Spring naar bijdragen

Een eind maken aan valse religie (Openbaring 17:15,16)


Aanbevolen berichten

Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Trendwatchers zouden in deze door het coronavirus veroorzaakte penibele omstandigheden op het idee kunnen komen om als tussenmaatregel het Chicago Plan Revisited terug op de agenda te plaatsen, zodat het straks toch aangenamer heropleven wordt, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 860
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Religies zijn geneigd hun levensbeschouwing  te associëren met activiteiten als bijbellezen, retraite, kerkgang en gezaghebbende geschriften. In reguliere (exoterische) religies wordt over het algemee

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie, zegt Paulus in een van zijn brieven. Zal dit andere

Congruent, het is een weg die we bewust of onbewust allemaal doorlopen, en net omwille van de subtiliteit en verschillende groeisnelheden een perfecte voedingsbodem voor conflict, oordeel en veroordel

Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen. Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen? Je overschat de lezers hier schromelijk.

Naar de beleving van een aantal zou het contaminerende effect van de vigerende inflatoire golfstroom hen niet zomaar toelaten om de diverse goedwillend aangeboden hersteltrajecten zonder bijkomende averij te doorstaan, zelfs niet wanneer net om deze reden in alle integriteit hulpvragen gesteld werden met betrekking tot een aantal stereotiepe platitudes die de vooruitgang van maatschappelijke denken verhinderden. En zo werden finaal de psychisch kwetsbare absurde helden, diegenen die uit morele overweging met hun laatste stuiptrekkingen hierover toch nog iets wilden zeggen, weggeschreven als dwazen zonder ook maar enige notie waar het dan inhoudelijk om ging, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Misschien kan je het nog best vergelijken met een paar nietige luizen die in de mate van een hele olifant in kaart gebracht hebben, om dan zonder pardon met de slurf van de tafel geveegd te worden, ze hebben nooit bestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 13:16 zei Jurriën Sr.:

Stel er is een zondaar die vraagt hoe hij van z'n zonde afkomt.

Bij valse hoop is de verwachting geheel op fantasie gebaseerd of op een gebeurtenis met een verwaarloosbare kans van optreden, zoals straks WOIII omdat we per abuis het financiële omslagpunt over het hoofd gezien hebben. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei TTC:

Bij valse hoop is de verwachting geheel op fantasie gebaseerd of op een gebeurtenis met een verwaarloosbare kans van optreden, zoals straks WOIII omdat we per abuis het financiële omslagpunt over het hoofd gezien hebben. 

Het is niet meer met geld op te lossen. Overbevolking. Wat doen die wereldleiders dan die een nieuwe normaal/wereldorde willen? Massa extinctie. 

Don’t shoot the messenger.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-11-2020 om 17:58 zei WdG:

Het verleden kunnen we niet veranderen, de toekomst misschien wel, hoewel veel al bepaald is.

Boekhouders van het eerste uur deden het schijnbaar nog anders, hoewel vaak wordt gesteld dat geld is ontstaan als 'goederengeld' werd dit voorafgegaan door kredietsystemen waarbij schulden werden bijgehouden op keitabletten, kerfstokken of andere methodes. De tabletten zijn nochtans gebleven, het is daarom nog altijd hetzelfde, niets verandert.

Op 20-11-2020 om 15:18 zei Jurriën Sr.:

Maar als de reiziger niet meer verder wil trekken, zul je de herberg wel moeten ombouwen tot iets waar hij zijn verdere leven doorbrengt.

Paradoxaal is de observatie dat de weg van de minste energie toch niet altijd op bijval kan rekenen, misschien niet zozeer omdat die weg niet zou bestaan dan wel omwille van de impact wanneer we hem effectief zouden volgen. Indien hier al enige aandacht voor zou gevonden kunnen worden tenminste, in het andere geval sowieso onbeminbaar, begrijpelijkerwijs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Het was middels reverse engineering dat ze terugkeerden naar dat kardinale punt van waaruit het eenvoudiger ging worden om de actuele toestand beter te kunnen begrijpen, zich op die manier bewust geworden dat een en ander in alle ruis, complexiteit, overweldiging, beweging, verwarring, conflict en chaos misschien wel eens over het hoofd gezien zou kunnen worden, zij het onbewust. Tevergeefs hebben ze hier uit morele overweging nog angstig en onbeholpen aandacht voor gevraagd door experten vragen te stellen, wat ze finaal nuchter liet besluiten en verbijsterd deed verblijven voor wat nog komen zou, ondanks alle hoop.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:20 zei Jurriën Sr.:

Uiteraard valt er nog veel over te zeggen, maar dit even als (mede)aanzet.

Het paradoxale neveneffect maar misschien ook wel de grootste misvatting is dat we kunnen denken dat eenvoud wel gemakkelijk begrepen zou kunnen worden, wat principieel ook zo wel is maar niet binnen een context waar een aantal hardnekkige platitudes onbewust de samenleving in hun greep houden. En dat is voor wie hier (nog) niet mee vertrouwd is daadwerkelijk overweldigend en ongeloofwaardig, als hoop voor duizend met een kanttekening, wees integer en bedachtzaam.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 18:31 zei WdG:

Ik heb het niet over personen, maar over een leer. Inderdaad, de leer die bovengenoemde personen voorgeschoteld krijgen, is vals.

Absurd is een leven waarin je denkt dat tot tien tellen wel een haalbare kaart moet zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 13:58 zei Jurriën Sr.:

Maar het is nog maar de vraag of die handleiding waar jij op doelt, iets zegt over hoe je een religie gestalte moet geven.

Ze hadden eigenlijk nooit die boekjes over hoopvol en positief denken mogen lezen, het ontplofte in hun gezicht. En nu waren ze bezig met een eeuwenlang discours hoe religie vorm gegeven kon worden, alsof het een tragische grap was, mensonterend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

De hevigheid van de doorbraakervaring kent vele gradaties, van kleine, plotselinge inzichten tot pijnlijke en euforisch stemmende transformaties. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is het gevoel van onzekerheid en verlies aan houvast. Creatieve mensen weten dat zij deze onzekerheid en dit verlies aan houvast moeten omarmen, zelfs soms leidend tot de indruk dat er magie in het spel zit. Zowel kunstenaars als wetenschappers hebben zulke ogenblikken van ontzag en/of verwondering beschreven, waarin een verwarde, chaotische situatie zich op wonderbaarlijke manier uitkristalliseert tot een nieuw idee en/of oplossing voor een tot dan toe schijnbaar onoplosbaar probleem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-11-2020 om 14:20 zei Jurriën Sr.:

Hoe meer inzicht, hoe minder woorden.

Dat leerstuk over die parallelle werelden is me nog niet geheel duidelijk, zelfs al krijg ik steeds meer de indruk dat die door elkaar heen lopen en ik per abuis in de verkeerde gesukkeld ben, sorry voor de last.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-12-2020 om 20:08 zei Kaasjeskruid:

Volgens de cursus psychopathologie behoor ik je nu gelijk te geven. Maar dat doe ik niet en daarom ben ik ook maar kort werkzaam geweest binnen de psychiatrie met hun nonsens praatjes.

In het laatste deel zouden de bergen plots verdwijnen en mensen elkaar verwonderd in de ogen kijken, het was op z’n zachtst gezegd een bevreemdende situatie maar ontkennen dat de bergen weg waren, onmogelijk.

Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Gecharmeerd door de stellingen van Dick Swaab konden ze finaal bevestigen dat ze niet gespeend waren van waarachtigheid, maar hoe ze dat nu ook zouden kunnen verkocht krijgen aan collega experten, was nog volstrekt onduidelijk. Maar hoop voor duizend, hartverwarmend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:25 zei Willempie:

Op dit forum niet, schat ik.

Voor wie ooit op het idee zou willen komen om door te denken op een absurd idee, raden een aantal E-werkers achteraf toch aan om eerst de bijsluiter te lezen. Of wat je niet kan weten door het niet te doen, als een leerschool waarvan de vrucht beslist zoet en hoopvol smaakt, maar wees bedachtzaam.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Merkwaardig en redelijk ontnuchterend heeft een aantal gevonden het idee van ‘go with the flow’, niet dat het niet zou kloppen maar eerder onwetend over de verschillende lagen binnen die flow die zich spiraalsgewijs lijkt te manifesteren. Het is daarentegen ook geen rechtlijnig proces om van de ene stroom in de andere te komen, ten individuele titel meermaals ervaren als een rollercoaster die geen garantie biedt op succes. Dit maakt het voor E-werkers dan ook niet makkelijker, zelfs niet wanneer een en ander naar hun beleving wel zou lukken, de paradox.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-11-2020 om 15:18 zei sjako:

Sla onze bijeenkomsten niet over, zoals de gewoonte van sommigen is, maar moedig elkaar aan, en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen.

Door het in dank ontvangen advies van een aantal ggz-experten hebben ze van hun platte schijf inmiddels een holle doos gemaakt, een grote pijp eigenlijk met aan de zijkanten ladders die ze konden beklimmen. De technische fiche lieten ze liever over aan experten die hierin getraind waren, omdat ze door ervaring inmiddels maar al te goed wisten dat niet zozeer de tekst van belang was, maar het effectief ook doen. En ook maar enkel voor wie het interesseren kon, voor hen had het echter wel veel hoop geboden, volgens het motto van ieder z’n weg en ritme.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen. Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen? Je overschat de lezers hier schromelijk.

Ben ze niet gaan tellen maar het aantal synapsen loopt uiteen van een biljoen tot een biljard, dit wordt door een aantal experten omschreven als een wonder van de natuur. Ze zijn heel klein maar wat ze doen is even fantastisch als kolossaal, en als psychisch kwetsbare mensen een simpele hulpvraag stellen over optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, zou dat overweldigend en onmogelijk zijn? E-werkers lezen maar net hetzelfde als iedereen kan lezen, en ze stellen in alle bedachtzaamheid en uit preventieve bezorgdheid hulpvragen, meer doen ze niet, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei TTC:

Ben ze niet gaan tellen maar het aantal synapsen loopt uiteen van een biljoen tot een biljard, dit wordt door een aantal experten omschreven als een wonder van de natuur. Ze zijn heel klein maar wat ze doen is even fantastisch als kolossaal, en als psychisch kwetsbare mensen een simpele hulpvraag stellen over optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, zou dat overweldigend en onmogelijk zijn? E-werkers lezen maar net hetzelfde als iedereen kan lezen, en ze stellen in alle bedachtzaamheid en uit preventieve bezorgdheid hulpvragen, meer doen ze niet, van harte.

Op de simulatie 5500 euro winst na een klein jaartje. Irl kon ik niet zoveel inzetten :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-11-2020 om 15:14 zei sjako:

Arme mensen die zich daar in bevinden. Maar daarin kunnen toch oprechte mensen zitten. Maar die vinden vroeg of laat toch wel de waarheid.

Radeloos en nog meer psychische belasting wou voor een aantal E-werkers niet zeggen dat ze niet creatief meer konden zijn, paradoxaal genoeg was dat nu net de aanleiding om nog meer hoop en heimwee te koesteren. In theorie dan toch, op basis van logische argumentatie zoals ze het in de cursus geleerd hadden, in rust en sereniteit, bedachtzaam.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-11-2020 om 15:18 zei sjako:

En laten we op elkaar letten om elkaar aan te sporen liefde te tonen en het goede te doen.

Het was door hun aandacht bij de les te houden dat ze op het spoor kwamen van voor leken onopvallende obstakels die het debat steevast kleurden op een manier dat er nooit een doorbraak zou kunnen gerealiseerd worden, tenzij via een weg van destructie. En dat was volledig tegengesteld aan het idee van een fluweelzachte paradigmashift zoals gesuggereerd door de nieuwe ggz, maar ze ook met al hun hoop stomverbaasd en woordloos liet verblijven, versmacht door verdriet om dat waar ze elke dag nuchter getuige van waren, onbegrepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 14:25 zei Jurriën Sr.:

Wat moet je anders met een lijstje van 'valse' religies, dan degenen die een religie waarderen die op dat lijstje staat, eens lekker tegen elkaar uitspelen? Je bent dan echt een katalysator, die wel het proces beïnvloedt, maar er geen deel van uitmaakt. Maar misschien is dat wel jouw bedoeling.

Eenmaal diverse mijlpalen voorbij gingen ze op zoek naar hartverwarmende en correlerende citaten en prentjes die hun bevindingen zouden kunnen bekrachtigen, het aanbod dermate overweldigend dat ze nog maar amper konden geloven dat het al niet lang in orde was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Wie als empathisch mens niet denkt in termen van feiten en afzonderlijke gebeurtenissen maar in gedachtestromen die interactief het wereldbeeld bepalen, kotst machteloos en hulpeloos z’n hart uit, eenzaam en verlaten, onbegrepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen. Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen? Je overschat de lezers hier schromelijk.

Het is perfect mogelijk om dingen te weten te komen die anderen niet weten, er zijn in het verleden namelijk al heel veel mensen geweest die daar een goed boek over geschreven hebben. E-werkers hebben pas een probleem wanneer ze denken dat die kennis niet onbelangrijk is om er in alle integriteit ook een hulpvraag over te stellen, als een bikkelharde confrontatie met een haast ongeloofwaardige kenniskloof, niet meer, niet minder.

Op 19-11-2020 om 11:08 zei Jurriën Sr.:

We hadden de vorige keer samen een slechte start, TTC. En dat maakte me enigszins wantrouwig. Excuses daarvoor.

Wie met aandacht een tekst leest over sociale katalysatoren van pakweg 3500 jaar geleden, weet als E-werker inmiddels heel goed waar psychisch kwetsbare mensen beter geen hulpvragen over kunnen stellen, dat is ervaringskennis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 13:30 zei Jurriën Sr.:

Welke religie blijft er dan over? 

Het meest vervelende aan nieuwe leerstof, bewustwording of inzichten is dat ze niet nieuw blijven, we kunnen ze naargelang interesse enkel integreren in denken en zijn, en te goeder trouw en oprechte bezorgdheid delen. Daarom, het is logisch, we kunnen ons ook niet telkens opnieuw verwonderen in de hoop die ze in het innerlijke opwekken, dan wel slechts in het beste geval de vreedzame getuige worden van een wereld die de perverse effecten opstapelt door het gemis aan kennis met betrekking tot deze of gene materie, ondanks geen geheim, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid