Het idee leeft, dat ik ervoor zwoegen moet.

Tjah en wat dan van Jakobus 2:17 dat zegt dat geloof zonder werken een dood geloof is?

Eerst geloof en daaruit vloeien de werken automatisch.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Gaitema:

Efeze 2:

8Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9niet uit werken, opdat niemand zou roemen. HSV

Vind je dit lastig aan te nemen? Ik wel. Het idee leeft, dat ik ervoor zwoegen moet.

Ik herken 't. 

Door genade word je zalig. 

Maar daarna zul je toch moeten volharden tot het einde. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Fundamenteel:

Tjah en wat dan van Jakobus 2:17 dat zegt dat geloof zonder werken een dood geloof is?

Eerst geloof en daaruit vloeien de werken automatisch.

Uiteraard. Echter voor ons gelovigen geldt dat we bij falen gewoon mogen weten dat we puur door geloof gered zijn. 

7 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik herken 't. 

Door genade word je zalig. 

Maar daarna zul je toch moeten volharden tot het einde. 

 

En toch is het ook zo dat als wij ontrouw zijn, Hij trouw blijft. Want zichzelf verloochenen kan Hij niet. We kunnen soms door diepten en dalen heen gaan, om vervolgens alsnog te leren hoe Jezus te volgen in woord en daad.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Gaitema:

Uiteraard. Echter voor ons gelovigen geldt dat we bij falen gewoon mogen weten dat we puur door geloof gered zijn. 

En toch is het ook zo dat als wij ontrouw zijn, Hij trouw blijft. Want zichzelf verloochenen kan Hij niet. We kunnen soms door diepten en dalen heen gaan, om vervolgens alsnog te leren hoe Jezus te volgen in woord en daad.

Ik vraag me vaak af of wij dezelfde definitie hanteren van GELOOF als die mensen van vroeger. 

Geloof moet blijken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik vraag me vaak af of wij dezelfde definitie hanteren van GELOOF als die mensen van vroeger. 

Geloof moet blijken. 

Ja, daar is wel hernieuwde aandacht voor. Geloof moet zijn zoals geloof in jouw huwelijkspartner, waar je alles voor doet. Geloof in Jezus gaat zelfs verder. Je vertrouwt Hem heel jouw leven toe. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hermanos2:

Ik vraag me vaak af of wij dezelfde definitie hanteren van GELOOF als die mensen van vroeger. 

Geloof moet blijken. 

Wat is jouw definitie van GELOOF dan, Hermanos? En waarin moet dat geloof blijken? 

9 uur geleden zei Hermanos2:

Maar daarna zul je toch moeten volharden tot het einde. 

Waarin moet je precies volharden? Tot welk einde?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Wat is jouw definitie van GELOOF dan, Hermanos? En waarin moet dat geloof blijken? 

Waarin moet je precies volharden? Tot welk einde?

 

Voor mij is dit een stuk essentie van het christen-zijn. Simpelweg geloven en thuis op de bank gaan zitten en je navel bekijken is niet genoeg. Geloof betekent ook vertrouwen. Jezus roept op tot de doop, een publiekelijk statement dat de gelovige Hem wil navolgen. Dat God's Geest vervolgens in de gelovige toenemend werkzaam is blijkt uit het uitdragen, het doorgeven van dit geloof en vertrouwen. Het bewijs leveren door vruchten van de Geest te laten zien en werken van het vlees nu al in dit aardse leven van je af te doen. Volhardend tot Jezus' wederkomst. Dan de beloning ontvangend voor dit WERK. Een werk wat niet tot redding heeft geleidt. Dat is genade. Maar een werk waartoe Jezus oproept. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Gaitema:

Efeze 2:8-9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Vind je dit lastig aan te nemen? Ik wel. Het idee leeft, dat ik ervoor zwoegen moet.

Waarom leeft bij jouw het idee dat je ervoor moet zwoegen? En waarvoor? Voor je zaligheid? Voor het geloof?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

Waarom leeft bij jouw het idee dat je ervoor moet zwoegen? En waarvoor? Voor je zaligheid? Voor het geloof?

Dat komt door mijn geweten en ook wel mijn gereformeerde achtergrond, denk ik. Het idee van als ik gezondigd heb, dan is God boos op mij en wil mij niet zien. Maar het gekke was, dat ik juist ik die omstandigheden God sterk ervoer en dat ik met Zijn hulp altijd weer tot herstel en levensheiliging kwam. Dus ik ontdekte, dat God er juist ook is, als je gezondigd hebt. We hebben Hem nodig om immers met de zonden te breken. Dat lukt ons niet uit eigen kracht. Daarbij werpt Hij steeds weer onze zonden van zich, zover het oosten van het westen ligt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Voor mij is dit een stuk essentie van het christen-zijn. Simpelweg geloven en thuis op de bank gaan zitten en je navel bekijken is niet genoeg. Geloof betekent ook vertrouwen.

En als je simpelweg vertrouwt en dán je navel gaat zitten bekijken? 😉

2 uur geleden zei Hermanos2:
 1. Jezus roept op tot de doop, een publiekelijk statement dat de gelovige Hem wil navolgen.
 2. Dat God's Geest vervolgens in de gelovige toenemend werkzaam is blijkt uit het uitdragen, het doorgeven van dit geloof en vertrouwen.
 3. Het bewijs leveren door vruchten van de Geest te laten zien en 
 4. werken van het vlees nu al in dit aardse leven van je af te doen. 
 5. Volhardend tot Jezus' wederkomst. Dan de beloning ontvangend voor dit WERK. Een werk wat niet tot redding heeft geleidt.
 6. Dat is genade.
 7. Maar een werk waartoe Jezus oproept. 

Dat klinkt mij toch naar een wettisch leven als 'gelovige':

 1. Waar roept Jezus op tot de doop? Welke doop is dat dan? Die van Johannes?
 2. Je slaat een essentieel onderdeel over, denk ik.
 3. Het bewijs leveren. Dat doe je dan toch zelf? Hoe kun jij een bewijs leveren, als de vrucht van de Geest is? De Geest levert dan toch het bewijs?
 4. En hoe 'doe je de werken van het vlees van je af'?
 5. Die vrucht draag je vanzelf, als het goed is. Waarin moet je dan volharden?
 6. Nee, een beloning ontvangen doe je als je ervoor gewerkt heb. Daar heb je recht op.
 7. Wat is dan precies het 'werk' waartoe Jezus ons oproept? 

Je krijgt wellicht de indruk dat ik spijkers op laag water zoek, Hermanos, maar niets is minder waar. Ik wil voor mezelf gewoon helder hebben hoe jij jouw christen-zijn invult.

We gebruiken dezelfde woorden en uitdrukkingen, maar bedoelen misschien wat anders. Vandaar mijn vragen naar de bekende weg. Daarom:

 • Wat is de doop volgens jou precies? Preciezer: Welke dopen, denk jij, zijn er en wat houden ze in?
 • Wat houdt 'de genade' in voor jou?

Echt, Hermanos, wat ik graag wil is een, vooral eenvoudig, gesprek op inhoud. Ik wil niet veroordelen, maar alleen begrijpen. We (alle schrijvers op dit forum) zijn soms kilometers tekst aan het produceren en we citeren ons suf uit de Bijbel. Maar uiteindelijk weten we alsnog niet van elkaar wat het eigenlijke fundament is van het geloof dat we belijden.

Maar misschien vraag ik het onmogelijke.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Gaitema:

Efeze 2:

8Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9niet uit werken, opdat niemand zou roemen. HSV

Vind je dit lastig aan te nemen? Ik wel. Het idee leeft, dat ik ervoor zwoegen moet.

Dat hoeft echt niet. Als jij een kado krijgt van iemand, hoef je er NIKS voor te doen. Stel ik geef jou een dure auto, maar vraag er toch 1 euro voor, dan is het voor jou een koopje, maar, toch niet gratis. Het idee dat je ervoor moet zwoegen komt van de aanklager (satan). De duivel heeft een hekel aan onze God, Jezus Christus. De duivel kan het niet uitstaan dat jij en ik gered zijn, zonder daar iets voor te doen. En, daarom klaagt satan ons aan. Als jij een klein foutje maakt, word je al aangeklaagd. Maar, weet je wat je dan "moet" doen? De duivel weerstaan, door te zeggen dat je de gerechtigheid Gods in Christus bent! Jezus heeft ALLES voor jou gedaan. Je kunt daar NIKS aan toevoegen of aan afdoen. Zie het ook anders: als jij je kind iets geeft, en het kind heeft het idee te moeten zwoegen, word jij daar niet blij van. Je wordt wel blij als het kind dankbaar is, jou om de hals vliegt en jou dankt. Jouw kind hoeft niet voor jou te zwoegen, des te minder moet jij voor Jezus, Die God is, zwoegen. Het is 100% een geschenk, volbracht aan het Kruis, door Jezus Christus, onze God. Dank Hem daarvoor, en neem van Hem alles aan dat Hij jou geeft!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

En als je simpelweg vertrouwt en dán je navel gaat zitten bekijken? 😉

Dat klinkt mij toch naar een wettisch leven als 'gelovige':

 1. Waar roept Jezus op tot de doop? Welke doop is dat dan? Die van Johannes?
 2. Je slaat een essentieel onderdeel over, denk ik.
 3. Het bewijs leveren. Dat doe je dan toch zelf? Hoe kun jij een bewijs leveren, als de vrucht van de Geest is? De Geest levert dan toch het bewijs?
 4. En hoe 'doe je de werken van het vlees van je af'?
 5. Die vrucht draag je vanzelf, als het goed is. Waarin moet je dan volharden?
 6. Nee, een beloning ontvangen doe je als je ervoor gewerkt heb. Daar heb je recht op.
 7. Wat is dan precies het 'werk' waartoe Jezus ons oproept? 

Je krijgt wellicht de indruk dat ik spijkers op laag water zoek, Hermanos, maar niets is minder waar. Ik wil voor mezelf gewoon helder hebben hoe jij jouw christen-zijn invult.

We gebruiken dezelfde woorden en uitdrukkingen, maar bedoelen misschien wat anders. Vandaar mijn vragen naar de bekende weg. Daarom:

 • Wat is de doop volgens jou precies? Preciezer: Welke dopen, denk jij, zijn er en wat houden ze in?
 • Wat houdt 'de genade' in voor jou?

Echt, Hermanos, wat ik graag wil is een, vooral eenvoudig, gesprek op inhoud. Ik wil niet veroordelen, maar alleen begrijpen. We (alle schrijvers op dit forum) zijn soms kilometers tekst aan het produceren en we citeren ons suf uit de Bijbel. Maar uiteindelijk weten we alsnog niet van elkaar wat het eigenlijke fundament is van het geloof dat we belijden.

Maar misschien vraag ik het onmogelijke.

Ik wil eerst even ingaan op het woord 'wettisch'. Vooral Kaasjeskruid gebruikt dat woord regelmatig als reactie op mijn berichten. De Mozaische Wet is volgens mij niet afgeschaft maar kan nooit tot redding leiden. Zelfs in het Oude Testament speelde genade al een grote rol. Lees bijvoorbeeld maar de verzen voordat Noach de ark in ging. Hij werd gered door genade. Maar dat neemt niet weg dat God niet wil dat wij passief blijven. Ons gedrag moet ons geloof en vertrouwen weerspiegelen. Daarbij komt dat er nog veel zielen tot redding kunnen komen. Christenen worden opgeroepen om het evangelie te verkondigen. Jezus gebruikt de gelijkenis van de gouden talenten die tijdens Zijn afwezigheid vermeerderd moeten worden. 

Vruchten van de Geest gaan je gedrag bepalen zodra je toelaat dat God's Geest in je werkzaam wordt. En hoe meer je vertrouwd op God hoe meer de Geest in je zal toenemen. Je omgeving zal merken dat je toeneemt in: liefde, geduld, goedheid, vreugde, zelfbeheersing,etc. Gebed speelt hier volgens mij een grote rol bij, het openstellen voor Geest. Er letterlijk om vragen. En het is dan inderdaad zo, dat je dat niet zelf doet, maar God's Geest die via jouw gedrag zichtbaar wordt.

Eens gered, altijd gered. Daar geloof ik niet in. Daarom wordt van een gelovige verwacht dat hij zijn goede gedrag, vruchten van de Geest, blijft tonen tot aan zijn dood.

Door vruchten van de Geest dagelijks tot normaal gedrag te maken worden vleselijke zaken zoals lust, haat, afgoderij, ijdelheid, begeren etc. vanzelf geremd. Daar twijfel ik niet aan. Dat kan niet anders.

Johannes roept op tot berouw en doop. Volgens mij komt het aspect Geest pas ter sprake bij de doop door Jezus' discipelen. Dan is de vraag of mensen die door Johannes gedoopt zijn dan allemaal opnieuw moeten? Ik denk dat de doop van Johannes dagelijks gedaan kon worden, het afwassen van zonde. De doop van Jezus hoeft maar één keer. Omdat je na/bij deze doop Geest krijgt.

Een volwassen iemand komt tot geloof, toont berouw, inkeer. En als teken naar God en naar de mens toe laat hij zich publiekelijk dopen. Ik wil stellen dat dit een gebod is voor elke gelovige. God wil zien dat je publiekelijk een standpunt inneemt. Daarom zegt de bijbel ook: als jij je voor God schaamt, dan zal Hij zich ook voor jou schamen. De doop is laagdrempelig. Iedere mannelijke christen mag dopen. Dus indien men nog twijfelt over noodzaak? Dan gewoon doen.

De kruisdood was een substituut offer. Jezus neemt de plaats in van al die offerdieren die eeuwen lang de plaats hebben ingenomen van de mens. Als je de offers in Leviticus leest zijn het vrijwel allemaal offers voor onopzettelijke zonden. Volgens mij stierf Jezus voor onze onopzettelijke zonde. Kort door de bocht hebben wij die overgeërfd van Adam. God weet dat wij deze smetvlek zelf niet kunnen kwijtraken. Maar deze onreinheid verhindert wel een zuivere relatie met God. Daarom de dood van Jezus. 

Als wij opzettelijk zondigen dan kunnen we ons niet beroepen op Jezus' offer. Dan zullen we God om genade moeten bidden. Als een gelovige met voorbedachte rade gaat zondigen zal Jezus' kruisdood hem echt niet baten. 

Kom je hiermee verder Jurriën? Het verwoorden van gedachten is niet altijd eenvoudig, maar dit is wel belangrijke materie. En vreemd dat er bijvoorbeeld over de doop, zoveel verschil van mening is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Gaitema:

Dat komt door mijn geweten en ook wel mijn gereformeerde achtergrond, denk ik. Het idee van als ik gezondigd heb, dan is God boos op mij en wil mij niet zien. Maar het gekke was, dat ik juist ik die omstandigheden God sterk ervoer en dat ik met Zijn hulp altijd weer tot herstel en levensheiliging kwam. Dus ik ontdekte, dat God er juist ook is, als je gezondigd hebt. We hebben Hem nodig om immers met de zonden te breken. Dat lukt ons niet uit eigen kracht. Daarbij werpt Hij steeds weer onze zonden van zich, zover het oosten van het westen ligt.

Zou het ook de wet kunnen zijn?

Het is echter een misverstand dat God boos is en jou niet wil zien. Ik denk dan ook dat je de troostende hand van de Heer voelt, die je weer terug op weg helpt.

Maar, beste Gaitema, heeft jouw geloof dan niet nog teveel kenmerken van het oude verbond, dat toch wel met name werd gekenmerkt door vallen en opstaan?

Dan is het toch beter een nieuw verbond met God aan te gaan? Dat is sinds Jezus Christus mogelijk. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is vragen of Hij met Zijn Geest in jouw woning wil maken. Dan kun je al het willen en werken aan Hem overlaten en zelf tot Zijn rust ingaan (opdat je niet voortdurend ten val komt): 

 • Hebreeën  4:10-12 (NBG1951) Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

God zegene in je gedachten, Gaitema, en weet wel: de rechtvaardigen zal een licht opgaan:

 • Psalm 97:11-12 (HSV) Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik wil eerst even ingaan op het woord 'wettisch'. Vooral Kaasjeskruid gebruikt dat woord regelmatig als reactie op mijn berichten. De Mozaische Wet is volgens mij niet afgeschaft maar kan nooit tot redding leiden.

Wettisch is voor mij dat je in het dienen van God iets hebt ingebracht dat je in eigen kracht doet. Ik bedoel dus niet de Mozaïsche wet. Daarbij geloof ik dat de gedachte dat de wet van Mozes per definitie ook voor de heiden geldt, een misverstand is.

De wet van Mozes is niet afgeschaft, maar overbodig. Als je tenminste een alternatief (verkeerd woord) hebt. Ik denk dat Jezus Christus dat alternatief vertegenwoordigt. Als je op Hem vertrouwt en je Zijn Geest ontvangt, dan is Hij degene die je op het rechte spoor houdt en heb je de wet niet (meer, als je Jood bent) nodig.

1 uur geleden zei Hermanos2:

Zelfs in het Oude Testament speelde genade al een grote rol. Lees bijvoorbeeld maar de verzen voordat Noach de ark in ging. Hij werd gered door genade.

Ja, God is altijd genadig; ook in het oude testament, want God is altijd Dezelfde.

1 uur geleden zei Hermanos2:

Vruchten van de Geest gaan je gedrag bepalen zodra je toelaat dat God's Geest in je werkzaam wordt. En hoe meer je vertrouwd op God hoe meer de Geest in je zal toenemen. Je omgeving zal merken dat je toeneemt in: liefde, geduld, goedheid, vreugde, zelfbeheersing,etc. Gebed speelt hier volgens mij een grote rol bij, het openstellen voor Geest. Er letterlijk om vragen. En het is dan inderdaad zo, dat je dat niet zelf doet, maar God's Geest die via jouw gedrag zichtbaar wordt.

Het is dus de Geest die het doet. Je hoeft je dan dus helemaal niet meer druk te maken om welke wet dan ook? Het is overigens slechts één vrucht, bestaande uit meerdere parten. Het idee is, dat je niet het ene zonder het andere voortbrengt; het gaat allemaal samen.

1 uur geleden zei Hermanos2:

Eens gered, altijd gered. Daar geloof ik niet in. Daarom wordt van een gelovige verwacht dat hij zijn goede gedrag, vruchten van de Geest, blijft tonen tot aan zijn dood.

Ik weet het niet. Als je er eenmaal bijhoort (en dat wordt bevestigt door zijn Geest die dat getuigt) dan is dat voor altijd. Maar als je er nog niet bijhoort en je doet (uiterlijk, via de wet) alsof, dan geloof ik wel, dat je op een bepaald moment een probleem hebt, ja.

1 uur geleden zei Hermanos2:

Johannes roept op tot berouw en doop. Volgens mij komt het aspect Geest pas ter sprake bij de doop door Jezus' discipelen. Dan is de vraag of mensen die door Johannes gedoopt zijn dan allemaal opnieuw moeten? Ik denk dat de doop van Johannes dagelijks gedaan kon worden, het afwassen van zonde. De doop van Jezus hoeft maar één keer. Omdat je na/bij deze doop Geest krijgt.

Dat zie ik niet. De doop van Johannes was een doop van bekering. Maar daarmee was de dopeling er nog niet, want Johannes vertelde erbij dat je vervolgens moest geloven in Jezus. En Hij is weer de doper van de Heilige Geest. Vele Joden lieten zich dopen, om daarmee het oordeel te ontgaan, maar ze weigerden vervolgens Jezus als messias aan te nemen.

De doop van Jezus was niet in water, maar in de Geest. Jezus heeft dan ook tijdens zijn aardse leven nooit iemand in water gedoopt (zijn discipelen overigens wel)

1 uur geleden zei Hermanos2:

Een volwassen iemand komt tot geloof, toont berouw, inkeer. En als teken naar God en naar de mens toe laat hij zich publiekelijk dopen. Ik wil stellen dat dit een gebod is voor elke gelovige. God wil zien dat je publiekelijk een standpunt inneemt. Daarom zegt de bijbel ook: als jij je voor God schaamt, dan zal Hij zich ook voor jou schamen. De doop is laagdrempelig. Iedere mannelijke christen mag dopen. Dus indien men nog twijfelt over noodzaak? Dan gewoon doen.

De doop die wij toepassen is in feite de doop van Johannes, 1 Petrus 3:21 (HSV) "Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus". Maar die doop maakt je nog niet tot christen! Het enige dat je met deze doop verbeeldt is dat je je beroept op de opstanding van Jezus Christus. Ander gezegd: je belijdt het feit, dat je er persoonlijk van bewust bent, dat Jezus de hele mensheid in de vrijheid heeft gesteld.

Het is geen getuigenis naar de mensen toe, maar een erkennen dat we alleen door God maar bevrijd kunnen zijn van zonde. Maar dit is zoals ik het begrijp, inmiddels.

Dat God dit alles wil 'zien', geloof ik echter niet. Mijn inziens heeft het schamen ergens anders betrekking op.

2 uur geleden zei Hermanos2:

De kruisdood was een substituut offer. Jezus neemt de plaats in van al die offerdieren die eeuwen lang de plaats hebben ingenomen van de mens. Als je de offers in Leviticus leest zijn het vrijwel allemaal offers voor onopzettelijke zonden. Volgens mij stierf Jezus voor onze onopzettelijke zonde. Kort door de bocht hebben wij die overgeërfd van Adam. God weet dat wij deze smetvlek zelf niet kunnen kwijtraken. Maar deze onreinheid verhindert wel een zuivere relatie met God. Daarom de dood van Jezus. 

Als wij opzettelijk zondigen dan kunnen we ons niet beroepen op Jezus' offer. Dan zullen we God om genade moeten bidden. Als een gelovige met voorbedachte rade gaat zondigen zal Jezus' kruisdood hem echt niet baten. 

Hier moeten we het maar een andere keer hebben. Er zijn vele opmerkingen die je maakt, waar ik anders over denk. Maar wellicht beter voor een (geheel) ander topic.

2 uur geleden zei Hermanos2:

Kom je hiermee verder Jurriën? Het verwoorden van gedachten is niet altijd eenvoudig, maar dit is wel belangrijke materie. En vreemd dat er bijvoorbeeld over de doop, zoveel verschil van mening is.

Ja, het maakt wat duidelijker hoe je theologisch in elkaar steekt. Ik denk ook dat het wel zinvol is om er over te schrijven. Je bent je dan meer bewust van waar je mee bezig bent. Tja en dat verschil van mening zal wel blijven. Voor mezelf vind ik het dan ook belangrijk om de basis goed op de rit te hebben. Onze discussies beginnen vaak ergens halverwege de boom. Lang geleden heb ik al ontdekt, dat elke gedachte die Christus Jezus uit het centrum haalt, een lege gedachte is. Daarom geloof ik ook, dat heel de Bijbel in haar getuigenis slechts en alleen naar Christus verwijst:

 • Collossensen 1:15-18 (HSV) "Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn".

Christus is dus, Bijbels gezien, het meest veilige onderwerp waar je het maar over kunt hebben. Als we het alleen maar over Hem zou hebben, werd elk ander onderwerp daarmee als een toefje slagroom op het gebak; staat leuk, maar heeft verder geen toegevoegde waarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Wettisch is voor mij dat je in het dienen van God iets hebt ingebracht dat je in eigen kracht doet. Ik bedoel dus niet de Mozaïsche wet. Daarbij geloof ik dat de gedachte dat de wet van Mozes per definitie ook voor de heiden geldt, een misverstand is.

De wet van Mozes is niet afgeschaft, maar overbodig. Als je tenminste een alternatief (verkeerd woord) hebt. Ik denk dat Jezus Christus dat alternatief vertegenwoordigt. Als je op Hem vertrouwt en je Zijn Geest ontvangt, dan is Hij degene die je op het rechte spoor houdt en heb je de wet niet (meer, als je Jood bent) nodig.

Ja, God is altijd genadig; ook in het oude testament, want God is altijd Dezelfde.

Het is dus de Geest die het doet. Je hoeft je dan dus helemaal niet meer druk te maken om welke wet dan ook? Het is overigens slechts één vrucht, bestaande uit meerdere parten. Het idee is, dat je niet het ene zonder het andere voortbrengt; het gaat allemaal samen.

Ik weet het niet. Als je er eenmaal bijhoort (en dat wordt bevestigt door zijn Geest die dat getuigt) dan is dat voor altijd. Maar als je er nog niet bijhoort en je doet (uiterlijk, via de wet) alsof, dan geloof ik wel, dat je op een bepaald moment een probleem hebt, ja.

Dat zie ik niet. De doop van Johannes was een doop van bekering. Maar daarmee was de dopeling er nog niet, want Johannes vertelde erbij dat je vervolgens moest geloven in Jezus. En Hij is weer de doper van de Heilige Geest. Vele Joden lieten zich dopen, om daarmee het oordeel te ontgaan, maar ze weigerden vervolgens Jezus als messias aan te nemen.

De doop van Jezus was niet in water, maar in de Geest. Jezus heeft dan ook tijdens zijn aardse leven nooit iemand in water gedoopt (zijn discipelen overigens wel)

De doop die wij toepassen is in feite de doop van Johannes, 1 Petrus 3:21 (HSV) "Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus". Maar die doop maakt je nog niet tot christen! Het enige dat je met deze doop verbeeldt is dat je je beroept op de opstanding van Jezus Christus. Ander gezegd: je belijdt het feit, dat je er persoonlijk van bewust bent, dat Jezus de hele mensheid in de vrijheid heeft gesteld.

Het is geen getuigenis naar de mensen toe, maar een erkennen dat we alleen door God maar bevrijd kunnen zijn van zonde. Maar dit is zoals ik het begrijp, inmiddels.

Dat God dit alles wil 'zien', geloof ik echter niet. Mijn inziens heeft het schamen ergens anders betrekking op.

Hier moeten we het maar een andere keer hebben. Er zijn vele opmerkingen die je maakt, waar ik anders over denk. Maar wellicht beter voor een (geheel) ander topic.

Ja, het maakt wat duidelijker hoe je theologisch in elkaar steekt. Ik denk ook dat het wel zinvol is om er over te schrijven. Je bent je dan meer bewust van waar je mee bezig bent. Tja en dat verschil van mening zal wel blijven. Voor mezelf vind ik het dan ook belangrijk om de basis goed op de rit te hebben. Onze discussies beginnen vaak ergens halverwege de boom. Lang geleden heb ik al ontdekt, dat elke gedachte die Christus Jezus uit het centrum haalt, een lege gedachte is. Daarom geloof ik ook, dat heel de Bijbel in haar getuigenis slechts en alleen naar Christus verwijst:

 • Collossensen 1:15-18 (HSV) "Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn".

Christus is dus, Bijbels gezien, het meest veilige onderwerp waar je het maar over kunt hebben. Als we het alleen maar over Hem zou hebben, werd elk ander onderwerp daarmee als een toefje slagroom op het gebak; staat leuk, maar heeft verder geen toegevoegde waarde.

Bedoel je met het voorgaande dat de waterdoop vervangen is door doop in de Geest? 

Hoe kan men dan weten of dit ook werkelijk plaatsvindt en dat het niet berust op verbeelding? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Hermanos2:

Bedoel je met het voorgaande dat de waterdoop vervangen is door doop in de Geest? 

Nee, want ik schrijf: "De doop die wij toepassen is in feite de doop van Johannes, 1 Petrus 3:21 (HSV) "Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus". Maar die doop maakt je nog niet tot christen! Het enige dat je met deze doop verbeeldt is dat je je beroept op de opstanding van Jezus Christus. Ander gezegd: je belijdt het feit, dat je er persoonlijk van bewust bent, dat Jezus de hele mensheid in de vrijheid heeft gesteld.

17 minuten geleden zei Hermanos2:

Hoe kan men dan weten of dit ook werkelijk plaatsvindt en dat het niet berust op verbeelding? 

De doop in de Geest kan men (buiten degene die het betreft) niet zien, behalve dan wanneer de Geest-vervulde gelovige uiteindelijk (of direct, natuurlijk) de vrucht van de Geest laat zien. Je geeft zelf zo'n prima opsomming van de vrucht van de Geest.

NB: De interne reiniging van zonden (die men verbeeldt in de waterdoop), kan men óók niet zien.

bewerkt door Jurriën Sr.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-12-2020 om 12:29 zei WdG:

Dat hoeft echt niet. Als jij een kado krijgt van iemand, hoef je er NIKS voor te doen. Stel ik geef jou een dure auto, maar vraag er toch 1 euro voor, dan is het voor jou een koopje, maar, toch niet gratis. Het idee dat je ervoor moet zwoegen komt van de aanklager (satan). De duivel heeft een hekel aan onze God, Jezus Christus. De duivel kan het niet uitstaan dat jij en ik gered zijn, zonder daar iets voor te doen. En, daarom klaagt satan ons aan. Als jij een klein foutje maakt, word je al aangeklaagd. Maar, weet je wat je dan "moet" doen? De duivel weerstaan, door te zeggen dat je de gerechtigheid Gods in Christus bent! Jezus heeft ALLES voor jou gedaan. Je kunt daar NIKS aan toevoegen of aan afdoen. Zie het ook anders: als jij je kind iets geeft, en het kind heeft het idee te moeten zwoegen, word jij daar niet blij van. Je wordt wel blij als het kind dankbaar is, jou om de hals vliegt en jou dankt. Jouw kind hoeft niet voor jou te zwoegen, des te minder moet jij voor Jezus, Die God is, zwoegen. Het is 100% een geschenk, volbracht aan het Kruis, door Jezus Christus, onze God. Dank Hem daarvoor, en neem van Hem alles aan dat Hij jou geeft!

Wij zijn ook zelf een cadeau in Gods handen, voor Hem :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-12-2020 om 23:34 zei Gaitema:

Uiteraard. Echter voor ons gelovigen geldt dat we bij falen gewoon mogen weten dat we puur door geloof gered zijn. 

 

Het is wel fijn om te weten dat God genadig is. Het gaat God gelukkig niet om wat we fout doen maar om wat we goed doen. Ook is het fijn dat Zijn genade onophoudelijk is. Steeds weer kunnen we er een beroep op doen. Het is goed om te weten dat God je aanneemt en dat Hij echt van je houdt.

Er staat dat we genade op genade ontvangen.

Op 3-12-2020 om 08:57 zei Hermanos2:

Voor mij is dit een stuk essentie van het christen-zijn. Simpelweg geloven en thuis op de bank gaan zitten en je navel bekijken is niet genoeg. Geloof betekent ook vertrouwen. Jezus roept op tot de doop, een publiekelijk statement dat de gelovige Hem wil navolgen. Dat God's Geest vervolgens in de gelovige toenemend werkzaam is blijkt uit het uitdragen, het doorgeven van dit geloof en vertrouwen. Het bewijs leveren door vruchten van de Geest te laten zien en werken van het vlees nu al in dit aardse leven van je af te doen. Volhardend tot Jezus' wederkomst. Dan de beloning ontvangend voor dit WERK. Een werk wat niet tot redding heeft geleidt. Dat is genade. Maar een werk waartoe Jezus oproept. 

Eerst tot geloof komen en daarna in het geloof gaan staan dus.

Op 3-12-2020 om 11:10 zei Gaitema:

Dat komt door mijn geweten en ook wel mijn gereformeerde achtergrond, denk ik. Het idee van als ik gezondigd heb, dan is God boos op mij en wil mij niet zien. Maar het gekke was, dat ik juist ik die omstandigheden God sterk ervoer en dat ik met Zijn hulp altijd weer tot herstel en levensheiliging kwam. Dus ik ontdekte, dat God er juist ook is, als je gezondigd hebt. We hebben Hem nodig om immers met de zonden te breken. Dat lukt ons niet uit eigen kracht. Daarbij werpt Hij steeds weer onze zonden van zich, zover het oosten van het westen ligt.

Toen ik door mijn ziekte (schizofrenie) nog ernstig gehandicapt was in mijn sociale omgang met anderen heb ik de nabijheid van God ook altijd sterk ervaren. Iets dat ik niet kon (dat was zonde) vergaf Hij en Hij zorgde er voor dat ik toch kreeg wat ik nodig had. Ook al was daar een onnatuurlijke weg voor nodig. Maar Hij kan dat. Nu gaat het anders. Doordat ik nu de omgang met medechristenen kan beleven kan ik genieten van mensen en dat is heel goed. Zo heeft Hij het oorspronkelijk bedoelt, maar nu kan ik het ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

9 uur geleden zei Chiel Fernig:

Nu gaat het anders. Doordat ik nu de omgang met medechristenen kan beleven kan ik genieten van mensen en dat is heel goed. Zo heeft Hij het oorspronkelijk bedoelt, maar nu kan ik het ook.

Maar daarin zit toch nog steeds God? Immers zonder Hem kunnen we niets doen.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Chiel Fernig:

Het gaat God gelukkig niet om wat we fout doen maar om wat we goed doen.

Ik begrijp dat je dat denkt, want dat zou logisch zijn, maar het is volgens de Bijbel niet zo:

(Romeinen 9:18) Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik begrijp dat je dat denkt, want dat zou logisch zijn, maar het is volgens de Bijbel niet zo:

(Romeinen 9:18) Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

En waarom zou dat tegenstrijdig zijn met de uitspraak dat het God gaat om het goede?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid